OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional BOX PL (64 bit) z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania: a. Zaoferowany system operacyjny będzie poprawnie współpracował z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem biurowym Microsoft Office 2007 i 2010 (bez wykorzystania mechanizmów wirtualizacji). b. Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE ; c. Zapewnienie kompatybilności w zakresie współdziałania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej z systemami operacyjnym: Microsoft Windows XP Professional PL i Microsoft Windows 7 Professional PL; d. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego do systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional BOX PL i wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niż używany przez Zamawiającego, (tj. systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL i Microsoft Windows XP Professional PL) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.); e. W przypadku złożenia oferty na rozwiązanie równoważne Wykonawca zobowiązany jest złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w formie papierowej. 2. Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2010 minimum w wersji Professional BOX PL z dożywotnią licencją użytkowania. Pakiet oprogramowania biurowego musi zawierać minimum następujące podprogramy: a. Edytor tekstu - MS Word; b. Arkusz kalkulacyjny - MS Excel; c. Program do tworzenia prezentacji - MS PowerPoint; d. Program do obsługi poczty i kalendarza MS Outlook; e. Zbiór narzędzi bazy danych MS Access; f. Program do tworzenia publikacji MS Publisher; 48/2011/ZP Strona 1

2 2.1 Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: X a. Pełną kompatybilność z MS Office 2010 PL; b. Pełną edycję dokumentów pakietu MS Office 2010 PL dla programów wymienionych w pkt 2 ppkt a - f; c. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku pakietu MS Office 2010 PL dla programów wymienionych w pkt 2 ppkt a - f; d. Pełna kompatybilność oznacza, iż dokument stworzony w jednym z wymienionych w pkt 2 ppkt a f programów pakietu MS Office 2010 Professional PL otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office 2010 PL bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu 3. Oprogramowanie English Translator XT 2 Synergy (PC) BOX, tłumaczące tekst z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: a. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku programu English Translator XT 2 Synergy; b. Program musi zawierać słownik polsko-angielski, angielsko-polski, który można używać również jako oddzielną aplikację; c. Program musi tłumaczyć tekst bezpośrednio w oknach, aplikacji używanych przez zamawiającego takich jak: i. Microsoft Office Word; ii. Microsoft Office Excel; iii. Microsoft Office PowerPoint; iv. Microsoft Office Outlook; v. Windows Mail; vi. OpenOffice.org Writer; vii. OpenOffice.org Calc; viii. OpenOffice.org Impress; ix. Microsoft Internet Explorer; x. Mozilla Firefox; xi. Mozilla Thunderbird; 4. Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Visio Standard 2010 minimum w wersji BOX PL z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: a. Pełną kompatybilność z MS Visio 2010 BOX PL i MS Office 2010 PL; b. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku programu MS Visio Standard 2010 BOX PL. c. Pełna kompatybilność oznacza, iż dokument stworzony w programie MS Visio 2010 BOX PL otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu MS Visio 2010 BOX PL bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu. 5. Pakiet oprogramowania graficznego Corel Draw X3 Graphics Suite PL w wersji minimum Special Edition BOX z dożywotnią licencją użytkowania. Pakiet oprogramowania graficznego musi zawierać minimum następujące podprogramy: 48/2011/ZP Strona 2

3 a. CorelDRAW X3; b. Corel PowerTRACE X3; c. Corel PHOTO-PAINT X3 d. Pixmantec RawShooter Essentials; e. Corel Capture X3; 5.1 Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: a. Pełną kompatybilność z Corel Draw Graphics Suite X3; b. Pełną obsługę plików pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 dla programów wymienionych w pkt 5 ppkt a - e; c. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 dla programów wymienionych w pkt 5 ppkt a - e; d. Pełna kompatybilność oznacza, iż plik stworzony lub przekształcony w jednym z programów wymienionych w pkt 5 ppkt a - e pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu; 6. Kerio Connect with Anti-virus Additonial 5-user packs z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada licencję na korzystanie z Kerio Connect a dostarczone pakiety licencji będą rozszerzeniem zakresu licencji. 7. Oprogramowanie do zarządzania strukturą plików i katalogów Total Commander w wersji minimum.7 z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: a. Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym b. Program musi posiadać następującą funkcjonalność: i. Obsługę ftp i ftp/ssl oraz bezpośrednie połączenie między 2 serwerami ftp; ii. obsługa co najmniej następujących typów archiwów: ARJ RAR ZIP TAR LHA UC2 ACE32; Porównywanie zawartości plików i synchronizacja katalogów, Rozbudowane narzędzie wielokrotnej zamiany dla nazw plików, Zaawansowane wyszukiwanie z wyrażeniami regularnymi także wewnątrz plików, Klienta serwera FTP z obsługą FXP oraz Proxy; 48/2011/ZP Strona 3

4 c. Licencja musi umożliwiać przenoszenie i instalację tego samego pakietu na różnych stacjach roboczych i serwerach; d. Licencja musi obejmować możliwość instalacji oprogramowania na 7 stacjach roboczych lub serwerach. 8. Microsoft Windows Server CAL PL User OEM z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada licencję na korzystanie z systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2008 PL OEM a dostarczone pakiety licencji będą rozszerzeniem zakresu licencji. 9. Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie i analizowanie logów Event Log Explorer ver. 3.3 pl per user z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: a. Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym b. Program musi posiadać minimum następującą funkcjonalność: i. Ręczne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych dzienników zdarzeń; ii. Filtrowanie według kryteriów, w tym tekstu z opisu zdarzenia iii. Zgodność z bazą znanych wydarzeń ( EventID.com i Microsoft ); iv. Drukowanie i eksport do różnych formatów plików; v. Sortowanie dzienników zdarzeń; vi. vii. viii. Funkcję szybkiego filtru logów Quick Filter ; Kodowanie kolorami co ułatwia rozróżnienie poszczególnych zdarzeń; Generowanie plików EVT; c. Licencja musi umożliwiać przenoszenie i instalację tego samego pakietu na różnych stacjach roboczych; d. Licencja typu PER - USER na sześciu użytkowników. 10. Oprogramowanie Adobe Acrobat X w wersji minimum Standard PL WIN BOX, z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1. Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym 2. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku programu Adobe Acrobat X Standard PL; 3. Program musi posiadać minimum następującą funkcjonalność: a. Konwertowanie i skanowanie w celu uzyskania pliku PDF z aplikacji używanych przez zamawiającego takich jak: i. Microsoft Office Word; ii. iii. iv. Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint; Microsoft Office Outlook; 48/2011/ZP Strona 4

5 v. Microsoft Office Publisher; vi. vii. Microsoft Office Access; Mozilla Firefox; b. Konwertowanie zawartości HTML na pliki PDF; c. Konwertowanie wiadomości na pliki PDF; d. Edytowanie dokumentów PDF; e. Eksportowanie dokumentów PDF do formatów programów Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. f. Dodawanie komentarzy do plików PDF i zarządzanie nimi; g. Zarządzanie recenzjami i śledzenie zmian; h. Scalanie dokumentów takich jak Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel, plików poczty do pliku PDF i dodawanie do niego elementów nawigacyjnych; i. Stosowanie podpisów cyfrowych i dodawanie znaczników czasowych do dokumentów PDF. j. Możliwość udostępniania plików PDF online; 11. Narzędzie modułowe Acronis Backup & Recovery w wersji minimum 10 Universal Restore, z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada licencję na korzystanie z systemu Acronis Backup & Recovery 10 + Universal Restore a dostarczone licencje będą rozszerzeniem zakresu licencji. Licencje programu mają służyć do ochrony serwerów z funkcją zarządzania scentralizowanego i zdalnego. * - Jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego należy wpisać SPEŁNIA w kolumnie nr 3, w przeciwnym wypadku NIE SPEŁNIA.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 48/2011/ZP Strona 5