WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Organizacja pracy na zajęciach WF. Zasady BHP. Wykonujemy ćwiczenia kształtujące. Co to jest rozgrzewka? Doskonalenie techniki biegu po prostej. Doskonalenie startu niskiego. Szybkościowoskocznościowy tor przeszkód. Ćwiczenia rozwijające siłę. Konkurs rzutów piłką lekarską. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki. Samodzielne prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalenie skoku w dal sposobem naturalnym. Konkurs skoków w dal. Organizujemy marszobiegi w terenie. Uczeń zna zasady bezpieczeństwa. Wie jaki strój obowiązuje na lekcji. Uczeń uczestniczy w zajęciach, wie jaka jest rola ruchu na świeżym powietrzu. Współdziała w dwójkach, pomaga i poprawia przyjmowane przez kolegę pozycje startowe na komendę startera. Start niski i bieg na dystansie technika startu. w miarę swoich możliwości. Uczeń rozwija swoja siłę w ćwiczeniach z piłkami lekarskimi. Wykonuje rzut piłką lekarską w tył przez głowę 3 próby. Wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela. Pomaga przeprowadzić zabawy na świeżym powietrzu. Doskonali swoją szybkość i skoczność, technika rozbiegu. Wykonuje 3 skoki konkursowe rozbieg, odbicie, lądowanie. Wykonuje marszobieg w wolnym tempie. Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa, Zna regulamin sali gimnastycznej. Uczeń przy wsparciu nauczyciela prawidłowo wykonuje ćwiczenia kształtujące. Rozwija swoją szybkość reakcji na sygnały startera. Start niski i bieg na dystansie technika startu i biegu. Przeskakując przez naturalne przeszkody. Zna zabawy Piłka w tunelu, Piłka w rzędach, swobodnie wykonuje rzuty. Wykonuje rzut piłką lekarską w tył przez głowę 3 próby. Zna ćwiczenia, z pomocą nauczyciela próbuje je przeprowadzić. Samodzielnie przygotowuje i przeprowadza zabawy w klasie. Doskonali swoją szybkość i skoczność, technika rozbiegu i odbicia. Wykonuje 3 skoki konkursowe rozbieg, odbicie, lądowanie. Wykonuje marszobieg w dobrym tempie. Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa na zajęciach, przestrzega regulamin sali, jest przygotowany do lekcji w zależności od warunków pogodowych. Uczeń wie, jaki wpływ ma aktywność fizyczna na kondycję, wykonuje ćwiczenia prawidłowo, zna ich nazwy. Przyjmuje pozycje startowe na komendy startera oraz wykonuje bieg po prostej. Start niski i bieg na dystansie technika startu i biegu, mijanie mety. wykorzystując skakanki i inne nietypowe przyrządy. Poprawnie wykonuje rzuty po instrukcjach nauczyciela. Wykonuje rzut piłką lekarską w tył przez głowę 3 próby. Przeprowadza ćwiczenia przygotowane wcześniej, ocenia ich wpływ na swoje samopoczucie. Pełni rolę sędziego w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela. Doskonali swoją szybkość i skoczność, technika rozbiegu i odbicia, lądowania obunóż. Wykonuje 3 skoki konkursowe rozbieg, odbicie, lądowanie. Wykonuje marszobieg w dobrym tempie z umiejętnością rozkładania sił. Doskonalenie rzutu piłeczką palantowa. Konkurs rzutów piłeczką palantową na odległość. Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej. Organizujemy biegi sztafetowe. Wykonuje rzut piłeczką na odległość z miejsca. Wykonuje 3 rzuty piłeczką na odległość z miejsca. Przekazuje pałeczkę w truchcie. Przekazuje pałeczkę w truchcie. Wykonuje rzut piłeczką na odległość w truchcie. Wykonuje 3 rzuty piłeczką na odległość rozbiegu. Bierze udział w wyścigach rzędów z przekazywaniem pałeczki w biegu. Bierze udział w wyścigach rzędów z przekazywaniem Wykonuje rzut piłeczką na odległość z rozbiegu. Wykonuje 3 rzuty piłeczką na odległość z rozbiegu, dokonuje pomiaru długości rzutów, jest uczciwy i rzetelny w sędziowaniu. Wykonuje bieg z pałeczką sztafetową i przekazuje ją w strefie zmian. Wykonuje bieg z pałeczką sztafetową i przekazuje ją w

2 Samodzielne prowadzenie zabaw wg inwencji uczniów. Pomaga przeprowadzić zabawy na świeżym powietrzu. Test sprawności fizycznej. Test sprawności fizycznej próba siły, szybkości, wytrzymałości. pałeczki w biegu. Samodzielnie przygotowuje i przeprowadza zabawy w klasie. Test sprawności fizycznej próba siły, szybkości, wytrzymałości. strefie zmian. Pełni rolę sędziego, jest rzetelny w sędziowaniu. Pełni rolę sędziego w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela. Test sprawności fizycznej próba siły, szybkości, wytrzymałości. 60 m 300 m 600 m 800 m 1000 m Klasa Szósta Klasa Szósta Klasa Szósta Klasa Szósta Klasa Szósta Celujący 9,60 9,80 Celujący 0,53 0,56 Celujący 2,14 2,18 Celujący 2,44 2,52 Celujący 3,28 3,52 Bardzo dobry 10,10 10,20 Bardzo dobry 0,55 0,59 Bardzo dobry 2,22 2,24 Bardzo dobry 3,16 3,24 Bardzo dobry 4,00 4,28 Dobry 10,60 10,90 Dobry 1,02 1,05 Dobry 2,32 2,42 Dobry 3,40 4,02 Dobry 4,25 5,08 Dostateczny 11,10 11,50 Dostateczny 1,07 1,12 Dostateczny 2,45 2,54 Dostateczny 4,28 4,43 Dostateczny 4,43 5,38 Dopuszczający 11,50 11,80 Dopuszczający 1,09 1,14 Dopuszczający 2,57 3,02 Dopuszczający 4,55 5,09 Dopuszczający 5,08 5,54 Minimum 11,90 12,10 Minimum 1,12 1,18 Minimum 3,05 3,12 Minimum 5,17 5,32 Minimum 5,38 6,14 Skok w dal z miejsca Skok w dal Rzut p. lekarską 2 kg Rzut p. palantową Klasa Szósta Klasa Szósta Klasa Szósta Klasa Szósta Celujący 2,00 1,95 Celujący 4,20 3,80 Celujący 9,00 7,60 Celujący Bardzo dobry 1,90 1,85 Bardzo dobry 4,00 3,60 Bardzo dobry 8,00 6,80 Bardzo dobry Dobry 1,83 1,70 Dobry 3,70 3,40 Dobry 7,10 5,40 Dobry Dostateczny 1,65 1,60 Dostateczny 3,45 3,20 Dostateczny 5,80 4,80 Dostateczny Dopuszczający 1,50 1,45 Dopuszczający 3,20 3,00 Dopuszczający 5,00 3,90 Dopuszczający Minimum 1,30 1,20 Minimum 3,00 2,80 Minimum 4,20 3,20 Minimum Piłka koszykowa Poruszanie się po boisku. Zabawy z wykorzystaniem piłek koszykowych. Doskonalenie podania i chwytów piłki oburącz w ruchu. Doskonalenie podań i chwytów oburącz w formie współzawodnictwa. Kozłowanie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej. Rzuty do kosza z różnych pozycji. Rzuty piłki do kosza z biegu po kozłowaniu. grze uproszczonej. Doskonalenie kozłowania i rzutu do kosza w formie Ocena poziomu sprawności będzie stosowana według tabeli Prowadzi ćwiczenia kształtujące, uczestniczy i pomaga w organizacji zabaw. Bierze udział w zabawach z piłkami. Wykonuje podanie i chwyt piłki zakończony dowolnym rzutem do kosza. Uczestniczy w grach i zabawach. Kształtuje orientację przestrzenną w szybkich zmianach pozycji. Wykonuje rzuty osobiste do kosza. Wykonuje rzuty do kosza z biegu po kozłowaniu. Doskonali podania, chwyty oburącz zakończone rzutem do kosza. Uczestniczy w wyścigach doskonalących kozłowanie, Wykonuje ćwiczenia z piłkami- toczenia po ziemi, przekładanie między nogami, podrzucanie, oplatanie wokół tułowia. Samodzielnie przeprowadza zabawy. Wykonuje podanie do partnera w ruchu w dwójkach zakończone rzutem do kosza. Bierze udział i zna zabawy oraz wyścigi w rzędach. Potrafi podać piłkę z biegu po kozłowaniu do wybiegającego partnera. Wykonuje kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej. Wykonuje rzuty do kosza z biegu. Wykonuje rzut do kosza w rytmie dwutaktu z jednej strony kosza. Wykorzystuje poznane elementy w grze uproszczonej. Uczestniczy w wyścigach doskonalących kozłowanie, Wykonuje bieg ze zmianą kierunku, zatrzymanie na jedno i dwa tempa, porusza się krokiem odstawnodostawnym. Prowadzi zabawy z pomocą nauczyciela, pełni rolę sędziego, dostrzega przestrzeganie zasady fairplay. Wykonuje podanie do partnera w ruchu w dwójkach zakończone rzutem do kosza z dwutaktu. Organizuje i sędziuje zabawy oraz wyścigi rzędów. Współdziała w układzie dwójkowym- prowadzenie piłki w parach zakończone rzutem do kosza. Pokonuje odległość slalomem, kozłując ręką dalszą od przeciwnika. Wykonuje rzuty do kosza z dwutaktu. Wykonuje rzut do kosza, zbiórka piłki z tablicy i dobitka. Wykorzystuje i potrafi ocenić własne poznane elementy techniczne w grze uproszczonej, pełni rolę sędziego. Uczestniczy w wyścigach doskonalących kozłowanie,

3 współzawodnictwa. Doskonalenie umiejętności krycia każdy swego. Doskonalenie prowadzenia piłki w dwójkach. Doskonalenie prowadzenia piłki w trójkach. Rozegranie sytuacji 2x2. Poruszanie się w postawie siatkarskiej. Doskonalenie odbicia piłki sposobem dolnym i górnym. grze. Doskonalenie zagrywki sposobem dolnym. Nauka zagrywki sposobem górnym. zabawach. Doskonalimy odbicia piłki w parach przez siatkę. Przyjęcie górne piłek łatwych w postawie wysokiej. Przyjęcie i odbicie piłki na pole przeciwnika. Stosowanie elementów technicznych w grze z uwzględnieniem przepisów. podanie i rzuty do kosza w dowolnym rzucie. Uczestniczy w grach oraz zabawach. Podaje piłkę w biegu w dwójkach, w ustawieniu przodem do siebie. Wykonuje prowadzenie, kozłowanie, podanie do partnera na wprost. Wykonuje prowadzenie, kozłowanie, podanie do partnera na wprost. Przyjmuje postawę siatkarską na sygnał dźwiękowy lub słuchowy. Wykonuje odbicia piłki sposobem górnym w parach. Potrafi wykonać odbicie piłki sposobem górnym oraz zagrywkę dolną. Wykonuje odbicia piłki sposobem górnym w parach. sposobem dolnym. Wykonuje sztafety z pokonywaniem przeszkód, reaguje na sygnał wzrokowy, doskonali zagrywkę sposobem dolnym. Przyjęcie i odbicie piłki sposobem górnym w parach. Podrzuca i chwyta piłkę w pozycjach niskich i wysokich, oplata wokół różnych części ciała. Indywidualnie potrafi utrzymać piłkę w locie jak najdłużej. Uczestniczy w współzawodnictwie w grupach, współdziała z kolegami. podanie i rzuty do kosza w rzucie z określonego miejsca.. Kształtuje umiejętność wzrokowej i słuchowej oceny dystansu osób i przedmiotów. Podaje piłkę w biegu w dwójkach, w ustawieniu przodem do siebie, jeden ćwiczący porusza się w przód, drugi w tył. w miejscu. w miejscu. Piłka siatkowa Wykonuje start, bieg, krok odstawno- dostawny, doskok w postawie siatkarskiej. Wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach. Potrafi wykonać odbicie piłki sposobem górnym i dolnym oraz zagrywkę górną dowolną ręką. sposobem dolnym z odległości 4-5m. sposobem górnym dowolną ręką do współćwiczącego. Wykonuje sztafety z pokonywaniem przeszkód, reaguje na sygnał wzrokowy, doskonali zagrywkę sposobem dolnym i górnym. Przyjęcie i odbicie piłki sposobem górnym i dolnym w parach. Wykonuje przyjęcie i odbicie piłki sposobem dolnym w pozycji niskiej i wysokiej w ćwiczeniach w parach. Poruszając się krokiem odstawno- dostawnym potrafi odbić piłkę w kierunku poruszania się. Wykorzystuje poznane elementy techniczne w grach i zabawach, pomaga przeprowadzić wewnątrz podanie i rzuty do kosza w rytmie dwutaktu. Rozpoznaje zmiany w usytuowaniu przedmiotów, osób- odnajduje wzrokiem określone miejsce, ocenia odległość i odstęp. Wykonuje prowadzenie piłki- kozłowanie i podanie do partnera na wprost i poprzecznie. w ruchu. w ruchu. Organizuje i przeprowadza grę Piłka siatkowa rzucana. Wykonuje przyjęcie i odbicie piłki sposobem górnym i dolnym w zespole trójkowym. sposobem górnym w określone miejsce na boisku oraz odbicie piłki sposobem górnym i dolnym. Uczestniczy w zabawie Traf do strefy zagrywki. sposobem górnym dowolną ręką w określone miejsce na boisku. Wykonuje sztafety z pokonywaniem przeszkód, reaguje na sygnał wzrokowy, doskonali zagrywkę sposobem dolnym i górnym, przyjmuje prawidłową pozycję w celu przyjęcia zagrywki. Przyjęcie i odbicie piłki sposobem górnym i dolnym w parach., kierowanie piłki na wolne pole przeciwnika. Wykonuje przyjęcie i odbicie piłki sposobem dolnym w pozycji niskiej i wysokiej w ćwiczeniach w parach przez siatkę. W ustawieniu 1x1 przez siatkę potrafi przyjąć i utrzymać piłkę w locie oraz odegrać do partnera przez siatkę. Wykorzystuje poznane elementy techniczne w grze z uwzględnieniem przepisów pełni rolę sędziego.

4 klasowe zawody. Zabawy z wykorzystaniem piłek. Doskonalenie prowadzenia piłki nogą prawą i lewą. grze. Doskonalenie strzałów do bramki z różnych pozycji i w określone miejsce. Prowadzenie piłki w dwójkach. Doskonalenie przyjęcia, prowadzenia i uderzenia piłki. Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem. Rozwijamy różne zadania taktyczne w grze4x4. Organizujemy rozgrywki w mini piłkę nożną. Doskonalenie przewrotu w przód i w tył. Nauka przewrotu w tył o nogach prostych. Ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych. Stanie na rękach z uniku podpartego. Prowadzi piłkę dowolną nogą. Prowadzi piłkę NP i NL po prostej. Prowadzi piłkę w dwójkach nogą prawą, wykonuje uderzenie piłki zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy. Strzał do bramki po prowadzeniu piłki i ominięciu obrońcy zwodem pojedynczym. Szybko reaguje na działanie współpartnera prowadzenie piłki nogą prawą. Wykonuje uderzenie, prowadzenie piłki nogą prawą. Doskonali czucie piłki stopą, przyjmuje piłkę nogą prawą. Strzały do bramki po prowadzeniu i ominięciu obrońcy zwodem pojedynczym. Przygotowuje dwie zabawy z wykorzystaniem piłek, przeprowadza je w klasie. Przewrót w przód z naskoku na ręce. Wykonuje przewrót w tył z postawy stojącej przez siad o nogach prostych do różnych pozycji. Wykonuje ćwiczenia na zmniejszonej podstawie podłoża. Doskonali zwinność i równowagę. Piłka nożna Gimnastyka Prowadzi piłkę po obwodzie koła dowolną nogą, potrafi żonglować piłką dowolną nogą. Prowadzi piłkę NP i NL slalomem. Prowadzi piłkę w dwójkach nogą prawą i lewą, wykonuje uderzenie piłki zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy. Prowadzenie piłki slalomem z omijaniem przeszkód zakończone strzałem na Szybko reaguje na działanie współpartnera prowadzenie piłki nogą prawą i lewą. Wykonuje uderzenie, prowadzenie piłki nogą prawą i lewą. Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy i zewnętrznym p[odbiciem NP i NL. Prowadzenie piłki slalomem z omijaniem przeszkód zakończone strzałem do bramki. Pomaga zorganizować rozgrywki klasowe w mini piłce nożnej. Przewrót w przód z naskoku na ręce nad przeszkodą. Wykonuje przewrót w tył z postawy stojącej przez siad o nogach prostych do postawy o nogach prostych. o charakterze ćwiczeń równoważnych. Wykonuje odbicie z nogi podporowej i zamach nogi zakrocznej. Prowadzi piłkę po obwodzie koła NP. i NL, potrafi żonglować piłką prawą nogą. Prowadzi piłkę NP i NL po prostej i slalomie zakończone strzałem na Prowadzi piłkę w dwójkach nogą prawą i lewą, wykonuje uderzenie piłki zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy oraz strzał do bramki wewnętrznym podbiciem NP i NL. Prowadzenie piłki slalomem z omijaniem przeszkód zakończone strzałem na bramkę, dodatkowo żonglowanie piłki. Szybko reaguje na działanie współpartnera prowadzenie piłki nogą prawą i lewą zakończone strzałem do bramki. Wykonuje uderzenie, prowadzenie piłki nogą prawą i lewą zakończone strzałem na. Prowadzi piłkę NP i NL zakończone strzałem do bramki. Współdziałanie w dwójkach podczas prowadzenia piłki slalomem z omijaniem przeszkód zakończone strzałem do bramki. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwijania własnych zainteresowań. Pełni rolę sędziego w zabawach organizowanych przez nauczyciela. Przewrót w przód z odbiciem jednonóż z naskoku na ręce nad przeszkodą. Wykonuje przewrót w tył z postawy stojącej przez siad o nogach prostych do postawy o nogach prostych. Organizuje bezpieczne miejsce do ćwiczeń. o charakterze ćwiczeń równoważnych, współorganizuje tory przeszkód. Wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego z pomocą współćwiczącego.

5 Doskonalenie stania na rękach dowolnym sposobem. Doskonalenie naskoku kucznego na skrzynię. Wykonuje odbicie z nogi podporowej i zamach nogi zakrocznej. części skrzyni z marszu na wprost. Wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego z pomocą współćwiczącego przy drabinkach. części skrzyni z rozbiegu na wprost. Wykonuje stanie na rękach z postawy stojąc wykonane zamachem jednej nogi z asekuracją współćwiczącego. części skrzyni z rozbiegu na wprost oraz zeskok w głąb z wyprostowaniem tułowia. Doskonalenie przeskoku kucznego przez skrzynię. Łączenie przewrotu w przód i w tył. części skrzyni z rozbiegu na wprost oraz w tempie. Wykonuje przewrót w przód i w tył dowolnym sposobem. Wykonuje naskok na odskocznię, odbicie oraz prawidłowe ułożenie rąk do przeskoku przez skrzynię. Wykonuje przewrót w przód z naskoku łącząc przewrót w tył z przysiadu podpartego. Wykonuje naskok na odskocznię, odbicie oraz prawidłowe ułożenie rąk do przeskoku przez skrzynię. Uczeń pomaga asekuracja podczas ćwiczeń. Wykonuje łączenie przewrotów w układ gimnastyczny. Przerzuty bokiem z miejsca i z marszu. Tworzymy małe układy gimnastyczne. Uczymy się zjazdu na sankach ze stoku. Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek. Budowanie figur śniegowych. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem śniegu. Poznajemy ćwiczenia kształtujące przy muzyce. Uczymy się kroku podstawowego polskiego tańca narodowego poloneza. Uczymy się kroku podstawowego walca. Improwizacja ruchowa przy muzyce. Poruszamy się po boisku Doskonalenie chwytów i podań w miejscu i w Doskonali swoją koordynację ruchową. Współdziała z partnerem w celu poprawnego wykonania ćwiczeń. Zna zasady bezpiecznego zjazdu na sankach ze stoku. Pomaga nauczycielowi przy organizacji zabaw na śniegu. Uczestniczy w konkursie budowania figur śniegowych. Pomaga nauczycielowi przy organizacji zabaw na śniegu. muzyki za prowadzącym. Uczestniczy w tańcach, poprawnie wykona krok podstawowy. Uczestniczy w tańcach, poprawnie wykona krok. muzyki za prowadzącym. Sporty zimowe Doskonali swoją koordynację ruchową, potrafi prawidłowo ułożyć ręce do przerzutu. Potrafi rozwiązać postawione przed nim zadanie. Zjeżdża na sankach ze stoku pojedynczo lub w parach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Proponuje nowe gry i zabawy na śniegu, potrafi je przeprowadzić. Rozwija swoją pomysłowość i inwencję twórczą w budowaniu figur śniegowych. Proponuje nowe gry i zabawy na śniegu. Rytm, muzyka, taniec Piłka ręczna muzyki. Wykonuje podstawowy krok w rytm muzyki. Prawidłowo wykona podstawowy krok. muzyki. Uczeń wykonuje Uczeń porusza się po boisku w indywidualne nie, różnych kierunkach w zmiennym podrzucanie, poznaje zasady tempie, wykonuje bieg do przodu, gry pięć podań". tyłem, bokiem, krokiem odstawno kozłowanie w różnych - dostawnym. Uczeń wykona podania piłki sposobem półgórnym w kierunkach Uczeń wykona podania piłki sposobem półgórnym w Z pomocą nauczyciela wykona przerzut bokiem dowolnym sposobem. Potrafi rozwiązać postawione przed nim zadanie. Sam organizuje bezpieczne miejsce do ćwiczeń. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zjazdu ze stoku, reaguje na zagrożenia. Organizuje i przeprowadza zabawy na śniegu, pomaga w organizacji, pełni funkcję sędziego. Potrafi zorganizować konkurs figur śniegowych oraz ocenić najciekawszą figurę. Pomaga w organizacji, pełni różne funkcje. Prezentuje własny układ do wybranej przez siebie muzyki. Swobodnie łączy elementy tańca. Swobodnie łączy elementy tańca. Prezentuje własny układ do wybranej przez siebie muzyki. Uczeń kozłuje piłkę w parach z jedną piłką z zadaniem odebrania piłki partnerowi. Uczeń wykona podania piłki sposobem półgórnym w

6 ruchu. miejscu. miejscu i w ruchu. miejscu i w ruchu zakończone rzutem do bramki. Doskonalenie kozłowania ze zmianą kierunku i ręki kozłującej. Uczeń wykona kozłowanie piłki prawą i lewą ręką. Uczeń wykona kozłowanie piłki slalomem między pachołkami. Uczeń wykona prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem do bramki. Podania piłki sposobem półgórnym w dwójkach. Podania piłki sposobem półgórnym w trójkach. Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone dowolnym rzutem na Prowadzenie piłki w trójkach zakończone rzutem na Doskonalenie rzutów na bramkę dowolnym sposobem. Nauka rzutów na bramkę z pozycji skrzydłowych. elementów technicznych w zabawach. Doskonalenie rzutów do bramki po podaniu z boku z prawej i z lewej strony. Poruszanie się w obronie. Gra do pięciu podań. Nauka obrony strefowej systemem 6:0 Uczeń podaje piłkę w biegu w dwójkach, w ustawieniu przodem do siebie, jeden ćwiczący porusza się w przód, drugi w tył. Uczeń wykonuje prowadzenie piłki -kozłowanie piłki i podanie do partnera na wprost i poprzecznie. chwyty i podania piłki w dwójkach biegnąc, bez zmian pozycji. chwyty i podania piłki w trójkach biegnąc, bez zmian pozycji. Uczeń rzuca piłką do bramki z miejsca. chwyt piłki w biegu i wykonać dowolny rzut na bramkę z pozycji skrzydłowego. Uczeń doskonali technikę kozłowania i sprawność ogólną, uczestniczy i pomaga w organizowanych zabawach. Uczeń potrafi chwycić i podać piłkę z boku w marszu i rzucić do bramki z biegu. sprawność ogólną i techniczną, pomaga przy organizacji gier i zabaw, potrafi poprawnie poruszać się w obronie. Uczeń rozwija sprawność ogólną i techniczną, doskonali poruszanie się w postawie obronnej, uczestniczy w grze nie w pełni wykorzystując zdobyte umiejętności. sprawność ogólną i techniczną, potrafi płynnie przejść z biegu do postawy obronnej. Uczeń podaje piłkę w biegu w dwójkach, w ustawieniu jeden za drugim, przodem do kierunku biegu, zawodnik biegnący przodem chwyta i odrzuca piłkę wykonując zwrot barkiem raz w prawą raz w lewą stronę. chwyty i podania piłki w trójkach biegnąc w miejscu, dwójkach /ustawieni bokiem do siebie/, biegnąc, bez zmian pozycji i zakończyć dowolnym rzutem na chwyty i podania piłki w trójkach biegnąc, bez zmian pozycji i zakończyć dowolnym rzutem na Uczeń rzuca piłką do bramki z biegu dowolnym sposobem. chwyt piłki w biegu i wykonać rzut z wyskoku z pozycji skrzydłowego. Uczeń potrafi wybiegnąć do ataku szybkiego, chwycić i opanować piłkę przechodząc do kozłowania. Uczeń potrafi chwycić i podać piłkę z boku w biegu i rzucić do bramki sprawność ogólną i techniczną, uczestniczy w grach i zabawach, potrafi zachować stalą odległość od obrońcy. Uczeń rozwija sprawność ogólną i techniczną, porusza się w postawie obronnej, zachowuje stalą odległość od przeciwnika, uczestniczy w grze wykorzystując w pełni zdobyte umiejętności. sprawność ogólną i techniczną, potrafi płynnie przejść z biegu do postawy obronnej, blokować rzut, dojść do zawodnika Uczeń wykonuje prowadzenie piłki - kozłowanie piłki i podanie do partnera na wprost i poprzecznie. trójkach /ustawieni bokiem do siebie/, biegnąc, bez zmian pozycji. dwójkach biegnąc, ze zmianą pozycji i zakończyć dowolnym rzutem na trójkach biegnąc, ze zmianą pozycji i zakończyć dowolnym rzutem na Uczeń rzuca piłką do bramki wykonując rytm trzech kroków. chwyt piłki w biegu i wykonać rzut z wyskoku po obiegnięciu obrońcy z pozycji skrzydłowego. Uczeń potrafi wybiegnąć do ataku szybkiego, chwycić i opanować piłkę przechodząc do kozłowania oddaje dowolny rzut na Uczeń potrafi podać piłkę w bok i chwycić piłkę oraz powrotnie oddać rzut na bramkę Uczeń potrafi stosować krokdostawny we wszystkich kierunkach, wykonywać szybkie zwroty, poruszać się szybko w tył i utrzymywać stały kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Uczeń uczestniczy w grze wykorzystując w pełni zdobyte umiejętności, kryje i przeszkadza w przyjmowaniu piłki od strony piłki, potrafi grę zorganizować. sprawność ogólną i techniczną, potrafi płynnie przejść z biegu do postawy obronnej, blokować rzut, dojść do zawodnika

7 Gra uproszczona według zasad mini piłki ręcznej. Uczeń potrafi się cieszyć i okazuje satysfakcje ze stopnia opanowania umiejętności ruchowej w grze. rzucającego. Uczeń doskonali elementy techn.: podanie jednorącz, chwyt piłki oburącz, kozłowanie, obronę, atak pozycyjny, kontratak, itp. rzucającego, przekazywać przeciwnika, zamykać strefę. Uczeń potrafi doskonalić umiejętności wykorzystania poznanych elementów technicznych i umiejętności ruchowej w grze uproszczonej. Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) uczeń wykona 75 % zadań z poziomu podstawowego. Wymagania wykraczające ( ocena celująca) - uczeń spełnia wymagania na poszczególne poziomy, jest kreatywny, bierze aktywny udział w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa oraz bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. ZADANIA KONTROLNO OCENIAJĄCE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI A i B 1. lekkoatletyka skok w dal sposobem naturalnym z pomiarem odległości, - skok w dal z miejsca, - bieg krótki bieg na dystansie 60m. ze startu niskiego, - rzut piłką lekarską oburącz w tył ponad głową, - bieg wytrzymałościowy - rzut piłeczką palantową na odległość z rozbiegu 2. gimnastyka przewrót w przód do przysiadu, w tył do dowolnej pozycji, - skok kuczny z rozbiegu na wprost skrzyni, - stanie na rękach 3. mini piłka koszykowa kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej, tempa biegu, rytmu i kierunku kozłowania. - prowadzenie piłki w trójkach - Rzut do kosza wybranym przez ucznia sposobem: a\ rzut oburącz sprzed klatki piersiowej, b\ rzut oburącz znad głowy, c\ rzut jednorącz znad głowy, 4. mini piłka nożna ( chłopcy)- prowadzenie piłki nogą prawą i lewa z omijaniem przeszkód, przyjęcie piłki ( gaszenie ) stopą - prowadzenie piłki nogą prawą i lewą i strzał do bramki wewnętrznym podbiciem, 5. mini piłka siatkowa odbicia wiązane raz sposobem górnym, raz sposobem dolnym; - zagrywka sposobem dolnym ręką prawą i lewą zza linii boiska do mini siatkówki, - odbicia piłki sposobem górnym z przejścia z postawy wysokiej do siadu i z powrotem do postawy wysokiej 6. organizacja zajęć ruchowych-przygotowanie i sędziowanie podczas gier zespołowych, przeprowadzenie zbiórek. 7. przeprowadzenie rozgrzewki sprawdzian indywidualny dla każdego ucznia realizowany podczas różnych lekcji wychowania fizycznego. Nauczyciel Wychowania fizycznego mgr Krzysztof Myszogląd

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Nauczyciele wychowania fizycznego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity D. U.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 Sebastian Rostek nauczyciel ZSS nr 1 w Chorzowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 PIŁKA NOŻNA 1. Podania i przyjęcia piłki. K podawać i przyjmować piłkę w miejscu z partnerem P

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy Wynikowy plan pracy dla klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Umiejętności finalne U/ Efektywne współdziałanie w zespole N/ Poznawanie wymaganych pojęć Umiejętności składowe Organizacja i uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - opracowany na podstawie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w klasie 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Alicji Romanowskiej Nr dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu

proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu Wynikowy plan pracy dla klasy trzeciej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

W F KLASA VI A. Mini piłka ręczna. Mini koszykówka

W F KLASA VI A. Mini piłka ręczna. Mini koszykówka W F KLASA VI A DZIAŁ Mini piłka ręczna Mini koszykówka WYMAGANIA Bierze udział w zajęciach w stroju sportowym (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Kozłuje piłkę

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2018 / 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2018 / 2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2018 / 2019 Nauczyciele: mgr Piotr Bejnar mgr Wioletta Rakowska mgr Anna Sikora 1 I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY VIII Przy ocenianiu sprawności fizycznej nauczyciel uwzględnia: 1. opanowanie aktualnego materiału nauczania, 2. staranność w wykonaniu ćwiczeń, 3. zdobyte

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu.

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu. MINI KOSZYKÓWKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Nauka podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -przyjmuje i podaje piłkę sprzed klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo