Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE HIGIENY, KULTURY I ORGANIZACJI PRACY W KUCHNIACH HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z KULINARNYM PRZYGOTOWYWANIEM POTRAW Z MIĘSA ZWIERZĄT RZEŹNYCH Opracwał: Mirsław Rynduch ekspert kulinarny strna 1

2 Ochrna zdrwia publiczneg i knsumenta, a także grmne straty pnszne w wyniku prdukcji żywnści zagrażającej zdrwiu knsumenta spwdwały, że znacznie nasilił się zaintereswanie prblemem bezpieczeństwa żywnści. Artykuły żywnściwe muszą być prduktami bezpiecznymi, a bezpieczny prdukt t taki, który w typwych lub uzasadninych przewidywalnych warunkach stswania, uwzględniając termin przydatnści, mżliweg wprwadzania, instalacji i utrzymania wymagań, alb nie stwarza żadneg niebezpieczeństwa, alb stwarza mał zagrżeń, które są uważane za akceptwalne w ramach wyskieg pzimu chrny zdrwia i bezpieczeństwa ludzi. Dlateg niezmiernie ważna staje się sprawa świadmści pracwników/pracwniczek dnśnie higieny pracy i bezpieczeństwa żywnści. GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W KUCHNI: Pracwnik kuchni pwinien psiadać fartuch chrnny i czepek, dpwiednie buwie, Nie pwinien nsić klczyków, pierścinków, Paznkcie nie pwinny być pmalwane lakierem, Ręce czyste, Musi psiadać aktualna książeczkę zdrwia, Przy przenszeniu grących garnków, kuwet pracwnik pwinien krzystać z rękawic chrnnych, Pdłga w kuchni pwinna być czysta (nie pwinn być rzlaneg tłuszczy, wdy), Ciężkie garnki i skrzynki pwinny nieść dwie sby lub przewzić za pmcą wózka, Ciężkie wrki pwinn się wzić za pmcą wózka lub windy twarwej, Pracwnik nie pwinien rzkręcać maszyn i urządzeń jeżeli nie jest sba d teg uprawniną. MYCIE I DEZYNFEKCJA SPRZĘTU KUCHENNEGO strna 2

3 Mycie i dezynfekcja mebli kuchennych, bieraczki, krajalnicy: Umyć detergentwym śrdkiem myjącym, szrwać szcztką i spłukać wdą, Zdezynfekwać preparatem dezynfekcyjnym lub Nanieść śrdek myjąc-dezynfekujący, szrwać i zetrzeć szmatką. Mycie i dezynfekcja trznów kuchennych: Odłączyć dpływ gazu lub energii elektrycznej, Nanieść preparat myjący, szrwać i spłukać, W razie ptrzeby nanieść preparat usuwający złgi przypalneg tłuszczu i białek. Mycie i dezynfekcja frytkwnicy: Odłączyć urządzenie d energii elektrycznej, Usunąć prdukty spżywcze i spuścić lej z urządzenia d pjemników przygtwanych na leje smażalnicze, Nanieść preparat dtłuszczający (należy zachwać szczególną strżnść ze względu na silne właściwści żrące preparatu), Oczyścić przy pmcy szcztki i spłukać wdą. Mycie i dezynfekcja ldówki i zamrażarki: Nanieść detergentwy śrdek myjący przy pmcy wilgtnej szmatki, Wyszrwać pwierzchnie i zgłębienia, Spłukać wdą, Nanieść preparat dezynfekcyjny za pmcą spryskiwacza lub czyściwa papierweg. Mycie i dezynfekcja drbneg sprzętu elektryczneg: Części rzbieralne namczyć w rztwrze myjącym, Części nierzbieralne spryskać śrdkiem myjącym, Spłukać wdą, Części rzbieralne namczyć lub spryskać preparatem dezynfekującym, strna 3

4 Części nierzbieralne spryskać preparatem dezynfekcyjnym, Miejscwe zabrudzenia spryskiwać preparatem myjąc dezynfekującym. Mycie i dezynfekcja pieca knwekcyjn-parweg: Nanieść detergentwy preparat myjący i wyszrwać szcztką, Spłukać wdą, Za pmcą dpwiedniej kńcówki nanieść preparat dtłuszczający, Spłukać wdą. Mycie i dezynfekcja grilla: Nanieść preparat myjący i szrwać, Spłukać wdą, Nanieść preparat dtłuszczający a następnie spłukać wdą. BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE W KUCHNI Bezpieczeństw mikrbilgiczne w kuchni uzyskujemy pprzez przestrzeganie zasad: Dbrej Praktyki Prdukcyjnej (GMP) i Dbrej Praktyki Higienicznej (GHP), Właściweg mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń raz pwierzchni rbczych, Odpwiednieg przechwywania żywnści. Dbra Praktyka Prdukcyjna (GMP) działania, które pwinny być pdjęte i warunki, które musza być spełnine aby prdukcja żywnści dbył się w spsób zapewniający jej właściwą jakść zdrwtną zgdnie z przeznaczeniem. W praktyce bejmuje t : - przyjęcie dstaw d zakładu - magazynwanie żywnści - wydawanie psiłków Dbra Praktyka Higieniczna (GHP) działania, które musza być spełnine i warunki higieniczne które muszą a być spełnine na wszystkich etapach prdukcji brtu, aby zapewnić bezpieczeństw żywnści. strna 4

5 W praktyce bejmuje t : - stan techniczny maszyn i urządzeń raz drbneg sprzętu - bieżąca czystść maszyn gastrnmicznych - zmywanie drbneg sprzętu gastrnmiczneg - zabezpieczanie pmieszczeń prdukcyjnych przed szkdnikami - higienę sbista i stan zdrwia pracwników - kwalifikacje persnelu Zasady GHP i GMP w zakładzie gastrnmicznym są dkumentwane różnymi spsbami a w szczególnści: - zbirem receptur przygtwywanych ptraw, - instrukcją magazynwania śrdków spżywczych, - rejestrem kntrli temperatur w urządzeniach chłdniczych, - instrukcją zmywania naczyń stłwych raz mycia sprzętu gastrnmiczneg, - instrukcją sprzątania pmieszczeń zakładu, - instrukcją dtyczącą higieny sbistej pracwników ze szczególnym uwzględnieniem higienizacji rak. Bardz ważne jest aby drgi przebiegu prcesów technlgicznych tzw. brudnych nie krzyżwały się z czystymi np.: drga surwców, drga ptraw gtwych d spżycia, drga czystych naczyń stłwych, drga brudnych naczyń stłwych, drga dpadów pknsumpcyjnych, drga persnelu, drga dystrybucji. ŚRODKI MYJĄCE Dbry śrdek myjący pwinien: Psiadać dużą zdlnść zwilżania pwierzchni, strna 5

6 Psiadać zdlnść emulgwania tłuszczu, Zmydlać tłuszcze, Rzpuszczać zanieczyszczenia, Być łatw usuwalny pdczas płukania. ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE Dbry śrdek dezynfekujący pwinien: Mieć silne właściwści bakteri, grzyb i wirusbójcze, Psiadać niską tksycznść dla śrdwiska i ludzi, Dawać się łatw spłukiwać z pwierzchni, Nie zatruwać śrdwiska, Być bezwnny i nie wywływać reakcji alergicznych, Nie wywływać niszczeń, krzji i zmiany barwy dkażanych pwierzchni. BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PODCZAS DEZYNFEKCJI: Złe umycie pwierzchni przed dkażaniem, Zastswanie dpwiednieg śrdka ale w zbyt małym stężeniu ( częst pdyktwane szczędnścią), Skrócenie czasu działania śrdka dkażająceg, Niedstateczne spłukanie śrdków myjących przed dkażaniem. GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI: strna 6

7 Odpwiednie przechwywanie żywnści (przestrzeganie temperatur chłdniczych i mrźniczych), Naprmieniwanie jajek przed ich użyciem w prdukcji żywnści, Obróbka wstępna surwca pwinna dbywać się w przydzielnych i pisanych d teg miejscach (np. ubijanie surwych jaj nie pwinn dbywać się przy prdukcji surówek), Na knach w kuchni pwinny znajdwać się siatki blkujące wlatywanie wadów d kuchni, Ldówki pwinny być cały czas utrzymywane w czystści raz zachwana pwinna być segregacja w ldówkach, Ściany i pdłgi w kuchni pwinny być czyste, Maszyny p mieleniu czy krjeniu mięsa surweg pwinny być dkładnie myte, Żywnść raz wydana na sale knsumencką nie pwinna wracać pnwnie na kuchnię, Wyrby gtwe nie pwinny być przechwywane z wyrbami prduktami surwymi, Magazyn jaj pwinien stanwić ddzielne stanwisk i pwinien być wypsażny w zlew i umywalkę d rąk, P wyjściu z WC pracwnik pwinien umyć ręce, Dstarczne d zakładu surwe mięs pwinn być natychmiast schwane d chłdziarek by nie zaburzać ciągu chłdniczeg, Warzywa i wce pwinny być myte, Na wyrby cukiernicze pwinna być ddzielna chłdziarka, Okna pwinny być czyste, Na zapleczu kuchni pwinny znajdwać się tylk i wyłącznie sby mające aktualna badania lekarskie i ważną pracwniczą książeczkę zdrwia, Drgi czystych i brudnych naczyń kuchennych i stłwych nie pwinny się krzyżwać, Na ldy pwinna być ddzielna zamrażarka. strna 7

8 strna 8

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SANITARNE w GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH Wymagania sanitarne Obecnie brak jest wymagań sanitarno- higienicznych ustalonych dla gospodarstw agroturystycznych (w formie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com OSUSZACZE 211/212 www.mcsgl.cm Master Climate Slutins jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r. DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ. 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY

ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY Przepis na papier czerpany. Ptrzebujesz: przede wszystkim stare gazety, a pza tym: siatkę, frmat trchę większy d A4, bibułkę, miskę lub głębką tacę, krchmal, mikser elektryczny,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra Praktyka Higieniczna Dobra Praktyka Higieniczna Załącznik Nr 6 do Regulaminu wewnętrznego Domu Kultury w Kozach Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w Domu Kultury w Kozach HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo