WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące mięśnie rąk, nóg i tułowia. Potrafią wykonać starty z różnych pozycji wyjściowych. Biegają z przyspieszeniem na krótkim odcinku. Wykonują wieloskoki obunóż. Potrafią kozłować piłką. Wykonują proste podania. Rzucają do kosza w dowolny sposób. Przyjmują postawę siatkarską. Odbijają piłką w dowolny sposób. Wykonują dowolne podania. Dowolnie rzucają na bramkę. Potrafią podać piłkę w dowolny sposób. Prowadzą piłkę w dwójkach. Potrafią wykonać proste formy ruchowe w rytmie. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: Wykonują proste ćwiczenia równoważne. 1

2 Potrafią wykonać przewrót w przód z miejsca. Potrafią wykonać dowolny skok przez przeszkodę. Potrafią wykonać starty z różnych pozycji wyjściowych na sygnał. Biegają w zmiennym rytmie. Pokonują przeszkody terenowe w marszobiegu. Wykonują wieloskoki jednonóż. Potrafią wykonać dowolny rzut piłką lekarską. Potrafią kozłować piłką ze zmianą ręki kozłującej. Wykonują podania i chwyty w miejscu i w ruchu. Rzucają do kosza z miejsca oburącz. Wykonują zagrywkę sposobem dolnym. Odbijają piłką sposobem dolnym i górnym. Poprawnie wykonują podania i chwyty piłki. Potrafią wykonać dowolny rzut z biegu. Potrafią podać i przyjąć piłkę wewnętrzną częścią stopy. Prowadzą piłkę w dwójkach. Potrafią wykonać dowolny strzał na bramkę. Łączą proste formy ruchu w rytmie. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Wykonują chód po przyrządach równoważnych. Potrafią wykonać przewrót w przód z miejsca, marszu i biegu. Potrafią wykonać skok przez kozła. Wykonują skok zawrotny. Potrafią wykonać start niski. Wykonują wieloskoki naprzemianstronne. Potrafią wykonać rzut piłką lekarską zza głowy w tył. 2

3 Potrafią przekazywać pałeczkę sztafetową w parach. Potrafią kozłować piłką slalomem. Wykonują podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w miejscu. Wykonują rzut do kosza z miejsca. Wykonują zagrywkę sposobem dolnym. Potrafią łączyć odbicia sposobem górnym i dolnym. Wykonują prowadzenie piłki w trójkach Potrafią wykonać rzut i kozłowanie. Potrafią prowadzić piłkę nogą prawą i lewą z omijanie przeszkód. Potrafią wykonać strzał na bramkę wewnętrznym podbiciem. Poruszają w zmiennym rytmie ze zmianami kierunku ruchu. Znają podstawowe kroki dowolnego tańca. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Potrafią wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego i przewrót w tył. Wykonują przerzut bokiem. Potrafią wykonać stanie na rękach z asekuracją. Wykonują wyskok kuczny na skrzynię (3 części). Pokonują marszobiegiem dystans 800 m dz. i 1000 m ch. Potrafią przekazywać pałeczkę sztafetową w parach w biegu. Potrafią wykonać skok w dal sposobem naturalnym. Rzucają do kosza z biegu po kozłowaniu. Wykonują rzut z dwutaktu do kosza Umieją kryć każdy swego 3

4 Wykonują zagrywkę sposobem dolnym w określone miejsce na boisku. Opanują grę siatkówka rzucana. Potrafią kryć każdy swego. Potrafią wykonać rzut z zachowaniem rytmu trzech kroków. Potrafią wykonać strzał na bramkę prostym podbiciem z pierwszej piłki Potrafi żonglować różnymi częściami ciała. Wykonują własny układ do muzyki. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Aktywnie uczestniczą w życiu sportowym na terenie szkoły. Zajmują punktowane miejsca w zawodach sportowych. Opracowali Nauczyciele Wychowania Fizycznego Szkoły Podstawowej: mgr Edward Jakieła mgr Marcin Zajac mgr Anna Szajna 4

5 WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa V Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Zwis czynny i bierny. Wykonują ćwiczenia kształtujące mięśnie rąk, nóg i tułowia. Potrafią wykonać starty z różnych pozycji wyjściowych na sygnał. Biegają z przyspieszeniem na krótkim odcinku. Potrafią kozłować piłką w marszu i w biegu. Wykonują podania w parach. Potrafią poruszać się po boisku. Przyjmują postawę siatkarską na sygnał. Odbijają piłką sposobem górnym w parach. Wykonują podania i chwyty w ruchu. Dowolnie rzucają na bramkę. Potrafią podać i przyjąć piłkę w dowolny sposób. Prowadzą piłkę w dwójkach. Potrafią wykonać proste formy ruchowe w rytmie Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: 5

6 Wykonują proste ćwiczenia równoważne. Potrafią wykonać przewrót w przód z marszu. Potrafią wykonać przeskok rozkroczny przez współćwiczącego. Potrafią wykonać start niski. Biegają w zmiennym rytmie na średnich dystansach. Pokonują przeszkody terenowe w marszobiegu. Wykonują wieloskoki jednonóż i obunóż. Potrafią wykonać rzuty na odległość różnymi przyborami. Potrafią kozłować piłką ze zmianą ręki kozłującej. Wykonują podania i chwyty w ruchu. Rzucają do kosza po kozłowaniu. Wykonują zagrywkę sposobem dolnym w określone miejsce na boisku. Odbijają piłką sposobem dolnym i górnym w parach. Poprawnie wykonują podania i chwyty piłki w ruchu. Potrafią wykonać rzut z biegu. Potrafią podać i przyjąć piłkę dowolnym sposobem. Prowadzą piłkę w dwójkach ze zmianą kierunku i miejsca. Potrafią wykonać dowolny strzał na bramkę. Łączą proste formy ruchu w rytmie. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Wykonują chód po równoważni ze zmianami kroku i pozycji. Potrafią wykonać przewrót w tył z przysiadu podpartego. Wykonują stanie na rękach z asekuracją. Potrafią wykonać skok kuczny przez kozła wzdłuż i wszerz. Wykonują skok kuczny przez 2-3 el. skrzyni wszerz. Potrafią wykonać start niski i przyśpieszenie startowe na sygnał startera. 6

7 Pokonują marszobiegiem dystans 1000 m dz. i 1300 m ch. Wykonują wieloskoki naprzemianstronne. Potrafią wykonać rzut piłeczką palantową. Potrafią przekazywać pałeczkę sztafetową w parach w marszu i truchcie. Potrafią kozłować piłką slalomem ze zmianą ręki kozłującej. Wykonują podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w miejscu i w ruchu. Rzucają do kosza z biegu po kozłowaniu. Wykonują kierowanie piłki na boisko przeciwnika. Potrafią łączyć odbicia sposobem górnym i dolnym w parach. Wykonują prowadzenie piłki w trójkach ze zmianą miejsca. Potrafią wykonać rzut po podaniu od partnera. Potrafią prowadzić piłkę nogą prawą i lewą z omijanie przeszkód. Potrafią wykonać strzał na bramkę wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem. Poruszają w zmiennym rytmie ze zmianami kierunku ruchu. Znają podstawowe kroki dowolnego tańca. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Wykonują stanie na rękach z zamachem jednonóż. Potrafią wykonać łączone przewroty w przód i w tył. Pokonują sprawnie tor przeszkód. Wykonują skok kuczny przez 3-4 el. skrzyni wszerz. Potrafią wykonać skok w dal sposobem naturalnym z pełnego rozbiegu. Przebiegną dystans 400m. (na czas). Wykonują rzut do kosza z dwutaktu. Potrafią kryć każdy swego. Potrafią wykonać obrót z piłką pivot. 7

8 Wykonują zagrywkę sposobem górnym. Potrafią wykonać rzut do bramki po chwycie z zachowaniem trzech kroków. Potrafią wykonać zwód pojedynczy przodem. Potrafią wykonać strzał na bramkę w określone miejsce. Wykonują zwód pojedynczy z piłką. Wykonują własny układ do muzyki. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Aktywnie uczestniczą w życiu sportowym na terenie szkoły. Zajmują punktowane miejsca w zawodach sportowych. Opracowali Nauczyciele Wychowania Fizycznego Szkoły Podstawowej: mgr Edward Jakieła mgr Marcin Zajac mgr Anna Szajna 8

9 WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa VI Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przewrót w przód z miejsca i marszu. Wykonują ćwiczenia kształtujące - ogólnorozwojowe. Potrafią wykonać bieg krótki ze startu niskiego. Biegają z przyspieszeniem na krótkim odcinku. Potrafią kozłować piłką w marszu i w biegu. Wykonują podania w parach. Rzucają do kosza dowolnym sposobem. Potrafią wykonać zagrywkę sposobem dolnym. Odbijają piłką sposobem dolnym lub górnym. Wykonują podania i chwyty w ruchu. Dowolnie rzucają na bramkę po podaniu partnera. Potrafią podać i przyjąć piłkę w dowolny sposób. Prowadzą piłkę w dwójkach ze zmianą pozycji. Potrafią wykonać proste formy ruchowe w rytmie. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: 9

10 Wykonują łączone przewroty w przód. Potrafią wykonać dowolny przewrót w tył. Potrafią wykonać skok rozkroczny przez kozła. Potrafią wykonać start niski i bieg na odcinku startowym. Biegają w zmiennym rytmie na średnich dystansach. Pokonują przeszkody terenowe w marszobiegu. Wykonują różne formy wieloskoków. Potrafią wykonać rzuty na odległość różnymi przyborami do 3 kg. Potrafią kozłować piłką slalomem ze zmianą ręki kozłującej. Wykonują podania i chwyty w dwójkach ze zmianą miejsca. Rzucają do kosza z miejsca jednorącz. Wykonują zagrywkę sposobem dolnym w określone miejsce na boisku. Odbijają piłką sposobem dolnym i górnym parami w ruchu. Poprawnie wykonują podania i chwyty piłki w dwójkach i trójkach w ruchu. Potrafią wykonać rzut z biegu. Potrafią podać i przyjąć piłkę wewnętrzną częścią stopy. Prowadzą piłkę w dwójkach ze zmianą kierunku i zakończone strzałem na bramkę. Łączą proste formy ruchu w rytmie. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Wykonują chód po równoważni ze zmianami kroku i pozycji. Potrafią wykonać przewroty łączone w przód i w tył. Wykonują stanie na rękach z asekuracją. Potrafią wykonać skok kuczny przez kozła wszerz. Pokonują marszobiegiem dystans 1200 m dz. i 1500 m ch. Potrafią wykonać skok w dal sposobem naturalnym z wymierzonego rozbiegu. 10

11 Potrafią wykonać start niski z pałeczką sztafetową. Wykonują podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu. Rzucają do kosza z biegu po kozłowaniu. Wykonują zagrywkę sposobem górnym. Potrafią łączyć odbicia sposobem górnym i dolnym w parach. Potrafią kierować piłkę sposobem górnym w określone miejsce na boisku przeciwnika. Wykonują prowadzenie piłki w trójkach ze zmianą miejsc zakończone rzutem na bramkę. Potrafią wykonać rzuty piłką do bramki z różnych pozycji. Potrafią prowadzić piłkę nogą prawą i lewą z omijanie przeszkód zakończone strzałem na bramkę. Potrafią wykonać strzał na bramkę wewnętrznym i prostym podbiciem po podaniu partnera. Poruszają w rytmie z użyciem przyborów. Znają podstawowe kroki dowolnego tańca. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Wykonują przewrót w przód z odbicia obunóż z naskokiem na ręce połączone z drugim przewrotem. Wykonują skok kuczny przez kozła wzdłuż i wszerz. Potrafią wykonać stanie na rękach bez asekuracji. Wykonują start niski z pałeczką sztafetową ze zmianą pałeczki w biegu. Potrafią wykonać skok wzwyż sposobem naturalnym. Potrafią wykonać atak szybki. Potrafią zorganizować obronę każdy swego. 11

12 Potrafią wystawić i przebić piłkę w dwójkach. Potrafią przeprowadzić atak szybki. Potrafią wykonać obronę strefową. Potrafią wykonać rzut z wyskoku na bramkę po podaniu. Potrafią prowadzić piłkę z ominięciem przeciwnika zwodem. Wykonują własny układ do muzyki. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Aktywnie uczestniczą w życiu sportowym na terenie szkoły. Zajmują punktowane miejsca w zawodach sportowych. Opracowali Nauczyciele Wychowania Fizycznego Szkoły Podstawowej: mgr Edward Jakieła mgr Marcin Zajac mgr Anna Szajna 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Edyta Rembisz, Barbara Hersztek Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu Wiek przedszkolny dziecka obejmujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem.

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem. ZASADY I PRZEPISY GRY Piłka ręczna - zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo