Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1"

Transkrypt

1 Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. INSPEKTORAT UBROJENIA NrWI/. o;3 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania dla potrzeb resortu obrony narodowej, nr ewidencyjny IU/3 14/yII-53/ZO/PN/AE/DOS/K Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 O r. Nr 1 13 poz.759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 1: W załączniku nr 1 do SIWZ, w zadaniu 2 w poz.2 tablicy jest podana nazwa produktu ABBYY FineReader Engine 8.1 Professional RTL/1OK/PPM/HW/Add-on Safe PDF, Open PDF, z czego wynika, że Zamawiający wymaga dostarczenia m.in. klucza sprzętowego, co jest rozwiązaniem droższym od klucza programowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tych licencji z kluczem software owym? W przypadku zgody nazwa produktu będzie następująca: ABBYY FineReader Engine 8. 1 Professional RTL/1OK/PPM/SW/Add-on Safe PDF, Open PDF. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oprogramowania ABYY Fine Reader Engine 8.1 Professional RTL/1OK/PPM/SW/Add-on Safe PDF, Open PDF. Pytanie nr 2: W załączniku nr 1 do SIWZ, w zadaniu 2 w poz. 6 tablicy wymagane są dodatkowo książki: Osborne, Solaris 10 The Complete Reference i E. Frish, Essential System Administration, Third Edition. Czy Wykonawca ma dostarczyć po dwa egzemplarze każdej książki? Wykonawca ma dostarczyć po 2 egzemplarze każdej wymienionej w pytaniu książki. Pytanie nr 3: W załączniku nr 1 do SIWZ, w zadaniu 2 w poz.8 tablicy jest podana nazwa produktu McAfee Endpoint Protection for Endpoint - Enterprise Edition, którego nie udaje nam się znaleźć w ofercie firmy McAfee. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nazwie McAfee Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition? Zamawiający akceptuje zaoferowanie McAfee Total Protection for Endpoint Enterprise Edition. Pytanie nr 4: W załączniku nr 1 do SIWZ, w zadaniu 2 w poz. 10 tablicy jest podana nazwa produktu Caris Composer, co jest nazwa skrótową. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nazwie Caris S-57 Composer będącej poprawną nazwa handlową? M.N 22/

2 Zamawiający akceptuje zaoferowanie produktu o nazwie handlowej Caris S-57 Composer. Pytanie nr 5: W załączniku nr 1 do SIWZ, w zadaniu 2 oprogramowanie wymienione w poz. 12 do 1 5 j est rozszerzeniem oprogramowania w poz. 1 1 i w związku z tym nie oferowane są oddzielne nośniki dla tych rozszerzeń, a wszystko zawierają nośniki dla poz Czy wobec powyższego Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w poz. od 12 do 15 ilości wymaganych nośników (alternatywnie wpisanie liczby 0)? Zamawiający akceptuje wykreślenie w poz. od 12 do 15 ilości wymaganych nośników (lub wpisanie ilości równiej zero) pod warunkiem, że oprogramowanie wymienione w poz. od 12 do 1 5 będzie dostarczone na nośnikach oprogramowania wymienionego w poz. 1 1 i w ilości wymienionej w poz Pytanie nr 6: W załączniku nr 1 wnosimy o dokonanie stosownych zmian, które umożliwią zaoferowanie oprogramowania fhmy Microsoft w innych programach licencyjnych. Obecne zapisy uniemożliwiają udział w postępowaniu oferentów proponujących produkty równoważne, co jest sprzeczne z zasadami zdrowej konkurencji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania firmy Microsoft w innych programach licencyjnych pod warunkiem, że licencja nie będzie w żaden sposób związana ze sprzętem komputerowym na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie (możliwość przeniesienia licencji na inny sprzęt komputerowy) oraz będzie oferowała pozostałe warunki nie gorsze niż licencja Select opisana na stronie microsoft. com/poland/licenc/e/programy/contentselect. aspx. Pytanie nr 7: Jaki j est numer grant McAfee, a jeśli chodzi o licencje czy są one nowe czy to jest ich przedłużenie? Numer grant McAfee zostanie podany w trybie roboczym wykonawcy realizującemu zamówienie, a wymagane licencje mają być nowe. Pytanie nr 8: Czy dopuszczalne jest składanie ofert częściowych na wybrane pozycje w ramachjednego zadania? Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w ramach jednego zadania. Oferty częściowe można składać tylko i wyłącznie w ramach dwóch zadań na które zostało podzielone postępowanie Każde z tych zadań stanowi odrębną całość. Każdy wykonawca może złożyć ofertę naj edno lub dwa zadania. UWAGA: Wykonawcy przy składaniu ofert są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do udzielonych odpowiedzi podlegać będzie odrzuceniujako oferta niezgodna z SIWZ. M.N 22/

3 zmodyfikowany W związku z powyższym na podstawie art. 3 8 ust. 6 ustawy, zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy, przedłuża się termin wyznaczony na składanie ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wyjaśnień i dokonanych zmian w przygotowywaniu oferty. Nowym terminem składania ofert jest r. do godz , nowym terminem otwarcia ofert jest r. godz , pozostałe informacje zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. Zał. 1 na 2 str. zał. nr 1 do SIWZ - Wymagania techniczne PRZEWODMCZAŚA KOMISJI Ocf?)od cw mgr Lilianna OCIIAL Treść odpowiedzi uzgodniono: Przewodniczący Lilianna OCHAL M.N 22/

4 - SW Załącznik nr 1 Wymagania techniczne Zadanie 2 - Oprogramowanie użytkowe Ilość Lp. Nazwa produktu... licencji Ilośe nosników _i:_ Dxperience Universal Subscription y2010 vol. 2 lub nowszy ABBYY FineReader Engine 8.1 Professional RTL/IOKIPPM/SW/Add-on Safe PDF, Open PDF IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE SERVER PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION 8 SUPPORT 12 MONTHS 2520 PVU 1 IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE SERVER PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION 8 SUPPORT 12 MONTHS 4000 PVU 1 IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE CLIENT ACCESS LICENSE AUTHORIZED USER LICENSE + SUBSCRIPTION 8 SUPPORT 12 MONTHS SOLARIS w aktualnej wersji certyfikowanej zgodnie z Common Criteria. Platforma: SPARC I x86 - Licencja: I 4 procesory 2. Dokumentacja użytkownika oraz dodatkowo: Osborne, Solaris 10 The Complete Reference, E. Frish, 2 ksiązki ą- Essential System Administration, Third Edition McAfee Endpoint Protection Suit z 3 letnią subskrypcją McAfee Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition z 3 letnią subskrypcją 7 7 Classiphi (najnowsza wersja) firmy Atlas-Elektronik UK z aktualizacją na 5 lat 3 3 ip: Caris S-57 Composer (najnowsza wersja) z aktualizacją na 5 lat 3 3 ii: ArcEditor - licencja Concurrent Use - najnowsza wersja z aktualizacją na 5 lat 3 3 j_ą ArcGlS Data Interoperability - licencja Concurrent Use - najnowsza wersja z aktualizacją na 5 lat 3 O j ą_ ArcGlS Spatial Analyst - licencja Concurrent Use - najnowsza wersja z aktualizacją na 5 lat 3 O Maplex for ArcGIS - licencja Concurrent Use - najnowsza wersja z aktualizacją na 5 lat 2 O ArcGIS 3D Analyst - licencja Concurrent Use - najnowsza wersja z aktualizacją na 5 lat 2 O ArcView - licencja Concurrent Use - najnowsza wersja z aktualizacją na 5 lat 1 1

5 poprzez poprzez poprzez Załącznik nr 1 Wymagania techniczne Zadanie 1 - Oprogramowanie Microsoft i::;: Nazwa produktu Ilość Ilość licencji nosnikow OffceStd 2010 SNGL MVL wersja polska + nośnik DVD, dodatkowo nośnik CD lub DVD z OfficeStd i SNGLMVLPL OfficeProPlus 2010 SNGL MVL wersja polska + nośnik DVD dodatkowo nośnik CD lub DVD z OfficePro PL Microsoft Visual Studio Ultimate w/msdn AlI Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License kpi. WinSyrEnt 2008R2 SNGL MVL wersja polska + nośnik DVD, dodatkowo nośnik CD lub DVD z WinSyrEnt 2003 wersja polska I WinSyrStd 2008R2 SNGL MVL wersja polska + nośnik DVD, dodatkowo nośnik CD lub DVD z WinSyrStd 2003 wersja polska 6 I 2 1. Do każdej pozycji asortymentowej (z wyjątkiem licencji CAL) nośnik CD zgodnie z ilościami podanymi w kolunmie Bość. 2. Nośnik CD ma zostać oznaczony w następujący sposób: 3. Oznaczenie nośnika ma być trwałe, uniemożliwiające w prosty sposób usunięcie go (nadruk lub naklejka z informacjami z pkt 2). a) nazwa aplikacji (systemu) podanie pełnej nazwy aplikacji używanej przez producenta oprogramowania; b) grupa produktu podanie grupy w jakiej znajduje się dany produkt producenta programowania c) kod aktywacyjny podanie pelnego kodu aktywacyjnego produktu

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa 1/6 Poznań, 9 maja 2011 r. Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

O J LS 2011. Warszawa, dnia 09.11.20 11 r.

O J LS 2011. Warszawa, dnia 09.11.20 11 r. (...) wykonał, punkt wg Warszawa, dnia 09.11.20 11 r. LSPEKTORAT UZBROJENIA Nr /11 O J LS 2011 OO-909 Warszawa Wg rozdzielnika Dotyczy: udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/454/yII-53/ZO/PN!A E/DOS/K/2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ q. Warszawa, dnia O6.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 2014-06- 03 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PNIDOS/SS/20 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2448/14 WYROK z dnia 8 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie

02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie OO-909 Warszawa Dotyczy. udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/183/yII-53/ZO/PN/AE/DOS/K12 012 Wg rozdzielnika 02 PAZ ŻOiŻ Nr INSPEKTOR I4ROJENIA Pytanie nr 1 - Pytanie nr 2 - Pytanie nr 3 - z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tel.: (089) 523 23 72 Fax: (089) 523 23 72 strona internetowa: www.olsztyn.uw.gov.pl strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl

Tel.: (089) 523 23 72 Fax: (089) 523 23 72 strona internetowa: www.olsztyn.uw.gov.pl strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki zaprasza do składania ofert w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem Postępowania jest Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego Znak: TA/ZP - 13/2014 Rozdział I - Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo