TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie ROR S-Konto Senior Konto M-Konto Profit Konto Prestiż Konto ROR - PKZP Konto oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku / otwarcie kolejnego rach. oszcz. po zamknięciu poprzedniego w czasie krótszym niż 60 dni Prowadzenie rachunku miesięcznie* 6,00 Za pierwsze 6 m-cy-, w następnym okresie-3,00 9,00 15,00 5,00 3. Wpłaty gotówkowe naliczana od wpłacanej kwoty Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym - ; każda kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym Przelewy z rachunku ożone w placówce Banku dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa za każdy przelew jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; każdy kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym - 5,00 dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych Bankach 3,50 1,00 1,00 1,00 3,50 3,50 2,00 przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET * opłata pobierana 20-go dnia każdego miesiąca 1 z 12

2 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie ROR S-Konto Senior Konto M-Konto Profit Konto Prestiż Konto ROR - PKZP Konto oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 6. Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) ze stałą kwotą dyspozycji 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 ze zmienną kwotą dyspozycji za każdą 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa dyspozycję z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa 7. Zawiadomienie pisemne o braku środków na realizację zlecenia stałego za każde zawiadomienie Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą dyspozycję 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika za każdą dyspozycję 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Wyciągi miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku od każdego sporządzonego 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie 11. pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 za każdą 12. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie dyspozycję ,00 3, Zmiana pakietu rachunku Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku* miesięcznie 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Za likwidację rachunku za każdą dyspozycję * niedostępne w bieżącej ofercie banku W przypadku klientów indywidualnych miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania. 2 z 12

3 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie ROR S-Konto Senior Konto M-Konto Profit Konto Prestiż Konto Konto oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 1. Udostępnienie systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" miesięcznie 2. Korzystanie z dostępu do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" / 25,00 * 3. Przelewy/zlecenia stałe sporządzane w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e- Konto" dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa za każdy przelew dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych Bankach 1,00 1,00 Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 miesięcznie 6. Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; każdy kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym - 5, ,50 6,00 7. Wydanie listy haseł jednorazowych TAN 8. Wydanie duplikatu listy haseł jednorazowych TAN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 9. Zablokowanie / odblokowanie do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) do Detalicznego Banku Internetowego "e- Konto" za każdą dyspozycję wydanie pierwszego (dla Posiadacza i / lub Współposiadacz wydanie kolejnego Autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod za każdy autoryzowany przelew 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 * opłata pobierana jednorazowo w przypadku udostępnienia dostępu aktywnego do rachunku gdy klient nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 3 z 12

4 III. KARTY PŁATNICZE VISA Electron paywave Debit PayPass / Mastercard Debit PayPass KKS Lech Debit paypass "młodzieżowa" VISA Electron "młodzieżowa " VISA Electron MAESTRO VISA Classic wydawana do Standard wydawana do VISA Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona 1. Wydanie pierwszej karty dla Posiadacza rachunku dla Współposiadacza rachunku dla osoby wskazanej 6 3 karta główna za każdą kartę e) karta dołączona Wydanie nowej karty w miejsce 2. utraconej lub duplikatu w przypadku , ,00 25,00 uszkodzenia 3. Wydanie karty i PIN 2 Zasilenie rachunku karty 5. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 3 6. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty wydanej do rachunku) rocznie z góry za każdy rok ważności karty , S-KONTO; 20,00 SENIOR; 3 ROR; 3 PROFIT; 3 PRESTIŻ ,00 1, 55,00 1, 7. Zastrzeżenie karty - Zmiana limitów operacji 8. bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 na wniosek klienta 9. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB oraz BPS S.A i 2% 2% zrzeszonych banków spółdzielczych w bankomatach innych, niż wskazane 2% min. 5,00 za każdą wypłatę, w lit.a pobierana w dniu 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 3% min. 3,50 rozliczenia w kasach banków SGB 2 operacji, naliczana 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2% min. 4,50 w kasach innych banków, niż wskazane w lit.c 2 od wypłacanej kwoty 2% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 3,50 2% min. 4,50 3% min. 4,50 1,30 1,50 3% min. 4,50 e) w bankomatach za granicą 3% min. 1 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 4,50 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 4 z 12

5 III. KARTY PŁATNICZE VISA Electron paywave Debit PayPass / Mastercard Debit PayPass KKS Lech Debit paypass "młodzieżowa" VISA Electron "młodzieżowa " VISA Electron MAESTRO VISA Classic wydawana do Standard wydawana do VISA Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona 11. Wydanie pierwszego numeru PIN 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 za każdy numer PIN 12. Wydanie nowego numeru PIN 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 3,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 za każdą zmianę innych, niż wskazane w lit.a 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 4,50 7,00 1 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach banków SGB za każde innych, niż wskazane w lit.a sprawdzenie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Zestawienie transakcji przesyłane do 15. klienta miesięcznie 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 1,00 2, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Ekspresowe przesłanie karty lub 17. numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 za każdą przesyłkę 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 dni roboczych) 18. Transakcje bezgotówkowe 19. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Za odroczony termin płatności od miesięcznie, 20. transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki transakcji wykonanych w poprzednim cyklu w kraju rozliczeniowym 1,00% 1,00% za granicą 1,00% 1,00% 5 z 12

6 III. KARTY PŁATNICZE VISA Electron paywave Debit PayPass / Mastercard Debit PayPass KKS Lech Debit paypass "młodzieżowa" VISA Electron "młodzieżowa " VISA Electron MAESTRO VISA Classic wydawana do Standard wydawana do VISA Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona 21. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie / wezwanie 9,00 9,00 9,00 9, Zmiana limitu kredytowego 23. Przekroczenie limitu kredytowego 4 4 Za sporządzenie i wysłanie do BIK 2 S.A. na żądanie Klienta informacji o 24,60 24,60 spłacie kredytu 25. Minimalna kwota do zapłaty 5% min 5 1 jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły od 40 do 799,99 - opłatę pobiera się w wysokości 50% jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły co najmniej 80 opłata wynosi 2 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS W przypadku klientów indywidualnych miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania. 6 z 12

7 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Skup i sprzedaż walut obcych za każdą dyspozycję 2. Otwarcie rachunku bankowego 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwisko, adres, itp.) Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) za każdą dyspozycję 3,00 6. Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda 2,50 7. Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda miesięcznie 6,00 8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku* 6,00 9. Sporządzenie wyciągów bankowych / Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) Udostępnienie pasywnego systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" do rachunku walutowego jednorazowo 25, opłata pobierana w przypadku udostępnienia dostępu pasywnego do rachunku, gdy Klient posiada w banku tylko rachunek walutowy Uwaga: Miesięczna opłata pobierana z rachunku walutowego przeliczana wg kursu średniego Uwaga: Prowizje i za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązujące w SGB - Banku S.A. w Poznaniu. O wyskości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przez ożeniem dyspozycji. * niedostępne w bieżącej ofercie banku V. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKATY TERMINOWE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku - Likwidacja lokaty terminowej 5. Przelew z rachunku lokaty terminowej i książeczki oszczędnościowej a'vista na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku za każdy przelew 4,00 6. Likwidacja książeczki oszczędnościowej obiegowej a'vista terminowej 7. Wykonanie czynności związanej z umorzeniem utraconej książeczki oszczędnościowej 8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesj 2 9. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 15,00 Ustanowienie blokady / cesji na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz BS Wschowa 11. innych podmiotów Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) za każdą dyspozycję 1 3,00 7 z 12

8 1. Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu / pożyczki w tym VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE od kredytów mieszkaniowych; kredytów mieszkaniowych MDM; kredytów na budowę domów energooszczędnych z dopłatą NFOŚiGW od kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych prowizji / przyznanego kredytu/ pożyczki, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/ pożyczki Dla Posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w BS Wschowa od co najmniej 6 miesięcy OBOWIĄZUJĄCA STAWKA Dla pozostałych Klientów 2,00%* 2,00%* 2,00%, nie mniej niż 20 3,00%, nie mniej niż 20 od pożyczek hipotecznych 3,00%* 4,00%* * Wysokość prowizji za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu / pożyczki może zostać obniżona zgodnie z warunkami określonymi w "Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym we Wschowie" 2. Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę kredytu / pożyczki od kredytów / pożyczek udzielonych od r. do r. (nie dotyczy kredytu / pożyczki podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r., kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 2 lat od wypłaty I transzy kredytu / pożyczki za całkowitą przedterminową spłatę od kredytów / pożyczek udzielanych od r. zabezpieczonych hipoteką (nie dotyczy kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim" oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych)* za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 2 lat od wypłaty I transzy kredytu / pożyczki częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty, płatna w dniu dokonania częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki; prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu/pożyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie 0,50%, nie mniej niż 10 1,50%, nie mniej niż 20 0,50%, nie mniej niż 10 za całkowitą przedterminową spłatę 1,50%, nie mniej niż 20 * Nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej za przedterminową spłatę kredytu: - ze środków pochodzących z dodatkowego finansowego wsparcia z BGK ( w przypadku kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie dla młodych"), - dokonaną w wyniku wpłynięcia dotacji z NFOŚiGW ( w przypadku kredytu na budowę domów energooszczędnych). 3. Za wydanie promesy udzielenia kredytu / pożyczki za każdą promesę 20 Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta za każdy harmonogram 1 Za wydanie odpisu umowy o kredyt / pożyczkę lub aneksu do umowy za każdy odpis 10 Za czynności związane z*) udzieleniem ulgi w spłacie w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy prolongowanej, płatna jednorazowo 0,50%, nie mniej niż 5 1,00%, nie mniej niż 5 2,00%, nie mniej niż 10 za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy 3,00%, nie mniej niż inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu / pożyczki lub / i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki) 10 8 z 12

9 VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE prowizji / OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 8. Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy*) podwyższenie kwoty kredytu podwyższenia, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż 20 zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki 20 inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu / pożyczki za każdą inspekcję 20 inne warunki umowy 15 *)W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 7.1, pkt 7.2 oraz w pkt 8 lit.,,, pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych) 9. Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu za każdą inspekcję / kontrolę 15 Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde upomnienie / wezwanie do zapłaty 9, Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / pożyczki lub odsetek dotyczących roku bieżącego 5 lat poprzednich za każdy rok Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 10 Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat Za zawarcie umowy przejęcia długu przejmowanego zadłużenia, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta informacji o spłacie kredytu / pożyczki za każdą informację 24, Za uzyskanie przez Bank odpisu KW (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę w wyznaczonym przez Bank terminie) za każdy odpis 10 9 z 12

10 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE (udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE (udzielane od r.) prowizji / OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu konsumenckiego w tym 1.1 od kredytów odnawialnych w ROR przyznanego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00%, nie mniej niż od kredytów gotówkowych, gotówkowych Plus do 12 m-cy 5,00%, nie mniej niż do 36 m-cy do 72 m-cy od kredytów gotówkowych Profit Kredyt, gotówkowych Plus Profit Kredyt przyznanego kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu 3,50%, nie mniej niż 5 3,00%, nie mniej niż 5 dla Klientów zakładających / posiadających Profit Konto 0,70%, nie mniej niż 5 dla pozostałych Klientów 1,00%, nie mniej niż 5 2. Odnowienie kredytu w ROR naliczana każdorazowo przy odnowieniu limitu kredytu na kolejne 12 miesięczne okresy od kwoty odnawianego limitu kredytu, płatna w dniu odnowienia limitu kredytu 2,00% nie mniej niż 5 3. Za wydanie promesy udzielenia kredytu za każdą promesę 10 Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy za każdy odpis 5 10 z 12

11 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE (udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE (udzielane od r.) prowizji / OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 6. Za czynności związane z* 6.1 udzieleniem ulgi w spłacie w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy prolongowanej, płatna jednorazowo 0,50%, nie mniej niż 5 1,00 %, nie mniej niż 5 2,00 %, nie mniej niż 10 za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy 3,00 %, nie mniej niż inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu lub / i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu) Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy* podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w ROR podwyższenia, płatna jednorazowo 2,00 %, nie mniej niż 5 zmiana zabezpieczenia kredytu 10 inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu za każdą inspekcję 10 inne warunki umowy 10 * W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 6.1, pkt 6.2 oraz w pkt 7 lit.,,, pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych) 8. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde upomnienie / wezwanie do zapłaty 9,00 9. Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu lub odsetek dotyczących roku bieżącego 5 lat poprzednich za każdy rok 7 Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna jednorazowo 2,00 %, nie mniej niż Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 10 Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat Za zawarcie umowy przejęcia długu przejmowanego zadłużenia, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż 10 1 Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta informacji o spłacie kredytu za każdą informację 24,60 11 z 12

12 VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Wschowa (za wyjątkiem ROR i RO) 0,30% nie mniej niż 3,50 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty 1.00 naliczana od wpłacanej kwoty 4,00 powyżej ,80% Wpłata gotówkowa realizowana w systemie SORBNET 2 3. Za sporządzenie odpisu / kopii wyciągu z rachunku bankowego 5,00 wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich 1 jednego dowodu do wyciągu w tym wydanie potwierdzenia dokumentu sporządzonego przez Detaliczny Bank Internetowy 5,00 jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich za każdny dokument 1 e) historii rachunku za rok bieżący 15,00 f) historii rachunku za lata poprzednie - za każdy rok 25,00 g) umowy rachunku bankowego 15,00 Opłaty nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów bankowych sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku celem przedłożenia w ARiMR za każdy dokument 25,00 5. Przyjęcie /zmiana dyspozycji (oświadczeni Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 2 6. Opłata za wypłatę gotówki z rachunku "zlecenia do wypłaty" za każdą wypłatę 0,10% nie mniej niż 3,50 nie więcej niż Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania ogłoszonej w komunikacie Banku w przypadku podjęcia gotówki w przypadku niepodjęcia gotówki do wypłaty 0,20% 8. Wypłata środków bez awizowania* powyżej wartości wymagającej 0,20% awizowania 9. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości za każde zastrzeżenie 1 Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania naliczana od wymienianej kwoty 0,40% nie mniej niż 5, Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 * Bank może odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. Zarząd BS we Wschowie może ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niż określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 12 z 12

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo