Roczny edukacyjny plan dydaktyczny wychowanie fizyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny edukacyjny plan dydaktyczny wychowanie fizyczne"

Transkrypt

1 Roczny edukacyjny plan dydaktyczny wychowanie fizyczne Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące - klasy I Technikum - dziewczęta Budżet godzin 0 h Numer programu D KOS 05-87/0 Autor: Monika Koncicka mgr wychowania fizycznego, trener LA, instruktor Fitness, nauczyciel w ZS RCKU w Sochaczewie

2 ROCZNY BUDŻET GODZIN WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I LICEUM ORAZ TECHNIKUM - DZIEWCZĘTA Formy aktywności ruchowej: Liczba godzin w roku szkolnym (razem 0 godzin) Lekka atletyka 5 Atletyka terenowa 5 Gimnastyka podstawowa 5 Gimnastyka artystyczna 5 Gry sportowe: piłka ręczna piłka siatkowa piłka koszykowa Rytm Taniec Muzyka 5 Taniec towarzyski Aerobik Callanetics Stretching Tenis stołowy Gry rekreacyjne 5 Inne

3 Cykle tematyczne Zadania dydaktyczno wychowawcze Zad. Dobór treści do realizacji zadań motoryka wiadomości oddziaływania wychowawcze Uwagi i plan zadań kontrolno oceniających Lekka atletyka 5 dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu sprawności motorycznej, oraz nabywanie doboru czynności ruchowych dla jej kształtowania ocena i określanie poziomu wybranych cech motoryki- rola samokontroli ruchowych indywidualnych i. zespołowych w lekkiej atletyce zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniem ucznia ćwiczenia stymulujące funkcjonowanie układu krążenia i układu ćwiczenia koordynacyjne w biegu, starty z różnych pozycji, biegi ze zmianą tempa. biegi w szybkim tempie na odcinku do 00 m. marszobieg z wykonywaniem zadań w terenie przygotowanie organizmu do wysiłku pod kierunkiem nauczyciela pokonywanie przeszkód terenowych biegi na krótkich odcinkach doskonalenie startu niskiego i wysokiego bieg na 60 m.- próba szybkości, bieg na00m. umiejętność pokonywania przeszkód terenowych bieg 600m. bieg na przełaj 500m. bieg rozstawny x60m.{strefa zmian} formy ruchu przydatne w kształtowaniu szybkości przepisy dotyczące biegów krótkich, pomiar czasu wpływ wysiłku na układ krążenia i oddechowy, formy ruchu przydatne w kształtowaniu wytrzymałości indywidualizowanie tempa i natężenia wysiłku właściwe rozłożenie siły sposób przekazywania pałeczki sztafetowej samodzielny dobór ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela pomiar tętna spoczynkowego i po wysiłku, porównanie z tabelą norm badanie tętna, samoocena wytrzymałości samokontrola funkcjonowania układu krążenia i oddechowego samoocena wydolności organizmu współzawodnictwo bieg 00m. bieg 600m.

4 oddechowego sprawności fizycznej, utrwalenie samodoskonalenia sprawności fizycznej sztafety wahadłowe ćwiczenia uwzględniające rozwój mięśni. ramion i obręczy barkowej ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej oraz mięśni ramion bieg rozstawny x00m. ćwiczenia siłowe z piłkami lekarskimitechnika rzutu piłką z ustawienia tyłem rzut piłką lekarską kg. w tył za głowę przepisy dotyczące biegów sztafetowych formy ruchu przydatne w kształtowaniu siły pomiar rzutu, porównanie wyniku z tabelą przeprowadzenie zawodów klasowych przy pomocy nauczyciela częściowy dobór ćwiczeńsamodzielnie zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania rzutów lekkoatletycznych rzut piłką lekarską kg. w tył za głowę skoki dosiężne, wieloskoki skok w dal dowolnym sposobem. formy ruchu przydatne w kształtowaniu mocy wymierzanie rozbiegu, pomiar skoku ćwicz. doskonalące zwinność, skoczność i moc skok wzwyż sposobem naturalnym wpływ prawidłowego rozbiegu i odbicia na wynik zasady zachowania się na obiekcie sportowym jako zawodnika i kibica, skoki dosiężne skok wzwyż wzorowany na technice sportowej różnica rozbiegu w skoku w dal i wzwyż samokontrola z oceną postępów - 5 samodzielne przygotowanie organizmu do wysiłku organizacja zawodów klasowych w wybranych dyscyplinach znajomość przepisów lekkoatletycznych organizacja, sędziowanie, dokumentacja, przeprowadzenie testu w parach, samoocena, porównanie z normą dla wieku zestaw kontrolno- -oceniający test sprawności fizycznej

5 Atletyka terenowa wykorzystanie warunków terenowych do organizacji zajęć ruchowych kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej zabawy terenowe, wycieczki doskonalenie spędzania wolnego czasu marsz km. marsz km. podchodzenie, zejście ze skarpy, przejście przez zwalone drzewo zwiady w terenie ćwiczenia orientacji wg. kompasu zadanie atletyki terenowej połączone z ćwiczeniami wg. kompasu zastosowanie znaków patrolowych i drogowych praktyczna znajomość wykorzystania kompasu zasady bezpieczeństwa, hartowanie ciała kąpiel słoneczna, zasady udzielania pierwszej pomocy, sztuczne oddychanie, masaż serca- edukacja. wskazanie na rekreacyjne walory zajęć w terenie użyteczna forma zajęć zasady spędzania wolnego czasu na łonie natury udzielanie pierwszej pomocy -5 zadania określone przez nauczyciela samodzielna organizacja dowolnych gier terenowych przy wskazaniu zadań przez nauczyciela trening zdrowotny x0x0 czynny wypoczynekedukacja współorganizowanie zajęć rekreacyjnych, aspekt zdrowotny, doskonalenie wydolności organizmu Gimnastyka podstawowa dobór i stosowanie przyrządów w realizacji zadań indywidualnych i gimnastyki wzajemna pomoc w opanowaniu w kształceniu ćwiczenia kształtujące ruchomość w stawach biodrowych, barków, tułowia ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej i ramion, zwinność przewrót w przód przewrót w tył przewroty łączone stanie na rękach wpływ ćwiczeń gimnastycznych na rozwój cech motorycznych sposób asekuracji pomiar gibkości, samodzielne podjęcie zadań kształtujących motorykę zastosowanie ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela w kształtowaniu zwinności przewrót w przód i w tył 5

6 sprawności (asekuracja, korekcja błędów) podjęcie działań przez ucznia na rzecz przygotowania organizmu do wysiłku oraz podnoszenia sprawności fizycznej samodzielny dobór i stosowanie opanowanych elementów ruchowych w układzie na przyrządzie i ćwiczeń wolnych współdziałanie uczeń uczeń, uczeń - nauczyciel aktywności ruchowej przez samodzielny dobór i stosowanie ćwiczeń gim- nastycznych zręczność koordynacja, zwinność tor przeszkód różne rodzaje zeskoków z równoważni wzmacnianie siły mięśni rąk i obręczy barkowej skoczność, zwinność ćwiczenia równoważne wejście na przyrząd równoważny przez siad i przysiad przejście po przyrządzie równoważnym do wysokości pasa w prostym układzie ruchowym bez przyboru, ze zmianami pozycji zeskok zawrotny mostek z leżenia tyłem i z klęku przeskok rozkroczny przez kozioł wzdłuż ze stopniowym zwiększaniem odległości odbicia bezpieczeństwo na przyrządach znaczenie ćwiczeń równoważnych w życiu codziennym bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń na przyrządzie higiena osobistarealizacja programu sekrety gładkiej skóry - edukacja wpływ wysokości przyrządu i odległości odbicia na bezpieczeństwo asekuracja współćwiczącego asekuracja, samoasekuracja ocena wykonania przez współćwiczącego samodzielny dobór ćwiczeń wzmacniających mięśnie rąk i obręczy barkowej ochrona i asekuracja układ ćwiczeń równoważnych na przyrządzie mostek z leżenia tyłem 0 kształtowanie mocy skok kuczny o nogach prostych przez cz. skrzyni wszerz bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń samodzielny dobór ćwiczeń do kształtowania mocy, asekuracja 6

7 kształtowanie mocy skok zawrotny o nogach prostych przez cz. skrzyni wzdłuż dokładność wykonania ćwiczenia a bezpieczeństwo wdrożenie do odpowiedzialności w asekuracji skok zawrotny przez cz. skrzyni wzdłuż ćwiczenia siłowe ramion i tułowia przerzut bokiem życie bez nałogów środki psychoaktywne, przyczyny i skutki ich używania- edukacja asekuracja, odpowiedzialność za własne zdrowie ćwiczenia w dwójkach piramidy wieloosobowe sposoby łączenia elementów dobór ćwiczeń wg. inwencji uczennic samodzielne przygotowanie organizmu do wysiłku układ ćwiczeń wolnych umiejętność doboru i łączenie elementów odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo ocena dobrowolnie wybranego przez ucznia układu 5 samodzielne przygotowanie organizmu do wysiłku zawody klasowe dokumentacja, zasady sędziowania, punktacja organizacja miejsca, sprzętu, sędziowanie rozliczenie z wykonania powierzonych zadań Gimnastyka artystyczna manipulowa- nia przyborem, pięknego ruchu ciała, łączenie ruchu z muzyką nadając mu charakter taneczny, łączenie elementów w proste układy uzyskując w koordynacja, zręczność koordynacja, zręczność nauka ruchów manipulacyjnych z przyborem (skakanka) łączenie ćwiczeń ze skakanką z elementami tanecznymi dokładność, elegancja wykonania sposoby łączenia elementów, sposoby trzymania, przekładania itp. przyboru samokontrola płynnego wykonania zwracanie uwagi na prawidłową postawę i właściwy ruch inwencje własne, wykorzystanie przestrzeni 7

8 ten sposób charakterystyczny efekt dla gimnastyki artystycznej koncentracja, orientacja i koordynacja łączenie elementów tanecznych i akrobatycznych - układ ćwiczeń ze skakanką elementy oceny na zawodach inwencje własne, ocena koleżanek i nauczyciela układ ćwiczeń ze skakanką opracowany wg. własnej inwencji koordynacja, biegi ze zmianą tempa zatrzymania, skoki ćwiczenia z piłkąrzuty i chwyty z przemieszczaniem w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej, odbijanie w biegu technika operowania przyborem dokładne wykonanie zadania 5 zręczność, zwinność ćwiczenia z piłkątoczenia piłki, skoki obok, łączone z obracaniem, różne formy przenoszenia rola ćwiczeń we wzmacnianiu mięśni poprawa błędów przez współćwiczącego Gry zespołowe: Piłka ręczna indywidualnych i zespołowych pod kątem precyzji i skuteczności wykonania stosowanie terminologii i przepisów sportowych (sędziowanie). współpraca uczniów w czasie zajęć grupowych gry bieżne, ćwiczenia rzutów, ze współzawodnictwem rzuty różnymi przyborami do celu bieg ze zmianą tempa i kierunku, wyskoki bieg z przyspieszeniem doskonalenie technicznych : podań, chwytów, kozłowania, rzutów, zwodów poruszanie się zawodnika w ataku i obronie we fragmentach gry atak szybki przy równowadze zawodników +, przepisy dotyczące rozpoczęcia gry zadania zawodnika atakującego i obrońcy odmiany ataku szybkiego samokontrola wykonania zadań zainteresowanie grą odpowiedzialność grupy za wynik 8

9 + starty z różnych pozycji na sygnały wzrokowe, biegi z przyspieszeniem szybki atak po uzyskaniu przewagi liczebnej: +,+, + co decyduje o powodzeniu pierwszej fazy ataku szybkiego pełnienie roli zawodnika ataku i obrony atak szybki w ustawieniu + 5 zmiany tempa i kierunku biegu szybki atak ze zmianą pozycji z udziałem zawodników kiedy dokonuje się zmiana pozycji gra fair-play 6 bieg po slalomie nauczanie ataku pozycyjnego- gra zawodnika skrzydłowego w formie ścisłej i fragmentach gry zadania skrzydłowego współpraca w zespole 7 zmiany pozycji, bieg w przód, w tył, wyskoki nauczanie gry zawodnika rozgrywającego w formie ścisłej i fragmentach gry zadania rozgrywającego samokontrola 8 różnorodność zwodów, orientacja, ocena sytuacji atak pozycyjny bez i ze zmianą miejsca w ustawieniu xx przepisy gry sędziowanie 9 zmiany kierunku biegu, starty, przyspieszenia przejście z obrony do ustawienia w atak pozycyjny odpowiednie ustawienie zawodników na pozycjach wyjściowych współpraca w zespole 9

10 0 szybkość, wytrzymałość, zwinność skuteczne wykorzystanie i wybór poznanych elementów taktycznych podczas gry szkolnej wykorzystanie indywidualnych możliwości zawodnika zachowanie bezpieczeństwa i czystej gry ocena za zaangażowanie i skuteczność zawodnika Piłka siatkowa celowego operowania piłką i odpowiednie-go poruszania się czynności atakujących i obronnych sprawności specjalnej, indywidualnej i zespołowej zespołowa taktyka ataku i obrony w piłce siatkowej gry zręcznościowe, rzuty do celu szybki start ćwiczenia wzmacniające mm. ramion i obręczy barkowej zmiany kierunku poruszania się, starty gry z elementami rzutu doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym, przebicie piłki w określone miejsce zagrywka sposobem dolnym i górnym wystawienie i zbicie piłki przyjęcie piłki z zagrywki przebicie piłki w określone miejsce boiska przeciwnika technika odbić, dokładność wykonania przepisy dotyczące zagrywki, zdobycie punktu technika zbicia- fazy i popełnione błędy ustawienie się do przyjęcia piłki ustawienie zespołu przy zagrywce ukazywanie wartości rekreacyjnych piłki siatkowej samokontrola współdziałanie w parach samodoskonalenie wykorzystanie indywidualnych predyspozycji w grze odbicie sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym 9-0 ćwiczenia ze współćwiczącym zastawienie w dwójkę i asekuracja, zastawienie we fragmentach gry asekuracja własnego zastawiającego i atakującego znajomość przepisów dotyczących zastawiania 0

11 - gry skocznościowe, kształtowanie siły rąk, ćw. z piłkami lekarskimi taktyka ataku i obrony we fragmentach gry przepisy gry wybór odpowiedniej formy ataku sztafety wahadłowe zestawienie poznanych elementów w grze - gra singli przepisy gry znaczenie rozwoju sprawności ogólnej w grze w piłkę siatkowa ćwiczenia kształtujące szybkość reakcji rozegranie piłki w zespole trójkowym przepisy gry współpraca w zespole, sędziowanie 5 doskonalenie skoczności, zwinności i szybkości wykorzystanie poznanych elementów taktycznych w grze szkolnej odpowiedzialność za powodzenie akcji organizacja rozgrywek, sędziowanie, punktacja Piłka koszykowa indywidualnych i zespołowych zaspokojenie potrzeby wyżycia się ruchowego zespołowych w piłce koszykowej rozwijanie współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za wykonywane wzmocnienie mm. obręczy barkowej, doskonalenie koordynacji ruchowej i szybkości zmiana kierunku tempa biegu szybkość reakcji sztafety wahadłowe podanie i chwyt piłki, rzut z miejsca, z wyskoku, dwutakt, kozłowanie piłki w biegu postawa obrońcy we fragmentach gry zastosowanie poznanych elementów we fragmentach gry atak indywidualny z piłką i bez piłki przepisy dotyczące podań, rzutów i kozłowania piłki walory zdrowotne gier sportowychedukacja prozdr przepisy przepisy dotyczące błędu kroków samoocena i ocena poprawności wykonania ćwiczenia przez pozostałe ćwiczące organizacja fragmentów gry sędziowanie gra fair play zestaw kontrolno oceniający: kozłowanie piłki w slalomie podania piłki do współćwiczącej rzut do kosza z miejsca

12 zadanie 7-8 podania, rzuty, zmiany miejsca w szybkim tempie atak szybki w różnych ustawieniach x itp. rola środkowego współpraca w małych zespołach 9-0 szybkość reakcji atak pozycyjny.z ustawienia 5x0 we fragmentach gry duża ósemka zastosowanie obrony strefą podjęcie właściwej decyzji - ćwiczenia zręcznościowe z piłką atak pozycyjny x w ćwiczeniach i fragmentach gry przejście z ataku szybkiego do pozycyjnego odpowiedzialność za wykonywane zadania zmiany kierunku biegu, starty uwalnianie współgrającego (zasłona) z ustawienia 5x0 stawianie zadań np. zasłona od piłki, do piłki wybór sposobu działania przez ucznia bieg w szybkim tempie gra zawodnika rozgrywającego w jakim momencie rozpoczyna się atak przestrzeganie reguł gry 5 przygotowanie organizmu do wysiłku gra właściwa określanie przepisów organizacja, sędziowanie Rytm - Taniec - - Muzyka rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę ruchu podnoszenie sprawności ogólnej poprzez oddziaływanie na ćwiczących rytmem i melodią umuzykalnienie i utanecznienie różne formy biegu ze zmianą tempa koordynacja ruchowa piękno i estetyka ruchu, koncentracja, pamięć ruchowa nauka wybranego tańca regionalnego łączenie poznanych kroków tańca regionalnego z chodem i biegiem nauka tańca narodowego krok podstawowy i wybrane figury zapoznanie z historią tańca taniec jako forma rekreacji wpływ rytmu na ład i dyscyplinę oraz zapamiętywanie treści i kolejności zainteresowanie muzyką ludową próba utworzenia prostego układu tanecznego dokładność wykonania zadań, prawidłowa postawa układ tańca regionalnego lub narodowego

13 ćwiczących poprzez ćwiczenia gimnastyczno - taneczne objęcie ćwiczeniami wszystkich grup mięśni przy zmiennym rytmie i tempie układy, powiązania taneczne ruchów ćwiczenia i elementy wcześniej poznane połączone ze sobą samokontrola prawidłowej postawy i właściwego ruchu 5 ćwiczenia umuzykalniające kompozycja tematu ruchowego, improwizacja ruchowa sposoby kompozycji, odpowiedni dobór muzyki opracowanie przy pomocy nauczyciela, wyzwalanie inwencji twórczej Taniec towarzyski wskazanie możliwości doboru form ruchu zgodne z zainteresowaniem ucznia taniec jako forma rekreacyjna, atrakcyjny wypoczynek cechy charakterystyczne tańców towarzyskich wytrzymałość koordynacja wyczucie rytmu orientacja przestrzenna nauka kroków walca wiedeńskiego nauka tanga krok i figury podstawowe nauka kroku podstawowego i figur cza-czy cza-cza prosty układ tańca postawa w tańcu zachowanie się na zabawie zasady prawidłowego żywienia - edukacja pochodzenie tańca popularyzacja różnych form aktywności ruchowej samokontrola wykonania egzekwowanie estetyki ruchu współdziałanie w parach wyzwalanie inwencji krok podstawowy i wybrane figury we własnym układzie tańca Aerobik ćwiczenia stymulujące funkcjonowanie układu krążenia i oddechowego wskazywanie na prawidłową postawę, wydolność wydechową i ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym, zestaw opracowany przez nauczyciela ćwiczenia właściwe w aerobiku ćwiczenia rytmiczno taneczne dance aerobik kroki fitnessstep touch, grape vine, v-step określenie tętna max. i optymalnego co to jest dług tlenowy? - edukacja. sygnalizacja werbalna i wizualna, rodzaje aerobikufatburning, TBC, samokontrola tętna w spoczynku i w trakcie ruchu pomiar wagi, obwodu bioder i ud przed rozpoczęciem treningu, ocena przez nauczyciela

14 sposoby kontroli latino, martial arts, - doskonalenie wytrzymałości, zwinności i koordynacji ruchowej tworzenie krótkich choreografii, układu ćwiczeń wpływ i znaczenie rozgrzewki dobór muzyki do rodzaju zajęć wyzwalanie inwencji twórczej krótki ukł. ćwiczeń do wybranej muzyki Callanetics troska o własne zdrowie, zapobieganie chorobom cywilizacji (otyłość) samosterowanie własnym rozwojem fizycznym rozgrzewka- łagodne napinanie mięśni, rozluźnianie układu kostnego część główna duża aktywność określonych grup mięśni, również najgłębiej położonych mięśni szkieletowych rozgrzanie mięśni, podniesienie temperatury ciała, pobudzenie układu krążenia ćwiczenia wyszczuplające talię, biodra, brzuch, nogi znaczenie ćwiczeń przed lustrem znaczenie ćwiczeń tzw. otwierających i zamykających, stosowanie głębokiego oddechu koncentracja przy wykonywaniu ćwiczeń precyzyjne wykonanie ćwiczeń, koncentracja część końcowa - stretching rozciąganie, napinanie, wydłużanie mięśni zaburzenia związane z nieprawidłowym żywieniem - edukacja samokontrola poprzez czucie Stretching dbałość o własną sylwetkę ćwiczenia wzmacniające mm. ud, pośladków, brzucha, grzbietu, klatki piersiowej, ramion (z użyciem ciężarków) ćwiczenia rozciągające mm. grzbietu, klatki piersiowej ramion, mm. czworogłowego, mm. pośladkowych (z wykorzystaniem dużej piłki i krzesła) zasadą jest aby po każdym treningu siłowym rozciągać mięśnie a efekt jest o 0% większy, wykonujemy ćwiczenie raz przez 0 sek. samokontrola wykonania ćwiczenia, ocena własnej budowy ciała

15 Tenis stołowy tenis stołowy forma zajęć rekreacyjno sportowa umożliwiająca spędzanie czasu wolnego doskonalenie podstawowych elementów technicznych - zmiana pozycji, poruszanie się w różnych kierunkach i tempie gry zręcznościowe doskonalenie elementów poznanych w gimnazjum odbicie piłek połączone z ą poruszania się ćwiczenia gry przy stole serwis z forhendu na backhend, odbiór serwisu z backhendu aktywność ruchowaa zdrowie i zapobieganie chorobom- edukacja przepisy, wykorzystywanie w grze wykorzystanie w formach rekreacji samokontrola wykonania szybkość reakcji, zwinność gra podwójna zastosowanie poznanych elementów w grze współpraca w parach, punktacja i sędziowanie Gry rekreacyjne nauczenie form ruchu przydatnych w organizowaniu wolnego wypoczynku stwarzanie warunków do pełnienia przez uczniów organizatora zajęć rekreacyjnych zręczność, celność rzutu szybkość, celność, wytrzymałość bieg z przyspieszaniem ze zmianą tempa i kierunku, gry z elementami odbić gra w ringo gra trojek na małych boiskach dwa ognie gra szkolna technika odbić lotki, odbicia w parach przez siatkę wypoczynek bierny i czynny, sposoby spędzania czasu wolnego- edukacja przepisy gry znaczenie form rekreacji dla zdrowi edukacja stosowanie w czasie wypoczynku aktywnej formy sędziowanie samodzielne doskonalenie zręczność, zwinność gra właściwa w kometkę określenie zasad gry sędziowanie, punktacja 5

16 5 samodzielny dobór ćwiczeń potrzebnych w przygotowaniu i realizacji form rekreacyjnych przygotowanie rywalizacji klasowej w poznanych formach rekreacji ruchowej znajomość doboru zespołów, zasady czynnego wypoczynkuedukacja organizacja, przeprowadzenie, ocena przez nauczyciela wywiązanie się z przydzielonego zadania, zaangażowanie Inne godziny do dyspozycji nauczyciela wf - np.. lekcja organizacyjna, prace porządkowe na terenie obiektów sportowych itp.. Autor: Monika Koncicka 6

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV Starty z różnych pozycji wyjściowych w formie zabawowej Nauka startu niskiego Bieg na dystansie 30-40m doskonalenie startu niskiego Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Zespół Szkół Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu KLASA I OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013

Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013 mgr Janusz Piotrowski WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013 Cele kształcenia wymagania ogólne: Bezpieczne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Studium Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Studium Wychowania Fizycznego Program zajęć wychowania fizycznego studia dzienne W S T Ę P Program zajęć z wychowania fizycznego umoŝliwia wielostronne kształcenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011.

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011. HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011 I Nauczanie zbicia piłki, gra z libero Środa 1.06.2011 6 Doskonalenie odbicia piłki oburącz

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO

PROGRAM ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO PROGRAM ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO autor: mgr Joanna Łapińska MIEJSCE REALIZACJI: Gimnazjum nr 3 w Otwocku TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2002/2003 UCZESTNICY: dziewczęta

Bardziej szczegółowo

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Wykonuje podania jednorącz półgórne po korekcie n-la (2) Podania i chwyty w miejscu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I

Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I Załącznik nr 2 Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I LP. TEMAT TREŚĆ UMIEJETNOŚCI / WIADOMOŚCI 1. Omówienie zasad Lekcja organizacyjna bezpieczeństwa na Regulamin pływalni pływalni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych:

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN OCENIANIA Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach.

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Cele szczegółowe - poznaje nowe formy aktywności ruchowej, - współdziała z kolegami z klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS: Po ukończeniu klasy IV uczeń potrafi: - wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową, - przebiec 60m w jak najkrótszym czasie,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w formie warsztatów pod okiem osób posiadających do tego typu zajęć kwalifikacje.

Zajęcia w formie warsztatów pod okiem osób posiadających do tego typu zajęć kwalifikacje. Plan realizacji zajęć sportowo-turystycznych w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Piwnicznej-Zdroju na rok 2015 Lp Zadanie z planu pracy Forma pracy i realizacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena celująca-6 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5) Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej.

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Temat: Zdobywanie umiejętności technicznych przygotowują- -cychdogrydrużynowej- Frisbee Zadania Umiejętności -1.Chwyt piłki jednorącz. 2.Nauka

Bardziej szczegółowo

- z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru wysokości i ciężaru ciała

- z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru wysokości i ciężaru ciała WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA II Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY.

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY. REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodny ze Statutem SP 23 w Gdyni z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego

Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego 2. 5. 6. Nauka i doskonalenie biegu na 60 m Kształtowanie wytrzymałości biegowej; przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wspólny dla kierunku (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Semestr IV.

Przedmiot wspólny dla kierunku (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wychowanie fizyczne Nazwa modułu w języku angielskim Physical education Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z Wychowania Fizycznego

Przedmiotowe Ocenianie z Wychowania Fizycznego Przedmiotowe Ocenianie z Wychowania Fizycznego I. Cele ogólne: 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej

Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej Nauczając techniki rzutów należy sobie zdawać sprawę z celu jaki chcemy osiągnąć aby indywidualne umiejętności techniczne zaadaptować

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY. Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MYŚLENICACH Wg nowej podstawy programowej

KRYTERIA OCENY. Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MYŚLENICACH Wg nowej podstawy programowej KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MYŚLENICACH Wg nowej podstawy programowej III ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III OBSZAR OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: -

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw Miejsce zajęć: boisko piłkarskie Ilość zawodników: 16 Wiek zawodników: 10 lat Czas trwania zajęć: 90 minut Przybory: piłki, znaczniki, pachołki 0-2 min

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej w naszym przedszkolu akcji MEN Ćwiczyć każdy może z obszaru I zrealizowano wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Nr Nazwa pola Opis pola 1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania WIOLONCZELA PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych.

Przedmiotowy System Oceniania WIOLONCZELA PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych. Przedmiotowy System Oceniania WIOLONCZELA PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

PROGRAM KURSU NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH PROGRAM KURSU NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH Autor: mgr Katarzyna Pitry SPIS TREŚCI Wstęp...3 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KURSU...4 2 CELE I ZADANIA KURSU...4 3 TREŚCI PROGRAMOWE...5 3.1 PRZYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka.

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka. Zdrowy styl Ŝycia Klasy I VI Szkoły Podstawowej Promocja zdrowia Zdrowo się odŝywiamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają : cukry, tłuszcze, witaminy, węglowodany. mapa pojęć naucz. biologii i przyrody Wykonanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTEGO FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO RUCH I MUZYKA IMS/GIMNAZJADA/LICEALIADA 2012/2013

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTEGO FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO RUCH I MUZYKA IMS/GIMNAZJADA/LICEALIADA 2012/2013 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki, dnia, 13.05.2013r. STRONA PSZS ->http://www.grozis.pl/sks KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTEGO FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA

KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA Zbigniew Trzaskoma Łukasz Trzaskoma KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA Spis treści Od autorów... 11 W stęp... 13 1.1. Cel pracy... 13 1.2. Znaczenie siły mięśniowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data Nazwa imprezy imprezy Ruch

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Turniej skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum i rodziców. I. Cele turnieju:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN R J WARSZAWA 2011 Autorzy: prof. dr hab. dr hab. prof. AWF Henryk Norkowski d mgr Jerzy Noszczak Jakub Gucma Opracowanie graficzne: Tomasz Popowicz ISBN 978-83-928221-8-9 Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie Wstęp Program profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Obóz sportowy Iron Camp 2016 IV edycja

Obóz sportowy Iron Camp 2016 IV edycja Obóz sportowy Iron Camp 2016 IV edycja Nowy Program! Dla każdego uczestnika bluza do BnO! Termin: 10.07 22.07.2016 Lokalizacja: CTA Żelazko adres: Żelazko, ul. Jurajska 17, 42-440 Ogrodzieniec Kto może

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 Małgor zata Tobi asz Mi r osła w Ma zurki ewi cz, To ma sz Koz ło wski WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Gimnastyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JEŚLI POZWOLISZ SOBIE POMÓC KAŻDY SAMODZIELNY WYBÓR MOŻEBYĆ LEPSZY AUTOR: MGR PIOTR ŁUCZAK - 2 - PROGRAM OBOZU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a Uczymy się żyć zdrowo i bezpiecznie. program został opracowany na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 CELEM NASZEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego dokonywane przez nauczyciela nie sprowadza się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie 1. Wymagania edukacyjne Przygotowanie uczniów do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY I 1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkolnych obiektów sportowych. 2. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA).

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą ZESTAW TESTÓW: 1. Szybkość (bieg na dystansie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD REALIZACJI ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ NA LEKCJACH TECHNIKI BEZPIECZNIE NA WYCIECZKĘ ROWEROWĄ

PRZYKŁAD REALIZACJI ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ NA LEKCJACH TECHNIKI BEZPIECZNIE NA WYCIECZKĘ ROWEROWĄ PRZYKŁAD REALIZACJI ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ NA LEKCJACH TECHNIKI BEZPIECZNIE NA WYCIECZKĘ ROWEROWĄ mgr MIROSŁAW NIEDBAŁA Szkoła Podstawowa w Sułowie Prawie każdy młody człowiek w wieku szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA Cele ogólne: - Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania teg - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

,,Nie bój się matematyki - Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podst. nr 5 w Nowym Dworze Maz.

,,Nie bój się matematyki - Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podst. nr 5 w Nowym Dworze Maz. 1,,Nie bój się matematyki - Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podst. nr 5 w Nowym Dworze Maz. Wstęp Program zajęć wyrównawczych został napisany z myślą o uczniach klas

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Trening pokazowy 09/12/2012 Lublin Rafał Ulatowski Gra obronna pomocników i napastników w systemach gry 1-4-3-3 i 1-4-2-3-1 Style Przywództwa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie I. Program wychowawczy szkoły: opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane podczas pobytu dziecka

Bardziej szczegółowo

ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PLASTYKI

ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PLASTYKI ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PLASTYKI Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu, artystycznego, edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terenoznawstwo i biegi na orientację KOD WF/II/st/37

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terenoznawstwo i biegi na orientację KOD WF/II/st/37 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terenoznawstwo i biegi na orientację KOD WF/II/st/37 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Emisja głosu Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Podstawa programowa:

SCENARIUSZ LEKCJI. Podstawa programowa: SCENARIUSZ LEKCJI 1. Informacje wstępne: Szkoła : Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu Data : Klasa : I A Czas trwania zajęć : 90 minut Nauczany przedmiot: matematyka. Program nauczania: Matematyka z plusem.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

3. 4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

3. 4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 51 przy SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie roku szkolnym 2010/2011 Projekt edukacyjny jest zespołowym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo