(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011"

Transkrypt

1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Tarnów

2 Spis treści 1. Wstęp Misja Misja ZHP Misja hufca Wizja hufca w roku Program Praca z kadrą Rozwój liczbny Wizerunek Organizacja-logistyka Finanse Analiza S.W.O.T Mocne strony Słabe strony Potencjalne szanse Potencjalne zagrożenia Cele strategiczne oraz przyporządkowane im zadania Wizerunek Zarządzanie Praca z kadrą Finanse Rozwój liczebny Program wychowawczy... Str

3 1. WSTĘP 3

4 Działający w Tarnowie hufiec harcerski ma swoją długoletnią tradycję związaną z wizytą Andrzeja Małkowskiego w mieście jeszcze przed pierwszą Wojną Światową. Data, od jakiej przyjmuje się działanie hufca to rok 1911, a więc celem całego zakresu planowania będą obchody 100-lecia jego istnienia! Środowisko harcerskie Miasta Tarnowa i regionu (powiatu) jest dość skomplikowana. Przez pewien okres historii całkiem nieodległej gdzieś zatraciła się metoda i styl harcerski. Zasadniczo można by powiedzieć, że działalność statutowa wisiała na przysłowiowym włosku. Ostatnie dwa lata pokazały, że da się w dość wolnym tempie, ale systematycznym odrodzić harcerstwo, przede wszystkim w mieście, nie poprzez naszą medialność, lecz przez determinację i codzienną pracę z drużynami i instruktorami. Poprzedni rok był opanowany dyskusją o naszych wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Nasz hufiec nie był obojętny wobec takiego pytania. Nasze stanowisko zostało przedstawione na konferencji chorągwianej. Uczestniczyliśmy również, w historycznym momencie gdzie o godz. 8:00 rano w dniu 1 sierpnia uroczyście odnowiliśmy Przyrzeczenie Harcerskie na górze Św. Marcina tak jak inni skauci na całym świecie. Podsumowując poprzednie lata, nie tylko od Zjazdu do Zjazdu powstał pewien ewenement, który do tej pory nie był w naszym środowisku praktykowany. Otóż cały dokument, który macie możliwość oglądać, został opracowany na podstawie pracy większości drużynowych i instruktorów naszego hufca na spotkaniu w Polichtach września 2007 r. Po raz pierwszy można by powiedzieć, że to hufiec jako wspólnota zaplanowała własne działania na kolejne lata, co uważam za ogromny sukces. Zastępca komendanta hufca ds. programowych phm. Maksym Pękosz HR 4

5 2. MISJA 5

6 2.1. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań MISJA HUFCA Misją hufca ZHP im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie jest wszechstronne wychowanie dzieci i młodzieży Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego opierające się na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz metodzie harcerskiej, tak by ułatwić im wejście w dorosłe życie. 6

7 3. WIZAJ HUFCA W ROKU

8 Hufiec działający niemal nieprzerwanie od roku 1911 zakorzenił się głęboko w mentalności tarnowian. Rok 2011 będzie obchodami 100-lecia harcerstwa tarnowskiego a przede wszystkim jednej z najstarszych drużyn w Polsce mianowicie 1 Tarnowskiej Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej Czarna Jedynka im. Zawiszy Czarnego. Cel ten będzie do osiągnięcia gdy zostanie spełnionych kilka warunków: 3.1. PROGRAM Drużyny będą samodzielne programowo, będą kierowały się harcerskim stylem oraz metodykami odpowiadającymi przedział wiekowy harcerzy i zuchów. Praca z bohaterem hufca będzie na tyle poważna, że zaangażowane będą w nią również skauci z Węgier i Turcji, jak i mieszkańcy miasta. Program hufca będzie wkomponowany w programy centralne i chorągwiane. Powstaną szczepy by przejście harcerza między pionami metodycznymi było naturalne i łatwe. Zwiększy się ilość drużyn wędrowniczych i powstanie przynajmniej jeden krąg akademicki przy tarnowskiej uczelni wyższej. Nauczyciele drużynowi będą pracowali harcerską metodą i będą aktywnie uczestniczyć w życiu hufca PRACA Z KADRĄ Kadra hufca będzie przeszkolona do swoich zadań i funkcji statutowych. Praca ze stopniami instruktorskimi pozwoli na poniesienie kwalifikacji oraz podniesie świadomość kadry, jaką rolę pełni osobisty przykład instruktora. Każdy pełniący funkcję instruktorską będzie pracował z Podstawami Wychowawczymi ZHP. Motywacja i zaangażowanie oraz przeszkolenie będą wyznacznikami profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pełnienia funkcji na szczeblu hufca w zespołach instruktorskich, władzach i szefach jednostek organizacyjnych ROZWÓJ LICZEBNY Będą przybywały w hufcu nowe drużyny w każdym pionie, a tym bardziej na terenie powiatu. Powstaną Związki Drużyn na terenach znacznie oddalonych od Tarnowa. Powstające Szczepy w Tarnowie będą silnymi jednostkami wymiany pokoleniowej. Kursy drużynowych pozwolą na założenie drużyn w szkołach stanowiących białe plamy na terenie Tarnowa. Mocny hufiec to liczebny hufiec WIZERUNEK Hufiec ZHP będzie kojarzony w społeczeństwie Tarnowa i powiatu a harcerze nie będą postrzegani jak z innej epoki. Logotyp hufca będzie rozpoznawalny nie tylko w mieście, ale i całej chorągwi. Marka harcerska będzie informacją dla rodziców, że powierzenie nam swoich dzieci to jest rozwiązanie wychowawcze, na które można liczyć. Organizowanie imprez przez hufiec, jak i przy jego współpracy postrzegane będzie jako profesjonalne i godne uwagi w terminarzu przedwsięzięć miejskich, jak i powiatowych. Zespół zajmujący się Public Relations, jak i prasą wewnętrzną oraz regionalną będzie tworzył przyjazny obraz naszej codziennej pracy w sposób zrozumiały przez obywateli. Budynek hufca będzie nazywał się Domem Harcerza i będzie zadbany z zewnątrz oraz wewnątrz. 8

9 3.5. ORGANIZACJA i LOGISTYKA Zarządzanie hufcem będzie tak zorganizowane by drużynowym było, jak najłatwiej załatwić sprawę a proces decyzyjny był rozdzielony pomiędzy komendantem hufca a jego zastępcami oraz członkami Komendy. Hufiec będzie posiadał majątek, który będzie w zupełności wystarczał do jego statutowego działania oraz organizacji HAL i HAZ. Sprawnie działające biuro hufca zapewni płynny kontakt oficjalny pomiędzy Komendą, komendantem, Komisją Rewizyjną oraz ewentualnie Sądem Harcerskim a harcerzami i kadrą hufca. Każda funkcja na poziomie hufca będzie obarczona zakresem obowiązków FINANSE Hufiec poprzez organizowanie HAL i HAZ oraz licznych akcji zarobkowych będzie posiadał środki finansowe na działalność statutową. Drużyny będą w stanie zbierać składki członkowskie, a samodzielne akcje zarobkowe oraz organizowane przez hufiec wystarczą na podstawowe potrzeby. Każdy drużynowy będzie umiał wypełniać książkę finansową. Hufiec będzie na bieżąco opłacał składki do chorągwi i Głównej Kwatery. Działał będzie zespół ds. pozyskiwania środków finansowych, którym będzie kierował skarbnik hufca. 9

10 4. ANALIZA S.W.O.T 10

11 4.1. Strengths Mocne strony 1) hufiec posiada młodą i ambitną kadrę. 2) angażowanie starszej i doświadczonej kadry w życie hufca. 3) aktywnie współpracujemy z hufcami z terenu małopolski i części podkarpacia należącej do dawnego województwa tarnowskiego (chorągwi tarnowskiej). 4) współpraca z Powiatem Tarnowskim np. przy organizacji Złazu z okazji Odzyskania Niepodległości w Łowczówku. 5) zadowolenie i entuzjazm kadry hufca płynący z satysfakcji pracy społecznej oraz wolontariatu. 6) program przygotowywany dla każdego pionu harcerskiego jest odpowiedzią na potrzeby młodych harcerzy. 7) młoda kadra powiększa grono instruktorów ZHP, co stwarza naturalną wymianę we władzach hufca praktycznie na każdym szczeblu. 8) kadra hufca stanowi wspólnotę i wspiera się w pracy. 9) głębokie zakorzenienie się harcerstwa wśród mieszkańców Miasta Tarnowa. 10) Praca z harcerskim stylem przynosi zamierzone efekty 11) stwarzanie warunków do dokształcania i kształcenia drużynowych. 12) posiadamy budynek hufca 13) posiadamy dwie osoby z Brązową Odznaką Kadry Kształcącej 14) hufiec posiada stronę internetową Weaknesses Słabe strony 1) brak organizowania przez hufiec obozów letnich i koloni zimowych. 2) nie posiadamy Zespołu Kadry Kształcącej. 3) nie posiadamy Zespołu ds. pozyskiwania środków. 4) praktycznie nie istnieje realizacja ciągu wychowawczego na terenie hufca, brak szczepów i związków drużyn. 5) istnieje bardzo mała i niezadowalająca współpraca z rodzicami naszych harcerzy. 6) odczuwalny jest brak przy drużynach Koła Przyjaciół Harcerstwa a przy hufcu Rady Przyjaciół Harcerstwa. 7) teoretycznie nie istnieje w hufcu biblioteka metodyczna. 8) hufiec nie posiada gazetki. 9) kuleje system motywacji instruktorów do samodoskonalenia. 10) brak kręgów instruktorskich oraz potencjalnych akademickich. 11) słaba praca namiestników. 12) brak zespołu kwatermistrzowskiego hufca. 13) zbyt mała ilość sprzętu. 14) brak nowego sprzętu, który by zastępował już zużyty. 15) zbyt mała praca z instrumentami metodycznymi. 16) zbyt mała ilość harcerzy uczestniczących w uroczystościach patriotycznych. 17) brak szacunku do munduru. 18) brak stałego miejsca przygotowanego do HAL. 19) prawie, żadna obecność harcerstwa na terenie powiatu. 11

12 4.3. Opportunities Potencjalne szanse 1) istnieje dużo możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalności hufca. 2) możliwość współpracy z miastem na zasadach partnerskich. 3) możliwość współpracy pomiędzy drużynami tak by wzajemnie sobie pomagały. 4) oddelegowanie zadań, opis każdej funkcji w hufcu. 5) by budynek hufca stał się Domem Harcerza. 6) istnieje możliwość gospodarowania po dawnej kopalni gazu ziemnego od Gazowni Tarnowskiej w miejscowości Katary. 7) istnieje możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami, z którymi władze ZHP podpisały umowy oraz porozumienia. 8) wykorzystanie form pracy z kadrą hufca tj. seminaria i konferencje. 9) praca z młodą kadrą by stała się trzonem metodycznym hufca, czyli namiestnikami. 10) zwiększenie nacisku na instruktorów ze stopniem przewodnika by przystąpiła do próby na podharcmistrza. 11) budowanie wizerunku hufca w społeczności Tarnowa i powiatu. 12) praca z budowaniem postaw patriotycznych. 13) utworzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa przy hufcu. 14) nawiązanie kontaktów ze skautami, przede wszystkim węgierskimi i tureckimi (Józef Bem) Threats Potencjalne zagrożenia 1) brak średnio doświadczonej kadry (luka pokoleniowa). 2) samodecydowanie funkcyjnych w hufcu jest bardzo małe, co powoduje kierowanie pytań do komendanta hufca. 3) brak ciągłości we współpracy kadry. 4) nieprzywiązywanie wagi do wypowiedzianych słów brak słowności Na harcerzu polegaj jak na Zawiszy. 5) ciągle mały system motywacyjny kadry hufca. 6) mało profesjonalne podejście kadry do wykonywanych działań, również posiadanych funkcji. 7) kadra w bardzo małym stopniu ufa sobie. 8) brak konsekwencji i determinacji w wykonywanej funkcji i działaniach. 9) brak elementarnego szacunku i przestrzegania harcerskiego stylu. 10) zbytnie obciążenie biurokracją drużynowych. 11) ZHP istnieje w mentalności wielu polaków dalej jako czerwone. 12) słaby wizerunek ZHP jako organizacji wychowawczej oraz samych harcerzy jako wartościowych wśród grup rówieśniczych. 13) słabe poszanowanie tradycji prawie stuletniej. 12

13 5. CELE STRATEGICZNE ORAZ. PRZYPORZĄDKOWANE IM ZADANIA 13

14 Obszar: 5.1. WIZERUNEK 1 CEL: Poprawa i wzmocnienie wizerunku jednostek organizacyjnych hufca na terenach ich działania poprzez: Zachęcanie drużynowych do organizacji imprez różnego rodzaju na terenach szkół przy, których działają. Budowania wizerunku hufca/drużyny poprzez uczestniczenie lub organizację brygad charytatywnych np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współpracę drużyn przy organizacji szkolnych imprez integracyjnych np. pikniku, gdzie będą mogły się za promować. Tworzenie na terenie działania drużyn gablotek lub miejsc prezentujących ich dorobek oraz bieżącą działalność. 2 CEL: Utworzenie poprawnych relacji z instytucjami działającymi na obszarze terenowym hufca tak aby: Na każdą imprezie/uroczystości zaprosić przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji np. Dzień Myśli Braterskiej. W jak największym stopniu harcerze mogli uczestniczyć w imprezach/uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i inne instytucje. Współpraca pomiędzy instytucjami a hufcem była partnerska oraz inicjowana w większości przez nas np. przy organizacji imprez dla dzieci 3 CEL: Dotarcie do środowiska rodziców, by stali się partnerami w działalności wychowawczej hufca, poprzez: Zachęcenie drużynowych do zapraszania rodziców swoich harcerzy na zbiórki, biwaki itp. Promowanie tworzenia przy jednostkach organizacyjnych Kół Przyjaciół Harcerstwa a przy hufcu Rady Przyjaciół Harcerstwa. Organizowanie przez drużyny/hufiec imprez z ukierunkowaniem na rodziców jako uczestników, co wzmocni więzi pomiędzy nimi. 4 CEL: Zdobycie mediów, czyli intensywną kampanię informacyjną oraz promocję działań drużyn/hufca w swoim środowisku, poprzez: Utworzenie Harcerskiej Służby Informacyjnej lub zespołu promocji i informacji. Utworzenie biuletynu informacyjnego, który by zawierał materiały dotyczące obecnej działalności hufca i był rozsyłany drogą elektroniczną do instytucji oraz prasy. Zapraszanie dziennikarzy na każdą naszą imprezę, tak by wzmocnić swoja obecność w mediach. 14

15 Zwiększenie i promowanie strony hufca jako medium informacji i kontaktu z nim poprzez np. linki na portalach miasta, starostwa oraz innych miejskich. Aktywną promocję działań hufca na tle wolontariackim i promowanie harcerzy jako wolontariuszy. Zwiększenie nacisku na jednolitość umundurowania w tym nakryć głowy tak byśmy byli jednolici przy uczestnictwie w uroczystościach oraz innych przedsięwzięciach. Obszar: 5.2. ZARZĄDZANIE LOGISTYKA 1 CEL: Zwiększenie efektywności pracy oraz wdrożenie opisów funkcji i regulaminów zespołów instruktorskich hufca: Wdrożenie systemu motywacji instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie. Każde zadanie zespołowe powierzone przez komendanta hufca lub któregoś z członków komendy musi być rzetelnie podsumowane, a wyciągnięte wnioski spisane. Opracować standardy przepływu dokumentów oraz informacji tak by adresat był informowany w optymalnie najszybszym czasie. Opracować zakresy odpowiedzialności personalnej instruktorów lub osób pełniących funkcje instruktorskie, za powierzone im zadania. Opracować system działania biura hufca tak by rzetelne przekazywanie informacji przez wszystkich dyżurujących było normą. Działalność biura oraz osób pełniących dyżur powinna cechować: kompetencyjność informacji, komunikatywność i przyjazna atmosfera. Wdrożenie systemu zakresów obowiązków dla każdej funkcji i regularnej oceny pracy instruktorów w hufcu. Wprowadzić skuteczny system ocenienia drużyn w ramach współzawodnictwa na zasadzie Pucharu Komendanta Hufca. W większym stopniu przejęcie przez drużyny organizacji imprez hufcowych. 2 CEL: Zwiększenie odpowiedzialności młodych ludzi za zarządzanie hufcem, tak aby: Średnia wieku członków komendy hufca oraz zespołów instruktorskich była nie mniejsza jak 18 lat. Angażowanie młodych kompetentnych ludzi w działania zespołów instruktorskich hufca. Przeszkolenie i wdrażanie młodych osób do funkcji jak również delegowanie uprawnień. Opracowanie zakresów obowiązków młodych ludzi obejmujących różne funkcje instruktorskie, podejmujących się różnorodnych działań. 15

16 3 CEL: Zwiększenie efektywności zarządzania i działania hufca przez kontakty i współpracę z podmiotami zewnętrznymi: Znalezienie nowych sojuszników na poziomie lokalnym, wśród instytucji, organizacji pozarządowych, sponsorów, osób fizycznych. Dążyć do powołania Rady Przyjaciół Harcerstwa z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego tzn. miasta, powiatu i szczebla wojewódzkiego oraz parlamentarzystów z regionu tarnowskiego. Poszerzyć i utrwalić dobre relacje z władzami samorządowymi różnego szczebla, oświatowymi, Kuratorium, oraz administracją publiczną. Obszar: 5.3. PRACA Z KADRĄ 1 CEL: Zwiększenie odpowiedzialności instruktorów i pełniących funkcje instruktorskie za organizację: Zwiększyła się liczba wędrowników podejmujących się pracy społecznej w organizacji. Kadra pełniąca funkcje wychowawcze wykorzystywała w swej pracy Podstawy Wychowawcze ZHP a pozostali w jak największym stopniu wspierała ich zaangażowanie. Kadra pełniąca funkcje wychowawcze wykorzystywała w swej pracy Podstawy Wychowawcze ZHP a pozostali w jak największym stopniu wspierała ich zaangażowanie. Harcmistrzowie współtworzyli dorobek hufca, chorągwi, jak i całej ZHP. Powiększyła się liczba osób mających otwarte próby na przewodnika i podharcmistrza oraz odsetek instruktorów doświadczonych odbywających próby harcmistrzowskie. Zwiększyła się frekwencja na wszelkich spotkaniach instruktorskich, począwszy od Zjazdu Hufca, a skończywszy na zebranich z drużynowymi itd. Kadra była przeszkolona do pełnionej funkcji. 2 CEL: Wzmocnienie systemu pracy z kadrą: Wspieranie kadry odbywało się od momentu zadeklarowania się do pracy aż do jej zakończenia. Osoba dorosła deklarująca chęć przynależności do harcerskiego społeczeństwa lub chcąca powrócić do niej, wiedziała jak to zrobić. Powstanie Zespołu Kadry Kształcącej, zapewniający kadrze przeszkolenie do pełnienia funkcji. Rozpoczął działanie system ewidencji kadry instruktorskiej hufca. 16

17 Obszar: 5.4. FINANSE 1 CEL: Wypracowanie systemu pozyskiwania na potrzeby statutowe hufca środków z różnych źródeł: Poszukiwanie partnerów współfinansujących działalność harcerską w hufcu tj. samorząd, administracja, przedsiębiorcy. Szkolenia dla drużynowych ze sposobów pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność. Utworzenie Zespołu Finansowego Hufca i sprawne jego działanie. Przygotowanie i wdrożenie działań promocyjnych akcji 1% na mniejsze miasta Powiatu Tarnowskiego. Poprawienie ściągalności składek spośród wszystkich harcerzy i zuchów naszego hufca. Wykożystywanie możliwości samodzielnego pozyskiwania środków przez drużyny np. po przez współpracę z super i hipermarketami. 2 CEL: Odzyskanie równowagi finansowej hufca: Rozsądne zarządzanie pozyskanymi środkami finansowymi Organizowanie kursów, spotkań, warsztatów dla skarbników i drużynowych dotyczących zarządzania finansami w drużynach. Stałe dyżury Zespołu Finansowego Hufca przynajmniej raz w tygodniu. Stworzenie pod strony na stronie WWW hufca dotyczącej działalności Zespołu Finansowego Hufc i przedsięwzięć grantowych. 3 CEL: Rozsądne gospodarowaniem majątkiem hufca: Regularna konserwacja sprzętu. Utrzymanie porządku w magazynie oraz zinwentaryzowanie sprzętu hufca. Stworzenie oferty dla drużynowych np. nieodpłatne wypożyczanie sprzętu biwakowego. Stworzenie regulaminu wypożyczalni, opis sprzętu numerem inwentarzowym, oraz stworzenie ewidencji. 17

18 Obszar: 5.5. ROZWÓJ LICZEBNY 1 CEL: Sprawne funkcjonowanie ciągu wychowawczego: Promowanie ideii szczepów i związków drużyn jako naturalnego ciągu wychowawczego. Podnoszenie świadomości drużynowych dotyczących zachowania ciągu wychowawczego tak by harcerz po opuszczeniu drużyny realizował się w pionie metodycznym wyższym od obecnego. Podnoszenie świadomości drużynowych dotyczącej ciągu wychowawczego jako sposobu rozwoju liczebnego drużyn. 2 CEL: Ułatwienie pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży z harcerstwem: Drużynowi zapewnią rzetelny i soldny dostęp do informacji na temat działalności swojej, hufca, jak i całego ZHP. Opracowanie systemu informacyjnego np. Ulotki, plakaty, strony interentowe promującego pracę drużyn i hufca. Promowanie działań drużyn zmierzających do współpracy przy realizacji ciągu wychowawczego. Wsparcie działań promocyjnych drużyn oraz innych jednostek organizacyjnych hufca. Obszar: 5.6. PROGRAM WYCHOWAWCZY 1 CEL: Podniesienie charakteru wychowawczeg zwiąku, tak aby : Podstawę przy planowaniu i realizacji pracy były Podstawy Wychowawcze ZHP. Komenda Hufca, przedewszystkim koncentrowała się na działaności wychowawczej. Instruktorzy oraz pełniący funkcje instrktorskie wiedzieli, jak ich plany wpływają na budowanie i wspieranie programu hufca. Instruktorzy oraz pełniący funkcje instrktorskie posiadali swoje zakresy obowiąków i byli świadomi, jaki wpływ ma na program wychowawczy. Wszelkie działania zespołów, sztabów, jednostki organizacyjne hufca itp. Były spójne z wartościami zamieszczonymi w Podstawach wychowawczych ZHP. Członkowie Komendy Hufca znali i akceptowali harcerski system wartości zawarty w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz zgodnie z nim działali. 18

19 Instruktorzy hufca podejmowali dyskusję i zajmowali stanowiska wobec wszelkich działań pod względem wychowawczym spraw, w tym na temat jakości i właściwego do wieku programu. Rodzice postrzegali hufiec jako równego partnera w wychowaniu i dla tego współpracowali z drużynowymi. Instruktorzy rozumieli i mocniej wykorzystywali rolę osobistego przykładu. 2 CEL: Podniesienie jakości i skuteczności pracy harcerskim systemem wychowawczym w gromadzach, drużynach i zespołach instruktorskich, tak aby : Program powstawał w drużynach i był wzmacniany przez Komendę Hufca. Program był odpowiedzią na potrzeby zuchów i harcerzy. Kadra miała dostęp do innowacyjnych i atrakcyjnych form realizacji programu. Zespoły instruktorskie pracowały metodą harcerską. Zuchy i harcerze rozwijali się poprzez stosowanie odpowiednich dla wieku (pionu) instrumentów metodycznych tj. Sprawności, stopnie harcerskie, gwiazdki zuchowe itp. Drużynowi umieli pracować z tzw. małą kadrą, czyli Radami Drużyn a w szczególności zastępowymi a co za tym idzie systemem małych grup. Komenda Hufca umożliwiała podsumowanie roku harcerskiego w postaci kolonii i obozu jako kontynuację pracy śródrocznej drużyn. Hufiec posidał przynajmniej jeden stały obóz w pełni harcerski. Powołana została Rada Programowa, która pilnowałby jakości realizacji programowych hufca. Drużynowy poprzez warsztaty metodyczne mógł stale się doskonalić w pracy wychowawczej. Drużynowy nauczyciel miał dostep do wieczorowych warsztatów, kursów doskonalących i pogłębiających wiedzę harcerską. 2 CEL: wsparcie kadry w pracy wychowawczej przez struktury hufca, tak aby : Struktura hufca i jej działannia pomagały drużynowemu w wypełnianiu misji ZHP. Drużynowi uczestniczyli w tworzeniu, realizowaniu i ocenianiu programu hufca. Opracowanie standardu przekazywania informacji w postaci meldunków, tak by przyspieszyć procesy decyzyjne. Działała w hufcu biblioteczka metodyczna. 19

20 KONIEC 20

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP. na lata 2011-2015

Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP. na lata 2011-2015 Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP na lata 2011-2015 przyjęty na Zjeździe Hufca w dn. 5 listopada 2011 Hufiec Lublin ZHP jest jednostką terytorialną działającą na terenie miasta Lublina oraz w powiatach: lubelskim,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza obecnej sytuacji i potencjału

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP

SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Opis hufca Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie dzielnic Praga Południe,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół zajmuje się głównie: prowadzeniem strony internetowej hufca, przepływem informacji między instruktorami działającymi w hufcu oraz obsługą techniczną

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja.

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. PORADNIK DLA KANDYDATA I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. II. Uprawnienie wynikające z posiadania stopnia instruktorskiego. III. Czy mogę już startować? (określenie siebie). IV. Aktualne

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Szczepu Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011

Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011 Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011 1. OPIS HUFCA Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 850 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY na rok harcerski 2010/2011

PLAN PRACY na rok harcerski 2010/2011 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Hufiec Mysłowice Pełna nazwa Szczepu PLAN PRACY na rok harcerski 2010/2011 PEŁNA NAZWA DRUŻYNY, BOHATER Określić czy jest to drużyna: Żeńska/męska/koedukacyjna zuchowa/harcerska/starszoharcerska/wędrownicza/wielopoziomowa*

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 1992 REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6 z dnia 23/6/1969 roku. Uzupełniony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY Materiał został opracowany przez phm. Magdalenę Kamienik w ramach próby harcmistrzowskiej. Przy jego opracowywaniu zostały wykorzystane materiały opracowane przez uczestników

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Analiza S.W.O.T. sytuacji Hufca Ziemi Wolińskiej

Analiza S.W.O.T. sytuacji Hufca Ziemi Wolińskiej Analiza S.W.O.T. sytuacji Hufca Ziemi Wolińskiej P R O G R A M MOCNE STRONY (S) 1. Potrafimy się jako środowisko zmobilizować do działań programowych na wysokim poziomie (WOŚP, krwiodawstwo) 2. Niektóre

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Hufca Ziemi Cieszyńskiej na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Hufca Ziemi Cieszyńskiej na lata 2011 2015 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej Strategia rozwoju Hufca Ziemi Cieszyńskiej na lata 2011 2015 Strategię opracował zespół w składzie: hm. Danuta Huczała szef zespołu,

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 1992 REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY I INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONFERENCJI INSTRUKTORSKICH Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Komenda przez 3,5 roku swojej kadencji działała w składzie: hm. Paulina Gajownik phm. Jolanta Bochen (zwolniona ze składu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 Nazwa kierunku Ocena DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Zwiększenie ilości kadry wspierającej drużynowych w hufcach, w szczególności poprzez

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej Harmonogram: Kolor niebieski odprawy kadry Kolor żółty imprezy chorągwiane Kolor fioletowy uroczystości patriotyczne Kolor zielony wydarzenia hufcowe Kolor czerwony szkolenia organizowane przez ZKK Miesiąc

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM NA LATA 2015-2019 KOMENDA HUFCA ZHP BYTOM Bytom 2015 1 Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 SPIS TREŚCI 1 MISJA ZHP

Bardziej szczegółowo

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2009 Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 13 stycznia 2009 r. Kierunki działania ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 1 Nadchodzący

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r.

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r. Plan kształcenia w roku 2016 Tarnów, 28.12.2015r. Spis treści phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...5 hm. Katarzyna Mróz BOKK 683/2013...5 phm. Karolina Kaczmarczyk BOKK 769/2014... 6 pwd. Ewelina

Bardziej szczegółowo

Sznury funkcyjne. Kolor Sposób noszenia Znaczenie. Oznaki funkcji w drużynach i szczepach. funkcyjny zastępu (np. podzastępowy)

Sznury funkcyjne. Kolor Sposób noszenia Znaczenie. Oznaki funkcji w drużynach i szczepach. funkcyjny zastępu (np. podzastępowy) Sznury funkcyjne Kolor Sposób noszenia Znaczenie Oznaki funkcji w drużynach i szczepach szary z brązowym z zielonym szeregowy funkcyjny zastępu (np. podzastępowy) funkcyjny drużyny (np. skarbnik drużyny)

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Chorągwi Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.11/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015 ZESPÓŁ ZAGRANICZNY HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA Plan Pracy Na rok harcerski 2014/2015 1. Charakterystyka środowiska Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata 2014-2018 PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP NA LATA 2014 2018

Program Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata 2014-2018 PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP NA LATA 2014 2018 Program Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata 2014-2018 PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP NA LATA 2014 2018 Katowice, 2014 1 CHARAKTERYSTYKA CHORĄGWI - INFORMACJE OGÓLNE Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Druhny i Druhowie! Mamy przyjemność, przekazać na Wasze ręce Akusz analizy hufca materiał, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie ok 200 osób Komenda hufca pracuje z kadrą organizując

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Oznaką przynależności harcerzy i instruktorów do wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Opracował: pwd. Piotr Słowik I Skład Rady Namiestnictwa 1. Namiestnik:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo