TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania opłaty Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie ROR S-Konto Senior Konto M-Konto Profit Konto Prestiż Konto Konto oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku / otwarcie kolejnego rach. oszcz. po zamknięciu poprzedniego w czasie krótszym niż 60 dni Prowadzenie rachunku miesięcznie* 8,00 4,50 12,00 3 naliczana od Wpłaty gotówkowe wpłacanej kwoty Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym - 0,00 ; każda kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym - 10,00 5. Przelewy z rachunku ożone w placówce Banku dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa za każdy przelew jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - 0,00 ; każdy kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym - 5,00 dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych Bankach 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 4,00 1 przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET * opłata pobierana 20-go dnia każdego miesiąca 1 z 11

2 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania opłaty Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie ROR S-Konto Senior Konto M-Konto Profit Konto Prestiż Konto Konto oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) ze stałą kwotą dyspozycji 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 ze zmienną kwotą dyspozycji 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa dyspozycję z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa Zawiadomienie pisemne o braku środków na realizację zlecenia stałego za każde zawiadomienie 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika dyspozycję 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika dyspozycję 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Wyciągi miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku od każdego sporządzonego wyciągu 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny od każdego sporządzonego wyciągu Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) 5,00 5,00 5,00 5, Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie dyspozycję Zmiana pakietu rachunku ,00 5, ,00 5, Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku* miesięcznie 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Za likwidację rachunku dyspozycję * niedostępne w bieżącej ofercie banku Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 2 z 11

3 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Tryb pobierania opłaty Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie ROR S-Konto Senior Konto M-Konto Profit Konto Prestiż Konto Konto oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 1. Udostępnienie systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" miesięcznie 2. Korzystanie z dostępu do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" / 25,00 ** Przelewy/zlecenia stałe sporządzane w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa za każdy przelew dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych Bankach 1,00 1,00 Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda* 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 miesięcznie Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 Wydanie listy haseł jednorazowych TAN 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Wydanie duplikatu listy haseł jednorazowych TAN Zablokowanie / odblokowanie do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) do Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" wydanie pierwszego (dla Posiadacza i / lub Współposiadacz dyspozycję wydanie kolejnego wydanie duplikatu 25,00 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; każdy kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym - 5, ,50 6,00 2, ,00 Autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod za każdy autoryzowany przelew 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 (5 szt. za ) 0,29 * niedostępne w bieżącej ofercie banku ** opłata pobierana jednorazowo w przypadku udostępnienia dostępu do rachunku gdy klient nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 3 z 11

4 III. KARTY PŁATNICZE Tryb pobierania opłaty VISA Electron paywave Debit PayPass / Mastercard Debit PayPass KKS Lech Debit paypass "młodzieżowa" VISA Electron "młodzieżowa" VISA Electron MAESTRO VISA Classic wydawana do Standard wydawana do VISA Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona 1. Wydanie pierwszej karty dla Posiadacza rachunku dla Współposiadacza rachunku dla osoby wskazanej 6 3 karta główna kartę e) karta dołączona Wydanie nowej karty w miejsce 2. utraconej lub duplikatu w przypadku 72,00 48,00 24,00 24,00 48,00 48, ,00 25,00 uszkodzenia Wydanie karty i PIN 2 Zasilenie rachunku karty 5. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 3 Użytkowanie karty miesięcznie z góry za każdy miesiąc ważności karty z wyłączeniem kart charge i kredytowych dla których opłata pobierana jest rocznie z góry za każdy rok ważności karty 6,00 PRESTIŻ - / 4,00 2,00 2,00 4,00 2 S-KONTO; 2,00 SENIOR; 4,00 ROR; 4,00 PROFIT; 4,00 PRESTIŻ Zastrzeżenie karty - Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki zmianę 1 1 5,00 5, na wniosek klienta 9. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB oraz BPS S.A i 2% 2% zrzeszonych banków spółdzielczych w bankomatach innych, niż wskazane w lit.a 2% min. 5,00 wypłatę, 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 3% min. 3,50 pobierana w dniu rozliczenia w kasach banków SGB 2 operacji, naliczana 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2% min. 4,50 w kasach innych banków, niż wskazane w lit.c 2 od wypłacanej kwoty 2% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 3,50 2% min. 4,50 3% min. 4,50 1,30 1,50 3% min. 4,50 e) w bankomatach za granicą 3% min. 1 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 4,50 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4 z 11

5 III. KARTY PŁATNICZE Tryb pobierania opłaty VISA Electron paywave Debit PayPass / Mastercard Debit PayPass KKS Lech Debit paypass "młodzieżowa" VISA Electron "młodzieżowa" VISA Electron MAESTRO VISA Classic wydawana do Standard wydawana do VISA Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona Wydanie nowego numeru PIN Zmiana PIN w bankomatach za każdy numer PIN 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 banków SGB 3,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 zmianę innych, niż wskazane w lit.a 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 4,50 7,00 1 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach banków SGB za każde innych, niż wskazane w lit.a sprawdzenie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Zestawienie transakcji przesyłane do 15. klienta miesięcznie 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 1,00 2,58 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Ekspresowe przesłanie karty lub 1 numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 przesyłkę 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 dni roboczych) 1 Transakcje bezgotówkowe 19. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Za odroczony termin płatności od miesięcznie, 20. transakcji bezgotówkowych i wypłat naliczana od kwoty gotówki transakcji wykonanych w w kraju poprzednim cyklu 1,00% 1,00% rozliczeniowym za granicą 1,00% 1,00% 21. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie / wezwanie 9,00 9,00 9,00 9, Zmiana limitu kredytowego Przekroczenie limitu kredytowego 4 4 Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. 2 na żądanie Klienta informacji o spłacie 24,60 24,60 kredytu 25. Minimalna kwota do zapłaty 5% min 5 1 jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły od 40 do 799,99 - opłatę pobiera się w wysokości 50% jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły co najmniej 80 opłata wynosi 2 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 5 z 11

6 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Tryb pobierania opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Skup i sprzedaż walut obcych dyspozycję 2. Otwarcie rachunku bankowego 1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda* 5,00 2,50 Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda miesięcznie 6,00 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku* 6,00 Sporządzenie wyciągów bankowych / Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) 9. Udostępnienie pasywnego systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-konto" do rachunku walutowego jednorazowo Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia dyspozycję rachunku) 25,00 ** 5,00 Wyciągi miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku od każdego sporządzonego wyciągu 5,00 miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny 1 * niedostępne w bieżącej ofercie banku ** opłata pobierana w przypadku udostępnienia dostępu pasywnego do rachunku, gdy Klient posiada w banku tylko rachunek walutowy Uwaga: Miesięczna opłata pobierana z rachunku walutowego przeliczana wg kursu średniego Uwaga: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązujące w SGB - Banku S.A. w Poznaniu. O wyskości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed ożeniem dyspozycji. V. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKATY TERMINOWE Tryb pobierania opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - Wypłaty gotówkowe z rachunku - Likwidacja lokaty terminowej 5. Przelew z rachunku lokaty terminowej i książeczki oszczędnościowej a'vista na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku za każdy przelew 5,00 Likwidacja książeczki oszczędnościowej obiegowej a'vista terminowej Wykonanie czynności związanej z umorzeniem utraconej książeczki oszczędnościowej Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesj 2 9. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 2 Ustanowienie blokady / cesji na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz BS Wschowa innych podmiotów Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) dyspozycję 2 5,00 6 z 11

7 VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE Tryb pobierania prowizji / opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu / pożyczki w tym Dla Posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w BS Wschowa od co najmniej 6 miesięcy Dla pozostałych Klientów naliczana od kwoty przyznanego od kredytów mieszkaniowych; kredytów mieszkaniowych MDM; kredytów na budowę domów energooszczędnych z kredytu/ pożyczki, płatna jednorazowo dopłatą NFOŚiGW najpóźniej w dniu uruchomienia 2,00%* 2,00%* od kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych kredytu/ pożyczki 2,00%, nie mniej niż 20 3,00%, nie mniej niż 20 od pożyczek hipotecznych 3,00%* 4,00%* * Wysokość prowizji za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu / pożyczki może zostać obniżona zgodnie z warunkami określonymi w "Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym we Wschowie" 2. Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę kredytu / pożyczki od kredytów / pożyczek udzielonych od r. do r. (nie dotyczy kredytu / pożyczki podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r., kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) za całkowitą przedterminową spłatę od kredytów / pożyczek udzielanych od r. zabezpieczonych hipoteką (nie dotyczy kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim" oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych)* za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 3 lat od wypłaty I transzy kredytu / pożyczki naliczana od kwoty częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty, płatna w dniu dokonania częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki; prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu/pożyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie 2,00%, nie mniej niż 20 1,00%, nie mniej niż 10 za całkowitą przedterminową spłatę 2,00%, nie mniej niż 20 * Nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej za przedterminową spłatę kredytu: - ze środków pochodzących z dodatkowego finansowego wsparcia z BGK ( w przypadku kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie dla młodych"), - dokonaną w wyniku wpłynięcia dotacji z NFOŚiGW ( w przypadku kredytu na budowę domów energooszczędnych). Za wydanie promesy udzielenia kredytu / pożyczki promesę 20 Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta za każdy harmonogram 3 Za wydanie odpisu umowy o kredyt / pożyczkę lub aneksu do umowy za każdy odpis 10 Za czynności związane z*) udzieleniem ulgi w spłacie w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 0,50%, nie mniej niż 5 1,00%, nie mniej niż 5 2,00%, nie mniej niż 10 za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy 3,00%, nie mniej niż 10 2 inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu / pożyczki lub / i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki) 15 7 z 11

8 VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE Tryb pobierania prowizji / opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy*) podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty podwyższenia, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż 30 zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki 30 inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu / pożyczki inspekcję 20 inne warunki umowy 20 * W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 1, pkt 2 oraz w pkt 8 lit.,,, pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych) 9. Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu inspekcję / kontrolę 20 Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde upomnienie / wezwanie do zapłaty 9,00 Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / pożyczki lub odsetek dotyczących roku bieżącego 75,00 lat poprzednich za każdy rok Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia naliczana od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 20 Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat Za zawarcie umowy przejęcia długu naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż 20 1 Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta informacji o spłacie kredytu / pożyczki informację 24,60 1 Za uzyskanie przez Bank odpisu KW (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę w wyznaczonym przez Bank terminie) za każdy odpis 10 8 z 11

9 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE (udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE (udzielane od r.) Tryb pobierania prowizji / opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu konsumenckiego w tym 1.1 od kredytów odnawialnych w ROR naliczana od kwoty przyznanego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00%, nie mniej niż od kredytów gotówkowych, gotówkowych Plus do 12 m-cy 5,00%, nie mniej niż do 36 m-cy do 72 m-cy od kredytów gotówkowych Profit Kredyt, gotówkowych Plus Profit Kredyt naliczana od kwoty przyznanego kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu 3,50%, nie mniej niż 6 3,00%, nie mniej niż 6 dla Klientów zakładających / posiadających Profit Konto 1,00%, nie mniej niż 6 dla pozostałych Klientów 1,50%, nie mniej niż 6 2. Odnowienie kredytu w ROR naliczana każdorazowo przy odnowieniu limitu kredytu na kolejne 12 miesięczne okresy od kwoty odnawianego limitu kredytu, płatna w dniu odnowienia limitu kredytu 2,00% nie mniej niż 6 Za wydanie promesy udzielenia kredytu promesę 10 Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy za każdy odpis 5 9 z 11

10 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE (udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE (udzielane od r.) Tryb pobierania prowizji / opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA Za czynności związane z* 1 udzieleniem ulgi w spłacie w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca 0,50%, nie mniej niż 5 za prolongatę w spłacie do 3 m-cy naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 1,00 %, nie mniej niż 5 za prolongatę w spłacie do 6 m-cy 2,00 %, nie mniej niż 10 za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy 3,00 %, nie mniej niż 10 2 inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu lub / i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu) 15 Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy* podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w ROR naliczana od kwoty podwyższenia, płatna jednorazowo 2,00 %, nie mniej niż 6 zmiana zabezpieczenia kredytu 10 inne warunki umowy 10 * W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 1, pkt 2 oraz w pkt 7, pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych) Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde upomnienie / wezwanie do zapłaty 9,00 9. Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu lub odsetek dotyczących roku bieżącego 75,00 lat poprzednich za każdy rok 10 Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia naliczana od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna jednorazowo 2,00 %, nie mniej niż 10 Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat Za zawarcie umowy przejęcia długu naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia, płatna jednorazowo 2,00%, nie mniej niż 20 1 Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta informacji o spłacie kredytu informację 24,60 10 z 11

11 VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Tryb pobierania opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Wschowa (za wyjątkiem ROR i RO) 0,30% nie mniej niż 3,50 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty 1.00 naliczana od wpłacanej kwoty 5,00 powyżej ,80% Wpłata gotówkowa realizowana w systemie SORBNET 2 Za sporządzenie odpisu / kopii wyciągu z rachunku bankowego 1 wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich 2 jednego dowodu do wyciągu w tym wydanie potwierdzenia dokumentu sporządzonego przez Detaliczny Bank Internetowy 1 jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich za każdny dokument 15,00 e) historii rachunku za rok bieżący 3 f) historii rachunku za lata poprzednie - za każdy rok 35,00 g) umowy rachunku bankowego 2 Opłaty nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów bankowych sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku celem przedłożenia w ARiMR za każdy dokument 25,00 5. Przyjęcie /zmiana dyspozycji (oświadczeni Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci dyspozycję 2 Opłata za wypłatę gotówki z rachunku "zlecenia do wypłaty" wypłatę 0,10% nie mniej niż 4 nie więcej niż 20 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunków prowadzonych w PLN i innych walutach w kwocie wymagającej awizowania ogłoszonej w komunikacie Banku w przypadku podjęcia gotówki w przypadku niepodjęcia gotówki naliczana od kwoty do wypłaty 0,2% nie mniej niż 20 Wypłata środków bez awizowania z rachunków prowadzonych w PLN i innych walutach* naliczana od kwoty powyżej wartości wymagającej awizowania 0,2% nie mniej niż Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości za każde zastrzeżenie 2 Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania naliczana od wymienianej kwoty 0,40% nie mniej niż 5,00 ; powyżej 50 0,40% nie mniej niż 2 Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 4 * Bank może odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. Zarząd BS we Wschowie może ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niż określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 11 z 11

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo