DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Transkrypt

1 Dalpo sp. z o.o. Ul. Miedziana 3, Poznań, Poland NIP PL Poznań, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE Hala A W związku z realizację projektu pt. Wdrożenie technologii suszenia kleju akrylowego w procesie produkcji taśm samoprzylepnych wzmocnionych włóknem szklanym. Wdrażanego w ramach PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, działanie 4.3, Dalpo sp. z o.o. niniejsztym ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy w drodze zapytania o cenę na następujące element projektu: 1 Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym budynek A Akryl GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA: Projektowana hala A zorientowana jest w kierunku wsch/zach. Rozpiętość hali- 27 m. Dach dwuspadowy z kalenicą na wysokości 10,35 m. Attyka hali na wysokości 10,50 m. Budynek niepodpiwniczony na planie prostokąta 27,75 x 60,60 m. Zaplecze socjalne umiejscowiono wewnątrz hali na drugiej kondygnacji.okładzinę elewacyjną stanowi płyta warstwowa. Elewacje urozmaicają przeszklenia doświetlające pomieszczenia biurowe. Część magazynowa obsługiwana jest przez dwie bramy zlokalizowane na północnej ścianie hali. Wejście główne do budynku ( Dz1) znajduje się od strony północnej. ZAKRES PRAC: - Prace budowlane zgodne z projektem - Prace instalacyjne zgodne z projektem PREFEROWANE WARUNKI PŁATNOŚCI: - przedpłata 10% wartości projektu - pozostałe płatności miesięcznie na podstawie raportu zaawansowania prac Częściowe oferty nie są dopuszczalne- jedynie oferty kompletne będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega prawo do zaimplemetowania poszczególnych części projektu osobnymi umowami. Zaplanowana data końcowa projektu: 2 KWARTAŁ 2014 Oczekiwana data dostawy opisanego e. projektu j.w.: 1 KWARTAŁ Wszelkie uszczególowienia informacji, można uzyskać poprzez kontakt z: Mateusz Rawecki, telefon , adres firmy: Dalpo sp. z o.o., ul. Miedziana 3, Poznan, Polska Kryteria wyboru Wykonawcy: Kryterium Waga Cena netto 65% Gwarancja 10% Termin realizacji 10% Wadium gwarancyjne 10% Doświadczenie wykonawcy 5%

2 Szczegóły dotyczące oceny ofert wg poniższych kryteriów: a) Punkty przyznawane za kryterium ceny bedą przyznawane wg następującej formuły. C min A n = x 100 x 65% C r C min najniższa uzyskana cena C r Cena oferty ocenianej A n Ilość przyznanych punktów W przypadku gdy wszystekie oferty będą wyższe niż planowna wartość projektu, Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania jedynie z oferentem który zaproponował najniższą cenę. b) Punkty przyznawane za kryterium gwarancji będą przyznawane wg poniższych regul: Gwarancja: powyżej 96 miesięcy 10 punktów Gwarancja: powyżej 60 miesięcy do 96 miesięcy (włącznie) 5 punktów Gwarancja: 60 miesięcy lub mniej 1 punkt c) Punkty przyznawane za kryterium termin realizacji (termin realizacji oznacza: gotowość do odbioru budowlanego) będą przyznawane wg poniższych reguł: Termin dostawy: do końca LUTEGO punktów Termin dostawy: do końca MARCA punktów Termin dostawy: do końca KWIETNIA punkty Termin dostawy: do końca MAJA 2014 lub później 0 punktów d) Punkty przyznawane za kryterium wadium gwarancyjne (kwota pozostająca w dyspozycji Zamawiającego do dnia zakończenia okresu gwarancji na przedmiot zapytania) będą przyznawane wg poniższych reguł: Wadium gwarancyjne o wartości powyżej 10% wartości projektu 10 punktów Wadium gwarancyjne o wartości powyżej 5% do 10% (włącznie) wartości projektu 5 punktów Wadium gwarancyjne o wartości powyżej 2,5% do 5% (włącznie) wartości projektu 2 punkty Wadium gwarancyjne o wartości od 0% do 2,5% (włącznie) wartości projektu 0 punktów e) Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie wykonawcy będą przyznawane na podstawie listy referencyjnej wybudowanych obiektów o powierzchni powyżej 1500m2, wg poniższych reguł: Wybudowanie 15 lub więcej obiektów 5 punktów Wybudowanie od 7 do 14 obiektów 2 punktów Wybudowanie od 3 do 6 obiektów 1 punkty Wybudowanie poniżej 3 obieków 0 punktów

3 Oferty należy składać w formie narzuconej przez Kupującego stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania. Oferent obowiązkowo powinien wypełnić kosztorysy zerowe (załączniki 2-9) oraz formularz ofertowy (załącznik 1) zgodnie z załączonym wzorem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części elementów wymienionych w kosztorysach zerowych w całości bądź ich części jeżeli uzna to za stosowne. W przypadku ew. zmian w projekcie na etapie przedwykonawczym, lub podczas realizacji, oferent zobowiązany będzie do zachowania cen przedstawionych w kosztorysach zerowych. Dokumentację projektową, wykonawczą otrzymać można w siedzibie Zamawiającego po uprzednim podpisaniu porozumienia o poufności. Miejsce dostawy ofert: 1. Osobiście, do siedziby Dalpo: ul. Miedziana 3, Poznań, Polska 2. Pocztą / Kurierem na adres Dalpo: ul. Miedziana 3, Poznań, Polska 3. Poprzez do: Termin ostateczny składania ofert: Wszystkei oferty muszą zawierać: Nazwę oraz adres oferenta Datę wystawienia Ofertę cenową w PLN lub EUR (netto) Wszelkie dane zezwalające kupującemu ocenić ofertę i przyznać punkty w oparciu o powyżej opisane kryteria Ważność oferty (minimum 60 dni),... podpis i pieczęć firmy

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Dane dotyczące Zamawiającego: DALPO SP. Z O.O. ul. Miedziana Poznań REGON NIP Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: REGON NIP Osoba kontaktowa: Adres osoby kontaktowej : Tel. osoby kontaktowej: Data wystawienia oferty: Okres ważności oferty (minimum 60 dni) podać w dniach Waluta oferty FORMULARZ OFERTOWY Hala A Zobowiązanie Wykonawcy: Nawiązując do treści zapytania ofertowego Zamawiającego z dnia r. oraz w oparciu o pobraną dokumentację projektową oraz kosztorysy zerowe oferujemy wykonanie poniższych inwestycji za następującą cenę: Warunki płatności Przedpłata (podać jako % wartości oferty) Rozliczenia prac proszę opisać propozycję sposobu rozliczeń pieniężnych w trakcie i po zakończeniu budowy. Elementy oferty podlagające ocenie: 1. CENA NETTO Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym Hala A (Akryl) Lp. Zakres prac CENA NETTO 1. Instalacje WOD-KAN 2. Instalacje centralnego ogrzewania 3. Instalacje elektryczne 4. Instalacje niskoprądowe 5. Kotłownia gazowa 6. Nagrzewnice gazowe i instalacja gazowa 7. Roboty budowlane 8. Zasilanie central wentylacyjnych 2. GWARANCJA Gwarancja na roboty budowlane (proszę podać w latach)

5 3. TERMIN REALIZACJI Czas dostawy proszę podać datę oddania obiektu w stanie zezwalającym na odbiór budowlany 4. WADIUM GWARANCYJNE Wadium gwarancyjne - kwota pozostająca w dyspozycji Kupującego do dnia zakończenia okresu gwarancji na przedmiot zapytania, określić jako % wartości kontraktu 5. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Doświadczenie wykonawcy (proszę podać ilość wybudowanych obiektów o powierzchni powyżej 1500m 2, na żądanie Kupującego powinna zostać dostarczona lista referencyjna) Uwagi: Jednocześnie składamy następujące oświadczenia: 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją budowlaną udostępnioną przez Dalpo sp. z o.o. na potrzeby złożenia oferty. 2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zapytania lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Przedstawiona oferta jest kompletna i zezwala na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.. (data i podpis Wykonawcy)

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 P.H.H.U. AWIST Mogilany 9.06.2014 Artur Waligóra ul. Żary 22A 32-031 Mogilany Tel: 12 333 40 60 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 W związku z realizacją projektu pt. Zapewnienie dostępu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt.

DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt. Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na regały wysokiego składowania komplet w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo