Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny"

Transkrypt

1 Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis Treści ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE MICROSOFT... 3 ŚCIEŻKA: W2K8 AD - WINDOWS ACTIVE DIRECTORY... 4 ŚCIEŻKA: W2K8 NET - WINDOWS USŁUGI SIECIOWE... 6 ŚCIEŻKA: SQL2K8 IMP - SQL WDRAŻANIE BAZY DANYCH... 8 ŚCIEŻKA: SQL2K8 ADM - SQL ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ŚCIEŻKA: SP2010 MICROSOFT SHAREPOINT ŚCIEŻKA: VS2010 APL - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE APLIKACJI ŚCIEŻKA: VS2010 WEB - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEB ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE CISCO ŚCIEŻKA: ICND - INTERCONNECTING NETWORK DEVICES ŚCIEŻKA: ROUTE - IP ROUTING ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE ORACLE ŚCIEŻKA: JAVA PROGRAMOWANIE JAVA SZKOLENIE: JAVA SE 7 FUNDAMENTALS ED SZKOLENIE: JAVA SE 7 PROGRAMMING ED WARSZTAT: PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 1Z ŚCIEŻKA: JUNIOR ADMIN ŚCIEŻKA: SENIOR ADMIN ŚCIEŻKA: PL SQL

3 Ścieżki szkoleniowe Microsoft 3

4 Ścieżka: W2k8 AD - Windows Active Directory Szkolenie(a) MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory MS Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server dni 3 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Egzamin Windows Server 2008 Active Directory, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6425 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skonfigurowania domeny Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupy, wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych, monitorowania i rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z usługą Active Directory. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku administratora systemów. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania, doświadczenie w tworzeniu obiektów Active Directory, Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do Active Directory Domain Services (AD DS) Zabezpieczanie i efektywne administrowanie Active Directory Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie grupami Wspieranie kont komputerowych Wdrażanie infrastruktury zasad grup 4

5 Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfurowanie z użyciem ustawień zasad grup Bezpieczna administracja Ulepszenia bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS Plan monitorowania w AD DS Plan konserwacji w AD DS Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy Wdrażanie infrastruktury AD DS Szkolenie MS 6426 Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server 2008 Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server Szkolenie to jest dedykowane dla specjalistów IT odpowiedzialnych za integrację aplikacji i platform z Katalogiem przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo usług przy rosnącym zapotrzebowaniu na dostęp przez wzrastającą liczbę użytkowników zewnętrznych, tj. klienci i partnerzy. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkoleń MS 6424 i MS 6425 z ścieżki Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem identyfikacją i dostępem Wdrażanie i zarządzanie Active Directory Certificate Services Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami Konfigurowanie Active Directory Lightweight Directory Services Konfigurowanie Active Directory Federation Services Konfigurowanie Active Directory Rights Management Services Utrzymanie Access Management Solutions Rozwiązywanie problemów związanych z rolami usług Active Directory dla rozwiązań identyfikacji i dostępu 5

6 Ścieżka: W2k8 NET - Windows Usługi sieciowe Szkolenie(a) MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008 Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy konfiguracji i rozwiązywaniu problemów w sieci Windows Server Studenci nauczą się tworzyć zabezpieczone i odporne na uszkodzenia połączenia sieciowe. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku inżyniera systemów. W szkoleniu mogą wziąć udział informatycy pragnący zapoznać się z zasadami konfiguracji i zabezpieczenia sieci Windows Server Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu podstawowej administracji systemem Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Instalowanie i konfigurowanie serwerów Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DNS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem WINS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DHCP Konfigurowanie IPv6 TCP/IP Konfigurowanie i zarządzanie usługą Routing and Remote Access. Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server Konfigurowanie Network Access Protection (NAP) 6

7 Konfigurowanie IPSec Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec Konfigurowanie i zarządzanie Distributed File System (DFS) Konfigurowanie i zarzadzanie technologiami składowania Konfigurowanie dostępności zasobów sieciowych i danych Konfigurowanie bezpieczeństwa serwera 7

8 Ścieżka: SQL2k8 IMP - SQL Wdrażanie bazy danych Szkolenie(a) MS Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 MS Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 3 dni 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Egzamin Microsoft SQL Server 2008, Database Development Opis szkoleń Szkolenie MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności wymaganych do pisania podstawowych zapytań Transact-SQL dla Microsoft SQL Server Podczas szkolenia omawiane są zastosowania i sposoby wykonywania poleceń języka Transact-SQL,a także wykorzystanie narzędzi do obsługi kwerend, rodzaje kwerend typu SELECT, metody grupowania i podsumowywania danych, sposoby łączenia danych z różnych tabel. Przedstawiane są też metody modyfikowania danych, wykorzystywania wyszukiwania pełnotekstowego i podstawowe informacje na temat obiektów programistycznych. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Znajomość pojęć integralności danych. Umiejętności projektowania relacyjnej bazy danych. Umiejętności programistyczne. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do zagadnień baz danych i języka Transact-SQL w SQL Server 2008 Zapytania i filtrowanie danych Grupowanie i dane podsumowujące Dołączenie danych z wielu tabel Praca z Subqueries Modyfikowanie danych w tabelach Zapytania metadanych, XML, oraz Full-Text Indexes 8

9 Wykorzystanie programowania obiektów do odzyskiwania danych Korzystanie z zaawansowanych kwerend 9

10 Ścieżka: SQL2k8 ADM - SQL Administracja bazą danych Szkolenie(a) MS Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin MS SQL Server 2008, Implementation and Maintenance Opis szkoleń Szkolenie MS 6231 Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnej do utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server Kurs koncentruje się na nauczeniu użytkowników instalacji Microsoft SQL Server 2008, administracji i monitorowania serwera, transferowania i replikacji danych, a także korzystania z funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji. Praktyczną znajomość języka Transact-SQL. Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych. Umiejętność projektowania baz danych. Ponadto zalecane jest, ale nie wymagane ukończenie: Kurs 2778: Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do SQL Server 2008 R2 i jego zestawu narzędzi Przygotowanie systemów do SQL Server 2008 R2 Instalowanie i konfigurowanie serwera SQL Server 2008 R2 Praca z bazami danych Modele odzyskiwania SQL Server 2008 R2 Archiwizowanie baz danych SQL Server 2008 R2 Odtwarzanie baz danych SQL Server 2008 R2 Importowanie i eksportowanie danych Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników 10

11 Przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów wykonywanie inspekcji środowisk SQL Server Automatyzowanie zarządzania SQL Server 2008 R2 Konfigurowanie bezpieczeństwa dla SQL Server Agent Monitorowanie SQL Server 2008 R2 z alertami i powiadomieniami Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych Śledzenie dostępu do SQL Server 2008 R2 Monitorowanie SQL Server 2008 R2 Zarządzanie wieloma serwerami Rozwiązywanie problemów administracyjnych SQL Server 2008 R2 11

12 Ścieżka: SP2010 Microsoft SharePoint 2010 Szkolenie(a) MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Microsoft SharePoint 2010, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2010 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji platformą SharePoint 2010 oraz z zakresu zarządzania, monitorowania witrynami i użytkownikami z użyciem SharePoint 2010.Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli przygotować odpowiednio środowisko sieciowe, a następnie zainstalować SharePoint 2010, konfigurować podstawowe usługi i logiczne składniki wdrażania programu SharePoint, administrować SharePoint przy użyciu interfejsu użytkownika, wiersza polecenia i Windows PowerShell, administrować tożsamością i uwierzytelnianiem, zabezpieczać zawartość list i bibliotek, dostosowywać SharePoint 2010,konfigurować aplikacje i usługi SharePoint, skonfigurować funkcje obsługi sieci społecznych SharePoint, zarządzać wyszukiwaniami programu SharePoint, konfigurować farmy, serwery, aplikacje usługi i aplikacje internetowe, zainstalować uaktualnienia, skonfigurować i zarządzać farmą SharePoint, konfigurować wysoką dostępność i odtwarzanie, monitorować i optymalizować wydajność programu SharePoint. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość zagadnień z zakresu szkoleń poprzedzających lub równoważną wiedze i umiejętności. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do SharePoint 2010 Tworzenie intranetu z SharePoint 2010 Administrowanie i automatyzowanie SharePoint Konfigurowanie zarządzania treścią 12

13 Konfigurowanie uwierzytelniania Zabezpieczanie treści Zarządzanie dostosowywaniem SharePoint Konfigurowanie i zabezpieczanie usług i aplikacji SharePoint Profile użytkownika i sieci społecznościowe Administrowanie i konfigurowanie SharePoint Search Instalowanie i aktualizowanie do SharePoint 2010 Wdrażanie Business Continuity Monitorowanie i optymalizowanie SharePoint 13

14 Ścieżka: VS2010 APL - Visual Studio Programowanie aplikacji Szkolenie(a) MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Windows Apps Development w/ms.net Framework 4 Opis szkoleń Szkolenie MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio 2010 Cel kursu: Podczas tego kursu programiści, którzy znają podstawy programowania Windows Forms zapoznają się z bardziej zaawansowanymi technikami programowania dla klienta Windows, z uwzględnieniem modeli programistycznych WinForm i WPF. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających oraz powinni posiadać średnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem poprzednich wersji Microsoft Visual Studio. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Kurs jest dedykowany dla programistów tworzących aplikacje Windows Forms i usługi sieci Web w środowisku Microsoft.NET. Lista omawianych tematów: Projektowanie aplikacji klienta Windows Wprowadzenie do Visual Studio 2010 i wersji 4 WPF Projektowanie i programowanie interfejsu użytkownika Przejmowanie kontroli interfejsu użytkownika Testowanie, testowanie modułów i debugowanie Wiązanie danych i walidacja Udoskonalanie UI Responsiveness Integrowanie Localization i właściwości User Assistance Grafika 2D WPF, multimedia i drukowanie Dostosowywanie kontroli Dołączone właściwości i zachowania w WPF 14

15 Animacje w WPF Stan aplikacji, ustawienia i cykl życia Konfigurowanie i wdrażanie aplikacji dla klienta Windows 15

16 Ścieżka: VS2010 WEB - Visual Studio Programowanie aplikacji Web Szkolenie(a) MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Web Apps Development with MS.NET Framework 4 Opis szkoleń Szkolenie MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio 2010 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do programowania aplikacji Web przy użyciu programu Microsoft Visual Studio w W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejetności z zakresu programowania zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC i formularzy aplikacji Web za pomocą technologi.net Framework 4. Szkolenie Koncentruje się na kodowania działań, które poprawiają wydajność i skalowalność aplikacji witryny sieci Web -ASP.NET MVC. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Znajomość języka Hypertext Markup Language (HTML) lub Dynamic HTML (DHTML), znajomość języków skryptowych tj. Visual Basic Scripting lub Jscript. Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie zagadnień projektowania aplikacji Microsoft Web Projektowanie aplikacji Microsoft Web Projektowanie modeli MVC Projektowanie MVC Controllers Projektowanie widoków MVC Projektowanie dla wykrywalności Programowanie kodu Server-Side dla formularzy Web Optymalizowanie zarządzania danymi dla formularzy Web Zapewnianie jakości przez debugowanie, testowanie jednostek i refactoring Zabezpieczanie aplikacji Web 16

17 Zastosowanie Master Pages i CSS Programowanie skryptów i usług Client Side Programowanie zaawansowanych aplikacji WEb z uzyciem technologii AJAX Wdrażanie aplikacji Web Dodawanie Silverlight do aplikacji Web 17

18 Ścieżki szkoleniowe CISCO 18

19 Ścieżka: ICND - Interconnecting Network Devices Szkolenie(a) ICND2 - Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 o CCNA - Cisco Certified Network Associate Opis szkoleń Szkolenie ICND2 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 Cel kursu: Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących administratorów sieci odpowiedzialnych za wdrażanie i diagnostykę sieci w przedsiębiorstwie. Szkolenie przekazuje uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do instalacji, administracji i diagnostyki sieci średniej wielkości. Obejmuje konfigurowanie routerów i przełączników do współpracy, połączenia w sieciach WAN oraz omawia podstawowe zasady bezpieczeństwa. Uczestnik, na koniec kursu, powinien być w stanie wdrożyć sieć w średniej wielkości biurze. Szkolenie jest dedykowane dla kandydatów do tytułu CCNA. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Podstawowa znajomość obsługi komputera i terminologii sieciowej Lista omawianych tematów: Implementacja małej sieci, Konstrukcja sieci przełączanej średniej wielkości, Konstrukcja sieci routowanej średniej wielkości, Jednoobszarowa implementacja OSPF, Wdrażanie EIGRP, Listy dostępu (ACL), Zarządzanie przestrzenią adresową, Rozszerzanie LAN na WAN. 19

20 Ścieżka: ROUTE - IP Routing Szkolenie(a) ROUTE - Implementing Cisco IP Routing 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Opis szkoleń Szkolenie ROUTE Implementing Cisco IP Routing Cel kursu: Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu poprawnego wykorzystania dostępnych technologii routingu. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA wskazana roczna praktyka w zarządzaniu siecią Lista omawianych tematów: Planowanie procesów routingu w sieci. Implementacja mechanizmów EIGRP. Implementacja wieloobszarowego OSPF. Implementacja redystrybucji. Implementacja kontroli wyboru trasy. Podłączenie do dostawców usług internetowych. E-Learning ROUTE-01: Implementacja kontroli wyboru trasy. E-Learning ROUTE-02: Implementacja IPv6. E-Learning ROUTE-03: Implementacja routingu w oddziałach zdalnych i u mobilnych użytkowników 20

21 Ścieżki szkoleniowe ORACLE 21

22 Ścieżka: JAVA programowanie JAVA Szkolenie(a) OR_JAVA_SE7_FUN - Java SE7 Fundamentals 5 dni OR_JAV_SE7PR - Java SE 7 Programming 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1Z dni Egzamin 1Z Java SE 7 Programmer I Szkolenie: Java SE 7 Fundamentals Ed 1 Opis szkolenia Szkolenie D67234GC10 Java SE 7 Fundamentals Ed 1 Cel kursu: The Java SE 7 Fundamentals course was designed to enable students with little or no programming experience to begin to learn programming using the Java programming language. The course teaches the significance of object-oriented programming, the keywords and constructs of the Java programming language, and the steps required to create simple Java technology programs. Students taking this course can receive a solid basis in the Java programming language upon which to base continued work and training. The course features the Java Platform, Standard Edition 7 (Java SE 7), and uses the Java SE Development Kit 7 (JDK 7) product. Students taking this course will have hands on experience learning basic object oriented concepts such as inheritance, encapsulation, and abstraction. They learn how to create and use simple Java classes containing arrays, loops, and conditional constructs. They also learn to use and manipulate object references, and to write simple error handling code. The course provides a solid understanding of what the Java SE7 platform is and how it is used in real world applications. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Introducing the Java Technology 22

23 Thinking in Objects Introducing the Java Language Working with Primitive Variables Working with Objects Using operators and decision constructs Creating and Using Arrays Using Loop Constructs Working with Methods and Method Overloading Using Encapsulation and Constructors Introducing Advanced Object Oriented Concepts Handling Errors The Big Picture 23

24 Szkolenie: Java SE 7 Programming Ed 1 Opis szkolenia Szkolenie Java SE 7 Programming Ed 1 Cel kursu: The second of two courses that cover the Java Standard Edition 7 (Java SE 7) Platform, this course covers the core Application Programming Interfaces (API) you will use to design object-oriented applications with Java. Learn to create classes that subclass other classes, extend abstract classes, and program with interfaces. Learn how to properly use exceptions, how to use the Collections framework, and develop applications that manipulate files, directories and file systems. This course also covers writing database programs with JDBC, and how to correctly write multi-threaded applications. Use this course to further develop your skills with the Java language and prepare for the Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer Exam! Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Understand object-oriented principles Basic understanding of database concepts and SQL syntax Have completed the Java SE 7 Fundamentals course, or experience with the Java language - can create, compile and execute programs Experience with at least one programming language Java SE7 Fundamentals Lista omawianych tematów: Java Platform Overview, Java Syntax and Class Review Encapsulation and Polymorphism Java Class Design Advanced Class Design Inheritance with Java Interfaces Generics and Collections String processing Exceptions and Assertions I/O Fundamentals File I/O with NIO 2 Threading Concurrency Database Application with JDBC Localization 24

25 Warsztat: Przygotowanie do egzaminu 1Z0-803 Opis warsztatu: Cel warsztatu: Celem warsztatu są ćwiczenia praktyczne zagadnień związanych z tematyką szkoleń realizowanych podczas trwania ścieżki szkoleniowej Programista JAVA. Warsztat sprofilowany jest na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkoleń w celu jak najlepszego przygotowania do Exam 1Z

26 Ścieżka: Junior Admin Szkolenie(a) OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin 1Z Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Opis szkoleń OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 Cel kursu: This course is your first step towards success as an Oracle professional, designed to give you a firm foundation in basic database administration. In this class, you'll learn how to install and maintain an Oracle database. You will gain a conceptual understanding of the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another. You will also learn how to create an operational database and properly manage the various structures in an effective and efficient manner including performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques. The lesson topics are reinforced with structured hands-on practices. This course is designed to prepare you for the corresponding Oracle Certified Associate exam. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Taken Oracle Introduction to SQL course or equivalent experience. Oracle Database: Introduction to SQL Lista omawianych tematów: Exploring the Oracle Database Architecture Installing your Oracle Software Creating an Oracle Database Managing the Oracle Database Instance Manage the ASM Instance Configuring the Oracle Network Environment Managing Database Storage Structures Administering User Security 26

27 Managing Data Concurrency Managing Undo Data Implementing Oracle Database Auditing Database Maintenance Performance Management Backup and Recovery Concepts Performing Database Backups Performing Database Recovery Moving Data Working with Support 27

28 Ścieżka: Senior Admin Szkolenie(a) OR_11gr2_AWII Oracle Database 11g: Administration Workshop II DBA Release 2 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin 1Z Oracle Database 11g Administrator Certified Professional Opis szkoleń OR_11gr2_AWII Oracle Database 11g: Administration Workshop II DBA Release 2 Cel kursu: This course takes the database administrator beyond the basic tasks covered in the first workshop. The student begins by gaining a much deeper understanding of possibly the most important job of a DBA backup and recovery. The concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the DBA learns how to manage memory effectively and how to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are also covered. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Oracle Database 11g Database Administration Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 Lista omawianych tematów: Core Concepts and Tools of the Oracle Database Configuring for Recoverability Using the RMAN Recovery Catalog Configuring Backup Settings Creating Backups with RMAN Restore and Recovery Task Using RMAN to Perform Recovery 28

29 Monitoring and Tuning RMAN Diagnosing the Database Using Flashback Technology I Using Flashback Technology II Performing Flashback Database Managing Memory Managing Database Performance Managing Performance by SQL Tuning Managing Resources Automating Tasks with the Scheduler Managing Space in Blocks Managing Space in Segments Managing Space for the Database Duplicating a Database Working with Support 29

30 Ścieżka: PL SQL Szkolenie(a) Oracle Database: Program with PL/SQL 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Egzamin 1Z Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional Opis szkoleń Oracle Database: Program with PL/SQL Cel kursu: This Oracle Database: Program with PL/SQL training starts with an introduction to PL/SQL and proceeds to list the benefits of this powerful programming language. Through hands-on instruction from expert instructors, you'll develop stored procedures, functions, packages and more. Extend the functionality of the SQL language with PL/SQL language to write application code so that your organization can realize the full benefit of utilizing Oracle best practices. Lista omawianych tematów: Conditionally control code flow (loops, control structures). Use PL/SQL packages to group and contain related constructs. Generate triggers to solve business challenges. Create anonymous PL/SQL blocks, as well as stored procedures and functions. Use some of the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output and file output. Create anonymous PL/SQL blocks, functions and procedures. Declare PL/SQL variables. Create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports and data management applications. Debug functions and procedures using the SQL Developer Debugger. Use Dynamic SQL & understand design considerations when coding using PL/SQL. Understand and influence the PL/SQL compiler and manage dependencies. Manage PL/SQL subprograms, triggers, declaring identifiers and trapping exceptions Working with Support 30

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT i ADOBE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Red Hat Premier Partner

Red Hat Premier Partner . Red Hat Premier Partner Red Hat adresaci kursów ze ścieżki RHCE na RHEL7 Aby wybrać odpowiedni kurs dla siebie wypełnij test: Red Hat Training Skills Assessment Certyfikaty Jboss: RHCJA RHCJD RHCJD in

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 10 marca 2011 V1.1 1/ 47 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Adaptive Server Enterprise 12.5 Linux/Intel Identyfikator dokumentu: 33429-01-1250-01 Ostatnia wersja: Czerwiec 2001 Copyright 1989-2001 by Sybase, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2013

Katalog szkoleń 2013 Katalog szkoleń 2013 Szkolenia miękkie Sprzedaż i obsługa klientów ilość dni cena netto PRO ETY CLI HAN MAR NEG TEL MOTH ZARH COAS SPIT MERC Windykacja Prospecting etyka, normy i zachowanie w pracy handlowca

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo