OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem technlgii uzdatniania wdy. 2. Charakterystyka techniczna urządzeń technlgicznych SUW Urządzenia w stacji uzdatniania wdy zaprjektwać na wydajnść Q h = 10 m 3 /h raz przyjąć zastswanie następująceg układu technlgiczneg: aeracja napwietrzanie w aeratrze ciśnieniwym czasie przetrzymania minimum 150 sekund przed każdym stpniem uzdatniania, ilść pwietrza 10% natężenia przepływu wdy. filtracja jednstpniwa dżelazianie na złżu kwarcwym i katalitycznym z prędkścią filtracji v f <7,0m/h retencja wdy w zbirniku retencyjnym pmpwnia II stpnia pmpwanie wdy d sieci wdciągwej Prces napwietrzania wdy surwej W pierwszej klejnści wda surwa pwinna zstać pddana prceswi intensywneg napwietrzania w centralnym zestawie napwietrzającym. W wyniku napwietrzania nastąpi utlenianie znajdujących się w wdzie związków żelaza i manganu raz usuniecie części zawartych w wdzie związków gazwych. Przyjąć ciśnieniwy system napwietrzania wdy ze złżem z pierścieniami raz wymusznym przepływem pwietrza. W celu eliminacji mgły pchdzącej z pwietrza kierwaneg d prcesu napwietrzania należy zamntwać mechaniczne autmatyczne filtry raz dwadniacze. Dla natężenia przepływu Q h = 10 m 3 /h zaprjektwać czas kntaktu, c najmniej 150 sekund Ilść pwietrza niezbędna d aeracji wynsi d 10 % natężenia przepływu wdy. Zestaw napwietrzający ZN 600 ma się składać z następujących elementów : Aeratr ciśnieniweg ze stali czarnej d= 600 mm Pwłka zewnętrzna aeratra zabezpieczna pdkładwą farba epksydwą dwuskładnikwą grubści min 200 µm raz malwana prszkw pliuretan grubści min 60 µm dprna na UV Pwierzchnie wewnętrzne pkryte żywicą pliestrwą z atestami PZH d kntaktu z wda pitną Branth Krrux 3x1 Odpwietrznika, typ 1.12G1 Właz bczny rewizyjny z windą Złże w pstaci pierścieni Dwóch przepustnic z napędami ręcznymi 1

2 Orurwania rur kształtek ze stali nierdzewnej Kłnierze, śruby, pdkładki, nakrętki ; ze stali kwasdprnej Knstrukcji wsprczej ze stali kwasdprnej wraz z bejmami ze stali kwasdprnej Niezbędnych przewdów elastycznych Manmetrów Zawrów bezpieczeństwa Zawrów czerpalnych Zalecana ilść pwietrza dprwadzneg d zestawu napwietrzająceg pwinna wynsić 10% natężenia przepływu wdy tj. 10% * 10,0 = 1,0 m 3 /h Pwietrze będzie zapewnine za pmcą istniejącej sprężarki. Należy przyjąć zestaw napwietrzający ZN 600 lub równważny. Orurwanie zestawu i system rzprwadzania pwietrza wielramienny należy wyknać ze stali przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napędami ręcznymi. Zestaw napwietrzający wypełniny pierścieniami w ilści c najmniej d płwy bjętści zestawu napwietrzająceg. Układ napwietrzający musi psiadać atest PZH na kmpletne urządzenie. Filtracja ciśnieniwa P prcesie napwietrzania wda kierwana pddana zstanie prceswi filtracji pśpiesznej Przyjmuje się, iż prces filtracji realizwany będzie w parciu zespły filtracyjne stalwe pśpieszne ciśnieniwe ze złżem mieszanym. Efektem prcesu będzie zatrzymanie na złżu filtracyjnym wytrącnych z wdy części wdrtlenków żelaza i manganu, bniżenie pzimu barwy i mętnści wdy. Wymagana pwierzchna filtracji przy przepływie wdy w ilści Q = 10 m 3 /h przy przyjętej prędkści filtracji pniżej 7 m/h wyniesie: Dbrać dwa zespły filtracyjne ZF 1000 pwierzchni filtracyjnej 1 zespłu wynszącej k. F = 0,8 m 2. Przy zastswaniu 2 zespłów filtracyjnych ZF 1000 całkwita pwierzchnia filtracji wyniesie k.1,5 m 2 Granulacja złża filtracyjneg licząc d dłu złże kwarcwe granulacji 8-16 mm - bjętść dennicy filtra złże kwarcwe granulacji 4-8 mm 10 cm złże kwarcwe granulacji 2 4 mm 10 cm złże kwarcwe granulacji 0,8 1,4 mm - 10 cm złże katalityczne G-1 granulacji 1-3 mm 40 cm Każdy zespół filtracyjny typu ZF ma się składać z następujących elementów: filtra ciśnieniweg ze stali czarnej średnicy D= 1000 mm z H walczaka = 1600 mm Pwłka zewnętrzna filtra zabezpieczna pdkładwą farbą epksydwą dwuskładnikwą grubści min 200µm raz prszkwą pliuretan grubści min 60µm dprna na UV Filtr malwany prszkw. Pwierzchnie wewnętrzne pkryte żywicą pliestrwą z atestami PZH d kntaktu z wda pitną Branth Krrux 3x1 Odpwietrznika typ 1.12G ¾ 2

3 Złża filtracyjneg Właz bczny z windą pdtrzymującą właz Drenaż rurwy wyknany ze stali z szczelinami szerkści pniżej 0,5 mm 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi Orurwania rur i kształtek ze stali Kłnierze, śruby, pdkładki, nakrętki, ze stali nierdzewnej. Knstrukcji wsprczej ze stali wraz z bejmami Niezbędnych przewdów elastycznych Manmetrów Zawrów czerpalnych Przyjąć zespły filtracyjne ZF 1000 lub równważne. Orurwanie zespłu wyknać ze stali nierdzewnej przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłwnikami pneumatycznymi zawrkami sterującymi zawrkami tłumiącymi. Układ filtracyjny musi psiadać atest PZH na kmpletne urządzenie. Wyknanie mntażu układu technlgiczneg Prefabrykacja rurwania układu technlgiczneg ma być realizwana w warunkach stabilnej prdukcji na hali prdukcyjnej. Na biekt dstarczne pwinn być kmpletne rurwanie i urządzenie. Nie dpuszcza się spawania rurwania na biekcie. Orurwanie stacji wyknać z rur i kształtek Dla zapewnienia dpwiednich warunków higienicznych ( eliminacja sadzania się zanieczyszczeń w miejscu rzgałęzienia) i stabilneg przepływu medium przy wyknywaniu rzgałęzień rur należy zastswać technlgię wyciągania szyjek metdą bróbki plastycznej. Płączenia rur realizwać za pmcą głwic twartych lub zamkniętych d spawania rbitalneg, pwszechnie stswanych w budwie instalacji ze stali dprnych na krzję dla przemysłu spżywczeg, farmaceutyczneg, chemiczneg itp. zapewniających: dbrą chrnę lica i grani spiny ze względu na zamkniętą budwę głwicy spawalniczej pwtarzalnść parametrów spawania minimalną ilść niezgdnści spawalniczych ptwierdzenie dpwiedniej jakści spin przez wydruk parametrów spawania wszystkie spiny na rurciągach wyknać metdą TIG lub za pmcą głwic d spawania rbitalneg lub za pmcą autmatu spawalniczeg sterwaneg numerycznie, psiadają dpwiednią jakść spin rbitalnych c jest ptwierdzne wydrukiem parametrów spawania. wszystkie płączenia spawane pddać prceswi trawienia który zapewni wyską trwałść urządzenia. rzgałęzienia rurciągów wyknać przy wykrzystaniu urządzenia d rzgałęziania rur wyciągania szyjek Rzgałęzienia zstaną wyknane w technlgii wyciągania szyjek. Umżliwi t stswanie spin dczłwych charakteryzujących się pełnym przetpem łącznych elementów raz brakiem martwych przestrzeni mgących być gniskiem krzji Płączenia kłnierzwe zstaną wyknane pprzez łączenie kłnierza wywijaneg z rurą przy pmcy spiny dczłwej Na kłnierzu wywijanym zstanie zamntwany pełny kłnierz luźny. 3

4 Płukanie regeneracja zespłów filtracyjnych Prcesem twarzyszącym w prcesie uzdatniania wdy jest prces płukania - regeneracja złża filtracyjneg który realizwany będzie przy zastswaniu pwietrza raz wdy uzdatninej. Prces płukania zespłów filtracyjnych przebiegał będzie w dwóch fazach. Prces regeneracji dbywał si e będzie w następujących fazach: Etap I Etap II Płukanie wsteczne sprężnym pwietrzem pchdzącym z dmuchawy z intensywnścią q= 20l/s*m 2 tj z wydajnścią Q= 57m 3 /h przez 5 minut Płukanie wsteczne wdą uzdatniną za pmcą pmpy płucznej intensywnścią q=12l/s*m 2 tj. z wydajnścią Q= 34m 3 /h przez t pł.w = 7 minut Płukanie regeneracja zespłu filtracyjneg pwietrzem. W celu płukania pwietrzem dbrać dmuchawę typu: Układ dmuchawy 4 lub równważną parametrach: Q = 57 m 3 /h Δp dm = 4,1 m P = 3,0 kw Układ dmuchawy ma składać się składa z następujących elementów: Dmuchawy bcznkanałwej mcy P= 3,0 kw Zawru bezpieczeństwa Łącznika amrtyzacyjneg typu ZKB Zawru zwrtneg Przepustnicy dcinającej Orurwania rur i kształtek ze stali nierdzewnej Knstrukcji wsprczej ze stali nierdzewnej wraz z bejmami Płukanie regeneracja zespłu filtracyjneg wdą uzdatniną. W celu płukania wdą dbrać pmpę płuczną parametrach: Q pł. = 34m 3 /h H pł.= mh 2O Odstjnik wód ppłucznych - istniejący Wdy pchdzące z regeneracji - płukania złża filtracyjneg dprwadzane będą d istniejąceg dstjnika, w którym zstaną pddane prceswi sedymentacji. W dstjniku ddzielana będzie zawiesina wdrtlenków żelaza i manganu, a sklarwana wda ppłuczna - ścieki technlgiczne kierwane będą d dcelweg dbirnika. Osad nagrmadzny w dstjniku wywżny będzie kresw na składwisk dpadów kmunalnych. 4

5 Opmiarwanie przepływu wdy D pmiaru bjętści wdy przepływającej w rurciągach stacji uzdatniania wdy raz d sterwania przyjąć wdmierze śrubwe z pzimą sią wirnika z nadajnikiem impulsów raz przepływmierzem elektrmagnetyczny (na sieć wdciągwą) wda surwa: MWN 50NKO, DN 50 wda płuczna: MWN 80NKO, DN 80 Odpwietrzniki W celu dprwadzenia nadmiaru pwietrza z instalacji technlgicznej należy zastswać wysksprawne dpwietrzniki ze stali nierdzewnej. Szafa przygtwania pwietrza d aeracji i zasilania siłwników. Szafa pneumatyczna realizuje prces przygtwania pwietrza d aeracji i zasilania siłwników należy ją wypsażyć jest w następujące elementy: filtr pwietrza ze spustem autmatycznym filtr-reduktr filtr mgły lejwej ze spustem autmatycznym zawór dławiąc zwrtny zawór elektrmagnetyczny zawór dcinający reduktr manmetr rtametr czujnik ciśnienia pwietrza zasilająceg siłwniki kształtki z twrzywa węże pliamidwe Wszystkie elementy rzdzielni pneumatycznej należy umieścić w przeszklnej szafie. Szafa technlgiczna Rzdzielnica technlgiczna ma być wypsażna w urządzenia pśrednie dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wdy. Będzie zasilana z rzdzielni energetycznej napięciem 3x380V ma zawierać w sbie sterwanie: pmpami głębinwymi, pmpą płuczną, przepustnicami, elektrzawrami, dmuchawą. Ma być wypsażna w zabezpieczenia zwarciwe różnicw-prądwe i zabezpieczenia termiczne dla sterwanych urządzeń. Ma być miejscem przyłączenia wszelkich elementów pmiarw kntrlnych takich jak czujnik pzimu wdy w studni głębinwej, sygnalizatrów pzimu wdy w zbirniku wdy uzdatninej, wdmierzy raz przetwrników ciśnienia. Drzwi rzdzielni wypsażyć klrwy panel dtykwy dzięki któremu będzie mżna sterwać pracą całej stacji z wyłączeniem zestawu pmpweg i agregatu sprężarkweg które psiadają 5

6 własne regulatry. Szafę technlgiczną wypsażyć w swbdnie prgramwalny sterwnik np. Siemens typu S lub równważny który służy d sterwania praca urządzeń technlgicznych. Stację Uzdatniania wdy należy tak zaprjektwać i wyknać aby mgła pracwać całkwicie autmatycznie. Pracą ma zarządzać sterwnik swbdnie prgramwalny Siemens typu S lub równważny który zapewni autmatyczne działanie prcesów technlgicznych. Zestawienie urządzeń technlgicznych Element Zestaw napwietrzający ZN 600 aeratr DN 600 złże z pierścieni dpwietrznik ze stali nierdzewnej rurwanie ze stali przepustnice z dźwignią ręczną zawór czerpalny manmetr knstrukcja wsprcza ze stali nierdzewnej niezbędne przewdy elastyczne Zespół filtracyjny ZF 1000 filtr DN 1000 złże filtracyjne kwarcwe i złże G1 drenaż rurwy ze stali nierdzewnej dpwietrznik ze stali nierdzewnej rurwanie ze stali nierdzewnej przepustnic z napędami pneumatycznymi zawór czerpalny manmetr knstrukcja wsprcza ze stli nierdzewnej niezbędne przewdy elastyczne Układ dmuchawy dmuchawa zawór bezpieczeństwa zawór dcinający zawór zwrtny łącznik amrtyzacyjny rurwanie ze stali nierdzewnej knstrukcja wsprcza ze stali nierdzewnej Wdmierz MWN 50 NKO Wdmierz MWN 80 NKO Szafa pneumatyczna Szafa technlgiczna Pza zestawami technlgicznymi: rury, kształtki, knstrukcja nśna ze stali nierdzewnej, bejmy Pmpa płuczna Ilść 2 kpl. 1 szt. 1 szt. 1 kpl 1 kpl 6

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technologii wykonania Systemu

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technologii wykonania Systemu Załącznik Nr 2 d Zapytania fertweg nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technlgii wyknania Systemu 1. INSTALACJA CHŁODZENIA PIECÓW Instalacja w biegu zamkniętym z dwma układami hydraulicznymi; pierwtny

Bardziej szczegółowo

GK Świętajno, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

GK Świętajno, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ GK. 7012.2.2.2014 Świętajno, 2014-12-19 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 7012.2.2.2014 Nazwa zadania: Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 1. Reaktr 20 litrwy wraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU EKOFAN 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr kminkwy typu Ekfan przeznaczny jest d rzprwadzania ciepłeg

Bardziej szczegółowo

do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY I. STACJA UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA 9

do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY I. STACJA UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA 9 Załącznik nr 10 do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, ul. TORUŃSKA 9 I. STACJA UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA 9 Zapotrzebowanie na wodę (na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla Rzbudwa Stacji Uzdatniania wdy wraz z budwą zbirników retencyjnych siecią wdciągwą, kanalizacyjną, elektrenergetyczną raz przyłączem ciepłwniczym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE EGZ. Nr. 1 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE I Z O T E R M A USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE. 10-137 Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax 89 527 32 52, kom. 502 323 969, e-mail: izkon@neostrada.pl Nr NIP: 739-050-91-16

Bardziej szczegółowo

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE Załącznik nr 8 do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE I. STACJA UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, GM. KROŚNIEWICE Zapotrzebowanie na wodę (na podstawie danych uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM grawitacyjnym - d 0,7 d1,2%sm; Kncentracja sadu dwdnineg - min 15 % sm; Płukanie prasy pwinn dbywać się przy użyciu filtratu z prasy za pmcą dstarczneg układu dzysku wdy D dwadniania sadu pwinien być używany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ KOSZT BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów, ul. Gen. J Ziętka 18C/12 tel. fax (0-2) 26-15-50 tel. km 0 509 041 270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ OBIEKT

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

BOLID CHILLERS POLAND

BOLID CHILLERS POLAND BOLID CHILLERS POLAND Kmpaktwe chillery małej i średniej mcy (0,5ŕ34 kw) prgram prdukcji katalg prduktów 2015 Schładzacz (chiller) - trchę infrmacji Schładzacze Blid (ang. chillers) - są specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

PRESTIGE MAREK SKROCKI ul. KRAŃCOWA POZNAŃ

PRESTIGE MAREK SKROCKI ul. KRAŃCOWA POZNAŃ PRESTIGE MAREK SKROCKI ul. KRAŃCOWA 79 61 048 POZNAŃ NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce gm. Słońsk woj. Lubuskie. STADIUM DOKUMENTACJI: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS ŚLEPY. Stawka roboczogodziny : NAZWA INWESTYCJI : Wodociąg w m. Kamionna - MONTAŻ POMP NA UJĘCIU; WYPOSAŻENIE STACJI UZDATNIANIA WODY; STEROWANIE RADIOWE I ADRES INWESTYCJI : Kamionna, gmina Trzciana INWESTOR : Gmina Trzciana ADRES

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Chillery & Klimakonwektory

Chillery & Klimakonwektory Chillery & Klimaknwektry K A T A L O G 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! Od 1916 rku, jest pinierem na rynku amerykańskim, dzięki prjektwaniu i prdukcji innwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i pm stswanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. l.wstęp

Streszczenie. l.wstęp 35/11 Sliditicatin fmctals and Allys,. 35, 1998 Krzepnięcie Metali i Stpów, r 35, 1998 PA Oddział Katwice PL-ISS 0208-9386 JÓZEF BABIŃSKI", FRACISZEK BADURA. JÓZEF GAWROŃSK(", JA SZAJAR WSTĘPE A WILŻAIE

Bardziej szczegółowo

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp KANAŁOWE WKp BUDOWA Wyknanie z blachy stalwej cynkwanej, kłnierze z prfilu P-2, zapewniające zintegrwanie z pszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkści. Wirnik bębnwy z silnikiem z wirującą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI. Załącznik do SIWZ

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI. Załącznik do SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMOGI Załącznik do SIWZ 1. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY MAGAZYNOWANIA WODY CZYSTEJ 1. Materiał wykonania: żelbet z odpowiednim ociepleniem, 2. Średnica wewnętrzna 8575 mm, dno zbiornika ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 1 EKOSFERA KRYSTYNA FEJFER ul. Barlickiego 23 26-600 Radom tel./fax: (0-48) 384-70-01 0-609-222-700 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa wypsażenia gminneg punktu selektywneg zbierania dpadów kmunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ WODOCIĄGU

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ WODOCIĄGU ZAŁĄCZNIK NR 11 d SIWZ WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Dtyczące pstępwania prwadzneg w trybie przetarg niegraniczny na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna - technologia, instalacje sanitarne wewnętrzne Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Sanitarna - technologia, instalacje sanitarne wewnętrzne Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody Emilów (gm. Głowaczów) Technologia SUW IS1

Stacja Uzdatniania Wody Emilów (gm. Głowaczów) Technologia SUW IS1 Technologia SUW IS1 IS2 Stacja Uzdatniania Wody Emilów (gm. Głowaczów) SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...5 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 3. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NA WODĘ...5 4.

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

Remont torów wewnątrzzakładowych stanowiących infrastrukturę badawczą Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Remont torów wewnątrzzakładowych stanowiących infrastrukturę badawczą Instytutu Kolejnictwa w Warszawie Nazwa zadania: Remnt trów wewnątrzzakładwych stanwiących infrastrukturę badawczą Instytutu Klejnictwa w Warszawie Inwestr: Instytut Klejnictwa ul. Józefa Chłpickieg 50 04-275 Warszawa tel. 22 47 31 300

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM DOKUMENTACJA PRASOWA PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM CITROËN prpnuje rzwiązania dstswane d ptrzeb każdej epki. Zaprezentwany z kazji paryskieg Salnu Samchdweg prttyp C4 Cactus AIRFLOW 2L

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiająceg: ZWIK/Z/2/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 d Regulaminu Przetargu I Pdwzie: Pdwzie fabrycznie nwe rk prdukcji d 2012 r. Silnik

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄGI KOMUNALNE: LIPIENICA,

Bardziej szczegółowo

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR inż. Włodzimierz Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax. +48(05) 6 91 44 e-mail: bp_projektor@o.pl EGZ- NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU SUW

Bardziej szczegółowo

Filtracja wody. -10cm. -15cm. -50cm - 50 cm

Filtracja wody. -10cm. -15cm. -50cm - 50 cm Filtracja wody Napowietrzona woda kierowana będzie z aeratora na filtry, z natężeniem do 50 m 3 /h. Filtracja wykonywana będzie na 3 szt. równoległych istniejących filtrach ciśnieniowych o średnicy 1400

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Ujęcia wody wraz z rurociągami tłocznymi do budynku stacji 1.1 Roboty przygotowawcze 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Ujęcia wody wraz z rurociągami tłocznymi do budynku stacji 1.1 Roboty przygotowawcze 1 d.1. Ujęcia wody wraz z rurociągami tłocznymi do budynku stacji. Roboty przygotowawcze d.. KNR -0 09-0 KNR -0 d.. 06-0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

WZ 02 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

WZ 02 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE Tm III. WZ-02. Opis Wymagań Zamawiająceg Rbty budwlan-knstrukcyjne. Unia Eurpejska PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprwadzaneg zgdnie z pstanwieniami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU. 3 kpl. KREVOX lub równorzędny. 3 kpl. Jak poz.

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU. 3 kpl. KREVOX lub równorzędny. 3 kpl. Jak poz. WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU Lp NAZWA ILOŚĆ DOSTAWCA UWAGI 1. Filtr biologiczny BF 48 HF9 np firmy CULLIGAN (I o ) lub Q filtr. = 8,33 m 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania zestawów hydroforowych

Specyfikacja techniczna wykonania zestawów hydroforowych Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy Specyfikacja techniczna wyknania zestawów hydrfrwych Przedmitem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dtyczące wyknania zestawów hydrfrwych. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiająceg: ZWIK/Z/1/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 d Regulaminu Przetargu I Pdwzie: Pdwzie fabrycznie nwe rk prdukcji d 2011r. Silnik

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2019 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2019 Zgdnie z ustawą zbirwym zapatrzeniu w wdę i zbirwym dprwadzaniu ścieków (tekst jednlity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu pt. Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie.

Pytania i odpowiedzi do przetargu pt. Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie. Pytania i odpowiedzi do przetargu pt. Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie. Pytania : 1. Wnosimy o zmianę zapisów umowy SIWZ ust. IX. oraz wzoru umowy 11 poprzez zmianę sformułowań opóźnienie

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branży technologiczno sanitarnej zbiornika na wodę czystą (uzdatnioną) na terenie stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe Palniki lejwe, gazwe i dwupaliwwe Palniki typszeregu 300 700 Grupa 4 Wydajnść 770-9700 kw Spis treści Wstęp 1 Zasady dbru palników 2 Palniki na lekki lej pałwy Dane techniczne i gabaryty 3 Schematy PI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY STACJI UZDATNIANIA WODY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY STACJI UZDATNIANIA WODY BIURO OBSŁUGI INWESTORA ABOL s.c. ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów tel./fax /059/ 8227513 e-mail: biuro@abol.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY STACJI UZDATNIANIA WODY Obiekt:... Stacja uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com Windy i schdy ruchme www.lift-rzeszw.cm Windy i schdy ruchme Fabryka prdukująca schdy ruchme na nasze ptrzeby jest jednym z największych prducentów. kńcweg mntażu schdów i chdników 2 ruchmych usytuwane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe "BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Modernizacja stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Sp. z.. www.airpl.cm.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Airpl Sp. z.. pwstał w 1991 rku przez płączenie pnad 30 letniej tradycji prdukcji

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 ZADANIE: Modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby CO ADRES: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 SOSNOWIEC, ul. Szpitalna 1 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9

Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 D. PLATA Biuro Projektów Inżynierii Sanitarnej Rotmanka 83-010, ul. Brzozowa 1 tel.(58)7417299; 603767924; fax:(58)7417298 e-mail: dariuszplata@platabiuroproj.pl Temat: Obiekt: ( Cz.II Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe Oczyszczalnie przydmwe W miastach i gminach gdzie istnieją czyszczalnie scieków sprawa jest prsta: przyłącze kanalizacyjne, płata za dprwadzanie ścieków (najczęściej dliczana d rachunku za wdę) i ścieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Wykonawca: "INTEM" Sp. z o. o. ul. Niska 3b 40-678 Katowice Obmiar robót Adres budowy: ul. Jana Pawła II, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM Vlv FE Hybrid vlv fe hybrid Infrmacje gólne Silnik D7F Eur 5 Silnik wyskprężny w równległym układzie hybrydwym Mment brtwy 3 2 Prównanie 1 br/min 1. Silnik elektryczny 2. Silnik wyskprężny 3. Napęd hybrydwy

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i montaŝu urządzeń. Technologia uzdatniania wody

Specyfikacja techniczna wykonania i montaŝu urządzeń. Technologia uzdatniania wody Specyfikacja techniczna wykonania i montaŝu urządzeń. Technologia uzdatniania wody Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, jakościowe z odwołaniem się

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka 6 60 476 POZNAŃ

BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka 6 60 476 POZNAŃ Stwarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Plskich Zespól Ośrdków Rzeczznawstwa i Pstępu Techniczneg SIMP - ZORPOT Ośrdek w Pznaniu E 50/2013 Symbl 6 1-8 7 4 Pznań, Al. Niepdległści 2 tel./fax. 061

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl OSUSZACZE 2010/2011 www.suszacze-pwietrza.pl DESA jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com 21/214 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Świadczenie usług inwestora zastępczego Numer ogłoszenia: 323248-2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Świadczenie usług inwestora zastępczego Numer ogłoszenia: 323248-2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cwik-partnerzy.pl/zamwienia-publiczne.html ; chat.edu.pl/ Warszawa: Świadczenie usług inwestra zastępczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa i mntaż trybun przenśnych w Krzywsądwie Numer głszenia: 109290-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja stacji uzdatniania wody V=50 m3/h dla Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach ADRES INWESTYCJI : ul. Brańska 8 18-100 Łapy INWESTOR : Spółdzielnia Mleczarska w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY.

SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis technologii stacji uzdatniania wody. 5. Uwagi dla wykonawcy. 6. Uwagi dla inwestora.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Budwa grdzenia śrdka rekreacyjneg w Plańczyku. Numer głszenia: 264674-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo