Serwer Bankomat. Baza danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwer Bankomat. Baza danych"

Transkrypt

1 ul. Zakopiaska Warszawa tel. (22) fax: (22) System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu transakcji bankomatowych. Firma Polixel proponuje kompleksowe zabezpieczenie sieci bankomatowych w postaci dedykowanych rejestratorów oraz platformy do zarzdzania systemem i monitorowania jego pracy Cyfrowe rejestratory wideo M3S-Em, małych rozmiarów urzdzenia, które łatwo zamontowa wewntrz kadego typu bankomatu, zapisuj obraz z kamer oraz dane dokumentujce przebieg transakcji. Centralna Stacja Monitoringu natomiast, to serwer, który stale monitoruje działanie rejestratorów w sieci a jego oprogramowanie pozwala uprawnionym uytkownikom systemu korzystajc z przegldarki internetowej wyszukiwa transakcje oraz wywietla zarejestrowany obraz wideo. Stacja robocza Serwer Bankomat Kamery Serwer WWW M3S Operator Baza danych M3S-Em Rejestrator M3S-Em jest urzdzeniem, do którego mona podłczy do czterech kamer zainstalowanych wewntrz bankomatu lub w jego otoczeniu. Mog by to typowe kamery CCTV zamontowane w standardowe miejsca przewidzianych przez producenta bankomatu jak i kamery dyskretne, instalowane w miejscach nietypowych, w celu utrudnienia ich lokalizacji. Jedna z kamer ustawiona jest tak aby zarejestrowana została twarz osoby realizujcej transakcj. Inne kamery mog obserwowa wejcie czytnika kart oraz wyjcie z dyspensera, z którego klient odbiera gotówk. 1

2 Rejestrator dziki połczeniu z szyn danych bankomatu pozyskuje dane dotyczce realizowanych transakcji, a take otrzymuje informacje o włoeniu karty do czytnika, wypłacie pienidzy lub ewentualnym zdeponowaniu nieodebranej gotówki w kasecie zrzutów. Kada z tych informacji moe by traktowana jako zdarzenie uruchamiajce rejestracj. Funkcja nagrywania prealarmowego dodatkowo zapewnia to, e klient zostanie zarejestrowany ju w momencie podchodzenia do bankomatu, jeszcze przed włoeniem karty do czytnika. Dla kadego zdarzenia mona okreli liczb nagrywanych klatek obrazu przed oraz po jego wystpieniem. Dziki nagrywaniu inicjowanemu przez zdarzenia, M3S-Em bardzo efektywnie wykorzystuje przestrze dyskow. M3S-Em jest wyposaony w 4 wejcia oraz 4 wyjcia typu NO/NC. Do wej tych mog by podłczone sygnały z czujników systemu bezpieczestwa bankomatów (sygnalizacja otwarcia bankomatu, sejfu, itp.). Zdarzenia z tych wej mog uruchamia nagrywanie. Rejestrator ma równie zaimplementowany zaawansowany programowy detektor ruchu, który take moe uruchamia zapis obrazu. Dziki temu jest moliwo zarejestrowania wszystkich osób pojawiajcych si w otoczeniu bankomatu w polu widzenia kamer. Zapisem obrazu oraz zarzdzaniem nagranym materiałem wideo steruje baza wideo. Nagrania gromadzone na dysku s indeksowane, co zapewnia bardzo szybki do nich dostp. Baza wideo stale kontroluje zajto miejsca na dyskach. Usuwa najstarsze nagrania zwalniajc miejsce dla nowo tworzonych. Minimalny czas przechowywania nagra wynosi 90 dni. Rejestrowany obraz ma rozdzielczo do 768x576 pikseli i jest kodowany koderem MPEG-4. Unikalny algorytm kodowania podpisuje kad klatk obrazu dziki czemu na etapie odtwarzania sprawdzana jest jej autentyczno. Dane transakcyjne równie zapisywane s w bazie danych. Dla kadej realizowanej transakcji zapisywane s data i czas transakcji oraz jej numer. Wszystkie te dane okrelane s przez host realizujcy transakcj. Jeeli transakcja zwizana jest z wypłat gotówki to rejestrowana jest równie kwota. Z włoonej do czytnika karty odczytywany jest numer, który równie jest zapisywany w bazie. Dodatkowo mog by równie zapisywane dane właciciela karty. Rejestratory poprzez dostpne sieci teleinformatyczne komunikuj si z Serwerem Centralnej Stacji Monitorowania, który monitoruje ich działanie oraz cyklicznie testuje łczno z kadym z nich. Serwer pełni kluczow rol dla całoci systemu łczc wszystkie elementy systemu w spójn platform. Pracujca na serwerze aplikacja intranetowa współpracujca z baz danych SQL, umoliwia zdalne przegldanie i zgrywanie obrazu z przebiegu transakcji. Uprawnieni uytkownicy systemu, korzystajc z przegldarki internetowej, mog wyszukiwa transakcje podajc numer bankomatu oraz dat i czas transakcji. Wyszukiwanie moliwe jest równie według numeru transakcji oraz numeru karty. 2

3 Dla kadej transakcji wywietlana jest sekwencja zarejestrowanych obrazów z zainstalowanych w bankomacie kamer. System umoliwia przegldanie i drukowanie zarejestrowanego materiału wideo oraz pozwala zapisa wybrane obrazy wideo w formie plików *.bmp lub *.jpg. Na wywietlanych obrazach umieszczone s dane opisujce transakcj, tj: Numer bankomatu Data i czas transakcji Numer transakcji Numer karty Dodatkowo mog by prezentowane równie dane właciciela karty oraz kwota transakcji. Data i czas Numer bankomatu Numer transakcji Numer karty Opcjonalnie - Kwota transakcji - Imi i nazwisko 3

4 Przykładowa dokumentacja wideo dla wybranej transakcji 1. Włoenie karty do czytnika bankomatu 2. Zarejestrowana twarz osoby realizujcej transakcj 3. Odbiór gotówki z bankomatu 4

5 Funkcjonalno Integracja z bankomatami rónych producentów (DIEBOLD, WINCOR NIXDORF,...) Cyfrowa rejestracja wideo z moliwoci zdalnego przegldania obrazów archiwalnych Rejestracja danych z transakcji bankomatowych: numer bankomatu, numer transakcji, numer karty, data, godzina, kwot, typ transakcji i dane właciciela karty (opcjonalnie). Transmisja zakodowanego obrazu wideo do zdalnych stacji operatorskich poprzez łcza sieciowe realizowana bezporednio lub z wykorzystaniem intranetowego serwera WWW. Połczenie z szyn danych bankomatu (RS485, RS232,...) Nagrywanie wyzwalane sygnałem z czytnika kart, dyspensera, wejcia NO/NC lub innym zdefiniowanym zdarzeniem Kodowanie obrazu koderem MPEG-4 Programowa weryfikacja autentycznoci zarejestrowanego materiału wideo dla kadej klatki obrazu Zaawansowane wyszukiwanie zarejestrowanych zdarze Tygodniowy harmonogram nagrywania Definiowany czas nagrania prealarmowego i postalarmowego Parametryzowana detekcja ruchu Wykrywanie zaniku sygnału wideo Eksport nagra do plików w formacie *.avi Zapis wybranych klatek wideo w formacie *.jpg lub *.bmp Dostp do systemu wymagajcy autoryzacji uytkowników; System WindowsCE z firewallem Port konsoli Port Ethernet DC 12V SVGA Port RS485 Porty USB Wejcia wideo 5

6 Specyfikacja Techniczna Liczba wej wideo: 4 Standard wej wideo: PAL, NTSC -1Vpp,75 Ohm PAL - D1 (768x576), D1H (768x288), CIF4 (704x576), CIF4H (704x288), SD1 (640x480), CIF (352x288), QCIF (176x144), Rozdzielczo obrazu NTCS - D1 (640x480), D1H (640x240), CIF (352x240), QCIF (176x120), Wyjcia wideo: 1 wyjcie SVGA; 1 wyjcie BNC 1Vpp,75 Ohm (opcja) Wejcia dwustanowe (TTL) 4 Wyjcia dwustanowe (TTL) 4 Koder wideo MPEG-4 Watchdog sprztowy i programowy TAK Pojemno dysków do archiwizacji wideo do 100 MB Karta sieciowa Fast Ethernet Port RS RS232 D-Sub, 9-stykowy, eski RS232/422/485 D-Sub, 9-stykowy, eski Port USB System operacyjny Windows CE Embedded Dane konstrukcyjne: Wymiary: 4.9cm(H)x23.4cm(W)x17.7cm(D) Waga: 1,2 kg Zasilanie: Zasilacz zewntrzny (dołczono w zestawie): - wejcie: 100V-240V~ ; 50-60Hz 1.5A max. - wyjcie: 12V---, 5.0A Warunki rodowiskowe: - Temperatury pracy: 0-30C - Temperatura przechowywania: 0-70C 6

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

www.sklepsaturn.pl P.H.U. SATURN 1

www.sklepsaturn.pl P.H.U. SATURN 1 CAMVISION DVR 8016 jest nowoczesnym szesnastokanałowym sieciowym rejestratorem cyfrowym stosowanym w instalacjach telewizji przemysłowej (CCTV) jako urządzenie rejestrujące obraz z kamer analogowych (DVR)

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2:

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2: Zadanie nr i 2: Specyfikacja dostaw Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia Nr minimalne wymogi Kamera PTZ z głowicą szybkoobrotową o minimalnych parametrach: -przetwornik: CCD /4 HAD, system PAL,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny

VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny System telewizji przemysłowej (CCTV) VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny Jednokanałowy nadajnik z podwójnym strumieniowaniem Wysokiej jakości sygnał MPEG 4 przy

Bardziej szczegółowo