(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011"

Transkrypt

1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Tarnów

2 Spis treści 1. Wstęp Misja Misja ZHP Misja hufca Wizja hufca w roku Program Praca z kadrą Rozwój liczbny Wizerunek Organizacja-logistyka Finanse Analiza S.W.O.T Mocne strony Słabe strony Potencjalne szanse Potencjalne zagrożenia Cele strategiczne oraz przyporządkowane im zadania Wizerunek Zarządzanie Praca z kadrą Finanse Rozwój liczebny Program wychowawczy... Str

3 1. WSTĘP 3

4 Działający w Tarnowie hufiec harcerski ma swoją długoletnią tradycję związaną z wizytą Andrzeja Małkowskiego w mieście jeszcze przed pierwszą Wojną Światową. Data, od jakiej przyjmuje się działanie hufca to rok 1911, a więc celem całego zakresu planowania będą obchody 100-lecia jego istnienia! Środowisko harcerskie Miasta Tarnowa i regionu (powiatu) jest dość skomplikowana. Przez pewien okres historii całkiem nieodległej gdzieś zatraciła się metoda i styl harcerski. Zasadniczo można by powiedzieć, że działalność statutowa wisiała na przysłowiowym włosku. Ostatnie dwa lata pokazały, że da się w dość wolnym tempie, ale systematycznym odrodzić harcerstwo, przede wszystkim w mieście, nie poprzez naszą medialność, lecz przez determinację i codzienną pracę z drużynami i instruktorami. Poprzedni rok był opanowany dyskusją o naszych wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Nasz hufiec nie był obojętny wobec takiego pytania. Nasze stanowisko zostało przedstawione na konferencji chorągwianej. Uczestniczyliśmy również, w historycznym momencie gdzie o godz. 8:00 rano w dniu 1 sierpnia uroczyście odnowiliśmy Przyrzeczenie Harcerskie na górze Św. Marcina tak jak inni skauci na całym świecie. Podsumowując poprzednie lata, nie tylko od Zjazdu do Zjazdu powstał pewien ewenement, który do tej pory nie był w naszym środowisku praktykowany. Otóż cały dokument, który macie możliwość oglądać, został opracowany na podstawie pracy większości drużynowych i instruktorów naszego hufca na spotkaniu w Polichtach września 2007 r. Po raz pierwszy można by powiedzieć, że to hufiec jako wspólnota zaplanowała własne działania na kolejne lata, co uważam za ogromny sukces. Zastępca komendanta hufca ds. programowych phm. Maksym Pękosz HR 4

5 2. MISJA 5

6 2.1. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań MISJA HUFCA Misją hufca ZHP im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie jest wszechstronne wychowanie dzieci i młodzieży Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego opierające się na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz metodzie harcerskiej, tak by ułatwić im wejście w dorosłe życie. 6

7 3. WIZAJ HUFCA W ROKU

8 Hufiec działający niemal nieprzerwanie od roku 1911 zakorzenił się głęboko w mentalności tarnowian. Rok 2011 będzie obchodami 100-lecia harcerstwa tarnowskiego a przede wszystkim jednej z najstarszych drużyn w Polsce mianowicie 1 Tarnowskiej Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej Czarna Jedynka im. Zawiszy Czarnego. Cel ten będzie do osiągnięcia gdy zostanie spełnionych kilka warunków: 3.1. PROGRAM Drużyny będą samodzielne programowo, będą kierowały się harcerskim stylem oraz metodykami odpowiadającymi przedział wiekowy harcerzy i zuchów. Praca z bohaterem hufca będzie na tyle poważna, że zaangażowane będą w nią również skauci z Węgier i Turcji, jak i mieszkańcy miasta. Program hufca będzie wkomponowany w programy centralne i chorągwiane. Powstaną szczepy by przejście harcerza między pionami metodycznymi było naturalne i łatwe. Zwiększy się ilość drużyn wędrowniczych i powstanie przynajmniej jeden krąg akademicki przy tarnowskiej uczelni wyższej. Nauczyciele drużynowi będą pracowali harcerską metodą i będą aktywnie uczestniczyć w życiu hufca PRACA Z KADRĄ Kadra hufca będzie przeszkolona do swoich zadań i funkcji statutowych. Praca ze stopniami instruktorskimi pozwoli na poniesienie kwalifikacji oraz podniesie świadomość kadry, jaką rolę pełni osobisty przykład instruktora. Każdy pełniący funkcję instruktorską będzie pracował z Podstawami Wychowawczymi ZHP. Motywacja i zaangażowanie oraz przeszkolenie będą wyznacznikami profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pełnienia funkcji na szczeblu hufca w zespołach instruktorskich, władzach i szefach jednostek organizacyjnych ROZWÓJ LICZEBNY Będą przybywały w hufcu nowe drużyny w każdym pionie, a tym bardziej na terenie powiatu. Powstaną Związki Drużyn na terenach znacznie oddalonych od Tarnowa. Powstające Szczepy w Tarnowie będą silnymi jednostkami wymiany pokoleniowej. Kursy drużynowych pozwolą na założenie drużyn w szkołach stanowiących białe plamy na terenie Tarnowa. Mocny hufiec to liczebny hufiec WIZERUNEK Hufiec ZHP będzie kojarzony w społeczeństwie Tarnowa i powiatu a harcerze nie będą postrzegani jak z innej epoki. Logotyp hufca będzie rozpoznawalny nie tylko w mieście, ale i całej chorągwi. Marka harcerska będzie informacją dla rodziców, że powierzenie nam swoich dzieci to jest rozwiązanie wychowawcze, na które można liczyć. Organizowanie imprez przez hufiec, jak i przy jego współpracy postrzegane będzie jako profesjonalne i godne uwagi w terminarzu przedwsięzięć miejskich, jak i powiatowych. Zespół zajmujący się Public Relations, jak i prasą wewnętrzną oraz regionalną będzie tworzył przyjazny obraz naszej codziennej pracy w sposób zrozumiały przez obywateli. Budynek hufca będzie nazywał się Domem Harcerza i będzie zadbany z zewnątrz oraz wewnątrz. 8

9 3.5. ORGANIZACJA i LOGISTYKA Zarządzanie hufcem będzie tak zorganizowane by drużynowym było, jak najłatwiej załatwić sprawę a proces decyzyjny był rozdzielony pomiędzy komendantem hufca a jego zastępcami oraz członkami Komendy. Hufiec będzie posiadał majątek, który będzie w zupełności wystarczał do jego statutowego działania oraz organizacji HAL i HAZ. Sprawnie działające biuro hufca zapewni płynny kontakt oficjalny pomiędzy Komendą, komendantem, Komisją Rewizyjną oraz ewentualnie Sądem Harcerskim a harcerzami i kadrą hufca. Każda funkcja na poziomie hufca będzie obarczona zakresem obowiązków FINANSE Hufiec poprzez organizowanie HAL i HAZ oraz licznych akcji zarobkowych będzie posiadał środki finansowe na działalność statutową. Drużyny będą w stanie zbierać składki członkowskie, a samodzielne akcje zarobkowe oraz organizowane przez hufiec wystarczą na podstawowe potrzeby. Każdy drużynowy będzie umiał wypełniać książkę finansową. Hufiec będzie na bieżąco opłacał składki do chorągwi i Głównej Kwatery. Działał będzie zespół ds. pozyskiwania środków finansowych, którym będzie kierował skarbnik hufca. 9

10 4. ANALIZA S.W.O.T 10

11 4.1. Strengths Mocne strony 1) hufiec posiada młodą i ambitną kadrę. 2) angażowanie starszej i doświadczonej kadry w życie hufca. 3) aktywnie współpracujemy z hufcami z terenu małopolski i części podkarpacia należącej do dawnego województwa tarnowskiego (chorągwi tarnowskiej). 4) współpraca z Powiatem Tarnowskim np. przy organizacji Złazu z okazji Odzyskania Niepodległości w Łowczówku. 5) zadowolenie i entuzjazm kadry hufca płynący z satysfakcji pracy społecznej oraz wolontariatu. 6) program przygotowywany dla każdego pionu harcerskiego jest odpowiedzią na potrzeby młodych harcerzy. 7) młoda kadra powiększa grono instruktorów ZHP, co stwarza naturalną wymianę we władzach hufca praktycznie na każdym szczeblu. 8) kadra hufca stanowi wspólnotę i wspiera się w pracy. 9) głębokie zakorzenienie się harcerstwa wśród mieszkańców Miasta Tarnowa. 10) Praca z harcerskim stylem przynosi zamierzone efekty 11) stwarzanie warunków do dokształcania i kształcenia drużynowych. 12) posiadamy budynek hufca 13) posiadamy dwie osoby z Brązową Odznaką Kadry Kształcącej 14) hufiec posiada stronę internetową Weaknesses Słabe strony 1) brak organizowania przez hufiec obozów letnich i koloni zimowych. 2) nie posiadamy Zespołu Kadry Kształcącej. 3) nie posiadamy Zespołu ds. pozyskiwania środków. 4) praktycznie nie istnieje realizacja ciągu wychowawczego na terenie hufca, brak szczepów i związków drużyn. 5) istnieje bardzo mała i niezadowalająca współpraca z rodzicami naszych harcerzy. 6) odczuwalny jest brak przy drużynach Koła Przyjaciół Harcerstwa a przy hufcu Rady Przyjaciół Harcerstwa. 7) teoretycznie nie istnieje w hufcu biblioteka metodyczna. 8) hufiec nie posiada gazetki. 9) kuleje system motywacji instruktorów do samodoskonalenia. 10) brak kręgów instruktorskich oraz potencjalnych akademickich. 11) słaba praca namiestników. 12) brak zespołu kwatermistrzowskiego hufca. 13) zbyt mała ilość sprzętu. 14) brak nowego sprzętu, który by zastępował już zużyty. 15) zbyt mała praca z instrumentami metodycznymi. 16) zbyt mała ilość harcerzy uczestniczących w uroczystościach patriotycznych. 17) brak szacunku do munduru. 18) brak stałego miejsca przygotowanego do HAL. 19) prawie, żadna obecność harcerstwa na terenie powiatu. 11

12 4.3. Opportunities Potencjalne szanse 1) istnieje dużo możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalności hufca. 2) możliwość współpracy z miastem na zasadach partnerskich. 3) możliwość współpracy pomiędzy drużynami tak by wzajemnie sobie pomagały. 4) oddelegowanie zadań, opis każdej funkcji w hufcu. 5) by budynek hufca stał się Domem Harcerza. 6) istnieje możliwość gospodarowania po dawnej kopalni gazu ziemnego od Gazowni Tarnowskiej w miejscowości Katary. 7) istnieje możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami, z którymi władze ZHP podpisały umowy oraz porozumienia. 8) wykorzystanie form pracy z kadrą hufca tj. seminaria i konferencje. 9) praca z młodą kadrą by stała się trzonem metodycznym hufca, czyli namiestnikami. 10) zwiększenie nacisku na instruktorów ze stopniem przewodnika by przystąpiła do próby na podharcmistrza. 11) budowanie wizerunku hufca w społeczności Tarnowa i powiatu. 12) praca z budowaniem postaw patriotycznych. 13) utworzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa przy hufcu. 14) nawiązanie kontaktów ze skautami, przede wszystkim węgierskimi i tureckimi (Józef Bem) Threats Potencjalne zagrożenia 1) brak średnio doświadczonej kadry (luka pokoleniowa). 2) samodecydowanie funkcyjnych w hufcu jest bardzo małe, co powoduje kierowanie pytań do komendanta hufca. 3) brak ciągłości we współpracy kadry. 4) nieprzywiązywanie wagi do wypowiedzianych słów brak słowności Na harcerzu polegaj jak na Zawiszy. 5) ciągle mały system motywacyjny kadry hufca. 6) mało profesjonalne podejście kadry do wykonywanych działań, również posiadanych funkcji. 7) kadra w bardzo małym stopniu ufa sobie. 8) brak konsekwencji i determinacji w wykonywanej funkcji i działaniach. 9) brak elementarnego szacunku i przestrzegania harcerskiego stylu. 10) zbytnie obciążenie biurokracją drużynowych. 11) ZHP istnieje w mentalności wielu polaków dalej jako czerwone. 12) słaby wizerunek ZHP jako organizacji wychowawczej oraz samych harcerzy jako wartościowych wśród grup rówieśniczych. 13) słabe poszanowanie tradycji prawie stuletniej. 12

13 5. CELE STRATEGICZNE ORAZ. PRZYPORZĄDKOWANE IM ZADANIA 13

14 Obszar: 5.1. WIZERUNEK 1 CEL: Poprawa i wzmocnienie wizerunku jednostek organizacyjnych hufca na terenach ich działania poprzez: Zachęcanie drużynowych do organizacji imprez różnego rodzaju na terenach szkół przy, których działają. Budowania wizerunku hufca/drużyny poprzez uczestniczenie lub organizację brygad charytatywnych np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współpracę drużyn przy organizacji szkolnych imprez integracyjnych np. pikniku, gdzie będą mogły się za promować. Tworzenie na terenie działania drużyn gablotek lub miejsc prezentujących ich dorobek oraz bieżącą działalność. 2 CEL: Utworzenie poprawnych relacji z instytucjami działającymi na obszarze terenowym hufca tak aby: Na każdą imprezie/uroczystości zaprosić przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji np. Dzień Myśli Braterskiej. W jak największym stopniu harcerze mogli uczestniczyć w imprezach/uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i inne instytucje. Współpraca pomiędzy instytucjami a hufcem była partnerska oraz inicjowana w większości przez nas np. przy organizacji imprez dla dzieci 3 CEL: Dotarcie do środowiska rodziców, by stali się partnerami w działalności wychowawczej hufca, poprzez: Zachęcenie drużynowych do zapraszania rodziców swoich harcerzy na zbiórki, biwaki itp. Promowanie tworzenia przy jednostkach organizacyjnych Kół Przyjaciół Harcerstwa a przy hufcu Rady Przyjaciół Harcerstwa. Organizowanie przez drużyny/hufiec imprez z ukierunkowaniem na rodziców jako uczestników, co wzmocni więzi pomiędzy nimi. 4 CEL: Zdobycie mediów, czyli intensywną kampanię informacyjną oraz promocję działań drużyn/hufca w swoim środowisku, poprzez: Utworzenie Harcerskiej Służby Informacyjnej lub zespołu promocji i informacji. Utworzenie biuletynu informacyjnego, który by zawierał materiały dotyczące obecnej działalności hufca i był rozsyłany drogą elektroniczną do instytucji oraz prasy. Zapraszanie dziennikarzy na każdą naszą imprezę, tak by wzmocnić swoja obecność w mediach. 14

15 Zwiększenie i promowanie strony hufca jako medium informacji i kontaktu z nim poprzez np. linki na portalach miasta, starostwa oraz innych miejskich. Aktywną promocję działań hufca na tle wolontariackim i promowanie harcerzy jako wolontariuszy. Zwiększenie nacisku na jednolitość umundurowania w tym nakryć głowy tak byśmy byli jednolici przy uczestnictwie w uroczystościach oraz innych przedsięwzięciach. Obszar: 5.2. ZARZĄDZANIE LOGISTYKA 1 CEL: Zwiększenie efektywności pracy oraz wdrożenie opisów funkcji i regulaminów zespołów instruktorskich hufca: Wdrożenie systemu motywacji instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie. Każde zadanie zespołowe powierzone przez komendanta hufca lub któregoś z członków komendy musi być rzetelnie podsumowane, a wyciągnięte wnioski spisane. Opracować standardy przepływu dokumentów oraz informacji tak by adresat był informowany w optymalnie najszybszym czasie. Opracować zakresy odpowiedzialności personalnej instruktorów lub osób pełniących funkcje instruktorskie, za powierzone im zadania. Opracować system działania biura hufca tak by rzetelne przekazywanie informacji przez wszystkich dyżurujących było normą. Działalność biura oraz osób pełniących dyżur powinna cechować: kompetencyjność informacji, komunikatywność i przyjazna atmosfera. Wdrożenie systemu zakresów obowiązków dla każdej funkcji i regularnej oceny pracy instruktorów w hufcu. Wprowadzić skuteczny system ocenienia drużyn w ramach współzawodnictwa na zasadzie Pucharu Komendanta Hufca. W większym stopniu przejęcie przez drużyny organizacji imprez hufcowych. 2 CEL: Zwiększenie odpowiedzialności młodych ludzi za zarządzanie hufcem, tak aby: Średnia wieku członków komendy hufca oraz zespołów instruktorskich była nie mniejsza jak 18 lat. Angażowanie młodych kompetentnych ludzi w działania zespołów instruktorskich hufca. Przeszkolenie i wdrażanie młodych osób do funkcji jak również delegowanie uprawnień. Opracowanie zakresów obowiązków młodych ludzi obejmujących różne funkcje instruktorskie, podejmujących się różnorodnych działań. 15

16 3 CEL: Zwiększenie efektywności zarządzania i działania hufca przez kontakty i współpracę z podmiotami zewnętrznymi: Znalezienie nowych sojuszników na poziomie lokalnym, wśród instytucji, organizacji pozarządowych, sponsorów, osób fizycznych. Dążyć do powołania Rady Przyjaciół Harcerstwa z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego tzn. miasta, powiatu i szczebla wojewódzkiego oraz parlamentarzystów z regionu tarnowskiego. Poszerzyć i utrwalić dobre relacje z władzami samorządowymi różnego szczebla, oświatowymi, Kuratorium, oraz administracją publiczną. Obszar: 5.3. PRACA Z KADRĄ 1 CEL: Zwiększenie odpowiedzialności instruktorów i pełniących funkcje instruktorskie za organizację: Zwiększyła się liczba wędrowników podejmujących się pracy społecznej w organizacji. Kadra pełniąca funkcje wychowawcze wykorzystywała w swej pracy Podstawy Wychowawcze ZHP a pozostali w jak największym stopniu wspierała ich zaangażowanie. Kadra pełniąca funkcje wychowawcze wykorzystywała w swej pracy Podstawy Wychowawcze ZHP a pozostali w jak największym stopniu wspierała ich zaangażowanie. Harcmistrzowie współtworzyli dorobek hufca, chorągwi, jak i całej ZHP. Powiększyła się liczba osób mających otwarte próby na przewodnika i podharcmistrza oraz odsetek instruktorów doświadczonych odbywających próby harcmistrzowskie. Zwiększyła się frekwencja na wszelkich spotkaniach instruktorskich, począwszy od Zjazdu Hufca, a skończywszy na zebranich z drużynowymi itd. Kadra była przeszkolona do pełnionej funkcji. 2 CEL: Wzmocnienie systemu pracy z kadrą: Wspieranie kadry odbywało się od momentu zadeklarowania się do pracy aż do jej zakończenia. Osoba dorosła deklarująca chęć przynależności do harcerskiego społeczeństwa lub chcąca powrócić do niej, wiedziała jak to zrobić. Powstanie Zespołu Kadry Kształcącej, zapewniający kadrze przeszkolenie do pełnienia funkcji. Rozpoczął działanie system ewidencji kadry instruktorskiej hufca. 16

17 Obszar: 5.4. FINANSE 1 CEL: Wypracowanie systemu pozyskiwania na potrzeby statutowe hufca środków z różnych źródeł: Poszukiwanie partnerów współfinansujących działalność harcerską w hufcu tj. samorząd, administracja, przedsiębiorcy. Szkolenia dla drużynowych ze sposobów pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność. Utworzenie Zespołu Finansowego Hufca i sprawne jego działanie. Przygotowanie i wdrożenie działań promocyjnych akcji 1% na mniejsze miasta Powiatu Tarnowskiego. Poprawienie ściągalności składek spośród wszystkich harcerzy i zuchów naszego hufca. Wykożystywanie możliwości samodzielnego pozyskiwania środków przez drużyny np. po przez współpracę z super i hipermarketami. 2 CEL: Odzyskanie równowagi finansowej hufca: Rozsądne zarządzanie pozyskanymi środkami finansowymi Organizowanie kursów, spotkań, warsztatów dla skarbników i drużynowych dotyczących zarządzania finansami w drużynach. Stałe dyżury Zespołu Finansowego Hufca przynajmniej raz w tygodniu. Stworzenie pod strony na stronie WWW hufca dotyczącej działalności Zespołu Finansowego Hufc i przedsięwzięć grantowych. 3 CEL: Rozsądne gospodarowaniem majątkiem hufca: Regularna konserwacja sprzętu. Utrzymanie porządku w magazynie oraz zinwentaryzowanie sprzętu hufca. Stworzenie oferty dla drużynowych np. nieodpłatne wypożyczanie sprzętu biwakowego. Stworzenie regulaminu wypożyczalni, opis sprzętu numerem inwentarzowym, oraz stworzenie ewidencji. 17

18 Obszar: 5.5. ROZWÓJ LICZEBNY 1 CEL: Sprawne funkcjonowanie ciągu wychowawczego: Promowanie ideii szczepów i związków drużyn jako naturalnego ciągu wychowawczego. Podnoszenie świadomości drużynowych dotyczących zachowania ciągu wychowawczego tak by harcerz po opuszczeniu drużyny realizował się w pionie metodycznym wyższym od obecnego. Podnoszenie świadomości drużynowych dotyczącej ciągu wychowawczego jako sposobu rozwoju liczebnego drużyn. 2 CEL: Ułatwienie pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży z harcerstwem: Drużynowi zapewnią rzetelny i soldny dostęp do informacji na temat działalności swojej, hufca, jak i całego ZHP. Opracowanie systemu informacyjnego np. Ulotki, plakaty, strony interentowe promującego pracę drużyn i hufca. Promowanie działań drużyn zmierzających do współpracy przy realizacji ciągu wychowawczego. Wsparcie działań promocyjnych drużyn oraz innych jednostek organizacyjnych hufca. Obszar: 5.6. PROGRAM WYCHOWAWCZY 1 CEL: Podniesienie charakteru wychowawczeg zwiąku, tak aby : Podstawę przy planowaniu i realizacji pracy były Podstawy Wychowawcze ZHP. Komenda Hufca, przedewszystkim koncentrowała się na działaności wychowawczej. Instruktorzy oraz pełniący funkcje instrktorskie wiedzieli, jak ich plany wpływają na budowanie i wspieranie programu hufca. Instruktorzy oraz pełniący funkcje instrktorskie posiadali swoje zakresy obowiąków i byli świadomi, jaki wpływ ma na program wychowawczy. Wszelkie działania zespołów, sztabów, jednostki organizacyjne hufca itp. Były spójne z wartościami zamieszczonymi w Podstawach wychowawczych ZHP. Członkowie Komendy Hufca znali i akceptowali harcerski system wartości zawarty w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz zgodnie z nim działali. 18

19 Instruktorzy hufca podejmowali dyskusję i zajmowali stanowiska wobec wszelkich działań pod względem wychowawczym spraw, w tym na temat jakości i właściwego do wieku programu. Rodzice postrzegali hufiec jako równego partnera w wychowaniu i dla tego współpracowali z drużynowymi. Instruktorzy rozumieli i mocniej wykorzystywali rolę osobistego przykładu. 2 CEL: Podniesienie jakości i skuteczności pracy harcerskim systemem wychowawczym w gromadzach, drużynach i zespołach instruktorskich, tak aby : Program powstawał w drużynach i był wzmacniany przez Komendę Hufca. Program był odpowiedzią na potrzeby zuchów i harcerzy. Kadra miała dostęp do innowacyjnych i atrakcyjnych form realizacji programu. Zespoły instruktorskie pracowały metodą harcerską. Zuchy i harcerze rozwijali się poprzez stosowanie odpowiednich dla wieku (pionu) instrumentów metodycznych tj. Sprawności, stopnie harcerskie, gwiazdki zuchowe itp. Drużynowi umieli pracować z tzw. małą kadrą, czyli Radami Drużyn a w szczególności zastępowymi a co za tym idzie systemem małych grup. Komenda Hufca umożliwiała podsumowanie roku harcerskiego w postaci kolonii i obozu jako kontynuację pracy śródrocznej drużyn. Hufiec posidał przynajmniej jeden stały obóz w pełni harcerski. Powołana została Rada Programowa, która pilnowałby jakości realizacji programowych hufca. Drużynowy poprzez warsztaty metodyczne mógł stale się doskonalić w pracy wychowawczej. Drużynowy nauczyciel miał dostep do wieczorowych warsztatów, kursów doskonalących i pogłębiających wiedzę harcerską. 2 CEL: wsparcie kadry w pracy wychowawczej przez struktury hufca, tak aby : Struktura hufca i jej działannia pomagały drużynowemu w wypełnianiu misji ZHP. Drużynowi uczestniczyli w tworzeniu, realizowaniu i ocenianiu programu hufca. Opracowanie standardu przekazywania informacji w postaci meldunków, tak by przyspieszyć procesy decyzyjne. Działała w hufcu biblioteczka metodyczna. 19

20 KONIEC 20

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Raport dotyczący funkcjonowania organizacji trzeźwościowych oraz sprawozdanie z konferencji dla organizacji trzeźwościowych z Województwa Opolskiego finansowanej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO Witaj, druhno drużynowa! Witaj, druhu drużynowy! Masz przed sobą poradnik planowania pracy w drużynie. Powstał po to, żeby pomóc Ci zaplanować działania

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI?

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? Poradnik dla kadry kształcącej Poradnik dla kadry kształcącej Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski? pod redakcją hm. Lucyny Czechowskiej Centralna Szkołą Instruktorska

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich

Regulamin Stopni Instruktorskich Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl Regulamin Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR zmieniony

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo