Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)"

Transkrypt

1 NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego nr wpisu do rejestru gentów ubezpieczeniowych sposób sprwdzeni wpisu do rejestru sposób wykonywni czynności pośrednictw ubezpieczeniowego informcj o współprcy z zkłdmi ubezpieczeń informcj o posidnych udziłch Asekurcj Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Włdysłw V 22 (dlej Asekurcj) nr wpisu: /A wniosek (ustny, pisemny, w formie elektronicznej, telefonicznie) do Komisji Ndzoru Finnsowego o udzielenie informcji z rejestru, dostęp do informcji n wydzielonym stnowisku komputerowym w godzinch prcy Komisji, n podstwie rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 18 wrześni 2006 r. w sprwie prowdzeni rejestru pośredników ubezpieczeniowych orz sposobu udostępnini informcji z tego rejestru (Dz.U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316) Asekurcj wykonuje czynności pośrednictw ubezpieczeniowego przy pomocy osób fizycznych spełnijących wymgni określone w rt. 9 ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz z późn. zm.), wpisnych do rejestru gentów ubezpieczeniowych i posidjących odpowiednie pełnomocnictw upowżnijące do dziłni w imieniu Asekurcji; Asekurcj dził n rzecz więcej niż jednego zkłdu ubezpieczeń, to jest: Towrzystw Ubezpieczeń Wzjemnych Spółdzielczych Ks Oszczędnościowo - Kredytowych z siedzibą w Sopocie (TUW SKOK), Towrzystwo Ubezpieczeń n Życie Spółdzielczych Ks Oszczędnościowo - Kredytowych Spółk Akcyjn z siedzibą w Sopocie (TU SKOK ŻYCE SA), Sopockie Towrzystwo Ubezpieczeń Ergo Hesti Spółk Akcyjn z siedzibą w Sopocie, Concordi Polsk Towrzystwo Ubezpieczeń Wzjemnych Towrzystwo Ubezpieczeń Wzjemnych Spółdzielczych Ks Oszczędnościowo - Kredytowych z siedzibą w Sopocie posid udziły uprwnijące co njmniej do 10 % głosów n zgromdzeniu wspólników Asekurcji obszr dziłni Rzeczpospolit Polsk zkres dziłlności gent ubezpieczeniowego, ze wskzniem dziłu i grup ubezpieczeń orz wysokość mksymlnej sumy, n jką gent ubezpieczeniowy może zwrzeć jedną umowę TUW SKOK Dził : Pozostłe osobowe orz mjątkowe Kod produktu 1604 Mx wys. sumy Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie SKOK od strt finnsowych spowodownych nieuczciwością prcowników (NPR) Zgodnie z OWU Nr grupy ubezpieczeniowej ndny przez Ministr Finnsów 16 Stron 1 z 20

2 Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie docelowej kwoty oszczędzni n rchunku systemtycznego oszczędzni w SKOK (DKO) Mx wys. sumy Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie identyfikcyjnych krt mgnetycznych Mx wys. sumy Zgodnie z OWU Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi, Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) Ubezpieczenie mieni od pożru i innych losowych Mx wys. sumy budynki i budowle (w stosunku do pojedynczego budynku lub budowli) lokle mszyny, urządzeni, wyposżenie (bez urządzeń elektronicznych) rzeczowe ktyw obrotowe nkłdy inwestycyjne mienie osób trzecich mienie prcownicze bnkomt od pożru i innych losowych wrtości pieniężne od pożru i innych losowych gotówk w bnkomcie od pożru i innych losowych Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowdzeni dziłlności Mx wys. sumy Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) Ubezpieczenie mieni od krdzieży z włmniem, rozboju i wndlizmu mszyny, urządzeni, wyposżenie (bez urządzeń elektronicznych) nkłdy inwestycyjne rzeczowe ktyw obrotowe mienie osób trzecich mienie prcownicze bnkomt od krdzieży z włmniem i rozboju orz wndlizmu wrtości pieniężne od krdzieży z włmniem wrtości pieniężne od rozboju w loklu wrtości pieniężne podczs trnsportu gotówk w bnkomcie od krdzieży z włmniem i rozboju mienie od wndlizmu Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód Stron 2 z ,

3 rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). 08,09 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Mx wys. sumy stcjonrny sprzęt elektroniczny przenośny sprzęt elektroniczny dne i wymienne nośniki dnych kluzul obowiązując do OWU zwiększone koszty prowdzeni dziłlności Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) 09 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklnych od stłuczeni Mx wys. sumy Ubezpieczeni cywilnej Ubezpieczenie cywilnej Mx wys. sumy odpowiedzilność cywiln deliktow odpowiedzilność cywiln umown odpowiedzilność cywiln njemcy odpowiedzilność cywiln prcodwcy cywilnej z tytułu prowdzeni dziłlności gospodrczej lub użytkowni mieni kluzul obowiązując do OWU Ubezpieczeni cywilnej Odpowiedzilność cywiln conków włdz 13 SKOK Mx wys. sumy prcy i choroby zwodowej Ubezpieczenie nstępstw nieszczęśliwych 01,02 wypdków Mx wys. sumy Mx wys. sumy Mx wys. sumy Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej 08, 09, 13 Grupowe mieszkń conków SKOK Wrint Wrint Ubezpieczeni choroby Ubezpieczenie pobytu w szpitlu z dzień pobytu w szpitlu 0909 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz Stron 3 z 20 09

4 orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczenie utrty dokumentów w nstępstwie krdzieży lub rozboju Mx wys. sumy 500 prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby. Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Ubezpieczeni turystyczne Mx wys. sumy Mx wys. sumy Koszty leczeni i trnsportu medycznego Wrint podstwowy EUR Koszty leczeni i trnsportu medycznego Wrint rozszerzony EUR Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Wrint podstwowy Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Wrint rozszerzony Utrt i uszkodzenie bgżu Wrint rozszerzony Odpowiedzilność cywiln Wrint rozszerzony: szkody w mieniu , szkody n osobie prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby. Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Ubezpieczeni podróżne (direct) zwierne od dni 01 grudni 2010 r. Koszty leczeni i trnsportu medycznego EUR Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Utrt i uszkodzenie bgżu Odpowiedzilność cywiln EUR 01, 02, 08, 09, 13 01, 02, 08, 09, 13 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej Ubezpieczenie mieszkń i domów jednorodzinnych (direct) Stron 4 z 20

5 Mx wys. sumy dom jednorodzinny, dom jednorodzinny łącznie ze stłymi elementmi dom jednorodzinny w budowie mieszknie, mieszknie łącznie ze stłymi elementmi stłe elementy mieszkni/ domu jednorodzinnego ruchomości domowe kolektory słoneczne lub zewnętrzne elementy nten stelitrnych Stron 5 z 20 od pożru i innych losowych od powodzi od pożru i innych losowych od powodzi od pożru i innych losowych od powodzi odpowiedzilność cywiln w życiu prywtnym od pożru i innych budynki gospodrcze losowych budowle od pożru i innych losowych od powodzi od krdzieży z włmniem i rozboju od pożru i innych losowych od powodzi od krdzieży z włmniem i rozboju od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji od powodzi od pożru i innych losowych od powodzi szyby od stłuczeni lub pęknięci dom od dewstcji , 08, 09, 13

6 jednorodzinny, mieszknie, dom jednorodzinny lub mieszknie wrz ze stłymi elementmi wyposżeni, stłe elementy wyposżeni, ruchomości domowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków domek letniskowy wrz ze stłymi elementmi wyposżeni od pożru i innych losowych , ruchomości domowe w domku letniskowym stłe elementy wyposżeni orz ruchomości domowe w domku letniskowym grobowiec ubezpieczonego i jego osób bliskich ngrobek ubezpieczonego i jego osób bliskich nisz wrz z tblicą npisową w kolumbrium n urnę osób bliskich ubezpieczonego od pożru i innych losowych od krdzieży z włmniem i rozboju pod wrunkiem ruchomości domowych od pożru i innych losowych od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji od pożru i innych losowych, krdzieży zwykłej, dewstcji , , , , ,00 prcy i choroby zwodowej 01, 02, 13 Stron 6 z 20

7 1316 Ubezpieczenie nstępstw nieszczęśliwych wypdków (indywidulne) Mx wys. sumy Nstępstw nieszczęśliwych wypdków Odpowiedzilność cywiln Mx wys. sumy prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Grupowe zdrowotne, w tym Medycyn Prcy Grupowe zdrowotne SALTUS Ubezpieczenie Medycyn Prcy Zgodnie z OWU 01, Mx wys. sumy prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby ndywidulne zdrowotne Zgodnie z OWU 01, prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Ubezpieczenie posidczy kont KS MED 01, 02 Mx wys. sumy Zgodnie z OWU Mx wys. sumy /sumy gwrncyjne prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Grupowe Ubezpieczenie Prymus Nstępstw nieszczęśliwego wypdku ,00 Powżne zchorownie 5.000,00 Odpowiedzilność cywiln nuczycieli lub wychowwców ,00 01, 02, 13 Stron 7 z 20

8 Ubezpieczenie cywilnej 1339 Mx wys. sumy /sumy gwrncyjne Ubezpieczenie cywilnej nuczycieli i wychowwców ,00 13 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Ubezpieczeni różnych ryzyk finnsowych Mx. wys. sumy Ubezpieczenie mieni i cywilnej pkietowe LABORUS Ubezpieczenie mieni od pożru i innych losowych * Ubezpieczenie wrtości pieniężnych od pożru i innych * losowych Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowdzeni dziłlności Ubezpieczenie mieni od krdzieży z włmniem i rozboju , 09,13,16 Ubezpieczenie wrtości pieniężnych od krdzieży z włmniem Ubezpieczenie wrtości pieniężnych od rozboju Ubezpieczenie mieni od wndlizmu Ubezpieczenie stcjonrnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzętu medycznego, sprzętu wykorzystywnego w Stron 8 z *

9 poligrfii i przemyśle grficznym Dne i wymienne nośniki dnych Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeni Ubezpieczenie cywilnej deliktowej Ubezpieczenie cywilnej deliktowej wspólnot i spółdzielni mieszkniowych OC z tytułu Zrządzni Kluzul 01 - utomtycznego nowo zkupionych środków trwłych Kluzul 02 - utomtycznego mieni w nowych loklizcjch Kluzul 03 - reprezentntów Kluzul 04 któw terroryzmu Kluzul 05 - rozmrożeni środków obrotowych przechowywnych w urządzenich chłodniczych Kluzul 06 drobnych prc remontowych Kluzul 07 włączenie ryzyk grffiti Kluzul 08 sprzętu elektronicznego zmontownego n stłe w pojzdch Kluzul 09 - mszyn od wrii mechnicznej i uszkodzeń Kluzul 10 mszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Kluzul 11 - pękni * Stron 9 z 20

10 mrozowego Kluzul 12 - zmontownych n stle zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli od krdzieży Kluzul 13 - ustwowej cywilnej z szkody w mieniu lub n osobie wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczjącego wynikłe z niewykonni lub nienleżytego zobowiązni (odpowiedzilność cywiln kontrktow) Kluzul 14 cywilnej z szkody wyrządzone w związku z wprowdzeniem produktu do obrotu (odpowiedzilność cywiln z produkt) Kluzul 15 - ustwowej cywilnej prcodwcy z szkody n osobie wyrządzone prcownikom wynikjące z wypdków przy prcy (odpowiedzilność cywiln prcodwcy) Kluzul 16 cywilnej z szkody w nieruchomościch osób trzecich, z których Ubezpieczjący korzystł n podstwie umowy njmu, dzierżwy, lesingu lbo innego podobnego udokumentownego stosunku prwnego (odpowiedzilność cywiln njemcy nieruchomości) Kluzul 17 - Stron 10 z

11 cywilnej z szkody w rzeczch ruchomych osób trzecich, z których Ubezpieczjący korzystł n podstwie umowy njmu, dzierżwy, lesingu lbo innego podobnego udokumentownego stosunku prwnego (odpowiedzilność cywiln njemcy ruchomości) Kluzul 18 cywilnej z szkody w rzeczch znjdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczjącego Kluzul 19 cywilnej z szkody w pojzdch mechnicznych znjdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczjącego Kluzul 20 cywilnej z szkody w wrtościch pieniężnych znjdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczjącego Kluzul 21 cywilnej z szkody w mieniu stnowiącym przedmiot obróbki, nprwy lub innych czynności w rmch usług świdczonych przez Ubezpieczjącego Kluzul 22 - cywilnej z szkody powodujące powstnie roszczeni pomiędzy osobmi Ubezpieczonymi n Stron 11 z

12 podstwie tej smej umowy (odpowiedzilność cywiln wzjemn) Kluzul cywilnej z szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonwców Ubezpieczjącego (odpowiedzilność cywiln podwykonwcy) Kluzul cywilnej z szkody wyrządzone przez pojzdy nie podlegjące obowiązkowemu ubezpieczeniu cywilnej Kluzul cywilnej z szkody wynikłe z wdliwego wykonni prc lub usług powstłe po przekzniu odbiorcy przedmiotu wykonnych prc lub usług Kluzul cywilnej z szkody wyrządzone w związku z orgnizowniem imprez Kluzul 27 cywilnej z szkody wynikłe z przeniesieni chorób zkźnych i zkżeń Kluzul rozszerzenie terytorilnego zkresu prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby. Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczeni cywilnej. Stron 12 z 20

13 Ubezpieczenie wędkrzy N Ryby (direct) Mx wys. sumy /sumy gwrncyjne Odpowiedzilność cywiln ,00 Nstępstw nieszczęśliwych wypdków ,00 Sprzęt wędkrski od pożru i innych losowych ,00 Sprzęt wędkrski od krdzieży z włmniem, rozboju, dewstcji ,00 prcy i choroby zwodowej Grupowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków - ATUT 01,02 Mx wys. sumy , 00 Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych 1614 Grupowe conków SKOK n wypdek utrty prcy -SUPERETAT 16 Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych 1633 Grupowe n wypdek utrty prcy - POSADA 16 Mx wys. sumy ,00 prcy i choroby zwodowej Grupowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków WALOR 01,02 Mx wys. sumy , prcy i choroby zwodowej. Ubezpieczeni choroby Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych Grupowe SUPER DUET 01,02,16 Mx wys. sumy ,00 Stron 13 z 20

14 0909 Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi. Ubezpieczenie pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież) Ubezpieczenie utrty dokumentów w nstępstwie krdzieży lub rozboju 09 Mx wys. sumy 500,00, Mx wys. sumy Ubezpieczenie różnych ryzyk finnsowych Grupowe conków SKOK n wypdek utrty prcy LABORA , 16 prcz i choroby zwodowej 0109 Grupowe nstępstw nieszczęśliwych wypdków Polis KS 01 Mx wys. sumy , 00 DZAŁ (zgodnie z złącznikiem do ustwy o dziłlności ubezpieczeniowej) Ubezpieczeni n TU SKOK ŻYCE SA GRUPA (zgodnie z złącznikiem do ustwy o dziłlności ubezpieczeniowej) RODZAJ UBEZPECZENA (nzw i numer sttystyczny ndny przez zkłd ubezpieczeń) LMT SUMY UBEZPECZE NA GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE OPTMUM Grup Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Grup Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1 4 Rodzj Grupowe n R Grup Rodzj Grup RODZNA umow dodtkow Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1 4 Grupowe n WYPADEK umow Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch W Rodzj Grupowe n S SZPTAL umow dodtkow GRUPOWE UBEZPECZNE NA ŻYCE - OPTMUM PRO Stron 14 z 20

15 Grup Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow Ubezpieczeni n podstwow GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE POŻYCZKOBORCÓW PROMESA Grup Ubezpieczeni n 1 Rodzj Ubezpieczenie n umow Ubezpieczeni n podstwow NDYWDUALNE UBEZPECZENE ZAOPATRZENA DZEC PEWNY START Grup Ubezpieczenie posgowe, zoptrzeni 2 zgodnie dzieci z OWU Rodzj ndywidulne zoptrzeni Ubezpieczeni n dzieci PEWNY START umow podstwow Ubezpieczeni n NDYWDUALNE UBEZPECZENE RENTOWE SKOK RENTA Grup Ubezpieczenie rentowe 4 Zgodnie z OWU Rodzj ndywidulne rentowe SKOK RENTA umow podstwow Ubezpieczeni n Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE OPTMUM PRACOWNK Ubezpieczeni n 1 Grup 5 Rodzj Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1-4 Ubezpieczenie n umow podstwow Mksymlne sumy n poszczególne ryzyk zwier złącznik nr 1 do pełnomocnictw Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe umowy dodtkowe GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE POŻYCZKOBORCÓW PROMESA KOMFORT Grup Ubezpieczeni n 1 Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE - OPTMUM MAX Grup Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Ryzyko Ubezpieczony Młżonek Dziecko Rodzice i ndyw. Kont. Ubezp. teściowie ubezpieczoneg o Zgon Nie wyższ niż w ubezpieczeniu grupowym Zgon NNW % obowiązującej s.u. Zgon wypdek Stron 15 z 20

16 przy prcy Zgon wypdek komunikcyjny Zgon zwł serc lub udr mózgu Zgon ubezpieczjącego osierocenie dzieck nwlidztwo - NNW Uszczerbek n zdrowiu NNW Uszczerbek n zdrowiu zwł serc lub udr mózgu Niezdolność do prcy zrobkowej Niezdolność do prcy zrobkowej NNW Wr Wr Wr Wr Wr Wr Wr 100% obowiązującej s.u Pobyt w szpitlu Pobyt w szpitlu NNW Ciężkie zchorownie Opercj medyczn Urodzenie dzieck Urodzenie mrtwego noworodk Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE VERTUS Ubezpieczeni n 1 Grup Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch zgodnie z OWU Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe umowy dodtkowe Stron 16 z 20

17 GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK - PROMESA STANDARD Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczeni n 1 Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK - PROMESA PREMUM Grup Ubezpieczeni n ,00 Ubezpieczeni n Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow UMOWY GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK LNEA Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczenie n Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1-4 Ubezpieczenie n umow podstwow Ubezpieczeni wypdkowe umow dodtkow 1 5 Sum równ limitowi określonemu w umowie o linie pożyczkową UMOWY GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK POSADACZY LN POŻYCZKOWEJ ZGODNE Z WYKAZEM UMÓW PRZEKAZYWANYM PRZEZ TOWARZYSTWO Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczenie n Ubezpieczeni wypdkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupch 1-4 Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 Ubezpieczeni wypdkowe umow dodtkow Stron 17 z 20

18 UMOWY GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA ŻYCE CZŁONKÓW SKOK CHWLÓWKA Ubezpieczeni n Grup Rodzj Ubezpieczenie n 1 Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 Ubezpieczeni n GRUPOWE UBEZPECZENE NA ŻYCE - OPTMUM MAX Grup Ubezpieczeni n 1 Rodzj Ubezpieczenie n umow podstwow ,00 SOPOCKE TOWARZYSTWO UBEZPECZEŃ ERGO HESTA S.A. Dził : Pozostłe osobowe orz mjątkowe PAKET MÓJ SAMOCHÓD Ubezpieczenie NNW w ruchu komunikcyjnym Ubezpieczenie NNW Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczenie csco pojzdów lądowych, z wyjątkiem pojzdów szynowych Ubezpieczenie AC pojzdów od utrty, zniszczeni lub uszkodzeni Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczenie cywilnej wszelkiego rodzju, wynikjących z posidni i użytkowni pojzdów Ubezpieczenie OC posidczy pojzdów mechnicznych (zielon krt) Mx wys. sumy n jedno zdrzenie: EURO szkody osobowe EURO szkody w mieniu Ubezpieczenie cywilnej wszelkiego rodzju, wynikjących z posidni i użytkowni pojzdów Ubezpieczenie OC posidczy pojzdów mechnicznych Mx wys. sumy n jedno zdrzenie: EURO szkody osobowe EURO szkody w mieniu Ubezpieczenie obejmuje koszty udzieleni ntychmistowej pomocy Ubezpieczenie Asisstnce Mx wys. sumy , 00 Ubezpieczenie obejmuje koszt nprwy szyby uszkodzonej lub zniszczonej Ubezpieczenie szyb smochodowych Mx wys. sumy 5 000,00 PAKET MÓJ DOM Ubezpieczenie szkód spowodownych żywiołmi Ubezpieczenie mieszkń i domów jednorodzinnych od ogni i innych losowych Mx wys. sumy ,00 Ubezpieczeni pozostłych szkód rzeczowych wywołnych przez grd lub mróz orz inne przyczyny (np. krdzież). Ubezpieczenie mieszkń i domów jednorodzinnych od krdzieży z włmniem i rozboju Mx wys. sumy ,00 Stron 18 z 20

19 Mx wys. sumy Ubezpieczenie cywilnej (ogólnej) nie ujętej w grupch 1-12 Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywtnym Gr up 1 Gr up 2 Gr up 3 Gr up 7 Gr up 8 Gr up 9 Gr up 10 Gr up 13 Grup Gr up 17 Gr up 18 Grup ubezpieczeń i rodzj nstępstw nieszczęśliwych wypdków kosztów leczeni csco mieni w trnsporcie krjowym mieni od ogni i innych losowych od krdzieży. z włmniem i rbunku cywilnej posidczy pojzdów mechnicznych cywilnej prywtnej i w życiu zwodowym finnsowe ochron prwn ssistnce CONCORDA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPECZEŃ WZAJEMNYCH Limit pełnomocnictw n osobę n osobę n pojzd n jeden trnsport n polisę lbo n loklizcję n polisę lbo n loklizcję - obowiązkowe - minimln sum gwrncyjn n pojzd - zgodnie z przepismi prw dotyczącymi dnego - zwierne n podstwie ogólnych wrunków n polisę obowiązkowe - minimln sum gwrncyjn n ubezpieczonego - zgodnie z przepismi prw dotyczącymi dnego - zwierne n podstwie ogólnych wrunków n polisę brk n polisę n polisę Osob fizyczn wykonując czynności gencyjne jest obowiązn okzywć dokument upowżnijący do dziłni w imieniu gent ubezpieczeniowego - rt. 13 ust. 2 ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) Stron 19 z 20

20 Stron 20 z 20