Podstawy licencjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy licencjonowania"

Transkrypt

1 Podstawy licencjonowania Sebastian Wilczewski Project Manager ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. 1

2 Agenda O prelegencie i spotkaniach LM Od czego zacząć Najważniejsze dokumenty Co to jest legalne oprogramowanie? Podział programów licencyjnych Ogólne prawa w umowach grupowych Omówienie programów licencyjnych Pomoc i dodatkowe informacje 2

3 O prelegencie w branży IT od 2001, Project Manager w Atena sp zo.o. MCT, exmvp, MCITP, MCTS, MCSE, Współpraca z WZIE Politechniki Gdańskiej Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Model zarządzania zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych Autor/współautor książek 3

4 Cykl spotkań live meeting Podstawy licencjonowania :00 Software Assurance i wybór programu :00 Sądzisz, że Software Assurance to tylko prawo do nowych wersji? Myślisz, że jeżeli masz licencję SQL Server Standard to nie masz możliwości przejścia na SQL Server Enterprise/Datacenter? Uważasz że umowa OVS (Open Valu Subscription) to jedyny legalny sposób dzierżawy oprogramowania? Uważasz że nie można kupować oprogramowania na raty? Sądzisz, że OEM to zawsze najtańszy sposób na zakup oprogramowania? Myślisz, że za licencje szkoleniowe musisz zawsze płacić? Uważasz, że mając licencje OEM nie możesz zrobić standardowego obrazu instalacyjnego, wykorzystywanego do instalacji na wielu stacjach? Uważasz, że mając mały budżet na oprogramowanie nie możesz korzystać z najnowszego oprogramowania? Chcesz dowiedzieć czy podane w agendzie informacje to prawda czy mit, jeśli tak to zapraszam na to spotkanie. Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych :00 Ta sesja Live meeting przeznaczona jest dla osób które chcą wdrożyć wirtualizację w swojej organizacji i zastanawiają się, jak w sposób optymalny licencjonować produkty które mają być zwirtualizowane. Podczas niej poruszone zostaną zarówno kwestie związane z wirtualizację serwerów Windows i rozwiązań na nich pracujących jak i kwestie związane z licencjonowaniem zwirtualizowanych stacji roboczych. 4

5 Od czego zacząć? 5

6 Co sprzedaje firma Microsoft? nie sprzedaje oprogramowania sprzedaje licencje na użytkowanie oprogramowania oprogramowanie jest własnością intelektualną zakres praw użytkowania oprogramowania zależy od sposobu zakupu licencji sprzedaż detaliczna (FPP, Full Packed Product) OEM Licencje grupowe SPLA Inne? 6

7 Dlaczego licencja? Art Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, (.) obejmują prawo do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. 7

8 Czy mogę..? Jak jest nazwa oprogramowania? Jaki jest dokładny numer wersji? XP? Vista? 7? SP1? SP2? Jaki jest rodzaj wersji? Home? Professional? Ultimate? Jaki jest sposób zakupu? OEM? FPP? OPEN? Inne Jaki jest kraj nabycia? Indywidualne ustalenia? 8

9 Najważniejsze dokumenty 9

10 Przepisy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami Kodeks Karny Kodeks Cywilny 10

11 Kary Art KK 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Artykuły ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 11

12 Kary - paserstwo Art KK 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 12

13 Kary - paserstwo Art. 292 KK 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 13

14 Sprawstwo Art. 18. KK 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. 14

15 Sprawstwo Art KC Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. 15

16 Podżeganie Art. 18. KK 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. 16

17 Pomocnictwo Art. 18. KK 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. 17

18 Produkty OEM, FPP - EULA EULA End User License Agreement Umowa licencyjna użytkownika końcowego Akceptowana podczas instalacji oprogramowania, Niektóre wzorce umów dostępne on-line ellectualproperty/useterms/default.aspx 18

19 Umowy grupowe Umowa Zasady programu licencyjnego, zasady odnowienia umowy Przenoszenie licencji miedzy podmiotami oraz ramach organizacji Prawo do downgrade u, zmiana wersji językowych i inne Lista produktów (Product List) Prawa do używania produktów (Product Use Rights, PUR ) Lista produktów dostępnych w programach licencji grupowych Specjalne migracje, korzyści Software Assurance Uaktualniany co miesiąc zasady używania oprogramowania oferowanego w ramach VL Uaktualniany kwartalnie Sebastian Wilczewski

20 Co to jest legalne oprogramowanie 20

21 Po czym poznać legalne oprogramowanie Faktura zakupu, Certyfikat autentyczności, Umowa licencyjna, Podręcznik, Oryginalny nośnik, Karta rejestracyjna Może się różnić w zależności od rodzaju umowy i czasu nabycia!!! 21

22 Faktura lub paragon stanowi dowód zakupu oprogramowania, pozwala odnaleźć sprzedawcę, przechowywać przez cały czas użytkowania oprogramowania, łatwo uzyskać duplikat, powinna jasno wskazywać oprogramowanie, jakie zostało zakupione dokładną wersję, język, rodzaj licencji. 22

23 Faktura lub paragon Inne dokumenty zamiast faktury np.: karta gwarancyjna, protokół zdawczo-odbiorczy, specyfikacja przetargowa wraz z umową zawartą z dostawcą. umowa kupna sprzedaży Nie dowodzi: oryginalności oprogramowania, sprzedaży/używania oprogramowania zgodnie z EULA. 23

24 Certyfikat autentyczności (COA) Certyfikat autentyczności towarzyszy większość zakupionych licencji, wygląd zależy między innymi od: rodzaju umowy, wersji produktu, czasu sprzedaży. Informacje o zabezpieczeniach content.aspx?displaylang=pl&pg=coa 24

25 Certyfikat autentyczności (COA) dla wersji OEM obowiązek naklejenia na obudowie ma System Builder (zgodnie z Licencją Producenta Systemów OEM), nielegalna jest odsprzedaż samego COA, uwaga na wersje FPP i wyrzucane opakowania, brak w licencjach grupowych. 25

26 Umowa licencyjna (EULA) towarzyszy każdemu oprogramowaniu, określa prawa i obowiązki użytkownika końcowego, papierowa dla starszych wersji, elektronicznie dla większości bieżących wersji, musi być zaakceptowana, aby zainstalować oprogramowanie, zmienia się w różnych wersjach oprogramowania. 26

27 Podręcznik dostarczany z licencjami nabytymi w niektórych umowach licencyjnych OEM, FPP. Nie towarzyszy licencjom grupowym, W przypadku nielegalnego programowania niedostarczane, słabej jakości. 27

28 Nośniki instalacyjne Konieczne do instalacji własne, legalne. Czasami sprzedawane osobno, Obecnie często w wersji do pobrania, 28

29 Nośniki instalacyjne Nośniki OEM mali sprzedawcy Hologram na wewnętrznym lustrzanym Dynamiczny stereogram Pole zabezpieczające Hologram na obwodzie 29

30 Direct OEM Polskie firmy Action S.A. Fenix Komputer Sp.J. Format Sp. z o.o. ICom Sp. z o.o. Itsumi S.A. Komputronik S.A. NTT System PC Factory S.A. Perfektus S.A. T.H. Alplast Sp.J. Vobis S.A. Yamo Sp. z o.o. Zagraniczne firmy to między innymi: Dell, HP, Fujitsu-Siemens, Toshiba Inne. Stan na dzień 27 lutego 2011, Źródło

31 Karta rejestracyjna w przypadku starszych wersji oprogramowania dostarczana ona była w wersji papierowej, wysłanie jej dobrowolne, nie przywiązuje oprogramowania do użytkownika, obecnie prawie nieistniejąca w wersji drukowanej 31

32 Minimalna ilość atrybutów Sprzedawca powinien dostarczyć wszystkie atrybuty legalnego oprogramowania, Zdecydowane zalecenie aby podmiot kupujący przechowywał wszystko, Oprogramowanie FPP (paczka) - minimum licencja lub certyfikat autentyczności naklejony na pudełko faktura zakupu 32

33 Minimalna ilość atrybutów Oprogramowanie OEM - minimum licencja (jeżeli jest w postaci papierowej) certyfikat autentyczności faktura zakupu każdy przypadek analizowany jest indywidualnie na podstawie towarzyszących okoliczności. Źródło: de/pl/zasady_licencjonowanie.htm 33

34 Podział programów licencyjnych 34

35 Licencje typy i sposoby zakupu wieczyste wygasające produkt detaliczny Od 1 komputera OEM Open Od 1 nowego lub regenerowanego kompu od 5 licencji Open Value Open Value Subscription od 5 komputerów Select Enterprise Enterprise Subscription Duża ilość posiadanych licencji/komputerów Agreement Agreement 35

36 Porównanie programów zamówienie początkowe Otwarta Licencja Microsoft Open Value (dowolna liczba licencji) Open Value (na całą firmę) Open Value Subscription 5 licencji 5 licencji 5 PCs 5 PCs poziomy cen 2 poziomy jeden poziom PC ponad 250 PC PC ponad 250 PC rodzaj licencji wieczyste wieczyste wieczyste wygasające okres obowiązywania umowy standaryzacja stacji roboczych Zniżka za platformę zmniejszenie/ zwiększenie liczby licencji 2 lata 3 lata 3 lata 3 lata nie wymagana nie wymagana tak tak nie nie Tak Tak nie dotyczy nie dotyczy tylko zwiększenie tak płatności roczne nie tak tak tak Software Assurance opcja tak tak tak 36

37 Dostępność pełnych licencji oraz licencji uaktualniających (upgrade) Sposób zakupu Pełne licencje Licencja uaktualniająca (upgrade) OEM Wybrane produkty _ Full Packaged Product (FPP) Wybrane produkty Programy licencji grupowych (oprócz Windows 7) tylko Windows 7 Business 37

38 Ogólne prawa w umowach grupowych 38

39 Prawa w licencjach grupowych korzystania ze wskazanej w zamówieniu wersji produktu, używanie wcześniejszej wersji używania produktu w zamówionej wersji językowej, zmiana wersji językowej, 39

40 Software Assurance prawo do korzystania z najnowszej dostępnej wersji produktu, która pojawi się na rynku w czasie trwania Software Assurance, brak gwarancji, że w trakcie trwania Softwar Assurance pojawi się nowa wersja produktu. prawo do szeregu innych korzyści, 40

41 Kopie zamienne (re-imaging) prawo do wykorzystania nośników licencji grupowych do przygotowania obrazów instalacyjnych oprogramowania nabytego w umowach grupowych jak i nabytego w umowach OEM i FPP. Wymagania: taki sam produkt, identyczne składniki, ten sam język, ta sama wersja. 41

42 Kopie zamienne (re-imaging) Windows upgrade = Windows OEM/FPP, dla każdej zastępowanej kopii klient posiada oddzielną licencję, kopia zastępująca i zastępowana mają identyczne cechy, nabyta co najmniej jedną licencję na każdy produkt, dla którego zamierzają używać kopii zamiennych, prawo do kopii zamiennych nie zmienia warunków umowy OEM. 42

43 Kopii aplikacji na komputerze przenośnym w umowach grupowych, komputer przenośny jest używany przez osobę, która jest głównym użytkownikiem komputera stacjonarnego, 43

44 Academic Open Instytucja Edukacyjna przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie (szkoły wyższe) uznane za takie przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym instytucja edukacyjna ma swoją główną siedzibę. uznana, nie nastawiona na zysk, nauczająca w pełnym wymiarze godzin instytucja/organizacja nieakademicka lub pozarządowa.

45 Academic Open Lokalna, regionalna lub państwowa siedziba administracyjna instytucji Edukacyjnej, Biblioteki Publiczne, Muzea publiczne, Organizacje charytatywne której celem jest: pomoc ubogim, rozwój edukacji, rozwój opieki socjalnej I bytowej, rozwój kultury, rozwój środowiska naturalnego.

46 Open Government Czy całość przychodów przypada państwu? (czy część jest pobierana także przez prywatnych udziałowców?) Czy dany podmiot jest zwolniony z podatku od osób prawnych? Czy podmiot jest przynajmniej w 50% finansowany przez państwo? (tzn. czy z działalności komercyjnej pochodzi mniej niż 50% jego budżetu?) 46

47 Omówienie programów licencyjnych 47

48 Umowa OPEN umowa trwa dwa lata, od daty złożenia pierwszego zamówienia, zakupione licencje są wieczyste, możliwy jest zakup licencji, zapewnienia oprogramowania, wartość rabatu jest zależna od pierwszego zamówienia, nośniki pobierane z witryny, potwierdzenie licencji w wersji elektronicznej, płatność jednorazowa. 48

49 Open poziomy rabatowe wariant Business - minimum 5 licencji na dowolne produkty biznesowe oferowane w programie Open, wariant Volume produkty Microsoft dzielone są na 3 grupy: aplikacje biurowe oraz narzędzia programistyczne systemy operacyjne Serwery każdy produkt posiada wartość punktową, minimum 500 punktów w danej kategorii produktów. 49

50 Open Value (non company wide) 3 lata z możliwością odnowienia, Pierwsze zamówienie min. 5 licencji L+SA, SA Kolejne zamówienia w miesiącu instalacji Płatność coroczna Licencje wieczyste Jeden poziom cenowy 50

51 Open Value (company wide) Produkty platformy + dodatkowe, Produkty platformy Office Professional Plus, uaktualnienie do Windows 7 Enterprise, Core CAL, Enterprise CAL, Windows Small Business Server CAL, Essential Business Server CAL 51

52 Open Value (company wide) 3 lata z możliwością odnowienia, obowiązkowa standaryzacja na wszystkie kwalifikujące się komputery, komputer klasy PC, który spełnia minimalne wymagania techniczne do uruchomienia dowolnego produktu L+SA, SA Płatność coroczna Licencje wieczyste Poziomy cenowe od 5 do 249 komputerów kwalifikujących się. >= 250 komputerów kwalifikujących się. 52

53 Produkty dodatkowe możliwość dodania produktu w dowolnej chwili konieczność złożenia zamówienia przed instalacją roczne zamówienia aktualizacyjne brak gwarancji ceny na produkty dodatkowe jeden poziom cen dotyczy wszystkich produktów za wyjątkiem produktów platformy 53

54 Zamówienia w Open Value 1. rok 2. rok 3. rok zamówienie początkowe 1. płatność 2. płatność 3. płatność 1. zamówienie dodatkowe 1. płatność 2. płatność 3. płatność 2. zamówienie dodatkowe 3. zamówienie dodatkowe 1. płatność 2. płatność 1. płatność 54

55 Po wygaśnięciu umowy Posiada się licencje w najnowszej wersji (na dzień zakończenia umowy) Odnowienie SA w ramach: Przedłużonej umowy Open Value ( 3 lata) Nowej umowy Open Value Innej umowy (np. Open) 55

56 Cechy Open Value Subscription Umowa na 3 lata z możliwością przedłużenia Licencje wygasające (L+SA), możliwy wykup Od 5 komputerów Minimum 1 produkt platformy na wszystkie PC Produkty dodatkowe w dowolnej ilości Płatność roczna Gwarancja ceny na produkty platformy Zniżki (up-to-date oraz zniżka na platformę) Nośniki w ramach umowy Pomoc techniczna w ramach SA 56

57 Pomoc i dodatkowe informacje 57

58 Pomoc i dodatkowe informacje Polskie strony Microsoft dotyczące licencjonowania Światowe strony Microsoft dotyczące licencjonowania Infolinia Microsoft lub Mój blog 58

59 Pytania? 59

60 Dziękuję za uwagę 60

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Informacje o przewodniku Przewodnik został opracowany dla przedsiębiorców, aby pomóc im zrozumieć podstawy Zarządzania Licencjami Microsoft oraz wyposażyć w

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Przewodnik po usługach Software Assurance dla programów licencji grupowych Microsoft: Charakterystyka usług Warunki handlowe SPIS TREŚCI SOFTWARE ASSURANCE

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Przegląd reguł i stanu zastosowań Analiza przygotowana przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie Założenia i koordynacja Robert Kamioski Analiza

Bardziej szczegółowo

Fall. Office 365. Mariusz Głowacki. Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365.

Fall. Office 365. Mariusz Głowacki. Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365. Fall 16 Office 365 Mariusz Głowacki Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365 Mariusz Głowacki Spis treści WPROWADZENIE... 3 MICROSOFT ONLINE SERVICES

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 13.05.2011, Warszawa Dzisiejsze seminarium Czym jest Software Assurance?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA

Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu UNIT4 POLSKA oraz aplikacji TETA należących do UNIT4 Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 17.06.2011, Warszawa COMPAREX 2 Microsoft Software Assurance Czym jest

Bardziej szczegółowo