Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)"

Transkrypt

1 NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego nr wpisu do rejestru gentów ubezpieczeniowych sposób sprwdzeni wpisu do rejestru sposób wykonywni czynności pośrednictw ubezpieczeniowego informcj o współprcy z zkłdmi ubezpieczeń informcj o posidnych udziłch Asekurcj Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Włdysłw V 22 (dlej Asekurcj) nr wpisu: /A wniosek (ustny, pisemny, w formie elektronicznej, telefonicznie) do Komisji Ndzoru Finnsowego o udzielenie informcji z rejestru, dostęp do informcji n wydzielonym stnowisku komputerowym w godzinch prcy Komisji, n podstwie rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 18 wrześni 2006 r. w sprwie prowdzeni rejestru pośredników ubezpieczeniowych orz sposobu udostępnini informcji z tego rejestru (Dz.U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316) Asekurcj wykonuje czynności pośrednictw ubezpieczeniowego przy pomocy osób fizycznych spełnijących wymgni określone w rt. 9 ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz z późn. zm.), wpisnych do rejestru gentów ubezpieczeniowych i posidjących odpowiednie pełnomocnictw upowżnijące do dziłni w imieniu Asekurcji; Asekurcj dził n rzecz więcej niż jednego zkłdu ubezpieczeń, to jest: Towrzystw Ubezpieczeń Wzjemnych Spółdzielczych Ks Oszczędnościowo - Kredytowych z siedzibą w Sopocie (TUW SKOK), Towrzystwo Ubezpieczeń n Życie Spółdzielczych Ks Oszczędnościowo - Kredytowych Spółk Akcyjn z siedzibą w Sopocie (TU SKOK ŻYCE SA), Sopockie Towrzystwo Ubezpieczeń Ergo Hesti Spółk Akcyjn z siedzibą w Sopocie, Concordi Polsk Towrzystwo Ubezpieczeń Wzjemnych Towrzystwo Ubezpieczeń Wzjemnych Spółdzielczych Ks Oszczędnościowo - Kredytowych z siedzibą w Sopocie posid udziły uprwnijące co njmniej do 10 % głosów n zgromdzeniu wspólników Asekurcji obszr dziłni Rzeczpospolit Polsk zkres dziłlności gent ubezpieczeniowego, ze wskzniem dziłu i grup ubezpieczeń orz wysokość mksymlnej sumy, n jką gent ubezpieczeniowy może zwrzeć jedną umowę TUW SKOK Dził : Pozostłe osobowe orz mjątkowe Kod produktu 1604 Mx wys. sumy Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie SKOK od strt finnsowych spowodownych nieuczciwością prcowników (NPR) Zgodnie z OWU Nr grupy ubezpieczeniowej ndny przez Ministr Finnsów 16 Stron 1 z 20

2 Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie docelowej kwoty oszczędzni n rchunku systemtycznego oszczędzni w SKOK (DKO) Mx wys. sumy Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie identyfikcyjnych krt mgnetycznych Mx wys. sumy Zgodnie z OWU Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi, Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) Ubezpieczenie mieni od pożru i innych losowych Mx wys. sumy budynki i budowle (w stosunku do pojedynczego budynku lub budowli) lokle mszyny, urządzeni, wyposżenie (bez urządzeń elektronicznych) rzeczowe ktyw obrotowe nkłdy inwestycyjne mienie osób trzecich mienie prcownicze bnkomt od pożru i innych losowych wrtości pieniężne od pożru i innych losowych gotówk w bnkomcie od pożru i innych losowych Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowdzeni dziłlności Mx wys. sumy Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) Ubezpieczenie mieni od krdzieży z włmniem, rozboju i wndlizmu mszyny, urządzeni, wyposżenie (bez urządzeń elektronicznych) nkłdy inwestycyjne rzeczowe ktyw obrotowe mienie osób trzecich mienie prcownicze bnkomt od krdzieży z włmniem i rozboju orz wndlizmu wrtości pieniężne od krdzieży z włmniem wrtości pieniężne od rozboju w loklu wrtości pieniężne podczs trnsportu gotówk w bnkomcie od krdzieży z włmniem i rozboju mienie od wndlizmu Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód Stron 2 z ,

3 rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). 08,09 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Mx wys. sumy stcjonrny sprzęt elektroniczny przenośny sprzęt elektroniczny dne i wymienne nośniki dnych kluzul obowiązując do OWU zwiększone koszty prowdzeni dziłlności Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) 09 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklnych od stłuczeni Mx wys. sumy Ubezpieczeni cywilnej Ubezpieczenie cywilnej Mx wys. sumy odpowiedzilność cywiln deliktow odpowiedzilność cywiln umown odpowiedzilność cywiln njemcy odpowiedzilność cywiln prcodwcy cywilnej z tytułu prowdzeni dziłlności gospodrczej lub użytkowni mieni kluzul obowiązując do OWU Ubezpieczeni cywilnej Odpowiedzilność cywiln conków włdz 13 SKOK Mx wys. sumy prcy i choroby zwodowej Ubezpieczenie nstępstw nieszczęśliwych 01,02 wypdków Mx wys. sumy Mx wys. sumy Mx wys. sumy Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej 08, 09, 13 Grupowe mieszkń conków SKOK Wrint Wrint Ubezpieczeni choroby Ubezpieczenie pobytu w szpitlu z dzień pobytu w szpitlu 0909 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz Stron 3 z 20 09

4 orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczenie utrty dokumentów w nstępstwie krdzieży lub rozboju Mx wys. sumy 500 prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby. Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Ubezpieczeni turystyczne Mx wys. sumy Mx wys. sumy Koszty leczeni i trnsportu medycznego Wrint podstwowy EUR Koszty leczeni i trnsportu medycznego Wrint rozszerzony EUR Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Wrint podstwowy Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Wrint rozszerzony Utrt i uszkodzenie bgżu Wrint rozszerzony Odpowiedzilność cywiln Wrint rozszerzony: szkody w mieniu , szkody n osobie prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby. Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Ubezpieczeni podróżne (direct) zwierne od dni 01 grudni 2010 r. Koszty leczeni i trnsportu medycznego EUR Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Utrt i uszkodzenie bgżu Odpowiedzilność cywiln EUR 01, 02, 08, 09, 13 01, 02, 08, 09, 13 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej Ubezpieczenie mieszkń i domów jednorodzinnych (direct) Stron 4 z 20

5 Mx wys. sumy dom jednorodzinny, dom jednorodzinny łącznie ze stłymi elementmi dom jednorodzinny w budowie mieszknie, mieszknie łącznie ze stłymi elementmi stłe elementy mieszkni/ domu jednorodzinnego ruchomości domowe kolektory słoneczne lub zewnętrzne elementy nten stelitrnych Stron 5 z 20 od pożru i innych losowych od powodzi od pożru i innych losowych od powodzi od pożru i innych losowych od powodzi odpowiedzilność cywiln w życiu prywtnym od pożru i innych budynki gospodrcze losowych budowle od pożru i innych losowych od powodzi od krdzieży z włmniem i rozboju od pożru i innych losowych od powodzi od krdzieży z włmniem i rozboju od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji od powodzi od pożru i innych losowych od powodzi szyby od stłuczeni lub pęknięci dom od dewstcji , 08, 09, 13

6 jednorodzinny, mieszknie, dom jednorodzinny lub mieszknie wrz ze stłymi elementmi wyposżeni, stłe elementy wyposżeni, ruchomości domowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków domek letniskowy wrz ze stłymi elementmi wyposżeni od pożru i innych losowych , ruchomości domowe w domku letniskowym stłe elementy wyposżeni orz ruchomości domowe w domku letniskowym grobowiec ubezpieczonego i jego osób bliskich ngrobek ubezpieczonego i jego osób bliskich nisz wrz z tblicą npisową w kolumbrium n urnę osób bliskich ubezpieczonego od pożru i innych losowych od krdzieży z włmniem i rozboju pod wrunkiem ruchomości domowych od pożru i innych losowych od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji , , , , ,00 prcy i choroby zwodowej 01, 02, 13 Stron 6 z 20

7 1316 Ubezpieczenie nstępstw nieszczęśliwych wypdków (indywidulne) Mx wys. sumy Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Odpowiedzilność cywiln Mx wys. sumy prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Grupowe zdrowotne, w tym Medycyn Prcy Grupowe zdrowotne SALTUS Ubezpieczenie Medycyn Prcy Zgodnie z OWU 01, Mx wys. sumy prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby ndywidulne zdrowotne Zgodnie z OWU 01, prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Ubezpieczenie posidczy kont KS MED 01, 02 Mx wys. sumy Zgodnie z OWU Mx wys. sumy /sumy gwrncyjne prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Grupowe Ubezpieczenie Prymus Nstępstw nieszczęśliwego wypdku ,00 Powżne zchorownie 5.000,00 Odpowiedzilność cywiln nuczycieli lub wychowwców ,00 01, 02, 13 Stron 7 z 20

8 Ubezpieczenie cywilnej 1339 Mx wys. sumy /sumy gwrncyjne Ubezpieczenie cywilnej nuczycieli i wychowwców ,00 13 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Mx. wys. sumy Ubezpieczenie mieni i cywilnej pkietowe LABORUS Ubezpieczenie mieni od pożru i innych losowych * Ubezpieczenie wrtości pieniężnych od pożru i innych * losowych Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowdzeni dziłlności Ubezpieczenie mieni od krdzieży z włmniem i rozboju , 09,13,16 Ubezpieczenie wrtości pieniężnych od krdzieży z włmniem Ubezpieczenie wrtości pieniężnych od rozboju Ubezpieczenie mieni od wndlizmu Ubezpieczenie stcjonrnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzętu medycznego, sprzętu wykorzystywnego w Stron 8 z *

9 poligrfii i przemyśle grficznym Dne i wymienne nośniki dnych Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeni Ubezpieczenie cywilnej deliktowej Ubezpieczenie cywilnej deliktowej wspólnot i spółdzielni mieszkniowych OC z tytułu Zrządzni Kluzul 01 - utomtycznego nowo zkupionych środków trwłych Kluzul 02 - utomtycznego mieni w nowych loklizcjch Kluzul 03 - reprezentntów Kluzul 04 któw terroryzmu Kluzul 05 - rozmrożeni środków obrotowych przechowywnych w urządzenich chłodniczych Kluzul 06 drobnych prc remontowych Kluzul 07 włączenie ryzyk grffiti Kluzul 08 sprzętu elektronicznego zmontownego n stłe w pojzdch Kluzul 09 - mszyn od wrii mechnicznej i uszkodzeń Kluzul 10 mszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Kluzul 11 - pękni * Stron 9 z 20

10 mrozowego Kluzul 12 - zmontownych n stle zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli od krdzieży Kluzul 13 - ustwowej cywilnej z szkody w mieniu lub n osobie wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczjącego wynikłe z niewykonni lub nienleżytego zobowiązni (odpowiedzilność cywiln kontrktow) Kluzul 14 cywilnej z szkody wyrządzone w związku z wprowdzeniem produktu do obrotu (odpowiedzilność cywiln z produkt) Kluzul 15 - ustwowej cywilnej prcodwcy z szkody n osobie wyrządzone prcownikom wynikjące z wypdków przy prcy (odpowiedzilność cywiln prcodwcy) Kluzul 16 cywilnej z szkody w nieruchomościch osób trzecich, z których Ubezpieczjący korzystł n podstwie umowy njmu, dzierżwy, lesingu lbo innego podobnego udokumentownego stosunku prwnego (odpowiedzilność cywiln njemcy nieruchomości) Kluzul 17 - Stron 10 z

11 cywilnej z szkody w rzeczch ruchomych osób trzecich, z których Ubezpieczjący korzystł n podstwie umowy njmu, dzierżwy, lesingu lbo innego podobnego udokumentownego stosunku prwnego (odpowiedzilność cywiln njemcy ruchomości) Kluzul 18 cywilnej z szkody w rzeczch znjdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczjącego Kluzul 19 cywilnej z szkody w pojzdch mechnicznych znjdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczjącego Kluzul 20 cywilnej z szkody w wrtościch pieniężnych znjdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczjącego Kluzul 21 cywilnej z szkody w mieniu stnowiącym przedmiot obróbki, nprwy lub innych czynności w rmch usług świdczonych przez Ubezpieczjącego Kluzul 22 - cywilnej z szkody powodujące powstnie roszczeni pomiędzy osobmi Ubezpieczonymi n Stron 11 z

12 podstwie tej smej umowy (odpowiedzilność cywiln wzjemn) Kluzul cywilnej z szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonwców Ubezpieczjącego (odpowiedzilność cywiln podwykonwcy) Kluzul cywilnej z szkody wyrządzone przez pojzdy nie podlegjące obowiązkowemu ubezpieczeniu cywilnej Kluzul cywilnej z szkody wynikłe z wdliwego wykonni prc lub usług powstłe po przekzniu odbiorcy przedmiotu wykonnych prc lub usług Kluzul cywilnej z szkody wyrządzone w związku z orgnizowniem imprez Kluzul 27 cywilnej z szkody wynikłe z przeniesieni chorób zkźnych i zkżeń Kluzul rozszerzenie terytorilnego zkresu prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby. Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Stron 12 z 20

13 Ubezpieczenie wędkrzy N Ryby (direct) Mx wys. sumy /sumy gwrncyjne Odpowiedzilność cywiln ,00 Nstępstw nieszczęśliwych wypdków ,00 Sprzęt wędkrski od pożru i innych losowych ,00 Sprzęt wędkrski od krdzieży z włmniem, rozboju, dewstcji ,00 prcy i choroby zwodowej Grupowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków - ATUT 01,02 Mx wys. sumy , 00 Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych 1614 Grupowe conków SKOK n wypdek utrty prcy -SUPERETAT 16 Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych 1633 Grupowe n wypdek utrty prcy - POSADA 16 Mx wys. sumy ,00 prcy i choroby zwodowej Grupowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków WALOR 01,02 Mx wys. sumy , prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych Grupowe SUPER DUET 01,02,16 Mx wys. sumy ,00 Stron 13 z 20

14 0909 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczenie pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) Ubezpieczenie utrty dokumentów w nstępstwie krdzieży lub rozboju 09 Mx wys. sumy 500,00, Mx wys. sumy Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych Grupowe conków SKOK n wypdek utrty prcy LABORA , 16 prcz i choroby zwodowej 0109 Grupowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków Polis KS 01 Mx wys. sumy , 00 DZAŁ (zgodnie z złącznikiem do ustwy o dziłlności ubezpieczeniowej) Ubezpieczeni n TU SKOK ŻYCE SA GRUPA (zgodnie z złącznikiem do ustwy o dziłlności ubezpieczeniowej) RODZAJ UBEZPECZENA (nzw i numer sttystyczny ndny przez zkłd ubezpieczeń) LMT SUMY UBEZPECZE NA GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE OPTMUM Grup Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Grup Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1 4 Rodzj Grupowe n R Grup Rodzj Grup RODZNA umow dodtkow Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1 4 Grupowe n WYPADEK umow Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch W Rodzj Grupowe n S SZPTAL umow dodtkow GRUPOWE UBEZPECZNE NA ŻYCE - OPTMUM PRO Stron 14 z 20

15 Grup Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow Ubezpieczeni n podstwow GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE POŻYCZKOBORCÓW PROMESA Grup Ubezpieczeni n 1 Rodzj Ubezpieczenie n umow Ubezpieczeni n podstwow NDYWDUALNE UBEZPECZENE ZAOPATRZENA DZEC PEWNY START Grup Ubezpieczenie posgowe, zoptrzeni 2 zgodnie dzieci z OWU Rodzj ndywidulne zoptrzeni Ubezpieczeni n dzieci PEWNY START umow podstwow Ubezpieczeni n NDYWDUALNE UBEZPECZENE RENTOWE SKOK RENTA Grup Ubezpieczenie rentowe 4 Zgodnie z OWU Rodzj ndywidulne rentowe SKOK RENTA umow podstwow Ubezpieczeni n Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE OPTMUM PRACOWNK Ubezpieczeni n 1 Grup 5 Rodzj Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1-4 Ubezpieczenie n umow podstwow Mksymlne sumy n poszczególne ryzyk zwier złącznik nr 1 do pełnomocnictw Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe umowy dodtkowe GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE POŻYCZKOBORCÓW PROMESA KOMFORT Grup Ubezpieczeni n 1 Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE - OPTMUM MAX Grup Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Ryzyko Ubezpieczony Młżonek Dziecko Rodzice i ndyw. Kont. Ubezp. teściowie ubezpieczoneg o Zgon Nie wyższ niż w ubezpieczeniu grupowym Zgon NNW % obowiązującej s.u. Zgon wypdek Stron 15 z 20

16 przy prcy Zgon wypdek komunikcyjny Zgon zwł serc lub udr mózgu Zgon ubezpieczjącego osierocenie dzieck nwlidztwo - NNW Uszczerbek n zdrowiu NNW Uszczerbek n zdrowiu zwł serc lub udr mózgu Niezdolność do prcy zrobkowej Niezdolność do prcy zrobkowej NNW Wr Wr Wr Wr Wr Wr Wr 100% obowiązującej s.u Pobyt w szpitlu Pobyt w szpitlu NNW Ciężkie zchorownie Opercj medyczn Urodzenie dzieck Urodzenie mrtwego noworodk Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE VERTUS Ubezpieczeni n 1 Grup Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch zgodnie z OWU Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe umowy dodtkowe Stron 16 z 20

17 GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK - PROMESA STANDARD Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczeni n 1 Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK - PROMESA PREMUM Grup Ubezpieczeni n ,00 Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow UMOWY GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK LNEA Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczenie n Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1-4 Ubezpieczenie n umow podstwow Ubezpieczeni wypdkowe umow dodtkow 1 5 Sum równ limitowi określonemu w umowie o linie pożyczkową UMOWY GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK POSADACZY LN POŻYCZKOWEJ ZGODNE Z WYKAZEM UMÓW PRZEKAZYWANYM PRZEZ TOWARZYSTWO Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczenie n Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1-4 Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 Ubezpieczeni wypdkowe umow dodtkow Stron 17 z 20

18 UMOWY GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK CHWLÓWKA Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczenie n 1 Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE - OPTMUM MAX Grup Ubezpieczeni n 1 Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 SOPOCKE TOWARZYSTWO UBEZPECZEŃ ERGO HESTA S.A. Dził : Pozostłe osobowe orz mjątkowe PAKET MÓJ SAMOCHÓD Ubezpieczenie NNW w ruchu komunikcyjnym Ubezpieczenie NNW Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczenie csco pojzdów lądowych, z wyjątkiem pojzdów szynowych Ubezpieczenie AC pojzdów od utrty, zniszczeni lub uszkodzeni Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczenie cywilnej wszelkiego rodzju, wynikjących z posidni i użytkowni pojzdów Ubezpieczenie OC posidczy pojzdów mechnicznych (zielon krt) Mx wys. sumy n jedno zdrzenie: EURO szkody osobowe EURO szkody w mieniu Ubezpieczenie cywilnej wszelkiego rodzju, wynikjących z posidni i użytkowni pojzdów Ubezpieczenie OC posidczy pojzdów mechnicznych Mx wys. sumy n jedno zdrzenie: EURO szkody osobowe EURO szkody w mieniu Ubezpieczenie obejmuje koszty udzieleni ntychmistowej pomocy Ubezpieczenie Asisstnce Mx wys. sumy , 00 Ubezpieczenie obejmuje koszt nprwy szyby uszkodzonej lub zniszczonej Ubezpieczenie szyb smochodowych Mx wys. sumy 5 000,00 PAKET MÓJ DOM Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi Ubezpieczenie mieszkń i domów jednorodzinnych od ogni i innych losowych Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczenie mieszkń i domów jednorodzinnych od krdzieży z włmniem i rozboju Mx wys. sumy ,00 Stron 18 z 20

19 Mx wys. sumy Ubezpieczenie cywilnej (ogólnej) nie ujętej w grupch 1-12 Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywtnym Gr up 1 Gr up 2 Gr up 3 Gr up 7 Gr up 8 Gr up 9 Gr up 10 Gr up 13 Grup Gr up 17 Gr up 18 Grup ubezpieczeń i rodzj nstępstw nieszczęśliwych wypdków kosztów leczeni csco mieni w trnsporcie krjowym mieni od ogni i innych losowych od krdzieży. z włmniem i rbunku cywilnej posidczy pojzdów mechnicznych cywilnej prywtnej i w życiu zwodowym finnsowe ochron prwn ssistnce CONCORDA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPECZEŃ WZAJEMNYCH Limit pełnomocnictw n osobę n osobę n pojzd n jeden trnsport n polisę lbo n loklizcję n polisę lbo n loklizcję - obowiązkowe - minimln sum gwrncyjn n pojzd - zgodnie z przepismi prw dotyczącymi dnego - zwierne n podstwie ogólnych wrunków n polisę obowiązkowe - minimln sum gwrncyjn n ubezpieczonego - zgodnie z przepismi prw dotyczącymi dnego - zwierne n podstwie ogólnych wrunków n polisę brk n polisę n polisę Osob fizyczn wykonując czynności gencyjne jest obowiązn okzywć dokument upowżnijący do dziłni w imieniu gent ubezpieczeniowego - rt. 13 ust. 2 ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) Stron 19 z 20

20 Stron 20 z 20

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kredytowych z siedzibą w Sopocie posiada udziały uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji Rzeczpospolita Polska

Kredytowych z siedzibą w Sopocie posiada udziały uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji Rzeczpospolita Polska INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie owym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta owego nr wpisu do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) Określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Nr grupy ubezpieczeniowej nadany przez Ministra Finansów 1604 Grupa ubezpieczenia Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych 16

Nr grupy ubezpieczeniowej nadany przez Ministra Finansów 1604 Grupa ubezpieczenia Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych 16 NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO

INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w logistyce semestr zimowy 2017/2018

Ubezpieczenia w logistyce semestr zimowy 2017/2018 Ubezpieczenia w logistyce semestr zimowy 2017/2018 Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej.szczepankiewicz@put.poznan.pl Dyżury: Wt. 09.45-10.30 Cz. 09.30-10.15 Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA /A

CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA /A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 33/06 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do zawierania umów Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA Strona 1 z 7 Informacja dotycząca oferty na ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży jednostek oświatowych samorządu, OC pracowników placówek oświatowych oraz instrukcji przystąpienia do ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA Strona 1 z 7 Wrocław, dnia 01.09.2017r. Informacja dotycząca oferty na ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży jednostek oświatowych samorządu, OC pracowników placówek oświatowych oraz instrukcji przystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C obowiązujące od 13.06.2016 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Numer telefonu:.. numer faxu.. Adres e-mail : Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota

Bardziej szczegółowo

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach)

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach) UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia......

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia...... WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1 ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla. dzieci, młodzieży oraz personelu. Placówek Oświatowo - Wychowawczych

OFERTA. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla. dzieci, młodzieży oraz personelu. Placówek Oświatowo - Wychowawczych OFERTA ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz personelu Placówek Oświatowo - Wychowawczych na rok szkolny 2010/2011 Łódź 2010 1 Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Przewozy Regionlne" sp. z o.o. w rszwie ul. ileńsk 14, 03-414 rszw Postępownie nr PZP1-25-7/2017 SPECYFIKCJ ISTOTNYCH RUNKÓ ZMÓIENI obowiązując w postępowniu o udzielenie sektorowego zmówieni publicznego

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 23.05.2016 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIE Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawiają przed

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Konkurs sprzedażowy dla OWCA

Konkurs sprzedażowy dla OWCA Konkurs sprzedażowy dla OWCA 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Organizatorami Konkursu są: a) TUW SKOK z siedzibą w Sopocie, 81-743, ul. Władysława IV 22; b) TU SKOK ŻYCIE S.A. z siedzibą w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla CZĘŚCI 1

FORMULARZ OFERTOWY dla CZĘŚCI 1 Numer sprawy: RG/ZP.342/10/09 (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK 2.1 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY dla CZĘŚCI 1 Przetarg nieograniczony na: Zakup usług ubezpieczeniowych dla Starostwa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZONY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. 99-210 Uniejów ul. Polna 37 NIP: 668-001-00-86 REGON: 310161430 Z zastrzeżeniem, że

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

1) opis oferty ubezpieczenia NNW 2) opis oferty ubezpieczenia OC pracowników placówek oświatowych 3) instrukcję przystąpienia do ubezpieczenia

1) opis oferty ubezpieczenia NNW 2) opis oferty ubezpieczenia OC pracowników placówek oświatowych 3) instrukcję przystąpienia do ubezpieczenia Strona 1 z 6 Informacja dotycząca oferty na ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży jednostek oświatowych samorządu, OC pracowników placówek oświatowych oraz instrukcji przystąpienia do ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.! " owych. " $ - Art. 8.

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.!  owych.  $ - Art. 8. Kncelri Sejmu s. 1/21 USTAWA Oprcowno n podstwie: tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770. Przepisy ogólne Art. 1. ojektów rcjonliztorskich. - Art. 3.! " owych.

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo