Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu"

Transkrypt

1 PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych, na intensywnym poziomie agrotechniki a 2. Średnio w województwie w latach (tabela 1) pszenica ozima plonowała najwyżej po rzepaku m, zarówno w optymalnym (96,9 dt/ha), jak i opóźnionym o 1 miesiąc terminie (99,5 dt/ha). Niższe plony ziarna uzyskano po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie (91,3 dt/ha) i po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie (90,0 dt/ha). Do wyróżniających się odmian, w zależności od wariantu agrotechnicznego należały: po rzepaku m, w optymalnym terminie : Jenga, Brilliant, Garantus, Nadobna, Rapsodia, Ludwig, Mulan, Opus i Muszelka po rzepaku m, w opóźnionym terminie : Nadobna, Smuga, Brilliant, Opus, Legenda, Bogatka i Garantus po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie : Muszelka, Rapsodia, Smuga, Legenda, Mulan, Toras, Ludwig i Jenga po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie : Legenda, Cubus, Figura, Jenga, Muszelka, Nadobna, Ludwig i Opus Przy średnim plonie ziarna 94,4 dt/ha z wszystkich wariantów agrotechnicznych, najwyżej plonującymi odmianami były Muszelka, Legenda, Jenga, Nadobna, Smuga, Ludwig, Mulan, Brilliant i Opus, co świadczy o ich uniwersalności i przydatności do uprawy w tych różnych warunkach, stosowanych przez praktykę rolniczą w uprawie pszenicy ozimej. W tabeli 2 przedstawiono plon ziarna pszenicy ozimej, w różnych wariantach agrotechnicznych z lat w Głubczycach. Średnio, plonowała ona najwyżej po rzepaku m, w optymalnym terminie (103,3 dt/ha). Wyróżniającymi się odmianami w tym wariancie agrotechniki były Nadobna, Garantus, Ludwig, Smuga, Legenda, Muszelka, Bogatka i Opus. Przy średnim plonie ziarna 101,0 dt/ha po rzepaku m, w opóźnionym o 1 miesiąc terminie dobrze plonowały odmiany Nadobna, Smuga, Legenda, Garantus, Ludwig, Brilliant i Opus. W wariancie po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie przy średnim plonie 98,4 dt/ha wyróżniały się odmiany Smuga, Ludwig, Legenda, Garantus, Mulan i Toras. Najniższy, średni plon ziarna pszenicy ozimej 90,0 dt/ha uzyskano po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym (koniec I dekady listopada) terminie. Lepiej po tym przedplonie plonowały odmiany Legenda, Cubus, Figura, Jenga, Muszelka, Nadobna i Opus. Przy średnim plonie ziarna 98,2 dt/ha z wszystkich wariantów agrotechnicznych, najwyższy uzyskały odmiany Nadobna, Legenda, Smuga, Ludwig, Muszelka, Garantus i Cubus. W 2011 roku w Głubczycach średnie plony pszenicy ozimej wynosiły 120,0 dt/ha po rzepaku m, w optymalnym terminie (najlepsze odmiany - Nadobna, Mulan, KWS Ozon, Ludwig, Bogatka, Boomer i Garantus), 116,5 dt/ha po rzepaku m, w opóźnionym terminie (najlepsze odmiany - Banderola, KWS Ozon, Mulan i Boomer), 116,5 dt/ha po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie (najlepsze odmiany KWS Ozon, Mulan, Fidelius, Nadobna i Julius) i 104,6 dt/ha po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie (najlepsze odmiany - KWS Ozon, Cubus, Smaragd, Banderola, Jenga, Mulan, Kepler i Kredo). Przy średnim plonie 114,4 dt/ha, z wszystkich wariantów agrotechnicznych do wyróżniających się odmian należały KWS Ozon, Mulan, Boomer i Banderola (tabela 3). W tabelach 4-8 przedstawiono porównanie wyróżników jakości ziarna pszenicy ozimej w 2011 roku w województwie, dla różnych wariantów agrotechnicznych jej uprawy na intensywnym poziomie agrotechniki. Gęstość ziarna w stanie zsypnym wynosiła średnio z 4 wariantów agrotechnicznych 73,2 kg/hl (od 71,6 kg/hl po rzepaku m, w opóźnionym terminie do 74,2 kg/hl po tym samym przedplonie, w optymalnym terminie ). W wariancie po rzepaku m w optymalnym terminie wyróżniały się odmiany Legenda i Garantus, po rzepaku m, w opóźnionym terminie Bockris, Nadobna, Ludwig, Garantus, Ostroga, Bamberka i Julius, po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie Julius i Bockris, a po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie Rapsodia, Julius, Bamberka i Brilliant. Średnio, z wszystkich wariantów agrotechniki najwyższe wartości gęstości ziarna w stanie zsypnym miały odmiany Julius, Bockris, Garantus i Bamberka (tabela 4).

2 Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku m w obydwóch terminach (13,0-13,7 %), a wyraźnie niższa po pszenicy i kukurydzy (11,0-11,3 %). Po rzepaku m, w optymalnym terminie wyróżniały się odmiany Legenda, Mulan, Smuga, Bamberka, Bogatka, Ludwig, Ostroga i Julius, po rzepaku m, w opóźnionym terminie Rapsodia, Toras, Bamberka, Ostroga i Kepler, po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie Cubus, Garantus, i Toras, po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie Garantus, Natula, Bamberka, Brilliant, Bogatka, Smuga, Ludwig, Ostroga i Kepler. Średnio z wszystkich wariantów agrotechnicznych zawartością białka wyróżniały się odmiany Bamberka, Ostroga i Toras (tabela 5). Ilość glutenu zależała w dużym stopniu od wariantu agrotechnicznego i wynosiła średnio od 19,4 % po kukurydzy, w opóźnionym terminie do 30,3 % po rzepaku m, w optymalnym terminie. Dużą ilość glutenu w ziarnie po rzepaku m, w optymalnym terminie zawierały odmiany Julius, Bogatka, Garantus, Legenda, Bamberka, Smuga, Jenga, Ludwig i Kepler. Po rzepaku m, w opóźnionym terminie, przy średniej ilości 26,2 % wyróżniały się odmiany Julius, Bamberka, Kepler, Jenga, Garantus, Bogatka, Kredo, Toras i Kampana. W wariancie po pszenicy, w optymalnym terminie ( przy średniej 22,6 %) najwięcej glutenu posiadały odmiany Kepler, Julius, Jenga, Garantus, Ostroga, Bagou i Natula, a po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie Garantus, Julius, Kepler, Bogatka, Bamberka, Ludwig i Jenga. Średnio, z wszystkich wariantów agrotechnicznych ilością glutenu wyróżniały się odmiany Julius, Garantus, Kepler, Jenga, Bamberka i Bogatka (tabela 6). Średni wskaźnik sedymentacji po rzepaku m, w optymalnym terminie był najwyższy z wszystkich wariantów agrotechnicznych i wynosił 59 ml. Wyróżniającymi się odmianami były Julius, Cubus, Ludwig, Ostroga, Bamberka, KWS Ozon, Figura, Natula i Smaragd. Po rzepaku m, w opóźnionym terminie, przy średniej wartości 55 ml najwyższym cechowały się odmiany Cubus, Legenda, Figura, Julius, Ludwig, Toras, Bamberka, KWS Ozon, Kampana, Opus, Muszelka, Ostroga i Garantus, a po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie ( przy średnim 43 ml) Julius, Cubus, KWS Ozon, Kepler, Toras, Figura, Ludwig, Opus, Legenda i Bamberka. Po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie był on najniższy i wynosił średnio 35 ml. Lepszymi wartościami odznaczały się odmiany Cubus, Julius, Muszelka, Bamberka, Kepler, KWS Ozon i Ludwig. Najwyższym wskaźnikiem sedymentacji, średnio z wszystkich wariantów agrotechnicznych (48 ml) charakteryzowały się odmiany Cubus, Julius, KWS Ozon, Ludwig, Bamberka, Legenda, Figura, Opus i Toras (tabela 7). Liczbą opadania w wariancie po rzepaku m, w optymalnym terminie, przy średniej 261 sek wyróżniały się odmiany Julius, Natula, Kepler, Toras, Garantus, Smaragd, Bamberka, Boomer i Banderola, a słabe wartości uzyskały Nadobna, Rapsodia, Kampana, Figura, Bagou, Ludwig i Bockris. Po rzepaku m, w opóźnionym terminie, przy średniej 230 sek większą odznaczały się odmiany Bamberka, Boomer, Kepler, Garantus, Mulan, Jenga, Brilliant i Opus, a mniejszą Cubus, Figura, Bogatka, Rapsodia, Ludwig, Bagou, Jantarka, Muszelka, Legenda, Fidelius i Kampana. W wariancie po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie liczba opadania była średnio najniższa i wynosiła 215 sek. Wysoką miały odmiany Julius, Kepler, Natula, Smuga, Smaragd, Brilliant, Garantus, Ostroga i Banderola, a szczególnie niską Nadobna, Figura i Cubus. Przy średniej 272 sek, w wariancie po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie wyróżniały się odmiany Smaragd, Bamberka, Kepler, Natula, Smuga, Brilliant, Julius, KWS Ozon, Boomer i Garantus, a najniższe wartości uzyskały Kampana, Ludwig, Rapsodia, Cubus, Bagou, Nadobna i Jenga. Średnio z wszystkich wariantów agrotechnicznych, przy średniej 245 sek najwyższą liczbą opadania odznaczały się odmiany Julius, Kepler, Natula, Bamberka, Smaragd, Garantus, Boomer, Brilliant, Toras, Smuga, Mulan i KWS Ozon, a najniższą Rapsodia, Cubus, Nadobna, Figura, Ludwig, Bagou i Kampana (tabela 8).

3 Tabela 1. Pszenica ozima. Plon ziarna (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki a 2 w latach Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Wzorzec dt/ha 96,9 99,5 91,3 90,0 94,4 1 Figura A Muszelka LZO B Bockris A KWS Ozon LZO B Nadobna LZO B Rapsodia LZO C Bogatka LZO B Smuga LZO A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga LZO B Mulan LZO B Ostroga o A O Bamberka O o LZO A Natula A Smaragd LZO B Bagou K Kampana C Banderola LZO B Fidelius B Jantarka B Kepler LZO A Kredo A Brilliant LZO A Cubus A Julius LZO B Opus LZO B Toras LZO A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian, o- odmiana oścista, A odmiana jakościowa, B - odmiana chlebowa, C pozostałe, K na ciastka, LZO - Lista Zalecanych Odmian Średnia

4 Tabela 2. Pszenica ozima. Głubczyce. Plon ziarna (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki a 2 w latach Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian o odmiana oścista, A odmiana jakościowa, B odmiana chlebowa, C pozostałe, K na ciastka, LZO Lista Zalecanych Odmian przedplon kukurydza Wzorzec dt/ha 103,3 101,0 98,4 90,0 98,2 1 Figura A Muszelka LZO B Bockris A KWS Ozon LZO B Nadobna LZO B Rapsodia LZO C Bogatka LZO B Smuga LZO A Legenda LZO A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga LZO B Mulan LZO B Ostroga o A o Bamberka LZO A Natula A Smaragd LZO B Bagou K Kampana C Banderola B Fidelius B Jantarka B Kepler LZO A Kredo A Brilliant LZO A Cubus A Julius LZO B Opus LZO B Toras LZO A Średnia

5 Tabela 3. Pszenica ozima. Głubczyce. Plon ziarna (%wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki-a 2 w roku 2011 Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Wzorzec dt/ha 120,0 116,5 116,5 104,6 114,4 1 Figura A Muszelka LZO B Bockris A KWS Ozon LZO B Nadobna LZO B Rapsodia LZO C Bogatka LZO A Smuga LZO A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga LZO B Mulan LZO B Ostroga o A O Bamberka o A Natula A Smaragd LZO B Bagou K Kampana C Banderola LZO B Fidelius B Jantarka B Kepler LZO A Kredo A Brilliant LZO A Cubus A Julius LZO A Opus LZO B Toras LZO A Liczba doświadczeń 1 Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian o odmiana oścista, A odmiana jakościowa, B odmiana chlebowa, C pozostałe, K na ciastka, LZO Lista Zalecanych Odmian Średnia

6 Tabela 4. Pszenica ozima. Gęstość ziarna w stanie zsypnym (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki - a 2 w roku 2011 Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Średnia Wzorzec kg/hl 74,2 71,6 73,1 73,8 73,2 1 Figura A Muszelka B Bockris A KWS Ozon B Nadobna B Rapsodia C Bogatka B Smuga A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga B Mulan B Ostroga A o Bamberka A Natula A Smaragd B Bagou K Kampana C Banderola B Fidelius B Jantarka B Kepler A Kredo A Brilliant A Cubus A Julius B Opus B Toras A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

7 Uy8PPPPP Tabela 5. Pszenica ozima. Zawartość białka (%wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki-a 2 w roku 2011 Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Średnia Wzorzec % sm 13,7 13,0 11,3 11,0 12,3 1 Figura A Muszelka B Bockris A KWS Ozon B Nadobna B Rapsodia C Bogatka A Smuga A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga B Mulan B Ostroga o A Bamberka A Natula A Smaragd B Bagou K Kampana C Banderola B Fidelius B Jantarka B Kepler A Kredo A Brilliant A Cubus A Julius A Opus B Toras A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

8 8PPPPP Tabela 6. Pszenica ozima. Ilość glutenu (%wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki-a 2 w roku 2011 Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Średnia Wzorzec % 30,3 26,2 22,6 19,4 24,6 1 Figura A Muszelka B Bockris A KWS Ozon B Nadobna B Rapsodia C Bogatka A Smuga A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga B Mulan B Ostroga o A Bamberka A Natula A Smaragd B Bagou K Kampana C Banderola B Fidelius B Jantarka B Kepler A Kredo A Brilliant A Cubus A Julius A Opus B Toras A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

9 Tabela 7. Pszenica ozima. Wskaźnik sedymentacji (%wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki-a 2 w roku 2011 Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Średnia Wzorzec ml Figura A Muszelka B Bockris A KWS Ozon B Nadobna B Rapsodia C Bogatka A Smuga A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga B Mulan B Ostroga o A Bamberka A Natula A Smaragd B Bagou K Kampana C Banderola B Fidelius B Jantarka B Kepler A Kredo A Brilliant A Cubus A Julius A Opus B Toras A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

10 Tabela 8. Pszenica ozima. Liczba opadania (%wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki-a 2 w roku 2011 Lp Odmiana Klasa jakości przedplon pszenica ozima przedplon kukurydza Średnia Wzorzec sek Figura A Muszelka B Bockris A KWS Ozon B Nadobna B Rapsodia C Bogatka A Smuga A Legenda A Boomer A Ludwig A Garantus B Jenga B Mulan B Ostroga o A Bamberka A Natula A Smaragd B Bagou K Kampana C Banderola B Fidelius B Jantarka B Kepler A Kredo A Brilliant A Cubus A Julius A Opus B Toras A Liczba doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian

11 Pozostałe doświadczenia z pszenicą ozimą W 2011 roku w Głubczycach i Bąkowie zakończono 3 letni cykl doświadczeń agrotechnicznych z pszenicą ozimą, w celu określenia wpływu gęstości i regulatorów wzrostu dla wybranych odmian na plonowanie i ważniejsze właściwości rolnicze. Kontynuowano również w tych miejscowościach doświadczenia z mikronawozami, a w Głubczycach zakończono we współpracy z JUNG Puławy doświadczenie mające na celu określenie przydatności 14 odmian pszenicy ozimej do późnego terminu, w porównaniu z 1 odmianą przewódkowej pszenicy jarej. W doświadczeniach z gęstościami prowadzonych po rzepaku m, w optymalnym terminie, na intensywnym poziomie agrotechniki badano wpływ czterech ilości wy ziarna (200, 300, 400 i 500 szt/m 2 ) na pięć odmian pszenicy ozimej (Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka i Finezja). Średnio dla wszystkich odmian najwyższy plon ziarna (90,2dt/ha) uzyskano dla wy 500 szt/m 2, a najniższy (84,4 dt/ha) dla 200 szt/m 2. Różnica wynosiła 5,8 dt/ha (6,9 %). W Głubczycach na bardzo dobrych glebach była ona mniejsza 4,8 dt/ha, a w Bąkowie na słabszych glebach większa 6,9 dt/ha. Różnice w plonowaniu między 500 a 300 szt/m 2 były znacznie mniejsze. (w Głubczycach 1,7 dt/ha, w Bąkowie 2,6 dt/ha), co wskazywałoby na celowość obniżania ilości wy, uwzględniając rodzaj gleby i koszt materiału siewnego. Średnio na wszystkich gęstościach wyróżniała się odmiana Tonacja, a słabiej plonowała Muszelka, zwłaszcza w Bąkowie (tabela 9). W tabeli 10 zestawiono ważniejsze właściwości rolnicze dla badanych odmian, przy różnych gęstościach. Średnio dla odmian, gęstości nie różnicowały wyraźniej wysokości roślin (o 1 cm były one wyższe tylko przy 500 szt/m 2 ), ich wylegania, które nieznacznie zwiększało się na wyższych gęstościach oraz masy 1000 ziaren (tylko przy 500 szt/m 2 była ona o 0,4 g niższa). Do odmian wyższych należały Tonacja, Finezja i Figura, najniższą była Muszelka. Bardziej podatnymi na wyleganie były Figura i Bogatka, a większą odpornością cechowały się Tonacja i Finezja. Wyższą masą 1000 ziaren odznaczały się Bogatka i Tonacja a niższą Finezja i Muszelka. W tabeli 11 przedstawiono wyniki badań jakościowych w latach Gęstość ziarna w stanie zsypnym była zbliżona na poszczególnych ilościach wy i wynosiła średnio 75,5-75,8 kg/hl. Wyższą odznaczały się odmiany Finezja i Tonacja, a najniższą miała Muszelka. Zawartość białka w ziarnie była najwyższa dla gęstości 200 szt/m 2 i wynosiła 13,9 %. Na pozostałych gęstościach była zbliżona (13,6-13,7 %). Wyraźnie więcej białka od pozostałych odmian posiadała Finezja, a mniej Muszelka i Tonacja. Ilość glutenu w ziarnie była również wyższa przy gęstości 200 szt/m 2 i wynosiła 30,1 %. Na pozostałych gęstościach była zbliżona. Jego zawartością wyróżniały się odmiany Bogatka i Finezja, a mniej miały Muszelka i Tonacja. Wskaźnik sedymentacji był nieco wyższy przy gęstościach 200 i 300 szt/m 2 i wynosił ml, a na gęstościach 400 i 500 szt/m 2 55 ml. Większym cechowały się Finezja, Figura i Muszelka a najniższym Tonacja. Liczba opadania mniejszą wartość miała przy gęstości 500 szt/m 2 (251 sek), a nieco wyższą przy pozostałych ( sek). Wyróżniała się nią odmiana Finezja, a niższą cechowały się Figura i Tonacja.

12 Tabela 9. Pszenica ozima. Plon ziarna (%wzorca) przy różnych gęstościach. Przedplon rzepak, optymalny termin, intensywny poziom agrotechniki - a 2. Głubczyce i Bąków. Lata zbioru Wysiew w szt/m Lp Odmiana Głubczyce Bąków Średnia Głubczyce Bąków Średnia Głubczyce Bąków Średnia Głubczyce Bąków Średnia Wzorzec dt/ha 92,5 76,2 84,4 95,6 80,5 88,1 96,5 82,1 89,3 97,3 83,1 90,2 1 Tonacja Bogatka Figura Muszelka Finezja Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian Tabela 10. Pszenica ozima. Ważniejsze właściwości rolnicze (odchylenia od wzorca) przy różnych gęstościach Lata zbioru Lp Odmiana Wysokość roślin (cm) Wysiew w szt/m Wylegani e (skala 9 0 ) Masa 1000 ziaren (g) Wysokość roślin (cm) Wylegani e (skala 9 0 ) Masa 1000 ziaren (g) Wysokość roślin (cm) Wylegani e (skala 9 0 ) Masa 1000 ziaren (g) Wysokość roślin (cm) Wylegani e (skala 9 0 ) Wzorzec 83 7,1 44,8 83 6,9 44,8 83 6,7 44,7 84 6,6 44,4 1 Tonacja 7 0,9 3,1 7 1,6 2,9 7 0,9 2,4 8 0,9 1,9 2 Bogatka -2-0,9 3,8-2 -0,6 4,1-3 -0,6 4,1-1 -0,9 4,2 3 Figura 4-1,2-0,3 4-1,0-0,5 5-1,1-0,3 4-1,5-0,8 4 Muszelka -14 0,4-3,5-13 0,1-3,0-14 0,3-3, ,3-3,3 5 Finezja 5 0,9-3,1 5 0,5-3,4 5 0,6-3,0 4 0,7-4,2 Liczba doświadczeń 6 Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian Masa 1000 ziaren (g)

13 Gęstość ziarna w stanie zsypnym kg/hl Zawartość białka (% s.m) Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Liczba opadania (sek) Gęstość ziarna w stanie zsypnym kg/hl Zawartość białka (% s.m) Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Liczba opadania (sek) Gęstość ziarna w stanie zsypnym kg/hl Zawartość białka (% s.m) Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Liczba opadania (sek) Gęstość ziarna w stanie zsypnym kg/hl Zawartość białka (% s.m) Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Liczba opadania (sek) Tabela 11. Pszenica ozima. Wyniki analiz jakościowych (% wzorca) przy różnych gęstościach. Lata zbioru Wysiew w szt/m Lp Odmiana Wzorzec 75,7 13,9 30, ,5 13,7 29, ,8 13,6 29, ,7 13,6 29, Tonacja Bogatka Figura Muszelka Finezja Liczba doświad. 5 Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

14 W tabelach przedstawiono wpływ regulatorów wzrostu na plonowanie, ważniejsze właściwości rolnicze i jakość dwóch odmian pszenicy ozimej Muszelka i Legenda, o skrajnie zróżnicowanej wysokości roślin, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza w łanie. Regulatory wzrostu Moddus 250 EC 0,2 + Stabilan 750 SL 1l/ha zastosowano w fazie rozwojowej 1 kolanka (2009r 17.04, 2010r 27.04, 2011r 21.04) w 7 terminach dobowych, co dwie godziny w ciągu dnia (od ). Doświadczenia prowadzono na intensywnym poziomie agrotechniki po rzepaku m, w optymalnym terminie ( , , ).Pomiary temperatury i wilgotności powietrza w łanie roślin wykonywano tylko w Głubczycach urządzeniem UCOM WM W poszczególnych latach temperatura i wilgotność były zróżnicowane, a średnio w 3-leciu najwyższe temperatury powietrza w łanie notowano w czasie opryskiwania regulatorami wzrostu w godzinach 12,14 i 16 00, a najniższe o godzinie 8 i Odwrotnie kształtowała się wilgotność powietrza w łanie roślin. Najchłodniej w czasie opryskiwania w danym dniu było w 2009, a najcieplej zwłaszcza w godzinach południowych w 2011 roku. Najwyższą wilgotność w łanie notowano w 2009, a najniższą w 2010 roku. Średni plon ziarna w 3-leciu dla odmiany Muszelka wynosił 93,6 dt/ha. W Głubczycach był on bardziej wyrównany (od % wzorca), a w Bąkowie bardziej zróżnicowany ( % wzorca), lecz w obydwóch miejscowościach wyższy plon ziarna dla tej odmiany uzyskano przy stosowaniu regulatorów wzrostu w godzinach rannych i południowych (8,10,12,14). W godzinach popołudniowych i wieczornych był on niższy. Średni plon ziarna dla odmiany Legenda wyniósł 88,1 dt/ha. Również w Głubczycach był on bardziej wyrównany w czasie dnia (od % wzorca), a w Bąkowie bardziej zróżnicowany (od % wzorca). W obydwóch miejscowościach był on najwyższy o godzinie 8 00 rano. Średnio dla obydwóch badanych odmian pszenicy ozimej najwyższy plon ziarna uzyskano przy stosowaniu regulatorów wzrostu w godzinach rannych 8 i 10 00, przy temperaturze 13,0-21,9 0 C i wilgotności % w łanie (tabela 12). W tabeli 13 zestawiono ważniejsze właściwości rolnicze dla odmian i terminów dobowych stosowania regulatorów wzrostu. Średnia wysokość roślin dla odmiany Muszelka wynosiła 70 cm, a dla Legendy 100 cm, bez większych różnic w poszczególnych przedziałach czasowych. Pomimo tak znacznej różnicy w wysokości roślin podatność obydwóch odmian na wyleganie była zbliżona, również bez większego zróżnicowania w poszczególnych godzinach dnia. Wysoka odmiana Legenda najsłabiej wylegała przy stosowaniu regulatorów wzrostu o godzinie 8 00, a Muszelka o godzinie Przy zbliżonej masie 1000 ziaren dla odmian nie stwierdzono większych odchyleń jej wartości w poszczególnych terminach opryskiwania. Średnio, w latach odmiana jakościowa Legenda miała lepsze wyróżniki jakości ziarna niż chlebowa Muszelka. Warunki pogodowe w czasie poszczególnych terminów stosowania regulatorów wzrostu powodowały pewne zróżnicowanie ich wartości dla odmian, mniejsze dla gęstości ziarna w stanie zsypnym (Muszelka %, Legenda %), a większe dla zawartości białka (Muszelka i Legenda %), ilości glutenu (Muszelka , Legenda %), wskaźnika sedymentacji (Muszelka , Legenda %) oraz liczby opadania (Muszelka , Legenda %) wzorca (tabela 14).

15 Tabela 12. Pszenica ozima. Plon ziarna (% wzorca) przy różnych terminach stosowania regulatorów wzrostu. Przedplon rzepak, intensywny poziom agrotechniki a 2. Głubczyce, Bąków. Lata zbioru Lp Terminy stosowania regulatorów wzrostu Temperatura 0 C w czasie zabiegu * Wilgotność powietrza % w czasie zabiegu * Muszelka Plon ziarna dt/ha Odmiana Legenda śr śr. Głubczyce Bąków średnia Głubczyce Bąków średnia Wzorzec dt/ha 101,0 86,2 93,6 97,9 78,2 88,1 90, ,2 13,9 13,8 13, ,5 25,0 22,1 21, ,4 30,5 36,3 29, ,5 29,5 38,5 30, ,9 32,0 31,8 28, ,6 19,5 19,5 18, ,0 12,0 10,1 10, Średnia 16,9 23,2 24,6 21, doświadczeń Wzorzec średnia dla wszystkich badanych terminów * - pomiary wykonano w Głubczycach M + L Muszelka + Legenda Średnia M + L

16 Tabela 13. Pszenica ozima. Ważniejsze właściwości rolnicze (odchylenia od wzorca) przy różnych dobowych terminach stosowania regulatorów wzrostu. Lata zbioru Odmiana Lp Terminy stosowania Muszelka Legenda regulatorów wzrostu Wysokość roślin Wyleganie Masa 1000 ziaren Wysokość roślin Wyleganie Masa 1000 ziaren cm skala 9 o g cm skala 9 o g Wzorzec 70 6,1 40,6 100 skala 6,0 9 o 40,1 wyleganie ,5-0, ,1-0,2 1-0,2 0, ,1 0,3 1 0,1 0, , ,3-0, ,2-0,3 1-0, ,2 0-0, ,1 0,1 0 0,3 0,2 Liczba doświadczeń 6 Wzorzec średnia dla wszystkich badanych terminów

17 Tabela 14. Pszenica ozima. Wyniki analiz jakościowych (% wzorca) przy różnych dobowych terminach stosowania regulatorów wzrostu. Lata zbioru Lp Terminy stosowania regulatorów wzrostu Gęstość ziarna w stanie zsypnym (kg/hl) Zawartość białka (% s.m) Muszelka Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Liczba opadania (sek) Odmiana Gęstość ziarna w stanie zsypnym (kg/hl) Zawartość białka (% s.m) Legenda Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Wzorzec 72,8 13,2 28, ,9 14,2 30, Liczba doświadczeń 5 Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian Liczba opadania (sek)

18 W 2011 roku zakończono w Głubczycach, we współpracy z IUNG Puławy doświadczenia, mające na celu określenie przydatności 14 odmian pszenicy ozimej do opóźnionego terminu i porównania ich z 1 odmianą pszenicy jarej, o cechach przewódkowości. Były one prowadzone po rzepaku m, na intensywnym poziomie agrotechniki. Wyniki przedstawiono w tabelach Średni plon ziarna wszystkich badanych odmian wyniósł w latach ,8 dt/ha. Najwyższy (104,6 dt/ha) uzyskano w 2011, a najniższy (80,3 dt/ha) w 2009 roku. Wyróżniającymi się odmianami w tych warunkach były Smuga i Bogatka. Nateja uzyskała wysoki plon w 2009, a Boomer i Markiza w 2011 roku. Do najsłabiej plonujących należały Garantus i Naridana. Największe zróżnicowanie między odmianami notowano w 2009 roku (skrajnie 37 %). Badana w tych warunkach odmiana przewódkowej pszenicy jarej Tybalt plonowała średnio, lecz wyżej od 6 badanych odmian pszenicy ozimej (tabela 15). Przy średniej wysokości roślin 85 cm w 3-leciu i 89 cm w ostatnim roku do wyższych odmian należały Tonacja, Nateja, Smuga i Markiza, a niższymi były Muszelka, Naridana i Boomer. Wyleganie roślin było dość duże, większe w 2011 roku. Najsilniej wylegała pszenica jara Tybalt, a z formy ozimej Bogatka, Figura, i Muszelka ( w ostatnim roku również Naridana i Ostroga). Większą odpornością cechowały się Markiza, Garantus, Tonacja, Smuga i Boomer. Przy średniej masie 1000 ziaren 40,8g w 3-leciu i 43,3g w 2011 roku, celniejszym ziarnem odznaczały się odmiany Bogatka, Nateja, Smuga, Tonacja i Ostroga, a drobniejszym Garantus, Muszelka, Meteor i Tybalt (tabela 16). W tabeli 17 zestawiono wyniki analiz jakościowych dla 3-lecia Gęstość ziarna w stanie zsypnym wynosiła średnio 73,0 kg/hl. Wyższą cechowały się odmiany Tonacja, Finezja, Smuga, Garantus i Nateja, a najniższą Muszelka i Tybalt. Przy średniej zawartości białka 13,6 % sm wyróżniały się Meteor, Markiza, Ostroga, Bogatka i Finezja, a odmiana pszenicy jarej Tybalt uzyskała najniższą wartość. Dużą ilością glutenu (przy średniej 28,2 %) odznaczały się Bogatka, Garantus i Finezja a najmniej miały go Tybalt i Meteor. Przy bardzo wysokim, średnim wskaźniku sedymentacji (60ml), większym charakteryzowały się Muszelka, Finezja, Naridana i Ostroga, a najniższym Markiza. Wysoką liczbą opadania (przy średniej 285 sek) wyróżniały się odmiany Tybalt, Markiza, Garantus i Smuga, a niższe wartości (< 220 sek) uzyskały Naridana i Figura.

19 Tabela 15. Pszenica ozima. Przedplon rzepak, opóźniony termin, intensywny poziom agrotechniki a 2. Plon ziarna (%wzorca). Głubczyce. Rok zbioru 2011,2010,2009 Lp Odmiana Wzorzec dt/ha 104,6 99,6 80,3 94,8 1 Tonacja Bogatka Figura Muszelka Finezja Smuga Boomer Naridana Garantus Markiza Meteor Nateja Mulan Ostroga o Tybalt * Wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian o odmiana oścista, * - odmiana pszenicy jarej

20 Tabela 16. Pszenica ozima. Przedplon rzepak, opóźniony termin. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian (odchylenia od wzorca). Rok zbioru 2011, Lp Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie (skala 9 0 ) Masa 1000 ziaren (g) Wzorzec ,2 6,5 43,3 40,8 1 Tonacja ,6 0,5 4,1 3,7 2 Bogatka ,7-0,6 8,1 8,3 3 Figura 4 4-0,9-0,9 0,3-0,1 4 Muszelka ,7-0,8-7,7-4,0 5 Finezja 4 2-0,2 0,1-2,0-2,4 6 Smuga 7 7 1,3 0,4 5,6 3,7 7 Boomer -6-1,1 - -0,2-8 Naridana ,2-0,2-1,3-0,8 9 Garantus ,1 1,1-7,7-7,9 10 Markiza 6 5 2,6 2,1 0,1-1,7 11 Meteor 0 2-0,4-1,3-4,0-3,8 12 Nateja 8 7-0,4-0,4 7,4 3,6 13 Mulan ,2 0,5 0,1-1,6 14 Ostroga o 2 1-0,9 0,1 1,1 3,8 15 Tybalt * ,7-2,5-3,2-1,2 Liczba doświadczeń Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

21 Lp Tabela 17. Pszenica ozima. Przedplon rzepak, opóźniony termin. Wyniki analiz jakościowych ( % wzorca). Lata zbioru Odmiana Klasa jakości Gęstość ziarna w stanie zsypnym (kg/hl) Zawartość białka (% s.m) Ilość glutenu (%) Wskaźnik sedymentacji (ml) Liczba opadania ( sek) Wzorzec 73,0 13,6 28, Tonacja A Bogatka B Figura A Muszelka B Finezja A Smuga A Boomer A Naridana A Garantus B Markiza C Meteor B Nateja B Mulan B Ostroga o A Tybalt * A Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian A odmiana jakościowa, B - odmiana chlebowa, C pozostałe, K na ciastka

1. Wstęp. - postęp genetyczny i agrotechniczny

1. Wstęp. - postęp genetyczny i agrotechniczny Efektywność Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w województwie opolskim dla pszenicy ozimej. Postęp genetyczny i agrotechniczny na tle warunków pogodowych. Porejestrowe Doświadczalnictwo

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012.

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012. Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru:. Rok Grupa Rok wpisu wartośc Adres jednostki zachowującej odmianę, włączenia do KRO i a w przypadku odmiany zagranicznej - w

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Rok wpisu do KR Rok włącz do LZO Kod kraju pochodz. Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenie z pszenicą ozimą w województwie małopolskim w sezonie 2010/11 założono w trzech punktach: tj. SDOO Węgrzce

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i KUKURYDZA Doświadczenia z kukurydzą na ziarno prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 8 odmian wczesnych (FAO 200-240), 14 odmian średniowczesnych (FAO 230-250) i 14

Bardziej szczegółowo

Tabela 3 PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA. Plon ziarna i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian. Lata zbioru: 2016, 2015, 2014

Tabela 3 PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA. Plon ziarna i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian. Lata zbioru: 2016, 2015, 2014 Tabela 3 PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA. Plon ziarna i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian. Lata zbioru: 2016, 2015, 2014 Liczba Zimotrwałość doświadczeń poziom a 1 poziom a 2 2016 2015 2014 2016 2015

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO):

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO): 2. Pszenica ozima Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, ze względu na duży potencjał plonowania oraz wszechstronne wykorzystanie ziarna. Powierzchnia uprawy pszenicy wynosi

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

4.2. Wyniki doświadczeń

4.2. Wyniki doświadczeń 4.2. Wyniki doświadczeń Tabela 1. Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LOZ Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Plony zbóż ozimych z Pola Doświadczalno-Wdrozeniowego LODR-u

Plony zbóż ozimych z Pola Doświadczalno-Wdrozeniowego LODR-u Plony zbóż ozimych z Pola Doświadczalno-Wdrozeniowego LODR-u Wysokie ceny zbóż na przełomie roku 2010/2011 pozwalały z dużym optymizmem planować inwestycje w uprawie praktycznie wszystkich gatunków zbóż

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : KWS 2 SPIS : Odmiany jare: 1. KWS CHAMSIN A (s. 3) 2.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DP 2010 DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PRODUCENTÓW ROLNYCH

TECHNOLOGIE DP 2010 DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PRODUCENTÓW ROLNYCH TECHNOLOGIE DP 2010 DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PRODUCENTÓW ROLNYCH Technologia ATR (ALERT TALIUS REVELLER) Technologia WIRTUOZ REVELLER Technologia GOLD TECHNOLOGIA ATR (ALERT TALIUS REVELLER)

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: JĘCZMIEŃ Odmiany: JARE I OZIME Producent: KWS Polska 2 SPIS Odmiany jare: 1. KWS OLOF Odmiany

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Bednarski & Adam Sajdutka

Zbigniew Bednarski & Adam Sajdutka Zbigniew Bednarski & Adam Sajdutka 2014 1 O firmie Obszary działania Środki ochrony roślin Materiał siewny Nawozy Obrót płodami rolnymi / kontraktacja Sprzedaż maszyn Sprzedaż części Serwis maszyn rolniczych

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE I ROLNICZE CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian ZBOŻA OZIME 2014 Słupia Wielka, wrzesień 2014 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

SEZON KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona

SEZON KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona SEZON KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH OFERTA NA LEPSZY PLON nasiona STRONA 2 Paweł DAŃCZUK Prezes Zarządu W sezonie 2014 przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę zbóż ozimych dostosowanych do Państwa wymagań.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010 WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH W POKAZOWYM GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM W CHWAŁOWICACH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU Wstęp W roku w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Odmiany KWS - nie szukaj innych. Katalog odmian 2015/2016

Odmiany KWS - nie szukaj innych. Katalog odmian 2015/2016 Odmiany KWS - nie szukaj innych Katalog odmian 2015/2016 SPIS TREŚCI Strona PSZENICA OZIMA Pszenica ozima... 3 KWS MONTANA...4-5 JULIUS... 6-7 KWS DAKOTA...8-9 KWS MALIBU...10-11 CUBUS...12-13 KWS PIUS...14-15

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych.

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń GROCH SIEWNY Wyniki doświadczeń Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Tab. 102. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2013 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych odmian do uprawy (LOZ): 1. TONACJA 6. BAMBERKA 2. MEWA 7. NATULA 3. ZYTA 8. SKAGEN 4. MUSZELKA 9. KWZ OZON 5. MULAN 10.

Lista Zalecanych odmian do uprawy (LOZ): 1. TONACJA 6. BAMBERKA 2. MEWA 7. NATULA 3. ZYTA 8. SKAGEN 4. MUSZELKA 9. KWZ OZON 5. MULAN 10. 2. Pszenica ozima Pszenica ozima jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w naszym kraju. Szerokie zastosowanie zebranego plonu oraz wysoki potencjał plonowania w warunkach klimatyczno-glebowych

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo