1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU"

Transkrypt

1 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe do wykonania projektu budynku wraz z odpowiednimi rysunkami (rzut fundamentów, rzuty pięter, przekroje pionowe przez budynek, rysunki szalunkowe pojedynczych elementów konstrukcji). Poniżej na rysunku przedstawiono widok 3D definiowanego budynku. Podczas definiowania modelu budynku wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, {x} oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, d oznacza wpisanie tekstu d w linii komend programu i naciśnięcie klawisza, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć pracę w programie AutoCAD Structural Detailing - RCAD Rysunki Szalunkowe, należy nacisnąć ikonę znajdującą się na pulpicie (lub wybrać komendę AutoCAD Structural Detailing z menu START), a następnie wybrać w dodatkowym oknie dialogowym moduł: Rysunki Szalunkowe. Po chwili zostanie uruchomiony program AutoCAD poszerzony o opcje umożliwiające wykonywanie rysunków zbrojenia (rozszerzone menu, dodatkowy pasek narzędziowy, okno dialogowe Inspektor obiektów itp.).

2 strona: 2 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady 1.1 Definicja siatki projektowej WYKONYWANA OPERACJA (Wstaw prostokątną siatkę konstrukcyjną) OPIS Opcja umożliwia definicję siatki prostokątnej ułatwiającej tworzenie modelu konstrukcji na płaszczyźnie. Otwarcie okna dialogowego Siatka konstrukcyjna. UWAGA 1: Jeżeli na ekranie nie ma paska narzędzi z odpowiednią ikoną, należy kliknąć PKM np. w prawy górny róg ekranu (w miejscu w którym nie ma pasków narzędzi) i z podmenu Rysunki Szalunkowe aktywować odpowiedni pasek narzędzi poprzez LKM w linię z nazwą tego paska. UWAGA 2: Opcja jest również dostępna w menu górnym Rysunki Szalunkowe / Siatki konstrukcyjne. Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej. LKM na zakładkę Opis osi Wybór numeracji osi poziomych 1,2,3 i pionowych A,B,C LKM na zakładkę Reprezentacja Wybór parametrów jak na rysunku poniżej.

3 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 3 Zapisz (Wstaw) LKM w dowolny punkt na ekranie graficznym LKM w dowolny punkt określając orientację siatki w kierunku x (Wstaw siatkę kołową) Potwierdzenie definicji siatki. Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym Siatka konstrukcyjna. Utworzenie siatki konstrukcyjnej na podstawie parametrów określonych w oknie dialogowym. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia siatki. Definicja punktu wstawienia siatki. W linii komend pojawi się tekst: Określ orientację siatki. Wstawienie siatki (siatka prostokątna jest prezentowana na rysunku przedstawiającym wszystkie zdefiniowane siatki). Opcja umożliwia definicję siatki kołowej ułatwiającej tworzenie modelu konstrukcji na płaszczyźnie. Otwarcie okna dialogowego Siatka konstrukcyjna. Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej.

4 strona: 4 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady LKM na zakładkę Opis osi Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej.

5 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 5 (ikona znajduje się po prawej stronie zakładki Opis osi na wysokości Rozkład kątowy:) Otwarcie okna dialogowego Opis osi i oznaczenie osi jak na rysunku poniżej OK Zamknięcie okna dialogowego Opis osi. LKM na zakładkę Reprezentacja Wybór parametrów takich samych jak przy definicji Siatki_1. Zapisz ( Wstaw) F3 LKM w punkt C-4 LKM w punkt C-5 Potwierdzenie definicji siatki. Uwaga: ikona znajduje się w oknie dialogowym Siatka konstrukcyjna. Utworzenie siatki konstrukcyjnej na podstawie parametrów określonych w oknie dialogowym. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia siatki. Włączenie funkcji OSNAP umożliwiającej automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych (ten klawisz należy wcisnąć tylko wtedy, jeśli funkcja jest wyłączona). Definicja punktu wstawienia siatki. W linii komend pojawi się tekst: Określ orientację siatki. Wstawienie siatki (widok siatki na rysunku poniżej)

6 strona: 6 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady 1.2 Definicja obiektów w modelu konstrukcji Definicja ścian (Ściana) (Punkty) LKM w punkty, definiując ściany: (A-2,A-4,C-4,C-3) Analogicznie zdefiniować kolejne ściany: (C-1,E-1);(F-3,F-5,E-5);(C-6,D-6) (patrz rysunek poniżej) Zamknij LKM wybrać ściany pomiędzy punktami (A-4,C-4) i (C-4,C-3) (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku poniżej) PKM Modyfikuj Opcja umożliwia definicję ścian w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania ścian poprzez podanie punktu początkowego i końcowego ściany na rzucie kondygnacji budynku. Definicja ścian. Zamknięcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja. Selekcja ścian. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja.

7 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 7 W oknie dialogowym ŚCIANA definicja, na zakładce Przekrój w polu: Grubość wybrać 200; Materiał - cegła; Zamknij Modyfikacja parametrów wybranych ścian. Zamknięcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja Definicja belek (Belka) (Punkty) LKM w punkty, definiując belki: (A-2,A-1,C-1) Analogicznie zdefiniować kolejne belki: (E-1,E-3);(A-3,F-3);(D-3,D-6); (D-5,E-5) (na poniższym rysunku belki oznaczone są kolorem czerwonym) Opcja umożliwia definicję belek w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego: BELKA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania belek poprzez podanie punktów początkowego i końcowego belki na rzucie kondygnacji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt początkowy. Definicja belek.

8 strona: 8 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Łuk) Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym BELKA definicja LKM w trzy kolejne punkty leżące na łuku: (C-6,A10-środek łuku,a-4) (patrz rysunek poniżej) Zamknij Wybór sposobu definiowania belek poprzez podanie trzech kolejnych punktów łuku należących do belki na rzucie kondygnacji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż pierwszy punkt. Definicja belki łukowej na zewnętrznej osi siatki kołowej. Zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja Definicja słupów (Słup) (Wstaw) LKM kolejno w punkty: A-1,E-1,C-3,D-3,F-3,D-5,D-6 W oknie dialogowym SŁUP definicja, na zakładce Przekrój, w polu Nazwa wybrać słup: D30 Opcja umożliwia definicję słupów w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego SŁUP: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania słupów poprzez wskazanie punktu na rzucie kondygnacji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia. Definicja słupów. Wybór parametrów słupów okrągłych.

9 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 9 (Wstaw) LKM w punkty przecięcia osi I i II z zewnętrzną osią rozkładu radialnego, Zamknij (Widok izometryczny SW) LKM w ostatnio zdefiniowane słupy okrągłe PKM Wybór sposobu definiowania słupów. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia. Definicja słupów okrągłych. Zamknięcie okna dialogowego SŁUP: definicja. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja obiektów. Otwarcie menu kontekstowego. Modyfikuj Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego SŁUP: definicja. LKM na zakładkę Definicja pionowa i w polu Poziom górny słupa wybrać: Góra Kondygnacja 0(+3.00) (na wysokości Odsunięcie: w polu Poziom górny słupa) LKM na ekranie graficznym wskazać dolną część belki łukowej Zamknij Zmiana poziomu górnego słupa. Wybór opcji służącej do modyfikacji wysokości słupa. Zmiana wysokości słupa. Zamknięcie okna dialogowego SŁUP: definicja.

10 strona: 10 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady Definicja stóp i ław fundamentowych (Góra) W oknie dialogowym Inspektor obiektów na zakładce Model, w drzewku wskazać Słupy (Stopa fundamentowa) W otwartym oknie dialogowym STOPA FUNDAMENTOWA: definicja, na zakładce Przekrój, w polu Nazwa wybrać przekrój stopy: R150x150x60 (pozostałe parametry bez zmian). (Pod słupem) Ustawienie widoku z góry. Selekcja słupów (nazwa Słupy zostanie podświetlona i na ekranie graficznym wszystkie słupy zostaną wyselekcjonowane). Opcja umożliwia definicję stóp fundamentowych w modelu konstrukcji Otwarcie okna dialogowego: STOPA FUNDAMENTOWA: definicja. Wybór parametrów stopy fundamentowej. Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej. Zamknij Wstawienie zdefiniowanych stóp fundamentowych i zamknięcie okna dialogowego STOPA FUNDAMENTOWA: definicja. W oknie dialogowym Inspektor obiektów na zakładce Model, w drzewku wskazać Ściany (Ława fundamentowa) (Pod ścianą) (Punkty) LKM w punkty: (A-2,A-1,C-1) Analogicznie zdefiniować ławę: (D-6,D-5,E-5) Zamknij Selekcja ścian (nazwa Ściany zostanie podświetlona i na ekranie graficznym wszystkie ściany zostaną wyselekcjonowane). Opcja umożliwia definicję ław fundamentowych w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego ŁAWA FUNDAMENTOWA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej pod zdefiniowaną już ścianą Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej poprzez podanie punktów początkowego i końcowego ławy na rzucie kondygnacji budynku. Definicja ław fundamentowych. Zamknięcie okna dialogowego ŁAWA FUNDAMENTOWA: definicja.

11 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Definicja okien (Okno) LKM w ścianę (C-1,E-1) W otwartym oknie dialogowym na wysokości Nazwa wybrać: R210x150 (pozostałe parametry bez zmian) P (Wstaw) LKM w punkt C-1 Opcja umożliwia definicję otworów okiennych w wybranych elementach modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż ścianę. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Wybór parametrów okna. Wybór sposobu definiowania okien. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. Wybór opcji wstawienia ściany poprzez punkt zaczepienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia. Uwaga: P oznacza wpisanie tekstu P w linii komend programu i naciśnięcie klawisza. Wskazanie punktu odniesienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia Określenie położenia okna od wskazanego punktu odniesienia. Wstawienie zdefiniowanego okna.

12 strona: 12 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady W otwartym oknie dialogowym OKNO definicja na wysokości nazwa wybrać: R150x150 (pozostałe parametry bez zmian) P (Wstaw) LKM w punkt C-1 Wybór parametrów okna. Wybór sposobu definiowania okien. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. Wybór opcji wstawienia ściany poprzez punkt zaczepienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskazać nowy punkt zaczepienia. Wskazanie punktu odniesienia Określenie położenia okna od wskazanego punktu odniesienia. Wstawienie zdefiniowanego okna. W analogiczny sposób wstawić pozostałe okna przedstawione na rysunku poniżej; parametry okien oznaczono kolorami: 1 - zielony (okno o wymiarach 210x150); 2 - czerwony (okno o wymiarach 150x150); 3 - czarny (okno o wymiarach 120x150)

13 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Definicja drzwi (Drzwi) LKM wskazać ścianę pomiędzy punktami: (A-4,C-4) (Wstaw) Opcja umożliwia definicję otworów drzwiowych w wybranych elementach modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż ścianę. Otwarcie okna dialogowego: DRZWI definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. P W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia. LKM w punkt A-4 Wskazanie punktu odniesienia Określenie położenia drzwi od wskazanego punktu odniesienia., Zamknij (Widok izometryczny SW) LKM w okno znajdujące się obok zdefiniowanych drzwi PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym na zakładce Definicja pionowa na wysokości Poziom względem ściany: Wstawienie zdefiniowanych drzwi i zamknięcie okna dialogowego DRZWI definicja. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja okna. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Modyfikacja poziomu otworu okna. zmienić : wpisać: 2100 Zamknij Zamknięcie okna dialogowego OKNO definicja Definicja płyt (Góra) (Płyta) Ustawienie widoku z góry. Opcja umożliwia definicję płyt stropowych w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego PŁYTA definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów.

14 strona: 14 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Przekątna) LKM kolejno w punkty P1 i P2 (patrz rysunek poniżej) (Punkty) LKM w punkt 1 (patrz rysunek poniżej) U (Opcja dostępna jest również PKM / łuk) LKM kolejno w punkty 2,3,4,5,6,7,8 (patrz rysunek poniżej) Zamknij Wybór sposobu definiowania pierwszej płyty poprzez wskazanie przekątnej; płyta zostanie zdefiniowana na konturze prostokąta określonego przekątną. Definicja pierwszej płyty. Wybór sposobu definiowania drugiej płyty poprzez podanie kolejnych punktów określających geometrię płyty. Definicja drugiej płyty. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż kolejny punkt. Włączenie opcji umożliwiającej definicję płyty po łuku. Definicja kolejnych punktów drugiej płyty. Zamknięcie okna dialogowego PŁYTA definicja.

15 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Kopiowanie kondygnacji (Widok izometryczny SW) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć Parter (nazwa Parter zostanie podświetlona) LKM w polu: Wysokość wpisać 3.6 W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć Parter (nazwa Parter zostanie podświetlona) PKM na nazwę Parter Kopiuj piętro W otwartym oknie dialogowym na wysokości Kopiuj aktywną kondygnację wpisać: 3 OK Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja wybranej kondygnacji. W dolnej części Inspektora obiektów pojawią się ikony: Nazwa i Wysokość [m] Zmiana wysokości kondygnacji. Akceptacja zmiany wysokości kondygnacji. Wybór Parteru (na ekranie graficznym zostaną podświetlone wszystkie elementy znajdujące się na aktualnym piętrze). Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Kopiowanie aktywnej kondygnacji. Określenie liczby powtórzeń bieżącej kondygnacji. Zamknięcie okna dialogowego Kopiowanie aktywnej kondygnacji.

16 strona: 16 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady 1.4 Modyfikacja i definicja elementów ostatniej kondygnacji (Pokaż aktywne piętro) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć 3 Piętro (nazwa 3 Piętro zostanie podświetlona) PKM Aktywuj piętro (Góra) Wybranie tej opcji powoduje, że na ekranie przedstawiana będzie jedynie aktywna (wybrana) kondygnacja budynku. Selekcja wybranej kondygnacji. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego (na ekranie graficznym przestawiana będzie jedynie aktywna kondygnacja budynku). Ustawienie widoku z góry. Za pomocą dostępnych opcji programu AutoCAD, usunąć i zmodyfikować elementy ostatniej kondygnacji tak jak pokazano na rysunku poniżej.

17 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Definicja płaszczyzny ukośnej (Lewy) (Polilinia) LKM w punkt 1, a następnie punkt 2 pokazane na rysunku poniżej Ustawienie widoku z lewej strony. Wybór opcji programu AutoCAD umożliwiającej definicję polilinii. W linii komend pojawi się tekst: Podaj punkt początkowy. Definicja polilinii.

18 strona: 18 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Definicja płaszczyzn) Opcja umożliwia definicję płaszczyzn pośrednich (poziomych) lub płaszczyzn ukośnych, na których definiowane mogą być elementy modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego: Definicja płaszczyzn. Wybór płaszczyzny ukośnej, która określana jest zgodnie z geometrią wybranej polilinii. W otwartym oknie dialogowym Definicja płaszczyzn, w polu Nazwa płaszczyzny wpisać Dach (pozostałe parametry bez zmian) (Wskaż) LKM w zdefiniowaną polilinię LKM w punkt 1, a następnie 2 pokazane na rysunku poniżej Zamknij Definicja parametrów płaszczyzny. Wybór sposobu definiowania płaszczyzny ukośnej. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz polilinię. Wskazać polilinię. W linii komend pojawi się tekst: Podaj pierwszy punkt. Uwaga: Widok konstrukcji prezentowany na ekranie jest automatycznie zmieniany na rzut aktywnej kondygnacji. Definicja płaszczyzny. Zamknięcie okna dialogowego Definicja płaszczyzn. (Lewy) Ustawienie widoku z lewej strony.

19 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 19 (Dołącz do płaszczyzny) LKM w zdefiniowaną płaszczyznę LKM w płytę prezentowaną kolorem czerwonym na rysunku poniżej Opcja umożliwia dociągnięcie wybranych elementów konstrukcji do wskazanej płaszczyzny ukośnej. Geometria elementów konstrukcji dostosowywana jest do spadku płaszczyzny ukośnej. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz płaszczyznę. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty. Akceptacja wyboru wszystkich elementów, które zostaną dołączone do płaszczyzny. Selekcja płyty. PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym PŁYTA: definicja, na zakładce Przekrój, w polu Odsunięcie brzegu płyty wpisać: 500 Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego PŁYTA: definicja. Definicja parametrów płyty. LKM na zakładkę Szczegóły i wybrać: Wybór sposobu zakończenia krawędzi płyty (pionowo). Zamknij LKM w belkę prezentowaną kolorem czerwonym na rysunku poniżej Modyfikacja parametrów płyty i zamknięcie okna dialogowego PŁYTA: definicja. Selekcja belki.

20 strona: 20 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady PKM Modyfikuj LKM na zakładkę Szczegóły Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego BELKA: definicja. Zmiana zakładki w oknie dialogowym. Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Zamknij Modyfikacja parametrów belki i zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja. Analogicznie zmodyfikować belkę w osi E LKM w belkę zaznaczoną na rysunku poniżej kolorem czerwonym Selekcja belki.

21 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 21 PKM Modyfikuj Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego BELKA: definicja. Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Zamknij Modyfikacja parametrów belki i zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja. (Góra) (Przesuń) Ustawienie widoku z góry. Za pomocą opcji programu AutoCAD zmodyfikować położenie belki (zlicować ze słupem i ścianą). Analogicznie zmodyfikować belkę w osi 3 (Widok izometryczny SW) Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji.

22 strona: 22 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady Modyfikacja okna (Lewy) (Polilinia) Ustawienie widoku z lewej strony. Za pomocą opcji programu AutoCAD umożliwiającej definicję polilinii utworzyć kształt okna jak na rysunku poniżej (oznaczony kolorem czerwonym). W linii komend pojawi się tekst: Określ punkt początkowy. LKM w okno PKM Selekcja okna umożliwiająca modyfikację parametrów okna. Otwarcie menu kontekstowego.

23 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 23 Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym OKNO - definicja, na wysokości Nazwa nacisnąć ikonę (Utwórz nowy) Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Otwarcie okna dialogowego Lista okien. Wybór opcji służącej do tworzenia nowego profilu okna. Otwarcie okna dialogowego Definicja okna. Wybór opcji służącej do definicji okna o dowolnym kształcie. W polu Nazwa wpisać: Okno (Wskaż) LKM na ekranie graficznym wskazać utworzoną polilinię OK Zamknij W polu Nazwa wybrać: Okno Zamknij Zdefiniowanie nazwy tworzonego okna. Wybór opcji służącej do definicji kształtu przekroju poprzecznego poprzez selekcję polilinii. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekt. Selekcja polilinii. Otwarcie okna dialogowego Definicja okna. Akceptacja parametrów okna i otwarcie okna dialogowego Lista okien. Zamknięcie okna dialogowego Lista okien i otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Wybór zdefiniowanego okna. Utworzenie zmodyfikowanego okna i zamknięcie okna dialogowego OKNO definicja. 1.5 Rysunki szalunkowe Rzut fundamentów W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, w drzewku zaznaczyć Budynek (nazwa Budynek zostanie podświetlona) PKM na nazwie Budynek Selekcja modelu budynku. Otwarcie okna kontekstowego. Automatyczne pozycjonowanie Opcja umożliwia automatyczne nadawanie pozycji zdefiniowanym elementom konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego Automatyczne pozycjonowanie i przyjęcie parametrów domyślnych.

24 strona: 24 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady Uruchom (Utwórz rzut fundamentów) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, w drzewku dwukrotnie nacisnąć LKM na nazwie: Rzut fundamentów 1 Uruchomienie operacji automatycznego nadawania pozycji. Pozycjonowanie jest przeprowadzane automatycznie dla wszystkich wybranych elementów konstrukcji. Utworzenie rysunku rzutu fundamentów prezentowanego na nowej zakładce edycyjnej (Arkusz edycyjny) utworzonej w dolnej części ekranu. Powstały rysunek (Rzut fundamentów 1) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Aktywacja rysunku rzutu fundamentów i jego prezentacja na ekranie graficznym. W dolnej części Inspektora obiektów pojawiają się ikony: Nazwa i Skala. LKM kliknąć dwukrotnie Skala: a następnie wpisać: 1:50 (Opis elementów) w polu Zmiana skali rysunku. Akceptacja zmiany skali rysunku. Opcja umożliwia opis elementów konstrukcji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż obiekty. UWAGA: Opisywanie elementów konstrukcji jest możliwe na utworzonych rysunkach (rzutach kondygnacji lub fundamentów i na przekrojach). Na ekranie graficznym LKM zaznaczyć oknem wszystkie elementy znajdujące się na rzucie fundamentów LKM wskazać położenie opisu (1 lub 2 punkty) w wybranym miejscu rysunku (patrz rysunek poniżej) Analogicznie wskazać miejsce opisu dla kolejnych elementów (Wstaw wymiar grupowy) LKM wskazać elementy SF3,SC_07,SF6 (znajdujące się w osi 1) i SF6 (w osi 3) Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja wyboru wszystkich elementów konstrukcji. Określenie położenia opisu. Akceptacja położenia opisu. Opis elementów różnego typu (program sam rozpoznaje różne elementy - słupy, belki, stopy fundamentowe itp. - i automatycznie dokona opisów). Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja elementów konstrukcji.

25 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 25 LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw wymiar grupowy) LKM zaznaczyć oknem elementy konstrukcji (okno oznaczone kolorem czarnym na rysunku poniżej) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw wymiar prosty) LKM wskazać elementy do zwymiarowania - przeciąć elementy linią pomocniczą np. podając jej punkt początkowy 1 i końcowy 2 (patrz rysunek poniżej) LKM wskazać położenie linii wymiarowej (patrz rysunek poniżej) LKM na utworzoną linię wymiarową PKM Modyfikuj Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. UWAGA: Utworzone linie wymiarowe mogą być modyfikowane przy pomocy dwóch opcji znajdujących się w menu programu AutoCAD Structural Detailing - Rysunki szalunkowe: Dodaj punkt podziału i Usuń punkt podziału. Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla pojedynczych elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. Selekcja elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż położenie linii wymiarowej: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Selekcja linii wymiarowej. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Linia wymiarowa.

26 strona: 26 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady W otwartym oknie dialogowym Linia wymiarowa, na zakładce Elementy AutoCAD Structural Detailing, wyłączyć: Ściana i Oś konstrukcyjna (opcja jest wyłączona, gdy znika symbol ) Rzut kolejnych pięter można utworzyć za pomocą ikony (Utwórz rzut piętra) postępując analogicznie jak przy tworzeniu rzutu fundamentów Modyfikacja linii wymiarowych. Utworzenie rysunku rzutu piętra (np. Rzut-Parter (+3.60m)) który, jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów.

27 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Przekrój pionowy LKM przejść na zakładkę Model znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego (Pokaż cały budynek) (Góra) (Utwórz przekrój pionowy) LKM wskazać 1, a następnie 2 punkt przekroju A-A (oznaczonego na rysunku poniżej kolorem czerwonym) LKM wskazać punkt 3 określając głębokość przekroju Zmiana wyglądu ekranu graficznego. Wybranie tej opcji powoduje, że na ekranie przedstawiany będzie cały model konstrukcji. Ustawienie widoku z góry. Opcja umożliwia generację przekroju pionowego modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wprowadź pierwszy punkt. Określenie punktów definiujących linię przecięcia przekroju pionowego. Zatwierdzenie zdefiniowanych punktów. W linii komend pojawia się tekst: Określ głębokość przekroju. Określenie głębokości przekroju i utworzenie przekroju prezentowanego na arkuszu edycyjnym. Powstały przekrój pionowy (Przekrój A-A) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów.

28 strona: 28 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Wstaw wymiar grupowy) LKM zaznaczyć oknem elementy konstrukcji (okno oznaczone kolorem czarnym na rysunku poniżej) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw symbol poziomu) Na wysokości punktu 1 LKM kliknąć w punkt docelowy (patrz rysunek poniżej) określając położenie symbolu LKM w punkty określające poziom kolejnych kondygnacji Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wybranych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Opcja umożliwia wstawienie symbolu poziomu w wybranym miejscu rysunku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż pierwszy punkt. Określenie położenia pierwszego symbolu poziomu. Określenie położenia kolejnych symboli poziomu. Wstawienie symbolu poziomu. Analogicznie utworzyć przekrój B-B (oznaczony kolorem zielonym na rysunku powyżej)

29 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Widok 3D LKM przejść na zakładkę Model znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego (Widok izometryczny SW) (Utwórz widok 3D) Zmiana wyglądu ekranu graficznego. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Opcja umożliwia automatyczną generację trójwymiarowego widoku modelu konstrukcji. Utworzenie widoku 3D prezentowanego na zakładce Arkusz edycyjny. Powstały widok 3D (Widok 1) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Analogicznie utworzyć Widok 2 (Widok izometryczny NW) Przygotowanie wydruku PKM w zakładkę Arkusz edycyjny znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego Z szablonu A1 ASD 048.dwt Otwórz OK w otwartym oknie dialogowym Wstaw arkusze LKM w zakładkę A1 ASD W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, LKM wybrać rysunek o nazwie: Rzut fundamentów 1 PKM Dodaj do aktualnego wydruku LKM w miejscu docelowym dla wydruku (patrz rysunek poniżej) Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego: Wybierz szablon z pliku Wybór szablonu z listy dostępnych szablonów (z katalogu RCAD 7.0 / Cfg), zamknięcie okna dialogowego Wybierz szablon z pliku. Zamknięcie okna dialogowego Wstaw arkusze. Na pasku u dołu ekranu pojawia się dodatkowa zakładka (A1 ASD). Przejście do arkusza wydruku. Wybór rysunku o nazwie Rzut fundamentów 1. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór tej opcji spowoduje pojawienie się w obrębie szablonu widoku o nazwie Rzut fundamentów 1. Umiejscowienie rysunku w obrębie szablonu A1 ASD. Przenieść w sposób analogiczny pozostałe rysunki (porównaj rysunek poniżej).

30 strona: 30 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Elementy Zestawienie podsumowujące) LKM w miejscu docelowym dla wydruku (patrz rysunek poniżej) LKM w tabele na ekranie graficznym PKM Modyfikuj LKM na zakładkę: Składniki i układ tabeli LKM w Składniki (lewa strona okna dialogowego), a następnie wyłączyć Ratio (opcja jest wyłączona, gdy znika symbol ) LKM w Podsumowania, a następnie wyłączyć Po kondygnacjach i Po typach materiału Uruchomienie opcji powoduje wstawienie na rysunek zestawienia podsumowującego elementy. W linii komend pojawi się tekst: Zakres zestawienia <Wszystko>: UWAGA: Zestawienie może zostać dodane jedynie na utworzony szablon (wygenerowany rysunek); nie może zostać wstawione do modelu konstrukcji lub na arkuszu edycyjnym. Akceptacja zakresu zestawienia. W linii komend pojawi się tekst: Wprowadź punkt wstawienia tabeli: Umiejscowienie tabeli w obrębie szablonu A1 ASD. Selekcja tabeli. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego: Modyfikacja wybranej tabeli. Zmiana zakładki w oknie dialogowym. Modyfikacja zestawienia poprzez wybór składników tabeli. Modyfikacja zestawienia poprzez wybór składników tabeli. Modyfikacja tabeli (w prawej części okna dialogowego prezentowany jest zdefiniowany układ tabeli). OK Modyfikacja tabeli i zamknięcie okna dialogowego: Modyfikacja wybranej tabeli.

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI RCAD Stal wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Stal do wykonania projektu hali

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing 2010. Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Żelbet

AutoCAD Structural Detailing 2010. Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Żelbet AutoCAD Structural Detailing 2010 Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Żelbet Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna.

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. 1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. Rozpocząć nowy projekt z szablonem: RAC_WK.rte. Ustawić jednostki długości: centymetry. Utworzyć osie pionowe w odstępach 600, 300, 600, 600, 300.

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP...

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... 2 3. PODSTAWOWE OPERACJE WYKONYWANE PODCZAS TWORZENIA MODUŁU... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI GIS i infrastruktura TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI 1. Przygotowanie szablonu. 1. W AutoCAD Civil 3D 2011 wybierz polecenie Otwórz (polecenie otwierające rysunek). 2. W oknie dialogowym Wybierz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI 1. PRZYKŁADY... 3 1.1. PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRĘTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM EKRANÓW SYSTEMU ROBOT MILLENNIUM...

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II.

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II. Przestrzeń AutoCAD-a jest zbudowana wokół kartezjańskiego układu współrzędnych. Oznacza to, że każdy punkt w przestrzeni posiada trzy współrzędne (X,Y,Z). Do tej pory wszystkie rysowane przez nas projekty

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Temat: Rysunek techniczny silnika skokowego

Temat: Rysunek techniczny silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Rysunek techniczny silnika skokowego Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Rysowanie istniejącego profilu

Rysowanie istniejącego profilu BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie istniejącego profilu Rysuje przekrój poprzeczny lub widoki boczne pozycji istniejącej na rysunku. Ikona: Polecenie: STI Menu: Stal Rysuj istniejący Polecenie służy do rysowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie

CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie Spis treści Spis treści...2 1 Instalacja...3 2 Wybór części (Przykład: DIN 912, M5x30, 8.8, bez powłoki)...5 2.1 Sposób 1: Drzewo części...5 2.2 Sposób

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

ExpertBooks.pl. Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa. 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012

ExpertBooks.pl. Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa. 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012 Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa W tym ćwiczeniu utworzymy śrubę dociskową. Zastosujemy tutaj technikę pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

podręcznik Rysunki warsztatowe Wersja 14 Ściany

podręcznik Rysunki warsztatowe Wersja 14 Ściany podręcznik Rysunki warsztatowe Wersja 14 Ściany 1. Ogólne zasady postępowania, aby utworzyć rysunek Ściany 3 2. Ustawienia w oknie konfiguracji 3 2.1 Konfiguracja Ogólna 3 2.2 Ramka wydruku 3 2.3 Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę Program Intericad T5 Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad Tworzenie zabudowy kuchennej w Intericad T5 Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości

Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości TECHNOLOGIA Synchronizacja przez plik STA Rozwiązano kilka problemów pojawiających się podczas korzystania z synchronizacji za pomocą plików.sta. Import / eksport

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 357 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie ROBOT Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

BiK-Siatki 1. BiK Żelbet Siatki. Rysowanie oraz zestawianie siatek zbrojeniowych

BiK-Siatki 1. BiK Żelbet Siatki. Rysowanie oraz zestawianie siatek zbrojeniowych BiK-Siatki 1 BiK Żelbet Siatki \ Rysowanie oraz zestawianie siatek zbrojeniowych - Poznań 2010 BUDiKOM, ul. Czechosłowacka 16, 61-461 Poznań, tel (61) 830-16-77 fax (61) 835-06-16 2 Umowa licencyjna 1.

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ADVANCE CONCRETE Przewodnik startowy

SPIS TREŚCI. ADVANCE CONCRETE Przewodnik startowy PRZEWODNIK STARTOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Opis programu...5 Gdzie szukać informacji?...6 Pomoc Online...6 Pomoc kontekstowa...6 Pomoc techniczna...7 Konfiguracja komputera...7 Wymagania sprzętowe...7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Smart Draw - prezentacja programu

Smart Draw - prezentacja programu Smart Draw - prezentacja programu Program Smart Draw zaawansowanym programem do tworzenia różnych typów schematów, projektów inżynierskich z wielu dziedzin. Program jest dostępny na stornie producenta:

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

6.1 Pasek menu. Pasek menu modułu 3Dstudio zawiera następujące przyciski funkcyjne:

6.1 Pasek menu. Pasek menu modułu 3Dstudio zawiera następujące przyciski funkcyjne: 6. Moduł 3Dstudio W module 3Dstudio mogą Państwo indywidualnie projektować wirtualne wnętrza włącznie z oknami i drzwiami. Można je modelować przy użyciu barw, materiałów ulubionych oraz zapamiętywać projekty

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat:

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat: BeStCAD - Moduł STAL 1 Edycja profili Edytuje numer, profil oraz długość pozycji. Ikona: Polecenie: STE Menu: Stal Edycja profilu Edytuj profil Polecenie służy do modyfikacji wyglądu lub informacji dopisanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT.

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. WproWadzenie Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. Ten projekt jest to przykład projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. PierWszy schemat zawiera

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo