PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5"

Transkrypt

1 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/ /0/ FAX.:/0 22/ PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Inwestor: Zkłd Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st. Wrszwy, ul. Bem 70 Obiekt: Teren przy budynku ul. Okopow 5 Umow: Nr 169/ZP/164/2010 z dni r Projektnt: Specjlność/funkcj projektnt Imię, nzwisko mgr inż. rch. Ew Stock Nr uprwnień W-980/94 Dt Podpis Wrszw lipiec

2 Str.2/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 ARTEA Prcowni Architektoniczn Ewy Stockiej Z siedzibą: Wrszw ul. Snock 4 m. 30, Wrszw Al. Niepodległości 64/68 lok.39 tel: /22/ , fks: , e-mil: witryn: NIP: , REGON: konto bnkowe: PeKO S.A., nr KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Inwestor: Zkłd Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st.wrszwy Wrszw ul. Gen. Józef Bem 70 Umow: Nr 169/ZP/164/2010 z dni r Obiekt: Teren przy budynku ul. Okopow 5 Projektowł: Specjlność/funkcj Architektur/projektnt Architektur/współprc Architektur/współprc Architektur/współprc Projekt zieleni/projektnt Imię, nzwisko mgr inż. rch. Ew Stock inż. rch. Agnieszk Wieczorek-Kun Mgr inż. rch. Młgorzt Mziewsk tech. rch. Adm Milewski mgr inż. Pweł Mj Nr uprwnień W-980/94 Dt Podpis W r s z w, l i p i e c

3 Str.3/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZDZIAŁ A OPIS TECHNICZNY I. Dne ogólne str. 4 II. Opis terenu str. 4 III. Wnioski - Podstwy do złożeń projektowych str. 5 IV. Elementy projektowne str. 5 V. Zieleń str. 7 VI. Podstwy prwne i normtywne projektowni i wykonywni prc budowlnych związnych z wykonywniem plców zbw str.15 VII. Ochron Konserwtorsk. Str. 21 VIII. Eksplotcj górnicz. Str. 21 IX. Zgrożeni dl środowisk. Str. 21 CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-1. Projekt zgospodrowni terenu plc zbw skl 1:250 A-2. Projekt nwierzchni skl 1:100 A-3. Projektowne urządzeni skl 1:100 A-4. Zestwienie elementów ogrodzeni skl 1:50 D-1. Profile nwierzchnie plcu zbw skl 1:10 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROŚLINNOŚCI IZ-1 - Inwentryzcj zieleni - skl 1:250 Z-2. Projekt zieleni skl 1:250 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ROZDZIAŁ B ZAŁĄCZNIKI UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAŁĄCZNIK PLACU ZABAW URZĄDZENIA PLACU ZABAW ZAŁĄCZNIK - MAŁA ARCHITEKTURA CERTYFIKATY DO URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW 3

4 Str.4/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PLACU ZABAW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT BUDOWLANY I. Dne ogólne 1.1 Przedmiot oprcowni Przedmiotem oprcowni jest projekt plcu zbw przy budynku przy ul.okopow 5 w Wrszwie I. 2. Podstw oprcowni 2.1. Umow nr 169/ZP/164/2010 z dni r zwrt z Inwestorem Zkłdem Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st. Wrszwy Uzgodnion z Inwestorem koncepcj rozwiązń technologicznych i przestrzennych 2.3. Mp sytucyjno-wysokościow w skli 1: Wizj lokln Inwentryzcj drzewostnu 2.6. Mteriły dodtkowe i informcyjne wywid środowiskowy, mteriły rchiwlne Inwestor, użytkownik Teren jest terenem komunlnym i znjduje się we włdniu m. st. Wrszwy. Zrządcą terenu jest Zkłd Gospodrowni Nieruchomościmi w Dzielnicy Wol m.st. Wrszwy. Powierzchni terenu w grnicch oprcowni wynosi 324 m² Loklizcj obiektu Teren będący przedmiotem niniejszego oprcowni jest terenem zielonym, niezbudownym i znjduje się pomiędzy budynkmi wielorodzinnymi położonymi przy ul. Okopow 5 Okopow 7 w Wrszwie. 1.5.Zkres oprcowni Przedmiotem oprcowni jest projekt plcu zbw terenu rekrecyjnego dl dzieci w wieku 1 12 lt, obejmujący modernizcję i wyminę nwierzchni, wykonnie ogrodzeni z furtką i rozbierlnym pnelem płotu dl dostw pichu, wykonnie syntetycznych nwierzchni bezpiecznych z obrzeżmi, projekt zieleni. II. Opis terenu Teren przeznczony pod relizcję w/w złożeń inwestycyjnych położony jest wśród osiedlowej zbudowy mieszkniowej. 4

5 Str.5/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Skl budynków i chrkter rchitektury wokół jest brdzo niejednorodn i wh się od II do XVI kondygncji. W bezpośrednim sąsiedztwie projektownego plcu zbw jest zloklizowny śmietnik. Teren posid możliwość dojzdu kołowego od strony ul. Krolkowej orz dojści pieszego od strony istniejących chodników. Teren jest trwisty, poprzecinny chodnikmi z płyt chodnikowych orz wybrukownym plcykiem. Istniejące zdrzewienie zostło opisne w rozdzile projektu zieleni. N plcyku obecnie zloklizown jest piskownic betonow. III. Wnioski - Podstwy do złożeń projektowych 3.1. Złożeni projektowe - wyznczenie wygrodzonego terenu plcu zbw dl dzieci ( 1 12 lt) 3.2. Zkres przewidywnych prc relizcyjnych - relizcj wygrodzeni terenu plcu zbw - relizcj nowego plcyku zbw dl dzieci z montżem zbwek; - renowcj trwników i nsdzeni nowej zieleni średniej ptrz projekt zieleni - wyposżenie terenu plcu zbw w stłe urządzeni - łwki, śmietniczki. IV. Elementy projektowne 4.1. Opis ogólny Projektuje się wygrodzenie terenu i montż urządzeń zbwowych wg wykzu orz pokrycie powierzchni plcyku nwierzchnią bezpieczną z wielowrstwowego grnultu gumowego + obrzeż elstyczne (gumowe), wysypnie pisku w części z piskownicą orz nsdzenie zieleni, Ze względu n bliskość śmietnik, zprojektowno nsdzeni zieleni średniej wzdłuż jego ściny Ogrodzenie Ogrodzenie terenu stlowe ocynkowne i powleczone powłok poliestrow - wzór wg złącznik, wysokość 120 cm, słupki w rozstwie 252 cm wg rys. projektu mocowne systemowo. Furtk jednoskrzydłow szer. 112 cm, wyposżone w utomtyczny zmykcz. Brm stnowić będzie niestndrdowe rozbierlne przęsło szer. 300 cm Przed furtką wejściową nleży umieścić krtę zniechęcjącą zwierzęt do wejści n teren plcu. 4.3.Ciągi piesze i dojzdy kołowe Oprcownie nie zmieni istniejącego dojzdu kołowego. 5

6 Str.6/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Nleży jednk zdemontowć nwierzchnię brukową plcyku z piskownicą betonową, orz dojści chodnikowe z płyt chodnikowych w zkresie jk n projekcie nowych nwierzchni Stłe elementy wyposżeni terenu Uwg! Nleży zstosowć rozwiązni systemowe, wyłącznie wyroby i produkty posidjące wszelkie wymgne prwem certyfikty probty, testy i dopuszczeni. Dobór mteriłów i technologi wykonni ściśle wg wskzń producent. UWAGA WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA) UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZENIA ZABAWOWE 1. Pltform 9 (z ślizgwkmi, drbinkmi i tunelem) 2. Linrium stożkowe 3. Zdszon piskownic 4. Bujk słoń n sprężynie 5. Bujk żyrf n sprężynie MAŁA ARCHITEKTURA Plnuje się montż łwek i śmietniczek: 6 szt. łwki z oprciem 1 szt. kosze n śmieci eko Misiek 1 szt. kosze n śmieci 4.5.Nwierzchnie bezpieczne PLACYK ZABAW NAWIERZCHNIA EPDM Bdni n zgodność z normą PN-EN 14877, lub probt techniczn ITB, lub rekomendcj techniczn ITB, lub wynik bdń specjlistycznego lbortorium bdjącego nwierzchnie sportowe np. Lbosport, Hnsegrnd ; krt techniczn oferownej nwierzchni potwierdzon przez producent ; Atest PZH ( lub dokument równowżny ) dl oferownej nwierzchni 6

7 Str.7/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Autoryzcj producent nwierzchni EPDM, wystwion dl Wykonwcy n relizowną inwestycję wrz z potwierdzeniem gwrncji udzielonej przez producent n tą nwierzchnię, dokument producent potwierdzjący, że oferown nwierzchni jest przeznczon do plcu zbw dl młych dzieci, 1) nwierzchni musi być, bezspoinow, nie prefbrykown, przepuszczln dl wody; 2) nwierzchni m być typu EPDM i musi być wykonn z mieszniny grnultu EPDM o frkcji 1 4mm i lepiszcz poliuretnowego o grubości cłkowitej min.13 mm ; 3) nwierzchni m posidć w pełnym przekroju jednolitą brwę. 4.6.Etpownie inwestycji 1. Demontż istniejącej piskownicy betonowo-drewninej 2. Niwelcj terenu z dowozem ziemi 3. Relizcj elementów ogrodzeni 4. Wykonnie nwierzchni i obrzeży wyznczonych dojść pieszych i dojzdu gospodrczego z kostki brukowej. 5. Montż stłych elementów wyposżeni plcyku zbw dl dzieci. 6. Wykonnie trwników i nsdzeń zieleni średniej V. Zieleń Inwentryzcj, projekt gospodrki istniejącym zdrzewieniem Inwentryzcj istniejącego zdrzewieni wykonn zostł w czerwcu 2010 roku. Szczegółow inwentryzcj wrz z projektem gospodrki istniejącym zdrzewieniem. Oprcownie obejmuje szczegółową inwentryzcję z uwgmi dotyczącymi stnu zdrowotnego poszczególnych drzew orz wloryzcję istniejącego zdrzewieni. Dokumentcj skłd się z dwóch części: 2) tekstowej - wykzu inwentryzcyjnego w formie tbeli, obejmującego nstępujące dne: - numer inwentryzcyjny odpowidjący oznczeniom drzew n mpie, rodzj i gtunek nzw polsk i łcińsk, obwód pni drzew mierzony n wysokości 1,3 m, średnicę korony, wysokość, uwgi dotyczące stnu drzew, wloryzcję. 3) grficznej - w postci mpy sytucyjno-wysokościowej w skli 1:250 n którą nniesiono inwentryzowną zieleń. Korony drzew i krzewów wrysowno n mpę ich rzeczywistą średnicą. N terenie objętym oprcowniem zinwentryzowno 22 drzew, krzewy i skupiny krzewów. Dominującymi gtunkmi drzew są topole kndyjskie, klony srebrzyste i pospolite, lipy drobnolistne. Rosną one pojedynczo rzdziej w formie grup lub nsdzeń rzędowych. Drzew poddne zostły pielęgncji, obejmującej usunięcie suszu i redukcję koron. Wszystkie topole orz klony srebrzyste posidją częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe. W kilku przypdkch doszło do uszkodzeni przez nie otczjących je nwierzchni. Wokół topoli berlińskiej numer 17 i topoli biłej numer18 prkowne są ut. 7

8 Str.8/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Powoduje to degrdcje i erozje gleby urodzjnej i tym smym korzenie ulegją odsłonięciu. Nleży zprojektowć w tym miejscu płotki lub inne briery chroniące teren przed wjzdem smochodów. W przypdku topoli numer inw. 9 korzenie są zncznie odsłonięte w dużej odległości od drzew. Zgrż to jego stbilności i grozi wywrotem. Dltego wskzuje się je do usunięci. Nleży tkże usunąć jej pień wrz z korzenimi. Stn zdrowotny pozostłych topól jest dość dobry, w projekcie gospodrki istniejącym zdrzewieniem w chwili obecnej nie przewiduje się ich usunięci. Topole z upływem czsu zczną stwrzć zgrożenie bezpieczeństw, nleży w mirę pogrszni się ich stnu zdrowotnego usuwć poszczególne egzemplrze. W okresie letnim topole powinny być zstąpione gtunkmi wrtościowymi, o odpowiedniej formie i wysokości w stosunku do ukłdu kompozycyjno-przestrzennego złożeni. Do usunięci przewidzino tkże śliwę łycze nr 16. Jeden z jej przewodników jest obumrły, drugi posid żurową koronę i jest zmierjący. Wśród krzewów dominujący jest żywopłot formowne złożony z ligustru pospolitego i berberysu thunberg. Posdzono go w zbyt dużym cieniu, co powoduje jego słby wzrost, brk wlorów dekorcyjnych czy zmiernie krzewów. Roślinność tą nleży usunąć i zstąpić krzewmi tolerującymi pnujące wrunki świetlne. Szczegółowe propozycje pielęgncji drzew i krzewów orz przewidzinych do usunięci znleźć możn w projekcie gospodrki istniejącym zdrzewieniem. Usunięcie drzew strszych powyżej piątego roku życi, może nstąpić z zezwoleniem Wydziłu Ochrony Środowisk Dzielnicy Wol, Urzędu m.st. Wrszwy. WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z GOSPODARKĄ ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ Blok nr.5 przy ul. Okopowej Nr inwent. Rodzj i gtunek (nzw polsk i łcińsk) Wyso kość [m] Śred. korony [m] Obwód pni [cm] Uwgi Dyspoz ycje Jesion pensylwński Frxinus pennsylvnic Klon srebrzysty Acer scchrinum 3 Krgn syberyjsk Crgn rborescens 4 Ksztnowiec pospolity Aesculus częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe w odległości do 1m od pni drzew, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 1,5 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej 2,8 2 2, kilkuletnie nsdzenie 8

9 Str.9/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 hippocstnum 5 Wiciokrzew Lonicer 6 Klon pospolity Acer pltnoides 7 Berberys thunberg Atropurpure Berberis thunbergii Atropurpure Ligustr pospolity Ligustrum vulgre 8 Topol kndyjsk Populus xeurmericn 9 Topol kndyjsk Populus xeurmericn 10 Klon pospolity Acer pltnoides 1 1,5 krzew silnie porżony przez choroby grzybowe, zmierjący do usunięci od podstwy pni ubytek wielkości 180cm x 3cm wypełniony tknką zinfekowną (próchnem), 0,5 0,5 form żywopłotu, ztrcon wrtość dekorcyjn z powodu uschnięci części roślin, wskzne do usunięci w odległości do 1,5m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 2 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej w odległości do 2m od pni k drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do15 cm nd poziom gruntu, jeden z korzeni o szerokości ok30cm wystje nd poziom gruntu n dlugości 3,5m, uszkodził nwierzchnie ciągu pieszego. Duż ilość korzeni wystjących nd poziom gruntu zkłóc jego stbilność co grozi wywrotem. Drzewo zloklizowne bezpośrednio przy ciągu pieszym, zgrż mieniu i zyciu ludzkiemu, wskzne do usunięci smosiew k k 11 Klon srebrzysty Acer scchrinum w odległości do 1,5m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 2 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej 12 Ksztnowiec pospolity 2, kilkuletnie nsdzenie 9

10 Str.10/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Aesculus hippocstnum 13 Klon srebrzysty Acer scchrinum 14 Śliw wiśniow Prunus cersifer 15 Głóg jednoszyjkowy Crtegus monogyn 16 Śliw wiśniow Prunus cersifer opol kndyjsk Populus xeurmericn opol bił opuls lb 19 Jrząb szwedzki Sorbus intermedi w odległości do 1,7m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, powżnie uszkodziły nwierzchnie cigu pieszego, wskzn pielęgncj w promieniu 2,5 m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej pień pochylony w kierunku prkingu, koron jednostronn, drzewo po przeprowdzonej pielęgncji form pienn, drzewo po przeprowdzonej pielęgncji jeden z przewodników cłkowicie obumrły, n drugim żurowość korony 90%, wskzne do usunięci w odległości do 3m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 3m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej, zbezpieczyć grunt przed prkującymi utmi niszczącymi glebę i powodujących erozje i tym smym odsłonięcie korzeni n wys.2,5 m pień rozwidlony n dw przewodniki, w odległości do 3m od pni drzew, częściowo odsłonięte korzenie podpowierzchniowe, wystjące do10 cm nd poziom gruntu, wskzn pielęgncj w promieniu 3m od osi drzew rozplntowć 15 cm wrstwę gleby urodzjnej, zbezpieczyć grunt przed prkującymi utmi niszczącymi glebę i powodujących erozje i tym smym odsłonięcie korzeni k 20 Lip

11 Str.11/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 drobnolistn Tili cordt 21 Lip drobnolistn Tili cordt 22 Lip drobnolistn Tili cordt dptcj k - krczownie 5.1. Projekt szty roślinnej. Ukłd przestrzenny zieleni zostł zprojektowny w sposób nie kolidujący z zbudową orz infrstrukturą. Podkreśl on kierunki komunikcji, wokół plc zbw tworzy miejsc o chrkterze izolcyjnym. Projektowne są różnorodne gtunki roślin. Wybrno rośliny njbrdziej odpowiednie do formowni zdecydownych plm, kwitnące w różnym czsie, szybko się rozrstjące, tworzące zwrtą okrywę uniemożliwijącą rozwój chwstów, zrzem znoszące dość dobrze niekorzystne wrunki miejskie i środowiskowe. Piętrowe nsdzeni roślinne, uwidczniją hrmonie nstępujących po sobie gtunków roślin. Roślinność tworzy kompozycję oprtą n kontrście pokroju, wielkości, kolorów, zpchów Projektowne punktowe nsdzeni drzew, uzupełniją istniejącą kompozycję, stnowią izolcję i dją niezbędny cień podczs letnich upłów. Zprojektowno osiągjącą niewielkie rozmiry odminę klonu pospolitego o chrkterystycznej kulistej koronie orz dęby szypułkowe odminy stożkowtej o wąskiej, strzelistej koronie. Odmienność formy ich koron, powoduje ciekwy kontrst i dopełnienie kompozycji zieleni. Dodtkowo dęby poprzez swoj wysmukłą formę ndją lekkości przestrzeni plcu zbwi otoczeni. Zproponowny progrm cechuje zróżnicowny, lecz hrmonijny chrkter kompozycyjny i funkcjonlny Dobór mteriłu roślinnego. Wykz projektownego mteriłu roślinnego. ZESTAWIENIE NASADZEŃ L.p. NAZWY ŁACIŃSKIE NAZWY POLSKIE ILOŚĆ RODZAJ POJEMNIK 1. Acer pltnoides Globosum DRZEWA Klon zwyczjny form kulist 2 liściste form pienn 11

12 Str.12/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 2. Quercus robur Fstigit Dąb szypułkowy form stożkowt KRZEWY C 10 3 liściste C Cotinus coggyri Royl purple Perukowiec podolski odm.czerwonolistn 5 iściste C5 4. Juniperus xpfitzerin Pfitzerin Compct Jłowiec Pfitzer Pfitzerin Compct 17 iglste C5 5. Phildelphus Snowbelle Jśminowiec Snowbelle 11 liściste C3 6. Physocrpus opulifolius Luteus Pęcherznic klinolistn odm.żółtolistn 30 liściste C3 7. Pyrcnth Ornge Glow Ognik Ornge Glow 6 liściste C3 8. Spire jponic Wlbum Twuł jpońsk Wlbum 45 liściste C3 9. Spire xvnhouttei Twuł vn Houtte 13 liściste C3 10. Symphoricrpos xchenultii Hncock Śnieguliczk Chenult Hncock 67 liściste C2 11. Syrgin vulgris Chrles Joly Lilk pospolity Chrles Joly 7 liściste C Uprw i wrunki sdzeni Przygotownie terenu Przed posdzeniem roślin teren nleży oczyść z resztek budowlnych, gruzu i śmieci orz wywieść znieczyszczeni ciągnikiem kłowym z przyczepą. teren nleży zorć, spulchnić ręcznie glebę glebogryzrką lub przekopć n głębokość cm. Nstępnie nleży uwłowć teren Sdzenie drzew, krzewów Zstosowno mterił roślinny w I wyborze zgodnie z Polską Normą; drzew i krzewy liściste - PN- 87/R-67023, krzewy iglste - PN-87/R , róże PN-87/R-67020, sdzonki roślin ozdobnych PN-R-67031:1996 Mterił roślinny musi być zoptrzony w etykiety. Przed posdzeniem roślin teren nleży zorć, spulchnić ręcznie glebę glebogryzrką lub przekopć n głębokość cm. Nstępnie nleży uwłowć teren. Nstępnie n cłym obszrze przewidzinym pod nsdzeni krzewów (185m 2,) przewiduje się ułożenie czrnej growłókniny ściółkującej 50g/m2. Nleży ją przytwierdzić do podłoż plstikowymi kołkmi do mocowni growłókniny o długości 18cm. Njlepszą porą sdzeni większości drzew i krzewów liścistych jest późn jesień. Rośliny pochodzące ze szkółek pojemnikowych możn sdzić przez cły okres wegetcji. 12

13 Str.13/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Projektuje się sdzenie drzew liścistych w wysokości korony minimum 1,8 m i obwodzie pni 12 cm. Drzew powinny mieć bryłę korzeniową zbezpieczoną pojemnikiem lub jutą, powinny być 3-krotnie szkółkowne. Nleży je sdzić z pojemników lub blotów o pojemności C Projektuje się sdzenie drzew w doły o średnicy i głębokości 0,7m. z pełną wyminą ziemi. Szerokość dołu powinn być 40-60cm większ od średnicy bryły korzeniowej. Przed umieszczeniem drzew, w dół nsypć wrstwę 30cm czrnoziemu. Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową, dołem musi być cłkowicie wypełnion ziemi urodzjną. Ple w ilości 3 szt o Ø min. 4cm n 1 drzewo zmontowć przed posdowieniem drzew w dole, n głębokości ok. 60 cm. Pliki powinny mieć wysokość 1/3 wysokości pni drzew. Wiązć ple nprzeminlegle, tśmmi ogrodniczymi, wokół pni pozostwijąc 1-3 cm luzu, by zpobiec obcierniu pni przez tśmę. Ple powinny być impregnowne, ewentulnie koniec plik nleży oplić, by nie gnił w ziemi. W rzie potrzeby nleży strnnie rozłożyć korzenie, by nie były pozginne. Zprojektowno posdzenie: - krzewów liścistych w formie nturlnej z pojemników C 3, sdzone są w doły o średnicy i głębokości 0,3m, - krzewów iglstych z pojemników C 5 sdzone są w doły o średnicy i głębokości 0, 4 m Doły nleży do połowy zprwić ziemią urodzjną. Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową, dołem musi być wypełnion ziemią urodzjną wymieszną z ziemią rodzimą w stosunku 1:1. Po posdzeniu krzewów i drzew formuje się wokół roślin kopczyki n zimę, które wiosną zostną rozgrnięte tworząc misy zbierjące wodę opdową. Po posdzeniu rośliny krzewy liściste nleży przyciąć, skrcjąc pędy o 1/3-1/2. Mterił stnowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zgęszczony wodą w celu wyeliminowni pustych przestrzeni w glebie. Nleży podlć roślinność ntychmist po posdzeniu (10 l n krzew i 20l n drzewo). Kolejno nleży przykryć ją 5 cm wrstwę kory. Dowóz ziemi do wypełnieni dołów nleży przyjąć w koszcie mteriłu. Mterił roślinny użyty do relizcji projektu musi spełnić określone normy: * koron prwidłowo uksztłtown 4-6 pędów * krzewy bez uszkodzeń mechnicznych i chorobowych system korzeniowy * prwidłowo uksztłtowny * rośliny pojemnikowe powinny posidć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprwine w pojemnikch o pojemności proporcjonlnej do wielkości rośliny * roślin musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetcyjny i nie dłużej niż dw sezony * krzewy nie mogą być produkowne w pojemnikch żurowych. Byliny i rośliny okrywowe powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie chrkterystycznej dl dnego gtunku i odminy. Wszystkie wybrne rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śldów uszkodzeń. Rośliny powinny pochodzić z uprwy kontenerowej. Korzenie nie powinny być pozwijne. Krzewy powinny być 2-krotnie szkółkowne Krzewy produkowne w pojemnikch są lepszej jkości i zmniejsz się ilość wypdów w pierwszym roku. Projektuje się ściółkownie powierzchni terenu pod grupmi drzew, krzewów i bylin i w njbliższym otoczeniu, kompostem z kory sosnowej wrstwą grubości 5 cm i systemtycznie podlewć. Do ściółkowni powierzchni nie wolno używć świeżej kory. Wszystkie drzew i krzewy powinny być sdzone zgodnie z projektem, zwłszcz w zkresie loklizcji, gtunku i odminy orz wielkości mteriłu szkółkrskiego. 13

14 Str.14/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Wszystkie drzew i krzewy z dnej odminy (w tym również używne do wyminy w okresie gwrncyjnym) powinny być jednkowe, jeżeli chodzi o formę, wysokość, stn zwnsowni w rozwoju. Miejsc sdzeni, rozstw, domiry sdzeni roślinności, ilość sztuk i wykz mteriłu roślinnego podno n rysunku. Domiry nleży przeprowdzić od wewnętrznej linii krwężników i obrzeży od strony chodników i jezdni orz od lic ścin zewnętrznych budynków Pielęgnownie roślin. Posdzone rośliny w pierwszym roku wymgją szczególnie troskliwej opieki i zbiegów ułtwijących przystosownie do nowego środowisk. Nleży nie dopuścić do zchwszczeni młodych roślin. Odchwszcznie nleży przeprowdzć przynjmniej 2-3 rzy w ciągu sezonu wegetcyjnego. Częściowe zbezpieczenie stnowi tu zprojektown wokół roślin wrstw kory wrz z growłókniną ściółkującą przeciw chwstom. Wśród istniejącej i posdzonej roślinności, szczególnie grup krzewów, bylin i żywopłotów, nleży n bieżąco usuwć pojwijące się smosiewy drzew. Istotnym jest by przy usuwniu roślin wykopywć pozostłości bryły korzeniowej. Jej pozostwienie skutkowłoby intensywnym rozwojem odrostów korzeniowych. Przy brku możliwości usunięci cłej bryły korzeniowej nleży w zciosy drzew zstosowć stężony roztwór herbicydu zwierjącego glifost (np Roundup). Nsdzeni nleży systemtycznie podlewć. Dwukrotnie w roku nleży nwozić roślinność nwozem nieorgnicznym Azofosk w ilości 50g/m Bilns powierzchni Teren Rodzj nwierzchni Powierzchni cłkowit[m ²] Powierzchni obsdzeń - powierzchni korowni (grubość 5cm) - powierzchni ściółkowni growłókniną P-50 Drzew, krzewy 185 Uwg. Wszelkie zminy nleży ustlć z projektntem. Projektnt nie bierze odpowiedzilności z zminy nruszjące projekt 14

15 Str.15/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 VI. Podstwy prwne i normtywne projektowni i wykonywni prc budowlnych związnych z wykonywniem plców zbw VI.1. Prwo budowlne i zgospodrowni przestrzenne Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustw z dni 27 mrc 2003 r. Plnownie i zgospodrownie przestrzenne Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zminmi,ustw z dni 27 kwietni 2001 r. Prwo ochrony środowisk - tekst pierwotny Dz.U. Nr 62, poz. 628 Ustw z dni 27 kwietni 2001 r. o odpdch, z 2001 r. z późniejszymi zminmi, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz Ustw z dni 7 lipc 1994 r Prwo budowlne. (Zminy: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz i Nr 210, poz. 1321) Ustw z dni 21 mrc 1985 r. o drogch publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zminmi). Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz Rozporządzenie z dni 19 listopd 2001 r. W sprwie rodzjów obiektów budowlnych, przy których relizcji jest wymgne ustnowienie inspektor ndzoru inwestorskiego Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dni 23 czerwc 2003 r. Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dni 3 lipc 2003 r. Książk obiektu budowlnego. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz Rozporządzenie z dni 2 wrześni 2004 r. Nowelizcj: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664 W sprwie szczegółowego zkresu i formy dokumentcji projektowej, specyfikcji technicznych wykonni i odbioru robót budowlnych orz progrmu funkcjonlnoużytkowego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dni 23 czerwc 2003 r. Informcj dotycząc bezpieczeństw i ochrony zdrowi orz pln bezpieczeństw i ochrony zdrowi. Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie z dni 26 czerwc 2002 r. Nowelizcj: Dz.U Dziennik budowy, montżu i rozbiórki, tblic informcyjn orz ogłoszenie zwierjące dne dotyczące bezpieczeństw prcy i ochrony zdrowi. Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz Rozporządzenie z dni 16 pździernik 2002 r. Ndnie prcownikom orgnów ndzoru budowlnego uprwnień do nkłdni grzywien w drodze mndtu krnego. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz Ustw z dni 9 lipc 2003 r. Gwrncj zpłty z roboty budowlne 15

16 Str.16/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 VI.2. Wrunki techniczne Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministr Infrstruktury z dni 12 kwietni 2002 r. Wrunki techniczne, jkim powinny odpowidć budynki i ich usytuownie. (Zminy: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz orz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz.U. ) VI.3. Wyroby budowlne Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz Ustw z dni 30 sierpni 2002 r. System oceny zgodności. Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz Rozporządzenie z dni 11 sierpni 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymgni, jkie powinny spełnić notyfikowne jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, orz sposób oznczni wyrobów budowlnych oznkowniem CE. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dni 11 sierpni 2004 r. Sposoby deklrowni zgodności wyrobów budowlnych orz sposób znkowni ich znkiem budowlnym. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dni 14 pździernik 2004 r. Europejskie probty techniczne orz polskie jednostki orgnizcyjne upowżnione do ich wydwni. Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz Rozporządzenie z dni 8 listopd 2004 r. Aprobty techniczne orz jednostki orgnizcyjne upowżnione do ich wydwni. Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustw z dni 16 kwietni 2004 r. Wyroby budowlne. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dni 11 sierpni 2004 r. Sposoby deklrowni zgodności wyrobów budowlnych orz sposób znkowni ich znkiem budowlnym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dni 14 mj 2004 r. Kontrol wyrobów budowlnych wprowdzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dni 14 mj 2004 r. Próbki wyrobów budowlnych wprowdzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz Rozporządzenie z dni 29 lipc 2004 r. Sposób prowdzeni Krjowego Wykzu Zkwestionownych Wyrobów Budowlnych. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dni 14 pździernik 2004 r. Europejskie probty techniczne orz polskie jednostki orgnizcyjne upowżnione do ich wydwni. Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dni 5 listopd 2004 r. Wykz jednostek orgnizcyjnych pństw członkowskich Unii Europejskiej upowżnionych do wydwni europejskich probt technicznych orz wykz wytycznych do europejskich probt technicznych. VI.4. Ochron przeciwpożrow Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz Ustw z dni 24 sierpni 1991 r. Ochron przeciwpożrow. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz (Zminy: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz orz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dni 16 czerwc 2003 r. Przeciwpożrowe zoptrzenie w wodę orz drogi pożrowe. 16

17 Str.17/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporządzenie z dni 21 kwietni 2006 r. Ochron przeciwpożrow budynków, innych obiektów budowlnych i terenów. Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dni 16 czerwc 2003 r. Uzgdninie projektu budowlnego pod względem ochrony przeciwpożrowej VI.5. Bezpieczeństwo i higien prcy Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustw z dni 26 czerwc 1974 r. - Kodeks prcy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Zminy: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz orz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz Rozporządzenie z dni 29 mj 2003 r. Minimlne wymgni dotyczące bezpieczeństw i higieny prcy prcowników ztrudnionych n stnowiskch prcy, n których może wystąpić tmosfer wybuchow. Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporządzenie z dni 14 styczni 2004 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy czyszczeniu powierzchni, mlowniu ntryskowym i ntryskiwniu cieplnym. Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz Rozporządzenie z dni 6 listopd 2002 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy obsłudze obrbirek skrwjących do metli. Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 Rozporządzenie z dni 10 wrześni 1996 r. Wykz prc szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dl zdrowi kobiet. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz Rozporządzenie z dni 24 sierpni 2004 r. Wykz prc wzbronionych młodocinym i wrunki ich ztrudnini przy niektórych z tych prc. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz Rozporządzenie Ministr Prcy i Polityki Socjlnej z dni 26 wrześni 1997 r. w sprwie ogólnych przepisów bezpieczeństw i higieny prcy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz Zminy: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 orz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744 Rozporządzenie z dni 28 lipc 1998 r. Ustlnie okoliczności i przyczyn wypdków przy prcy orz sposób ich dokumentowni, tkże zkres informcji zmieszcznych w rejestrze wypdków przy prcy. 17

18 Str.18/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz Rozporządzenie z dni 20 wrześni 2001 r. Bezpieczeństwo i higien prcy podczs eksplotcji mszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlnych i drogowych. Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dni 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higien prcy podczs wykonywni robót budowlnych. Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozporządzenie z dni 19 mrc 1954 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy obsłudze przenośników. Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912 Rozporządzenie z dni 17 wrześni 1999 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy urządzenich i instlcjch energetycznych. Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58 Rozporządzenie z dni 20 mrc 1954 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy obsłudze żurwi. Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470 Rozporządzenie z dni 27 kwietni 2000 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy prcch spwlniczych. Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 Rozporządzenie z dni 14 mrc 2000 r. Bezpieczeństwo i higien prcy przy ręcznych prcch trnsportowych. Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288 Rozporządzenie z dni 28 mj 1996 r. Rodzje prc, które powinny być wykonywne przez co njmniej dwie osoby. Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dni 30 lipc 2002 r. Wykz chorób zwodowych, szczegółowe zsdy postępowni w sprwch zgłszni podejrzeni, rozpoznwni i stwierdzni chorób zwodowych orz podmioty włściwe w tych sprwch. Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz Rozporządzenie z dni 29 listopd 2002 r. Njwyższe dopuszczlne stężeni i ntężeni czynników szkodliwych dl zdrowi w środowisku prcy. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz Ustw z dni 6 mrc 1981 r. Pństwow Inspekcj Prcy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 VI.6. Normy brnżowe PN-ISO :1994 Tolerncj w budownictwie. Kontrol wymirow robót budowlnych Normy odnoszące się do bezpieczeństw plców zbw obejmują nie tylko wymgni dotyczące smych urządzeń, le tkże zgdnieni związne z eksplotcją i zrządzniem plców, wymogmi dotyczącymi nwierzchni mortyzujących itp. Normy te nie są dokumentmi obligtoryjnymi, jednk stnowią wytyczne do zpewnieni wymgnego poziomu bezpieczeństw. Dltego też są one dokumentmi odniesieni stosownymi przez Inspektorów Ndzoru Budowlnego w trkcie kontroli plców, tkże Inspektorów Inspekcji Hndlowej, powołnych n wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poz wymogmi norm z grupy 1176 i 1177, plce zbw powinny spełnić wymgni prw budowlnego orz ustwy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dni 12 grudni 2003r. Poniżej zmieszczony zostł wykz ktulnych norm odnoszących się do plców zbw. 18

19 Str.19/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Od dni wprowdzony zostje nowy zestw norm z grupy 1176 i 1177, który stnowi tłumczenie norm wydnych w roku W wykzie zmieszone zostły również normy powołne, do których odwołują się normy 1176, PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 1: Ogólne wymgni bezpieczeństw i metody bdń. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 2: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń huśtwek. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 3: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń zjeżdżlni. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 4: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń kolejek linowych. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 5: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń kruzeli. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 6: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń urządzeń kołyszących. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 7: Wytyczne instlowni, sprwdzni, konserwcji i eksplotcji. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 10: Cłkowicie obudowny sprzęt do zbw. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposżenie plców zbw i nwierzchnie -- Część 11: Dodtkowe wymgni bezpieczeństw i metody bdń przestrzennych konstrukcji sieciowych. Zstępuje: PN-EN :2008 PN-EN 1177:

20 Str.20/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 Nwierzchnie plców zbw mortyzujące updki -- Wyzncznie krytycznej wysokości updku. Zstępuje: PN-EN 1177:2008 Normy powołne: PN-EN 335-2:2007 Trwłość drewn i mteriłów drewnopochodnych -- Definicj kls użytkowni -- Część 2: Zstosownie do drewn litego Zstępuje: PN-EN 335-2:2006 PN-EN 350-2:2000 Trwłość drewn i mteriłów drewnopochodnych -- Nturln trwłość drewn litego -- Wytyczne dotyczące nturlnej trwłości i podtności n nsycnie wybrnych gtunków drewn mjących znczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwłość drewn i mteriłów drewnopochodnych -- Drewno lite zbezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klsyfikcj wnikni i retencji środk ochrony Zstępuje: PN-EN 351-1:1999 PN-EN 636:2005 Sklejk -- Wymgni techniczne Zstępuje: PN-EN 636:2004 PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziływni n konstrukcje -- Część 1-2: Oddziływni ogólne -- Oddziływni n konstrukcje w wrunkch pożru Zstępuje: PN-EN :2005 PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziływni n konstrukcje -- Część 1-3: Oddziływni ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziływni n konstrukcje -- Część 1-4: Oddziływni ogólne -- Oddziływni witru Zstępuje: PN-EN :2005 PN-EN A1:2008 Zkończeni lin stlowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zcisknie (oryg.) Zstępuje: PN-EN :2007 PN-EN A1:2008 Zkończeni lin stlowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zciski linowe kbłąkowe (oryg.) Zstępuje: PN-EN :2005 PN-EN ISO 2307:

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski Umow nr 13/A/NI/2013 Wrtość kosztorysow 619.920,75 Słownie: sześćset dziewiętnście tysięcy dziewięćset dwdzieści i 75/100 PLN Kosztorys Inwestorski Obiekt Budow Inwestor Biuro kosztorysowe Zgospodrownie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie.

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie. Kraśnica Kolonia 28A 62-590 Golina NIP: 665-255-79-21 Stadium dokumentacji: PROJEKT ZIELENI dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenów zielonych od strony wschodniej i południowej budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9

0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 Str.1/6. Projekt placu zabaw. Warszawa, ul. Chłodna Ogrodowa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH. Jednostk a. a b c d e f. Wartość netto części ogólnej - Rozdział 1: m3 893,00. m3 851,00. m3 654,00.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH. Jednostk a. a b c d e f. Wartość netto części ogólnej - Rozdział 1: m3 893,00. m3 851,00. m3 654,00. do wniosku o przeprowdzenie procedury udzieleni zmówieni publicznego n relizcję zdni inwestycyjnego: Osiedle domow mieszklnych wielorodzinnych i jednorodzinnych "Młe Błoni" w Szczecinie przy ul. Łącznej.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Adres: UL. KOŚCIELNA 16 DZ. NR 3276/ 2 SKARŻYSKO- KOŚCIELNE Kod CPV 1: 45100000-8. Kod CPV 2: 45200000-9

KOSZTORYS OFERTOWY. Adres: UL. KOŚCIELNA 16 DZ. NR 3276/ 2 SKARŻYSKO- KOŚCIELNE Kod CPV 1: 45100000-8. Kod CPV 2: 45200000-9 KOSZTORYS OFERTOWY Brnż kosz torysu: Budowln Inwe stycj: REMO NT ELEWACJI O RAZ W YMIANA PO KRYCIA DACHU DLA BUDYNKU KO ŚCIO ŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚWIĘTEJ TRÓ JCY Kościół Wykonnie opski wokół kościoł Adres:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres:

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: 1 MZD/31/TP2/2006 data: VI. 2006 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu Opracowanie branŝowe: Projekt gospodarki drzewostanem Stadium dokumentacji: Projekt

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Droga powiatowa klasy L (lokalna)

Droga powiatowa klasy L (lokalna) D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęk, ul. Wybickiego 20 tel. 608-35-88-77 D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W A NAZWA OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego Sprężyny fliste Zoszczędź przestrzeń dzięki zstosowniu sprężyn flistych TRUWAVE z drutu płskiego Sprężyny TruWve z drutu płskiego umożliwiją zoszczędzenie do 50% przestrzeni w kierunku osiowym w twoim

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMENTARZ do nowelizownej Umowy europejskiej dotyczącej międzynrodowego przewozu drogowego towrów niebezpiecznych (ADR) Wrszw, 2005 r. Autor - Krzysztof Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Egz. 2. KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Przebudowa budynku oraz budowa windy

PROJEKT BUDOWLANY. Egz. 2. KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Przebudowa budynku oraz budowa windy KAJOCH Kompleksow Obsług Budownictw ul. Kwitow 12, Kąkolewo 64-113 Osieczn tel./fx. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudow budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI ADRES INWESTORA BRANŻA SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI ADRES INWESTORA BRANŻA SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA ART PROJEKT Artur Chielec 59- Legnic, ul. Kwleryjsk A PRZEDMIAR ROBÓT Klsyfikcj robót wg. Wspólnego Słownik Zówień 451-8 Przygotownie terenu pod budowę 45333- Fundentownie utostrd, dróg, ulic i ścieżek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74/76 m.23 KW nr LD1M/00168605/0

nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74/76 m.23 KW nr LD1M/00168605/0 EGZ. NR 1 tel. 790-509-809 e-mil: rzeczoznwc@ymil.com OPERAT SZACUNKOWY określeni wrtości nieruchomości loklowej położonej w Łodzi, przy ul. Pbinickiej 74/76 m.3 KW nr LD1M/00168605/0 Autor: Sylwi Fmulsk

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. Sosnowiec

Propozycja planu Aglomeracji. Sosnowiec Złącznik do uchwły Nr IV/25/3/2012 Sejmiku Województw Śląskiego z dni 24 sierpni 2012 roku Propozycj plnu Aglomercji Sosnowiec (podć nzwę glomercji tzn. nzwę gminy n terenie której wyznczn jest glomercj

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 Opis stanu istniejącego...2 1.4 Opis zieleni projektowanej...2 1.5 Zestawienie materiału roślinnego:...3

Bardziej szczegółowo

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej INWESTOR: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oświetleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonły mterił konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymły, trwły, ndjący się do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo