PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5"

Transkrypt

1 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/ /0/ FAX.:/0 22/ PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Inwestor: Zkłd Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st. Wrszwy, ul. Bem 70 Obiekt: Teren przy budynku ul. Okopow 5 Umow: Nr 169/ZP/164/2010 z dni r Projektnt: Specjlność/funkcj projektnt Imię, nzwisko mgr inż. rch. Ew Stock Nr uprwnień W-980/94 Dt Podpis Wrszw lipiec

2 Str.2/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 ARTEA Prcowni Architektoniczn Ewy Stockiej Z siedzibą: Wrszw ul. Snock 4 m. 30, Wrszw Al. Niepodległości 64/68 lok.39 tel: /22/ , fks: , e-mil: witryn: NIP: , REGON: konto bnkowe: PeKO S.A., nr KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Inwestor: Zkłd Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st.wrszwy Wrszw ul. Gen. Józef Bem 70 Umow: Nr 169/ZP/164/2010 z dni r Obiekt: Teren przy budynku ul. Okopow 5 Projektowł: Specjlność/funkcj Architektur/projektnt Architektur/współprc Architektur/współprc Architektur/współprc Projekt zieleni/projektnt Imię, nzwisko mgr inż. rch. Ew Stock inż. rch. Agnieszk Wieczorek-Kun Mgr inż. rch. Młgorzt Mziewsk tech. rch. Adm Milewski mgr inż. Pweł Mj Nr uprwnień W-980/94 Dt Podpis W r s z w, l i p i e c

3 Str.3/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZDZIAŁ A OPIS TECHNICZNY I. Dne ogólne str. 4 II. Opis terenu str. 4 III. Wnioski - Podstwy do złożeń projektowych str. 5 IV. Elementy projektowne str. 5 V. Zieleń str. 7 VI. Podstwy prwne i normtywne projektowni i wykonywni prc budowlnych związnych z wykonywniem plców zbw str.15 VII. Ochron Konserwtorsk. Str. 21 VIII. Eksplotcj górnicz. Str. 21 IX. Zgrożeni dl środowisk. Str. 21 CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-1. Projekt zgospodrowni terenu plc zbw skl 1:250 A-2. Projekt nwierzchni skl 1:100 A-3. Projektowne urządzeni skl 1:100 A-4. Zestwienie elementów ogrodzeni skl 1:50 D-1. Profile nwierzchnie plcu zbw skl 1:10 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROŚLINNOŚCI IZ-1 - Inwentryzcj zieleni - skl 1:250 Z-2. Projekt zieleni skl 1:250 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ROZDZIAŁ B ZAŁĄCZNIKI UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAŁĄCZNIK PLACU ZABAW URZĄDZENIA PLACU ZABAW ZAŁĄCZNIK - MAŁA ARCHITEKTURA CERTYFIKATY DO URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW 3

4 Str.4/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PLACU ZABAW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT BUDOWLANY I. Dne ogólne 1.1 Przedmiot oprcowni Przedmiotem oprcowni jest projekt plcu zbw przy budynku przy ul.okopow 5 w Wrszwie I. 2. Podstw oprcowni 2.1. Umow nr 169/ZP/164/2010 z dni r zwrt z Inwestorem Zkłdem Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st. Wrszwy Uzgodnion z Inwestorem koncepcj rozwiązń technologicznych i przestrzennych 2.3. Mp sytucyjno-wysokościow w skli 1: Wizj lokln Inwentryzcj drzewostnu 2.6. Mteriły dodtkowe i informcyjne wywid środowiskowy, mteriły rchiwlne Inwestor, użytkownik Teren jest terenem komunlnym i znjduje się we włdniu m. st. Wrszwy. Zrządcą terenu jest Zkłd Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st. Wrszwy. Powierzchni terenu w grnicch oprcowni wynosi 324 m² Loklizcj obiektu Teren będący przedmiotem niniejszego oprcowni jest terenem zielonym, niezbudownym i znjduje się pomiędzy budynkmi wielorodzinnymi położonymi przy ul. Okopow 5 Okopow 7 w Wrszwie. 1.5.Zkres oprcowni Przedmiotem oprcowni jest projekt plcu zbw terenu rekrecyjnego dl dzieci w wieku 1 12 lt, obejmujący modernizcję i wyminę nwierzchni, wykonnie ogrodzeni z furtką i rozbierlnym pnelem płotu dl dostw pichu, wykonnie syntetycznych nwierzchni bezpiecznych z obrzeżmi, projekt zieleni. II. Opis terenu Teren przeznczony pod relizcję w/w złożeń inwestycyjnych położony jest wśród osiedlowej zbudowy mieszkniowej. 4

5 Str.5/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Skl budynków i chrkter rchitektury wokół jest brdzo niejednorodn i wh się od II do XVI kondygncji. W bezpośrednim sąsiedztwie projektownego plcu zbw jest zloklizowny śmietnik. Teren posid możliwość dojzdu kołowego od strony ul. Krolkowej orz dojści pieszego od strony istniejących chodników. Teren jest trwisty, poprzecinny chodnikmi z płyt chodnikowych orz wybrukownym plcykiem. Istniejące zdrzewienie zostło opisne w rozdzile projektu zieleni. N plcyku obecnie zloklizown jest piskownic betonow. III. Wnioski - Podstwy do złożeń projektowych 3.1. Złożeni projektowe - wyznczenie wygrodzonego terenu plcu zbw dl dzieci ( 1 12 lt) 3.2. Zkres przewidywnych prc relizcyjnych - relizcj wygrodzeni terenu plcu zbw - relizcj nowego plcyku zbw dl dzieci z montżem zbwek; - renowcj trwników i nsdzeni nowej zieleni średniej ptrz projekt zieleni - wyposżenie terenu plcu zbw w stłe urządzeni - łwki, śmietniczki. IV. Elementy projektowne 4.1. Opis ogólny Projektuje się wygrodzenie terenu i montż urządzeń zbwowych wg wykzu orz pokrycie powierzchni plcyku nwierzchnią bezpieczną z wielowrstwowego grnultu gumowego + obrzeż elstyczne (gumowe), wysypnie pisku w części z piskownicą orz nsdzenie zieleni, Ze względu n bliskość śmietnik, zprojektowno nsdzeni zieleni średniej wzdłuż jego ściny Ogrodzenie Ogrodzenie terenu stlowe ocynkowne i powleczone powłok poliestrow - wzór wg złącznik, wysokość 120 cm, słupki w rozstwie 252 cm wg rys. projektu mocowne systemowo. Furtk jednoskrzydłow szer. 112 cm, wyposżone w utomtyczny zmykcz. Brm stnowić będzie niestndrdowe rozbierlne przęsło szer. 300 cm Przed furtką wejściową nleży umieścić krtę zniechęcjącą zwierzęt do wejści n teren plcu. 4.3.Ciągi piesze i dojzdy kołowe Oprcownie nie zmieni istniejącego dojzdu kołowego. 5

6 Str.6/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Nleży jednk zdemontowć nwierzchnię brukową plcyku z piskownicą betonową, orz dojści chodnikowe z płyt chodnikowych w zkresie jk n projekcie nowych nwierzchni Stłe elementy wyposżeni terenu Uwg! Nleży zstosowć rozwiązni systemowe, wyłącznie wyroby i produkty posidjące wszelkie wymgne prwem certyfikty probty, testy i dopuszczeni. Dobór mteriłów i technologi wykonni ściśle wg wskzń producent. UWAGA WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA) UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZENIA ZABAWOWE 1. Pltform 9 (z ślizgwkmi, drbinkmi i tunelem) 2. Linrium stożkowe 3. Zdszon piskownic 4. Bujk słoń n sprężynie 5. Bujk żyrf n sprężynie MAŁA ARCHITEKTURA Plnuje się montż łwek i śmietniczek: 6 szt. łwki z oprciem 1 szt. kosze n śmieci eko Misiek 1 szt. kosze n śmieci 4.5.Nwierzchnie bezpieczne PLACYK ZABAW NAWIERZCHNIA EPDM Bdni n zgodność z normą PN-EN 14877, lub probt techniczn ITB, lub rekomendcj techniczn ITB, lub wynik bdń specjlistycznego lbortorium bdjącego nwierzchnie sportowe np. Lbosport, Hnsegrnd ; krt techniczn oferownej nwierzchni potwierdzon przez producent ; Atest PZH ( lub dokument równowżny ) dl oferownej nwierzchni 6

7 Str.7/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Autoryzcj producent nwierzchni EPDM, wystwion dl Wykonwcy n relizowną inwestycję wrz z potwierdzeniem gwrncji udzielonej przez producent n tą nwierzchnię, dokument producent potwierdzjący, że oferown nwierzchni jest przeznczon do plcu zbw dl młych dzieci, 1) nwierzchni musi być, bezspoinow, nie prefbrykown, przepuszczln dl wody; 2) nwierzchni m być typu EPDM i musi być wykonn z mieszniny grnultu EPDM o frkcji 1 4mm i lepiszcz poliuretnowego o grubości cłkowitej min.13 mm ; 3) nwierzchni m posidć w pełnym przekroju jednolitą brwę. 4.6.Etpownie inwestycji 1. Demontż istniejącej piskownicy betonowo-drewninej 2. Niwelcj terenu z dowozem ziemi 3. Relizcj elementów ogrodzeni 4. Wykonnie nwierzchni i obrzeży wyznczonych dojść pieszych i dojzdu gospodrczego z kostki brukowej. 5. Montż stłych elementów wyposżeni plcyku zbw dl dzieci. 6. Wykonnie trwników i nsdzeń zieleni średniej V. Zieleń Inwentryzcj, projekt gospodrki istniejącym zdrzewieniem Inwentryzcj istniejącego zdrzewieni wykonn zostł w czerwcu 2010 roku. Szczegółow inwentryzcj wrz z projektem gospodrki istniejącym zdrzewieniem. Oprcownie obejmuje szczegółową inwentryzcję z uwgmi dotyczącymi stnu zdrowotnego poszczególnych drzew orz wloryzcję istniejącego zdrzewieni. Dokumentcj skłd się z dwóch części: 2) tekstowej - wykzu inwentryzcyjnego w formie tbeli, obejmującego nstępujące dne: - numer inwentryzcyjny odpowidjący oznczeniom drzew n mpie, rodzj i gtunek nzw polsk i łcińsk, obwód pni drzew mierzony n wysokości 1,3 m, średnicę korony, wysokość, uwgi dotyczące stnu drzew, wloryzcję. 3) grficznej - w postci mpy sytucyjno-wysokościowej w skli 1:250 n którą nniesiono inwentryzowną zieleń. Korony drzew i krzewów wrysowno n mpę ich rzeczywistą średnicą. N terenie objętym oprcowniem zinwentryzowno 22 drzew, krzewy i skupiny krzewów. Dominującymi gtunkmi drzew są topole kndyjskie, klony srebrzyste i pospolite, lipy drobnolistne. Rosną one pojedynczo rzdziej w formie grup lub nsdzeń rzędowych. Drzew poddne zostły pielęgncji, obejmującej usunięcie suszu i redukcję koron. Wszystkie topole orz klony srebrzyste posidją częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe. W kilku przypdkch doszło do uszkodzeni przez nie otczjących je nwierzchni. Wokół topoli berlińskiej numer 17 i topoli biłej numer18 prkowne są ut. 7

8 Str.8/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Powoduje to degrdcje i erozje gleby urodzjnej i tym smym korzenie ulegją odsłonięciu. Nleży zprojektowć w tym miejscu płotki lub inne briery chroniące teren przed wjzdem smochodów. W przypdku topoli numer inw. 9 korzenie są zncznie odsłonięte w dużej odległości od drzew. Zgrż to jego stbilności i grozi wywrotem. Dltego wskzuje się je do usunięci. Nleży tkże usunąć jej pień wrz z korzenimi. Stn zdrowotny pozostłych topól jest dość dobry, w projekcie gospodrki istniejącym zdrzewieniem w chwili obecnej nie przewiduje się ich usunięci. Topole z upływem czsu zczną stwrzć zgrożenie bezpieczeństw, nleży w mirę pogrszni się ich stnu zdrowotnego usuwć poszczególne egzemplrze. W okresie letnim topole powinny być zstąpione gtunkmi wrtościowymi, o odpowiedniej formie i wysokości w stosunku do ukłdu kompozycyjno-przestrzennego złożeni. Do usunięci przewidzino tkże śliwę łycze nr 16. Jeden z jej przewodników jest obumrły, drugi posid żurową koronę i jest zmierjący. Wśród krzewów dominujący jest żywopłot formowne złożony z ligustru pospolitego i berberysu thunberg. Posdzono go w zbyt dużym cieniu, co powoduje jego słby wzrost, brk wlorów dekorcyjnych czy zmiernie krzewów. Roślinność tą nleży usunąć i zstąpić krzewmi tolerującymi pnujące wrunki świetlne. Szczegółowe propozycje pielęgncji drzew i krzewów orz przewidzinych do usunięci znleźć możn w projekcie gospodrki istniejącym zdrzewieniem. Usunięcie drzew strszych powyżej piątego roku życi, może nstąpić z zezwoleniem Wydziłu Ochrony Środowisk Dzielnicy Wol, Urzędu m.st. Wrszwy. WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z GOSPODARKĄ ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ Blok nr.5 przy ul. Okopowej Nr inwent. Rodzj i gtunek (nzw polsk i łcińsk) Wyso kość [m] Śred. korony [m] Obwód pni [cm] Uwgi Dyspoz ycje Jesion pensylwński Frxinus pennsylvnic Klon srebrzysty Acer scchrinum 3 Krgn syberyjsk Crgn rborescens 4 Ksztnowiec pospolity Aesculus częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe w odległości do 1m od pni drzew, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 1,5 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej 2,8 2 2, kilkuletnie nsdzenie 8

9 Str.9/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 hippocstnum 5 Wiciokrzew Lonicer 6 Klon pospolity Acer pltnoides 7 Berberys thunberg Atropurpure Berberis thunbergii Atropurpure Ligustr pospolity Ligustrum vulgre 8 Topol kndyjsk Populus xeurmericn 9 Topol kndyjsk Populus xeurmericn 10 Klon pospolity Acer pltnoides 1 1,5 krzew silnie porżony przez choroby grzybowe, zmierjący do usunięci od podstwy pni ubytek wielkości 180cm x 3cm wypełniony tknką zinfekowną (próchnem), 0,5 0,5 form żywopłotu, ztrcon wrtość dekorcyjn z powodu uschnięci części roślin, wskzne do usunięci w odległości do 1,5m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 2 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej w odległości do 2m od pni k drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do15 cm nd poziom gruntu, jeden z korzeni o szerokości ok30cm wystje nd poziom gruntu n dlugości 3,5m, uszkodził nwierzchnie ciągu pieszego. Duż ilość korzeni wystjących nd poziom gruntu zkłóc jego stbilność co grozi wywrotem. Drzewo zloklizowne bezpośrednio przy ciągu pieszym, zgrż mieniu i zyciu ludzkiemu, wskzne do usunięci smosiew k k 11 Klon srebrzysty Acer scchrinum w odległości do 1,5m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 2 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej 12 Ksztnowiec pospolity 2, kilkuletnie nsdzenie 9

10 Str.10/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Aesculus hippocstnum 13 Klon srebrzysty Acer scchrinum 14 Śliw wiśniow Prunus cersifer 15 Głóg jednoszyjkowy Crtegus monogyn 16 Śliw wiśniow Prunus cersifer opol kndyjsk Populus xeurmericn opol bił opuls lb 19 Jrząb szwedzki Sorbus intermedi w odległości do 1,7m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, powżnie uszkodziły nwierzchnie cigu pieszego, wskzn pielęgncj w promieniu 2,5 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej pień pochylony w kierunku prkingu, koron jednostronn, drzewo po przeprowdzonej pielęgncji form pienn, drzewo po przeprowdzonej pielęgncji jeden z przewodników cłkowicie obumrły, n drugim żurowość korony 90%, wskzne do usunięci w odległości do 3m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 3m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej, zbezpieczyć grunt przed prkującymi utmi niszczącymi glebę i powodujących erozje i tym smym odsłonięcie korzeni n wys.2,5 m pień rozwidlony n dw przewodniki, w odległości do 3m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 3m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej, zbezpieczyć grunt przed prkującymi utmi niszczącymi glebę i powodujących erozje i tym smym odsłonięcie korzeni k 20 Lip

11 Str.11/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 drobnolistn Tili cordt 21 Lip drobnolistn Tili cordt 22 Lip drobnolistn Tili cordt dptcj k - krczownie 5.1. Projekt szty roślinnej. Ukłd przestrzenny zieleni zostł zprojektowny w sposób nie kolidujący z zbudową orz infrstrukturą. Podkreśl on kierunki komunikcji, wokół plc zbw tworzy miejsc o chrkterze izolcyjnym. Projektowne są różnorodne gtunki roślin. Wybrno rośliny njbrdziej odpowiednie do formowni zdecydownych plm, kwitnące w różnym czsie, szybko się rozrstjące, tworzące zwrtą okrywę uniemożliwijącą rozwój chwstów, zrzem znoszące dość dobrze niekorzystne wrunki miejskie i środowiskowe. Piętrowe nsdzeni roślinne, uwidczniją hrmonie nstępujących po sobie gtunków roślin. Roślinność tworzy kompozycję oprtą n kontrście pokroju, wielkości, kolorów, zpchów Projektowne punktowe nsdzeni drzew, uzupełniją istniejącą kompozycję, stnowią izolcję i dją niezbędny cień podczs letnich upłów. Zprojektowno osiągjącą niewielkie rozmiry odminę klonu pospolitego o chrkterystycznej kulistej koronie orz dęby szypułkowe odminy stożkowtej o wąskiej, strzelistej koronie. Odmienność formy ich koron, powoduje ciekwy kontrst i dopełnienie kompozycji zieleni. Dodtkowo dęby poprzez swoj wysmukłą formę ndją lekkości przestrzeni plcu zbwi otoczeni. Zproponowny progrm cechuje zróżnicowny, lecz hrmonijny chrkter kompozycyjny i funkcjonlny Dobór mteriłu roślinnego. Wykz projektownego mteriłu roślinnego. ZESTAWIENIE NASADZEŃ L.p. NAZWY ŁACIŃSKIE NAZWY POLSKIE ILOŚĆ RODZAJ POJEMNIK 1. Acer pltnoides Globosum DRZEWA Klon zwyczjny form kulist 2 liściste form pienn 11

12 Str.12/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 2. Quercus robur Fstigit Dąb szypułkowy form stożkowt KRZEWY C 10 3 liściste C Cotinus coggyri Royl purple Perukowiec podolski odm.czerwonolistn 5 iściste C5 4. Juniperus xpfitzerin Pfitzerin Compct Jłowiec Pfitzer Pfitzerin Compct 17 iglste C5 5. Phildelphus Snowbelle Jśminowiec Snowbelle 11 liściste C3 6. Physocrpus opulifolius Luteus Pęcherznic klinolistn odm.żółtolistn 30 liściste C3 7. Pyrcnth Ornge Glow Ognik Ornge Glow 6 liściste C3 8. Spire jponic Wlbum Twuł jpońsk Wlbum 45 liściste C3 9. Spire xvnhouttei Twuł vn Houtte 13 liściste C3 10. Symphoricrpos xchenultii Hncock Śnieguliczk Chenult Hncock 67 liściste C2 11. Syrgin vulgris Chrles Joly Lilk pospolity Chrles Joly 7 liściste C Uprw i wrunki sdzeni Przygotownie terenu Przed posdzeniem roślin teren nleży oczyść z resztek budowlnych, gruzu i śmieci orz wywieść znieczyszczeni ciągnikiem kłowym z przyczepą. teren nleży zorć, spulchnić ręcznie glebę glebogryzrką lub przekopć n głębokość cm. Nstępnie nleży uwłowć teren Sdzenie drzew, krzewów Zstosowno mterił roślinny w I wyborze zgodnie z Polską Normą; drzew i krzewy liściste - PN- 87/R-67023, krzewy iglste - PN-87/R , róże PN-87/R-67020, sdzonki roślin ozdobnych PN-R-67031:1996 Mterił roślinny musi być zoptrzony w etykiety. Przed posdzeniem roślin teren nleży zorć, spulchnić ręcznie glebę glebogryzrką lub przekopć n głębokość cm. Nstępnie nleży uwłowć teren. Nstępnie n cłym obszrze przewidzinym pod nsdzeni krzewów (185m 2,) przewiduje się ułożenie czrnej growłókniny ściółkującej 50g/m2. Nleży ją przytwierdzić do podłoż plstikowymi kołkmi do mocowni growłókniny o długości 18cm. Njlepszą porą sdzeni większości drzew i krzewów liścistych jest późn jesień. Rośliny pochodzące ze szkółek pojemnikowych możn sdzić przez cły okres wegetcji. 12

13 Str.13/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Projektuje się sdzenie drzew liścistych w wysokości korony minimum 1,8 m i obwodzie pni 12 cm. Drzew powinny mieć bryłę korzeniową zbezpieczoną pojemnikiem lub jutą, powinny być 3-krotnie szkółkowne. Nleży je sdzić z pojemników lub blotów o pojemności C Projektuje się sdzenie drzew w doły o średnicy i głębokości 0,7m. z pełną wyminą ziemi. Szerokość dołu powinn być 40-60cm większ od średnicy bryły korzeniowej. Przed umieszczeniem drzew, w dół nsypć wrstwę 30cm czrnoziemu. Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową, dołem musi być cłkowicie wypełnion ziemi urodzjną. Ple w ilości 3 szt o Ø min. 4cm n 1 drzewo zmontowć przed posdowieniem drzew w dole, n głębokości ok. 60 cm. Pliki powinny mieć wysokość 1/3 wysokości pni drzew. Wiązć ple nprzeminlegle, tśmmi ogrodniczymi, wokół pni pozostwijąc 1-3 cm luzu, by zpobiec obcierniu pni przez tśmę. Ple powinny być impregnowne, ewentulnie koniec plik nleży oplić, by nie gnił w ziemi. W rzie potrzeby nleży strnnie rozłożyć korzenie, by nie były pozginne. Zprojektowno posdzenie: - krzewów liścistych w formie nturlnej z pojemników C 3, sdzone są w doły o średnicy i głębokości 0,3m, - krzewów iglstych z pojemników C 5 sdzone są w doły o średnicy i głębokości 0, 4 m Doły nleży do połowy zprwić ziemią urodzjną. Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową, dołem musi być wypełnion ziemią urodzjną wymieszną z ziemią rodzimą w stosunku 1:1. Po posdzeniu krzewów i drzew formuje się wokół roślin kopczyki n zimę, które wiosną zostną rozgrnięte tworząc misy zbierjące wodę opdową. Po posdzeniu rośliny krzewy liściste nleży przyciąć, skrcjąc pędy o 1/3-1/2. Mterił stnowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zgęszczony wodą w celu wyeliminowni pustych przestrzeni w glebie. Nleży podlć roślinność ntychmist po posdzeniu (10 l n krzew i 20l n drzewo). Kolejno nleży przykryć ją 5 cm wrstwę kory. Dowóz ziemi do wypełnieni dołów nleży przyjąć w koszcie mteriłu. Mterił roślinny użyty do relizcji projektu musi spełnić określone normy: * koron prwidłowo uksztłtown 4-6 pędów * krzewy bez uszkodzeń mechnicznych i chorobowych system korzeniowy * prwidłowo uksztłtowny * rośliny pojemnikowe powinny posidć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprwine w pojemnikch o pojemności proporcjonlnej do wielkości rośliny * roślin musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetcyjny i nie dłużej niż dw sezony * krzewy nie mogą być produkowne w pojemnikch żurowych. Byliny i rośliny okrywowe powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie chrkterystycznej dl dnego gtunku i odminy. Wszystkie wybrne rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śldów uszkodzeń. Rośliny powinny pochodzić z uprwy kontenerowej. Korzenie nie powinny być pozwijne. Krzewy powinny być 2-krotnie szkółkowne Krzewy produkowne w pojemnikch są lepszej jkości i zmniejsz się ilość wypdów w pierwszym roku. Projektuje się ściółkownie powierzchni terenu pod grupmi drzew, krzewów i bylin i w njbliższym otoczeniu, kompostem z kory sosnowej wrstwą grubości 5 cm i systemtycznie podlewć. Do ściółkowni powierzchni nie wolno używć świeżej kory. Wszystkie drzew i krzewy powinny być sdzone zgodnie z projektem, zwłszcz w zkresie loklizcji, gtunku i odminy orz wielkości mteriłu szkółkrskiego. 13

14 Str.14/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Wszystkie drzew i krzewy z dnej odminy (w tym również używne do wyminy w okresie gwrncyjnym) powinny być jednkowe, jeżeli chodzi o formę, wysokość, stn zwnsowni w rozwoju. Miejsc sdzeni, rozstw, domiry sdzeni roślinności, ilość sztuk i wykz mteriłu roślinnego podno n rysunku. Domiry nleży przeprowdzić od wewnętrznej linii krwężników i obrzeży od strony chodników i jezdni orz od lic ścin zewnętrznych budynków Pielęgnownie roślin. Posdzone rośliny w pierwszym roku wymgją szczególnie troskliwej opieki i zbiegów ułtwijących przystosownie do nowego środowisk. Nleży nie dopuścić do zchwszczeni młodych roślin. Odchwszcznie nleży przeprowdzć przynjmniej 2-3 rzy w ciągu sezonu wegetcyjnego. Częściowe zbezpieczenie stnowi tu zprojektown wokół roślin wrstw kory wrz z growłókniną ściółkującą przeciw chwstom. Wśród istniejącej i posdzonej roślinności, szczególnie grup krzewów, bylin i żywopłotów, nleży n bieżąco usuwć pojwijące się smosiewy drzew. Istotnym jest by przy usuwniu roślin wykopywć pozostłości bryły korzeniowej. Jej pozostwienie skutkowłoby intensywnym rozwojem odrostów korzeniowych. Przy brku możliwości usunięci cłej bryły korzeniowej nleży w zciosy drzew zstosowć stężony roztwór herbicydu zwierjącego glifost (np Roundup). Nsdzeni nleży systemtycznie podlewć. Dwukrotnie w roku nleży nwozić roślinność nwozem nieorgnicznym Azofosk w ilości 50g/m Bilns powierzchni Teren Rodzj nwierzchni Powierzchni cłkowit[m ²] Powierzchni obsdzeń - powierzchni korowni (grubość 5cm) - powierzchni ściółkowni growłókniną P-50 Drzew, krzewy 185 Uwg. Wszelkie zminy nleży ustlć z projektntem. Projektnt nie bierze odpowiedzilności z zminy nruszjące projekt 14

15 Str.15/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 VI. Podstwy prwne i normtywne projektowni i wykonywni prc budowlnych związnych z wykonywniem plców zbw VI.1. Prwo budowlne i zgospodrowni przestrzenne Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustw z dni 27 mrc 2003 r. Plnownie i zgospodrownie przestrzenne Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zminmi,ustw z dni 27 kwietni 2001 r. Prwo ochrony środowisk - tekst pierwotny Dz.U. Nr 62, poz. 628 Ustw z dni 27 kwietni 2001 r. o odpdch, z 2001 r. z późniejszymi zminmi, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz Ustw z dni 7 lipc 1994 r Prwo budowlne. (Zminy: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz i Nr 210, poz. 1321) Ustw z dni 21 mrc 1985 r. o drogch publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zminmi). Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz Rozporządzenie z dni 19 listopd 2001 r. W sprwie rodzjów obiektów budowlnych, przy których relizcji jest wymgne ustnowienie inspektor ndzoru inwestorskiego Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dni 23 czerwc 2003 r. Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dni 3 lipc 2003 r. Książk obiektu budowlnego. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz Rozporządzenie z dni 2 wrześni 2004 r. Nowelizcj: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664 W sprwie szczegółowego zkresu i formy dokumentcji projektowej, specyfikcji technicznych wykonni i odbioru robót budowlnych orz progrmu funkcjonlnoużytkowego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dni 23 czerwc 2003 r. Informcj dotycząc bezpieczeństw i ochrony zdrowi orz pln bezpieczeństw i ochrony zdrowi. Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie z dni 26 czerwc 2002 r. Nowelizcj: Dz.U Dziennik budowy, montżu i rozbiórki, tblic informcyjn orz ogłoszenie zwierjące dne dotyczące bezpieczeństw prcy i ochrony zdrowi. Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz Rozporządzenie z dni 16 pździernik 2002 r. Ndnie prcownikom orgnów ndzoru budowlnego uprwnień do nkłdni grzywien w drodze mndtu krnego. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz Ustw z dni 9 lipc 2003 r. Gwrncj zpłty z roboty budowlne 15

16 Str.16/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 VI.2. Wrunki techniczne Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministr Infrstruktury z dni 12 kwietni 2002 r. Wrunki techniczne, jkim powinny odpowidć budynki i ich usytuownie. (Zminy: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz orz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz.U. ) VI.3. Wyroby budowlne Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz Ustw z dni 30 sierpni 2002 r. System oceny zgodności. Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz Rozporządzenie z dni 11 sierpni 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymgni, jkie powinny spełnić notyfikowne jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, orz sposób oznczni wyrobów budowlnych oznkowniem CE. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dni 11 sierpni 2004 r. Sposoby deklrowni zgodności wyrobów budowlnych orz sposób znkowni ich znkiem budowlnym. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dni 14 pździernik 2004 r. Europejskie probty techniczne orz polskie jednostki orgnizcyjne upowżnione do ich wydwni. Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz Rozporządzenie z dni 8 listopd 2004 r. Aprobty techniczne orz jednostki orgnizcyjne upowżnione do ich wydwni. Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustw z dni 16 kwietni 2004 r. Wyroby budowlne. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dni 11 sierpni 2004 r. Sposoby deklrowni zgodności wyrobów budowlnych orz sposób znkowni ich znkiem budowlnym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dni 14 mj 2004 r. Kontrol wyrobów budowlnych wprowdzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dni 14 mj 2004 r. Próbki wyrobów budowlnych wprowdzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz Rozporządzenie z dni 29 lipc 2004 r. Sposób prowdzeni Krjowego Wykzu Zkwestionownych Wyrobów Budowlnych. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dni 14 pździernik 2004 r. Europejskie probty techniczne orz polskie jednostki orgnizcyjne upowżnione do ich wydwni. Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dni 5 listopd 2004 r. Wykz jednostek orgnizcyjnych pństw członkowskich Unii Europejskiej upowżnionych do wydwni europejskich probt technicznych orz wykz wytycznych do europejskich probt technicznych. VI.4. Ochron przeciwpożrow Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz Ustw z dni 24 sierpni 1991 r. Ochron przeciwpożrow. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz (Zminy: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz orz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dni 16 czerwc 2003 r. Przeciwpożrowe zoptrzenie w wodę orz drogi pożrowe. 16

17 Str.17/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporządzenie z dni 21 kwietni 2006 r. Ochron przeciwpożrow budynków, innych obiektów budowlnych i terenów. Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dni 16 czerwc 2003 r. Uzgdninie projektu budowlnego pod względem ochrony przeciwpożrowej VI.5. Bezpieczeństwo i higien prcy Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustw z dni 26 czerwc 1974 r. - Kodeks prcy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Zminy: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz orz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz Rozporządzenie z dni 29 mj 2003 r. Minimlne wymgni dotyczące bezpieczeństw i higieny prcy prcowników ztrudnionych n stnowiskch prcy, n których może wystąpić tmosfer wybuchow. Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporządzenie z dni 14 styczni 2004 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy czyszczeniu powierzchni, mlowniu ntryskowym i ntryskiwniu cieplnym. Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz Rozporządzenie z dni 6 listopd 2002 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy obsłudze obrbirek skrwjących do metli. Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 Rozporządzenie z dni 10 wrześni 1996 r. Wykz prc szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dl zdrowi kobiet. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz Rozporządzenie z dni 24 sierpni 2004 r. Wykz prc wzbronionych młodocinym i wrunki ich ztrudnini przy niektórych z tych prc. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz Rozporządzenie Ministr Prcy i Polityki Socjlnej z dni 26 wrześni 1997 r. w sprwie ogólnych przepisów bezpieczeństw i higieny prcy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz Zminy: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 orz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744 Rozporządzenie z dni 28 lipc 1998 r. Ustlnie okoliczności i przyczyn wypdków przy prcy orz sposób ich dokumentowni, tkże zkres informcji zmieszcznych w rejestrze wypdków przy prcy. 17

18 Str.18/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz Rozporządzenie z dni 20 wrześni 2001 r. Bezpieczeństwo i higien prcy podczs eksplotcji mszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlnych i drogowych. Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dni 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higien prcy podczs wykonywni robót budowlnych. Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozporządzenie z dni 19 mrc 1954 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy obsłudze przenośników. Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912 Rozporządzenie z dni 17 wrześni 1999 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy urządzenich i instlcjch energetycznych. Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58 Rozporządzenie z dni 20 mrc 1954 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy obsłudze żurwi. Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470 Rozporządzenie z dni 27 kwietni 2000 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy prcch spwlniczych. Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 Rozporządzenie z dni 14 mrc 2000 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy ręcznych prcch trnsportowych. Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288 Rozporządzenie z dni 28 mj 1996 r. Rodzje prc, które powinny być wykonywne przez co njmniej dwie osoby. Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dni 30 lipc 2002 r. Wykz chorób zwodowych, szczegółowe zsdy postępowni w sprwch zgłszni podejrzeni, rozpoznwni i stwierdzni chorób zwodowych orz podmioty włściwe w tych sprwch. Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz Rozporządzenie z dni 29 listopd 2002 r. Njwyższe dopuszczlne stężeni i ntężeni czynników szkodliwych dl zdrowi w środowisku prcy. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz Ustw z dni 6 mrc 1981 r. Pństwow Inspekcj Prcy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 VI.6. Normy brnżowe PN-ISO :1994 Tolerncj w budownictwie. Kontrol wymirow robót budowlnych Normy odnoszące się do bezpieczeństw plców zbw obejmują nie tylko wymgni dotyczące smych urządzeń, le tkże zgdnieni związne z eksplotcją i zrządzniem plców, wymogmi dotyczącymi nwierzchni mortyzujących itp. Normy te nie są dokumentmi obligtoryjnymi, jednk stnowią wytyczne do zpewnieni wymgnego poziomu bezpieczeństw. Dltego też są one dokumentmi odniesieni stosownymi przez Inspektorów Ndzoru Budowlnego w trkcie kontroli plców, tkże Inspektorów Inspekcji Hndlowej, powołnych n wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poz wymogmi norm z grupy 1176 i 1177, plce zbw powinny spełnić wymgni prw budowlnego orz ustwy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dni 12 grudni 2003r. Poniżej zmieszczony zostł wykz ktulnych norm odnoszących się do plców zbw. 18

19 Str.19/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Od dni wprowdzony zostje nowy zestw norm z grupy 1176 i 1177, który stnowi tłumczenie norm wydnych w roku W wykzie zmieszone zostły również normy powołne, do których odwołują się normy 1176, PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 1: Ogólne wymgni bezpieczeństw i metody bdń. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 2: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń huśtwek. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 3: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń zjeżdżlni. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 4: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń kolejek linowych. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 5: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń kruzeli. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 6: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń urządzeń kołyszących. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 7: Wytyczne instlowni, sprwdzni, konserwcji i eksplotcji. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 10: Cłkowicie obudowny sprzęt do zbw. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 11: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń przestrzennych konstrukcji sieciowych. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN 1177:

20 Str.20/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Nwierzchnie plców zbw mortyzujące updki -- Wyzncznie krytycznej wysokości updku. Zstępuje: PN-EN 1177:2008 Normy powołne: PN-EN 335-2:2007 Trwłość drewn i mteriłów drewnopochodnych -- Definicj kls użytkowni -- Część 2: Zstosownie do drewn litego Zstępuje: PN-EN 335-2:2006 PN-EN 350-2:2000 Trwłość drewn i mteriłów drewnopochodnych -- Nturln trwłość drewn litego -- Wytyczne dotyczące nturlnej trwłości i podtności n nsycnie wybrnych gtunków drewn mjących znczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwłość drewn i mteriłów drewnopochodnych -- Drewno lite zbezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klsyfikcj wnikni i retencji środk ochrony Zstępuje: PN-EN 351-1:1999 PN-EN 636:2005 Sklejk -- Wymgni techniczne Zstępuje: PN-EN 636:2004 PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziływni n konstrukcje -- Część 1-2: Oddziływni ogólne -- Oddziływni n konstrukcje w wrunkch pożru Zstępuje: PN-EN :2005 PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziływni n konstrukcje -- Część 1-3: Oddziływni ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziływni n konstrukcje -- Część 1-4: Oddziływni ogólne -- Oddziływni witru Zstępuje: PN-EN :2005 PN-EN A1:2008 Zkończeni lin stlowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zcisknie (oryg.) Zstępuje: PN-EN :2007 PN-EN A1:2008 Zkończeni lin stlowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zciski linowe kbłąkowe (oryg.) Zstępuje: PN-EN :2005 PN-EN ISO 2307:

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo