Cennik Edytor Aktów Prawnych XML Legislator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik Edytor Aktów Prawnych XML Legislator"

Transkrypt

1 Cennik Edytor Aktów Prawnych XML Legislator LICENCJE STANOWISKOWE* zakupu Uwagi - kwota oszczędności (upustu) w ramach promocji - dla NOWYCH klientów w przypadku zakupu Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Standard (EAP XML Legislator STD) Edytor Aktów Prawnych XML Legislator PREMIUM (EAP XML Legislator PREMIUM) / / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) LICENCJE SIECIOWE** zakupu Uwagi - kwota oszczędności (upustu) w ramach promocji - dla NOWYCH klientów w przypadku zakupu pakiet 3 licencji / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) pakiet 5 licencji / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) pakiet 10 licencji / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) pakiet 3 licencji / zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) pakiet 5 licencji / zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) pakiet 10 licencji / zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) LICENCJE OPEN (No-LIMIT)*** zakupu Uwagi - kwota oszczędności (upustu) w ramach promocji dla urzędów gmin oraz miast i gmin / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) dla urzędów gmin w miastach powiatowych / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) / zł (upust w wys. 40% ceny zakupu) dla urzędów gmin oraz miast i gmin / zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) dla urzędów gmin w miastach powiatowych / zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) / zł (upust w wys. 50% ceny zakupu) LICENCJE OPEN (No-LIMIT) - UMOWA NA 2 LATA (24 m-ce)**** zakupu Uwagi - kwota dodatkowych oszczędności (dodatkowego upustu) przy umowie na 2 lata dodatkowy upust w wysokości 5 % od ceny zakupu (łącznie 45% upustu) i 10% od ceny aktualizacji oraz ceny przedłużenia miesięcy, co wynosi: dla urzędów gmin oraz miast i gmin / / / zł (pierwszy zakup) oraz 125 zł (przedłużenie) dla urzędów gmin w miastach powiatowych / / / zł (pierwszy zakup) oraz 200 zł (przedłużenie) / / / zł (pierwszy zakup) oraz 300 zł (przedłużenie) dodatkowy upust w wysokości 10 % od ceny zakupu (łącznie 60% upustu) i 20% od ceny aktualizacji oraz ceny przedłużenia miesięcy, co wynosi: dla urzędów gmin oraz miast i gmin / / / zł (pierwszy zakup) oraz 500 zł (przedłużenie) dla urzędów gmin w miastach powiatowych / / / zł (pierwszy zakup) oraz 800 zł (przedłużenie) / / / zł (pierwszy zakup) oraz zł (przedłużenie) * wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT Strona 1 z 5

2 OBJAŚNIENIA DO CENNIKA: * Licencje stanowiskowe: Edytor w wersji stanowiskowej nie ma możliwości pracy w wersji sieciowej. Działa na konkretnym komputerze, na którym został zainstalowany. Aby można pracować na większej liczbie komputerów, należy zakupić na każdy z nich osobną licencję. ** Licencje sieciowe: Edytor w wersji SIECIOWEJ może być instalowany na dowolnej liczbie komputerów w Urzędzie (podłączonych do sieci Urzędu). W tym trybie pracy może RÓWNOCZEŚNIE korzystać z Edytora XML (a tym samym z SIP Legalis) tylu użytkowników ile jest zakupionych licencji sieciowych. *** Licencje OPEN (No-Limit): Edytor w wersji OPEN może być instalowany na dowolnej liczbie komputerów w Urzędzie - zarówno podłączonych do sieci komputerowej Urzędu, jak i na komputerach nie podłączonych do sieci oraz na komputerach przenośnych/laptopach (służbowych). W ramach licencji OPEN nie ma także limitu równoczesnych dostępów (równocześnie może pracować dowolna liczba pracowników Urzędu). **** Licencje OPEN (No-Limit) umowa na 2 lata (24 m-ce): W przypadku zawarcia umowy na okres 24 miesięcy obowiązują dodatkowe upusty cenowe, jak również jest gwarancja, że cena nie ulegnie zmianie aż do końca okresu umowy. Płatność - w całości po zawarciu umowy. W odniesieniu do EAP XML Legislator STANDARD dodatkowe upusty są w następującej wysokości: - dodatkowy upust w wysokości 5% od ceny zakupu oraz 10% od ceny przedłużenia na kolejny rok; W odniesieniu do EAP XML Legislator PREMIUM dodatkowe upusty są w następującej wysokości: - dodatkowy upust w wysokości 10% od ceny zakupu oraz 20% od ceny przedłużenia na kolejny rok; UWAGA: Możliwe jest również zawarcie umowy na okres dłuższy np. na 3 lata. W takim przypadku, zarówno wysokość upustów jak sposób płatności podlegają uzgodnieniu w drodze indywidualnych negocjacji. zakupu: - dotyczy klientów, który dokonują zakupu Edytora XML po raz pierwszy. W przypadku posiadania licencji na Edytor XML we wcześniejszej/niższej wersji, zakup może być dokonany w cenie AKTUALIZACJI. zakupu obejmuje: roczną licencję na zakupioną wersję Edytor XML, licencję na Bazę Aktów Własnych (BAW), roczną opiekę serwisową (wsparcie techniczne i merytoryczne oraz bezpłatne uaktualnienia w ramach zakupionej wersji) oraz dostęp do SIP Legalis FREE (bezpłatny dostęp do ustaw i aktów wykonawczych w postaci tekstów ujednoliconych wraz z ich wersjami czasowymi treść obowiązująca na wybraną datę). miesięcy: - obejmuje roczną licencję na zakupioną wersję Edytora XML, licencję na Bazę Aktów Własnych (BAW), roczną opiekę serwisową (wsparcie techniczne i merytoryczne oraz bezpłatne uaktualnienia w ramach zakupionej wersji) oraz dostęp do SIP Legalis FREE (bezpłatny dostęp do ustaw i aktów wykonawczych w postaci tekstów ujednoliconych wraz z ich wersjami czasowymi treść obowiązująca na wybraną datę). aktualizacji: - obejmuje roczną licencję na zakupioną wersję Edytora XML, licencję na Bazę Aktów Własnych (BAW), roczną opiekę serwisową (wsparcie techniczne i merytoryczne oraz bezpłatne uaktualnienia w ramach zakupionej wersji) oraz dostęp do SIP Legalis FREE (bezpłatny dostęp do ustaw i aktów wykonawczych w postaci tekstów ujednoliconych wraz z ich wersjami czasowymi treść obowiązująca na wybraną datę). JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST: licencji na Edytor XML dla jednostek organizacyjnych i innych podmiotów JST (np. przedsiębiorstw komunalnych): Standardowo obowiązują ceny podane w cenniku, wraz z upustami obowiązującymi dla Urzędów JST. Możliwość uzyskania dodatkowego upustu w wys. 50%: Samorządowe jednostki organizacyjne (w tym przedsiębiorstwa i spółki komunalne) mogą nabywać licencje na Edytor XML Legislator z upustem 50% w stosunku do cen cennikowych. Warunkiem udzielenia takiego upustu jest wykupienie przez Urząd licencji OPEN na EAP XML Legislator (w wersji Standard lub Premium). W takiej sytuacji, cena zakupu przez jednostkę organizacyjną np. 1 licencji na EAP XML Legislator Premium wyniesie zamiast zł jedynie 500 zł (wraz z opieka serwisową na 12 miesięcy). Wraz z licencją na Edytor XML, jednostka organizacyjna otrzyma również dostęp do BAW (Baza Aktów Własnych) pozwalającą na zapewnienie elektronicznego dostępu do aktów prawnych stanowionych przez kierownika jednostki, jak również dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS w wersji bezpłatnej (FREE). Uwaga: Istnieje również możliwość zakupu przez jednostkę organizacyjną Edytora XML wraz z bezpłatnym dostępem do SIP Legalis na licencji OPEN (bez limitu stanowisk) cena takiej licencji jest ustalana indywidualnie, zależnie od wielkości jednostki. Strona 2 z 5

3 ZASADY DOKONYWANIA AKTUALIZACJI WYLICZANIE CENY AKTUALIZACJI W ramach tzw. AKTUALIZACJI LICENCJI możliwe jest: zarówno dokonywanie zakupu dodatkowych licencji w ramach posiadanej wersji Edytora XML Legislator, jak również przechodzenie na wyższą wersję Edytora XML np. ze starego EAP XML Standard na wersję EAP XML Legislator Standard lub Premium, czy też z EAP XML Legislator Standard na EAP XML Legislator Premium (w dowolnym modelu licencjonowania, to jest jednostanowiskowym, sieciowym, czy też OPEN). Z AKTUALIZACJI LICENCJI można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy Urząd posiada aktualną licencję na dowolną wersję Edytora XML, bez względu na liczbę licencji (a więc zarówno może to być płatna licencja na stary edytor xml, jak i na nowy ). Tak więc, posiadając np. tylko jedną aktualną licencję na stary edytor EAP XML Standard, można na zasadach AKTUALIZACJI dokonać zakupu nawet najnowszej wersji to jest Edytora XML Legislator Premium w wersji OPEN co daje możliwość skorzystania z wysokich upustów cenowych. Ważne dla użytkowników starego Edytora XML w wersji bezpłatnej: W sytuacji, gdy Urząd korzysta z wersji bezpłatnej Edytora XML, może skorzystać z upustu od pierwszej ceny zakupu (w wysokości nawet do 50%), ale tylko w okresie do 31 maja 2013 r. AKTUALIZACJA OD ZARAZ W przypadku dokonywania AKTUALIZACJI najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że Urząd ma wykupione licencje na daną wersję Edytora XML, których okres ważności jeszcze nie wygasł, ale z takich czy innych powodów chce już w danym momencie dokupić ich dodatkową liczbę (lub przejść na OPEN) czy też przejść na wyższą wersję (np. EAP XML Legislator Premium). Może być to spowodowane np. tym, że Urząd chce takim posunięciem zapewnić od zaraz dostęp dla wszystkich swoich pracowników do SIP Legalis FREE (bezpłatny dostęp do ustaw i rozporządzeń w postaci tekstów ujednoliconych wraz z wersjami czasowymi). Aby to uzyskać, konieczne staje się wykupienie dla Urzędu licencji OPEN obojętnie czy w ramach EAP XML Legislator Standard, czy też Premium. Niemniej jednak, powyższe wiąże się to z określonymi, dodatkowymi kosztami, na które Urząd może nie być do końca przygotowany np. brak pokrycia w budżecie, itp. Równocześnie, dokonanie AKTUALIZACJI jest uzasadnione ponieważ pracownicy powinni otrzymać dostęp do systemu informacji prawnej jak najszybciej (tym bardziej, że jest to dostęp bezpłatny) - czekanie z tym aż do wygaśnięcia licencji nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. ZASADY DOKONYWANIA AKTUALIZACJI Biorąc powyższe pod uwagę, AKTUALIZACJA może być dokonana wg jednej z dwóch niżej przedstawionych metod wybór metody należy do Urzędu, powinien być dostosowany do jego indywidualnej sytuacji. Wariant 1 aktualizacja do końca czasu wygaśnięcia aktualnej licencji : Zasady dokonywania AKTUALIZACJI w tym wariancie są następujące: 1) aktualizacja może być dokonana w każdym momencie obowiązywania wcześniej wykupionej licencji, 2) koszt aktualizacji jest wyliczany od momentu jego dokonania do czasu wygaśnięcia licencji (zatem, im bliższy jest termin wygaśnięcia już zakupionej i aktualnie używanej licencji, tym koszt aktualizacji JEST NIŻSZY), 3) od ceny aktualizacji odejmuje się kwotę proporcjonalną do wcześniej zapłaconej ceny za licencję i czasu pozostałego do jej wygaśnięcia - co dodatkowo obniża cenę aktualizacji (tym samym nie dochodzi do podwójnego płacenia ). Jest to wariant bardzo korzystny w sytuacji, gdy Urząd ma w danym momencie bardzo ograniczone możliwości sfinansowania aktualizacji a równocześnie widzi potrzebę jego dokonania, i to od zaraz. Jak realizacja tego wariantu wygląda w praktyce, przedstawione jest w dalszej części na przykładowych wyliczeniach. Wariant 2 aktualizacja miesięcy : W tym wariancie, zasady są następujące: 1) aktualizacja może być dokonana w każdym momencie obowiązywania wcześniej wykupionej licencji 2) koszt aktualizacji jest wyliczany od momentu jego dokonania, ale nie do czasu wygaśnięcia licencji, ale licencja jest nabywana na okres KOLEJNYCH 12 miesięcy (od momentu aktualizacji) 3) od ceny aktualizacji odejmuje się kwotę proporcjonalną do wcześniej zapłaconej ceny za licencję i czasu pozostałego do jej wygaśnięcia co dodatkowo obniża cenę aktualizacji (tym samym nie dochodzi do podwójnego płacenia ). Jest to wariant bardzo korzystny w sytuacji, gdy Urząd ma w danym momencie możliwość sfinansowania aktualizacji i to od zaraz. Strona 3 z 5

4 AKTUALIZACJA EAP XML LEGISLATOR - Przykładowe wyliczenia Przykład 1: Urząd Gminy - w opcji do końca czasu wygaśnięcia aktualnej licencji : Urząd Gminy AKTUALIZACJA z licencji EAP XML Legislator Standard (1 licencja) na wersję PREMIUM OPEN (bez limitu): Załóżmy, że Urząd Gminy posiada JEDNĄ licencję na EAP XML Legislator w wersji STANDARD. Licencja została zakupiona w październiku 2012 koszt zakupu/przedłużenia licencji wynosił 450 zł. Załóżmy, że w czerwcu 2013 r. Urząd chce dokonać aktualizacji tej licencji, ale do w najwyższej wersji Edytora to jest EAP XML Legislator PREMIUM OPEN. Ile to by kosztowało? 1. Wyliczenie podstawowego kosztu aktualizacji: aktualizacji licencji na EAP XML Legislator PREMIUM OPEN wynosi zł. (na 12 miesięcy). Jeżeli aktualizacja ma być dokonana w czerwcu 2013 r., a wygaśnięcie aktualnie posiadanej licencji miałoby nastąpić w październiku 2013 r,, oznacza to, że do zakończenia okresu licencji pozostają 4 miesiące (okres od czerwca do października 2013 r.). Tak więc, podstawowa cena aktualizacji w takim przypadku wynosi: zł (cena za pełne 12 miesięcy) x 4/12 = 833 zł. Byłaby to cena aktualizacji za używanie Edytora XML w wyższej zakupionej wersji, przez okres 4 miesięcy. Ale Urząd ma przecież już wcześniej wykupiona licencję, za którą już wcześniej zapłacił.. Dlatego też, konieczne jest ODJĘCIE od tak wyliczonej podstawowej ceny aktualizacji, kwoty przypadającej na niewykorzystany czas używania wcześniej zakupionej licencji. Wyliczenie powyższego przedstawione zostało poniżej w pkt Wyliczenie kwoty upustu z tytułu niewykorzystanego czasu używania wcześniej zakupionych licencji: W sytuacji gdy licencja na EAP XML Legislator Standard została zakupiona w październiku 2012 r. a aktualizacja do OPEN Premium ma być dokonana w czerwcu 2013, oznacza to, że do w momencie dokonywania aktualizacji, do końca ważności dotychczasowej licencji pozostałoby jeszcze 4 miesiące. używania wcześniej zakupionej licencji za te 4 miesiące wynosi: zł (jest to cena zakupu z października) x 4/12 = 150 zł. I tak wyliczoną kwotę należy następnie ODJĄĆ od podstawowego kosztu aktualizacji. Po odjęciu tej kwoty otrzymamy cenę aktualizacji do zapłacenia. Wyliczenie tego mamy poniżej w pkt Wyliczenie ceny AKTUALIZACJI do zapłacenia : aktualizacji do zapłacenia wynosi: cena podstawowego kosztu aktualizacji minus kwota upustu z tytułu niewykorzystanego czasu używania W omawianym przypadku, cena ta wyniosłaby: 833 zł 150 zł = 683 zł. Korzyści z aktualizacji w wariancie do końca czasu wygaśnięcia aktualnej licencji : 1) W sytuacji, gdy do końca wygaśnięcia dotychczas posiadanej jednej licencji na EAP XML Legislator Standard pozostało jeszcze 4 miesiące, to dokonując aktualizacji nawet do wersji PREMIUM OPEN, Urząd zapłaci tylko 683 zł. (plus 23% VAT). 2) W efekcie, już za kwotę 683 zł., wszyscy pracownicy urzędu będą mieli zapewniony dostęp do ustaw i aktów wykonawczych (do ich tekstów jednolitych wraz z wersjami czasowymi tekst obowiązujący na wybrana datę); 3) Od października Urząd będzie mógł przedłużyć licencje zakupione w ramach aktualizacji, na standardowych zasadach (koszt przedłużenia miesięcy to w tym przypadku zł.). Dodatkowe możliwości obniżenia kosztów dostępu do informacji prawnej: licencji zakupionych w wyniku aktualizacji może być jeszcze znacząco obniżona. Wystarczy, że ich przedłużenia będzie nie na 12 miesięcy ale na 24 miesiące. W takim przypadku Urząd skorzysta z dodatkowego upustu w wysokości 20%. W efekcie, koszt licencji miesięcy wyniesie zamiast zł, jedynie zł. I do tego gwarancja niezmienności ceny aż do końca ważności licencji. Ocena opłacalności dokonania aktualizacji do licencji OPEN: Rozważając zasadność aktualizacji z niższych wersji Edytora XML do wersji EAP XML Legislator PREMIUM na licencji OPEN (bez limitu stanowisk), warto wziąć pod uwagę w szczególności dwa następujące aspekty: zwiększone funkcjonalności oferowane przez wersję PREMIUM w porównaniu do wersji STANDARD (zobacz porównanie) koszty jakie są dotychczas ponoszone (albo jakie byłyby konieczne do poniesienia) dla zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do informacji prawnej (wraz z zakupem wersji OPEN mamy zapewniony bezpłatny dostęp do tekstów aktów normatywnych w ramach SIP Legalis FREE, a już za cenę zł dodatkowo także dostęp do orzecznictwa i pełnego modułu komentarzowego Prawo administracyjne i to dla wszystkich pracowników.). Strona 4 z 5

5 Przykład 2: Starostwo Powiatowe - w opcji do końca czasu wygaśnięcia aktualnej licencji : Starostwo Powiatowe AKTUALIZACJA z licencji EAP XML Legislator Standard (3 licencje sieciowe) na wersję PREMIUM OPEN (bez limitu stanowisk): Załóżmy, że Starostwo Powiatowe posiada 3 licencje sieciowe na stary edytor (EAP XML Standard). Licencje te zostały zakupione/przedłużone w październiku 2012 r. Koszt zakupu/przedłużenia licencji wynosił zł. Urząd w czerwcu 2013 r. zamierza dokonać aktualizacji dotychczas posiadanych 3 licencji EAP XML Standard, na licencję OPEN, ale w najwyższej wersji Edytora, to jest w wersji EAP XML Legislator PREMIUM (m.in. dlatego aby mieć możliwość automatycznego tworzenia obwieszczeń z tekstami jednolitymi, dostęp do BAW, oraz zapewnić bezpłatny dostęp wszystkim swoim pracownikom do informacji prawnej ustaw i aktów wykonawczych w postaci tekstów ujednoliconych, wraz z ich wersjami czasowymi). Ile to by kosztowało? 1. Wyliczenie podstawowego kosztu aktualizacji: aktualizacji licencji na EAP XML Legislator PREMIUM OPEN dla Starostwa Powiatowego wynosi zł. (na 12 miesięcy). Jeżeli aktualizacja ma być dokonana w czerwcu 2013 r., a wygaśnięcie aktualnie posiadanej licencji miałoby nastąpić w październiku 2013 r,, oznacza to, że do zakończenia okresu licencji pozostają 4 miesiące (okres od czerwca do października 2013 r.). Tak więc, podstawowa cena aktualizacji w takim przypadku wynosi: zł (cena za pełne 12 miesięcy) x 4/12 = zł. Byłaby to cena aktualizacji za używanie Edytora XML w wyższej zakupionej wersji, przez okres 4 miesięcy. Ale Starostwo ma przecież już wcześniej wykupiona licencję, za którą już wcześniej zapłaciło. Dlatego też, konieczne jest ODJĘCIE od tak wyliczonej podstawowej ceny aktualizacji, kwoty przypadającej na niewykorzystany czas używania wcześniej zakupionej licencji. Wyliczenie powyższego przedstawione zostało poniżej w pkt Wyliczenie kwoty upustu z tytułu niewykorzystanego czasu używania wcześniej zakupionych licencji: W sytuacji gdy licencja na EAP XML Standard została zakupiona w październiku 2012 r. a aktualizacja do OPEN Premium ma być dokonana w czerwcu 2013, oznacza to, że do w momencie dokonywania aktualizacji, do końca ważności dotychczasowej licencji pozostałoby jeszcze 4 miesiące. używania wcześniej zakupionej licencji za te 4 miesiące wynosi: zł x 4/12 = 350 zł. I tak wyliczoną kwotę należy następnie ODJĄĆ od podstawowego kosztu aktualizacji. Po odjęciu tej kwoty otrzymamy cenę aktualizacji do zapłacenia. Wyliczenie tego mamy poniżej w pkt Wyliczenie ceny AKTUALIZACJI do zapłacenia : aktualizacji do zapłacenia wynosi: cena podstawowego kosztu aktualizacji minus kwota upustu z tytułu niewykorzystanego czasu używania W omawianym przypadku, cena ta wyniosłaby: zł 350 zł = zł. Korzyści z aktualizacji w wariancie do końca czasu wygaśnięcia aktualnej licencji : 1) W sytuacji, gdy do końca wygaśnięcia dotychczas posiadanej jednej licencji na EAP XML Legislator Standard pozostało jeszcze 4 miesiące, to dokonując aktualizacji, nawet do wersji PREMIUM OPEN, Starostwo zapłaci tylko zł. (plus 23% VAT). 2) W efekcie, już za kwotę zł., wszyscy pracownicy Starostwa będą mieli zapewniony dostęp do ustaw i aktów wykonawczych (do ich tekstów jednolitych wraz z wersjami czasowymi tekst obowiązujący na wybraną datę); 3) Od października Starostwo będzie mogło przedłużyć licencje zakupione w ramach aktualizacji, na standardowych zasadach (koszt przedłużenia miesięcy to w tym przypadku zł.). Dodatkowe możliwości obniżenia kosztów dostępu do informacji prawnej: licencji zakupionych w wyniku aktualizacji może być jeszcze znacząco obniżona. Wystarczy, że ich przedłużenie będzie nie na 12 miesięcy ale na 24 miesiące. W takim przypadku Urząd skorzysta z dodatkowego upustu w wysokości 20%. W efekcie, koszt licencji miesięcy wyniesie zamiast zł, jedynie zł. I do tego gwarancja niezmienności ceny aż do końca ważności licencji. Ocena opłacalności dokonania aktualizacji do licencji OPEN: Rozważając zasadność aktualizacji z niższych wersji Edytora XML do wersji EAP XML Legislator PREMIUM na licencji OPEN (bez limitu stanowisk), warto wziąć pod uwagę w szczególności dwa następujące aspekty: zwiększone funkcjonalności oferowane przez wersję PREMIUM w porównaniu do wersji STANDARD (zobacz porównanie) koszty jakie są dotychczas ponoszone (albo jakie byłyby konieczne do poniesienia) dla zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do informacji prawnej (wraz z zakupem wersji OPEN mamy zapewniony bezpłatny dostęp do tekstów aktów normatywnych w ramach SIP Legalis FREE, a już za cenę zł dodatkowo także dostęp do orzecznictwa i pełnego modułu komentarzowego Prawo administracyjne i to dla wszystkich pracowników.). Strona 5 z 5

Legislator SIP Legalis JST

Legislator SIP Legalis JST Legislator SIP Legalis JST Dokument zawiera opis możliwości aplikacji wynikających z integracji EAP XML Legislator i SIP Legalis JST Data dokumentu:28 maja 2013 Wersja: 1.1 Autor: Adam Grytner, Piotr Jegorow

Bardziej szczegółowo

ZASADY LICENCJONOWANIA DESlock+

ZASADY LICENCJONOWANIA DESlock+ ZASADY LICENCJONOWANIA DESlock+ W licencjonowaniu DESlock+ klient ma do wyboru cztery rodzaje licencji dla komputerów z systemem operacyjnym Windows (Personal, Essential, Standard, PRO). Tylko wersje komercyjne,

Bardziej szczegółowo

Integracja EAP XML Legislator z SIP Legalis JST

Integracja EAP XML Legislator z SIP Legalis JST PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Integracja EAP XML Legislator z SIP Legalis JST Dokument zawiera opis możliwości aplikacji wynikających z integracji : EAP XML Legislator i SIP Legalis JST Data dokumentu: 1 marca

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa Oferta ważna od Sage Symfonia 2.0 dla biur rachunkowych

Oferta cenowa Oferta ważna od Sage Symfonia 2.0 dla biur rachunkowych Oferta cenowa Oferta ważna od 07.06.206 Symfonia 2.0 dla biur rachunkowych. Cennik pojedynczych modułów dla biur rachunkowych.. Model licencyjny Moduły podstawowe (bez limitu firm) Cena za stanowisko Finanse

Bardziej szczegółowo

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro.

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro. Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności www.abcpro.pl Spis treści Zastosowanie... 3 Dla kogo przeznaczony?... 4 Wykaz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę!

Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. 12 626 36 36, fax 12 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 stycznia 2014 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start. Symfonia Start - e-dokumenty. Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa. Symfonia Start - Mała Księgowość

Symfonia Start. Symfonia Start - e-dokumenty. Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa. Symfonia Start - Mała Księgowość Symfonia Start Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa Symfonia Start - Mała Księgowość Cena netto: 245,00 PLN Cena netto: 81,00 PLN Cena netto: 169,00 PLN Cena brutto: 301,35 PLN Cena brutto:

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Cennik podstawowy

Cennik podstawowy Cennik podstawowy 28.01.2013. Nowe zasady licencjonowania modułów - Księgi zwierząt - Handel zwierzętami - Ubój zwierząt: 1. Po zakupie programu otrzymują Państwo licencję na rok czasu od daty płatności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę!

Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Program 1 799,00 PLN 1 799,00 PLN. Symfopakiet Premium 1 080,00 PLN 600,00 PLN 152,00 PLN 80,00 PLN 424,00 PLN 222,00 PLN

Program 1 799,00 PLN 1 799,00 PLN. Symfopakiet Premium 1 080,00 PLN 600,00 PLN 152,00 PLN 80,00 PLN 424,00 PLN 222,00 PLN Cennik Systemów Symfonia Do wszystkich programów w wersji bez limitu firm naleŝy dokupić klucz sprzętowy w cenie 180PLN netto. Do podanych cen naleŝy doliczyć podatek VAT 23%. Sage w swojej ofercie posiada

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 lipca 2009 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Obowiązujący do odwołania od dnia 1 marzec 2014r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest głównie od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego jaki zamówisz do swojego sklepu oraz formy

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania 1/2015

Cennik oprogramowania 1/2015 Cennik oprogramowania 1/2015 Obowiązuje od 22-07-2015 Podane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami netto w PLN Należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce Informacje ogólne... 2 1. Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 16 czerwca 2016 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Sierpniowa promocja cenowa 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Sierpniowa promocja cenowa 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Sierpniowa promocja cenowa 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej: Sierpniowa promocja cenowa (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest pkt.pl Marketing Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Cennik pojedynczych modułów dla biur rachunkowych. 1.1 Model licencyjny

Sage Symfonia Cennik pojedynczych modułów dla biur rachunkowych. 1.1 Model licencyjny Symfonia 2.0 Oferta cenowa dla Biur Rachunkowych Obowiązuje od 5.10.2016 Uprawnione do składania zamówień na licencje i y dla biur rachunkowych są podmioty, których przeważającą działalnością jest 69.20.Z

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania wersja dla klientów

Często zadawane pytania wersja dla klientów Ważne informacje dotyczące planów obsługi Często zadawane pytania wersja dla klientów W tym dokumencie podajemy odpowiedzi na często zadawane pytania na temat nadchodzących zmian w planach obsługi. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania 2017

Cennik oprogramowania 2017 Cennik oprogramowania 2017 Obowiązuje od 01-12-2017 Podane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami netto w PLN Należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce Informacje ogólne... 3 1. Program

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania wersja dla klientów

Często zadawane pytania wersja dla klientów Ważne informacje dotyczące planów obsługi Często zadawane pytania wersja dla klientów W tym dokumencie podajemy odpowiedzi na często zadawane pytania na temat zmian w planach obsługi. Zmiany te są elementem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Urzędów Pracy, LICENCJA na wersję 2017 oraz UTRZYMANIE SYSTEMU PSZ.eDOK w 2017 r.

Oferta dla Urzędów Pracy, LICENCJA na wersję 2017 oraz UTRZYMANIE SYSTEMU PSZ.eDOK w 2017 r. Zabrze, 22 września 2016r. Oferta dla Urzędów Pracy, LICENCJA na wersję 2017 oraz UTRZYMANIE SYSTEMU PSZ.eDOK w 2017 r. PSZ.eDOK - aplikacja zintegrowana z Oprogramowaniem Syriusz Std Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy Profil i misja firmy Na polskim rynku informatycznym działamy od 2009 r. ABC PRO Sp. z o.o. stanowi kontynuację i rozwinięcie działalności firmy Administration & Business Consulting założonej przez Ryszarda

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE WYGENEROWANIA USŁUGI E-ABONAMENTU NR. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-ABONAMENTU DO PROGRAMÓW INSERT NEXO i NEXO PRO

POTWIERDZENIE WYGENEROWANIA USŁUGI E-ABONAMENTU NR. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-ABONAMENTU DO PROGRAMÓW INSERT NEXO i NEXO PRO POTWIERDZENIE WYGENEROWANIA USŁUGI E-ABONAMENTU NR DOTYCZY PROGRAMU O NUMERZE LICENCJI OKRES OBOWIĄZYWANIA ABONAMENTU: DANE USŁUGOBIORCY Nazwa firmy: Nr NIP/VATIN/PESEL: Adres siedziby:,, WARUNKI ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjątkowe Pakiety Biznesowe (2015-2)

REGULAMIN PROMOCJI Wyjątkowe Pakiety Biznesowe (2015-2) II. TWOJE OPŁATY REGULAMIN PROMOCJI I. W PROMOCJI OTRZYMUJESZ Upusty na Usługę Internetową, Telewizyjną i Telefoniczną przez cały okres zobowiązania, Dodatkowe produkty w ramach oferty zintegrowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Sierpniowa wyprzedaż 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Sierpniowa wyprzedaż 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Sierpniowa wyprzedaż 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej: Sieprniowa wyprzedaż (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Ostatnia modyfikacja 1 maj 2017r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest w największej mierze od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego oraz formy zakupu oprogramowania. Pierwszy element

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie Warszawa. Biuro Obsługi Abonenta:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie Warszawa. Biuro Obsługi Abonenta: Numer materiału: 1706921. Oddano do druku 07.01.2006 r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Biuro Obsługi Abonenta: 602 900 000 (opłata zgodna z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

NAD MORZEM GDAŃSK, R.

NAD MORZEM GDAŃSK, R. XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BeSTi@ - warsztaty komputerowe towarzyszące Konferencji Szanowni Państwo, XVII Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ odbędzie się tym razem

Bardziej szczegółowo

Biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK).

Biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK). Sage e-audytor Sage e-audytor Biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK). Rozwiązanie dedykowane wszystkim

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny abonament

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania wersja dla klientów

Często zadawane pytania wersja dla klientów Ważne informacje dotyczące planów obsługi Często zadawane pytania wersja dla klientów W tym dokumencie podajemy odpowiedzi na często zadawane pytania na temat zmian w planach obsługi. Zmiany te są elementem

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DEALERA B I S GWARANCJA SERWISOWA. program przedłużonej gwarancji dla samochodów marki Toyota

CERTYFIKAT DEALERA B I S GWARANCJA SERWISOWA. program przedłużonej gwarancji dla samochodów marki Toyota CERTYFIKAT DEALERA B I S GWARANCJA SERWISOWA program przedłużonej gwarancji dla samochodów marki Toyota Co to jest Certyfikat Dealera? Certyfikat dealera jest narzędziem marketingu (promowania). Klient

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 27.10.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma 1. Program smartfirma ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

Gdynia, 12 luty 2014 roku. Szanowni Państwo,

Gdynia, 12 luty 2014 roku. Szanowni Państwo, Gdynia, 12 luty 2014 roku zanowni Państwo, Firma CACO p. z o.o. specjalizuje się w informatycznej obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo- Pożyczkowych. Głównym priorytetem naszej działalności jest tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług 3RP.com.pl - systemy dla firm

Cennik Usług 3RP.com.pl - systemy dla firm Prowadzimy serwis komputerów, oprogramowania i infrastruktury IT. Obsługujemy zarówno zgłoszenia incydentalne jak i oferujemy stałą opiekę serwisową. Cennik Usług 3RP.com.pl - systemy dla firm Cennik i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Chmura na start. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Chmura na start. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Chmura na start z dnia 26.05.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej: Chmura na start (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest Orange Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa Oferta ważna od Sage Symfonia 2.0 dla firm

Oferta cenowa Oferta ważna od Sage Symfonia 2.0 dla firm Oferta cenowa Oferta ważna od 20.0.206 Symfonia 2.0 dla firm. Model licencyjny.. Cennik programów Cena netto za stanowisko Finanse i Księgowość 990 w cenie 990 Kadry i Płace Środki Trwałe Rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

2.. zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez.

2.. zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez. Załącznik nr 5 Projekt UMOWA NR SI.253.6.2016/2017 zawarta w dniu. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Powiatem Kołobrzeskim Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 04.09.2015

REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 04.09.2015 REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 04.09.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma 1. Program smartfirma ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah Czas trwania Oferty: W okresie od 17.11.2014 do wycofania niniejszej oferty (dalej Oferta ) przez T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator ) lub wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj produktu/usługi Wersja standardowa Dodatkowe stanowisko. Program 1 990,00 PLN 1 393,00 PLN. Symfopakiet 495,00 PLN 273,00 PLN

Rodzaj produktu/usługi Wersja standardowa Dodatkowe stanowisko. Program 1 990,00 PLN 1 393,00 PLN. Symfopakiet 495,00 PLN 273,00 PLN Cennik Do wszystkich programów w wersji bez limitu firm należy dokupić klucz sprzętowy w cenie 180PLN netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Powyższe cenniki nie stanowią oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Rozmowy w Firmie przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Rozmowy w Firmie przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Rozmowy w Firmie przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od 11.04.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 12.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 12.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 12.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP 2018 Cennik

Sage Symfonia ERP 2018 Cennik Sage Symfonia ERP 2018 Cennik Data wejścia w życie 01-07-2017 1 Sage Symfonia ERP Ceny w licencji z Gwarancją Poniższe ceny mają zastosowanie przy sprzedaży licencji. Grupa modułów podstawowych Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 1. Czy udział uczelni w konsorcjum w konkursie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe zasady funkcjonowania Usługi Wsparcia Technicznego

II. Podstawowe zasady funkcjonowania Usługi Wsparcia Technicznego I. Skróty REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO z dnia 1 października 2013 roku 1. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego obejmujący zbiór zasad prowadzenie Usługi Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi IAI-Shop.com

Cennik usługi IAI-Shop.com Cennik usługi IAI-Shop.com Obowiązujący do odwołania od dnia 1 listopada 2007r. 1 Opłaty administracyjne 1. Opłata aktywacyjna 399zł Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu niezależnego panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML Dokument zawiera szczegółowy opis tworzenia aktów zmieniających przy użyciu programu Edytor Tekstów Jednolitych XML www.abcpro.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1 Prawidłowe podłączenie instalacji.

1 Prawidłowe podłączenie instalacji. FAQ 1 Prawidłowe podłączenie instalacji. Wewnątrz Państwa domu zamontowany jest zasilacz służący do zasilania urządzenia odbiorczego znajdującego się na zewnątrz. Zasilacz ma dwa opisane gniazda: POE oraz

Bardziej szczegółowo

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych)

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych) Cennik ASSECO WAPRO Fakturowanie - WF-Fakturka (dows) LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START pakiet jednostanowiskowy*** 150,- EDUKACYJNA pakiet edukacyjny (tylko do celów Sprzedaż i magazyn -

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA DZIECI W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH RZESZÓW, 8 CZERWCA 2011 R. PYTANIA 1. Jaki jest określony procent dofinansowania na wydatki

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi IAI-Shop.com

Cennik usługi IAI-Shop.com Cennik usługi IAI-Shop.com Obowiązujący do odwołania od dnia 21 stycznia 2008r. 1 Opłaty administracyjne 1. Opłata aktywacyjna 499zł Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu niezależnego panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY Edytor aktów i czynności notarialnych Elektroniczne księgi notarialne Integracja z systemami eadministracji Sprawozdania, analizy i raporty www.notaris.pl PAKIET NOTARIS

Bardziej szczegółowo

CUPT/DO/OZ/25/3/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE

CUPT/DO/OZ/25/3/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/3/1/AB/16 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plan Europejski 2 00-844 Warszawa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup dostępu do systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Pakiety Autodesk Desing i Creation Suite Często zadawane pytania W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zbliżającego się zakończenia sprzedaży pakietów Design i

Bardziej szczegółowo

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 1. Opłaty abonamentowe za wybrane w Umowie Pakiety: Łódź, 1 lutego 2017 r. ... Imię i nazwisko Abonenta

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 1. Opłaty abonamentowe za wybrane w Umowie Pakiety: Łódź, 1 lutego 2017 r. ... Imię i nazwisko Abonenta ... Imię i nazwisko Abonenta Łódź, 1 lutego 2017 r.... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Warto na dłużej prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. (dla konsumentów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 368797-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Postanowienia ogólne. 2. Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Postanowienia ogólne. 2. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Konfederacja ), w ramach projektu Świadomy Podatnik ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Dziennik Ustaw Nr 238 16193 Poz. 1579 1579 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Na podstawie art. 134

Bardziej szczegółowo

Włącz Orange Free z laptopem za 1zł

Włącz Orange Free z laptopem za 1zł Włącz Orange Free z laptopem za 1zł Rozwój mobilnego Internetu w Polsce Od Business Everywhere w Orange dla korporacji i mniejszych firm do Orange Free dla klientów indywidualnych Dla klientów potrzebujących

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu - WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu - WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ - WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI Szanowni Państwo, XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ odbędzie się tym razem

Bardziej szczegółowo

Licencja Zakres licencji Cena**** START pakiet jednostanowiskowy lub aktualizacja 150,- Licencja Zakres licencji Cena****

Licencja Zakres licencji Cena**** START pakiet jednostanowiskowy lub aktualizacja 150,- Licencja Zakres licencji Cena**** Cennik Obowiązuje od: 01.01.2011 roku Asseco WAPRO START Asseco WAPRO BIZNES Asseco WAPRO PRESTIŻ Asseco WAPRO BIURO Asseco WAPRO BUDŻET Asseco WAPRO MOBILE Asseco WAPRO dla EDUKACJI ASSECO WAPRO START

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Abonentów Heyah Mix

Regulamin oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Abonentów Heyah Mix T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi IAI-Shop.com

Cennik usługi IAI-Shop.com Cennik usługi IAI-Shop.com Obowiązujący do odwołania od dnia 1 czerwca 2007r. 1 Opłaty administracyjne 1. Opłata aktywacyjna 399zł Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu niezależnego panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

40% dla wszystkich A DODATKOWO:

40% dla wszystkich A DODATKOWO: z rabatem 40% dla wszystkich A DODATKOWO: do 1000 zł rabatu dla rodzin do 500 zł rabatu dla par pakiet KOMFORT za drobne WAKACJE 2017 Promocja obowiązuje od 21.01.2017 do 31.01.2017 1. W SECOND MINUTE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. PAKIETY MEDI PARTNER o wartości 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł

REGULAMIN PROMOCJI. PAKIETY MEDI PARTNER o wartości 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł REGULAMIN PROMOCJI PAKIETY MEDI PARTNER o wartości 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Medi Partner sp. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 18.11.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Cennik usług JPK. pakiet non stop 10/2 stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich

Cennik usług JPK. pakiet non stop 10/2 stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich cennik usług dostępu do Internetu JPK - strona 1/9 Cennik usług JPK Ważny od: 01-06-2015 Stawka VAT pełna: 23% Stawka VAT obniżona: 8% 1. Opłata przyłączeniowe: tabela 1 lp. rodzaj usługi cena netto VAT

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo