ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU"

Transkrypt

1 Katowice, r. Firma Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie realizacji projektu "Plan rozwoju eksportu firmy Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU Zamawiający: Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa Tychy NIP: REGON: w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu: "Plan rozwoju eksportu firmy Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ", uprzejmie zaprasza Instytucje Doradcze do składania ofert na sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu, według wniosku sporządzonego w ramach 1

2 Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu firmy odpowiedzialnością Codepay Spółka z ograniczoną Termin realizacji projektu: r. Pozytywna ocena przesłanej oferty handlowej będzie możliwa wyłącznie w przypadku umieszczenia w Planie Rozwoju Eksportu wymienionych poniżej elementów: - Analiza bieżącej sytuacji eksportowej firmy, - Ustalenie procedur budowania oferty handlowej dla rynków zagranicznych, - Ustalenie procedur konstruowania budżetu eksportowego firmy oraz ustalenie rentowności działań eksportowych, - Ustalenie procedury analizy rynków docelowych, - Ustalenie listy szkoleń niezbędnych dla podniesienia kwalifikacji w zakresie obsługi rynków międzynarodowych, - Ustalenie planu działania w zakresie wyboru konkretnych rynków docelowych będących w zakresie zainteresowania firmy oraz szczegółowego planu działania w zakresie wprowadzania marek firmy na rynki zagraniczne, - Ustalenie listy imprez handlowych pozostających w zakresie zainteresowań firmy celem realizacji założeń handlowych na poszczególnych rynkach docelowych. Wymienione elementy powinny służyć określeniu strategii eksportowej firmy Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kolejne 2 lata. 2

3 Warunkiem koniecznym jest ponadto umieszczenie w Planie rozwoju eksportu informacji na temat realizacji projektu ze środków PO IG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/26 z dnia 8 grudnia 26 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 18/26 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z ). W ramach składanej oferty niezbędne jest podanie następujących informacji: 1. nazwa i adres oferenta, 2. data sporządzenia, 3. termin ważności oferty, 4. informacja na temat zakresu przedmiotowego opracowania, 5. maksymalny czas realizacji opracowania Planu rozwoju eksportu, 6. cena całkowita netto i brutto wykonania usługi, 7. informacja na temat terminu płatności, 8. informacja na temat warunków płatności, 9. skład zespołu projektowego i informacje na temat doświadczeń osób biorących udział w realizacji zlecenia. Krótki opis działalności Zamawiającego: Działalność firmy Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność na rynku polskim w kwietniu 212 roku, jako twórca aplikacji wspomagających zarządzanie akcjami promocyjnymi oraz płatności mobilnych. Klientami firmy są przede wszystkim firmy prowadzące sprzedaż detaliczną swoich produktów oraz firmy usługowe. Spółka skupia swoją działalność na usługach skierowanych do swoich partnerów poprzez wykorzystanie QR kodów oraz technologii zbliżeniowej NFC (near field comunnications). W szczególności są to usługi informatyczne polegające na dostarczeniu swoim partnerom platformy informatycznej do zarządzania swoimi akcjami promocyjnymi oraz dostarczeniu innowacyjnego sposobu płatności mobilnych. Firma ma własną stronę www: Opis usługi, zawarty w nadesłanej ofercie, powinien być dostosowany do profilu działalności Zamawiającego. 3

4 Zasady realizacji: 1.Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w tym minimum 1 spotkanie z kierownictwem firmy Codepay Sp. z o.o. 2. Przekazanie wersji elektronicznej do weryfikacji przez Zamawiającego. 3. Uwzględnienie uwag i poprawek przekazanych przez Zamawiającego. 4. Przekazanie wersji ostatecznej wraz z prezentacją i omówieniem Planu rozwoju eksportu w siedzibie Zamawiającego. Zainteresowani jesteśmy rozwojem eksportu do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów: Lp. Nazwa Kryterium oceny Maksymalna ilość punktów 1. Doświadczenie w zakresie działań doradczych prowadzonych dla przedsiębiorstw Ilość klientów jakie oferent podał w liście referencyjnej (max 3 pkt): pow. 2 klientów 11-2 klientów 1-1 klientów klientów 2. Cena max 2 pkt do 12.5 zł netto pow zł netto 3. Liczba lat działalności na rynku 4. Termin płatności za wykonanie Planu rozwoju eksportu max 2 pkt firmy działające 1 lat i dłużej firmy działające 5-9 lat firmy działające poniżej 5 lat max 1 pkt 1 dni lub dłużej poniżej 1 dni Warunki płatności max 1 pkt. Oferta zawiera klauzulę o braku obowiązku dokonania zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PRE 1 6. Termin wykonania Planu rozwoju. Oferta nie zawiera klauzuli o braku obowiązku dokonania zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PRE max 2 pkt Wykonanie Planu rozwoju eksportu w 1 4

5 eksportu okresie krótszym niż 1 miesiąc Wykonanie Planu rozwoju eksportu w ciągu 1 miesiąca i dłużej Oferent może uzyskać maksymalnie 1 pkt. W oparciu o ustalone kryteria, Zamawiający wybierze ofertę cechującą się maksymalną ilością uzyskanych punktów oraz podpisze umowę z wybranym oferentem. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 1 dni po terminie składania ofert w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem Oferta powinna być przekazana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy: Codepay Sp. z o.o., ul. Długa 19, 43 1 Tychy, bądź drogą mailową: Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na realizację usługi doradczej sporządzenie Planu rozwoju eksportu dla Firmy Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ocenie będą podlegać oferty składane do r. Zamawiający odrzuci oferty: - sporządzone niezgodnie z zapisami niniejszego Zapytania, - zawierające nieprawdziwe lub niekompletne informacje, - nie obejmujące wymaganego przez Rozporządzenie zakresu merytorycznego, - dostarczone po określonym wyżej terminie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci zainteresowani uzyskaniem dodatkowych wyjaśnień, proszeni są o przesyłanie pytań drogą faksową: (32) lub pocztą elektroniczną na adres: 5

ZAPYTANIE OFERTOWE. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku. Wrocław, 01.09.2014r. EuroSpektrum s.c. Katarzyna Zawadzka, Grzegorz Bratek ul. Drobnera 36/19 50-257 Wrocław biuro@eurospektrum.pl www.eurospektrum.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Skierdy, 29 czerwca2015 r. J.K.F. Spółka z o.o. ul. Puszczyka 19 05-101 Skierdy ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Pruszków, 7.01.2014 Vipportfolio Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 19 05-800 Pruszków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Tarnów, dnia 18.06.2014 r. Zamawiający: DORTECH II Magdalena Jargas Ul. Żeromskiego 18 33-100 Tarnów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strzałków, dnia 29.09.2014 r. Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c (nazwa i adres Beneficjenta) 7721966570 (NIP Beneficjenta) 590740518 (REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 7 maja 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu opracowania zawierającego m. in. analizę

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo