OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100"

Transkrypt

1 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal Philips Electronics korzysta z ponad 50-letniego dowiadczenia w produkcji systemów komunikacyjnych, aplikacji, rozwiza sieciowych i usug dla klientów na caym wiecie. Rodzina produktów SOPHO skada si z nastpujcych systemów: SOPHO IPC 100 SOPHO IPC 500 SOPHO IPS 2000 SOPHO is3000 SOPHO IPC 100 System komunikacyjny IPC 100 jest zaawansowanym rozwizaniem IP-PBX dla maych i rednich organizacji, zaprojektowanym z my o rosncych wymaganiach klientów. atwa skalowalno systemu pozwala na elastyczne dopasowanie konfiguracji do aktualnych wymaga klienta a rozbudowa i modernizacja systemu nie zmusza do wymiany sprztu. IPC 100 jest jedynym systemem, który mona uruchomi w minimalnej konfiguracji skadajcej si z 3 linii miejskich i 8 linii wewntrznych, a który mona rozbudowa a do 96 linii wewntrznych bez koniecznoci wymiany jakiegokolwiek elementu.

2 IPC 100 jest rozwizaniem nowoczesnym i przyszciowym, oferujcym m.in. nastpujce moliwoci: Wszystkie obecnie uywane usugi i funkcje abonenckie do których nale: o prezentacja numeru (CLIP, CLIR, COLP,...), w tym równie prezentacja numeru na liniach analogowych, zarówno wewntrznych jak i miejskich w obydwu stosowanych obecnie systemach: DTMF i FSK, o transfery poacze (wewntrzne i zewntrzne), o zestawy sekretarsko-dyrektorskie, o grupy abonentów (hunting'owe, pickup'owe) z kolejkowaniem pocze i odtwarzaniem zapowiedzi kolejkowych, o przekierowywanie pocze (wewntrzne, zewntrzne, warunkowe, bezwarunkowe i inne), o poczenia konferencyjne (do 32 osób w jednej konferencji). o kody autoryzacji i konta osobiste, o numery skróconego wybierania: ogólne, grupowe i indywidualne, o operatorzy, abonenci wirtualni, grupy numerów odbierajcych poczenia z linii miejskich. Poczta gosowa, system podpowiedzi gosowych i komunikatów systemowych oraz zapowiedzi ytkownika, asystent automatyczny (ogólny i indywidualny - dostpny dla kadego uytkownika poczty gosowej), DISA, Telefonia IP bazujca na standardowych protokoach VoIP (SIP, H323). IPC 100 umoliwia korzystanie zarówno z terminali VoIP (telefony, aplikacje typu 'softphone') jak równie z zewntrznych aczy IP (tzw. "IP trunking"). Wykorzystanie technologii IP, a w szczególnoci protokou SIP, pozwala na korzystanie z usug wielu operatorów udostpniajcych cza w tym standardzie i umoliwia sieciowanie systemów IPC 100. Rónorodne interfejsy umoliwiajce komunikacj systemu IPC 100 z innymi urzdzeniami: RS232 (programowanie i taryfikacja), Ethernet (programowanie, taryfikacja i CTI), interfejsy audio wej/wej do podczenia zewntrznych systemów rozgaszania i/lub zewntrznego róda muzyki podczas oczekiwania (moliwe jest równie wykorzystanie interfejsu audio dla funkcji "muzyka w tle"). Interfejsy do urzdze bramofonowych ze sterowaniem zamkami otwierajcymi drzwi. Sterownik TAPI umoliwiajcy integracj systemu IPC 100 z aplikacjami wykorzystujcymi technologi CTI. TAPI umoliwia m.in. bezporednie wybieranie numeru z ksiki adresowej ywanego programu do obsugi poczty elektronicznej (np. MS Outlook). Powiadamianie za pomoc o stanach alarmowych systemu. Wbudowana funkcjonalno LCR umoliwiajca minimalizacj kosztów pocze w zalenoci od wybieranego numeru/prefiksu oraz dnia tygodnia i/lub godziny, okrelana indywidualnie dla kadego numeru. Moliwo podczenia zewntrznych systemów DECT i/lub WLAN umoliwiajcych realizacj pocze gosowych w technologiach bezprzewodowych. Pojemno systemu oraz dostpno poszczególnych interfejsów zaley od zastosowanych kart. Maksymalne pojemnoci systemu w zalenoci od iloci moduów: Jeden Modu Dwa moduy Trzy Moduy cza analogowe* ISDN BRI* Trakty IP* Nr wew. analog/cyfr Nr wew. IP ISDN S Maksymalna ilo jednoczesnych pocze IP * Maksymalna liczba linii zewn. = 51 Aplikacje i dodatkowe funkcje systemu IPC 100

3 Dua ilo usug i funkcji realizowanych przez IPC 100 nie jest "ostatnim sowem" inynierów i projektantów pracujcych nad rozwojem i udoskonalaniem systemu. Ju teraz dostpne s dodatkowe usugi i funkcje wzbogacajce moliwoci urzdzenia, do których zaliczy naley: Funkcje hotelowe, takie jak: o meldowanie/wymeldowanie, o status pokoju, o budzenie, o poczta gosowa, o monitorowanie pokoju i inne... Aplikacja CTI 'View Call' pozwalajca na popraw efektywnoci obsugi pocze poprzez prezentacj na ekranie komputera informacji o rozmówcy (dane teleadresowe, historia kontaktów itp.). Niewtpliw zalet aplikacji jest atwo integracji z popularnymi aplikacjami zawierajcymi bazy teleadresowe, do których nale: MS Outlook, MS CRM, ACT! oraz Goldmine. W celu zapewnienia integracji z innymi aplikacjami, SOPHO View Call obsuguje format XML. SOPHO IPC 500 Serwer komunikacyjny IPC 500 jest zaawansowanym rozwizaniem IP-PBX dla maych, rednich i duych, rozproszonych organizacji. Maksymalna pojemno jednego systemu to 512 abonentów wewntrznych (analogowych, cyfrowych i IP) oraz 200 czy zewntrznych (analogowych, ISDN i IP). W przypadku koniecznoci uzyskania pojemnoci wikszej ni 512 portów lub zastosowania architektury rozproszonej, system umoliwia (dziki unikalnemu protokoowi sieciowemu IPC500Net) poczenie w jednolit sie do 50 serwerów IPC 500 o cznej pojemnoci ponad numerów wewntrznych. Serwer telekomunikacyjny IPC 500 jest system przeznaczonym dla zaawansowanych rozwiza telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. W porównaniu z IPC 100 jego dodatkowe moliwoci to m.in.: Grupy ACD (ang. Automatic Call Distribution) przeznaczone do profesjonalnej obsugi duej iloci pocze od klientów (infolinie, dziay obsugi klienta, itp.). Funkcjonalno ACD umoliwia

4 kolejkowanie pocze, odtwarzanie zapowiedzi sownych (powitalnych i kolejkowych), przekierowywanie pocze grupowych, zmiana statusu agentów, funkcje dla supervisora, elastyczne zarzdzanie konfiguracj grupy w zalenoci od pory dnia, dnia tygodnia itp. Aplikacja 'SOPHO InSite', w któr system moe by wyposaony, umoliwia zarówno generowanie statystyk z pracy grupy ACD jak równie monitorowanie on-line. Zintegrowany system cznoci bezprzewodowej DECT (ang. Digital Enhanced Cordless Telephony). Protokó sieciowy IPC500Net umoliwiajcy sieciowanie systemów IPC 500 i zapewniajcy pe transparentno usug i funkcji. Centrale mog by sieciowane za porednictwem czy ISDN 2B+D, ISDN 30B+D lub IP. Peny asortyment aparatów systemowych, systemowych IP oraz DECT wzbogacony dodatkowo o konsole rozszerzenia 24 i 60-przyciskowe. Adaptery do aparatów systemowych powikszajce funkcjonalno systemu poprzez moliwo podczania urzdze analogowych (faksy, modemy) lub urzdze nagrywajcych bezporednio do aparatu systemowego. Funkcje hotel/motel. Aplikacje zewntrzne. Pojemno systemu oraz dostpno poszczególnych interfejsów zaley od zastosowanych kart. Maksymalne pojemnoci pojedyczego systemu IPC 500: Linie Zewntrzne (ISDN/Analogowe/IP) Max. 200 Porty Wewntrzne Cyfrowe Max. 384 Porty Wewntrzne Analogowe Max. 256 Numery Wewntrzne IP Max. 512 Numery DECT Max. 480 Aplikacje zewntrzne: SOPHO View Call - aplikacja typu CTI pozwalajca na popraw efektywnoci obsugi pocze poprzez prezentacj na ekranie komputera informacji o rozmówcy (dane teleadresowe, historia kontaktów itp.) oraz integracj z popularnymi aplikacjami (MS Outlook, MS CRM, ACT! i Goldmine). SOPHO InSite - aplikacja typu Call Accounting do monitorowania pracy grup ACD. Pozwala zarówno na monitorowanie pracy grup ACD w czasie rzeczywistym jak i wykonywanie zestawie. SOPHO Softphone - aplikacja umoliwiajca realizacj pocze gosowych z komputera PC wyposaonego w kart dwikow i podczonego do sieci IP. Funkcjonalnie aplikacja odpowiada moliwociom aparatów systemowych i umoliwia dodatkowo realizacj wideokonferencji oraz przesyania wiadomoci .

5 SOPHO Operator - aplikacja realizujca usugi konsoli operatorskiej na bazie komputera PC. Rozwizanie to umoliwia telefonistce obsug pocze na poziomie niedostpnym dla wikszoci konsol operatorskich dostpnych obecnie na rynku. SOPHO Phone Manager - aplikacja uatwiajca utrzymanie porzdku w poczeniach oraz korzystanie z szeregu funkcji. Oprogramowanie Phone Manager umoliwia zwaszcza ytkownikom zwykych aparatów analogowych atwy dostp do dodatkowych funkcji dostpnych w systemie IPC500. SOPHO IPS 2000 SOPHO 2000 IPS (ang. Internet Protocol Server) jest idealnym rozwizaniem komunikacyjnym dla organizacji redniej wielkoci oraz organizacji rozproszonych z du iloci oddziaów terenowych. Serwer ten umoliwia korzystanie zarówno z technologii tradycyjnych (TDM) jak równie IP w obydwu przypadkach zapewniajc najwysze standardy obsugi (ponad 400 funkcji) oraz jakoci pocze. Maksymalna pojemno pojedynczego systemu wynosi 1024 porty. W zalenoci od zastosowanych kart oraz konfiguracji systemu maksymalne iloci poszczególnych rodzajów portów przedstawiaj si nastpujco:

6 SOPHO is3000 Series Centrale z serii is3000 s przedstawicielami tradycyjnych systemów cyfrowych z komutacj kanaów (centrale TDM). Nie oznacza to, e nie posiadaj funkcjonalnoci zwizanej z przesyaniem gosu w sieciach IP (technologia VoIP) - wrcz przeciwnie. Systemy serii is3000 zapewniaj pene wsparcie tej technologii wczajc w to dedykowane aparaty systemowe IP, obsug terminali SIP oraz tzw. SIP trunking (stosowanie protokou SIP do nawizywania pocze zewntrznych). Dua ilo aplikacji zewntrznych oraz bogactwo funkcji, usug i obsugiwanych protokoów komunikacyjnych zaspokoj potrzeby kadej organizacji. Najwiksz zalet systemów serii is3000 jest ich wysoka niezawodno (wspóczynnik MTBF > 250 lat) oraz niezwyka sprawno i dostpno systemu (BHCA = ). Pojemnoci central serii is3000 w zalenoci od typu: is portów is portów is portów is portów Wicej informacji znajduje si w ulotce reklamowej.

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra to najnow szej generacji produkt firmy Platan, wykorzystujący technologię

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 05 sierpnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Serwery Slican serii MAC-6400

Serwery Slican serii MAC-6400 Katalog produktów 2013 Serwery Slican serii MAC-6400 Serwery Slican serii MAC-6400 Serwer telekomunikacyjny MAC-6400 jest wysokiej klasy hybrydową centralą IP, która sprawdzi się zarówno dla grupy 100

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna z VoIP Micra jest uzupełnieniem rodziny doskonale przyjętych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwiązania zarezerwowane do tej pory

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2015 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% Cennik systemów telekomunikacyjnych KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Wielkie możliwości. IP PBX Micra

Wielkie możliwości. IP PBX Micra Wielkie możliwości IP PBX Micra Micra Wielkie możliwości Centrala Micra jako centrum systemu teleinformatycznego Centrala Platan MICRA adresowana jest do firm i biur liczących od kilku do ponad dwudziestu

Bardziej szczegółowo

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 18 stycznia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach Informacja HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath 3000 V7 www.hipath.pl s Jakość Troska o klienta jest elementem decydującym

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

2 0 1 0 Biurowe. systemy. komunikacyjne

2 0 1 0 Biurowe. systemy. komunikacyjne 0 1 0 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Swoboda wyboru. IP PBX Prima

Swoboda wyboru. IP PBX Prima Swoboda wyboru IP PBX Prima Dobierz do swoich potrzeb Prima VoIP stał się prostszy Centrala Prima jako element systemu teleinformatycznego Centrala Platan Prima to pierwsza tej klasy centralka z polem

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Biurowe. systemy. komunikacyjne

Biurowe. systemy. komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

VoIP stał się prostszy. IP PBX Prima

VoIP stał się prostszy. IP PBX Prima VoIP stał się prostszy IP PBX Prima Dobierz do swoich potrzeb Prima VoIP stał się prostszy Centrala Prima jako element systemu teleinformatycznego Integracja tradycyjnej łączności telefonicznej z połączeniami

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic Prowadzcy: Dominika Kpska Kamil Pietrasik Gliwice, 05.06.2012 Harmonogram webinarium 1. Telekonferencje HaloNet

Bardziej szczegółowo