Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim"

Transkrypt

1 SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych IV. Kredyty, pożyczki, gwarancje V. Inne czynności i usługi bankowe VI. Karty płatnicze VII. Bankowość elektroniczna VIII. Ubezpieczenia bankowe (Bancassurance) - Klient indywidualny IX. Ubezpieczenia bankowe (Bancassurance) - Klient instytucjonalny

2 Załącznik nr 2 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim do Uchwały Nr 72/2015 ZBS z dnia r. I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA pakiet STANDARD pakiet EKO pakiet JUNIOR* (do 25 roku życia) pakiet SENIOR (powyżej 60 roku życia) 1. Otwarcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2. Prowadzenie rachunku 4,00 zł miesięcznie 4,00 zł miesięcznie Uwaga: w pakiecie z kartą płatniczą i REB - Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 3. Wpłaty gotówkowe Uwaga : dotyczy zarówno wpłat własnych jak i innych Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 4. Wypłaty gotówkowe Wolne od opłat 2,00 zł Wolne od opłat Wolne od opłat 5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 1) w BS Uwaga: przelew na własny rachunek rozliczeniowy w BS w kwocie powyżej 5.000,00 zł - 0,25 % Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat ) w innych bankach: a) złożona w formie papierowej - ELIXIR Uwaga : W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikającego z opłacania składek zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA Wolne od opłat b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostepu - ELIXIR c) realizowana w systemie SORBNET poniżej ,00 zł d) realizowana w systemie SORBNET powyżej ,99 zł Polecenie zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Wolne od opłat 1,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 4) aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5) Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika 1) Realizacja zlecenia stałego na rachunek : 1) w BS Uwaga: W przypadku zleceń stałych wynikających z opłacania składek od zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA i poprzez elektroniczne kanały dostępu Wolne od opłat 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2) w innych bankach - złożone w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) w innych bankach - złożone poprzez elektroniczne kanały 1,00 zł 1,00 zł Wolne od opłat 1,00 zł dostępu Uwaga : opłata obejmuje realizację przelewu 1) Wydanie blankietu czekowego 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 2) Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków 3) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych ) Wydanie opinii o kliencie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 3) Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji bankowej od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji 10. 1) Sporządzanie i przekazywanie wyciągu raz w miesiącu Uwaga : Dodatkowo na wniosek klienta Bank przesyła bezpłatnie wyciąg miesięczny poprzez Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2) Przesyłanie na wniosek klienta wyciągu po każdej zmianie salda poprzez Uwaga : W przypadku rezygnacji z otrzymywania wysyłanych pocztą lub odbieranych w placówce Banku wyciągów miesięcznych Wolne od opłat 11. Sporządzenie na wniosek klienta odpisu (wydruku): 1,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 1,00 zł miesięcznie 1) obrotów na jednym rachunku lub wyciągu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Uwaga: w przypadku wysyłki BS powiększa opłatę o koszt 12. przesyłki 1) Telefoniczne pocztowej udzielanie informacji na hasło o stanie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie rachunku 2) Zmiana hasła 13. Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów Uwaga : dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu 15. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 16. Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec BS Uwaga : upomienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia zaległości wynoszącej nie mniej niż 15 zł 17. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga : dotyczy ogółu oszczędności klienta w BS Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 18. Posiadanie dopuszczalnego limitu debetu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 1 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie 19. Zamknięcie rachunku bankowego Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 20. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 21. Zmiana pakietu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł * po osiągnięciu wieku 25 lat Bank samodzielnie zmienia pakiet na pakiet STANDARD

3 II. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH - ZŁOTOWYCH I WALUTOWYCH Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA Rachunki rozliczeniowe podmiotów gospodarczych i instytucji Rachunki rozliczeniowe Rolników pakiet PODSTAWOWY pakiet MINI pakiet KORPO 1. Otwarcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2. Prowadzenie rachunku 1) w PLN 2 miesięcznie od każdego rachunku * 2) w walucie obcej miesięcznie od każdego rachunku * 3. Wpłaty gotówkowe Uwaga : dotyczy zarówno wpłat własnych jak i innych 2 miesięcznie Uwaga: w PLN w pakiecie z kartą płatniczą i REB lub CEB - Wolne od opłat miesięcznie od każdego rachunku * 50,00 zł miesięcznie od każdego rachunku * miesięcznie od każdego rachunku * 10,00 zł miesięcznie od każdego rachunku miesięcznie od każdego rachunku * 0,25 % min. 3,00 zł * 0,25 % min. 3,00 zł * 0,15 % min. 3,00 zł * Wolne od opłat 4. Wypłaty gotówkowe 0,20 % min. 3,00 zł 0,20 % min. 3,00 zł 0,15 % min. 3,00 zł 0,20 % min. 3,00 zł 5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 1) w BS Uwaga : przelew na własny rachunek ROR lub oszczędnościowy w BS w kwocie powyżej 5.000,00 zł - 0,20% 2) w innych bankach: a) złożona w formie papierowej - ELIXIR Uwaga : W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikającego z opłacania składek zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA Wolne od opłat b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - ELIXIR c) realizowana w systemie SORBNET poniżej ,00 zł d) realizowana w systemie SORBNET powyżej ,99 zł 6. Polecenie zapłaty 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 3,50 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł a) aktywacja usługi PZ (opłata jednorazowa) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy b) złożenie zlecenia wykonania PZ (za każdą złożoną 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zl dyspozycję) c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł d) odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł środków na rachunku dłużnika 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika a) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł c) aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty Realizacja zlecenia stałego na rachunek: 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 1) w BS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Uwaga: W przypadku zleceń stałych wynikających z opłacania składek od zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA oraz realizowanych w elektronicznych kanałach dostępu Wolne od opłat 2) w innych bankach - złożone w formie papierowej 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 2) w innych bankach - złożone poprzez elektroniczne kanały dostępu 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł Uwaga : opłata obejmuje realizację przelewu 1) Wydanie blankietu czekowego 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 2) Potwierdzenie czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3) Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł czeków Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków 4) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych ) Inkaso weksli Uwaga : Opłatę pobiera się od wystawcy weksla 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 2) Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 0,2% min. 20,00 zł max. 100 zł 20,00 zł oraz koszty telekomunikacyjne 10. 1) Wydanie opinii o kliencie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2 2) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 3) Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji wykonania operacji bankowej 11. 1) Sporządzanie i przekazywanie wyciągu raz w miesiącu Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2) Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana jest bez względu na ilość wygenerowanych wyciągów; w przypadku wysyłki BS powiększa opłatę o koszt przesyłki pocztowej 3) Przesyłanie na wniosek klienta wyciągu miesięcznego lub po każdej zmianie salda poprzez 1 miesięcznie 1 miesięcznie 1 miesięcznie 1 miesięcznie Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat

4 12. Sporządzenie na wniosek klienta: 1) odpisu (wydruku) obrotów na jednym rachunku: a) za rok bieżący 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł b) za każdy poprzedni rok 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) odpisu wyciągu z rachunku: a) za bieżący rok 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł b) za każdy poprzedni rok 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 3) wydruku duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej: a) w bieżącym rok 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł b) w latach poprzednich 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 13. 1) Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie 7 zł miesięcznie 7 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie rachunku Uwaga 2) Zmiana : opłatę hasła pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc 14. Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów Udostępnienie skrytki na wyciągi wolne od opłat wolne od opłat wolne od opłat wolne od opłat 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 2 Bank pobiera ponadto 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 17. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 18. Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania niedupuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec Banku Uwaga: upomienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia zaległości wynoszącej nie mniej niż 15 zł Za korzystanie ze skarbca nocnego (wrzutnia) 30,00 zł miesięcznie 30,00 zł miesięcznie 30,00 zł miesięcznie xxxxxxxxxxxxx 20. Obsługa płatności masowych 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 100 zł - jednorazowo 100 zł - jednorazowo Wolne od opłat xxxxxxxxxxxxx 2) opłata za każdy dokument przychodzący Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat xxxxxxxxxxxxx 21. Zamknięcie rachunku bankowego Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 22. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłata za prowadzenie rachunku) *prowadzenie rachunków organizacji charytatywnych oraz wpłaty na te rachunki - 80,00 zł xxxxxxxxxxxxxx 80,00 zł xxxxxxxxxxxxx

5 III. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH Rachunki: oszczędnościowy "Książeczka", terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych Rachunek oszczędnościowy PLUS Rachunek oszczędnościowy walutowy Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA 1. Otwarcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 2. Prowadzenie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat 1,00 zł ) Wpłaty gotówkowe Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat Uwaga : dotyczy zarówno wpłat własnych jak i innych 2) Wypłaty gotówkowe Wolne od opłat jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł * Wolne od opłat Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 1) w BS Uwaga : przelew na własny rachunek rozliczeniowy w BS w kwocie powyżej 5.000,00 zł - 0,25 % Wolne od opłat jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, kolejny 10,00 zł * Wolne od opłat 2) w innych bankach 3,50 zł jeden przelew w miesiącu 3,50 zł kalendarzowym, kolejny 10,00 zł * 1) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji bankowej Sporządzenie na wniosek klienta odpisu (wydruku) obrotów na jednym rachunku lub wydruku duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej Uwaga: w przypadku wysyłki BS powiększa opłatę o koszt przesyłki pocztowej 7. Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów Uwaga : dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku - 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu 9. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10. 1) Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do egzekutora 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 7,00 zł xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2) Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 20,00 zł xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 11. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga : dotyczy ogółu oszczędności klienta w BS 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Zamknięcie rachunku Wolne od opłat Wolne od opłat Wolne od opłat 13. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do za każdą za każdą za każdą dyspozycję dysponowania rachunkiem oszczędnościowym dyspozycję dyspozycję 14. 1) Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie rachunku 2) Zmiana hasła * Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotókowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym

6 IV. KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA I. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu Kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą z terminem spłaty: 0% do 5% - do 12 miesięcy 1,5% - powyżej 12 miesięcy 2,0% Kredyty unijne SGB z terminem spłaty: - do 12 miesięcy 1,5% - powyżej 12 miesięcy 2,0% 3. Kredyty w rachunku bieżącym ROLNIK 2,0% 4. Kredyty inwestycyjne ROL INWESTOR 2,0% 5. Kredyty odnawialne dla posiadaczy ROR 1,5% 6. Kredyty gotówkowe z terminem spłaty: 1) - do 12 miesięcy 1,5% - powyżej 12 miesięcy 2,0% 7. Kredyty gotówkowe dla członków BS 0,0% 8. Kredyty mieszkaniowe 1,50% 9. Pożyczki hipoteczne 2,0% 10. Kredyty na zakup i montaż kolektorów słoneczncyh 5,0% 11. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (CSK) 1,85% 12. Kredyty inwestycyjne objęte dopłatą do odsetek z AR i MR 1,85% 13. Kredyty obrotowe objęte dopłatą do odsetek z AR i MR na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych 1,85% klęską 14. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR - naliczana miesięcznie, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej: 2) 0,01% kwoty udzielonego kredytu 15. Przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 0% do 3% 16. Zmiana terminu/wysokości spłaty kredytów/ pożyczek: 3) 2% kwoty objętej zmianą 17. Od udzielonych gwarancji z terminem: - do 3 miesięcy 2,5% - pow. 3 do 6 miesięcy 3,5% - pow. 6 do 12 miesięcy 4,5% - pow. 12 miesięcy 4,5% za pierwsze 12 miesięcy i po 1,5% za każdy kolejny rozpoczęty 12-miesięczny okres płatna jednorazowo 18. Za zmianę warunków umowy kredytowej (z wyłączeniem pkt 16) 0,5% aktualnej kwoty kredytu nie mniej niż 100,00 zł 19. Prowizja za każdorazowe odnowienie limitu Kredytu w ROR na kolejne 12 miesięczne okresy 1,5% II. Prowizja za gotowość od niewykorzystanego limitu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu 1% rewolwingowego, płatna w dniu płatności odsetek od kredytu.

7 OPŁATY 20. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 100,00 zł 21. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 40,00 zł przewłaszczenia 22. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 50,00 zł 23. Za wysłanie upomnienia Uwaga: odnośnie klientów indywidualnych, w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki (nie wiecej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 10,00 zł 24. Za wysłanie wezwania do zapłaty Uwaga: odnośnie klientów indywidualnych, w przypadkach 10,00 zł określonych w umowie kredytu/pożyczki 25. Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki 100,00 zł 4) 26. Za przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki, zastawu rejestrowego 60,00 zł 4) 27. Wydanie promesy kredytowej (do celów notarialnych) 200,00 zł 28. Wydanie promesy kredytowej do kredytu unijnego SGB 150,00 zł 29. Sporządzenie i przyjęcie umowy przewłaszczenia Sporządzenie i przyjęcie umowy zastawu rejestrowego, cesji należności 31. Sporządzanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) 32. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 2 100, ,00 zł 5) 30,00 zł 1) w przypadku kredytów gotówkowych udzielanych w ramach kampanii promocyjnych stawki prowizji są ustalane indywidualnie dla każdej kampanii promocyjnej 2) dotyczy umów zawartych do dnia r. 3) dotyczy kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty 4) jeżeli zaistnieje wymóg dostarczenia do Sądu lub innej instytucji oryginału odpisu z KRS BS lub jego poświadczonej notarialnie kopii, prowizja ta zwiększy się o koszty z tym związane 5) stawka uzgadniana jest z klientem przez Dyrektora Oddziału/Dyrektora Handlowego przed sporządzeniem oceny i zależy od stopnia jej złożoności

8 V. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki Uwaga : wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki z tytułu akcji charytatywnych oraz wpłaty gotówkowe wynikające z opłacania składek z tytułu zawartych w Banku ubezpieczeń CONCORDIA 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki realizowane w systemie SORBNET 3. Spłata udzielonych przez BS kredytów, pożyczek i odsetek oraz innych zobowiązań wobec BS 4. 0,5 % minimum 3,00 zł 0,5 % minimum 20,00 zł Wolne od opłat Wymiana znaków pieniężnych do kwoty 500,00 zł - Uwaga: wymiana do 20 szt. znaków pieniężnych oraz wymiana banknotów na bilon Banku - wolne od opłat powyżej 500,00 zł - 10,00 zł 5. Skup i sprzedaż walut obrót gotówkowy Wolne od opłat 6. Złożenie depozytu bankowego Uwaga : depozyty składane w związku z prawnym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki - wolne od opłat 1 za każdy rozpoczety miesiąc 7. Najem skrytek sejfowych: mała/średnia/duża 1) miesięcznie 30,00 zł/50,00 zł/90,00 zł powiększone o naliczony podatek VAT 2) rocznie 200,00 zł/350,00 zł/600,00 zł powiększone o naliczony podatek VAT 8. Za zagubienie przez klienta klucza do skrytek sejfowych wg kosztu wymiany zamka

9 VI. KARTY PŁATNICZE A. Obsługa kart debetowych dla klientów indywidualnych: Maestro, Visa Electron, Visa Electron "młodzieżowa", MasterCard Debit Paypass, Lokalna karta SGB - POLCARD Karta Maestro/ Visa Electron/ Visa Electron "młodzieżowa" Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass/ MasterCard Lokalna karta SGB - Debit PayPass POLCARD "młodzieżowa" 1. Wydanie pierwszej karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 4. Nieodebranie zamówionej lub wznowionej karty w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru karty we wskazanej placówce banku 5. Zastrzeżenie karty 6. Użytkowanie karty a) pakiety STANDARD, JUNIOR i SENIOR 1 rocznie 1 rocznie 1 rocznie rocznie b) pakiet EKO miesięcznie miesięcznie miesięcznie 1,00 zł miesięcznie Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w pierwszym roku - 7. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego) 7a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym xxxxxxxxx 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 8. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB1) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł xxxxxxxxx c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 1,30 zł 2% min. 1,30 zł xxxxxxxxx d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł xxxxxxxxx e) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł 3% min.4,50 zł xxxxxxxxx f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 0,00 zł 0,60 zł xxxxxxxxx 9. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach innych niż sieci SGB 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 15.Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji xxxxxxxxx 16.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% * 1% bez prowizji xxxxxxxxx *dotyczy karty Visa Electron

10 B. Obsługa kart typu "charge" dla klientów indywidualnych: Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold Karta Visa Classic MasterCard Standard MasterCard Gold 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł b) współposiadacza rachunku 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł c) osoby wskazanej 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 150,00 zł 150,00 zł 20,00 zł b) utraconej 150,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 3. Wznowienie karty 150,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej lomitu standardowego) 6a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 2% 2% 2% b) w kasach banków SGB 1) 2% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie): a) w kraju 1% 1% 1% b) za granicą 1% 1% 1% 15. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 150,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 16.Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 17.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej: a) od nieuprawnionego użycia karty dla Posiadacza/Użytkownika karty nie dotyczy nie dotyczy pakiet b) na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków Posiadacza/Użytkownika karty ubezpieczeniowy na czas podróży do kwoty zł nie dotyczy nie dotyczy zawarty c) kosztów leczenia za granicą dla Posiadacza/Użytkownika karty do kwoty Euro nie dotyczy nie dotyczy w cenie d) ochrony prawnej nie dotyczy nie dotyczy karty 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

11 C. Obsługa kart debetowych dla klientów instytucjonalnych Visa Business Electron / Visa Lokalna karta SGB - Business Electron pay Wave / Mastercard POLCARD Business Paypass 1. Wydanie karty: a) pierwszej b) (kolejnej) dla współposiadacza rachunku, osoby wskazanej 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 20,00 zł b) utraconej 40,00 zł 3. Wznowienie karty 4. Nieodebranie zamówionej lub wznowionej karty w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru karty we wskazanej placówce banku 5. Zastrzeżenie karty 6. Użytkowanie karty (opłata roczna) a) pakiet MINI 50,00 zł b) pozostałe pakiety 2 20,00 zł Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w pierwszym roku - 7. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego) xxxxxxxxx 7a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 8. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków SGB 1) 4,50 zł / 1,50 zł / 4,50 zł xxxxxxxxx c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł / 2% min. / 3% min. 3,50 zł xxxxxxxxx d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min. 4,50 zł / 3% min. 10,00 zł / 3% min.4,50 zł xxxxxxxxx e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł / 3% min. 10,00 zł / 3% min.4,50 xxxxxxxxx f) w ramach usługi cashback 0,60 zł / / 1,30 zł xxxxxxxxx 9. Przesłanie do klienta numeru PIN 10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 3,50 zł 4,50 zł 11. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 3,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji xxxxxxxxx 15.Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie 1% xxxxxxxxx D. Obsługa kart typu "charge" dla klientów instytucjonalnych: MasterCard Business i MasterCard Business Gold Karta MasterCard Business MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty: a) pierwszej 150,00 zł 350,00 zł b) kolejnej 150,00 zł 350,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej 150,00 zł 20,00 zł b) utraconej 150,00 zł 300,00 zł 3. Wznowienie karty 150,00 zł 350,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego) 6a. Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 2% kwoty przewyższającej limit standardowy* * prowizja jest pobierana w momencie podwyższenia limitu oraz przy każdorazowym 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 2% 2% b) w kasach banków SGB 1) 2% min. 4,50 zł 2% min.4,50 zł c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł 3% min.3,50 zł d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 1) 3% min. 4,50 zł 3% min.4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min.4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za miesięczne rozliczenie transakcji bezgotówkowych i pobrania gotówki (miesięcznie): a) w kraju 1% 1% b) za granicą 1% 1% 15. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł 100,00 zł 16. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 150,00 zł 300,00 zł 17. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 10,00 zł 10,00 zł 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty operacyjne MasterCard 20. Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej: a) od nieuprawnionego użycia karty dla Posiadacza/Użytkownika karty nie dotyczy pakiet b) na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków Posiadacza/Użytkownika karty ubezpieczeniowy na czas podróży do kwoty zł nie dotyczy zawarty c) kosztów leczenia za granicą dla Posiadacza/Użytkownika karty do kwoty Euro nie dotyczy w cenie d) ochrony prawnej nie dotyczy karty

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo