PLAN WYNIKOWY KLASA 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY KLASA 6"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, - korekcja wad postawy i zaburzeń koordynacji ruchowej, - wdrażanie do zachowań prozdrowotnych przez kształtowanie nawyków higienicznych oraz nawyków codziennej aktywności ruchowej, - zaszczepienie zainteresowań rekreacyjnych i sportowych, - nauka zdrowej rywalizacji sportowej w duchu fair play", - kształtowanie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości, poszanowania godności innych, - wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej (rodzinnej, rówieśniczej i towarzyskiej).

2 BUDŻET GODZIN KLASA VI Lp. DZIAŁ PROGRAMU Liczba godzin. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PRZEPISY BHP. LEKKOATLETYKA 4 3. MINI PIŁKA SIATKOWA 0 4. MINI PIŁKA RĘCZNA 8 5. MINI PIŁKA KOSZYKOWA 8 6. MINI PIŁKA NOŻNA 0 7. GIMNASTYKA 0 8. GRY I ZABAWY 0 9. TENIS STOŁOWY 4 0. RYTM MUZYKA TANIEC 6. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 8 40

3 Liczba godzin Działy programu, tematy zajęć Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe - formy oceny osiągnięć ucznia - wiadomości -ścieżka prozdrowotna.organizacja ROKU SZKOLNEGO I PRZEPISY BHP Uczeń zna regulamin korzystania z hali, kryteria oceniania, stosuje się do Kontraktu sportowca Uczeń zna regulamin korzystania z hali, kryteria oceniania, stosuje się do Kontraktu sportowca. LEKKOATLETYKA 4 UCZEŃ: UCZEŃ: IX,X,IV,V,VI.Organizujemy gry i zabawy kształtujące szybkość..organizujemy gry i zabawy kształtujące skoczność. 3.Organizujemy gry i zabawy z pokonywaniem naturalnych przeszkód. 4.Organizujemy marszobieg w dowolnym tempie na dystansie000 5.Poznajemy Małą zabawę biegową". 6.Poznajemy ćwiczenia przygotowujące do nauki skoku wzwyż techniką nożycową. 7.Uczymy się rozbiegu i odbicia się nogą zewnętrzną - skok wzwyż techniką nożycową. 8.Uczymy się przeskoku nad poprzeczką i lądowania - skok wzwyż techniką nożycową. 9.Uczymy się skoku wzwyż techniką nożycową w pełnej formie. 0.Sprawdzamy umiejętność wykonania skoku wzwyż techniką nożycową. Pokona dystans marszobiegu w wolnym tempie. Wykona zadania w wolnym tempie Poprawnie wykona ćwiczenia po korekcie Poprawnie wykona ćwiczenia po korekcie Poprawnie wykona ćwiczenia po korekcie Poprawnie wykona skok po korekcie Poprawnie wykona skok po korekcie nauczyciela na małą wysokość Pokona dystans marszobiegu w dobrym tempie. Wykona zadania w dobrym tempie. przygotowujące do nauki skoku wzwyż... Prawidłowo wykona skok wzwyż techniką nożycową. Prawidłowo i swobodnie wykona skok wzwyż techniką -Zasady higieny po wysiłku fizycznym. - Co oznacza pojęcie koordynacja ruchowa". Porównanie tętna wysiłkowego i spoczynkowego. -Znaczenie dbałości o rozwój własnej sprawności fizycznej technikę i wysokość skoku.

4 . Organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę startu niskiego i biegu z przyspieszeniem na odcinku startowym..organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę przekazywania pałeczki sztafetowej w truchcie i biegu. 3. Organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę skoku w dal sposobem naturalnym z dowolnego rozbiegu. 4.Sprawdzamy swoje cechy motoryczne -rzut piłeczką palantową. 5.Sprawdzamy swoje cechy motoryczne - rzut piłką lekarską 3 kg w tył zza głowy. 6.Sprawdzamy swoje cechy motoryczne-bieg na 6Om i technika startu niskiego. 7.Sprawdzamy swoje cechy motoryczne - bieg na 600 m i technika startu wysokiego. 8.Sprawdzamy swoje cechy motoryczne - skok w dal techniką naturalną. technikę startu i biegu na odcinku startowym. technikę przekazywania pałeczki sztafetowej. technikę skoku w dal. Wykona rzut z maksymalnym zaangażowaniem poprawnie technicznie. Wykona rzut z maksymalnym zaangażowaniem poprawnie technicznie. Pokona dystans z maksymalnym zaangażowaniem, poprawnie wykona start niski. Pokona dystans z maksymalnym zaangażowaniem bez zatrzymania, poprawnie wykona start wysoki. Poprawnie wykona skok w dal z odbiciem w strefie. nożycową na dobrą wysokość. doskonalące technikę startu i biegu na odcinku startowym. doskonalące technikę przekazywania pałeczki sztafetowej. doskonalące technikę skoku w dal. Wykona rzut prawidłowy technicznie na bardzo dobrą odległość. Wykona rzut prawidłowy technicznie na bardzo dobrą odległość. Prawidłowo technicznie wykona start niski, pokona dystans w bardzo dobrym czasie. Prawidłowo technicznie wykona start wysoki, pokona dystans w bardzo dobrym czasie. Wykona skok prawidłowy technicznie na bardzo dobrą odległość. -Znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych -Rytm oddechu i jego zależność od wysiłku. technikę i odległość rzutu technikę i odległość rzutu technikę startu i czas biegu technikę startu i czas biegu technikę i odległość skoku MINI PIŁKA SIATKOWA 0 X,XI.Kształtujemy w grach i zabawach koordynację ruchowo - wzrokowo - słuchową..organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę odbić górą. 3.Organizujemy ćwiczenia Bierze czynny udział w zajęciach. technikę odbić górą. Chętnie wykonuje wszystkie ćwiczenia, jest zaangażowana w zajęcia. doskonalące technikę odbić górą. -Wpływ stosowanych form ruchu na organizm. Liga światowa"-zasady turnieju i udziały Polaków.-

5 doskonalące technikę odbić dołem. 4.Organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę zagrywki dołem z odległości 6 m. 5.Uczymy się kierować piłkę górą boisko drużyny przeciwnej. 6.Uczymy się kierować piłkę dołem na boisko drużyny przeciwnej. 7.Sprawdzamy umiejętność kierowania piłki górą i dołem na boisko drużyny przeciwnej. 8.Uczymy się ustawienia ciała i ułożenia ramienia - zagrywka sposobem górnym. 9.Uczymy się podrzutu piłki i ułożenia dłoni na piłce - zagrywka sposobem górnym. 0. Uczymy się uderzenia piłki i kierowania jej w stronę siatki - zagrywka sposobem górnym..uczymy się zagrywki sposobem górnym w pełnej formie z odległości 3 i 6 m..poznajemy gry i zabawy doskonalące zagrywkę sposobem górnym. 3.Sprawdzamy umiejętność wykonania zagrywki sposobem górnym. 4. Uczymy się rozgrywać w zespole dwójkowym. 5.Uczymy się stosować poznane elementy w grze szkolnej. 6.Uczymy się stosować poznane elementy w grze właściwej. technikę odbić dołem. technikę zagrywki. na odległość 6m Poprawnie skieruje piłkę górą pole przeciwnika po korekcie Poprawnie skieruje piłkę dołem na pole przeciwnika po korekcie Poprawnie skieruje piłkę w wyznaczone miejsce na polu przeciwnika po korekcie nauczyciela Poprawnie przyjmie postawę i ułoży ramię do zagrywki górą po korekcie Poprawnie wykona podrzut i ułoży dłoń na piłce po korekcie Poprawnie uderzy piłkę i skieruje ją w stronę siatki po korekcie Poprawnie wykona zagrywkę po korekcie nauczyciela, piłka nie przejdzie przez siatkę. Poprawnie wykona zagrywkę górą, piłka nie przejdzie przez siatkę. Rozumie zasady rozegrania w dwójkach, ma problemy z wykonaniem. Czynnie uczestniczy w zajęciach doskonalące technikę odbić dołem Prawidłowo wykona ćwiczenia doskonalące technikę zagrywki Prawidłowo skieruje piłkę na pole przeciwnika sposobem górnym. Prawidłowo skieruje piłkę na pole przeciwnika sposobem dolnym. Prawidłowo skieruje piłkę w wyznaczone miejsce na polu przeciwnika. Prawidłowo przyjmie postawę i ułoży ramię do zagrywki górą. Prawidłowo wykona podrzut i ułoży dłoń na piłce. Prawidłowo uderzy piłkę i skieruje ją w stronę siatki. Prawidłowo wykona zagrywkę sposobem górnym z odległości 3m Prawidłowo wykona zagrywkę sposobem górnym z odległości 6m Prawidłowo rozgrywa piłkę w parach. -Przepisy gry dotyczące linii 3 m -Rola rozgrywającego. prawidłowość i płynność -Przepisy gry dotyczące pola zagrywki. -Rekreacyjne walory piłki siatkowej. technikę i swobodę wykonania -Pojęcie sportów zespołowych i współdziałania w zespole.

6 MINI PIŁKA RĘCZNA 8 XI Organizujemy gry i zabawy kształtujące szybkość..organizujemy ćwiczenia doskonalące znane podania i chwyty. 3.Organizujemy ćwiczenia doskonalące kozłowanie. 4.Organizujemy ćwiczenia doskonalące znane rzuty. 5.Organizujemy ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki w parach. 6.Uczymy się podań półgórnych w rytmie trzech kroków. 7.Uczymy się podań sytuacyjnych w miejscu i w ruchu. 8.Uczymy się zwodu pojedynczego. 9. Uczymy się prowadzenia piłki w parze zakończonego rzutem. 0.Poznajemy ćwiczenia doskonalące technikę podań w ruchu..sprawdzamy umiejętność prowadzenia piłki w parze zakończonego dowolnym rzutem..poznajemy ćwiczenia przygotowujące do nauki rzutu z wyskoku. 3.Uczymy się rzutu z wyskoku. 4.Sprawdzamy umiejętność wykonania rzutu z wyskoku. podania i chwyty. kozłowanie. rzuty. prowadzenie piłki w parach. Popranie wykona podanie po korekcie Poprawnie wykona podania po korekcie Poprawnie wykona zwód po korekcie Poprawnie wykona ćwiczenie w wolnym tempie po korekcie Poprawnie wykona ćwiczenia. Poprawnie wykona ćwiczenie w wolnym tempie. Poprawnie wykona ćwiczenia przygotowujące do nauki rzutu z wyskoku. Poprawnie wykona rzut z wyskoku po korekcie doskonalące podania i chwyty. doskonalące kozłowanie. doskonalące rzuty. doskonalące prowadzenie piłki w parach. Prawidłowo wykona podania półgórne w rytmie trzech kroków. Prawidłowo wykona podania sytuacyjne w miejscu i w ruchu. Prawidłowo wykona zwód pojedynczy. Prawidłowo wykona prowadzenie piłki w parze zakończone rzutem.. Prawidłowo i swobodnie wykona prowadzenie piłki w parze zakończone rzutem. przygotowujące do nauki rzutu z wyskoku. Prawidłowo wykona rzut z -Aktywizacja do samodzielnego uprawiania ruchu. -Wpływ aktywności ruchowej na sprawność ogólną człowieka. -Co oznacza pojęcie orientacja ". -Ocena słowna -Najlepsze drużyny w Polsce kobiet i mężczyzn. poprawność i swobodę wykonania -Przepisy gry dotyczące linii pola bramkowego.

7 5.Uczymy się stosować poznane elementy w grze szkolnej. 6.Uczymy się stosować poznane elementy w grze właściwej. Poprawnie wykona rzut z wyskoku w wolnym tempie. wyskoku. Prawidłowo i swobodnie wykona rzut z wyskoku. technikę i swobodę wykonania MINI PIŁKA KOSZYKOWA 8 XII,I.Organizujemy gry i zabawy kształtujące celność..organizujemy ćwiczenia doskonalące poruszanie się w obronie oraz krycie każdy swego. 3.Organizujemy ćwiczenia doskonalące podania i chwyty. 4.Organizujemy ćwiczenia doskonalące poznane rzuty. 5.Organizujemy ćwiczenia doskonalące kozłowanie 6.Uczymy się rzutu w wyskoku. 7.Uczymy się rzutu osobistego. 8.Uczymy się zwodu ciałem i piłką. 9.Uczymy się obrotu z piłką- pivot 0.Uczymy się podania z biegu po kozłowaniu..uczymy się rzutu z biegu po kozłowaniu z lewej strony..poznajemy gry i zabawy doskonalące poznane rzuty. 3.Sprawdzamy swoją celność - test z chorągiewkami. 4.Sprawdzamy umiejętność wykonania niektórych elementów technicznych w teście: podanie, chwyt, kozłowanie, rzut. 5.Uczymy się wykorzystywać poruszanie się w obronie oraz krycie każdy swego. podania i chwyty. poznane rzuty. kozłowanie Poprawnie wykona rzut w wyskoku po korekcie Poprawnie wykona rzut osobisty po korekcie Poprawnie wykona zwody po korekcie Poprawnie wykona pivot po korekcie nauczyciela Poprawnie wykona podanie z biegu po kozłowaniu w wolnym tempie i po korekcie Poprawnie wykona rzut z dwutaktu z lewej strony w wolnym tempie i po korekcie Uczestniczy w grach i zabawa Uczestniczy w zajęciach z maksymalnym zaangażowaniem. doskonalące poruszanie się w obronie oraz krycie każdy swego. Prawidłowo wykona ćwiczenia doskonalące podania i chwyty. Prawidłowo wykona ćwiczenia doskonalące poznane rzuty. Prawidłowo wykona ćwiczenia doskonalące kozłowanie. Prawidłowo wykona rzut w wyskoku. Prawidłowo wykona rzut osobisty. Prawidłowo wykona zwody ciałem i piłką. Prawidłowo wykona pivot Prawidłowo wykona podanie z biegu po kozłowaniu. Prawidłowo wykona dwutakt z lewej strony. Wykona maksymalną ilość celnych rzutów bez błędów w dwutakcie. -Stosunek do uczniów mniej sprawnych. -Przepisy gry o przewinieniach. -Najlepsze drużyny kobiet i mężczyzn w Polsce. ilość celnych rzutów technikę wykonania -Co oznacza pojęcie

8 poznane elementy w grze szkolnej. 6.Uczymy się wykorzystywać poznane elementy w grze właściwej. Poprawnie wykona test w wolnym tempie. Czynnie uczestniczy w zajęciach Prawidłowo i swobodnie wykona wszystkie elementy testu. zawodnika i sędziego refleks ". MINI PIŁKA NOŻNA 0 IX, V.Doskonalimy prowadzenie piłki noga lewą i prawą.doskonalimy strzały z różnych pozycji i w określone miejsca 3.Doskonalimy przyjęcia, prowadzenie i uderzenie piłki 4.Doskonalimy podstawowe elementy techniczne piłki nożnej 5.Wykorzystujemy poznane elementy techniczne w grze 6.Organizujemy rozgrywki w piłkę nożną Wykona prowadzenie piłki po korekcie nauczyciela Wykona strzały po korekcie nauczyciela Wykona przyjęcie, prowadzenie i uderzenie- technika wymaga korekty Poprawnie wykona ćwiczenia z piłką Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Wykona dokładne prowadzenie piłki Wykona celne strzały Swobodnie przyjmie, prowadzi i uderzy piłkę Zaproponuje nowe ćwiczenia Pomaga w organizacji gry Podejmuje próby samodzielnego zorganizowania rozgrywek i sędziowania + dla sędziego GIMNASTYKA 0 XI,I Poprawnie wykona ćwiczenia kształtujące. Zaproponuje nowe ćwiczenia kształtujące..wykonujemy ćwiczenia kształtujące ramion, nóg, tułowia i szyi..uczymy się przewrotu w przód przez przeszkodę (3 części skrzyni)do przysiadu podpartego. 3.Uczymy się łączyć znane przewroty w przód. 4.Uczymy się przewrotu w tył ze stania przez skłon o nogach prostych do leżenia przewrotnego. 5.Uczymy się przewrotu w tył o nogach prostych do skłonu podpartego. 6.Uczymy się łączyć znane Wykona przewrót poprawnie z asekuracją nauczyciela, technika Poprawnie połączy przewroty, technika Wykona przewrót poprawnie, technika Wykona przewrót poprawnie, technika Poprawnie połączy przewroty, technika Wykona przewrót prawidłowo, bez dodatkowej pomocy. Prawidłowo połączy przewroty w przód. Wykona przewrót prawidłowo. Wykona przewrót prawidłowo. Prawidłowo połączy przewroty. Prawidłowo połączy przewroty. -Zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach. -Zasady higieny po wysiłku fizycznym.. dokładność i estetykę ruchu -Zasady stosowania wypoczynku czynnego.

9 przewroty w tył. 7.Sprawdzamy umiejętność łączenia prostych przewrotów w przód oraz przewrotów w tył. 8.Uczymy się łączyć przewroty w przód z przewrotami w tył. 9.Sprawdzamy umiejętność łączenia przewrotów w przód z przewrotami w tył. 0.Uczymy się rozbiegu, naskoku na odskocznię i odbicia się skok rozkroczny przez kozła..uczymy się przeskoku przez kozła i lądowania - skok rozkroczny przez kozła..uczymy się skoku rozkrocznego przez kozła w pełnej formie. 3.Sprawdzamy umiejętność wykonania skoku rozkrocznego przez kozła. 4.Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Poprawnie połączy przewroty. Poprawnie połączy przewroty, technika Poprawnie połączy przewroty. Wykona ćwiczenie poprawnie po korekcie Wykona ćwiczenie poprawnie po korekcie Poprawnie wykona skok rozkroczny z pomocą Poprawnie wykona skok rozkroczny z niewielką pomocą Wykona układ prawidłowo, estetyka Bierze czynny udział w zajęciach. Prawidłowo połączy przewroty w przód z przewrotami w tył. Prawidłowo i płynnie połączy przewroty w przód z przewrotami w tył. Prawidłowo wykona elementy skoku przez kozła. Prawidłowo wykona elementy skoku przez kozła. Prawidłowo wykona skok rozkroczny przez kozła z asekuracją Prawidłowo i samodzielnie wykona skok rozkroczny przez kozła. Prawidłowo i swobodnie wykona układ dbając o cechę gimnastyczną. Jest zaangażowana w zajęcia, ćwiczenia wykonuje chętnie i prawidłowo. dokładność i estetykę ruchu -Co oznacza pojęcie skoczność". dokładność i estetykę ruchu - dokładność i estetykę ruchu GRY I ZABAWY 0.Zielona sala gimnastyczna": Sprawdzamy swoje cechy motoryczne pokonując tor przeszkód.. Unihoc:Uczymy się techniki przyjęcia piłkiw miejscu i w ruchu. Pokona tor przeszkód z maksymalnym zaangażowaniem. Poprawnie wykona przyjęcie piłki po korekcie Sprawnie i szybko pokona tor przeszkód. Prawidłowo wykona przyjęcie piłki. Celujący dla zwycięzcy - Co oznacza pojęcie zwinność".

10 3.Poznajemy ćwiczenia doskonalące podania, przyjęcia, strzały i prowadzenie piłki. 4.Uczymy się stosować opanowane elementy techniczne w grze szkolnej. 5.Utrwalamy zasady gry rekreacyjnej w ringo. 6.Utrwalamy zasady gry Dwa ognie 7.Poznajemy zasady zabawy Kwadrant.Poznajemy ćwiczenia doskonalące technikę podań z forhendu i backhandu..poznajemy ćwiczenia doskonalące technikę serwu. 3.Wykorzystujemy zdobyte umiejętności w grze szkolnej. 4.Wykorzystujemy zdobyte umiejętności w grze właściwej. technikę podań, przyjęć prowadzenia piłki. Czynnie uczestniczy w zajęciach Czynnie uczestniczy w zajęciach Czynnie uczestniczy w zajęciach doskonalące technikę podań, przyjęć, strzałów i prowadzenia piłki. zawodnika i sędziego zawodnika i sędziego zawodnika i sędziego zawodnika i sędziego TENIS STOŁOWY 4 IV technikę podań. doskonalące technikę podań. technikę serwu. doskonalące technikę serwu. -Czołowi tenisiści w Polsce. -Rekreacyjne walory Czynnie uczestniczy w zajęciach uprawiania tenisa stołowego RYTM-MUZYKA TANIEC 6 II,III.Organizujemy ćwiczenia w rytm muzyki z przyborem i bez..poznajemy zasady improwizacji ruchowej przy wybranej muzyce. 3.Uczymy się ustawienia w parach i kroku podstawowego tańca narodowego - Poloneza". 4.Uczymy się prostych figur poloneza. 5.Uczymy się układu z zastosowaniem poznanych kroków i figur. 6.Sprawdzamy umiejętność Poprawnie wykona krok Poloneza" Poprawnie wykona podstawowe figury. Proponuje i prezentuje nowe ćwiczenia. Jest zaangażowana w zajęcia, chętnie wykonuje wszystkie ćwiczenia. Prawidłowo wykona krok Poloneza". Prawidłowo wykona podstawowe figury. Swobodnie i płynnie połączy elementy układu. Pomaga w organizacji, pełni +dla uczennicy proponującej nowe ćwiczenia -Wpływ ćwiczeń gimnastycznych na estetykę ruchu. -Co to jest Fitness". Rodzaje Fitness.

11 wykonania układu. różne funkcje. wykonanie układu TEST SPRAWNOŚCI 8 IX,VI FIZYCZNEJ Samokontrola i samoocena: Sprawdzamy poziom własnej sprawności - ISF. Wykona wszystkie konkurencje indeksu z maksymalnym zaangażowaniem Wykona wszystkie konkurencje indeksu osiągając bardzo dobre wyniki. Ocena stopniem we punktacji lsf Porównanie wyników osiągniętych w ISF jesienią i wiosną

PLAN WYNIKOWY KLASA 6. Strona 1 z 11

PLAN WYNIKOWY KLASA 6. Strona 1 z 11 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY KLASA 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu PLAN WYNIKOWY KLASA 5 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu PLAN WYNIKOWY PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu PLAN WYNIKOWY PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Nauczyciele wychowania fizycznego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity D. U.

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom )

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka podstawowa

Gimnastyka podstawowa PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy Wynikowy plan pracy dla klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U.

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY VI Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Wykonuje z pełnym zaangażowaniem próby określonego testu sprawności. Wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02 KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW-01-88/01, DKOS-01-/0 DZIAŁ DZIAŁ LEKKOATLETYKA 1. Start niski i bieg na 60 m, skeepy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo