REWERSYJNA ZAGĘSZCZARKA GRUNTU TYP: DRB330

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWERSYJNA ZAGĘSZCZARKA GRUNTU TYP: DRB330"

Transkrypt

1 Dr-Masz ul. Bjemskieg Częstchwa REWERSYJNA ZAGĘSZCZARKA GRUNTU TYP: DRB330 Dkumentacja Techniczn-Ruchwa OSTRZEŻENIE! Aby zredukwać ryzyk zranienia peratr raz persnel knserwujący muszą przeczytać i zrzumieć pniższą instrukcję przed używaniem, wymienianiem części czy wyknywaniem czynnści knserwujących na sprzęcie. Używając, knserwując i pracując przy tym sprzęcie pwinn się zachwać szczególną uwagę. Instrukcja raz urządzenie zawierają ważne infrmacje ptencjalnym zagrżeniu przynszącym szkdę użytkwnikwi i sbm trzecim. 1

2 Spis treści Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Oznakwanie... 4 Zasady bezpieczeństwa - Przepisy BHP raz zalecenia gólne... 5 Uwaga!... 6 Przed rzpczęciem pracy... 7 W trakcie pracy i p jej zakńczeniu... 9 Remnty i knserwacje(zachwanie strżnści)... 9 Zasada działania/praca maszyny... 9 Warunki pierwszeg uruchmienia (dcieranie silnika)... 9 Obsługa zagęszczarki Transprt Przechwywanie Tabele zabiegów knserwacyjnych Dane techniczne Części główne zagęszczarki Budwa zespłu wibracyjneg Deklaracja zgdnści CE

3 Wstęp Dziękujemy za wybór naszeg sprzętu. Zagęszczarki gruntu, które ferujemy, zstały zbudwane tak, by zapewnić jak najlepsze bezpieczeństw i skutecznść w trakcie pracy. Są prste w bsłudze i eksplatacji. Osby krzystające z maszyn pwinny pstępwać zgdnie z infrmacjami zawartymi w niniejszej instrukcji dłączanej d każdej maszyny, raz przestrzegać znaków strzegawczych umieszcznych na urządzeniu. Firma "Dr-Masz" nie pnsi dpwiedzialnści za nieprawidłwe użycie zagęszczarki. Przeznaczenie Zagęszczarki DRB330 z silnikiem Hnda raz Lncin są przeznaczne są d zagęszczania piasku, żwiru i innych gruntów niespistych. Służy d prac przy budwie i naprawie nawierzchni dróg, parkingów, placów, bisk, układaniu chdników, i przy zagęszczeniu wąskich wykpów, budwnictwie przemysłwym, hydrtechnicznym. Pprzez zagęszczenie zapewnia natychmiastwą stabilizację gruntu, zabezpiecza uzyskanie właściwej trwałści nawierzchni. Należy pamiętać, aby przy wybrze dpwiedniej zagęszczarki d wyknywania prac wziąć pd uwagę przede wszystkim wielkść i rdzaj gruntu na którym będzie wyknywana nawierzchnia raz rdzaj kładzinej nawierzchni. Zagęszczając pdsypkę pd chdniki, ścieżki, parkingi i pdjazdy, biska, lub place mżna wykrzystywać zagęszczarki jednkierunkwe lekkie, bądź ciężkie w zależnści d przeznaczania wyknywanej nawierzchni. Z uwagi na duży spadek wydajnści i skutecznści, niecelwe jest stswanie ich gdy udział frakcji iłwej przekracza 10%, a udział frakcji pyłwej jest większy niż 30%. Isttna jest dpwiednia wilgtnść gleby dla prawidłweg zagęszczania. Dzięki zastswaniu płyty elastmerwej, istnieje mżliwść zagęszczenia ułżnej kstki brukwej, a użycie wózka transprtweg umżliwia wygdne transprtwanie przez jedną sbę zagęszczarki gruntu. 3

4 Oznakwanie Imprterem zagęszczarek DRB330 jest: "Dr-Masz" Częstchwa, ul. Bjemskieg 4. Każda zagęszczarka psiada przymcwaną d pdstawy silnika tabliczkę znaminwą, na której umieszczne są następujące dane: 1) Nazwa urządzenia 2) Oznaczenie mdelu 3) Znak CE 4) Częsttliwść 5) Siła dśrdkwa 6) Głębkść zagęszczania 7) Numer seryjny 8) Rk prdukcji 9) Szybkść 10) Mc ubijania 11) Masa sucha Benzyna jest wysce łatwpalna i wybuchwa. Przed tankwaniem należy wyłączyć silnik i pczekać, aż stygnie. Silnik wydziela tksyczny dwutlenek węgla. Nie należy g uruchamiać w zamkniętych pmieszczeniach Przed użyciem należy zapznać się z instrukcją bsługi tak, by praca była bezpieczna. Upewnij się, że instrukcja bsługi maszyny jest zawsze dstępna dla peratra. Aby uniknąć uszkdzeń słuchu pracwnik bsługujący maszynę pdczas pracy pwinien bezwzględnie używać indywidualnych chrnników słuchu skutecznści wytłumiania dźwięków pwyżej 10dB(A) Gwarantwany pzim mcy akustycznej zgdnie z dyrektywą 2000/14/EC wynsi 108dB(A). 4

5 Zasady bezpieczeństwa - Przepisy BHP raz zalecenia gólne Przed przystąpieniem d pracy z maszyną, peratr musi zaznajmić się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i bsługi maszyny. Pracę na zagęszczarce mże wyknywać tylk sba, która ma dbry stan zdrwia ptwierdzny świadectwem lekarskim i ukńczyła 18 lat. Pwinn się sprawdzić, czy zagęszczany bszar nie zawiera żadnych działających przewdów elektrycznych, instalacji wdnych raz gazwych i innych, które mgą zstać uszkdzne przez wibracje. Należy unikać pracy zagęszczarką w zamkniętych pmieszczeniach, tunelach i innych źle wentylwanych miejscach. Spwdwane jest t wydalaniem śmiertelneg tlenku węgla. Jeżeli knieczna jest praca w takim miejscu pwinn się zadbać dpwiedni dpływ tlenku węgla. UWAGA! Tlenek węgla generwany przez silnik mże spwdwać śmierć w zamkniętym pmieszczeniu. Maszyna nie mże być używana, jeżeli zabezpieczenia i urządzenia bezpieczeństwa zstały zdemntwanie lub są niesprawne. Należy trzymać z daleka łatwpalne rzeczy d kanału wyltweg, gdyż ma n wyską temperaturę. Nie wln pracwać maszyną, jeżeli wszystkie słny nie są dpwiedni ustawine Zbliżanie nóg raz rąk d części ruchmych mże spwdwać pważne brażenia w przypadku kntaktu. Należy sprawdzić, czy maszyna i peratr są na stabilnym terenie, który nie spwduje przechylenia się, zsuwania raz upadku zagęszczarki gruntu. Operatr nie mże pzstawiać bez nadzru maszyny z pracującym silnikiem. Gdy wibratr jest płączny z silnikiem, peratr musi mieć mżliwść kntrli ruchu maszyny przy użyciu uchwytu i przełącznika start/stp. Maszyna mże być używana tylk przez przeszklnych peratrów. Pdczas czynnści bsługwych i naprawczych silnik maszyny musi być bezwzględnie wyłączny. Przed uzupełnieniem paliwa należy bezwzględnie wyłączyć silnik. Unikaj rzlewania paliwa i natychmiast usuwaj wszelkie pzstałści paliwa. Uzupełniaj paliw tylk w dbrze wentylwanych bszarach. Nie dtykaj grących elementów silnika, w szczególnści tłumika. Przed pdnszeniem maszyny upewnij się, że uchwyt dźwigwy i jeg mcwania nie są uszkdzne raz że gumwe amrtyzatry płyty dennej są nieuszkdzne i pprawnie zamntwane. Pdczas transprtu maszyny zbirnik paliwa pwinien być pusty, a zawór paliwa ustawiny w pzycji zamkniętej Pdczas pracy z maszyną peratr musi mieć pewnść, że w pbliżu maszyny nie znajdują się niepwłane sby. Pdczas pracy z maszyną peratr musi używać chrnników słuchu skutecznści wytłumienia dźwięku pwyżej 10dB. Nadmierny hałas mże spwdwać chwilwą, lub permanentną utratę słuchu. Pdczas pracy maszyną zawsze używaj sprzętu chrnneg takieg jak ciężkie, przeciwpślizgwe buty raz śrdki chrny słuchu i wzrku Zagęszczarka jest maszyną wibrującą, stanwiącą zagrżenie dla zdrwia peratra. Według nrm przekracza na dpuszczalną wartść drgań. Dlateg też czas pracy ciągłej peratra pwinien być graniczny i nie pwinien przekraczać maksymalnie 4 gdzin. Wskazane też jest ddatkw używać specjalnych rękawic antywibracyjnych. Nigdy nie używaj maszyny, jeżeli jesteś zmęczny, spżywałeś alkhl lub leki, które mgą wpływać na Twje pstrzeganie, swbdę ruchów lub zdlnść krdynacji. Maszyna nie mże być używana w tczeniu ptencjalnie narażnym na pżar lub wybuch. Nigdy nie używaj maszyny w jakiklwiek spsób przerbinej względem ryginalnej budwy. D wszelkich prac naprawczych przy zagęszczarce należy używać dpwiednich narzędzi i w dbrym stanie technicznym. UWAGA! Pślizgnięcie/ptknięcie/upadek są głównymi przyczynami ran raz śmierci. Należy uważać przy pracy na nierównych lub śliskich pwierzchniach, raz w pbliżu niezabezpiecznych suwisk, czy wykpalisk. Zawsze utrzymuj dpwiednie parcie dla st, aby nie pślizgnąć się i nie stracić kntrli przy starcie maszyny. 5

6 Uwaga! Zabrania się pracwać maszyną przy innej częsttliwści wibracji, niż wynikającej z brtów nminalnych silnika. Obrty te są fabrycznie ustawine na 3600 br./min., graniczne d góry i zaplmbwane. Zmiana częsttliwści pracy grzi uszkdzeniem maszyny, utratą gwarancji, a nawet utratą zdrwia. W trakcie pracy zabrnine jest perwanie sprzętem na półbrtach. Niedstswanie sięd teg zakazu skutkuje wprwadzeniem dużych drgań reznanswych przensznych na elementy zagęszczarki. W efekcie teg mże djść d uszkdzeń maszyny i brażeń peratra. Nie należy uruchamiać silnika maszyny w przypadku braku filtra pwietrza. Mże t spwdwać przedwczesne zużycie, a nawet uszkdzenie silnika. Przy ubijaniu kstki brukwej lub pdbnej nawierzchni należy wcześniej zamntwać na płycie zagęszczarki chrnną matę elastmerwą. Zabrania się użytkwania niesprawnej zagęszczarki raz stswania niebezpiecznych metd pracy. Pracwnik bsługujący maszynę pwinien kierwać nią trzymając za rękjeść antywibracyjną dyszla. W trakcie przerw pracy raz p jej zakńczeniu należy bezwzględnie zamykać kurek dpływu paliwa! Zabrania się uzupełniania stanu paliwa przy włącznym silniku, pzstawiania zagęszczarki będącej w ruchu bez nadzru, raz dpuszczania d pracy na swim stanwisku pracy sób nieupważninych. Benzyna jest łatwpalna raz wybuchwa w pewnych klicznściach. Przed tankwaniem silnika należy się upewnić, czy w pbliżu nie ma iskier, gnia, lub paląceg persnelu. Wylana benzyna, lub jej pary mgą spwdwać zapłn. W związku z tym nie należy przelewać zbirnika paliwa, raz pwinn się c unikać rzlewania benzyna przy tankwaniu. Jeżeli wystąpi rzlanie przed włączeniem silnika należy upewnić się, czy bszar jest suchy. Zawsze należy sprawdzać, czy zakrętka d zbirnika paliwa jest dpwiedni zakręcna p tankwaniu. Ze względu na mżliwść uszkdzenia maszyny nie należy jej uruchamiać w temperaturach tczenia pniżej 0 C lub pwyżej +40 C, a zakres pracy maszyny winien mieścić się w granicach d -10 C d +40 C Zabrania się pracy na wzniesieniach, których strmizny przewyższają zdlnść pknywania wzniesień przez zagęszczarkę. Dpuszczalne pchylenie maszyny wynsi: 15 w płaszczyźnie "przód tył" 20 w płaszczyźnie "na bki" Zabrania się usuwania słn i urządzeń czy znaków zabezpieczających. Nie wln dtykać części raz czyszczenia i smarwania zagęszczarki będącej w ruchu! Trzymaj ręce, narzędzia i inne rzeczy z dala d paska napędweg pdczas pracy maszyny, by uniknąć urazów i uszkdzeń. Nie wln pdnsić maszyny za elementy wibrizlatrów, grzi t uszkdzeniem maszyny lub kalectwem. 6

7 Przed rzpczęciem pracy Przed przystąpieniem d pracy należy zapznać się z DTR bsługiwaneg urządzenia niezgdna z zaleceniami eksplatacja mże dprwadzić d trwałeg uszkdzenia maszyny, a nawet d utraty zdrwia. Należy przygtwać chrnniki słuchu skutecznści wytłumienia dźwięku pwyżej 10dB. Sprawdzić stan techniczny zagęszczarki, a w szczególnści: Czy nie ma widcznych uszkdzeń. Napięcie pasków klinwych (p kł 50 gdzinach pracy) w płwie dległści między kłami przekładnie przy nacisku palcem - dpuszczalne ugięcie wynsi mm. Zamcwanie wszystkich płączeń śrubwych(w przypadku luzwania się śrub należy wymienić pdkładki sprężyste lub nakrętki samhamwne) Pzim paliwa, leju w skrzyni krbwej silnika(cdziennie), pzim leju pwinien sięgać krawędzi twru wlewweg leju, gdy maszyna znajduje się na płaskiej pwierzchni. Ewentualnie uzupełnić. Abslutnie nie wln dlewać w czasie pracy silnika! Aby dknać wymiany leju należy dkręcić krek wylewu w pdstawie silnika p czym zlać zużyty lej. Następnie zakręcamy krek wylewwy, dkręcić krek wlewwy. Silnik zalewamy lejem d pzimu krka przy pzim ustawinym silniku. Stan wibrizlatrów raz stan siwści kół przekładni paswej pasek nie mże pracwać p sksie (w takim przypadku należy bezwzględnie wysiwać kł paswe i sprzęgł dśrdkwe). Sprawdzenie czy nie ma wycieków z silnika i wibratra, czy wszystkie przewdy, zaciski, śruby są dkręcne. Czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłw zamcwane słny. Należy usunąć świecę zapłnu, wyczyścić ją, ewentualnie wymienić(jeśli zachdzi taka ptrzeba), raz p zmierzeniu wyregulwać szczelinę świecy zapłnwej d 0,6-0,7 mm. (prces knwersacji świecy mżna dnaleźć na strnie 8). Stan wibrizlatrów raz stan siwści kół przekładni paswej pasek nie mże pracwać p sksie(w takim przypadku należy bezwzględnie wysiwać kł paswe i sprzęgł dśrdkwe). Sprawdzenie czy nie ma wycieków z silnika i wibratra, czy wszystkie przewdy, zaciski, śruby są dkręcne czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidlw zamcwane słny. 7

8 Stan filtra pwietrza c najmniej raz w tygdniu(jeżeli maszyna pracuje w tczeniu dużym zapaleniu należy sprawdzać cdziennie) W tym celu należy: Pluzwać sruby pkrywę filtra i zdjąć ją. Usuń pył z pkryw. Wyczyścić filtr wstępny przy użyciu wdy i śrdka czyszcząceg, zaimpgernuj filtr lejem silnikwym, wytrzyj g d sucha. Wyczyść wkład filtra delikatnie uderzając nim płaską pwierzchnię. UWAGA! Jeżeli wkład jest zniszczny, wymień g. Upewnij się, że filtr jest zamntwany pprawnie. W przypadku filtra składająceg się z elementu papierweg i z twrzywa piankweg należy: Zdemntwać element z twrzywa piankweg i sprawdzić element papierwy, czy nie jest uszkdzny. Jeżeli jest należy g wymienić. Umyć element z twrzywa piankweg dprnym termicznie płynem i dczekać d wyschnięcia. Następnie zaimpregnwać lejem silnikwym i wytrzeć d sucha. Element papierwy filtra należy wydmuchać sprężnym pwietrzem d wewnątrz w celu usnięcia pyłu i kurzu. Należy również pamiętać czyszczeniu tłumika płmieni, najlepiej za pmcą szcztki drucianej. Tłumik płmieni musi być wlny d dziur raz pęknięć. Wrazie uszkdzeń należy g wymienić! Uwaga! W razie stwierdzenia jakichklwiek uszkdzeń nie wln przystępwać d pracy. Należy niezwłcznie przystąpić d szybkiej ich likwidacji. Prces knserwacji świecy: Zdjąć fajkę świecy zapłnwej i usunąć zanieczyszczenia z gniazda świecy zapłnwej. Wykręcić świecę zapłnwą przy pmcy klucza d świec. Sprawdzić świecę zapłnwą. Wymienić świecę na nwą jeśli jest uszkdzna jeśli jest uszkdzna, silnie zanieczyszczna, lub jeśli pdkładka jest w złym stanie, a także gdy elektrda jest zużyta. Ostrżnie ręcznie sadzić świecę, aby uniknąć przekręcenia gwintu. P sadzeniu świecy dkręcić ją w celu dciśnięcia pdkładki. Jeśli mntwana jest nwa świeca, należy p sadzeniu dkręcić ją kluczem 1/2 brtu, aby dcisnąć pdkładkę. Jeśli pnwnie instalwana jest używana świeca, p sadzeniu w gnieździe należy dkręcić ją 1/8 1/4 brtu w celu dciśnięcia pdkładki. Załżyć fajkę świecy zapłnwej na świecę. UWAGA! Niedkładne dkręcanie świecy zapłnwej mże prwadzić d przegrzania i uszkdzenia silnika. Zbyt mcne dkręcanie świecy mże prwadzić d uszkdzenia gwintu na głwicy cylindra. 8

9 W trakcie pracy i p jej zakńczeniu Zagęszczarką należy pracwać tylk w pzycji pełneg gazu(sprzęgł dśrdkwe). Zagęszczarkę należy prwadzić w żądanym kierunku za pmcą dźwigni. Pdczas wyknywania pracy zwracać uwagę tylk na wyknywanie czynnści, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i dla tczenia. Pdczas pracy na maszynie zachwać dstęp d krawędzi skarp i suwisk. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swjemu przełżnemu, a stanwisk pracy pzstawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. W razie kniecznści puszczenia swjeg stanwiska pracy pracwnik zbwiązany jest zatrzymać bsługiwaną zagęszczarkę i wszystkie inne urządzenia, które mgą spwdwać jakieklwiek zagrżenie. P zakńcznej pracy należy wyłączyć bsługiwaną zagęszczarkę i tak zabezpieczyć, aby uniemżliwić jej przypadkwe włączenie. Upewnić się, czy pzstawine stanwisk i urządzenia nie stwrzą żadnych zagrżeń dla tczenia. W czasie przerw jak i p zakńczeniu pracy zagęszczarkę należy ustawić na płaskim terenie. Remnty i knserwacje(zachwanie strżnści) Remnty, regulacje, naprawy i knserwacje kreswe mgą wyknywać sby psiadające d teg dpwiednie kwalifikacje. Pracwnikwi bsługującemu zagęszczarkę wibracyjną nie wln tych czynnści dknywać. Przy wyknywaniu czynnści związanych z naprawą, regulacją, czy knserwacją zagęszczarka wibracyjna musi być bezwzględnie zatrzymana, i tak zabezpieczna, aby przypadkwe uruchmienie jej nie był w góle mżliwe. Umieścić tablicę "NAPRAWA NIE URUCHAMIAĆ" Przy wszelkieg rdzaju zabiegach knserwacyjnych, przeglądach, czy remntach należy używać części i materiałów eksplatacyjnych zalecanych przez prducenta. Zasada działania/praca maszyny Maszyna składa się z płyty dennej z elementem wibracyjnym i części górnej, amrtyzwanej względem płyty dennej. Mc przenszna jest z silnika d elementu wibracyjneg przez pasek klinwy. Silnik wypsażny jest w zintegrwana sprzęgł dśrdkwe. Dzięki kierunkwi brtu raz umieszczeniu elementu wibracyjneg w przedniej części płyty dennej, maszyna samczynnie prusza się d przdu(rączka przekładniwa umżliwia pracę maszyny: przód-tył). Elementy ruchme są dbrze chrnine przez pkrywę. Element wibracyjny maszyny zaczyna pracwać, gdy prędkść brtwa silnika jest zwiększana. Najlepsze warunki pracy element wibracyjny uzyskuje przy maksymalnej prędkści brtwej silnika innej niż maszyny przy prędkści brtwej silnika innej niż maksymalna mże t pwdwać przyspieszne zużycie sprzęgła dśrdkweg. Kształt płyty dennej pzwala na ciągnięcie maszyny d tyłu. Element wibracyjny maszyny przestaje pracwać, gdy przepustnica ustawina jest w pzycji minimalnej prędkści brtwej silnika. Maszyna jest przeznaczna wyłącznie d pracy na zewnątrz budynków. Pracując zadbaj dpwiednie świetlenie zagęszczanej pwierzchni. Zagęszczana pwierzchnia musi być zrszna lub naturalnie wilgtna. Używanie maszyny d celów innych niż zagęszczanie gruntu jest zabrnine. Warunki pierwszeg uruchmienia (dcieranie silnika) Uzupełnienie stanu paliwa w zbirniku. Przekręcenie pkrętła wyłącznika zapłnu w pzycję "I" włączne. Otwrzenie dpływu paliwa ze zbirnika za pmcą dźwigni dlnej. Włączenie ssania za pmcą dźwigni górnej zgdnie ze wskaźnikiem strzałki. Uruchmienie silnika przez pciągnięcie rączki rzrusznika. P uruchmieniu silnika niezwłczne wyłączenie ssania. Zaleca się włączyć silnik na wlnych brtach na 20 minut w celu dtarcia napędu, a p następnych 10 gdzinach użytkwania wymienić lej. Silnik zalany jest fabrycznie lejem MOBIL 15W-40 w ilści 1,1 dm 3. Isttne jest używanie maszyny zgdnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 9

10 Obsługa zagęszczarki Aby uruchmić silnik należy: ustawić przełącznik zapłnu w pzycji "WŁ", twrzyć zawór paliwa, ustawić regulatr przepustnicy w 1/3 maksymalnej prędkści brtwej, ustawić ssanie. Jeżeli silnik jest zimny należy włączyć ssanie. W przypadku, gdy silnik jest ciepły, lub temperatura pwietrze jest wyska nie pwinn się używać ssania, Uruchmić silnik przez pciągnięcie rączki rzruchu. Najpierw należy t zrbić delikatnie, d wyraźneg pru, a następnie mcn i szybk. P uruchmieniu ustaw regulatr przepustnicy w pzycji biegu jałweg, stpniw wyłączaj ssanie, rzgrzej silnik przez kł 5 minut następnie należy dknać w krótkim czasie zmiany liczby brtów d biegu luzem d uruchmienia mechanizmu wibracji, aby nie spwdwać zagrzania się sprzęgła. W celu zatrzymania zagęszczarki należy dźwignią gazu zmniejszyć brty, aż d wyłączenia sprzęgła i zatrzymania maszyny. Przed zatrzymaniem silnika ustaw regulatr przepustnicy w pzycji biegu jałweg i pzwól silnikwi pracwać przez kilka minut. W celu zatrzymania silnika należy ustawić wyłącznik zapłnu w pzycji "WYŁ" i zamknąć dpływ paliwa(zawór paliwa). 10

11 Operatr p zakńczeniu pracy pwinien wyknać następujące czynnści: Zatrzymać zagęszczarkę. Zatrzymać silnik. Oczyścić zagęszczarkę. Sprawdzić jej stan techniczny. Zabezpieczyć zagęszczarkę przed działaniem warunków atmsferycznych i tak, aby niepwłane sby nie mgły uruchmić maszyny. Sprawdzić stan leju w silniku, ewentualnie uzupełnić. Sprawdzić stan filtra pwietrza i ewentualnie wyczyścić. Uwaga! Przechwywanie zagęszczarki pwinn być w magazynach suchych pd dachem w spsób całkwicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmsferycznych. Na kres magazynwania pwinna być zaknserwwana przed krzją. ZALECENIA DOTYCZĄCE PALIWA I OLEJU Rdzaj paliwa: benzyna bezłwiwa(w przypadku silnika Diesel lej napędwy) Olej silnikwy: Mbil 15W-40 Wymiana leju silnikweg: pierwsza p 10 gdzinach pracy, ptem p każdych 80 gdzinach pracy. Transprt Zagęszczarkę gruntu należy transprtwać z wyłącznym silnikiem. Pwinn się zabezpieczyć zbirnik paliwa przed wyciekiem. Na bliskie dległści na terenie placu budwy maszynę mżna przewzić na wózku transprtwym(wypsażenie ddatkwe). W przypadku długdystansweg transprtu, lub na nierównej drdze, należy spuścić paliw ze zbirnika raz zabezpieczyć maszynę przed działaniem warunków atmsferycznych. Pwinna być transprtwana w takiej samej pzycji jak pzycja pracy, t znaczy pzim na płycie z zabezpieczeniem przed przechyłami i mżliwścią przesuwania się w czasie transprtu(wskazane jest zabezpieczenie maszyny pasami transprtwymi zaczepinymi zawsze d płyty dennej, a nie d jej górnej części) W przypadku transprtu maszyny w bagażniku samchdu należy zdemntwać uchwyt maszyny. Pdnszenie maszyny urządzeniem dźwigwym należy wyknać przez przesunięcie uchwytu maszyny d przdu, umieszczenie pasa transprtweg w uchwycie dźwigwym i wewnątrz uchwytu maszyny. W przypadku pdnszenia maszyny przy użyciu siły mięśni należy pdnieść ją za uchwyt z tyłu i za przednią krawędź z przdu. Uwaga! D pdniesienia maszyny ptrzebne są c najmniej 2-3 sby! (Wg przepisów BHP przy pracy drywczej maksymalne bciążenie dla jednej sby wynsi 50kg) Przechwywanie Zagęszczarka pwinna być przechwywana w magazynach suchych pd dachem w spsób całkwicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmsferycznych. Na kres magazynwania pwinna być czyszczna z brudu i zanieczyszczeń raz zaknserwwana przed krzją, z zamkniętym zawrem paliwwym silnika! UWAGA! Przechwując zagęszczarkę gruntu należy: dprwadzić paliw ze zbirnika, gaźnika, przewdów wlać parę krpel leju silnikweg d cylindra pprzez usunięcie świecy zapłnwej wyczyścić zewnętrzną pwierzchnię maszyny materiałem nasącznym lejem przykryć zagęszczarkę gruntu w pmieszczeniu bez wilgtnści raz kurzu 11

12 Tabele zabiegów knserwacyjnych Aby upewnić się, że zagęszczarka gruntu jest w dbrym stanie przed użyciem, należy przeprwadzać kntrlę zgdnie z tabelą 1 i tabelą 2. Tabela 1. Kntrla zagęszczarki gruntu Przedmit Gdziny pracy Uwagi Luźne lub zgubine śruby C 8 gdzin(cdziennie) Uszkdzne części C 8 gdzin(cdziennie) Funkcje systemu kntrlwania C 8 gdzin(cdziennie) Sprawdzanie pzimu leju w wibratrze C 100 gdzin Zalecany lej: Mbil 15W-40 Wymiana leju w wibratrze C 300 gdzin Uzupełniać 350 ml Sprawdzanie paska klinweg C 50 gdzin Tabela 2. Kntrla silnika Przedmit Gdziny pracy Wyciek leju lub paliwa C 8 gdzin(cdziennie) Szczelnść gwintów złącznych C 8 gdzin(cdziennie) Sprawdzenie pzimu leju w silniku i uzupełnienie C 8 gdzin(cdziennie) (uzupełniać d kreślneg maks. pzimu) Wymiana leju w silniku (p pierwszych 10 gdzinach, później c 50 gdzin) Wymiana filtra pwietrza C 60 gdzin Ewentualne prblemy - mżliwe rzwiązania Objaw Mżliwe przyczyny i rzwiązania Silnik się nie włącza Sprawdzić włączniki i upewnić się, czy jest "ON" Sprawdzić zapas paliwa W przypadku psiadania silnika Hnda sprawdzić czujnik leju jeżeli jest g za mał, dlać. Sprawdzić, czy świeca zapłnwa jest pdłączna Sprawdzić czystść gaźnika Silnik zatrzymuje pracę Sprawdzić zapas paliwa Sprawdzić czy kurek paliwa jest włączny Sprawdzić stan filtra pwietrza Benzynwy silnik ma braki mcy Sprawdzić stan filtra pwietrza Sprawdzić stan świecy Niewystarczające wibracje Sprawdzić, czy nie ma bsuwająceg się, lub brakująceg paska klinweg Sprawdzić, czy brty silnika wynszą 3,500r/min. Zagęszczarka nie rusza się swbdnie Sprawdzić dł płyty i zwrócić uwagę, czy nie wystepuje nadbudwany materiał. 12

13 Dane techniczne Mdel DRB330 LG390F DRB330 HGX390 Silnik Chłdzny pwietrzem, 4-suwwy, z pjedynczym cylindrem Typ silnika Lncin GX 390F Hnda GX390 Mc kw 13 Waga (kg) 255 Częsttliwść VPM 3750 Siła ubijania (kn) 38 Głębkść zagęszczania (cm) 50 Prędkść (cm/s) 35 Skutecznść (m 2 /h) 570 Rzmiar płyty (cm) 82*48 (pszerzna płyta: 72*52) Paczka (cm) 91*50.5*114 13

14 Części główne zagęszczarki 14

15 Numer przedmitu Przedmit Ilść Opis 1 Śruba 6-ścienna M8x Pdkładka M8 1 3 Pdkładka M8 1 4 Sprzęgł 1 Jest sprzęgłem dśrdkwym, któreg knstrukcja zapewnia regulację napięcie wstępneg sprężyn. Zespół jest regulwany fabrycznie. 5 Pasek klinwy 1 6 Silnik 1 7 Nakrętka M Pdkładka M Pdkładka M Rama przepustnicy 1 11 Dźwignia przepustnicy 1 12 Uchwyt 1 Zbudwany jest z rury stalwej. Stanwi integralną część sterującą wraz z rączką. 13 Rączka 1 Pprzez gumwe dbje w dlnej części knstrukcji parta jest płytę silnikwą. Pracwnik kierujący zagęszczarką pwinien trzymać dyszel za uchwyt. 14 Amrtyzatr 1 15 Śruba 6-ścienna M8x Gumwy łącznik 1 17 Uszczelka 1 18 Pdkładka 1 19 Śruba 6-ścienna 1 20 Linka rewersu 1 21 Nakrętka M14x1. 5x Pdkładka 1 23 Płyta wibracyjna 1 Stanwi knstrukcję spawaną, wypsażaną w pdstawę d mcwania wibratra i wsprniki d zamcwań pprzez wibrizlatry płyty silnikwej. 24 Wibratr 1 25 Śrubka 6-ścienna M10x Pdkładka M Pdstawa 1 28 Osłna paska 1 29 Pdkładka M Pdkładka M Śrubka 6-ścienna 1 32 Gumwy pierścień 1 33 Amrtyzatr 1 34 Pdkładka M Nakrętka M12 1 Stanwi wał mimśrdwy ułżyskwany bustrnnie tcznie na łżyskach kulkwych, sadzny w krpusie żeliwnym. Wał jednstrnnie zapatrzny jest w kł paswe umżliwiające przeniesienie mmentu brtweg silnika. Stanwi knstrukcję spawaną wypsażaną we wsprniki d mcwania wibrizlatrów i dyszla. Zbudwana jest z twrzywa i mcwana d płyty silnikwej za pmcą 4 śrub. Osłna dizlwana jest d wsprnika słny za pmcą pdkładek gumwych. Mają na celu płączyć mechaniczne pdzespły zagęszczarki z płytą rbczą z jednczesnym wyeliminwaniem na nich wibracji. 15

16 Budwa zespłu wibracyjneg 16

17 Nr przedmitu Przedmit Ilść 1 Osłna pasów 1 2 Wkręt M8* Pdkładka M8 1 4 Pdkładka sprężysta 8.5*32* Kł napędzające 1 6 Pkrywa Łżyska 1 7 Uszczelka 4 8 Uszczelniacz 28*50* Obudwa 1 10 Kłek łączący 8* Uszczelka 1 12 Łżysk Pierścień pru Śruba z łbem gniazdwym M6* Pdkładka M Pkrywa łżyska 2 17 Sześcikątna śruba M8* Pdkładka Nakrętka M Krek 1 21 Kłek łączący M20* Rtatr 1 23 Klin 8*7* Wał 1 25 Klin 12*8* Klin 12*8* Przekładnia zębata 1 28 Napęd brtwy 1 29 Wał 1 30 Pdkładka 2 31 Kł zębate 1 32 Cylinder 1 33 Uszczelka 1 34 Pkrywa cylindra 1 35 Pdkładka M Śruba z łbem gniazdwym M5* Osłna wibratra 1 38 Trzpień 1 39 Kłek 1 40 Tuleja żłbina 1 41 Pdkładka miedziana 5*32* Pdkładka M Śruba z łbem gniazdwym M5* Rtatr 1 45 Dźwignia 1 17

18 46 Uszczelka 3 47 Uchwyt 1 48 Pdkładka 2 49 Śruba z łbem gniazdwym M10* Sprężyna 1 51 Łżysk Krek M12*1.25* Uszczelka leju 2 54 Klin 2 55 Pdkładka łżyska 2 56 Pdkładka 2 18

19 Deklaracja zgdnści CE 19

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU EKOFAN 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr kminkwy typu Ekfan przeznaczny jest d rzprwadzania ciepłeg

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12 Instrukcja bsługi Piecyka z termbiegiem RED Grvn Wersja 1.10 RED Grvn 1 / 11 1. Wstęp 1.1 Spis treści 1. Wstęp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 02 Spis treści Budwa piecyka Dane techniczne Zabezpieczenia piecyka Bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

Stadler Form. Fred. Instrukcja obsługi

Stadler Form. Fred. Instrukcja obsługi Stadler Frm Fred Instrukcja bsługi Dziękujemy za zakup wyjątkweg parweg nawilżacza pwietrza Fred. Nawilżacz dstarczy Ci wiele satysfakcji raz plepszy pwietrze w Twim dmu. Pdbnie jak w przypadku wszystkich

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

Clean Maxx 10854628. Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi

Clean Maxx 10854628. Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi Clean Maxx 10854628 Ręczne urządzenie d czyszczenia parą Instrukcja bsługi Spis treści Oznaczenie symbli użytych w instrukcji..2 Wskazówki bezpieczeństwa 3 Użycie zgdne z przeznaczeniem 3 Niebezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe HPB-F

wentylatory promieniowe HPB-F Zastswanie Układy transprtu pneumatyczneg, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i bróbka twrzyw sztucznych), systemy nadmuchu pwietrza w układach spalania/bróbki termicznej (np. piece tpialne),

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy odkurzacz na mokro i na sucho

Akumulatorowy odkurzacz na mokro i na sucho 11325057 - Akumulatrwy dkurzacz CleanMaxx Akumulatrwy dkurzacz na mkr i na such Instrukcja bsługi Spis treści Znaczenie symbli w niniejszej instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczestwa... 3 Użytkwanie zgdne

Bardziej szczegółowo

Stadler Form. Black One. Nawilżacz ultradźwiękowy. Instrukcja obsługi

Stadler Form. Black One. Nawilżacz ultradźwiękowy. Instrukcja obsługi Stadler Frm Black One Nawilżacz ultradźwiękwy Instrukcja bsługi Dziękujemy za zakup wyjątkweg nawilżacza ultradźwiękweg Black One. Nawilżacz pwietrza dstarczy Ci wiele satysfakcji raz plepszy pwietrze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PX167. PxSpot 3 H INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX167. PxSpot 3 H INSTRUKCJA OBSŁUGI PX167 PxSpt 3 H INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis gólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Infrmacje na temat wersji... 5. 4. Schemat pdłączenia... 6 5. Wymiary... 7 6. Dane techniczne... 7

Bardziej szczegółowo

Cleanmaxx. Akumulatorowy odkurzacz ręczny Turbo. Instrukcja obsługi

Cleanmaxx. Akumulatorowy odkurzacz ręczny Turbo. Instrukcja obsługi 11358371 Cleanmaxx Akumulatrwy dkurzacz ręczny Turb Instrukcja bsługi Drdzy Klienci, cieszymy się, że zdecydwaliście się na zakup Ręczneg dkurzacza akumulatrweg Turb Clean Maxx. T zasilane akumulatrem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aquaplus

Instrukcja obsługi aquaplus Dla użytkwnika nstrukcja bsługi aquaplus Gazwy wiszący kcił grzewczy z warstwwym pdgrzewaczem zasbnikwym PL VU 28-7 VU 282-7 SPS TREŚ Uwagi gólne nfrmacje dla klienta...................................3

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KURTYNA POWIETRZA ARTEL typ FS

KURTYNA POWIETRZA ARTEL typ FS wer. 101111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: (33) 856 74 44, (33) 856 74 45, http://www.avicld.cm.pl (33) 856 74 46 e-mail: avicld@avicld.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z regulacji kotłowni technologicznej

Protokół z regulacji kotłowni technologicznej RyRz Jacek Rzestwiński ul. Agrestwa 5A/ 9 65-780 Zielna Góra NIP: 94-143-5-18 BRE Bank S.A. w Warszawie 1 ddz. w Łdzi; Nr rachunku: 13 1140 017 0000 410 0360 1978 1 ZAŁĄCZNIK nr 1 Prtkół z regulacji ktłwni

Bardziej szczegółowo

Construction. Zalecenia stosowania systemu. Sika CarboDur NSM do wzmacniania. konstrukcji zbrojeniem przypowierzchniowym Sika Services AG

Construction. Zalecenia stosowania systemu. Sika CarboDur NSM do wzmacniania. konstrukcji zbrojeniem przypowierzchniowym Sika Services AG Cnstructin Zalecenia stswania systemu N : 850 41 07 Autr: A. Baier Sika CarbDur NSM d wzmacniania Miejsce składwania: Crprate Intranet knstrukcji zbrjeniem przypwierzchniwym Sika Services AG Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH Uwaga: Skntaktuj się z miejscwym kminiarzem, ew. mistrzem kminiarskim! Przeczytaj uważnie całą instrukcję mntażu i bsługi! Przy mntażu i bsłudze

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 DANE OGÓLNE: Producentem i dystrybutorem zagęszczarki jest: Bass Polska Al. Krakowska 60, Mroków 05-555 Magdalenka WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestr: Zespół Szkół Nr 1 im. Bartsza Głwackieg Adres: 22-600 Tmaszów Lubelski, ul. Wyspiańskieg 8 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NUMERY EWIDENCYJNE

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Opryskiwacz z silnikiem spalinowym

Opryskiwacz z silnikiem spalinowym Opryskiwacz z silnikiem spalinwym Ważne Przed przystąpieniem d pracy z Opryskiwaczem należy dkładnie zapznać się z instrukcją bsługi raz ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa! Przechwywać instrukcję

Bardziej szczegółowo

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp KANAŁOWE WKp BUDOWA Wyknanie z blachy stalwej cynkwanej, kłnierze z prfilu P-2, zapewniające zintegrwanie z pszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkści. Wirnik bębnwy z silnikiem z wirującą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Radio łazienkowe Renkforce D- R1308. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy. Nr produktu:

Radio łazienkowe Renkforce D- R1308. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy.  Nr produktu: Radi łazienkwe Renkfrce D- R1308 Instrukcja bsługi Nr prduktu: 325573 Nr prduktu: 325575 niebieski szary Wersja 04/10 1. Przeznaczenie Radi jest bryzgdprne, dzięki czemu dpwiednie d użytku pd prysznicem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sweepmaster B800 V/E (6404.10 i 6404.20) (dawniej Hako Hamster 800 E i 800 V)

Instrukcja obsługi. Sweepmaster B800 V/E (6404.10 i 6404.20) (dawniej Hako Hamster 800 E i 800 V) Instrukcja bsługi Sweepmaster B800 V/E (6404.10 i 6404.20) (dawniej Hak Hamster 800 E i 800 V) Wprwadzenie Wstęp Pragniemy by wyjątkwa jakść maszyny Sweepmaster 800 V/E w pełni uzasadniła zaufanie kazane

Bardziej szczegółowo

ST 01.04. (CPV) 45261210-9

ST 01.04. (CPV) 45261210-9 ST 01.04. (CPV) 45261210-9 PROJEKTU BUDOWY KOLUMBARIÓW "Q" NA CMENTARZU WOJSKOWYM W WARSZAWIE 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmit ST... 2 1.2. Zakres stswania ST... 2 1.3. Określenia pdstawwe.... 2 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Visiomed EasyScan FTX1

Visiomed EasyScan FTX1 1-sekundwy termmetr bezdtykwy d czła i ucha str. 1 Drgi kliencie, dziękujemy za zakup termmetru d mierzenia temperatury na skrni i w uchu EasyScan FTX1 firmy Visimed. Prszę z uwagą przeczytać instrukcje

Bardziej szczegółowo

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE WSKAZÓWK DTYCZĄCE BEZPECZEŃSTWA 4. W przypadku niewłaściweg użytkwania lub złej bsługi nie zstanie przejęta dpwiedzialnść za pwstałe szkdy. 5. Przed pierwszym użyciem sprawdzić należy, czy rdzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 6385 Trampolina z poręczą insportline Bambi Plus 97 cm. IN 6386 Trampolina z poręczą insportline Skippy Plus 122 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 6385 Trampolina z poręczą insportline Bambi Plus 97 cm. IN 6386 Trampolina z poręczą insportline Skippy Plus 122 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 6385 Tramplina z pręczą insportline Bambi Plus 97 cm IN 6386 Tramplina z pręczą insportline Skippy Plus 122 cm SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 JAK KORZYSTAĆ Z TRAMPOLINY...

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PX 298. PxDuo 2x3 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 298. PxDuo 2x3 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 98 PxDu x3 V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Infrmacje na temat wersji... 5 4. Opis mdelu... 5 5. Schemat pdłączenia... 7 6. Wymiary... 9 7. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Protokół z regulacji kotłowni technologicznej

Protokół z regulacji kotłowni technologicznej ZAŁĄCZNIK nr 1 Prtkół z regulacji ktłwni technlgicznej 1. Data przeglądu: 08-09.04.009. Adres ktłwni: DBW Plska Sp. z.. Górzykw 1A 66-131 CIGACICE 3. Dane zainstalwanych urządzeń: Typ. kcił technlgiczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. POLITEHNIKA ŚLĄSKA W GLIWIAH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYZNYH Turbina parwa I Labratrium pmiarów maszyn cieplnych (PM 7) Opracwał: dr inż. Grzegrz Wiciak

Bardziej szczegółowo

Miernik ph Voltcraft PHT- 02 ATC. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. Nr produktu: Wersja 05/10

Miernik ph Voltcraft PHT- 02 ATC. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie.  Nr produktu: Wersja 05/10 Miernik ph Vltcraft PHT- 02 ATC Instrukcja bsługi Nr prduktu: 101137 Wersja 05/10 1. Przeznaczenie Prdukt ten przeznaczny jest d pmiaru pzimu ph, d 0 d 14 ph, cieczy nie przewdzących prądu, niepalnych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1 PRAKTYCZNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE HIGIENY, KULTURY I ORGANIZACJI PRACY W KUCHNIACH HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z KULINARNYM PRZYGOTOWYWANIEM POTRAW Z MIĘSA ZWIERZĄT RZEŹNYCH Opracwał: Mirsław

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczny sejf na dkumenty Instrukcja bsługi Nr prduktu: 777734 Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczna skrzynka depzytwa ma na celu chrnić ważne dkumenty i cenne rzeczy. Zbudwana jest z slidnej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Szpunar Stanisław, Bielsko-Biała, PL Olearczyk Zdzisław, Pisarzowice, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Szpunar Stanisław, Bielsko-Biała, PL Olearczyk Zdzisław, Pisarzowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentwy Rzeczypsplitej Plskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłszenia: 113336 (22) Data zgłszenia: 28.06.2002 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62850 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Wskazówka na temat ustalania grubości mielenia.

Wskazówka na temat ustalania grubości mielenia. Wskazówka na temat ustalania grubści mielenia. Szanwna Klientk, szanwny Kliencie! Cieszy nas, że zdecydwali się Państw na zakup 4-częściweg zestawu młynków d przypraw Maxx Cuisine. Od tej chwili mgą Państw

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

wentylatory oddymiające THGT

wentylatory oddymiające THGT Zastswanie Odprnść na temperaturę 4 C/2h, C/2h i C/2h. Standardwa wersja t 4 C/2h, pzstałe na życzenie. Obudwa krótka Knstrukcja Wentylatry wyknane są zgdnie ze standardem nrmy EN1211-. Wentylatry siwe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP Badanie klicznści i przyczyn wypadków przy pracy w r. W r. inspektrzy pracy zbadali klicznści i przyczyny 2 766 wypadków przy pracy, w wyniku których 3 469 sób zstał pszkdwanych, w tym 1 050 ciężk, a 547

Bardziej szczegółowo

Weehoo /

Weehoo  / Weeh www.rideweeh.cm / www.weeh.pl Odwiedź www.rideweeh.cm lub www.weeh.pl p ddatkwe instrukcje. Ostrzeżenie Nie więcej niż dwójka dzieci w przyczepce Waga pasażerów i bagażu nie mże przekraczać 45 kg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

FM6 RADIOBUDZIK Z WYŚWIETLACZEM LCD I LATARKĄ ŁADOWANY PROMIENIAMI SŁONECZNYMI/DYNAMEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

FM6 RADIOBUDZIK Z WYŚWIETLACZEM LCD I LATARKĄ ŁADOWANY PROMIENIAMI SŁONECZNYMI/DYNAMEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 RADIOBUDZIK Z WYŚWIETLACZEM LCD I LATARKĄ ŁADOWANY PROMIENIAMI SŁONECZNYMI/DYNAMEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 01.06.2011 2 Instrukcja bsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczna jest dla użytkwników w krajach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

WK Pokrywa zaworowa z funkcją kontroli pozycji zamkniętej stożka zaworu typ ULZS ED KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

WK Pokrywa zaworowa z funkcją kontroli pozycji zamkniętej stożka zaworu typ ULZS ED KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE Pkrywa zawrwa z funkcją kntrli pzycji zamkniętej stżka zawru typ ULZS ED WN6, 5 d 0 MPa d 00 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 6 60 0.07 ZSTOSOWNIE Pkrywa zawrwa z funkcją kntrli pzycji zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Modele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR. Napis: Czynnik chłodniczy

INSTRUKCJA. Modele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR. Napis: Czynnik chłodniczy KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT INSTRUKCJA Mdele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR Napis: Czynnik chłdniczy R410 A SPIS TREŚCI 1. WAŻNE INFORMACJE... 2 2. DANE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Blok zabezpieczenia i odcinania akumulatora hydraulicznego typ B20

Blok zabezpieczenia i odcinania akumulatora hydraulicznego typ B20 Blk zabezpieczenia i dcinania akumulatra hydrauliczneg typ B20 WN20 d 36 a KR KLOGOW - INSRUKCJ OBSŁUGI WK 491 810 07.2016 ZSOSOWNIE Blk zabezpieczenia i dcinania akumulatra hydrauliczneg typ B20 jest

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH. Wkłady kominkowe powietrzne spółki BeF Home - Czeskie Normy ČSN EN 13 229 - W

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH. Wkłady kominkowe powietrzne spółki BeF Home - Czeskie Normy ČSN EN 13 229 - W INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH Uwaga: Skntaktuj się z miejscwym kminiarzem, ew. mistrzem kminiarskim! Przeczytaj uważnie całą instrukcję mntażu i bsługi! Przy mntażu i bsłudze

Bardziej szczegółowo

Fajerwerki. zasady bezpiecznego używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

Fajerwerki. zasady bezpiecznego używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych Fajerwerki zasady bezpieczneg używania wyrbów pirtechnicznych widwiskwych rzróżniamy 3 klasy wyrbów pirtechnicznych KLASA 1 charakteryzują się bardz niskim stpniem zagrżenia, są t np. zimne gnie przeznaczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole.

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczeństw w szkle. Dyrektrzy przedszkli, szkół, placówek światwych wjewództwa świętkrzyskieg W związku ze zbliżającym się seznem wisennym Kuratrium Oświaty przypmina kniecznści przeglądu placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żyrzyn: Przebudwa i mdernizacja dróg w Gminie Żyrzyn Numer głszenia: 258460-2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanwny Panie

Bardziej szczegółowo