Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim"

Transkrypt

1 SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych IV. Kredyty, pożyczki, gwarancje V. Inne czynności i usługi bankowe VI. Karty płatnicze VII. Bankowość elektroniczna VIII. Ubezpieczenia bankowe (Bancassurance) - Klient indywidualny IX. Ubezpieczenia bankowe (Bancassurance) - Klient instytucjonalny

2 Załącznik nr 2 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim do Uchwały Nr 72/2015 ZBS z dnia r. I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA pakiet STANDARD pakiet EKO pakiet JUNIOR* (do 25 roku życia) pakiet SENIOR (powyżej 60 roku życia) 1. Otwarcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2. Prowadzenie rachunku 4,00 zł miesięcznie 4,00 zł miesięcznie Uwaga: w pakiecie z kartą płatniczą i REB - Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 3. Wpłaty gotówkowe Uwaga : dotyczy zarówno wpłat własnych jak i innych Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 4. Wypłaty gotówkowe Wolne od opłat 2,00 zł Wolne od opłat Wolne od opłat 5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 1) w BS Uwaga: przelew na własny rachunek rozliczeniowy w BS w kwocie powyżej 5.000,00 zł - 0,25 % Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat ) w innych bankach: a) złożona w formie papierowej - ELIXIR Uwaga : W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikającego z opłacania składek zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA Wolne od opłat b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostepu - ELIXIR c) realizowana w systemie SORBNET poniżej ,00 zł d) realizowana w systemie SORBNET powyżej ,99 zł Polecenie zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Wolne od opłat 1,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 4) aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5) Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika 1) Realizacja zlecenia stałego na rachunek : 1) w BS Uwaga: W przypadku zleceń stałych wynikających z opłacania składek od zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA i poprzez elektroniczne kanały dostępu Wolne od opłat 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2) w innych bankach - złożone w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) w innych bankach - złożone poprzez elektroniczne kanały 1,00 zł 1,00 zł Wolne od opłat 1,00 zł dostępu Uwaga : opłata obejmuje realizację przelewu 1) Wydanie blankietu czekowego 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 2) Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków 3) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych ) Wydanie opinii o kliencie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 3) Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji bankowej od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji 10. 1) Sporządzanie i przekazywanie wyciągu raz w miesiącu Uwaga : Dodatkowo na wniosek klienta Bank przesyła bezpłatnie wyciąg miesięczny poprzez Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2) Przesyłanie na wniosek klienta wyciągu po każdej zmianie salda poprzez Uwaga : W przypadku rezygnacji z otrzymywania wysyłanych pocztą lub odbieranych w placówce Banku wyciągów miesięcznych Wolne od opłat 11. Sporządzenie na wniosek klienta odpisu (wydruku): 1,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 1) obrotów na jednym rachunku lub wyciągu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Uwaga: w przypadku wysyłki BS powiększa opłatę o koszt 12. przesyłki 1) Telefoniczne pocztowej udzielanie informacji na hasło o stanie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie rachunku 2) Zmiana hasła 13. Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów Uwaga : dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu 15. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 16. Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec BS Uwaga : upomienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia zaległości wynoszącej nie mniej niż 15 zł 17. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga : dotyczy ogółu oszczędności klienta w BS Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 18. Posiadanie dopuszczalnego limitu debetu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 1 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie 19. Zamknięcie rachunku bankowego Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 20. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 21. Zmiana pakietu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł * po osiągnięciu wieku 25 lat Bank samodzielnie zmienia pakiet na pakiet STANDARD

3 II. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH - ZŁOTOWYCH I WALUTOWYCH Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA Rachunki rozliczeniowe podmiotów gospodarczych i instytucji Rachunki rozliczeniowe Rolników pakiet PODSTAWOWY pakiet MINI pakiet KORPO 1. Otwarcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2. Prowadzenie rachunku 1) w PLN 2 miesięcznie od każdego rachunku * 2) w walucie obcej miesięcznie od każdego rachunku * 3. Wpłaty gotówkowe Uwaga : dotyczy zarówno wpłat własnych jak i innych 2 miesięcznie Uwaga: w PLN w pakiecie z kartą płatniczą i REB lub CEB - Wolne od opłat miesięcznie od każdego rachunku * 50,00 zł miesięcznie od każdego rachunku * miesięcznie od każdego rachunku * 10,00 zł miesięcznie od każdego rachunku miesięcznie od każdego rachunku * 0,25 % min. 3,00 zł * 0,25 % min. 3,00 zł * 0,15 % min. 3,00 zł * Wolne od opłat 4. Wypłaty gotówkowe 0,20 % min. 3,00 zł 0,20 % min. 3,00 zł 0,15 % min. 3,00 zł 0,20 % min. 3,00 zł 5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 1) w BS Uwaga : przelew na własny rachunek ROR lub oszczędnościowy w BS w kwocie powyżej 5.000,00 zł - 0,20% 2) w innych bankach: a) złożona w formie papierowej - ELIXIR Uwaga : W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikającego z opłacania składek zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA Wolne od opłat b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - ELIXIR c) realizowana w systemie SORBNET poniżej ,00 zł d) realizowana w systemie SORBNET powyżej ,99 zł 6. Polecenie zapłaty 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 3,50 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł a) aktywacja usługi PZ (opłata jednorazowa) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy b) złożenie zlecenia wykonania PZ (za każdą złożoną 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zl dyspozycję) c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł d) odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł środków na rachunku dłużnika 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika a) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł c) aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty Realizacja zlecenia stałego na rachunek: 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 1) w BS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Uwaga: W przypadku zleceń stałych wynikających z opłacania składek od zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA oraz realizowanych w elektronicznych kanałach dostępu Wolne od opłat 2) w innych bankach - złożone w formie papierowej 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 2) w innych bankach - złożone poprzez elektroniczne kanały dostępu 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł Uwaga : opłata obejmuje realizację przelewu 1) Wydanie blankietu czekowego 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 2) Potwierdzenie czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3) Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł czeków Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków 4) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych ) Inkaso weksli Uwaga : Opłatę pobiera się od wystawcy weksla 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 2) Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 10. 1) Wydanie opinii o kliencie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2 2) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 3) Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji wykonania operacji bankowej 11. 1) Sporządzanie i przekazywanie wyciągu raz w miesiącu Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2) Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana jest bez względu na ilość wygenerowanych wyciągów; w przypadku wysyłki BS powiększa opłatę o koszt przesyłki pocztowej 3) Przesyłanie na wniosek klienta wyciągu miesięcznego lub po każdej zmianie salda poprzez 1 miesięcznie 1 miesięcznie 1 miesięcznie 1 miesięcznie Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat

4 12. Sporządzenie na wniosek klienta: 1) odpisu (wydruku) obrotów na jednym rachunku: a) za rok bieżący 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł b) za każdy poprzedni rok 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) odpisu wyciągu z rachunku: a) za bieżący rok 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł b) za każdy poprzedni rok 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 3) wydruku duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej: a) w bieżącym rok 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł b) w latach poprzednich 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 13. 1) Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie 7 zł miesięcznie 7 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie rachunku Uwaga 2) Zmiana : opłatę hasła pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc 14. Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów Udostępnienie skrytki na wyciągi wolne od opłat wolne od opłat wolne od opłat wolne od opłat 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 17. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 18. Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania niedupuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec Banku Uwaga: upomienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia zaległości wynoszącej nie mniej niż 15 zł Za korzystanie ze skarbca nocnego (wrzutnia) 30,00 zł miesięcznie 30,00 zł miesięcznie 30,00 zł miesięcznie xxxxxxxxxxxxx 20. Obsługa płatności masowych 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 100 zł - jednorazowo 100 zł - jednorazowo Wolne od opłat xxxxxxxxxxxxx 2) opłata za każdy dokument przychodzący Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat xxxxxxxxxxxxx 21. Zamknięcie rachunku bankowego Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 22. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłata za prowadzenie rachunku) *prowadzenie rachunków organizacji charytatywnych oraz wpłaty na te rachunki - 80,00 zł xxxxxxxxxxxxxx 80,00 zł xxxxxxxxxxxxx

5 III. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH Rachunki: oszczędnościowy "Książeczka", terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych Rachunek oszczędnościowy PLUS Rachunek oszczędnościowy walutowy Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA 1. Otwarcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2. Prowadzenie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat 1,00 zł ) Wpłaty gotówkowe Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Uwaga : dotyczy zarówno wpłat własnych jak i innych 2) Wypłaty gotówkowe Wolne od opłat jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł * Wolne od opłat Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 1) w BS Uwaga : przelew na własny rachunek rozliczeniowy w BS w kwocie powyżej 5.000,00 zł - 0,25 % Wolne od opłat jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, kolejny 10,00 zł * Wolne od opłat 2) w innych bankach 3,50 zł jeden przelew w miesiącu 3,50 zł kalendarzowym, kolejny 10,00 zł * 1) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji bankowej Sporządzenie na wniosek klienta odpisu (wydruku) obrotów na jednym rachunku lub wydruku duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej Uwaga: w przypadku wysyłki BS powiększa opłatę o koszt przesyłki pocztowej 7. Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów Uwaga : dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku - 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu 9. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10. 1) Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 7,00 zł xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2) Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 20,00 zł xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 11. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga : dotyczy ogółu oszczędności klienta w BS 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Zamknięcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 13. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do za każdą za każdą za każdą dyspozycję dysponowania rachunkiem oszczędnościowym dyspozycję dyspozycję 14. 1) Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie rachunku 2) Zmiana hasła * Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotókowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym

6 IV. KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA I. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu Kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą z terminem spłaty: 0% do 5% - do 12 miesięcy 1,5% - powyżej 12 miesięcy 2,0% Kredyty unijne SGB z terminem spłaty: - do 12 miesięcy 1,5% - powyżej 12 miesięcy 2,0% 3. Kredyty w rachunku bieżącym ROLNIK 2,0% 4. Kredyty inwestycyjne ROL INWESTOR 2,0% 5. Kredyty odnawialne dla posiadaczy ROR 1,5% 6. Kredyty gotówkowe z terminem spłaty: 1) - do 12 miesięcy 1,5% - powyżej 12 miesięcy 2,0% 7. Kredyty gotówkowe dla członków BS 0,0% 8. Kredyty mieszkaniowe 1,50% 9. Pożyczki hipoteczne 2,0% 10. Kredyty na zakup i montaż kolektorów słoneczncyh 5,0% 11. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (CSK) 1,85% 12. Kredyty inwestycyjne objęte dopłatą do odsetek z AR i MR 1,85% 13. Kredyty obrotowe objęte dopłatą do odsetek z AR i MR na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych 1,85% klęską 14. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR - naliczana miesięcznie, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej: 2) 0,01% kwoty udzielonego kredytu 15. Przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 0% do 3% 16. Zmiana terminu/wysokości spłaty kredytów/ pożyczek: 3) 2% kwoty objętej zmianą 17. Od udzielonych gwarancji z terminem: - do 3 miesięcy 2,5% - pow. 3 do 6 miesięcy 3,5% - pow. 6 do 12 miesięcy 4,5% - pow. 12 miesięcy 4,5% za pierwsze 12 miesięcy i po 1,5% za każdy kolejny rozpoczęty 12-miesięczny okres płatna jednorazowo 18. Za zmianę warunków umowy kredytowej (z wyłączeniem pkt 16) 0,5% aktualnej kwoty kredytu nie mniej niż 100,00 zł 19. Prowizja za każdorazowe odnowienie limitu Kredytu w ROR na kolejne 12 miesięczne okresy 1,5% II. Prowizja za gotowość od niewykorzystanego limitu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu 1% rewolwingowego, płatna w dniu płatności odsetek od kredytu.

7 OPŁATY 20. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 100,00 zł 21. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 40,00 zł przewłaszczenia 22. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 50,00 zł 23. Za wysłanie upomnienia Uwaga: odnośnie klientów indywidualnych, w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki (nie wiecej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 10,00 zł 24. Za wysłanie wezwania do zapłaty Uwaga: odnośnie klientów indywidualnych, w przypadkach 10,00 zł określonych w umowie kredytu/pożyczki 25. Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki 100,00 zł 4) 26. Za przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki, zastawu rejestrowego 60,00 zł 4) 27. Wydanie promesy kredytowej (do celów notarialnych) 200,00 zł 28. Wydanie promesy kredytowej do kredytu unijnego SGB 150,00 zł 29. Sporządzenie i przyjęcie umowy przewłaszczenia Sporządzenie i przyjęcie umowy zastawu rejestrowego, cesji należności 31. Sporządzanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) 32. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 2 100, ,00 zł 5) 30,00 zł 1) w przypadku kredytów gotówkowych udzielanych w ramach kampanii promocyjnych stawki prowizji są ustalane indywidualnie dla każdej kampanii promocyjnej 2) dotyczy umów zawartych do dnia r. 3) dotyczy kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty 4) jeżeli zaistnieje wymóg dostarczenia do Sądu lub innej instytucji oryginału odpisu z KRS BS lub jego poświadczonej notarialnie kopii, prowizja ta zwiększy się o koszty z tym związane 5) stawka uzgadniana jest z klientem przez Dyrektora Oddziału/Dyrektora Handlowego przed sporządzeniem oceny i zależy od stopnia jej złożoności

8 V. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki Uwaga : wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki z tytułu akcji charytatywnych oraz wpłaty gotówkowe wynikające z opłacania składek z tytułu zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki realizowane w systemie SORBNET 3. Spłata udzielonych przez BS kredytów, pożyczek i odsetek oraz innych zobowiązań wobec BS 4. 0,5 % minimum 3,00 zł 0,5 % minimum 20,00 zł Wolne od opłat Wymiana znaków pieniężnych do kwoty 500,00 zł - Uwaga: wymiana do 20 szt. znaków pieniężnych oraz wymiana banknotów na bilon Banku - wolne od opłat powyżej 500,00 zł - 10,00 zł 5. Skup i sprzedaż walut obrót gotówkowy Wolne od opłat 6. Złożenie depozytu bankowego Uwaga : depozyty składane w związku z prawnym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki - wolne od opłat 1 za każdy rozpoczety miesiąc 7. Najem skrytek sejfowych: mała/średnia/duża 1) miesięcznie 30,00 zł/50,00 zł/90,00 zł powiększone o naliczony podatek VAT 2) rocznie 200,00 zł/350,00 zł/600,00 zł powiększone o naliczony podatek VAT 8. Za zagubienie przez klienta klucza do skrytek sejfowych wg kosztu wymiany zamka

9 VI. KARTY PŁATNICZE A. Obsługa kart debetowych dla klientów indywidualnych: Maestro, Visa Electron, Visa Electron "młodzieżowa", MasterCard Debit Paypass, Lokalna karta SGB - POLCARD Karta Maestro/ Visa Electron/ Visa Electron "młodzieżowa" Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass/ MasterCard Lokalna karta SGB - Debit PayPass POLCARD "młodzieżowa" 1. Wydanie pierwszej karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 4. Nieodebranie zamówionej lub wznowionej karty w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru karty we wskazanej placówce banku 5. Zastrzeżenie karty 6. Użytkowanie karty a) pakiety STANDARD, JUNIOR i SENIOR 1 rocznie 1 rocznie 1 rocznie rocznie b) pakiet EKO miesięcznie miesięcznie miesięcznie 1,00 zł miesięcznie Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w pierwszym roku - 7. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego) 7a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym xxxxxxxxx 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 8. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB1) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł xxxxxxxxx c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 1,30 zł 2% min. 1,30 zł xxxxxxxxx d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł xxxxxxxxx e) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł 3% min.4,50 zł xxxxxxxxx f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 0,00 zł 0,60 zł xxxxxxxxx 9. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach innych niż sieci SGB 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 15.Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji xxxxxxxxx 16.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% * 1% bez prowizji xxxxxxxxx *dotyczy karty Visa Electron

10 B. Obsługa kart typu "charge" dla klientów indywidualnych: Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold Karta Visa Classic MasterCard Standard MasterCard Gold 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł b) współposiadacza rachunku 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł c) osoby wskazanej 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 150,00 zł 150,00 zł 20,00 zł b) utraconej 150,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 3. Wznowienie karty 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej lomitu standardowego) 6a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 2% 2% 2% b) w kasach banków SGB 1) 2% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie): a) w kraju 1% 1% 1% b) za granicą 1% 1% 1% 15. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 150,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 16.Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 17.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej: a) od nieuprawnionego użycia karty dla Posiadacza/Użytkownika karty nie dotyczy nie dotyczy pakiet b) na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków Posiadacza/Użytkownika karty ubezpieczeniowy na czas podróży do kwoty zł nie dotyczy nie dotyczy zawarty c) kosztów leczenia za granicą dla Posiadacza/Użytkownika karty do kwoty Euro nie dotyczy nie dotyczy w cenie d) ochrony prawnej nie dotyczy nie dotyczy karty 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

11 C. Obsługa kart debetowych dla klientów instytucjonalnych Visa Business Electron / Visa Lokalna karta SGB - Business Electron pay Wave / Mastercard POLCARD Business Paypass 1. Wydanie karty: a) pierwszej b) (kolejnej) dla współposiadacza rachunku, osoby wskazanej 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 20,00 zł b) utraconej 40,00 zł 3. Wznowienie karty 4. Nieodebranie zamówionej lub wznowionej karty w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru karty we wskazanej placówce banku 5. Zastrzeżenie karty 6. Użytkowanie karty (opłata roczna) a) pakiet MINI 50,00 zł b) pozostałe pakiety 2 20,00 zł Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w pierwszym roku - 7. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego) xxxxxxxxx 7a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 8. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB 1) 4,50 zł / 1,50 zł / 4,50 zł xxxxxxxxx c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł / 2% min. / 3% min. 3,50 zł xxxxxxxxx d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min. 4,50 zł / 3% min. 10,00 zł / 3% min.4,50 zł xxxxxxxxx e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł / 3% min. 10,00 zł / 3% min.4,50 xxxxxxxxx f) w ramach usługi cashback 0,60 zł / / 1,30 zł xxxxxxxxx 9. Przesłanie do klienta numeru PIN 10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 3,50 zł 4,50 zł 11. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 3,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji xxxxxxxxx 15.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie 1% xxxxxxxxx D. Obsługa kart typu "charge" dla klientów instytucjonalnych: MasterCard Business i MasterCard Business Gold Karta MasterCard Business MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty: a) pierwszej 150,00 zł 350,00 zł b) kolejnej 150,00 zł 350,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej 150,00 zł 20,00 zł b) utraconej 150,00 zł 300,00 zł 3. Wznowienie karty 150,00 zł 350,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego) 6a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 2% 2% b) w kasach banków SGB 1) 2% min. 4,50 zł 2% min.4,50 zł c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł 3% min.3,50 zł d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min. 4,50 zł 3% min.4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min.4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za miesięczne rozliczenie transakcji bezgotówkowych i pobrania gotówki (miesięcznie): a) w kraju 1% 1% b) za granicą 1% 1% 15. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł 100,00 zł 16. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 150,00 zł 300,00 zł 17. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 10,00 zł 10,00 zł 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard 20. Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej: a) od nieuprawnionego użycia karty dla Posiadacza/Użytkownika karty nie dotyczy pakiet b) na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków Posiadacza/Użytkownika karty ubezpieczeniowy na czas podróży do kwoty zł nie dotyczy zawarty c) kosztów leczenia za granicą dla Posiadacza/Użytkownika karty do kwoty Euro nie dotyczy w cenie d) ochrony prawnej nie dotyczy karty

12 E. Obsługa kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych 1. Wydanie karty i PIN 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB 1) c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) e) w bankomatach za granicą 1 30,00 zł 4,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego bez prowizji 2% kwoty przewyższającej limit standardowy F. Obsługa kart przedpłaconych świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych 1. Wydanie karty i PIN 2. Zasilenie rachunku karty 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach sieci SGB 6. Transakcje bezgotówkowe G. Obsługa kart kredytowych dla klientów indywidualnych 1. Wydanie karty: a) głównej b) dołączonej 2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 5. Wznowienie karty 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB 1) c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) e) w bankomatach za granicą 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 9. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 10. Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 13. Opłata z a wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro G. Obsługa kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych 15. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego G. Obsługa kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych 1. Wydanie karty: a) głównej b) dołączonej 2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 5. Wznowienie karty 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB 1) c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) e) w bankomatach za granicą 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 9. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 10. Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 13. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego wg indywidualnych stawek wg indywidualnych stawek wg indywidualnych stawek bez prowizji Karta MasterCard / Visa % min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 4,50 zł 6,00 zł 5% min. 50,00 zł 2,58 zł 10,00 zł 1% (dotyczy kart Visa) 2% kwoty przewyższającej limit standardowy Karta MasterCard Business 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 1 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł 4,50 zł 6,00 zł 5% min. 50,00 zł 1 2% kwoty przewyższającej limit standardowy 1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

13 VII. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI 1. Bankowość internetowa detaliczna REB STAWKA 1.Dostęp do konta poprzez www (internet) 2.Dostęp do konta konta www (internet) przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w Banku 3. Dostęp do wyciągu bankowego poprzez 2,00 zł miesięcznie wolne od opłat wolne od opłat 4. Serwis SMS 1) Pakiety dostępne do 1 lipca 2011 r.:* 1) pakiet podstawowy: - funkcje aktywne - powiadamianie o zmianie salda 2) pakiet rozszerzony: - pakiet podstawowy - potwierdzenie o zrealizowaniu przelewu - potwierdzenie o odrzuceniu przelewu 3) pakiet dla aktywnych: - pakiet rozszerzony - powiadamianie o zalogowamiu do Internetu *dotychczasowi Klienci pozostają na dotychczasowych pakietach i warunkach cenowych, jednak mogą zmienić rodzaj pakietu SMS na pakiety obowiązujące od 1 lipca 2011 r. 2) Pakiety dostępne od 1 lipca 2011 r.:** 1) Pakiet Aktywny (SMS wysyłany do Klienta,,na życzenie'' - po wysłaniu przez Klienta SMS-a do Banku): Funkcje aktywne: - zapytanie o kursy walut, - zapytanie o saldo na rachunku, - zapytanie o ostatnich 5 operacji na rachunku, - zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy, - wykonanie przelewu. 2) Pakiet Informacyjny (SMS wysyłany przez Bank): - powiadamianie o zmianie salda (raz dziennie około godziny 18-tej), - potwierdzenie o odrzuceniu przelewu. 3) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS wysyłany przez Bank): - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu przez Internet, - potwierdzenie transakcji kartowej. ** Klient może korzystać z kilku pakietów; opłata dotyczy pakietu przypisanego do jednego rachunku (w przypadku wyboru pakietu do rachunku innego, klient ponosi kolejną opłatę) 5. Wydanie tokena (ok. 5-letni okres ważności) - jednorazowo lub miesięcznie 6. Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta 7. Przekazanie karty haseł jednorazowych TAN 8. Autoryzacja kodem SMS 9. Wsparcie informatyczne pracownika Banku u Klienta na jego życzenie 2,00 zł miesięcznie 3,00 zł miesięcznie 4,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 2,00 zł miesięcznie miesięcznie 150,00 zł 3,00 zł 150,00 zł 2,00 zł 2,00 zł miesięcznie 70,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę i 50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę 2. Bankowość internetowa korporacyjna CEB 1. Dostęp do konta poprzez www (internet) 2. Dostęp do wyciągu bankowego poprzez 3. Wydanie/wznowienie karty chipowej (ok. 5-letni okres ważności) 4. Wydanie czytnika kart chipowych 5. Wsparcie informatyczne pracownika Banku u Klienta na jego życzenie 10,00 zł miesięcznie wolne od opłat 50,00 zł 50,00 zł 70,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę i 50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę

14 VIII. UBEZPIECZENIA - KLIENT INDYWIDUALNY WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): a) Wariant Classic (do kwoty zł) b) Wariant Gold (do kwoty zł) 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) Tryb pobierania opłaty 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic miesięcznie b) Wariant Gold Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" 2. Ubezpieczenia ASSISTANCE: 1) Dom Assistance 2) Pomoc medyczna na terenie RP 3) Pomoc w podróży samochodem - AUTO ASSISTANCE 4) Koszty leczenia i ASSISTANCE w podróży zagranicznej *) składka w przypadku osób, uprawiających sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku 5) Serwis CONCIERGE - osobisty asystent 6) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) miesięcznie miesięcznie rocznie/miesięcznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1,45 zł 2,55 zł 1,05 zł 2,95 zł 2,05 zł 4,75 zł składka roczna 3,51 zł ; składka miesięczna 0,30 zł składka roczna 1,47 zł ; składka miesięczna 0,14 zł składka roczna 4,39 zł ; składka miesięczna 0,38 zł składka roczna od 2,79 zł ; składka miesięczna od 0,24 zł składka roczna od 3,99* zł ; składka miesięczna od 0,34* zł składka roczna 1,91 zł ; składka miesięczna 0,17 zł składka roczna 11,11 zł ; składka miesięczna 0,97 zł 7) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP składka roczna 8,71 zł ; składka miesięczna 0,77 zł

15 IX. UBEZPIECZENIA - KLIENT INSTYTUCJONALNY WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): a) Wariant Classic (do kwoty zł) b) Wariant Gold (do kwoty zł) 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic b) Wariant Gold 2. Ubezpieczenia ASSISTANCE: 1) Dom Assistance 2) Pomoc medyczna na terenie RP 3) Pomoc w podróży samochodem - AUTO ASSISTANCE 4) Koszty leczenia i ASSISTANCE w podróży zagranicznej *) składka w przypadku osób, uprawiających sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku 5) Serwis CONCIERGE - osobisty asystent 6) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) Tryb pobierania opłaty miesięcznie miesięcznie miesięcznie Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" rocznie/miesięcznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1,45 zł 2,55 zł 1,05 zł 2,95 zł 2,05 zł 4,75 zł składka roczna 3,51 zł ; składka miesięczna 0,30 zł składka roczna 1,47 zł ; składka miesięczna 0,14 zł składka roczna 4,39 zł ; składka miesięczna 0,38 zł składka roczna od 2,79 zł ; składka miesięczna od 0,24 zł składka roczna od 3,99* zł ; składka miesięczna od 0,34* zł składka roczna 1,91 zł ; składka miesięczna 0,17 zł składka roczna 11,11 zł ; składka miesięczna 0,97 zł 7) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP składka roczna 8,71 zł ; składka miesięczna 0,77 zł

I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo