w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany"

Transkrypt

1 PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach wykonano łącznie 11 udanych doświadczeń w województwie opolskim. Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w roku, pochodzenie odmian i zbiorcze wyniki przedstawiono w tabelach 57-59, a wyniki plonowania, ważniejszych właściwości rolniczych i badań jakościowych w tabelach W 2014 roku z Listy Odmian Zalecanych skreślono odmianę Bryza, a wprowadzono odmiany KWS Torridon i Ostka Smolicka. Aktualnie tworzą ją: ARABELLA, HEWILLA, KATODA, KWS TORRIDON, OSTKA SMOLICKA, PARABOLA i TYBALT. Plon ziarna pszenicy jarej w latach wynosił średnio 63,0 dt/ha na przeciętnym a 1 i 74,3 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Do wyróżniających się odmian należały Tybalt i Arabella oraz KWS Torridon. Efektywność intensywnego poziomu agrotechniki w stosunku do przeciętnego wynosiła średnio w 3-leciu 11,3 dt/ha (17,9 %), w latach ,0 dt/ha (17,6%), a w roku 14,6 dt/ha (21,5 %). Bardziej intensywnymi były odmiany Bryza, Hewilla, Parabola i Katoda (tabela 60, wykres 24). W tabeli 61 przedstawiono plonowanie pszenicy jarej w roku w poszczególnych miejscowościach. Plon ziarna wynosił średnio od 51,0 dt/ha w Pągowie do 78,0 dt/ha w Głubczycach na przeciętnym i od 65,4 dt/ha w Pągowie do 95,3 dt/ha w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki. Do wyróżniających się odmian należały Tybalt, Hewilla, KWS Torridon i Arabella. W poszerzonym doborze odmian, w Głubczycach (tabela 62, wykres 25), przy średnim plonie ziarna w 3-leciu 69,5 dt/ha na przeciętnym i 84,4 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechniki pszenica jara najwyżej plonowała w ostatnim roku. Wyróżniającymi się odmianami były Tybalt, Parabola, Monsun, KWS Torridon i Struna. Najniższy plon uzyskała odmiana twarda SMH 87. Przy średniej wysokości roślin 86 cm w 3-leciu i w roku na przeciętnym poziomie agrotechniki, do wyższych odmian należały Hewilla, Katoda i Ostka Smolicka, a niższymi były Tybalt i Trappe. Regulatory wzrostu, stosowane na intensywnym poziomie agrotechniki powodowały wyraźne, o 16 cm skrócenie roślin, zwiększając ich odporność na wyleganie Do bardziej podatnych na wyleganie należały odmiany Parabola, Bryza i Hewilla, a bardziej odpornymi były Trappe i Arabella. Średnia masa 1000 ziaren wynosiła 38,6 g w 3-leciu i 39,5 g

2 w roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany Parabola, Tybalt i Hewilla, a drobniejszym Trappe, Bryza i Arabella. (tabela 63). Choroby grzybowe występowały na pszenicy jarej w przeciętnym nasileniu, w większym septorioza liści i rdza brunatna. Bardziej podatnymi na mączniaka właściwego były odmiany Bryza, Hewilla, Trappe i Katoda, a odporniejszymi Arabella, Tybalt i KWS Torridon. Rdzą brunatną silniej porażane były Parabola, Ostka Smolicka, Bryza i Hewilla, a najsłabiej Tybalt, Arabella i KWS Torridon. Podatność odmian na septoriozę liści i kłosów oraz fuzariozę kłosów była zbliżona. Nieco większą odpornością na te choroby cechowały się odmiany Trappe, Tybalt, Ostka Smolicka i KWS Torridon, a bardziej podatną była Arabella (tabela 64). Wyniki analiz jakościowych pszenicy jarej roku przedstawiono w tabeli 65. Gęstość ziarna w stanie zsypnym wynosiła średnio w 3-leciu 73,2 kg/hl na przeciętnym i 73,9 kg/hl na intensywnym poziomie agrotechniki. Była ona podobna w roku. Wyższą miały odmiany Arabella, Bryza i Katoda, a niższą Tybalt i KWS Torridon. Przy średniej zawartości białka, odpowiednio 13,0 i 13,8% (niższej w ostatnim roku) wyróżniały się Bryza, Parabola i KWS Torridon, a mniej miały go Ostka Smolicka, Katoda i Trappe. Zawartość glutenu wynosiła średnio 26,2 i 28,7% i była wyraźnie niższa w roku. Wysoką odznaczały się odmiany Bryza i Hewilla, a niższą Trappe, Ostka Smolicka i Katoda. Przy wartościach wskaźnika sedymentacji, średnio 46 i 51 ml (również niższych w ostatnim roku), wyróżniały się Bryza, Katoda i Arabella, a niższe wartości miała Trappe. Liczba opadania była średnio bardzo wysoka (szczególnie w roku) i wynosiła 321sek na przeciętnym i 325sek na intensywnym poziomie agrotechniki. Do wyróżniających się odmian należały Trappe, Tybalt i Katoda, a najniższą cechowała się Hewilla.

3 Tab. 57. Pszenica jara. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru Miejscowość Głubczyce Bąków Łosiów Pągów Powiat Głubczyce Kluczbork Brzeg Namysłów Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby IIIa IIIb II IIIa ph gleby w KCL 6,9 6,7 7,0 6,8 Przedplon Soja Burak cukrowy Burak cukrowy Rzepak jary Data siewu (dzień, m-c, rok) Obsada roślin (szt./m 2 ) Data zbioru (dzień, m-c, rok) N na poziomie Nawożenie mineralne a 1 (kg/ha) a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne na poziomie a 2 (l,kg/ha) ADOB Mg 10 + ADOB Cu 1 + ADOB Mn 3 + Basfoliar 36 E 5 ADOB Mg 10 + Basfoliar 36 E 5 MgSO ADOB Cu 1 + ADOB Mn 3 + Basfoliar 36 E 5 MgSO Basfoliar 36 E 5 MgSO ADOB Cu 1 + ADOB Mn 3 + Basfoliar 36 E 5 MgSO Basfoliar 36 E 5 ADOB Mg 10 + ADOB Cu 1 + ADOB Mn 3 + Basfoliar 36 E 5 Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Oxafun T 75 DS Kinto Duo 080 FS Scenic 080 FS Kinto Duo 080 FS Herbicydy (l/ha) Granstar 75 WG 20g + Starane 250 EC 0,5 Granstar 75 WG 15 + Starane 250 EC 0,5 Granstar Ultra SX 50 SG 48g + Trend 0,05% Granstar 75 WG 15 + Starane 250 EC 0,5 Insektycydy (l/ha) Bi 58 Nowy 0,5 Mavrik 240 EW 0,2 Mospilan 20 SP 100g + Karate Zeon 050 CS 0,1 Karate Zeon 050 CS 0,12 Bi 58 Nowy 0,5 tylko na poziomie a 2 Fungicydy pierwszy zabieg (l/ha) Aviator X pro 225 EC - 1 Aviator X pro 225 EC - 1 Aviator X pro 225 EC - 1 Aviator X pro 225 EC - 1 Fungicydy drugi zabieg (l/ha) Menara 410 EC 0,5 Menara 410 EC 0,5 Menara 410 EC 0,5 - Regulatory wzrostu (l/ha) Moddus 250 EC 0,2 + Stabilan 750 SL 0,5 Moddus 250 EC 0,2 + Stabilan 750 SL 0,5 Moddus 250 EC 0,2 + Stabilan 750 SL 0,5 Moddus 250 EC 0,2 + Stabilan 750 SL 0,5

4 Tab. 58. Pszenica jara. Pochodzenie odmian Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LOZ* Kod kraju pochodzenia 1 Tybalt NL Irena Szyld, Kalisz Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce 2 KWS Torridon UK KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice 3 Trappe 2008 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice 4 Bryza o 2003 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice 5 Hewilla PL Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.o. Kraków 6 Parabola PL Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.o. Kraków 7 Katoda PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 8 Ostka Smolicka o PL Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 9 Arabella PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń *LOZ Lista Odmian Zalecanych, (odmiana Bryza w latach 2005 na LOZ) o odmiana oścista

5 Tab. 59. Pszenica jara. Zbiorcze wyniki doświadczeń. Rok zbioru Głubczyce Bąków Łosiów Pągów Lp. Cecha a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) Wysokość roślin (cm) Wyleganie roślin w dojrzał. mlecz. (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 5 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 8,4 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 9,0 6 Porażenie przez choroby: (skala 9 o ) Mączniak właściwy 9,0 9,0 6,1 7,7 7,9 8,9 6,6 8,2 Rdza brunatna 7,8 9,0 6,1 8,1 8,7 9,0 5,6 7,9 Septorioza liści 4,3 8,7 7,3 8,2 8,1 8,3 5,8 6,4 Septorioza kłosów 9,0 9, ,7 8,8 - - Fuzarioza kłosów 8,6 8,6 7,4 8,9 7,8 8,5 - - Brunatna plamistość liści 6,8 8, ,3 8,5 6,2 8,0 7 Masa 1000 ziaren (g) 41,8 43,9 34,9 35,9 39,4 41,6 41,9 43,9 8 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 12,3 12,4 13,3 13,7 13,8 13,9 18,7 18,6 9 Plon ziarna (dt z ha) 78,0 95,3 68,3 84,9 74,3 84,4 51,0 65,4

6 Tab. 60. Pszenica jara. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Lata zbioru, Lp. Poziom a 1 Poziom a 2 Odmiana Wzorzec dt/ha 67,9 68,6 52,6 68,3 63,0 82,5 78,0 62,5 80,3 74,3 1 Tybalt KWS Torridon Trappe Bryza o Hewilla Parabola Katoda Ostka Smolicka o Arabella Liczba doświadczeń Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny, a 2 intensywny poziom agrotechniki o odmiana oścista

7 Tab. 61. Pszenica jara. Plon ziarna w miejscowościach przy 14 % wilgotności (% wzorca). Rok zbioru Lp. Poziom a 1 Poziom a 2 Odmiana Głubczyce Bąków Łosiów Pągów Średnia Głubczyce Bąków Łosiów Pągów Średnia Wzorzec dt/ha 78,0 68,3 74,3 51,0 67,9 95,3 84,9 84,4 65,4 82,5 1 Tybalt KWS Torridon Trappe Bryza o Hewilla Parabola Katoda Ostka Smolicka o Arabella Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny, a 2 intensywny poziom agrotechniki o odmiana oścista

8 Tab. 62. Pszenica jara. Głubczyce poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Lata zbioru, Lp. Odmiany Poziom a 1 Poziom a Wzorzec dt/ha 79,1 64,3 65,0 71,7 69,5 93,9 75,2 84,2 84,6 84,4 1 Tybalt KWS Torridon Trappe Bryza o Monsun Bombona Hewilla Parabola Katoda Łagwa Ostka Smolicka o Kandela Radocha Arabella Izera Struna SMH 87 t Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny, a 2 intensywny poziom agrotechniki o odmiana oścista, t odmiana twarda

9 Tab. 63. Pszenica jara. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru, Lp Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie (skala 9 o ) Masa 1000 ziaren (g) a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 Wzorzec ,8 9,0 7,4 8,6 39,5 41,3 38,6 40,1 1 Tybalt ,2 0,0-0,1 0,0 2,6 3,3 1,4 1,6 2 KWS Torridon ,2 0, ,1-0, Trappe ,0 0,0 0,6 0,4-3,5-4,3-3,8-4,1 4 Bryza o ,2 0,0-0,4-0,4-2,6-2,0-2,8-1,5 5 Hewilla ,1 0,0-0,4 0,0 1,9 1,2 1,6 0,6 6 Parabola ,2 0,0-0,5-0,1 4,7 3,7 4,9 4,4 7 Katoda ,2 0,0-0,2 0,1-0,0 0,1 0,7 1,0 8 Ostka Smolicka o ,1 0,0 0,0 0,1-1,1 0,5 0,6 1,0 9 Arabella ,0 0,0 0,4 0,3-1,8-2,0-2,4-3,3 Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

10 Tab. 64. Pszenica jara. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a 1 (odchylenia od wzorca). Lata zbioru, Mączniak właściwy Rdza brunatna Septorioza liści Septorioza kłosów Fuzarioza kłosów Lp. Odmiana Wzorzec skala 9 o 7,4 8,4 7,0 7,4 6,4 7,1 8,4 8,4 7,9 8,5 1 Tybalt 0,9 0,6 1,2 1,1 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 2 KWS Torridon 1,0-1,1-1,5 - -0,3-0,2-3 Trappe -0,4-0,3 0,3 0,1 0,9 0,4-0,2 0,0 0,6 0,1 4 Bryza o -1,1-0,8-1,3-0,6-0,6-0,2-0,3-0,1 0,2 0,2 5 Hewilla -0,6-0,4-0,5-0,4-0,6-0,2 0,3 0,1-0,3 0,0 6 Parabola -0,1-0,0-1,3-0,8-0,3-0,2 0,1-0,1-0,4-0,1 7 Katoda -0,6-0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 8 Ostka Smolicka o 0,0-0,2-1,4-0,6 0,0 0,1-0,3-0,1 0,6 0,4 9 Arabella 1,1 0,7 1,3 0,3-1,0-0,4 0,3 0,1-0,8-0,3 Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

11 Lp. Tab. 65. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych (% wzorca ). Lata zbioru, Gęstość ziarna w stanie Zawartość białka Wskaźnik sedymentacji Wartość Ilość glutenu (%) Liczba opadania (sek.) zsypnym kg/hl (% sm) (ml) Odmiana technolo giczna a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 Wzorzec 73,0 74,3 73,2 73,9 11,4 12,7 13,0 13,8 20,4 23,7 26,2 28, Tybalt A KWS Torridon A Trappe B Bryza o A Hewilla A Parabola A Katoda A Ostka Smolicka o A Arabella A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian o odmiana oścista A odmiana jakościowa, B odmiana chlebowa

12

13

14 1. ARABELLA PSZENICA JARA LISTA ODMIAN ZALECANYCH Odmiana jakościowa. Zdrowotność przeciętna, większa odporność na mączniaka i rdzę brunatną, mniejsza na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Rośliny średniej wysokości o większej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie wcześniejsze Odporność na porastanie ziarna w kłosach mniejsza. Plon ziarna wysoki. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo wysoka. Zawartość białka i ilość glutenu mniejsze. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania mniejsza. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 2. HEWILLA Odmiana jakościowa. Zdrowotność mniejsza, większa podatność na mączniaka i rdzę brunatną. Rośliny wysokie o większej podatności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie wcześniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna średni. Masa 1000 ziaren wyższa, wyrównanie dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka niższa, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania wysokie. Wydajność ogólna mąki większa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 3. KATODA Odmiana jakościowa. Zdrowotność przeciętna. Rośliny wyższe o przeciętnej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosach bardzo mała. Plon ziarna wyższy. Masa 1000 ziaren większa, wyrównanie dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym wysoka. Zawartość białka niższa, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania wysokie. Wydajność ogólna mąki większa. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 4. KWS TORRIDON Odmiana jakościowa. Zdrowotność dobra, duża odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści. Rośliny niskie o bardzo dużej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie późniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie niższe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka i ilość glutenu wyższe. Wskaźnik sedymentacji średni, liczba opadania wysoka. Wydajność ogólna mąki

15 średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 5. OSTKA SMOLICKA Odmiana jakościowa oścista. Zdrowotność przeciętna, większa podatność na rdzę brunatną, mniejsza na fuzariozę kłosów. Rośliny wyższe o średniej odporności na wyleganie. Kłoszenie średnie, dojrzewanie późniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie wyższe, gęstość ziarna w stanie zsypnym wysoka. Zawartość białka i glutenu mała. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania mniejsza. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 6. PARABOLA Odmiana jakościowa. Zdrowotność mniejsza, większa podatność na rdzę brunatną i septoriozę liści. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie wcześniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach bardzo mała. Plon ziarna średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie bardzo wysokie, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania wysokie. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 6. TYBALT Odmiana jakościowa. Zdrowotność dobra, duża odporność na mączniaka i rdzę brunatną. Rośliny bardzo niskie o średniej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie późniejsze. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa 1000 ziaren większa, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji średni, liczba opadania wysoka. Wydajność ogólna mąki większa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

niki w latach oraz 10,5 i 11,5% w 2013 roku. Więcej białka miały odmiany Blask, Rubinek i Gawrosz, a mniej Olympic, Ella i Hajduczek

niki w latach oraz 10,5 i 11,5% w 2013 roku. Więcej białka miały odmiany Blask, Rubinek i Gawrosz, a mniej Olympic, Ella i Hajduczek JĘCZMIEŃ JARY Doświadczenia z jęczmieniem jarym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 34 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 19 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

Tab. 89. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2013

Tab. 89. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2013 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 15 odmian (9 populacyjnych i 6 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2012 roku wynosiła ponad 740 tys. ha i była dwukrotnie większa niż w roku 2011. Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2013 roku wynosiła ponad 270 tys. ha. Udział pszenicy jarej w strukturze zasiewów w roku

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 6. Pszenica jara Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych z jarymi odmianami pszenicy zwyczajnej z roku 2016 na tle wyników z lat 2014-2016. W omawianym sezonie wegetacyjnym w województwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

8. Pszenica jara Uwagi ogólne

8. Pszenica jara Uwagi ogólne 8. Pszenica jara 8.1. Uwagi ogólne Obecnie krajowy rejestr liczy 32 odmiany pszenicy jarej, w większości pochodzą one z krajowej hodowli. W krajowym rejestrze 2 odmiany należą do grupy technologicznej

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne

Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku.

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku. Pszenica jara Powierzchnia uprawy i znaczenie pszenicy jarej w naszym kraju stopniowo się zmniejsza, niemniej jest to gatunek uprawiany głównie na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie, a także

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016.

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016. 6. Pszenica jara oprac. mgr inż. Anna Mrozek W latach 2015-2017 w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przeprowadzono 9 doświadczeń z odmianami pszenicy jarej. Doświadczenia zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Pszenica jara

Rozdział 4 Pszenica jara Rozdział 4 Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w roku wynosiła około 00 tys. ha tj. o 17% mniej niż w roku 2016. W ostatnich latach znaczenie

Bardziej szczegółowo

strąka wynosiła średnio 10 cm. Wyraźnie wyżej, zwłaszcza w ostatnim roku wiązała je odmiana Amandine, a nieco niżej Aldana i Aligator.

strąka wynosiła średnio 10 cm. Wyraźnie wyżej, zwłaszcza w ostatnim roku wiązała je odmiana Amandine, a nieco niżej Aldana i Aligator. SOJA Doświadczenia z soją prowadzono w Głubczycach (odmianowe w latach 2012- i zaprawowe w latach 2013-) oraz w Bąkowie i Łosiowie (odmianowe w latach 2013-) na jednym poziomie agrotechniki. W Głubczycach

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości VI Pszenica jara Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Tab. 102. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon

Bardziej szczegółowo

Tabela 10.1 Owies. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Rok wpisania do Adres jednostki zachowującej odmianę, Krajowego Odmiana

Tabela 10.1 Owies. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Rok wpisania do Adres jednostki zachowującej odmianę, Krajowego Odmiana Rozdział 10 Owies W roku w ramach PDO na obszarze województwa pomorskiego założono dwa doświadczenia z owsem, w Lubaniu na glebie klasy V, oraz w ZDOO w Wyczechach na glebie klasy IIIa Celem przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Owies Wyniki doświadczeń

Rozdział 10 Owies Wyniki doświadczeń Rozdział 10 Owies Obecnie w Krajowym Rejestrze wpisanych jest 5 odmian owsa nagoziarnistego jarego oraz 26 odmian owsa zwyczajnego jarego. W województwie pomorskim zalecane do uprawy są odmiany: Bingo,

Bardziej szczegółowo

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek 8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,5 mln ha, co stanowi 7,1 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo