Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny"

Transkrypt

1 Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis Treści ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE MICROSOFT... 3 ŚCIEŻKA: W2K8 AD - WINDOWS ACTIVE DIRECTORY... 4 ŚCIEŻKA: W2K8 NET - WINDOWS USŁUGI SIECIOWE... 6 ŚCIEŻKA: SQL2K8 IMP - SQL WDRAŻANIE BAZY DANYCH... 8 ŚCIEŻKA: SQL2K8 ADM - SQL ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ŚCIEŻKA: SP2010 MICROSOFT SHAREPOINT ŚCIEŻKA: VS2010 APL - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE APLIKACJI ŚCIEŻKA: VS2010 WEB - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEB ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE CISCO ŚCIEŻKA: ICND - INTERCONNECTING NETWORK DEVICES ŚCIEŻKA: ROUTE - IP ROUTING ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE ORACLE ŚCIEŻKA: JAVA PROGRAMOWANIE JAVA SZKOLENIE: JAVA SE 7 FUNDAMENTALS ED SZKOLENIE: JAVA SE 7 PROGRAMMING ED WARSZTAT: PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 1Z ŚCIEŻKA: JUNIOR ADMIN ŚCIEŻKA: SENIOR ADMIN ŚCIEŻKA: PL SQL

3 Ścieżki szkoleniowe Microsoft 3

4 Ścieżka: W2k8 AD - Windows Active Directory Szkolenie(a) MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory MS Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server dni 3 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Egzamin Windows Server 2008 Active Directory, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6425 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skonfigurowania domeny Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupy, wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych, monitorowania i rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z usługą Active Directory. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku administratora systemów. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania, doświadczenie w tworzeniu obiektów Active Directory, Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do Active Directory Domain Services (AD DS) Zabezpieczanie i efektywne administrowanie Active Directory Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie grupami Wspieranie kont komputerowych Wdrażanie infrastruktury zasad grup 4

5 Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfurowanie z użyciem ustawień zasad grup Bezpieczna administracja Ulepszenia bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS Plan monitorowania w AD DS Plan konserwacji w AD DS Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy Wdrażanie infrastruktury AD DS Szkolenie MS 6426 Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server 2008 Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server Szkolenie to jest dedykowane dla specjalistów IT odpowiedzialnych za integrację aplikacji i platform z Katalogiem przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo usług przy rosnącym zapotrzebowaniu na dostęp przez wzrastającą liczbę użytkowników zewnętrznych, tj. klienci i partnerzy. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkoleń MS 6424 i MS 6425 z ścieżki Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem identyfikacją i dostępem Wdrażanie i zarządzanie Active Directory Certificate Services Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami Konfigurowanie Active Directory Lightweight Directory Services Konfigurowanie Active Directory Federation Services Konfigurowanie Active Directory Rights Management Services Utrzymanie Access Management Solutions Rozwiązywanie problemów związanych z rolami usług Active Directory dla rozwiązań identyfikacji i dostępu 5

6 Ścieżka: W2k8 NET - Windows Usługi sieciowe Szkolenie(a) MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008 Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy konfiguracji i rozwiązywaniu problemów w sieci Windows Server Studenci nauczą się tworzyć zabezpieczone i odporne na uszkodzenia połączenia sieciowe. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku inżyniera systemów. W szkoleniu mogą wziąć udział informatycy pragnący zapoznać się z zasadami konfiguracji i zabezpieczenia sieci Windows Server Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu podstawowej administracji systemem Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Instalowanie i konfigurowanie serwerów Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DNS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem WINS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DHCP Konfigurowanie IPv6 TCP/IP Konfigurowanie i zarządzanie usługą Routing and Remote Access. Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server Konfigurowanie Network Access Protection (NAP) 6

7 Konfigurowanie IPSec Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec Konfigurowanie i zarządzanie Distributed File System (DFS) Konfigurowanie i zarzadzanie technologiami składowania Konfigurowanie dostępności zasobów sieciowych i danych Konfigurowanie bezpieczeństwa serwera 7

8 Ścieżka: SQL2k8 IMP - SQL Wdrażanie bazy danych Szkolenie(a) MS Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 MS Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 3 dni 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Egzamin Microsoft SQL Server 2008, Database Development Opis szkoleń Szkolenie MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności wymaganych do pisania podstawowych zapytań Transact-SQL dla Microsoft SQL Server Podczas szkolenia omawiane są zastosowania i sposoby wykonywania poleceń języka Transact-SQL,a także wykorzystanie narzędzi do obsługi kwerend, rodzaje kwerend typu SELECT, metody grupowania i podsumowywania danych, sposoby łączenia danych z różnych tabel. Przedstawiane są też metody modyfikowania danych, wykorzystywania wyszukiwania pełnotekstowego i podstawowe informacje na temat obiektów programistycznych. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Znajomość pojęć integralności danych. Umiejętności projektowania relacyjnej bazy danych. Umiejętności programistyczne. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do zagadnień baz danych i języka Transact-SQL w SQL Server 2008 Zapytania i filtrowanie danych Grupowanie i dane podsumowujące Dołączenie danych z wielu tabel Praca z Subqueries Modyfikowanie danych w tabelach Zapytania metadanych, XML, oraz Full-Text Indexes 8

9 Wykorzystanie programowania obiektów do odzyskiwania danych Korzystanie z zaawansowanych kwerend 9

10 Ścieżka: SQL2k8 ADM - SQL Administracja bazą danych Szkolenie(a) MS Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin MS SQL Server 2008, Implementation and Maintenance Opis szkoleń Szkolenie MS 6231 Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnej do utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server Kurs koncentruje się na nauczeniu użytkowników instalacji Microsoft SQL Server 2008, administracji i monitorowania serwera, transferowania i replikacji danych, a także korzystania z funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji. Praktyczną znajomość języka Transact-SQL. Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych. Umiejętność projektowania baz danych. Ponadto zalecane jest, ale nie wymagane ukończenie: Kurs 2778: Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do SQL Server 2008 R2 i jego zestawu narzędzi Przygotowanie systemów do SQL Server 2008 R2 Instalowanie i konfigurowanie serwera SQL Server 2008 R2 Praca z bazami danych Modele odzyskiwania SQL Server 2008 R2 Archiwizowanie baz danych SQL Server 2008 R2 Odtwarzanie baz danych SQL Server 2008 R2 Importowanie i eksportowanie danych Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników 10

11 Przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów wykonywanie inspekcji środowisk SQL Server Automatyzowanie zarządzania SQL Server 2008 R2 Konfigurowanie bezpieczeństwa dla SQL Server Agent Monitorowanie SQL Server 2008 R2 z alertami i powiadomieniami Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych Śledzenie dostępu do SQL Server 2008 R2 Monitorowanie SQL Server 2008 R2 Zarządzanie wieloma serwerami Rozwiązywanie problemów administracyjnych SQL Server 2008 R2 11

12 Ścieżka: SP2010 Microsoft SharePoint 2010 Szkolenie(a) MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Microsoft SharePoint 2010, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2010 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji platformą SharePoint 2010 oraz z zakresu zarządzania, monitorowania witrynami i użytkownikami z użyciem SharePoint 2010.Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli przygotować odpowiednio środowisko sieciowe, a następnie zainstalować SharePoint 2010, konfigurować podstawowe usługi i logiczne składniki wdrażania programu SharePoint, administrować SharePoint przy użyciu interfejsu użytkownika, wiersza polecenia i Windows PowerShell, administrować tożsamością i uwierzytelnianiem, zabezpieczać zawartość list i bibliotek, dostosowywać SharePoint 2010,konfigurować aplikacje i usługi SharePoint, skonfigurować funkcje obsługi sieci społecznych SharePoint, zarządzać wyszukiwaniami programu SharePoint, konfigurować farmy, serwery, aplikacje usługi i aplikacje internetowe, zainstalować uaktualnienia, skonfigurować i zarządzać farmą SharePoint, konfigurować wysoką dostępność i odtwarzanie, monitorować i optymalizować wydajność programu SharePoint. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość zagadnień z zakresu szkoleń poprzedzających lub równoważną wiedze i umiejętności. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do SharePoint 2010 Tworzenie intranetu z SharePoint 2010 Administrowanie i automatyzowanie SharePoint Konfigurowanie zarządzania treścią 12

13 Konfigurowanie uwierzytelniania Zabezpieczanie treści Zarządzanie dostosowywaniem SharePoint Konfigurowanie i zabezpieczanie usług i aplikacji SharePoint Profile użytkownika i sieci społecznościowe Administrowanie i konfigurowanie SharePoint Search Instalowanie i aktualizowanie do SharePoint 2010 Wdrażanie Business Continuity Monitorowanie i optymalizowanie SharePoint 13

14 Ścieżka: VS2010 APL - Visual Studio Programowanie aplikacji Szkolenie(a) MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Windows Apps Development w/ms.net Framework 4 Opis szkoleń Szkolenie MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio 2010 Cel kursu: Podczas tego kursu programiści, którzy znają podstawy programowania Windows Forms zapoznają się z bardziej zaawansowanymi technikami programowania dla klienta Windows, z uwzględnieniem modeli programistycznych WinForm i WPF. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających oraz powinni posiadać średnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem poprzednich wersji Microsoft Visual Studio. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Kurs jest dedykowany dla programistów tworzących aplikacje Windows Forms i usługi sieci Web w środowisku Microsoft.NET. Lista omawianych tematów: Projektowanie aplikacji klienta Windows Wprowadzenie do Visual Studio 2010 i wersji 4 WPF Projektowanie i programowanie interfejsu użytkownika Przejmowanie kontroli interfejsu użytkownika Testowanie, testowanie modułów i debugowanie Wiązanie danych i walidacja Udoskonalanie UI Responsiveness Integrowanie Localization i właściwości User Assistance Grafika 2D WPF, multimedia i drukowanie Dostosowywanie kontroli Dołączone właściwości i zachowania w WPF 14

15 Animacje w WPF Stan aplikacji, ustawienia i cykl życia Konfigurowanie i wdrażanie aplikacji dla klienta Windows 15

16 Ścieżka: VS2010 WEB - Visual Studio Programowanie aplikacji Web Szkolenie(a) MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Web Apps Development with MS.NET Framework 4 Opis szkoleń Szkolenie MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio 2010 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do programowania aplikacji Web przy użyciu programu Microsoft Visual Studio w W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejetności z zakresu programowania zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC i formularzy aplikacji Web za pomocą technologi.net Framework 4. Szkolenie Koncentruje się na kodowania działań, które poprawiają wydajność i skalowalność aplikacji witryny sieci Web -ASP.NET MVC. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Znajomość języka Hypertext Markup Language (HTML) lub Dynamic HTML (DHTML), znajomość języków skryptowych tj. Visual Basic Scripting lub Jscript. Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie zagadnień projektowania aplikacji Microsoft Web Projektowanie aplikacji Microsoft Web Projektowanie modeli MVC Projektowanie MVC Controllers Projektowanie widoków MVC Projektowanie dla wykrywalności Programowanie kodu Server-Side dla formularzy Web Optymalizowanie zarządzania danymi dla formularzy Web Zapewnianie jakości przez debugowanie, testowanie jednostek i refactoring Zabezpieczanie aplikacji Web 16

17 Zastosowanie Master Pages i CSS Programowanie skryptów i usług Client Side Programowanie zaawansowanych aplikacji WEb z uzyciem technologii AJAX Wdrażanie aplikacji Web Dodawanie Silverlight do aplikacji Web 17

18 Ścieżki szkoleniowe CISCO 18

19 Ścieżka: ICND - Interconnecting Network Devices Szkolenie(a) ICND2 - Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 o CCNA - Cisco Certified Network Associate Opis szkoleń Szkolenie ICND2 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 Cel kursu: Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących administratorów sieci odpowiedzialnych za wdrażanie i diagnostykę sieci w przedsiębiorstwie. Szkolenie przekazuje uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do instalacji, administracji i diagnostyki sieci średniej wielkości. Obejmuje konfigurowanie routerów i przełączników do współpracy, połączenia w sieciach WAN oraz omawia podstawowe zasady bezpieczeństwa. Uczestnik, na koniec kursu, powinien być w stanie wdrożyć sieć w średniej wielkości biurze. Szkolenie jest dedykowane dla kandydatów do tytułu CCNA. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Podstawowa znajomość obsługi komputera i terminologii sieciowej Lista omawianych tematów: Implementacja małej sieci, Konstrukcja sieci przełączanej średniej wielkości, Konstrukcja sieci routowanej średniej wielkości, Jednoobszarowa implementacja OSPF, Wdrażanie EIGRP, Listy dostępu (ACL), Zarządzanie przestrzenią adresową, Rozszerzanie LAN na WAN. 19

20 Ścieżka: ROUTE - IP Routing Szkolenie(a) ROUTE - Implementing Cisco IP Routing 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Opis szkoleń Szkolenie ROUTE Implementing Cisco IP Routing Cel kursu: Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu poprawnego wykorzystania dostępnych technologii routingu. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA wskazana roczna praktyka w zarządzaniu siecią Lista omawianych tematów: Planowanie procesów routingu w sieci. Implementacja mechanizmów EIGRP. Implementacja wieloobszarowego OSPF. Implementacja redystrybucji. Implementacja kontroli wyboru trasy. Podłączenie do dostawców usług internetowych. E-Learning ROUTE-01: Implementacja kontroli wyboru trasy. E-Learning ROUTE-02: Implementacja IPv6. E-Learning ROUTE-03: Implementacja routingu w oddziałach zdalnych i u mobilnych użytkowników 20

21 Ścieżki szkoleniowe ORACLE 21

22 Ścieżka: JAVA programowanie JAVA Szkolenie(a) OR_JAVA_SE7_FUN - Java SE7 Fundamentals 5 dni OR_JAV_SE7PR - Java SE 7 Programming 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1Z dni Egzamin 1Z Java SE 7 Programmer I Szkolenie: Java SE 7 Fundamentals Ed 1 Opis szkolenia Szkolenie D67234GC10 Java SE 7 Fundamentals Ed 1 Cel kursu: The Java SE 7 Fundamentals course was designed to enable students with little or no programming experience to begin to learn programming using the Java programming language. The course teaches the significance of object-oriented programming, the keywords and constructs of the Java programming language, and the steps required to create simple Java technology programs. Students taking this course can receive a solid basis in the Java programming language upon which to base continued work and training. The course features the Java Platform, Standard Edition 7 (Java SE 7), and uses the Java SE Development Kit 7 (JDK 7) product. Students taking this course will have hands on experience learning basic object oriented concepts such as inheritance, encapsulation, and abstraction. They learn how to create and use simple Java classes containing arrays, loops, and conditional constructs. They also learn to use and manipulate object references, and to write simple error handling code. The course provides a solid understanding of what the Java SE7 platform is and how it is used in real world applications. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Introducing the Java Technology 22

23 Thinking in Objects Introducing the Java Language Working with Primitive Variables Working with Objects Using operators and decision constructs Creating and Using Arrays Using Loop Constructs Working with Methods and Method Overloading Using Encapsulation and Constructors Introducing Advanced Object Oriented Concepts Handling Errors The Big Picture 23

24 Szkolenie: Java SE 7 Programming Ed 1 Opis szkolenia Szkolenie Java SE 7 Programming Ed 1 Cel kursu: The second of two courses that cover the Java Standard Edition 7 (Java SE 7) Platform, this course covers the core Application Programming Interfaces (API) you will use to design object-oriented applications with Java. Learn to create classes that subclass other classes, extend abstract classes, and program with interfaces. Learn how to properly use exceptions, how to use the Collections framework, and develop applications that manipulate files, directories and file systems. This course also covers writing database programs with JDBC, and how to correctly write multi-threaded applications. Use this course to further develop your skills with the Java language and prepare for the Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer Exam! Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Understand object-oriented principles Basic understanding of database concepts and SQL syntax Have completed the Java SE 7 Fundamentals course, or experience with the Java language - can create, compile and execute programs Experience with at least one programming language Java SE7 Fundamentals Lista omawianych tematów: Java Platform Overview, Java Syntax and Class Review Encapsulation and Polymorphism Java Class Design Advanced Class Design Inheritance with Java Interfaces Generics and Collections String processing Exceptions and Assertions I/O Fundamentals File I/O with NIO 2 Threading Concurrency Database Application with JDBC Localization 24

25 Warsztat: Przygotowanie do egzaminu 1Z0-803 Opis warsztatu: Cel warsztatu: Celem warsztatu są ćwiczenia praktyczne zagadnień związanych z tematyką szkoleń realizowanych podczas trwania ścieżki szkoleniowej Programista JAVA. Warsztat sprofilowany jest na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkoleń w celu jak najlepszego przygotowania do Exam 1Z

26 Ścieżka: Junior Admin Szkolenie(a) OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin 1Z Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Opis szkoleń OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 Cel kursu: This course is your first step towards success as an Oracle professional, designed to give you a firm foundation in basic database administration. In this class, you'll learn how to install and maintain an Oracle database. You will gain a conceptual understanding of the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another. You will also learn how to create an operational database and properly manage the various structures in an effective and efficient manner including performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques. The lesson topics are reinforced with structured hands-on practices. This course is designed to prepare you for the corresponding Oracle Certified Associate exam. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Taken Oracle Introduction to SQL course or equivalent experience. Oracle Database: Introduction to SQL Lista omawianych tematów: Exploring the Oracle Database Architecture Installing your Oracle Software Creating an Oracle Database Managing the Oracle Database Instance Manage the ASM Instance Configuring the Oracle Network Environment Managing Database Storage Structures Administering User Security 26

27 Managing Data Concurrency Managing Undo Data Implementing Oracle Database Auditing Database Maintenance Performance Management Backup and Recovery Concepts Performing Database Backups Performing Database Recovery Moving Data Working with Support 27

28 Ścieżka: Senior Admin Szkolenie(a) OR_11gr2_AWII Oracle Database 11g: Administration Workshop II DBA Release 2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin 1Z Oracle Database 11g Administrator Certified Professional Opis szkoleń OR_11gr2_AWII Oracle Database 11g: Administration Workshop II DBA Release 2 Cel kursu: This course takes the database administrator beyond the basic tasks covered in the first workshop. The student begins by gaining a much deeper understanding of possibly the most important job of a DBA backup and recovery. The concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the DBA learns how to manage memory effectively and how to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are also covered. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Oracle Database 11g Database Administration Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 Lista omawianych tematów: Core Concepts and Tools of the Oracle Database Configuring for Recoverability Using the RMAN Recovery Catalog Configuring Backup Settings Creating Backups with RMAN Restore and Recovery Task Using RMAN to Perform Recovery 28

29 Monitoring and Tuning RMAN Diagnosing the Database Using Flashback Technology I Using Flashback Technology II Performing Flashback Database Managing Memory Managing Database Performance Managing Performance by SQL Tuning Managing Resources Automating Tasks with the Scheduler Managing Space in Blocks Managing Space in Segments Managing Space for the Database Duplicating a Database Working with Support 29

30 Ścieżka: PL SQL Szkolenie(a) Oracle Database: Program with PL/SQL 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin 1Z Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional Opis szkoleń Oracle Database: Program with PL/SQL Cel kursu: This Oracle Database: Program with PL/SQL training starts with an introduction to PL/SQL and proceeds to list the benefits of this powerful programming language. Through hands-on instruction from expert instructors, you'll develop stored procedures, functions, packages and more. Extend the functionality of the SQL language with PL/SQL language to write application code so that your organization can realize the full benefit of utilizing Oracle best practices. Lista omawianych tematów: Conditionally control code flow (loops, control structures). Use PL/SQL packages to group and contain related constructs. Generate triggers to solve business challenges. Create anonymous PL/SQL blocks, as well as stored procedures and functions. Use some of the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output and file output. Create anonymous PL/SQL blocks, functions and procedures. Declare PL/SQL variables. Create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports and data management applications. Debug functions and procedures using the SQL Developer Debugger. Use Dynamic SQL & understand design considerations when coding using PL/SQL. Understand and influence the PL/SQL compiler and manage dependencies. Manage PL/SQL subprograms, triggers, declaring identifiers and trapping exceptions Working with Support 30

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, lipiec 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 MS 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Windows Server 2012 MS 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 Szkolenie Windows Server 2012 MS 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 1. Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012 2. Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. Windows Server 2016 Liczba dni STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

KATALOG SZKOLEŃ. Windows Server 2016 Liczba dni STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC Windows Server 2016 Liczba dni STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 5 8, 29 19 13 9 7 4, 25 MS-20741 Networking with Windows Server

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE NAZWA KURSU TERMINY CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia autoryzowane BETACOM

Szkolenia autoryzowane BETACOM CENTRUM EDUKACYJNE Szkolenia autoryzowane BETACOM Opis szkoleo Microsoft oferowanych przez Betacom S.A. Warszawa/Gdaosk, 21 lipiec 2009 Spis treści Szkolenia autoryzowane przez Microsoft... 8 Platforma

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 25.01-29.01 22.02-26.02 21.03-25.03 18.04-22.04 30.05-03.06 20.06-24.06 MS-10969 Active Directory

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE Administrowanie bazą danych ORA_SQL Wprowadzenie do SQL i PL/SQL 15.12 19.01 16.02 24 h 2 100 PLN ORA_ADM Administrowanie bazą

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły.

Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły. Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły. Plan prezentacji Przegląd IT Academy (ITA) Korzyści z programu Omówienie kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 411 USI 412 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Miasto Białystok Białystok ul. Słonimska 1

Miasto Białystok Białystok ul. Słonimska 1 nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy adres do korespondencji: e-mail: tel fax: /miejscowość i data/ Załącznik nr 3 do SIWZ Miasto Białystok 15-950 Białystok ul Słonimska 1 FORMULARZ OFERTOWY W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Szkolenia informatyczne Vavatech

Szkolenia informatyczne Vavatech Szkolenia informatyczne Vavatech O nas Firma Vavatech (w okresie 2003-2015 pod nazwą Javatech) jest jednym z wiodących dostawców specjalistycznych szkoleń informatycznych. Współpracujemy na stałe z kilkudziesięcioma

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 12 Microsoft Office Word Zaawansowany 05.10 19.10 09.11 23.11

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do SIWZ Tematyka szkoleń informatycznych

Załącznik nr 3b do SIWZ Tematyka szkoleń informatycznych Załącznik nr 3b do SIWZ informatycznych Ścieżki i tytuły szkoleń CZĘŚĆ I: CISCO... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 Microsoft Office Word Podstawowy Microsoft Office Word Zaawansowany Microsoft

Bardziej szczegółowo

Advanced Internet Information Services Management (IIS 8)

Advanced Internet Information Services Management (IIS 8) Advanced Internet Information Services Management (IIS 8) Warsztat autorski Pauli Januszkiewicz (4 dni, 28 godzin lekcyjnych) Paula Januszkiewicz ekspert ds. bezpieczeństwa infrastruktury IT. Jako jedna

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Informacja o szkoleniu

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Informacja o szkoleniu Fundacja IT ul. Jagiellońska 67 F 70-382 Szczecin Uczelnia IT Ośrodek Szkoleń Fundacji IT w Szczecinie Tel. + 48 91 484 44 37 Fax + 48 91 484 44 37 E-mail: biuro@uczelnia.it www.uczelnia.it ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Masterclass: Internet Information Services Management (IIS 8.5 / 8 / 7.5)

Masterclass: Internet Information Services Management (IIS 8.5 / 8 / 7.5) Masterclass: Internet Information Services Management (IIS 8.5 / 8 / 7.5) CQURE Academy (3 dni) Grzegorz Tworek (CQURE Academy) Grzegorz ma olbrzymie doświadczenie z tematyki: Virtualization, Security,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, I półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015)

FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015) Zał. nr 1 do SIWZ... ---------------------------------------- (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specialist training services

Specialist training services Specialist training services Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/36049817.aspx Ekstern anbuds ID 35213-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) ścieżki certyfikacji

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) ścieżki certyfikacji MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 Egzamin 70-740 MS-20741 Networking with Windows Server 2016 Egzamin 70-741 MS-20742 Identity with Windows Server 2016 Egzamin 70-742

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy. Sukces Twojej szkoły w zasięgu ręki. Marcin Kurnik IT Academy Manager Microsoft Polska

Microsoft IT Academy. Sukces Twojej szkoły w zasięgu ręki. Marcin Kurnik IT Academy Manager Microsoft Polska Microsoft IT Academy Sukces Twojej szkoły w zasięgu ręki Marcin Kurnik IT Academy Manager Microsoft Polska v-makurn@microsoft.com IT Academy w liczbach MS ITA to kompleksowe rozwiązanie edukacyjne, które

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Administracja SQL Server

Program szkolenia: Administracja SQL Server Program szkolenia: Administracja SQL Server Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja SQL Server SQLSERV-Admin SQL Programiści, administratorzy baz 3 dni

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów realizowanych na Studiach Podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych

Opisy przedmiotów realizowanych na Studiach Podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych Opisy przedmiotów realizowanych na Studiach Podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych W Wykład L Laboratorium I semestr II semestr Razem W L W L W+L ECTS 7. Bazy danych

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 41 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI 531 USI 532 USI 550 USI 61 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 41 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI 531 USI 532 USI 550 USI 61 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Kursy / Szkolenia informatyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni)

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) [MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/10423/20439 Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 722,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Branża IT w Trójmieście, zaraz po Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Informacja o szkoleniu

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Informacja o szkoleniu Fundacja IT ul. Jagiellońska 67 F 70-382 Szczecin Uczelnia IT Ośrodek Szkoleń Fundacji IT w Szczecinie Tel. + 48 91 484 44 37 Fax + 48 91 484 44 37 E-mail: biuro@uczelnia.it www.uczelnia.it ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE. Kwiecień 2013

KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE. Kwiecień 2013 KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE Kwiecień 2013 Arrow ECS Services Autoryzowany ośrodek szkoleniowy Citrix został wyróżniony tytułem: CALC of the Year 2010 Eastern Region

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 519 130 155 bs@bel.pl PostgreSQL Ponad 20 lat na rynku Jedna z najpopularniejszych otwartych relacyjnych baz danych obok MySQL

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 17.10.2012r. Dot. Projektu: GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Nr Projektu POKL.08.01.01-10-414/11 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Certyfikacyjny

Poradnik Certyfikacyjny Poradnik Certyfikacyjny Aby poznad paostwa preferencje dotyczące przygotowania szkoleo na ten rok akademicki bardzo proszę o wypełnienie ankiety (hasło "zut"): ANKIETA (http://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/9316/)

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo