Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Zbudowanie e-usługi QShopping v1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Zbudowanie e-usługi QShopping v1.0"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Przedmiot: Zbudowanie e-usługi QShopping v1.0 Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych Data

2 1. Wstęp Niniejszy dokument to zapytanie ofertowe na zbudowanie systemu QShopping v1.0 w ramach realizacji projektu pt: "Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach umowy UDA-POIG /11-00 zawartej dnia Informacje o firmie Firma jest prowadzona, jako jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą Anna Hańć- Oracz Intellive zwaną dalej Intellive z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Encyklopedyczna 16 B/4, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP: , REGON: Firma została założona w 2011r w celu budowania systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji w szczególności w obszarze E-Commerce zarówno dla strony kupujących jak i sprzedających. Niniejsze zapytanie ofertowe ma pomóc realizować jeden z takich projektów o roboczej nazwie QShopping. Informacje o dokumencie Dokument zawiera następujące elementy: Założenia okoliczności, które oferent powinien wziąć pod uwagę podczas przygotowywania oferty Warunki udziału w postępowaniu podstawowe warunki formalne, jakie powinien spełniać oferent Opis zapytania ofertowego spis elementów, których dotyczy zapytanie ofertowe wraz z opisem systemu, oczekiwanym podejściem architektonicznym i technologicznym. Ponadto zaprezentowane są kryteria wyboru najlepszej oferty. Zawartość oferty zawiera szablon do zaprezentowania oferty, termin, do kiedy należy ją złożyć wraz z opisem form jej przesłania Kontakt zawiera procedurę, w jaki sposób kontaktować się z Intellive, aby zadawać dodatkowe pytania bądź doprecyzować zapytanie Informacje dodatkowe zawiera takie szczegóły jak: okres ważności oferty, poufność

3 2. Założenia Niniejszy rozdział opisuje podstawowe założenia, które oferent powinien wziąć pod uwagę podczas przygotowywania oferty: System musi zostać zbudowany i odebrany do Płatność nastąpi z dwóch osobnych kont bankowych: konta dedykowanego do dysponowania zaliczką do dofinansowania projektu z działania 8.1 PO IG (100% wartości zamówienia netto) oraz firmowego konta firmy Intellive (podatek VAT) Płatność nastąpi w terminie do 14 dni po wystawieniu faktury przez oferenta 3. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Posiadają minimum 5 lat doświadczenia w budowaniu systemów informatycznych poparte przynajmniej dwoma referencjami na wdrożenia systemów. 4. Opis zapytania ofertowego Opis oferty Przedmiotem oferty jest opracowanie systemu w wersji Development i stabilizacja. W zakres wchodzą prace programistyczne, które mają na celu zbudowanie finalnej wersji rozwiązania wraz z pracami stabilizacyjnymi, czyli weryfikacją błędów i wprowadzeniem niezbędnych poprawek do rozwiązania w wersji 1.0. Podstawowe funkcje systemu, jakie muszą zostać wdrożone: Funkcjonalność Zintegrowane wyszukiwanie aukcji internetowych dla kupujących w oparciu o jakość sprzedawców Definiowanie automatycznego wyszukiwania aukcji dla kupujących Uzyskanie rekomendacji od znajomych Badanie opinii klientów Produkt prac Moduł informatyczny Integracja Moduł informatyczny Automatyczne Wyszukiwanie Moduł informatyczny Rekomendacje Moduł informatyczny Badanie opinii

4 Produkty prac w powyższej tabelce zawierają nazwy modułów. Jest dopuszczalne, aby w samej implementacji kodu moduły zostały nazwane zwięźlej i były zbudowane z innych podmodułów. W takim wypadku w ramach przekazywania systemu oczekiwany jest dokument ze spisem, które zaimplementowane moduły bezpośrednio realizują wymienione produkty prac. Wszystkie funkcjonalności zostały opisane w rozdziale Opis systemu. Opis systemu System QShopping to e-usługa, która będzie posiadać następujące możliwości: Zintegrowane wyszukiwanie e-ofert w oparciu o czynnik jakościowy. Funkcjonalność oznacza, ze Kupujący będą mogli, przy pomocy systemu zdefiniować zapytanie o towar, który chcą wyszukać na platformach aukcyjnych. Fraza będąca podstawą wyszukiwania informacji to, np.: telefon Nokia X3, telewizor Samsung le40c650 itp. Dodatkowo kupujący będą mogli określić kryteria wyszukiwania między innymi: o jakość sprzedającego: kupujący będzie mógł określić procentowo ile pozytywnych opinii powinien mieć sprzedawca np.: 98% oznacza, ze tylko 2% wszystkich opinii była negatywna lub neutralna, a pozostałe były opiniami pozytywnymi, o cena: przedział minimum i maksimum o forma dostawy, np.: poczta, kurier, odbiór osobisty itp., o forma płatności, np.: za pobraniem, płatność z góry itp., o czas do końca aukcji, o lokalizacja sprzedającego. System nie pośredniczy w handlu, więc wszelkie rezultaty wyszukiwania będą przekierowywać kupującego bezpośrednio na platformy aukcyjne, gdzie będzie mógł dokonać zakupu. Definiowanie automatycznego wyszukiwania aukcji dla kupujących. Funkcjonalność ta jest dedykowana dla osób, które nie mają czasu na wielogodzinne poszukiwania towaru/usługi w Internecie lub tez nie mogą jej znaleźć, gdyż obecnie nikt jej nie sprzedaje. Funkcjonalność ta jest rozbudowaną wersją tworzenia własnych kryteriów. Oprócz określenia opisanych już kryteriów (tj.: jakość sprzedawcy, cena, forma dostawy, itp.), należy również sprecyzować: nazwę szukanego towaru/usługi np.: telefon Nokia X3 lub telewizor Samsung le40c650, częstotliwość wyszukiwania np.: codziennie oraz czas jak długo dana definicja jest ważna, np.: przez najbliższy tydzień lub miesiąc. Od chwili zdefiniowania zapytania system będzie samodzielnie przeszukiwał platform aukcyjne w celu znalezienia odpowiednich towarów/usług zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami do czasu odwołania poszukiwań przez

5 kupującego bądź, gdy ważność definicji wygaśnie. Jeśli system znajdzie określone towary/usługi to powiadomi kupującego o rezultatach przez . Opisana usługa będzie dostępna tylko dla kupujących, którzy mają konto w systemie i się zalogowali. Uzyskanie rekomendacji od znajomych. System zakłada integracje z portalem społecznościowym Facebook w celu wsparcia kupującego w podejmowaniu słusznych decyzji zakupowych. System udostępni funkcjonalność, która pozwala zadać zapytanie znajomym na portalu Facebook, co sądzą o produkcie oferowanych w konkretnej aukcji. Nie od dziś wiadomo, ze rekomendacje od przyjaciół są dużo bardziej godne zaufania niż same opinie od obcych osób. W celu realizacji powyższej funkcjonalności kupujący będzie musiał za pośrednictwem interfejsu systemu: o Uwierzytelnić się w portalu Facebook o Wskazać, o która aukcje chce się zapytać o Wybrać grupę znajomych, do której chce skierować zapytanie ew. wystawić zapytanie na swojej ścianie, czyli zapytać wszystkich Po wykonaniu powyższych czynności system automatycznie wstawia zapytania do wskazanych znajomych oraz gromadzi i prezentuje kupującemu odpowiedzi. Dla odpowiedzi tworzona jest w obrębie systemu indywidualna historia rekomendacji grupowana po tytule aukcji, o którą pytał kupujący. Dzięki temu będzie mógł w dowolnej chwili przejrzeć wszystkie odpowiedzi i podjąć najlepsza decyzje zakupową. Kupujący może zdefiniować, po jakim czasie domyślnie czyścić historię rekomendacji. Badanie opinii klientów. Funkcjonalność ta jest dedykowana dla sprzedających, którzy cenią sobie jakość obsługi klienta i opinie klientów o sklepie. Sprzedający, którzy spełnia warunki uczestnictwa i zdecydują się na udział w badaniu zostaną dodani do listy e-sklepów, które będą co miesiąc brały udział w badaniu opinii klientów. System w ramach badania będzie automatycznie analizował komentarze z platform aukcyjnych i portali z opiniami dla każdego zgłoszonego e-sklepu. Sprzedawcy będą oceniani w głównych kategoriach (np.: elektronika, film, itp.). Nagrody będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca każdego miesiąca. Laureaci będą prezentowani na stronie z wynikami wyszukiwana. W zależności od tego, jakiego produktu (z jakiej kategorii) kupujący szuka, to uzyska informacje, które sklepy były najlepsze według ich klientów w ostatnim miesiącu. Np.: jeśli kupujący będzie szukał zabawki dla dziecka to w wynikach wyszukiwania uzyska również informacje, jaki sklep ma najlepsza opinie w kategorii artykuły dla dzieci. Po zakończeniu każdego roku system będzie automatycznie obliczał, który sklep był najlepiej oceniany w ciągu całego roku. W nagrodę będzie on promowany w wynikach wyszukiwania, w taki sposób, ze jego oferty będą na samym początku wyszukiwań.

6 Kryteria architektoniczne System powinien być zaprojektowany i zaimplementowany w konwencji wielowarstwowej z warstwą prezentacyjną - wizualizacja całego systemu dla końcowego użytkownika (wersja robocza dla bieżącego zamówienia) warstwą biznesową - nawiązywanie połączenia z zewnętrznymi portalami w celu pobierania informacji; przetwarzanie danych dla warstwy prezentacji; obsługa składowania danych w warstwie bazodanowej warstwą bazodanową - przechowywanie danych o użytkownikach, przechowywanie wybranych danych z systemów zewnętrznych w celu optymalizacji wyszukiwania. Kryteria technologiczne Preferowane technologie dla warstwy prezentacyjnej: PHP, ASP.NET, Flash, JavaScript, Silverlight, HTML 5.0 Preferowane technologie dla warstwy biznesowej: PHP,.NET (C#, C++), Java. Preferowane technologie dla warstwy bazodanowej: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Server. Kryteria wyboru oferty (wagi) Kryteria wyboru Cena sumaryczna za budowę systemu Spełnienie kryteriów architektonicznych Spełnienie kryteriów technologicznych Spełnienie założeń dotyczących terminu realizacji systemu Waga kryterium w procesie decyzyjnym 50 % wagi oceny 10% wagi oceny 20% wagi oceny 20% wagi oceny 5. Zawartość oferty Prosimy o potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego oraz informację czy są Państwo zainteresowani przystąpieniem do konkursu ofertowego. Informacje te prosimy o przekazanie do osoby kontaktowej, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powyższego zapytania, drogą elektroniczną. Koszt realizacji oferty Poniżej umieszony jest szablon dla zaprezentowania oferty realizacji systemu QShopping v1.0. Definicja pojęć:

7 Wycena czasowa to sumaryczny okres czasu ze wszystkich etapów i iteracji wyrażony w tygodniach (ew. dniach), jaki jest potrzebny do zrealizowania zadania Wycena kosztowa to sumaryczna kwota (netto) wyrażona w polskich złotówkach ze wszystkich etapów i iteracji, jaka jest potrzebna do zrealizowania zadania (czyli od planowania do ustabilizowania) Uwagi wskazanie, które czynniki/funkcjonalności wchodzące w skład zadania są najbardziej kosztowne (bazując na specyfikacji funkcjonalnej) oraz dodatkowe własne komentarze Produkt/moduł Moduł informatyczny Integracja Moduł informatyczny Automatyczne Wyszukiwanie Moduł informatyczny Rekomendacje Moduł informatyczny Badanie opinii Wycena czasowa (tyg./dni) Wycena kosztowa (zł) Uwagi Termin składania ofert Oferta powinna zostać przesłana zgodnie z określonymi formami składania oferty (szczegóły w rozdziale Formy składania oferty ) do dnia do godziny Termin ogłoszenia wyników Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana nie później niż do godziny Formy składania oferty Oferty należy składać jedną z poniższych metod: Drogą elektroniczną na adres Drogą pocztową zaklejonej kopercie na adres Anna Hańć-Oracz Intellive, ul. Encyklopedyczna 16B/4, Warszawa. W przypadku przesyłania wydrukowanej wersji, prosimy o dołączenie oferty na płycie CD 6. Kontakt W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt drogą elektroniczną (szczegóły w rozdziale Formy składania oferty ). W celu usprawnienia

8 przebiegu procesu prosimy o wyznaczenie osoby kontaktowej odpowiedzialnej za jego koordynacje z ramienia Państwa firmy. Procedura udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów W czasie przygotowania oferty Oferent ma prawo zadawać pytania wyjaśniające do Zapytania Ofertowego. Zapytania należy zadawać w drogą elektroniczną opisaną w rozdziale Formy składania oferty. 7. Informacje dodatkowe Okres ważności oferty Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Po wygaśnięciu oferty, Intellive może zwrócić się do oferenta o przedłużenie ważności oferty o kolejne 30 dni. Poufność Niniejsze zapytanie ofertowe jest poufne i jest własnością Intellive. Oferenci mogą wykorzystywać zawarte w nim informacje wyłącznie w celu przygotowania oferty. Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym nie mogą być wykorzystywane czy przekazywane osobom trzecim do innych celów bez pisemnej zgody Intellive. Żadne informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym nie mogą być kopiowane, dystrybuowane lub udostępniane w inny sposób osobom trzecim niezaangażowanym w proces przygotowywania oferty. Wyjątek od tego zalecenia stanowią informacje publicznie dostępne i nieobjęte tajemnicą handlową. Oferent może udostępnić niniejszy dokument wyłącznie pracownikom, którzy wezmą udział w przygotowaniu oferty. Wszystkie oferty cenowe przedstawione przez oferentów będą traktowane, jako poufne. Jakiekolwiek inne materiały dostarczone przez oferentów, które należy traktować, jako poufne, powinny być oznaczone terminem poufne przed dostarczeniem do Intellive. Brak umieszczenia takiej klauzuli w ofercie lub jej części zwalnia z poufności Intellive. Intellive zastrzega sobie prawo do skopiowania ofert oferentów w celu ich dystrybucji do swoich pracowników, zaangażowanych w proces konkursowy. Firma Intellive zachowa jedną kopię przedłożonych ofert po zakończeniu procesu ofertowego.

Zapytanie o cenę poniżej równowartości 14000 Euro

Zapytanie o cenę poniżej równowartości 14000 Euro Zapytanie o cenę poniżej równowartości 14000 Euro Przedmiot: Usługi księgowe dla systemu QShopping Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych Data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive Zapytanie ofertowe Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych Data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Hosting (wynajem serwerów dedykowanych) dla realizacji serwisu QShopping

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Hosting (wynajem serwerów dedykowanych) dla realizacji serwisu QShopping Zapytanie ofertowe Przedmiot: Hosting (wynajem serwerów dedykowanych) dla realizacji serwisu QShopping Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-350/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo