Rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i nadzorze nad nimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i nadzorze nad nimi"

Transkrypt

1 Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze prawo i technologia Warszawa, Rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i nadzorze nad nimi Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski 1

2 Program prezentacji 1. Co to jest innowacja? 2. Innowacyjne usługi płatnicze 3. Tendencje rozwojowe innowacyjnych usług płatniczych 4. Korzyści i zagrożenia (mapa ryzyka) 5. Rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i nadzorze nad nimi 2

3 Co to jest innowacja? Innowacja (z łac. innovatio odnowienie) to wprowadzenie czegoś nowego, nowatorstwo, rzecz nowo wprowadzona, nowość Słownik wyrazów obcych, PWN 1995, Innowacje to zmiany celowo wprowadzone przez człowieka ( ), które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów i składającymi się w sumie na postęp Z. Pietrasiński, Ogólne i i psychologiczne zagadnienia innowacji, Warszawa 1971 s.25, Innowacja - idea, postępowanie lub rzecz, która jest nowa, ponieważ jest jakościowo odmienna od dotychczasowych. Innowacje w biznesie obejmują produkty i usługi oraz działania mające na celu doprowadzanie ich do nabywców oraz przekonanie o ich użyteczności. Innowacje stwarzają dla przedsiębiorców i menedżerów korzystne możliwości dokonania istotnych zmian, podjęcia nowej działalności, świadczenia nowych usług i pozyskiwania dzięki temu innowacyjnych nabywców. Sprawdzianem udanej innowacji jest jej powodzenie na rynku - T. Szucki, "Encyklopedia marketingu", Warszawa

4 Podstawowe elementy systemu płatniczego 1) uczestnicy systemu płatniczego, 2) płatności dokonywane w systemie płatniczym, 3) pieniądz transferowany w ramach systemu płatniczego, 4) instrumenty płatnicze wykorzystywane w ramach systemu płatniczego, 5) kanały komunikacji, poprzez które dokonywane są płatności, 6) umowne stosunki łączące zainteresowane strony. 4

5 Podstawowe obszary innowacji w systemie płatniczym Innowacyjne instrumenty płatnicze Innowacyjne kanały i sposoby dokonywania płatności Innowacyjne formy pieniądza 5

6 Definicja innowacyjnej usługi płatniczej Innowacyjne usługi płatnicze to usługi płatnicze, w których zostały wprowadzone nowe rozwiązania, technologie lub standardy zmieniające w sposób jakościowy dotychczasowy sposób dokonywania płatności. 6

7 Fazy cyklu życia wybranych usług płatniczych Rozpowszechnienie wykorzystania płatności mobilne karta zbliżeniowa transakcje ESCROW e-przelew karta płatnicza EMV polecenie zapłaty integrator płatności (ZSPI) karta płatnicza zabezpieczona 3DS przelew bankowy serwis płatności wirtualnych karta kredytowa w Internecie płatność SMS karta płatnicza z paskiem magnetycznym czeki papierowe Źrodło: M. Polasik, K. Maciejewski Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, raport przygotowany na zlecenie NBP, Materiały i Studia 241/2009, str. 21 7

8 Przykładowe innowacje w zakresie kart płatniczych Karty zbliżeniow e Karty EMV Moneybac k Karty wirtualne INNOWACJE Programy lojalnościow e multipartner, np. Payback 3-D Secure Cashback 8

9 Przykłady innowacji w innych obszarach systemu płatniczego Płatności mobilne Pieniądz elektroniczny Overlay Services INNOWACJE Serwisy płatności wirtualnych, np. PayPal e-przelew Biometria Rachunki escrow EBPP, np. BILIX 9

10 Tendencje rozwojowe innowacyjnych usług płatniczych Nowe usługi i nowe podmioty: sieci społecznościowe wirtualne światy i waluty Internet mobilny rozwój e-handlu, w tym transgranicznego P2P 10

11 Korzyści i zagrożenia związane z innowacyjnymi usługami płatniczymi Korzyści Zagrożenia Niższe koszty Atrakcyjność dla pewnych grup klientów Rozwój obrotu bezgotówkoweg o Krótszy czas dokonania transakcji Polepszenie konkurencyjne j pozycji na rynku Wykorzystanie nowych technologii i ich rozwój Ryzyko utraty danych Przestępczoś ć Spadek zaufania do podmiotów i instrumentów płatniczych Ryzyko utraty środków pieniężnych Spadek bezpieczeństwa usług finansowych Ryzyko reputacyjne dla regulatorów i instytucji nadzorczych 11

12 Zagrożenia: mapa ryzyka Wysoka szkodliwoś ć Mały zasięg zasięg Duży Niska szkodliwoś ć Opracowanie własne na podstawie: Innovations and security in payment systems, Ebben W., Kleijmeer R., Payments and Securities Settlement Seminar Amsterdam, September

13 Wysoka szkodliwość Mały zasięg Duży zasięg Szklanka wody Mały zasięg Niska szkodliwość Niska szkodliwość Na przykład: Wszelkie rodzaje transakcji oszukańczych o niskich wartościach i drobne incydenty 13

14 Wysoka szkodliwość Mały zasięg Duży zasięg Pęknięta rura Mały zasięg Wysoka szkodliwość Niska szkodliwość Na przykład: Inżynieria społeczna Kradzież tożsamości Ataki dedykowane 14

15 Wysoka szkodliwość Mały zasięg Duży zasięg Niska szkodliwość Deszczowy dzień Duży zasięg Niska szkodliwość Na przykład: Wirusy Trojany Phishing Skimming 15

16 Wysoka szkodliwość Mały zasięg Duży zasięg Tsunami Duży zasięg Wysoka szkodliwość Niska szkodliwość Na przykład: Botnety (komputery-zombie) Atak Man-in-the middle na dużą skalę Zmasowany atak na system komputerowy lub usługę sieciową Kradzież danych, w tym osobowych, na dużą skalę 16

17 Mapa ryzyka Wysoka szkodliwoś ć Mały zasięg zasięg Duży Niska szkodliwoś ć 17

18 Dylematy 1. Jaka powinna być rola instytucji publicznych, w tym banków centralnych, w zakresie innowacyjnych usług płatniczych? 2. W jaki sposób ograniczyć potencjalne zagrożenia, a zwiększyć korzyści? 18

19 Działania instytucji europejskich w zakresie innowacyjnych usług płatniczych działalność Europejskiego Banku Centralnego i ESBC (np. stanowisko ws. overlay services, badanie dotyczące e-sepa), European Payment Council (m.in. grupy robocze ds. płatności elektronicznych i mobilnych, rozwój inicjatywy SEPA, White Paper on Mobile Payments lipiec 2010 r.), European Forum on the Security of Retail Payments (SecRetPay), Europol (analizowanie bieżących zagrożeń w zakresie międzynarodowej przestępczości internetowej i zagrożeń związanych z korzystaniem z instrumentów płatniczych). 19

20 Rola banku centralnego w systemie płatniczym 1) rola emisyjna - emisja pieniądza będącego przedmiotem transferu w ramach systemu płatniczego (pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego), 2) rola operacyjna - bank centralny jako: a) właściciel lub operator systemów płatności i systemów rozrachunkowych, b) uczestnik systemów płatności dla rozliczenia płatności własnych i swoich klientów, 3) rola regulacyjna, 4) rola nadzorcza - ogólny nadzór nad systemem płatniczym oraz poszczególnymi systemami płatności (oversight), 5) rola katalizatora zmian. 20

21 Rola nadzorcza banku centralnego Bank centralny sprawuje nadzór typu oversight polegający na nadzorowaniu systemów, a nie operatorów lub uczestników systemu, bieżącym monitorowaniu, w tym na przeprowadzaniu analiz i badań dotyczących sposobu zaprojektowania i funkcjonowania systemów. Wśród celów nadzoru sprawowanego przez NBP nad krajowymi systemami płatności można wyróżnić: zapewnienie ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania, dbałość o bezpieczeństwo i efektywność systemów płatności co przekłada się na stabilność systemu finansowego, ochrona i zapewnienie kanałów transmisji polityki pieniężnej (pośredni cel nadzoru), przyczynianie się do powstawania i utrwalania zaufania publicznego do systemów płatności, instrumentów płatniczych wykorzystywanych w transakcjach, a w szerszym kontekście, zaufania do waluty krajowej. 21

22 Rola nadzorcza NBP w zakresie systemu płatniczego NBP sprawuje nadzór oversight nad systemami płatności i systemami autoryzacji i rozliczeń podlegającymi prawu polskiemu, podstawa prawna (dla systemów płatności): ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunków papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, podstawa prawna (dla systemów autoryzacji i rozliczeń): ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, rozpoczęcie prowadzenia każdego z tych systemów (oraz jego modyfikacja) wymaga uzyskania zgody Prezesa NBP (lista wydanych zgód dostępna jest stronie internetowej NBP). 22

23 Nadzorowane przez NBP systemy płatności a. Systemy płatności wysokokwotowych: - SORBNET (NBP) - SORBNET-EURO (NBP) - TARGET2-NBP (NBP) b. Systemy płatności detalicznych: - ELIXIR (KIR S.A.) - EuroELIXIR (KIR S.A.) - Krajowy System Rozliczeń (First Data S.A.) - EasyPay i SIM EasyPay (PWPW S.A.) 23

24 Nadzorowane przez NBP systemy autoryzacji i rozliczeń są prowadzone przez następujące podmioty: - BLUEPAY S.A., - CASHBILL S.A., - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice S.A., - Dotpay S.A., - ecard S.A., - Elavon Financial Services Limited oddział w Polsce, - First Data Polska S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., - MPAY S.A., - PayTel S.A., - PayU S.A., - SkyCash Poland S.A. 24

25 Formy wypełniania roli NBP jako katalizatora zmian 1. Rada ds. Systemu Płatniczego, organ opiniodawczo-doradczy Zarządu NBP. 2. Współpraca ze Związkiem Banków Polskich i różnymi gremiami przy ZBP. 3. Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 4. Działania badawcze, analityczne, edukacyjne i promocyjne: publikacja analiz i badań przygotowywanych przez NBP lub na zlecenie NBP, Portal Wiedzy Ekonomicznej artykuły w prasie, organizacja konferencji i seminariów, udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, idea placement, konkursy, klub IMPULS dla nauczycieli przedsiębiorczości. 25

26 Konkretne działania NBP w zakresie innowacyjnych usług płatniczych Zlecenie przygotowania badania nt. innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i sporządzenia raportu przez M. Polasika i K. Maciejewskiego, (raport został przedstawiony Radzie ds. Systemu Płatniczego w 2007 r. i 2008 r. oraz opublikowany w Materiałach i Studiach, zeszyt 241 z 2009 r.), Zainicjowanie prac i współpraca przy przygotowaniu projektu Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , Udział w komitetach i grupach roboczych ESBC, Udział w European Forum on the Security of Retail Payments (SecRetPay). 26

27 Dziękuję za uwagę! Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski tel. +48 (022)

Bankowość Elektroniczna INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2. Plan prezentacji. Literatura. Wstęp

Bankowość Elektroniczna INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2. Plan prezentacji. Literatura. Wstęp Bankowość Elektroniczna Wstęp INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2 Paweł Boiński Plan prezentacji Pojęcia podstawowe system bankowy w Polsce płatności i ich rodzaje system płatniczy, systemy płatności instrumenty

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Systemy płatności natychmiastowych

Systemy płatności natychmiastowych Czerwiec 2015 r. analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju Czerwiec 2015 r. analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp..6

Spis treści. Wstęp..6 Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt) luty 2009 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013

Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 grudzień 2010 1 SPIS TREŚCI 1 Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013... 3 2 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju innowacyjnych usług płatniczych

Kierunki rozwoju innowacyjnych usług płatniczych Kierunki rozwoju innowacyjnych usług płatniczych dr Michał Polasik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE PŁATNICZE A KONKURENCYJNOŚĆ BANKU

INNOWACJE PŁATNICZE A KONKURENCYJNOŚĆ BANKU NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013 ISSN 2080-5993 Monika Klimontowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INNOWACJE PŁATNICZE A KONKURENCYJNOŚĆ BANKU Streszczenie: Obecnie trwały rozwój banku

Bardziej szczegółowo

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce wersja 1.0 Opracował: Michał Kisiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Spis treści Wstęp... 5 1. Specyfika schematów niekartowych i ich miejsce w

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2013 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2013 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013 NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

SEPA Polska Związek Banków Polskich

SEPA Polska Związek Banków Polskich SEPA Polska Związek Banków Polskich Wersja 3.0 KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA Zawartość 1. WPROWADZENIE... 3 2. HISTORIA DOKUMENTU... 4 3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE SEPA NA SZCZEBLU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Raport Roczny 2006. Akcjonariat KIR S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A. List Prezesa Zarządu KIR S.A. Władze KIR S.A.

SPIS TREŚCI. Raport Roczny 2006. Akcjonariat KIR S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A. List Prezesa Zarządu KIR S.A. Władze KIR S.A. SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Akcjonariat KIR S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A. List Prezesa Zarządu KIR S.A. Władze KIR S.A. Rada Nadzorcza Zarząd Strategia

Bardziej szczegółowo

II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania

II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania państwa W dniu 16 maja 2007 roku odbył się II Kongres Gospodarki Elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Rada ds. Systemu Płatniczego Warszawa, 2013-03-21. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2012 roku

Rada ds. Systemu Płatniczego Warszawa, 2013-03-21. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2012 roku Rada ds. Systemu Płatniczego Warszawa, 2013-03-21 Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2012 roku 1. Wprowadzenie Rok 2012 był czternastym pełnym rokiem działalności Rady ds. Systemu

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące bezpieczen stwa płatnos ci internetowych

Rekomendacje dotyczące bezpieczen stwa płatnos ci internetowych Rekomendacje dotyczące bezpieczen stwa płatnos ci internetowych Wersja ostateczna po konsultacjach publicznych Polska wersja językowa 1 Część ogólna Niniejszy raport przedstawia zbiór rekomendacji mających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2011 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2011 r. zostały

Bardziej szczegółowo