Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013"

Transkrypt

1 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski

2 Agenda Etapy prac nad Programem Struktura Programu Główne obszary działań, sposoby realizacji działań oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację w ramach Programu Główne elementy Programu dotyczące banków spóldzielczych oraz mniejszych miast i wsi Powstałe mity wokół Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego Harmonogram dalszych prac nad Programem

3 Etapy prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego I etap działania przygotowawcze i koncepcyjne II etap prace nad Strategią rozwoju obrotu bezgotówkowego III etap prace nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego

4 I etap Działania przygotowawcze i koncepcyjne wiosna 2007 r. powstanie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności z inicjatywy ZBP czerwiec 2007 r. Rada ds. Systemu Płatniczego, po przeprowadzeniu kolejnej analizy porównawczej Polski i innych krajów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego, postanawia przeprowadzić pogłębione analizy w tym zakresie wrzesień grudzień 2007 r. przeprowadzenie przez NBP, w formie burzy mózgów, warsztatów na temat obrotu bezgotówkowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej, z których głównym wnioskiem była propozycja przygotowania nowej strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce kwiecień-maj 2008 r. przyjęcie raportu o warsztatach oraz podstawowych założeń strategii przez Radę ds. Systemu Płatniczego i Zarząd NBP

5 II etap Prace nad Strategią rozwoju obrotu bezgotówkowego czerwiec 2008 r. przygotowanie przez NBP i Grupę Roboczą ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji materiału nt. korzyści obrotu bezgotówkowego oraz przedstawienie go Radzie ds. Systemu Płatniczego czerwiec-grudzień 2008 r. przygotowanie projektu Strategii w ramach Grupy roboczej ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji 18 grudnia 2008 r. pozytywne zaopiniowanie Strategii przez Radę ds. Systemu Płatniczego 16 stycznia 2009 r. akceptacja Strategii przez Zarząd Związku Banków Polskich 19 lutego 2009 r. akceptacja Strategii przez Zarząd NBP 6 marca 2009 r. oficjalne przekazanie projektu Strategii przez NBP do Ministerstwa Finansów w celu dalszych prac na szczeblu rządowym 5

6 III etap Prace nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego kwiecień - maj 2009 r. aktualizacja Strategii w ramach Prezydium Koalicji oraz współpraca z Ministerstwem Finansów nad finalizacją całości Strategii, prace nad Strategią w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, w tym zgłoszenie Strategii do programu prac Rządu na III kwartał 2009 r. oraz zmiana tytułu ze Strategii na Program maj lipiec 2009 r. wewnętrzne konsultacje resortowe w Ministerstwie Finansów sierpień 2009 r. rozpoczęcie konsultacji międzyresortowych i społecznych nad Programem obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata września 2009 r. zakończenie konsultacji międzyresortowych i społecznych przez Ministerstwo Finansów

7 Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata spis treści Wstęp Rozdział 1. Charakterystyka obrotu gotówkowego i bezgotówkowego Rozdział 2. Diagnoza stanu obrotu bezgotówkowego i gotówkowego w Polsce Rozdział 3. Aspekty międzynarodowe obrotu bezgotówkowego Rozdział 4. Analiza SWOT obrotu bezgotówkowego Rozdział 5. Dokumenty powiązane Rozdział 6. Wizja obrotu bezgotówkowego w 2013 r. Rozdział 7. Cele strategiczne do zrealizowania do 2013 r. Rozdział 8. Mapa programu Rozdział 9. Program realizacji celów strategicznych zakres proponowanych działań, podmioty odpowiedzialne i harmonogram realizacji działań Rozdział 10. System monitorowania i zarządzania realizacją Programu

8 Główne elementy diagnozy stanu obrotu bezgotówkowego w Polsce Regulacje prawne preferujące obrót gotówkowy Stosunkowo słabo rozwinięta infrastruktura obrotu bezgotówkowego, w tym: - duża liczba placówek oferujących usługi płatnicze, ale znacznie niższa oferujących bezgotówkowe płatności, - mała liczba POS-ów, - mała liczba bankomatów, - infrastruktura fizyczna nierównomiernie rozmieszczona na terenie Polski, - niskie ubankowienie. Słabe wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych (większe przelewów, mniejsze kart płatniczych, minimalne poleceń zapłaty) oraz mała liczba wydanych kart płatniczych 8

9 Wizja obrotu bezgotówkowego w 2013 roku W 2013 roku polskie społeczeństwo (konsumenci), przedsiębiorcy i instytucje publiczne realizują większość płatności bez użycia gotówki. Szeroki i powszechny dostęp do rachunków bankowych oraz infrastruktury płatniczej, a także społeczna świadomość korzyści wynikających z obrotu bezgotówkowego, umożliwiają efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych i wykorzystywanie elektronicznych instrumentów płatniczych oraz pozwalają na dokonywanie w sposób elektroniczny wszystkich rodzajów płatności.

10 Cel główny i cele szczegółowe Cel główny: Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce Cel Cel Cel szczegółowy 3: Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy 1: szczegółowy 2: 4: 5: szczegółowy 6: Zwiększenie Ograniczenie wykorzystania Rozbudowa Pogłębienie Wspieranie wykluczenia rachunków bankowych i infrastruktury wiedzy o obrocie krajowych i bezgotówkowych finansowego związanej z bezgotówkowym i międzynarodowych projektów instrumentów obrotem zwiększenie płatniczych oraz bezgotówkowym zaufania do niego i programów zmniejszenie kosztów bezgotówkowych usług płatniczych Zmniejszenie kosztów związanych z obsługą kasową i obiegiem gotówki Działania i czynności Działania i czynności Działania i czynności Działania i czynności Działania i czynności Działania i czynności

11 Główne obszary działań w ramach Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego Rachunki bankowe Bezgotówkowe instrumenty płatnicze Rodzaje płatności Bankomaty i cash back Obszary działań SEPA Terminale POS, terminale samoobsługowe, Internet Wiedza o obrocie bezgotówkowym i zaufanie do niego EURO 2012

12 Główne formy działań w ramach Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego Działania biznesowe Zmiany w regulacjach Samoregulacja Działania technologiczne i infrastrukt. Formy działań Promocja Standaryzacja Analizy i badania Edukacja

13 Główne podmioty odpowiedzialne za działania w ramach Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego Związek Banków Polskich Banki NBP KIR SA Podmioty gospodarcze Podmioty Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówk. i Mikropł. Organizacje kartowe Samorządy lokalne Parlament Rada Ministrów, ministrowie

14 Główne elementy Programu dotyczące banków spółdzielczych oraz mniejszych miast i wsi konieczność otwarcia większej liczby nowych rachunków bankowych dla osób, które wybiorą wypłatę wynagrodzeń oraz świadczeń z ZUS i KRUS na rachunki bankowe, oraz konieczność obsłużenia zwiększonej liczby płatności wynikających z tego tytułu, rozbudowa infrastruktury płatniczej na wsi i w małych miastach (m.in. POS-y, bankomaty, Internet), standaryzowanie i promowanie bankowości elektronicznej oraz innowacyjnych instrumentów płatniczych, działania na rzecz rozwoju bezgotówkowego dokonywania mikropłatności w samorzadach lokalnych, zwiększenie propagowania i akceptowania płatności bezgotówkowych przez banki spółdzielcze, działania promocyjne i edukacyjne. 14

15 L.p. Powstałe mity wokół Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego Treść mitu 1 Wszyscy emeryci i renciści będą musieli otworzyć rachunki bankowe dla wpłaty emerytury i renty 2 Wszyscy pracownicy będą musieli mieć wypłacane wynagrodzenie w formie bezgotówkowej 3 Płatności będą realizowane wyłącznie bezgotówkowo. 4 Na realizacji Programu zarobią głównie banki, stosując wysokie opłaty za swoje usługi. Co wynika z Programu? Proponowane są zmiany w ustawach promujące wypłatę na rachunek, ale nie nakazujące (o formie wypłaty decydować będzie świadczeniobiorca) Proponowane zmiany w Kodeksie pracy będą dotyczyć zmiany preferowanej formy: z gotówki na formę bezgotówkową. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rachunek przewiduje się jedynie w instytucjach państwowych i samorzadowych (obecnie 91% wypłat w tej grupie jest bezgotówkowo). Wybór formy płatności będzie należał do konsumenta. Obowiązek płatności w drodze bezgotówkowej przewiduje się jedynie, tak jak obecnie, dla przedsiębiorców (powyżej określonej kwoty transakcji). Z realizacji Programu skorzysta głównie państwo i gospodarka (niższe koszty obrotu gotówkowego, większa baza dla kredytów, wzrost gospodarczy, zmniejszenie szarej strefy ). W Programie zapisano działania banków dotyczące taniego/bezpłatnego rachunku bankowego, dostosowania polityki cenowej banków do zwiększonego obrotu oraz zmian w strukturze opłat interchange fee. 15

16 Harmonogram dalszych prac nad Programem wrzesień - październik 2009 r. analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i międzyresortowych przez Ministerstwo Finansów i przygotowanie ostatecznej wersji Programu Październik listopad 2009 r. przekazanie Programu do akceptacji komitetu Rady Ministrów IV kwartał 2009 r. - przyjęcie przez Radę Ministrów Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , jako programu rządowego

17 Dziękuję za uwagę! Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski tel. +48 (022) fax.+48 (022)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011 Sporządziła: SEPA Polska Ewelina Stępnik Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Przegląd sytuacji międzynarodowej... 3 1. Polecenie Przelewu SEPA... 3 2. Polecenie

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo