Tekst jednolity na dzień r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Tekst jednolity na dzień r. I. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB dla instytucji niekom. i RB pomocniczy* Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo- Pożyczkowe* 1. Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 2. Prowadzenie rachunku bankowego 2 3 kwartalnie 5,00 zł za pierwsze 6 miesięcy - / w następnym okresie - 2 miesięcznie za każdy rachunek pomocniczego na kredyty związane z funduszami 15 zł kwartalnie 15,00 zł kwartalnie strukturalnymi pomocniczego Biznes Konto 20 zł 5,00 zł Wpłaty gotówkowe w kasie banku na rachunki bankowe Wpłaty gotówkowe w wpłatomacie na rachunki bankowe wpłacanej kwoty 0,30% nie mniej niż 3,50 zł 0,15% nie mniej niż 2,00 zł * opłata pobierana 25 dnia każdego miesiąca * opłata za rachunki założone po 25-tym dniu każdego miesiąca - bez za dany miesiąc * opłata za rachunki zlikwidowane do 25-go dnia miesiąca - bez za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku - za prowadzenie rachunku nie pobiera się ** opłata pobierana 30-go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy ** jeśli rachunek otwierany jest po 30-tym dniu pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego to nie pobiera się za dany kwartał. Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku - za prowadzenie rachunku nie pobiera się 1 z 15

2 I. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB dla instytucji niekom. i RB pomocniczy* Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo- Pożyczkowe* 5. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych wypłacanej kwoty 0,10% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż Za przelewy z rachunków bankowych realizowane w placówce banku dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS za każdy przelew Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w 4,50 zł 4,50 zł 2,00 zł innych bankach 4,50 zł (ZUS i US - ) 4,00 zł 2,00 zł 7. Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET 2 2 Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) ze stałą kwotą dyspozycji 3,50 zł ze zmienną kwotą dyspozycji 7,00 zł d) z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa dyspozycję 8. Zawiadomienie o braku środków na realizację zlecenia stałego 1 9. Polecenie zapłaty realizacja z rachunku płatnika odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika dyspozycję 1,00 zł 5,00 zł 10. Czeki w obrocie krajowym potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 3 przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa dyspozycję 3 wydanie książeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych 2 posiadaczowi rachunku bankowego 2 z 15

3 I. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB dla instytucji niekom. i RB pomocniczy* Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo- Pożyczkowe* 11. Wyciągi miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż za każdy wyciąg 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku 5,00 zł miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny d) wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiąc na adres korespondencyjny przesyłkę Likwidacja rachunku bankowego rachunku głównego 1 rachunku pomocniczego Za otwarcie akredytywy krajowej dyspozycję, kwoty dyspozycji 0,20% nie mniej niż Zmiana karty wzorów podpisów zmianę Za sporządzenie i wysłanie upomnienia za każde zestawienie Usługa płatności masowych opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych opłata za wpłatę na rachunek wirtualny ustalana indywidualnie z Klientem 17. Zmiana pakietu rachunku (z droższego na tańszy) za zmianę Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku* miesięcznie 6,00 zł * niedostępne w bieżącej ofercie banku Uwaga: Opłaty i prowizje do rachunków RB i RB pomocniczy dotyczą sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz rachunków założonych do r. Uwaga: Opłaty i prowizje do rachunków RB dla rolników dotyczą rachunków założonych do r. 3 z 15

4 Tryb pobierania II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA e-firma e-firma plus Dla Klientów Detalicznych Korporacyjnych 1. Udostępnienie systemu 2. Korzystanie z dostępu do Banku Internetowego miesięcznie 5 3. Przelewy dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 3.1 Przelewy z rachunku Biznes Konto za każdy przelew 4. dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach z wyjątkiem ZUS i US 1,00 zł 1,00 zł dokonywane na rzecz ZUS i US Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) wydanie pierwszego wydanie dwóch pierwszych 5. wydanie kolejnych Wydanie czytnika do karty mikroprocesorowej (chipow 5 wydanie pierwszego czytnika do karty wydanie kolejnego czytnika do karty dyspozycję 9 6. Wydanie karty mikroprocesorowej (chipow wydanie pierwszych dwóch kart wydanie kolejnej karty 4 7. Nie zwrócenie karty mikroprocesorowej (chipow/ zniszczenie lub uszkodzenie karty 4 8. Zastrzeżenie karty mikroprocesorowej (chipow 3 9. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do Banku Internetowego 10. Wydanie listy haseł jednorazowych TAN 11. Wydanie duplikatu listy haseł jednorazowych za każdy duplikat 5,00 zł 12. Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda 3,00 zł 13. Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda miesięcznie 6,00 zł 4 z 15

5 Tryb pobierania II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA e-firma e-firma plus Dla Klientów Detalicznych Korporacyjnych 14. Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET za każdy przelew Realizacja zleceń stałych dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dyspozycję dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 1,00 zł 16. Realizacja zlecenia stałego z Biznes Konto dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach z wyjątkiem ZUS i US dyspozycję 1,00 zł dokonywane na rzecz ZUS i US 17. Autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod za każdy autoryzowany przelew 0,29 zł 18. Wydanie pierwszego tokena Wydanie tokena dla kolejnego użytkownika Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego Za włączenie dedykowanego IP komputera dla transakcji w Banku Internetowym Za wyłączenie dedykowanego IP komputera dla transakcji w Banku Internetowym z 15

6 III. KARTY PŁATNICZE Tryb pobierania MasterCard Business paypass VISA BUSINESS ELECTRON PayWave VISA BUSINESS ELECTRON BUSINESS BUSINESS GOLD MasterCard Rodzaj karty debetowa charge kredytowa świadczeniowa przedpłacona 1. Wydanie pierwszej karty nowej 75,00 zł dołączonej 75,00 zł dla posiadacza rachunku d) dla współposiadacza rachunku kartę e) dla osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wznowienie karty 4. Opłata za użytkowanie karty rocznie z góry za każdy rok ważności karty ,00 zł ,00 zł Zastrzeżenie karty dyspozycję 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych 2,00% 2,00% 4 % min. 1 4 w bankomatach innych, niż wskazane w lit.a wypłatę, pobierana w 3 % min. 3,50 zł 2 % min. 5,00 zł 3 % min. 3,50 zł 3 % min. 3,50 zł 3 % min. 3,50 zł 4 % min. 1 1,30 zł dniu w kasach banków SGB 1 rozliczenia 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 2 % min. 4,50 zł 2 % min. 4,50 zł 4 % min. 1 1,50 zł d) operacji w kasach innych niż wskazane w lit. c 1 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 1 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł 4 % min. 1 3 % min. 4,50 zł wypłacanej e) w bankomatach za granicą kwoty 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 1 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł 4 % min. 1 3 % min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,30 zł 0,60 zł 6 z 15

7 III. KARTY PŁATNICZE Tryb pobierania MasterCard Business paypass VISA BUSINESS ELECTRON PayWave VISA BUSINESS ELECTRON BUSINESS BUSINESS GOLD MasterCard Rodzaj karty debetowa charge kredytowa świadczeniowa przedpłacona 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN numer PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł innych, niż wskazane w lit.a zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach banków SGB za każde innych, niż wskazanych w lit.a sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 17. Opłata za przekroczenie limitu transakcyjnego kwoty przekroczenia 5% 5% 18. Za odroczony termin płatnosci od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki w kraju miesięcznie, 1% 1% kwoty transakcji wykonywanych w poprzednim za granicą cyklu 1% 1% rozliczeniowym 7 z 15

8 III. KARTY PŁATNICZE Tryb pobierania MasterCard Business paypass VISA BUSINESS ELECTRON PayWave VISA BUSINESS ELECTRON BUSINESS BUSINESS GOLD MasterCard Rodzaj karty debetowa charge kredytowa świadczeniowa przedpłacona 19. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 5 10 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza 20. kartę granicami kraju równowartość w PLN 150,00 USD 2 plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju wypłatę równowartość w PLN 95,00 USD 2 plus koszty operacyjne MasterCard 22. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określanych w umowie o kartę za każde upomnienie / wezwanie Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 24. Zasilenie rachunku karty dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych stawek 25. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min Przekroczenie limitu kredytowego 1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każde przekroczenie 5 2 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 3 opłata zawiera wydanie karty i numeru PIN 4 dotyczy tylko wypłat sieci SGB 5 wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 35,00 zł 6 rocznie z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych), opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty 8 z 15

9 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Tryb pobierania OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Skup i sprzedaż walut obcych dyspozycję 2. Otwarcie rachunku bankowego 2 3. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie 25 dnia każdego miesiąca 4. Likwidacja rachunku przed upływem 3 miesięcy od daty otwarcia 5. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów bankowych za każde sporządzenie 6. Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda 3 5 3,00 zł 7. Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda miesięcznie 6,00 zł 8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku* 6,00 zł 9. Sporządzanie wyciągów bankowych/przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) Udostępnienie pasywnego systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-firma" do rachunku 10. walutowego 25,00 zł 1 1 opłata pobierana w przypadku udostępnienia dostępu pasywnego do rachunku, gdy Klient posiada w banku tylko rachunek walutowy Uwaga: Prowizje i za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązujące w SGB - Banku S.A. w Poznaniu. O wyskości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przez złożeniem dyspozycji. Uwaga: miesięczna opłata pobierana z rachunku walutowego przeliczana wg kursu średniego * niedostępne w bieżącej ofercie banku 9 z 15

10 Tryb pobierania V. LOKATY TERMINOWE ORAZ MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA I LOKATY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej Wpłaty gotówkowe na rachunek Wypłaty gotówkowe na rachunek Likwidacja lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku za każdy przelew 4,50 zł 6. Ustanowienie blokady / cesji na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz BS Wschowa dyspozycję innych podmiotów 5 II. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (opłata wzrasta o 0,01% wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego) Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego w dniu podpisania umowy opłata podstawowa 0,20% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 3.00 opłata podstawowa 0,10% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż z 15

11 VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/ OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Za przyjęcie wniosku kredytowego / wniosku o udzielenie pożyczki / zlecenia udzielenia gwarancji / zlecenia udzielenia limitu na gwarancje (za wyjątkiem kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)) powyżej zł do zł kwoty kredytu / pożyczki / gwarancji /limitu gwarancji powyżej zł do zł kwoty kredytu / pożyczki / gwarancji / limitu gwarancji powyżej zł kwoty kredytu / pożyczki / gwarancji / limitu gwarancji płatna w dniu złożenia wniosku/zlecenia, nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy udzielenia kredytu / pożyczki / gwarancji /limitu na gwarancje lub rezygnacji Klienta z podpisania umowy Prowizja z tytułu udzielenia / odnowienia kredytu w tym: 2.1 od kredytu obrotowego "Plus" kwoty udzielonego / odnowionego kredytu, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia środków lub w dniu odnowienia kredytu, nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania kredytu do 3,00 % nie mniej niż od kredytu w rachunku bieżącym przy średnim wykorzystaniu kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy powyżej 50% udzielonej kwoty przy średnim wykorzystaniu kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy do 50% udzielonej kwoty dla Klienta, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym kwoty udzielonego / odnowionego kredytu, płatna w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy lub w dniu odnowienia kredytu, nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania kredytu od 1,00% do 2,00%, nie mniej niż 20 od 2,00% do 3,00%, nie mniej niż 20 od 1,00% do 3,00%, nie mniej niż Prowizja z tytułu udzielenia: kredytu inwestycyjnego, w tym kredytu inwestycyjnego - ZIEMIA do 2,00% nie mniej niż 20 kredytu Unijnego SGB od 0,50% do 2,00%, nie mniej niż 20 "AGROKREDYTU" od 1,50% do 3,00% nie mniej niż 20 d) e) f) g) kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej kwoty udzielonego kredytu od 1,00 % do 2,00%, nie mniej niż 20 / udzielonej pożyczki, płatna najpóźniej kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk) w dniu uruchomienia środków, nie 1,85% podlega zwrotowi w przypadku kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niewykorzystania kredytu / pożyczki 1,85% kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych od 1,50% do 3,00%, nie mniej niż 20 h) i) kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej pozostałe kredyty od 1,50% do 3,50%, nie mniej niż 20 do 3,00 % nie mniej niż 20 j) pożyczki hipotecznej od 2,00% do 3,00% 11 z 15

12 VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/ OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 4. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. operację, opłata pobierana jest przez bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego Oprotestowanie weksla w razie niezapłacenia prowizję pobiera Bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 10 + koszty opłat notarialnych 6. Za wydanie na wniosek Klienta oraz na zapytanie z innych banków zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik od każdego zaświadczenia Za wydanie odpisu umowy o kredyt / pożyczkę / udzielenie gwarancji lub aneksu do umowy za każdy odpis 10 Za czynności związane z* udzieleniem ulgi w spłacie w tym od 0,50% do 3,00% nie mniej niż za prolongatę w spłacie do 1 m-ca 0,50% za prolongatę w spłacie do 3 m-cy kwoty prolongowanej, płatna 1,00% za prolongatę w spłacie do 6 m-cy 2,00% - za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy 3,00% inną zmianą harmonogramu spłaty kredytu / pożyczki lub odsetek Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu / pożyczki wymagających zawarcia aneksu do umowy* podwyższenie kwoty kredytu kwoty podwyższenia, płatna od 1,00 % do 3,00% nie mniej niż 20 zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki od 15 do 40 inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu / pożyczki inspekcję 15 d) inne warunki umowy od 15 do Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki / gwarancji oraz z przeprowadzeniem inspekcji na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu inspekcję od 10 do Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek od każdego wniosku 30 * W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 8 oraz w pkt 9 lit.,, d), pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych). 12 z 15

13 VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/ OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 12. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty 13. Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / pożyczki lub odsetek dotyczących od każdego upomnienia / wezwania do zapłaty 4 roku bieżącego 10 lat poprzednich za każdy rok Za wystawienie gwarancji pobierana od kwoty czynnej gwarancji, naliczana za każde rozpoczęte 3 m-ce od daty wystawionej gwarancji płatna z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego od 1,50% do 2,50%, nie mniej niż Za wypłatę gwarancji kwoty wypłaconej gwarancji min. 0,50% nie mniej niż Za zmianę warunków gwarancji Opłata z tytułu nieodebrania lub rezygnacji z gwarancji bankowej po jej wystawieniu od każdej wystawionej gwarancji Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu do dostarczenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę polisy ubezpieczeniowej, operatu szacunkowego, zaświadczeń i innych dokumentów, wynikającym z umowy kredytu/pożyczki (z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w pkt. 22) od każdego przypomnienia Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna do 2,00% nie mniej niż Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek od 10 do 30 Za wydanie promesy udzielenia kredytu / pożyczki / gwarancji promesę 0,10 % nie mniej niż Za niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu / pożyczki/ gwarancji za każdy zakończony 30-dniowy okres opóźnienia, pierwsza opłata jest pobierana po 30 dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu / pożyczki / o udzielenie gwarancji lub w wysłanym do Klienta piśmie, kolejne po każdym następnym 30-dniowym okresie opóźnienia Opłata za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia od każdego duplikatu Za zawarcie umowy przejęcia długu kwoty przejmowanego zadłużenia, płatna od 0,50% do 2,00% nie mniej niż Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów od jednej umowy zastawu 15,00 zł 26. Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego od każdego BTE 5 13 z 15

14 VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji / OBOWIĄZUJĄCA STAWKA Prowizja za administrowanie kredytem / pożyczką 27. Pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) pobierana jest od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu / pożyczki ustalonego na dzień 1 stycznia danego roku, w którym jest pobierana; płatna jest 15 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż dla umów zawartych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca danego roku pierwsza prowizja płatna jest 15 stycznia następnego roku od dnia zawarcia umowy a dla umów zawartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku pierwsza prowizja płatna jest nie wcześniej niż 15 stycznia przypadającego po upływie roku od dnia zawarcia umowy 0,25% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 1.00 Prowizja za gotowość 28. pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / Pobierana od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla transzy kredytu za każdy dzień po upływie 30 dni od daty postawienia do wspólnot mieszkaniowych udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów w dyspozycji zgodnie z umową kredytową kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia rachunku bieżącym, kredytów płatniczych, kredytów preferencyjnych z dopłatą do poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu lub rezygnację z oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach kredytu/transzy kredytu; płatna jest każdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, kredytów z częściową spłatą kwoty kredytu / transzy kredytu lub w dniu rezygnacji z kredytu oraz pierwszego kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)) dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 0,005% Prowizja rekompensacyjna 29. Za wcześniejszą spłatę pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) spłaconej przed terminem części lub całości kredytu / pożyczki, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty; prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu / pożyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie - w 1-3 roku kredytowania / spłaty pożyczki - 2,00%, nie mniej niż 20 - w kolejnych latach kredytowania / spłaty pożyczki - 1,00%, nie mniej niż Prowizja z tytułu obsługi dopłat ARiMR od kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR udzielanych od r. do r., naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego 0,03% w stosunku miesięcznym 31. Prowizja za obsługę kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - symbol CSK od kredytów udzielanych od r. do r. naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego 0,016% w stosunku miesięcznym od kredytów udzielanych od r. do r. naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego 0,03% w stosunku miesięcznym Wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytami, o których mowa w pkt. 3 lit. e), f), udzielonymi po dniu 24 marca 2015r., nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu. W przypadku, gdy Bank pobierze z tytułu udzielenia kredytu, o którym mowa wyżej, prowizję w wysokości 1,85% kwoty udzielonego kredytu, naliczenie i pobieranie dalszych opłat i prowizji jest wykluczone. 14 z 15

15 VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Tryb pobierania OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł wpłatę 4,00 zł 2. powyżej zł 0,80% Za sporządzenie odpisu / kopii wyciągu z rachunku bankowego 1 wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich 2 jednego dowodu do wyciągu w tym wydanie potwierdzenia dokumentu sporządzonego przez Bank Internetowy 1 d) jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich za każde sporządzenie 2 e) historii rachunku za rok bieżący 3 f) historii rachunku za lata poprzednie - za każdy rok 5 g) umowy rachunku bankowego 3 Opłaty nie pobiera się w przypadku - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 3. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów bankowych Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanycm rachunku celem przedłożenia w ARiMR za każde sporządzenie 5 4. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków) od każdej przekazanej kwoty zajęcia 2 5. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania ogłoszonej w komunikacie Banku w przypadku podjęcia gotówki kwoty do w przypadku niepodjęcia gotówki wypłaty 0,20% 6. Wypłata środków bez awizowania* kwoty powyżej wartości wymagającej awizowania 0,20% 7. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości za każde zastrzeżenie 1 8. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania wymienianej kwoty 0,4% nie mniej niż 5,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł * Bank może odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. Zarząd BS we Wschowie może ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niż określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 15 z 15

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe* TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo