KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena celująca-6 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5) Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną. Zajmuje punktowane miejsce w zawodach wojewódzkich, powiatowych, posiada klasę sportową. Ocena bardzo dobra-5 Uczeń opanował materiał programowy. Jest sprawny fizycznie. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do w-f nie budzą zastrzeżeń. Bierze udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna. Ocena dobra-4 Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. Jego postawa społeczna i stosunek do w-f nie budzi większych zastrzeżeń. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Ocena dostateczna-3 Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami. Dysponuje przeciętną sprawnością. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. Przejawia pewne braki w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

2 Ocena dopuszczająca-2 Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. Jest mało sprawny fizycznie. Ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu. Ocena niedostateczna-1 Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program. Posiada bardzo niską sprawność motoryczną. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami. Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu. OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NIE JEST ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ Z OCEN CZĄSTKOWYCH

3 SPRAWDZIANY KLASA I PIŁKA SIATKOWA: ` -odbicia sposobem górnym-technika, -zagrywka dowolnym sposobem-celność. PIŁKA KOSZYKOWA: -dwutakt-technika, -bieg po kopercie na czas. PIŁKA NOŻNA: -żonglerka piłką -prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę. GIMNASTYKA: -przewrót w przód z przysiadu do przysiadu-technika, -stanie na rękach przy drabinkach z asekuracją-technika, -przewrót w tył z przysiady do przysiadu-technika, -skok rozkroczny przez kozła-technika.

4 SPRAWDZIANY KLASA I Gimnastyka: v Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. Błędy: -upadek z wyprostowanych rąk na plecy, -uderzenie głową, brak pochylenia głowy, -wyprostowane plecy, -małe skulenie się i ugięcie nóg, -brak postawy gimnastycznej na początku, lub na końcu ćwiczenia, -podpieranie się przy wstawaniu, -nierównomierne ułożenie rąk na materacu, -przewrót przez bark. v Stanie na rękach przy drabinkach z asekuracją Błędy: -ugięcie ramion w stawach łokciowych, -brak postawy na początku i na końcu ćwiczenia, -nierównomierne ułożenie rąk na materacu, -zbyt duża odległość nogi odbijającej od miejsca położenia rąk. -załamanie bioder w czasie stania na rękach, -brak odciągnięcia palców stóp, -brak odchylenia głowy w tył. v Przewrót w tył z przysiadu do przysiadu. Błędy: -odchylenie głowy w tył, -brak skulenia, -brak postawy na początku i na końcu ćwiczenia, -zakończenie ćwiczenia w siadzie klęcznym, -nierównomierne ułożenie dłoni na materacu,

5 -wykonanie ćwiczenia przez bark. v Skok rozkroczny przez kozła. Błędy: -płaski naskok na odskocznię, -zbyt bliskie podbiegnięcie do odskoczni, -zatrzymanie się na koźle i uderzenie tułowiem w ręce, -zbyt wczesny rozkrok, -załamanie w stawach biodrowych podczas drugiej fazy lotu, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia, -brak zatrzymania po wykonaniu ćwiczenia. v Dwutakt-technika wykonania. Błędy: -nieprawidłowa praca nóg, -krótki krok pierwszy, a dłuższy krok drugi, -brak wybicia w górę z odpowiedniej nogi, -lądowanie na jednej nodze, -wzrok skierowany na stopy lub piłkę, -nieprawidłowo wykonany rzut. Piłka siatkowa: v Odbicia sposobem górnym. Błędy: -zła praca nóg, -odbicia z nad głowy, -złe ułożenie rąk (łokcie na zewnątrz), -złe ułożenie palców. v Zagrywka dowolnym sposobem-celność Za wykonanie ilości zagrywek w pole przeciwnika, uczeń otrzymuje: 5-ocenę bdb

6 4-ocenę db 3 ocenę dst 2-ocenę dop. Uczeń ma możliwość kilkakrotnego wykonania próby. Piłka koszykowa: Bieg z kozłowaniem piłki po kopercie o wymiarach 5 3m, na czas. Ocenia się szybkość wykonania: Piłka nożna: v Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę. Błędy: -ominięcie słupka, -prowadzenie piłki tylko jedną nogą, -uciekająca piłka od nogi, -nieprawidłowo oddany strzał na bramkę. v Żonglerka piłką. Uczeń otrzymuje ocenę: Chłopcy: 50 podbić piłki-cel Dziewczęta: 20 podbić-cel 25 podbić piłki-bdb 10 podbić-bdb 20 podbić piłki-db 8 podbić-db 15 podbić piłki-dst 5 podbić-dst 5 podbić piłki-dop 3 podbicia-dop

7 Piłka koszykowa: v Bieg z kozłowaniem piłki po kopercie o wymiarach 5 3m, na czas. Ocenia się szybkość wykonania: Chłopcy: 6s-ocena cel Dziewczęta: 8s-ocena cel 8s-ocena bdb 10 s-ocena bdb 10 s-ocena db 12 s-ocena db 12 s-ocena dst 14 s-ocena dst 16 s-ocena dop 18 s-ocena dop

8 SPRAWDZIANY KLASA II PIŁKA SIATKOWA: -odbicia sposobem dolnym-technika, -zagrywka tenisowa-celność. PIŁKA KOSZYKOWA: -rzut z zatrzymania-technika, -bieg wahadłowy z kozłowaniem piłki zakończony rzutem na kosz, w czasie 1 minuty. PIŁKA NOŻNA: -żonglerka piłką, -podanie piłki w parach zakończone strzałem na bramkę. GIMNASTYKA: -przewroty łączone w przód (3), -stanie na głowie, -skok kuczny przez skrzynię wszerz, -skok rozkroczny z odmachem przez kozła.

9 Piłka siatkowa. Odbicia sposobem dolnym-technika. Błędy: -zła praca nóg, -złe ułożenie rąk, -zbyt niskie odbicia, -ugięcie rąk w stawach łokciowych, -odbicia nieodpowiednią częścią kończyn górnych. Zagrywka tenisowa-celność. 5-bdb 4-db 3-dst 2-dop Piłka koszykowa. Rzut z zatrzymania. Błędy: -brak naskoku na dwie nogi, -złe ustawienie stóp, -nieprawidłowe ułożenie rąk na piłce, -nieprawidłowy sposób trzymania piłki przed rzutem. Bieg wahadłowy z kozłowaniem piłki zakończony rzutem do kosza, w czasie 1 minuty. Dziewczęta: 10-cel 8 bdb 6-db 4-dst 2-dop Chłopcy: 12-cel 10-bdb 8-db 6-dst 4-dop

10 SPRAWDZIANY KLASA II Gimnastyka: Przewroty łączone w przód (3). Błędy: -brak płynności wykonywania przewrotów, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia, -niesymetryczne wykonanie ćwiczenia, Stanie na głowie. Błędy: -nierównomierne ułożenie rąk, -nieprawidłowe ułożenie głowy na materacu, -brak wyprostu nóg i palców, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia, -nieprawidłowy powrót do pozycji wyjściowej, -załamanie bioder. Skok kuczny przez skrzynię. Błędy: -nieprawidłowy naskok na skocznię, -złe odbicie, -złe ułożenie rąk na skrzyni, -nieprawidłowe przeniesienie nóg nad skrzynią, -złe lądowanie, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia. Skok rozkroczny z odmachem przez kozła wzdłuż. Błędy: -nieprawidłowy naskok na odskocznię, -złe ułożenie rąk na koźle, -brak odmachu, -ugięcie nóg w stawach kolanowych, -złe lądowanie, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia.

11 Piłka nożna Prowadzenie piłki w parach zakończone strzałem na bramkę-technika podań i strzału. Błędy: -niedokładne podania, Żonglerka piłką. -nieprawidłowe ułożenie nogi przy wykonaniu strzału, -brak dynamiki przy wykonaniu ćwiczenia. Dziewczęta: 25-cel 15-bdb Chłopcy: 60-cel 10-db 6-dst 4-dop 35-bdb 25db 20-dst 10-dop

12 SPRAWDZIANY KLASA III PIŁKA SIATKOWA: -zagrywka tenisowa-celność I technika, -odbicia naprzemienne w kole. PIŁKA KOSZYKOWA: -celność rzutów osobistych, -rzut z dwutaktu i z miejsca. PIŁKA NOŻNA: -żonglerka piłką, -test piłkarski-celność strzałów. GIMNASTYKA: -przewrót w tył do rozkroku o nogach prostych, -skok zawrotny przez skrzynię, -przerzut bokiem, -dziewczęta-podpór przodem leżąc tyłem, -chłopcy-stanie na głowie siłą, z nogami prostymi.

13 SPRAWDZIANY KLASA III Gimnastyka: v Przewrót w tył do rozkroku o nogach prostych Błędy: -ugięcie nóg w stawach kolanowych, -mały rozkrok, -przewrót przez bark, -wyrzut nóg w górę, -przy przewrocie brak skulenia, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia, -nierównoległe ułożenie dłoni na materacu, -brak odepchnięcia z rąk. v Skok zawrotny przez skrzynię. Błędy: -zły naskok na odskocznię, -zbyt niskie uniesienie bioder i nóg, -ugięcie rąk w stawach łokciowych, -nierównomierne ułożenie rąk na skrzyni, -zbyt długie przetrzymanie rąk na skrzyni, -ugięcie nóg w stawach kolanowych, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia. v Przerzut bokiem. Błędy: -położenie dłoni równoczesne, -ugięcie rąk opieranych o podłoże, -w końcowej fazie postawienia nogi wyprostowanej zbyt daleko od ręki. -niewykonanie ćwiczenia w linii prostej,

14 -załamanie w biodrach, -brak przejścia przez stanie na rękach, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia. v Podpór przodem leżąc tyłem (mostek) -dziewczęta. Błędy: -duże wygięcie w części lędźwiowej, -ugięcie nóg w stawach kolanowych, -ugięcie rąk, -głowa oparta o podłoże, -brak postawy na początku i końcu ćwiczenia. v Stanie na głowie siłą, z nogami prostymi-chłopcy. Błędy: -brak ustawienia rąk i głowy w trójkąt, -pochylenie głowy-wykonanie przewrotu, -prostowanie nóg i tułowia skośnie w tył, -brak cofania bioder w końcowej fazie wyprostu, - brak postawy na początku i końcu ćwiczenia, -gwałtowne opuszczenie nóg na koniec ćwiczenia. Piłka siatkowa. v Zagrywka tenisowa-celność i technika. Błędy: -złe ustawienie stóp, -zły podrzut piłki, -brak uderzenia piłki całą dłonią, -skręcanie ciała w momencie uderzenia piłki, -zły zamach ręki, -celność zagrywki. v Odbicia naprzemienne górne i dolne w kole,

15 Za wykonanie: Dziewczęta: Chłopcy Ocenę cel 18 odbić 20 odbić Ocenę bdb 12 odbić 15 odbić Ocenę db 8 odbić 10 odbić Ocenę dst 6 odbić 7 odbić Ocenę dop 3 odbić 4 odbić Piłka koszykowa v Celność rzutów osobistych. Za wykonanie: 10 celnych rzutów osobistych uczeń otrzymuje ocenę cel 8 celnych rzutów osobistych uczeń otrzymuje ocenę bdb 6 celnych rzutów osobistych uczeń otrzymuje ocenę db 4 celnych rzutów osobistych uczeń otrzymuje ocenę dst 2 celnych rzutów osobistych uczeń otrzymuje ocenę dop v Rzut z dwutaktu i z miejsca. Z linii środkowej boiska bieg z kozłowaniem zakończony dwutaktem i rzutem na kosz (aż rzut będzie celny), następnie chwyt i bieg do linii rzutów osobistych, a następnie rzut z miejsca (rzut należy powtarzać aż będzie celny), będąc już pod koszem. Oceniamy szybkość wykonania: Cel- 10sekund Bdb- 13 sekund Db- 17 sekund Dst- 23 sekund Dop- 30 sekund

16 Piłka nożna. v Żonglerka piłką. Dziewczęta: ocena cel-30 Bdb-18 Db-12 Dst-7 Dop-5 Chłopcy: ocena cel-70 bdb-35 db-28 dst-23 dop-12 v Test piłkarski- celność uderzeń. Każdy uczeń ma 6 uderzeń na bramkę z wyznaczonych odległości. Jeśli wykona celne uderzenie to otrzymuje ocenę: Dziewczęta: dop-5m Dst-8m Db-11m Bdb-13m 2 Cel-15m Chłopcy: dop-6m Dst-9m Db-12m Bdb-15 2 Cel-19m

17 NORMY LEKKOATLETYCZNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA CHŁOPCÓW KL. I-III OCENY KLASA 60 m 200 m 300 m 600 m 1000 m Skok w dal Pchnięcie kulą 5 kg Rzut piłką lek. I 9,0 s 30 s 0,50 min. 2,05 min. 3,40 min. 4,20 m 8,50 m 10 m II 8,6 s 29 s 0,46 min. 2,00 min. 3,30 min. 4,50 m 9,50 m 12 m III 8,1 s 28 s 0,43 min. 1,50 min. 3,20 min. 4,80 m 10,50 m 14 m I 9,5 s 32 s 0,56 min. 2,20 min. 4,00 min. 4,00 m 7,00 m 8m II 9,2 s 31 s 0,53 min. 2,15 min. 3,50 min. 4,20 m 7,50 m 9 m III 8,6 s 30 s 0,50 min. 2,05 min. 3,40 min 4,40 m 9,00 m 10 m I 10,0 s 35 s 1,05 min. 2,30 min. 4,30 min. 3,70 m 5,50 m 6 m II 9,8 s 34 s 1,00 min. 2,25 min. 4,20 min. 4,00 m 6,50 m 7m III 9,4 s 33 s 0,58 min. 2,20 min. 4,00 min. 4,20 m 7,50 m 8 m I 11,0 s 38 s 1,15 min. 2,50 min. 5,00 min. 3,20 m 4,00 m 5 m II 10,5 s 37 s 1,10 min. 2,40 min. 4,40 min. 3,40 m 5,00 m 6m III 10,0 s 36 s 1,02 min. 2,30 min. 4,30 min. 3,60 min. 6,50 m 7 m I Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pon. Pon. Pon. 11, 0 s 38 s 1,15 min. 2,50 min. 5,00 min. 3,20 m 4,00 m 5 m II 10,5 s 37 s 1,10 min. 2,40 min. 4,40 min. 3,40 m 5,00 m 6 m III 10,0 s 36 s 1,02 min. 2,30 min. 4,30 min. 3,60 m 6,50 m 7 m

18 NORMY LEKKOATLETYCZNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA DZIEWCZYN KL. I-III OCENY KLASA 60 m 200 m 300 m 600 m Skok w dal 1000 m Rzut piłką lekarską Pchnięcie kulą 3 kg I 9,5 s 32s 0,56 min. 2,12 min. 3,80 m 4,14 min. 7,50 m 7,00 m II 9,3 s 31 s 0,55 min. 2,08 min. 3,85 m 4, 08 min. 7,80 m 7,80 m III 9,1 s 30 s 0,54 min. 2,06 min. 4,00 m 4,05 min. 8,00 m 8,20 m I 10,0 s 34 s 1,01 min. 2,35 min. 3,60 m 4,32 min. 6,00 m 6,30 m II 9,8 s 33 s 1,05 min. 2,33 min. 3,70 m 4,25 min. 6,50 m 7,10 m III 9,6 s 32 s 0,59 min. 2,31 min. 3,80 m 4,20 min. 6,80 m 8,20 m I 10,8 s 36 s 1,07 min. 3,00 min. 3,30 m 4,50 min. 5,20 m 5,60 m II 10,7 s 35 s 1,06 min. 2,58 min. 3,40 m 4,42 min. 5,50 m 6,40 m III 10,6 s 34 s 1,05 min. 2,56 min. 3,50 m 4,40 min 5,80 m 6,80 m I 11,6 s 40 s 1,15 min. 3,30 min. 3,00 m 5,10 min. 4,30 m 4,50 m II 11,5 s 39 s 1,14 min. 3,28 min 3,10 m 5,00 min. 4,60 m 4,80 m III 11,3 s 38 s 1,13 min. 3,25 min. 3,15 m 4,55 min 4,70 m 6,00 m I Pow. Pow. Pow. Pow. Pon. Pow. Pon. Pon. 11,6 s 40 s 1,15 min. 3,30 min. 3,00 m 5,10 4,30 m 4,50 m II 11,5 s 39 s 1,14 min. 3,28 min. 3,10 m 5,00 min 4,60 m 4,80 m III 11,3 s 38 s 1,13 min. 3,25 min. 3,15 m 4,55 min. 4,70 m 5,00 m

Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013

Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013 mgr Janusz Piotrowski WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV- VI od roku szkolnego 2012/2013 Cele kształcenia wymagania ogólne: Bezpieczne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych:

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN OCENIANIA Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na podstawie programu nauczania dla IV etapu edukacyjnego - Urszula Kierczak Zdrowie, Sport, Rekreacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im J Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im J Iwaszkiewicza w Sochaczewie Zespół Szkół im J Iwaszkiewicza w Sochaczewie Wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na podstawie programu nauczania dla IV etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS: Po ukończeniu klasy IV uczeń potrafi: - wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową, - przebiec 60m w jak najkrótszym czasie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY.

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY. REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011.

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011. HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011 I Nauczanie zbicia piłki, gra z libero Środa 1.06.2011 6 Doskonalenie odbicia piłki oburącz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ocenie ucznia bierze się pod uwagę następujące kryteria: 1. Stopień opanowania materiału programowego. 2. Postępy w usprawnianiu. 3. Postawę ucznia i jego stosunek

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV Starty z różnych pozycji wyjściowych w formie zabawowej Nauka startu niskiego Bieg na dystansie 30-40m doskonalenie startu niskiego Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodny ze Statutem SP 23 w Gdyni z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego

Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego Klasa IV - Wymagania programowe LEKKOATLETYKA Lp. Tematyka zajęć Ilość godz. Nauka i doskonalenie startu niskiego 2. 5. 6. Nauka i doskonalenie biegu na 60 m Kształtowanie wytrzymałości biegowej; przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Zespół Szkół Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu KLASA I OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach.

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Cele szczegółowe - poznaje nowe formy aktywności ruchowej, - współdziała z kolegami z klasy

Bardziej szczegółowo

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Wykonuje podania jednorącz półgórne po korekcie n-la (2) Podania i chwyty w miejscu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZŁAZINIE Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z Wychowania Fizycznego

Przedmiotowe Ocenianie z Wychowania Fizycznego Przedmiotowe Ocenianie z Wychowania Fizycznego I. Cele ogólne: 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Opracowanie: mgr Beata Jędrzejewska mgr Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Drodzy Gimnazjaliści W załączeniu przedstawiamy testy sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego. WAŻNE!!! Liczba kandydatów i wyniki testu sprawności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej w naszym przedszkolu akcji MEN Ćwiczyć każdy może z obszaru I zrealizowano wszystkie

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA WYKAZ SPRAWDZIANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA PIERWSZA - I SEMESTR

SIATKÓWKA WYKAZ SPRAWDZIANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA PIERWSZA - I SEMESTR WYKAZ SPRAWDZIANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA PIERWSZA - I SEMESTR KOSZYKÓWKA 1. Sprawdzianowi podlegają podstawowe elementy gry z piłką i bez piłki: postawa, bieg, chwyt,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej.

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Temat: Zdobywanie umiejętności technicznych przygotowują- -cychdogrydrużynowej- Frisbee Zadania Umiejętności -1.Chwyt piłki jednorącz. 2.Nauka

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego dokonywane przez nauczyciela nie sprowadza się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I

Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I Załącznik nr 2 Szczegółowy program nauczania pływania w gimnazjum w klasie I LP. TEMAT TREŚĆ UMIEJETNOŚCI / WIADOMOŚCI 1. Omówienie zasad Lekcja organizacyjna bezpieczeństwa na Regulamin pływalni pływalni.

Bardziej szczegółowo

Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej

Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej Nauczając techniki rzutów należy sobie zdawać sprawę z celu jaki chcemy osiągnąć aby indywidualne umiejętności techniczne zaadaptować

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Każdy uczeń ma prawo do trzech braków stroju w ciągu jednego semestru, każdy następny brak stroju zostanie odnotowany uwagą w dzienniku.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Studium Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Studium Wychowania Fizycznego Program zajęć wychowania fizycznego studia dzienne W S T Ę P Program zajęć z wychowania fizycznego umoŝliwia wielostronne kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to: W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to: W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KL. IV-VI) I GIMNAZJUM Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (wybrane zagadnienia z ogólnego zestawu testu ustalonego przez PZPN) wersja luty 2016 max liczba

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY. Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MYŚLENICACH Wg nowej podstawy programowej

KRYTERIA OCENY. Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MYŚLENICACH Wg nowej podstawy programowej KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MYŚLENICACH Wg nowej podstawy programowej III ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III OBSZAR OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 PSO został sporządzony na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Zasady przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotu - wychowanie fizyczne są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania w IV Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw Miejsce zajęć: boisko piłkarskie Ilość zawodników: 16 Wiek zawodników: 10 lat Czas trwania zajęć: 90 minut Przybory: piłki, znaczniki, pachołki 0-2 min

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA).

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą ZESTAW TESTÓW: 1. Szybkość (bieg na dystansie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10)

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Informacje wstępne: Niniejszy regulamin przyjęty został w dniu 5.06.2009 r. przez Zarząd Główny do stosowania w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Trening pokazowy 09/12/2012 Lublin Rafał Ulatowski Gra obronna pomocników i napastników w systemach gry 1-4-3-3 i 1-4-2-3-1 Style Przywództwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV Bieg na 600 m. Bieg na 60 m. Skok w dal Rzuty do kosza z miejsca. Zatrzymanie na jedno tempo górnym Gibkość Siła mm. Brzucha przodu celujący

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Turniej skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum i rodziców. I. Cele turnieju:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo