Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego"

Transkrypt

1 Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego Nauka i doskonalenie biegu na 60 m Kształtowanie wytrzymałości biegowej; przygotowanie do 8 biegów na 600/000 m Nauka i doskonalenie skoku wzwyż sposobem naturalnym 3 Nauka i doskonalenie techniki skoku w dal (rozbieg, odbicie i lądowanie) Nauka i doskonalenie techniki rzutu piłeczką palantową w truchcie Nauka i doskonalenie techniki rzutu piłką lekarską w tył ponad głową Wymagania programowe Ponadpodstawowe Uczeń prawidłowo reaguje na komendy startera Uczeń potrafi na całym dystansie utrzymać tempo zbliżone do swojego maksimum Uczeń przyjmuje pozycję startową niską 4 Uczeń przebiegnie dystans Uczeń potrafi pokonać określony dystans w dowolnym tempie Uczeń odbija się z jednej nogi i ląduje na zeskoku Uczeń odbija się jednonóż ląduje na obie nogi Uczeń rzuca piłeczką z miejsca Uczeń uczestniczy w ch Uczeń potrafi umiejętnie rozkładać siły i osiąga wyniki dostosowane do swoich możliwości. Uczeń potrafi prawidłowo pokonać wysokość sposobem naturalnym z krótkiego rozbiegu. Uczeń prawidłowo wykona krótki rozbieg, odbicie jednonóż ze strefy, i ląduje do przysiadu. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać rzut piłeczką palantową w truchcie i uzyskuje wynik na miarę swoich możliwości. Uczeń potrafi prawidłowo technicznie wykonać rzut piłką lekarską i uzyskuje wynik na miarę swoich możliwości. Przybliżony czas realizacji jesień, wiosna listopad jesień, wiosna jesień, wiosna Ocena za sposób elementu Ocena za postęp wyniku Ocena za sposób elementu Ocena za postęp wyniku Ocena za postęp wyniku Ocena za postęp wyniku

2 GIMNASTYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość. godz. Nauka przewrotu w przód z pp do pp 2 Wymagania programowe Ponadpodstawowe U wykona przewrót w przód z U. wykona samo-dzielnie przewrót pp do pp z pomocą N w przód z pp do pp Przybliżony czas realizacji październik Ocena poprawności Nauka przewrotu w tył z pp do pp Naskok kuczny na 3-4 części skrzyni Nauka skoku zawrotnego przez 3-4 części skrzyni Nauka skoku rozkrocznego przez kozła wzdłuż 2 Stanie na RR z uniku podpartego przy drabinkach Przejścia równoważne na różnych wysokościach Piramidy 2-osobowe Leżenie przerzutne U.wykona przewrót w tył z pp do pp na pochylni U. wykona naskok na skrzynię do siadu klęcznego po odbiciu z odskoczni i zeskok do pp na materac U. wykona skok zawrotny przez 3 części skrzyni U. wykona odbicie z odskoczni i naskok do siadu rozkrocznego na koźle Stanie na RR po wejściu stopami po szczeblach drabinki z asekuracją N. U. przejdzie przodem i tyłem z pomocą współćwiczącego po listwie ławki i równo-ważni U. wykona 2 piramidy dwójkowe zaproponowane przez N. U. wykona leżenie przerzutne z leżenia tyłem i powrót do siadu prostego U. wykona samodzielnie przewrót w tył z pp do pp U. wykona naskok do pp na skrzyni po odbiciu z odskoczni i zeskok do pp na materac U. wykona skok zawrotny przez 3-4 części skrzyni po odbiciu z odskoczni U. wykona prze-kok rozkroczny przez kozła Stanie na RR z uniku podpartego z pomocą i asekuracją N. U. przejdzie 3 różnymi sposobami samodzielnie po równoważni U. wykona piramidę dwójkową wg własnego pomysłu U. wykona leżenie przerzutne z leżenia tyłem i po-przez siad równoważny powrót do postawy zasadniczej październik listopad styczeń listopad luty marzec Ocena poprawności Ocena Ocena dowolnej piramidy dwójkowej Ocena leżenia przerzutnego z leżenia do siadu prostego

3 RYTM, MUZYKA, TANIEC Lp. Tematyka zajęć Ilość. Nauka tańca Polka kowbojka godz. Nauka podstawowych kroków tańca disco 2 Ćwiczenia rytmicznoruchowe z pomponami Nauka kroku podstawowego rock & roll MINIPIŁKA SIATKOWA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Poznajemy gry zabawy oswajające z piłką. Uczymy się przyjmowania postawy siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach. Uczymy się odbicia piłki sposobem górnym. Uczymy się pracy nóg w odbiciu sposobem górnym. Uczymy się odbicia 5. sposobem górnym nad sobą. 6. Uczymy się odbicia sposobem górnym do partnera. Wymagania programowe Ponadpodstawowe U. potrafi prawidłowo i rytmicznie zatańczyć układ w parze U. potrafi wykonać poszczególne figury tańca samodzielnie U. prawidłowo wykonuje podstawowe kroki tańca disco naśladując N. U. zachowuje rytm podczas ćwiczeń rytmiczno-ruchowych Nauka kroku podstawowego rock & roll U potrafi swobodnie łączyć poznane kroki w krótki układ U. łączy 4-5 proste w układ wg własnej inwencji U. potrafi zatańczyć krok podstawowy w parze z chwytem za ręce Wymagania programowe Ponadpodstawowe Aktywnie uczestniczy w grach i Podejmuje próby samodzielnego zabawach. sędziowania. Poprawnie przyjmuje postawę Dokładnie i swobodnie przyjmuje siatkarską i porusza się krokiem postawę siatkarską i porusza się odstawno dostawnym. krokiem odstawno dostawnym. Poprawnie wykona koszyczek po korekcie nauczyciela. Poprawnie wykona pracę nóg po korekcie nauczyciela. Poprawnie wykona kilka odbić nad sobą po korekcie nauczyciela. Poprawnie wykona odbicie piłki sposobem górnym po podaniu. Poprawnie i swobodnie wykonuje chwyt piłki koszyczkiem. Prawidłowo, płynnie ugina nogi przy odbiciu sposobem górnym. Prawidło i płynnie wykona kilka odbić nad sobą. Płynnie wykona kilka odbić z partnerem. Przybliżony czas realizacji październik listopad styczeń-luty Przybliżony czas realizacji Listopad, Ocena tańca w parze Umiejętność odbicia piłki sposobem górnym nad sobą.

4 7. Uczymy się ułożenia dłoni i podrzutu piłki zagrywka dolna. Uczymy się uderzenia piłki i kierowania jej przez siatkę 8. zagrywka dolna. 9. Uczymy się zagrywki sposobem dolnym z odległości 3-4 metrów przez siatkę. 0. Uczymy się ustawienia na boisku(6 siatkarskie) i sposobów wykonywanie przejść w grze Rzucanka siatkarska.. Uczymy się odbicia piłki sposobem dolnym. 2 Doskonalimy poznane elementy MPS w grach i zabawach. Poznajemy zasady organizacji małych gier x. Poprawnie wykona podrzut i ułoży dłoń na piłce po korekcie nauczyciela. Poprawnie uderzy piłkę i skieruje ją w stronę siatki po korekcie nauczyciela. Poprawnie wykona zagrywkę po korekcie nauczyciela. Uczestniczy w grze, orientuje się w sposobie ustawienia i przejść. Poprawnie wykona ułożenie rąk i przyjmie odpowiednią postawę. Uczestniczy w grach i zabawach kierowany przez nauczyciela. Uczestniczy w zawodach w pojedynczych rolach z pomocą nauczyciela. Prawidłowo i pewnie wykona podrzut piłki i ułoży dłoń na piłce przy zagrywce. Prawidłowo i pewnie uderzy piłkę i skieruje ją za siatkę. Dokładnie technicznie wykona zagrywkę przez siatkę z wyznaczonej odległości. Jest zaangażowany w grę, potrafi samodzielnie wykonać przejście. Płynnie i swobodnie ułoży ramiona i przyjmie odpowiednią postawę. Samodzielnie pełni wyznaczone role. Pomaga w organizacji pełni różne funkcje. Styczeń, luty Umiejętność zagrywki sposobem dolnym z odległości 3 metrów przez siatkę.

5 MINIPIŁKA RĘCZNA. Poznajemy gry zabawy Aktywnie uczestniczy w grach i Podejmuje próby samodzielnego oswajające z piłką.. zabawach sędziowania. Uczymy się kozłować piłkę Potrafi kozłować piłkę jednorącz Potrafi kozłować piłkę PR i LR w prawą i lewą ręką w miejscu. w miejscu marszu Listopad, i ruchu Uczymy się podań półgórnych i chwytów oburącz w miejscu Doskonalimy podania jednorącz z miejsca w grach i zabawach Doskonalimy podania jednorącz z marszu, z truchtu i biegu w grach i zabawach... Uczymy się wykonywać rzut do bramki z miejsca i marszu. 7. Uczymy się wykonywać rzut do bramki z biegu. 8. Wykorzystujemy poznane elementy techniczne w trakcie gry w mini piłkę ręczną. Poprawnie wykona podania i chwyty, wymaga korekty nauczyciela Poprawnie wykona podania z miejsca w grach i zabawach wymaga korekty nauczyciela Poprawnie wykona podania jednorącz w truchcie i biegu w grach i zabawach wymaga korekty nauczyciela Potrafi wykonać rzut jednorącz w kierunku bramki z miejsca, wymaga korekty nauczyciela Wykona rzut w kierunku bramki w biegu (bez ograniczeń kroków) Uczestniczy w grze Prawidłowo wykona podania i chwyty w miejscu Swobodnie wykona podania z miejsca i w ruchu w grach i zabawach Swobodnie wykona podania jednorącz w truchcie i biegu w grach i zabawach Potrafi wykonać rzut w kierunku bramki poprawnie układając rękę rzucającą Prawidłowo wykona rzut w kierunku bramki w biegu po trzech krokach Uczeń sprawnie wykorzystuje poznane elementy podczas gry. Zdobywa punkty dla zespołu. Styczeń, luty Umiejętność podań jednorącz i chwytów oburącz piłki z odległości min. 4 metrów Umiejętność rzutu do bramki w biegu

6 MINI KOSZYKÓWKA. Kozłowanie piłki prawą Uczeń potrafi kozłować piłkę Uczeń potrafi kozłować prawą i i lewą ręką 3 prawą lub lewą ręką w marszu lewą ręką akcentując pracę Zatrzymanie na jedno tempo po kozłowaniu Podania oburącz górne i półgórne Rzuty do kosza z prawej i lewej strony dowolnym sposobem Uczeń potrafi zakończyć kozłowanie w wyznaczonym miejscu 2 Uczeń potrafi chwycić piłkę i podać w dowolny sposób oburącz w miejscu 2 Uczeń potrafi wykonać rzut w kierunku kosza dowolnym sposobem 5. Nauka zabawy 5 podań 2 Uczeń uczestniczy w ch i zabawie. Uczeń reaguje na komendy 6. Przepisy gry. sędziego 7. Gra szkolna w minikoszykówkę 2 Uczeń czynnie uczestniczy w ch nadgarstka i nóg, w slalomie Uczeń potrafi wykonać prawidłowe zatrzymanie na jedno tempo w prawidłowej postawie Uczeń potrafi wykonać w prawidłowe podanie górne i półgórne w marszu i truchcie Uczeń potrafi wykonać celny rzut do kosza z niewielkiej odległości, z prawej i lewej strony Uczeń potrafi bronić piłki. Podczas zabawy utrzymuje piłkę bez straty. Sprawnie chwyta i podaje. Uczeń potrafi stosować się do poznanych przepisów podczas gry, prawidłowo odczytuje sygnalizację sędziego. Uczeń sprawnie wykorzystuje poznane elementy podczas gry. Zdobywa punkty dla zespołu, jest aktywny w obronie. Październik, listopad. ocena kozłowania piłki po slalomie Podania oburącz w parach zakończone rzutem na kosz

7 MINIPIŁKA NOŻNA. Prowadzenie piłki slalomem z wykorzystaniem prawej i lewej nogi Uczeń potrafi pokonać slalom prawą lub lewą nogą Uczeń potrafi płynnie prowadzić piłkę slalomem używając prawej i lewej nogi.ocena prowadzenia piłki slalomem Przyjęcie i podanie piłki prawą i lewą nogą Uderzenie piłki prawą i lewą nogą, strzał na bramkę. Uczeń potrafi zatrzymać i podać nogą w dowolny sposób toczącą się w jego kierunku piłkę Uczeń potrafi oddać dowolny strzał w kierunku bramki Przepisy gry. Uczeń uczestniczy w ch, reaguje na komendy sędziego Gra w minipiłkę nożną. Uczeń czynnie uczestniczy w ch Uczeń wykonuje poprawne przyjęcie piłki oraz celnie podaje piłkę do współćwiczącego prawą i lewą nogą Uczeń poprawnie uderza piłkę prawą lub lewą nogą. Potrafi wykonać celny strzał na bramkę Uczeń potrafi stosować się do poznanych przepisów podczas gry w piłkę nożną, prawidłowo odczytuje sygnalizację sędziego. Uczeń sprawnie wykorzystuje poznane elementy podczas gry. Stwarza sytuacje bramkowe. Wrzesień, maj ocena strzału na bramkę po podaniu współćwiczącego

8 REKREACJA RUCHOWA. Poznajemy gry i zabawy Uczestniczy w zabawach i grach Proponuje nowe oswajające ze sprzętem do unihoca Uczymy się poruszania po 2 Poprawnie przyjmuje postawę Dokładnie odwzoruje schemat boisku i przyjmowania postawy prawidłowej postawy w ataku i obronie Uczymy się prowadzenia piłeczki ze zmianą tempa poruszania się Uczymy się prowadzenia krążka ze zmianą kierunku ruchu Uczymy się prowadzenia 5. piłeczki slalomem Uczymy się wykonywać 6. strzały z miejsca i w ruchu 7. Poznajemy praktyczne wskazówki do gry w kometkę Poznajemy zasady gry w ringo Poznajemy zasady gry w kwadranta 0. Organizujemy gry i zabawy według własnych pomysłów z wykorzystaniem sprzętu szkolnego 2 Poprawnie wykona prowadzenie piłeczki po korekcie nauczyciela 2 Poprawnie wykona prowadzenie krążka po korekcie nauczyciela 2 Poprawnie prowadzi piłeczkę w wolnym tempie 2 Poprawnie wykona strzały po korekcie nauczyciela 3 Uczestniczy w grze na miarę swoich możliwości 2 Uczestniczy w grze kierowanej przez nauczyciela 3 Uczestniczy w grze kierowanej przez nauczyciela 4 Z pomocą nauczyciela zaproponuje proste zabawy Dokładnie prowadzi piłeczkę Dokładnie prowadzi krążek Prawidłowo prowadzi piłeczkę w szybkim tempie Prawidłowo i swobodnie wykona strzały w miejscu i ruchu Podejmuję próbę samodzielnego sędziowania Aktywnie uczestniczy w grze, samodzielnie sędziuje Podejmuję próbę samodzielnego sędziowania Samodzielnie przeprowadzi swoje wymyślone zabawy Wrzesień - czerwiec Ocena poprawności

9 ŁYŻWIARSTWO. Utrzymujemy równowagę 2 Uczeń utrzyma równowagę w Utrzyma równowagę bez pomocy, w marszu przodem i tyłem marszu przodem i tyłem przy swobodnie porusza się na bandzie po korekcie nauczyciela lodowisku 5. Nauka jazdy w przód 3 Poprawnie wykona jazdę w przód po korekcie nauczyciela Nauka jazdy w tył 3 Poprawnie wykona jazdę w tył po korekcie nauczyciela Nauka zatrzymania 3 Poprawnie zatrzyma się po półpługiem korekcie nauczyciela Uczymy się wykonać skręt w prawo i lewo za pomocą wypadu jednonóż PŁYWANIE 2 Wykona skręt w prawo i lewo po korekcie nauczyciela Prawidłowo i swobodnie wykona jazdę w przód Prawidłowo i swobodnie wykona jazdę w tył Prawidłowo i swobodnie zatrzyma się półpługiem Dokładnie i swobodnie potrafi wykonać skręt w prawo i lewo przez przełożenie nogi zakrocznej Listopad - marzec. Zajęcia organizacyjne, Uczeń bierze aktywny udział w omówienie zasad BHP, zasad Uczeń zna przepisy BHP, zasady lekcji, zna zasady pielęgnacji skóry, zachowania się na basenie, zachowania się podczas zajęć, rozumie jaki wpływ ma na niego zasad higieny osobistej. wie jak dbać o higienę osobistą, środowisko wodne. Sprawdzenie stopnia wie jaki obowiązuje strój na opanowania umiejętności lekcji pływania. pływania stylem grzbietowym Wrzesień, i kraulem Ćwiczenia oswajające z wodą z zanurzaniem głowy i otwieraniem oczu, poprawiające orientację pod wodą Uczeń potrafi zanurzyć głowę pod wodę i otwierać oczy, utrzymuje pozycję poziomą. Uczeń swobodnie czuje się w wodzie, potrafi bez problemu wykonywać wszystkie, ma bardzo dobrą orientacje pod wodą. styczeń Ocena poprawności Ocena poprawności

10 Opanowanie wydechu do wody, i zabawy wypornościowe. Doskonalenie leżenia przodem i tyłem w formie 2 zabaw. 5. Poślizg na piersiach i grzbiecie, z deską i bez deski 2 (np. w formie zabawy Kto dalej? ). Skoki do wody głębokiej na 6. nogi Ćwiczenia doskonalące pracę nóg do stylu grzbietowego z 2 deską i bez deski. 8. Ćwiczenia poprzedzające pracę ramion do stylu grzbietowego. 9. Wprowadzenie ruchu ręki z ugięciem w stawie łokciowym w stylu grzbietowym. Ćwiczenia z deska i bez deski. 2 Uczeń wykonuje wydech do wody ustami. 2 Uczeń utrzymuje się na wodzie leżąc przodem i tyłem. Uczeń potrafi wykonać krótki poślizg na piersiach z deską i głową nad wodą Uczeń stara się prawidłowo wskoczyć do wody na nogi. Uczeń próbuje prawidłowo wykonywać ruchy nóg do kraula na grzbiecie. Uczeń stara się prawidłowo wykonać ruch ramion do kraula na grzbiecie. 2 Uczy się ugięcia ręki w formie dokładanki do grzbietu, uczy się oddechu bocznego do kraula 0. Pływanie grzbietem oburącz. 2 Uczeń stara się prawidłowo wykonywać zadane.. Koordynacja pracy rąk i nóg 2 Uczeń stara się połączyć prace w stylu grzbietowym z deską, nóg i rąk w stylu grzbietowym. tzw. dokładanka (różne położenia deski) Poprawiamy koordynację pracy rąk i nóg w stylu grzbietowym. 2 Uczeń słucha wskazówek prowadzącego, pracuje nad prawidłową koordynacją ruchowa podczas stylu grzbietowego. Wykonuje podczas pływania prawidłowo wydech do wody nosem i ustami, ma otwarte oczy. Uczeń chętnie bierze udział w zabawach, bez problemów wykonuje leżenie przodem i tyłem. Uczeń potrafi wykonać długi poślizg na piersiach, z głową pod wodą. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo skok do wody na nogi. Uczeń prawidłowo wykonuje ruchy nóg do kraula na grzbiecie. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać ruchy ramion w stylu grzbietowym. Uczeń bezbłędnie wykonuje ugięcie ręki w stawie łokciowym, w stylu grzbietowym. Uczeń swobodnie i prawidłowo pływa oburącz grzbietem. Uczeń prawidłowo koordynuje pracę rąk i nóg w stylu grzbietowym Uczeń doskonali koordynację w stylu grzbietowym. Wrzesień, styczeń Ocena poprawności

11 Pływanie pełnym stylem grzbietowym odcinków 50 00m. Kraulowe ruchy nóg do kraula na piersiach (z deską po poślizgu). 5. Praca nóg do kraula na piersiach w połączeniu z oddechem, z deska i bez. 6. Praca ramion do kraula na piersiach, z deską i bez deski. 7. Wydech do wody w połączeniu z pracą ramion w kraulu na piersiach 8. Koordynacja ruchowa ramion i nóg z oddechem w kraulu na piersiach, tzw. dokładanka. 9. Pływanie kraulem na piersiach (pełnym stylem) odcinków 50-00m. 20. Nauka skoku startowego (wślizgi do wody, skoki z klęku jednonóż, obunóż, obunóż brzegu basenu, ze słupka). Gry i zabawy ruchowe poprawiające pływalność ciała z wyławianiem przedmiotów tonących, itp. Uczeń pokonuje odcinki stylem grzbietowym w wolnym tempie. 2 Uczeń stara się prawidłowo wykonywać ruchy nóg w kraulu na piersiach z pomocą deski. 2 Uczeń próbuje połączyć pracę nóg z wydechem do wody, przy pomocy deski. 2 Uczeń próbuje poprawnie wykonywać. 2 Uczeń stara się połączyć ruchy ramion z wydechem powietrza do wody. 2 Uczeń stara się skoordynować pracę ramion i nóg z oddechem. Uczeń pokonuje długości basenu kraulem na piersiach w wolnym tempie. 2 Uczeń stara się pokonać strach przed skokiem na główkę. 2 Uczeń bierze udział w grach i zabawach. Uczeń prawidłowo pokonuje długie odcinki stylem grzbietowym w szybkim tempie. Uczeń potrafi prawidłowo wykonywać ruch nóg do kraula na piersiach, bez deski. Uczeń potrafi połączyć pracę nóg z wydechem do wody, bez pomocy deski. Uczeń wykonuje prawidłowy ruch rąk w stylu kraulowym. Uczeń potrafi prawidłowo i płynnie połączyć prace ramion z oddechem. Uczeń prawidłowo koordynuje ruchy rąk i nóg z oddechem. Uczeń płynnie i prawidłowo pokonuje długości basenu pełnym stylem w szybkim tempie. Uczeń potrafi samodzielnie wykonać skok startowy. Uczeń chętnie bierze udział w proponowanych zabawach, sam dodatkowo inicjuje różnego rodzaju gry. Luty, Czerwiec Ocena poprawności

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV Starty z różnych pozycji wyjściowych w formie zabawowej Nauka startu niskiego Bieg na dystansie 30-40m doskonalenie startu niskiego Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I

Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I Załącznik nr 2 Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I LP. TEMAT TREŚĆ UMIEJETNOŚCI / WIADOMOŚCI 1. Omówienie zasad Lekcja organizacyjna bezpieczeństwa na Regulamin pływalni pływalni.

Bardziej szczegółowo

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Wykonuje podania jednorącz półgórne po korekcie n-la (2) Podania i chwyty w miejscu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011.

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011. HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011 I Nauczanie zbicia piłki, gra z libero Środa 1.06.2011 6 Doskonalenie odbicia piłki oburącz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena celująca-6 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5) Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013

Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013 mgr Janusz Piotrowski WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013 Cele kształcenia wymagania ogólne: Bezpieczne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Klasa V - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość

Klasa V - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość Klasa V - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość Wymagania programowe godz. Ponadpodstawowe Doskonalenie startu Uczeń przyjmuje pozycje Uczeń prawidłowo rozpocznie bieg niskiego startową,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 Sebastian Rostek nauczyciel ZSS nr 1 w Chorzowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 PIŁKA NOŻNA 1. Podania i przyjęcia piłki. K podawać i przyjmować piłkę w miejscu z partnerem P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych:

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN OCENIANIA Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w formie warsztatów pod okiem osób posiadających do tego typu zajęć kwalifikacje.

Zajęcia w formie warsztatów pod okiem osób posiadających do tego typu zajęć kwalifikacje. Plan realizacji zajęć sportowo-turystycznych w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Piwnicznej-Zdroju na rok 2015 Lp Zadanie z planu pracy Forma pracy i realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUKA PŁYWANIA

PLAN PRACY NAUKA PŁYWANIA Lila Zubrzycka Nauczycielka wychowania fizycznego LXXIV L.O im. K.Pułaskiego Warszawa 2004-06-30 PLAN PRACY NAUKA PŁYWANIA Plan pracy opracowany dla uczniów nie umiejących pływać. Wstępna selekcja przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodny ze Statutem SP 23 w Gdyni z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach.

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Cele szczegółowe - poznaje nowe formy aktywności ruchowej, - współdziała z kolegami z klasy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS: Po ukończeniu klasy IV uczeń potrafi: - wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową, - przebiec 60m w jak najkrótszym czasie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

PROGRAM KURSU NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH PROGRAM KURSU NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH Autor: mgr Katarzyna Pitry SPIS TREŚCI Wstęp...3 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KURSU...4 2 CELE I ZADANIA KURSU...4 3 TREŚCI PROGRAMOWE...5 3.1 PRZYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Studium Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Studium Wychowania Fizycznego Program zajęć wychowania fizycznego studia dzienne W S T Ę P Program zajęć z wychowania fizycznego umoŝliwia wielostronne kształcenie

Bardziej szczegółowo

Klasa VI - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz.

Klasa VI - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Klasa VI - LEKKOATLETYKA 2. 4. 5. 6. Doskonalenie prawidłowej techniki biegu na 60 m Kształtowanie wytrzymałości biegowej; przygotowanie do biegu na 600/000m Doskonalenie skoku wzwyż sposobem naturalnym

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej.

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Temat: Zdobywanie umiejętności technicznych przygotowują- -cychdogrydrużynowej- Frisbee Zadania Umiejętności -1.Chwyt piłki jednorącz. 2.Nauka

Bardziej szczegółowo

Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej

Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej Nauczając techniki rzutów należy sobie zdawać sprawę z celu jaki chcemy osiągnąć aby indywidualne umiejętności techniczne zaadaptować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Zespół Szkół Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu KLASA I OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej w naszym przedszkolu akcji MEN Ćwiczyć każdy może z obszaru I zrealizowano wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY.

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY. REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA WYKAZ SPRAWDZIANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA PIERWSZA - I SEMESTR

SIATKÓWKA WYKAZ SPRAWDZIANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA PIERWSZA - I SEMESTR WYKAZ SPRAWDZIANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA PIERWSZA - I SEMESTR KOSZYKÓWKA 1. Sprawdzianowi podlegają podstawowe elementy gry z piłką i bez piłki: postawa, bieg, chwyt,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu PLAN WYNIKOWY PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie

Bardziej szczegółowo

Roczny edukacyjny plan dydaktyczny wychowanie fizyczne

Roczny edukacyjny plan dydaktyczny wychowanie fizyczne Roczny edukacyjny plan dydaktyczny wychowanie fizyczne Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące - klasy I Technikum - dziewczęta Budżet godzin 0 h Numer programu D KOS 05-87/0 Autor: Monika Koncicka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu PLAN WYNIKOWY PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw Miejsce zajęć: boisko piłkarskie Ilość zawodników: 16 Wiek zawodników: 10 lat Czas trwania zajęć: 90 minut Przybory: piłki, znaczniki, pachołki 0-2 min

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Drodzy Gimnazjaliści W załączeniu przedstawiamy testy sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego. WAŻNE!!! Liczba kandydatów i wyniki testu sprawności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Opracowanie: mgr Beata Jędrzejewska mgr Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (wybrane zagadnienia z ogólnego zestawu testu ustalonego przez PZPN) wersja luty 2016 max liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYCHOWANIE FIZYCZNE. Klasa III. Wiadomo ci Ocena dopuszczaj ca

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYCHOWANIE FIZYCZNE. Klasa III. Wiadomo ci Ocena dopuszczaj ca PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYCHOWANIE FIZYCZNE Klasa III Wiadomo ci 1. Ucze zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Ucze zna przepisy bhp obowi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania WIOLONCZELA PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych.

Przedmiotowy System Oceniania WIOLONCZELA PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych. Przedmiotowy System Oceniania WIOLONCZELA PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA).

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą ZESTAW TESTÓW: 1. Szybkość (bieg na dystansie

Bardziej szczegółowo

Temat: NAUKA PROWADZENIA RAMION DO KRAULA NA PIERSIACH.

Temat: NAUKA PROWADZENIA RAMION DO KRAULA NA PIERSIACH. Obszar 1. Opracowanie: Anna Kasperek Temat: NAUKA PROWADZENIA RAMION DO KRAULA NA PIERSIACH. Miejsce: Kryta pływalnia w Oświęcimiu. Czas: 2x45 min Ilość uczniów: 10 Przybory: Umiejętności: Poślizgi na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10)

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Informacje wstępne: Niniejszy regulamin przyjęty został w dniu 5.06.2009 r. przez Zarząd Główny do stosowania w

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. GIMNASTYKA Wymagania edukacyjne - gimnastyka chłopcy sprawnie i starannie przewroty, naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb, odmyk na drążku zgodnie z techniką.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/16. Opracowała Adrianna Szmyt

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/16. Opracowała Adrianna Szmyt WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Opracowała Adrianna Szmyt Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

- z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru wysokości i ciężaru ciała

- z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru wysokości i ciężaru ciała WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA II Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

5 bardzo dobry. uczeń samodzielnie. proponuje 10(4kl) 12(5kl) 14(6kl), 16(kl7,8) ćwiczeń, wykonuje je zgodnie z techniką

5 bardzo dobry. uczeń samodzielnie. proponuje 10(4kl) 12(5kl) 14(6kl), 16(kl7,8) ćwiczeń, wykonuje je zgodnie z techniką Szczegółowe nia edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla uczniów klas -8 Szkoły Podstawowej im. gen j. Bema w Starym Mieście Ocenie podlegają wybrane elementy techniki, wiadomości i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla uczniów klas -8 Szkoły Podstawowej nr 7 w Piasecznie Ocenie podlegają wybrane elementy techniki, wiadomości i umiejętności z zakresu programów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo