1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU"

Transkrypt

1 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe do wykonania projektu budynku wraz z odpowiednimi rysunkami (rzut fundamentów, rzuty pięter, przekroje pionowe przez budynek, rysunki szalunkowe pojedynczych elementów konstrukcji). Poniżej na rysunku przedstawiono widok 3D definiowanego budynku. Podczas definiowania modelu budynku wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, {x} oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, d oznacza wpisanie tekstu d w linii komend programu i naciśnięcie klawisza, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć pracę w programie AutoCAD Structural Detailing - RCAD Rysunki Szalunkowe, należy nacisnąć ikonę znajdującą się na pulpicie (lub wybrać komendę AutoCAD Structural Detailing z menu START), a następnie wybrać w dodatkowym oknie dialogowym moduł: Rysunki Szalunkowe. Po chwili zostanie uruchomiony program AutoCAD poszerzony o opcje umożliwiające wykonywanie rysunków zbrojenia (rozszerzone menu, dodatkowy pasek narzędziowy, okno dialogowe Inspektor obiektów itp.).

2 strona: 2 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady 1.1 Definicja siatki projektowej WYKONYWANA OPERACJA (Wstaw prostokątną siatkę konstrukcyjną) OPIS Opcja umożliwia definicję siatki prostokątnej ułatwiającej tworzenie modelu konstrukcji na płaszczyźnie. Otwarcie okna dialogowego Siatka konstrukcyjna. UWAGA 1: Jeżeli na ekranie nie ma paska narzędzi z odpowiednią ikoną, należy kliknąć PKM np. w prawy górny róg ekranu (w miejscu w którym nie ma pasków narzędzi) i z podmenu Rysunki Szalunkowe aktywować odpowiedni pasek narzędzi poprzez LKM w linię z nazwą tego paska. UWAGA 2: Opcja jest również dostępna w menu górnym Rysunki Szalunkowe / Siatki konstrukcyjne. Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej. LKM na zakładkę Opis osi Wybór numeracji osi poziomych 1,2,3 i pionowych A,B,C LKM na zakładkę Reprezentacja Wybór parametrów jak na rysunku poniżej.

3 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 3 Zapisz (Wstaw) LKM w dowolny punkt na ekranie graficznym LKM w dowolny punkt określając orientację siatki w kierunku x (Wstaw siatkę kołową) Potwierdzenie definicji siatki. Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym Siatka konstrukcyjna. Utworzenie siatki konstrukcyjnej na podstawie parametrów określonych w oknie dialogowym. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia siatki. Definicja punktu wstawienia siatki. W linii komend pojawi się tekst: Określ orientację siatki. Wstawienie siatki (siatka prostokątna jest prezentowana na rysunku przedstawiającym wszystkie zdefiniowane siatki). Opcja umożliwia definicję siatki kołowej ułatwiającej tworzenie modelu konstrukcji na płaszczyźnie. Otwarcie okna dialogowego Siatka konstrukcyjna. Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej.

4 strona: 4 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady LKM na zakładkę Opis osi Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej.

5 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 5 (ikona znajduje się po prawej stronie zakładki Opis osi na wysokości Rozkład kątowy:) Otwarcie okna dialogowego Opis osi i oznaczenie osi jak na rysunku poniżej OK Zamknięcie okna dialogowego Opis osi. LKM na zakładkę Reprezentacja Wybór parametrów takich samych jak przy definicji Siatki_1. Zapisz ( Wstaw) F3 LKM w punkt C-4 LKM w punkt C-5 Potwierdzenie definicji siatki. Uwaga: ikona znajduje się w oknie dialogowym Siatka konstrukcyjna. Utworzenie siatki konstrukcyjnej na podstawie parametrów określonych w oknie dialogowym. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia siatki. Włączenie funkcji OSNAP umożliwiającej automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych (ten klawisz należy wcisnąć tylko wtedy, jeśli funkcja jest wyłączona). Definicja punktu wstawienia siatki. W linii komend pojawi się tekst: Określ orientację siatki. Wstawienie siatki (widok siatki na rysunku poniżej)

6 strona: 6 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady 1.2 Definicja obiektów w modelu konstrukcji Definicja ścian (Ściana) (Punkty) LKM w punkty, definiując ściany: (A-2,A-4,C-4,C-3) Analogicznie zdefiniować kolejne ściany: (C-1,E-1);(F-3,F-5,E-5);(C-6,D-6) (patrz rysunek poniżej) Zamknij LKM wybrać ściany pomiędzy punktami (A-4,C-4) i (C-4,C-3) (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku poniżej) PKM Modyfikuj Opcja umożliwia definicję ścian w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania ścian poprzez podanie punktu początkowego i końcowego ściany na rzucie kondygnacji budynku. Definicja ścian. Zamknięcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja. Selekcja ścian. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja.

7 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 7 W oknie dialogowym ŚCIANA definicja, na zakładce Przekrój w polu: Grubość wybrać 200; Materiał - cegła; Zamknij Modyfikacja parametrów wybranych ścian. Zamknięcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja Definicja belek (Belka) (Punkty) LKM w punkty, definiując belki: (A-2,A-1,C-1) Analogicznie zdefiniować kolejne belki: (E-1,E-3);(A-3,F-3);(D-3,D-6); (D-5,E-5) (na poniższym rysunku belki oznaczone są kolorem czerwonym) Opcja umożliwia definicję belek w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego: BELKA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania belek poprzez podanie punktów początkowego i końcowego belki na rzucie kondygnacji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt początkowy. Definicja belek.

8 strona: 8 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Łuk) Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym BELKA definicja LKM w trzy kolejne punkty leżące na łuku: (C-6,A10-środek łuku,a-4) (patrz rysunek poniżej) Zamknij Wybór sposobu definiowania belek poprzez podanie trzech kolejnych punktów łuku należących do belki na rzucie kondygnacji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż pierwszy punkt. Definicja belki łukowej na zewnętrznej osi siatki kołowej. Zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja Definicja słupów (Słup) (Wstaw) LKM kolejno w punkty: A-1,E-1,C-3,D-3,F-3,D-5,D-6 W oknie dialogowym SŁUP definicja, na zakładce Przekrój, w polu Nazwa wybrać słup: D30 Opcja umożliwia definicję słupów w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego SŁUP: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania słupów poprzez wskazanie punktu na rzucie kondygnacji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia. Definicja słupów. Wybór parametrów słupów okrągłych.

9 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 9 (Wstaw) LKM w punkty przecięcia osi I i II z zewnętrzną osią rozkładu radialnego, Zamknij (Widok izometryczny SW) LKM w ostatnio zdefiniowane słupy okrągłe PKM Wybór sposobu definiowania słupów. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia. Definicja słupów okrągłych. Zamknięcie okna dialogowego SŁUP: definicja. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja obiektów. Otwarcie menu kontekstowego. Modyfikuj Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego SŁUP: definicja. LKM na zakładkę Definicja pionowa i w polu Poziom górny słupa wybrać: Góra Kondygnacja 0(+3.00) (na wysokości Odsunięcie: w polu Poziom górny słupa) LKM na ekranie graficznym wskazać dolną część belki łukowej Zamknij Zmiana poziomu górnego słupa. Wybór opcji służącej do modyfikacji wysokości słupa. Zmiana wysokości słupa. Zamknięcie okna dialogowego SŁUP: definicja.

10 strona: 10 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady Definicja stóp i ław fundamentowych (Góra) W oknie dialogowym Inspektor obiektów na zakładce Model, w drzewku wskazać Słupy (Stopa fundamentowa) W otwartym oknie dialogowym STOPA FUNDAMENTOWA: definicja, na zakładce Przekrój, w polu Nazwa wybrać przekrój stopy: R150x150x60 (pozostałe parametry bez zmian). (Pod słupem) Ustawienie widoku z góry. Selekcja słupów (nazwa Słupy zostanie podświetlona i na ekranie graficznym wszystkie słupy zostaną wyselekcjonowane). Opcja umożliwia definicję stóp fundamentowych w modelu konstrukcji Otwarcie okna dialogowego: STOPA FUNDAMENTOWA: definicja. Wybór parametrów stopy fundamentowej. Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej. Zamknij Wstawienie zdefiniowanych stóp fundamentowych i zamknięcie okna dialogowego STOPA FUNDAMENTOWA: definicja. W oknie dialogowym Inspektor obiektów na zakładce Model, w drzewku wskazać Ściany (Ława fundamentowa) (Pod ścianą) (Punkty) LKM w punkty: (A-2,A-1,C-1) Analogicznie zdefiniować ławę: (D-6,D-5,E-5) Zamknij Selekcja ścian (nazwa Ściany zostanie podświetlona i na ekranie graficznym wszystkie ściany zostaną wyselekcjonowane). Opcja umożliwia definicję ław fundamentowych w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego ŁAWA FUNDAMENTOWA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej pod zdefiniowaną już ścianą Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej poprzez podanie punktów początkowego i końcowego ławy na rzucie kondygnacji budynku. Definicja ław fundamentowych. Zamknięcie okna dialogowego ŁAWA FUNDAMENTOWA: definicja.

11 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Definicja okien (Okno) LKM w ścianę (C-1,E-1) W otwartym oknie dialogowym na wysokości Nazwa wybrać: R210x150 (pozostałe parametry bez zmian) P (Wstaw) LKM w punkt C-1 Opcja umożliwia definicję otworów okiennych w wybranych elementach modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż ścianę. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Wybór parametrów okna. Wybór sposobu definiowania okien. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. Wybór opcji wstawienia ściany poprzez punkt zaczepienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia. Uwaga: P oznacza wpisanie tekstu P w linii komend programu i naciśnięcie klawisza. Wskazanie punktu odniesienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia Określenie położenia okna od wskazanego punktu odniesienia. Wstawienie zdefiniowanego okna.

12 strona: 12 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady W otwartym oknie dialogowym OKNO definicja na wysokości nazwa wybrać: R150x150 (pozostałe parametry bez zmian) P (Wstaw) LKM w punkt C-1 Wybór parametrów okna. Wybór sposobu definiowania okien. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. Wybór opcji wstawienia ściany poprzez punkt zaczepienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskazać nowy punkt zaczepienia. Wskazanie punktu odniesienia Określenie położenia okna od wskazanego punktu odniesienia. Wstawienie zdefiniowanego okna. W analogiczny sposób wstawić pozostałe okna przedstawione na rysunku poniżej; parametry okien oznaczono kolorami: 1 - zielony (okno o wymiarach 210x150); 2 - czerwony (okno o wymiarach 150x150); 3 - czarny (okno o wymiarach 120x150)

13 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Definicja drzwi (Drzwi) LKM wskazać ścianę pomiędzy punktami: (A-4,C-4) (Wstaw) Opcja umożliwia definicję otworów drzwiowych w wybranych elementach modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż ścianę. Otwarcie okna dialogowego: DRZWI definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. P W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia. LKM w punkt A-4 Wskazanie punktu odniesienia Określenie położenia drzwi od wskazanego punktu odniesienia., Zamknij (Widok izometryczny SW) LKM w okno znajdujące się obok zdefiniowanych drzwi PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym na zakładce Definicja pionowa na wysokości Poziom względem ściany: Wstawienie zdefiniowanych drzwi i zamknięcie okna dialogowego DRZWI definicja. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja okna. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Modyfikacja poziomu otworu okna. zmienić : wpisać: 2100 Zamknij Zamknięcie okna dialogowego OKNO definicja Definicja płyt (Góra) (Płyta) Ustawienie widoku z góry. Opcja umożliwia definicję płyt stropowych w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego PŁYTA definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów.

14 strona: 14 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Przekątna) LKM kolejno w punkty P1 i P2 (patrz rysunek poniżej) (Punkty) LKM w punkt 1 (patrz rysunek poniżej) U (Opcja dostępna jest również PKM / łuk) LKM kolejno w punkty 2,3,4,5,6,7,8 (patrz rysunek poniżej) Zamknij Wybór sposobu definiowania pierwszej płyty poprzez wskazanie przekątnej; płyta zostanie zdefiniowana na konturze prostokąta określonego przekątną. Definicja pierwszej płyty. Wybór sposobu definiowania drugiej płyty poprzez podanie kolejnych punktów określających geometrię płyty. Definicja drugiej płyty. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż kolejny punkt. Włączenie opcji umożliwiającej definicję płyty po łuku. Definicja kolejnych punktów drugiej płyty. Zamknięcie okna dialogowego PŁYTA definicja.

15 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Kopiowanie kondygnacji (Widok izometryczny SW) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć Parter (nazwa Parter zostanie podświetlona) LKM w polu: Wysokość wpisać 3.6 W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć Parter (nazwa Parter zostanie podświetlona) PKM na nazwę Parter Kopiuj piętro W otwartym oknie dialogowym na wysokości Kopiuj aktywną kondygnację wpisać: 3 OK Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja wybranej kondygnacji. W dolnej części Inspektora obiektów pojawią się ikony: Nazwa i Wysokość [m] Zmiana wysokości kondygnacji. Akceptacja zmiany wysokości kondygnacji. Wybór Parteru (na ekranie graficznym zostaną podświetlone wszystkie elementy znajdujące się na aktualnym piętrze). Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Kopiowanie aktywnej kondygnacji. Określenie liczby powtórzeń bieżącej kondygnacji. Zamknięcie okna dialogowego Kopiowanie aktywnej kondygnacji.

16 strona: 16 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady 1.4 Modyfikacja i definicja elementów ostatniej kondygnacji (Pokaż aktywne piętro) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć 3 Piętro (nazwa 3 Piętro zostanie podświetlona) PKM Aktywuj piętro (Góra) Wybranie tej opcji powoduje, że na ekranie przedstawiana będzie jedynie aktywna (wybrana) kondygnacja budynku. Selekcja wybranej kondygnacji. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego (na ekranie graficznym przestawiana będzie jedynie aktywna kondygnacja budynku). Ustawienie widoku z góry. Za pomocą dostępnych opcji programu AutoCAD, usunąć i zmodyfikować elementy ostatniej kondygnacji tak jak pokazano na rysunku poniżej.

17 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Definicja płaszczyzny ukośnej (Lewy) (Polilinia) LKM w punkt 1, a następnie punkt 2 pokazane na rysunku poniżej Ustawienie widoku z lewej strony. Wybór opcji programu AutoCAD umożliwiającej definicję polilinii. W linii komend pojawi się tekst: Podaj punkt początkowy. Definicja polilinii.

18 strona: 18 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Definicja płaszczyzn) Opcja umożliwia definicję płaszczyzn pośrednich (poziomych) lub płaszczyzn ukośnych, na których definiowane mogą być elementy modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego: Definicja płaszczyzn. Wybór płaszczyzny ukośnej, która określana jest zgodnie z geometrią wybranej polilinii. W otwartym oknie dialogowym Definicja płaszczyzn, w polu Nazwa płaszczyzny wpisać Dach (pozostałe parametry bez zmian) (Wskaż) LKM w zdefiniowaną polilinię LKM w punkt 1, a następnie 2 pokazane na rysunku poniżej Zamknij Definicja parametrów płaszczyzny. Wybór sposobu definiowania płaszczyzny ukośnej. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz polilinię. Wskazać polilinię. W linii komend pojawi się tekst: Podaj pierwszy punkt. Uwaga: Widok konstrukcji prezentowany na ekranie jest automatycznie zmieniany na rzut aktywnej kondygnacji. Definicja płaszczyzny. Zamknięcie okna dialogowego Definicja płaszczyzn. (Lewy) Ustawienie widoku z lewej strony.

19 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 19 (Dołącz do płaszczyzny) LKM w zdefiniowaną płaszczyznę LKM w płytę prezentowaną kolorem czerwonym na rysunku poniżej Opcja umożliwia dociągnięcie wybranych elementów konstrukcji do wskazanej płaszczyzny ukośnej. Geometria elementów konstrukcji dostosowywana jest do spadku płaszczyzny ukośnej. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz płaszczyznę. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty. Akceptacja wyboru wszystkich elementów, które zostaną dołączone do płaszczyzny. Selekcja płyty. PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym PŁYTA: definicja, na zakładce Przekrój, w polu Odsunięcie brzegu płyty wpisać: 500 Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego PŁYTA: definicja. Definicja parametrów płyty. LKM na zakładkę Szczegóły i wybrać: Wybór sposobu zakończenia krawędzi płyty (pionowo). Zamknij LKM w belkę prezentowaną kolorem czerwonym na rysunku poniżej Modyfikacja parametrów płyty i zamknięcie okna dialogowego PŁYTA: definicja. Selekcja belki.

20 strona: 20 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady PKM Modyfikuj LKM na zakładkę Szczegóły Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego BELKA: definicja. Zmiana zakładki w oknie dialogowym. Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Zamknij Modyfikacja parametrów belki i zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja. Analogicznie zmodyfikować belkę w osi E LKM w belkę zaznaczoną na rysunku poniżej kolorem czerwonym Selekcja belki.

21 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 21 PKM Modyfikuj Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego BELKA: definicja. Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Zamknij Modyfikacja parametrów belki i zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja. (Góra) (Przesuń) Ustawienie widoku z góry. Za pomocą opcji programu AutoCAD zmodyfikować położenie belki (zlicować ze słupem i ścianą). Analogicznie zmodyfikować belkę w osi 3 (Widok izometryczny SW) Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji.

22 strona: 22 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady Modyfikacja okna (Lewy) (Polilinia) Ustawienie widoku z lewej strony. Za pomocą opcji programu AutoCAD umożliwiającej definicję polilinii utworzyć kształt okna jak na rysunku poniżej (oznaczony kolorem czerwonym). W linii komend pojawi się tekst: Określ punkt początkowy. LKM w okno PKM Selekcja okna umożliwiająca modyfikację parametrów okna. Otwarcie menu kontekstowego.

23 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 23 Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym OKNO - definicja, na wysokości Nazwa nacisnąć ikonę (Utwórz nowy) Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Otwarcie okna dialogowego Lista okien. Wybór opcji służącej do tworzenia nowego profilu okna. Otwarcie okna dialogowego Definicja okna. Wybór opcji służącej do definicji okna o dowolnym kształcie. W polu Nazwa wpisać: Okno (Wskaż) LKM na ekranie graficznym wskazać utworzoną polilinię OK Zamknij W polu Nazwa wybrać: Okno Zamknij Zdefiniowanie nazwy tworzonego okna. Wybór opcji służącej do definicji kształtu przekroju poprzecznego poprzez selekcję polilinii. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekt. Selekcja polilinii. Otwarcie okna dialogowego Definicja okna. Akceptacja parametrów okna i otwarcie okna dialogowego Lista okien. Zamknięcie okna dialogowego Lista okien i otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Wybór zdefiniowanego okna. Utworzenie zmodyfikowanego okna i zamknięcie okna dialogowego OKNO definicja. 1.5 Rysunki szalunkowe Rzut fundamentów W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, w drzewku zaznaczyć Budynek (nazwa Budynek zostanie podświetlona) PKM na nazwie Budynek Selekcja modelu budynku. Otwarcie okna kontekstowego. Automatyczne pozycjonowanie Opcja umożliwia automatyczne nadawanie pozycji zdefiniowanym elementom konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego Automatyczne pozycjonowanie i przyjęcie parametrów domyślnych.

24 strona: 24 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady Uruchom (Utwórz rzut fundamentów) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, w drzewku dwukrotnie nacisnąć LKM na nazwie: Rzut fundamentów 1 Uruchomienie operacji automatycznego nadawania pozycji. Pozycjonowanie jest przeprowadzane automatycznie dla wszystkich wybranych elementów konstrukcji. Utworzenie rysunku rzutu fundamentów prezentowanego na nowej zakładce edycyjnej (Arkusz edycyjny) utworzonej w dolnej części ekranu. Powstały rysunek (Rzut fundamentów 1) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Aktywacja rysunku rzutu fundamentów i jego prezentacja na ekranie graficznym. W dolnej części Inspektora obiektów pojawiają się ikony: Nazwa i Skala. LKM kliknąć dwukrotnie Skala: a następnie wpisać: 1:50 (Opis elementów) w polu Zmiana skali rysunku. Akceptacja zmiany skali rysunku. Opcja umożliwia opis elementów konstrukcji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż obiekty. UWAGA: Opisywanie elementów konstrukcji jest możliwe na utworzonych rysunkach (rzutach kondygnacji lub fundamentów i na przekrojach). Na ekranie graficznym LKM zaznaczyć oknem wszystkie elementy znajdujące się na rzucie fundamentów LKM wskazać położenie opisu (1 lub 2 punkty) w wybranym miejscu rysunku (patrz rysunek poniżej) Analogicznie wskazać miejsce opisu dla kolejnych elementów (Wstaw wymiar grupowy) LKM wskazać elementy SF3,SC_07,SF6 (znajdujące się w osi 1) i SF6 (w osi 3) Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja wyboru wszystkich elementów konstrukcji. Określenie położenia opisu. Akceptacja położenia opisu. Opis elementów różnego typu (program sam rozpoznaje różne elementy - słupy, belki, stopy fundamentowe itp. - i automatycznie dokona opisów). Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja elementów konstrukcji.

25 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 25 LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw wymiar grupowy) LKM zaznaczyć oknem elementy konstrukcji (okno oznaczone kolorem czarnym na rysunku poniżej) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw wymiar prosty) LKM wskazać elementy do zwymiarowania - przeciąć elementy linią pomocniczą np. podając jej punkt początkowy 1 i końcowy 2 (patrz rysunek poniżej) LKM wskazać położenie linii wymiarowej (patrz rysunek poniżej) LKM na utworzoną linię wymiarową PKM Modyfikuj Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. UWAGA: Utworzone linie wymiarowe mogą być modyfikowane przy pomocy dwóch opcji znajdujących się w menu programu AutoCAD Structural Detailing - Rysunki szalunkowe: Dodaj punkt podziału i Usuń punkt podziału. Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla pojedynczych elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. Selekcja elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż położenie linii wymiarowej: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Selekcja linii wymiarowej. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Linia wymiarowa.

26 strona: 26 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady W otwartym oknie dialogowym Linia wymiarowa, na zakładce Elementy AutoCAD Structural Detailing, wyłączyć: Ściana i Oś konstrukcyjna (opcja jest wyłączona, gdy znika symbol ) Rzut kolejnych pięter można utworzyć za pomocą ikony (Utwórz rzut piętra) postępując analogicznie jak przy tworzeniu rzutu fundamentów Modyfikacja linii wymiarowych. Utworzenie rysunku rzutu piętra (np. Rzut-Parter (+3.60m)) który, jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów.

27 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Przekrój pionowy LKM przejść na zakładkę Model znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego (Pokaż cały budynek) (Góra) (Utwórz przekrój pionowy) LKM wskazać 1, a następnie 2 punkt przekroju A-A (oznaczonego na rysunku poniżej kolorem czerwonym) LKM wskazać punkt 3 określając głębokość przekroju Zmiana wyglądu ekranu graficznego. Wybranie tej opcji powoduje, że na ekranie przedstawiany będzie cały model konstrukcji. Ustawienie widoku z góry. Opcja umożliwia generację przekroju pionowego modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wprowadź pierwszy punkt. Określenie punktów definiujących linię przecięcia przekroju pionowego. Zatwierdzenie zdefiniowanych punktów. W linii komend pojawia się tekst: Określ głębokość przekroju. Określenie głębokości przekroju i utworzenie przekroju prezentowanego na arkuszu edycyjnym. Powstały przekrój pionowy (Przekrój A-A) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów.

28 strona: 28 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Wstaw wymiar grupowy) LKM zaznaczyć oknem elementy konstrukcji (okno oznaczone kolorem czarnym na rysunku poniżej) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw symbol poziomu) Na wysokości punktu 1 LKM kliknąć w punkt docelowy (patrz rysunek poniżej) określając położenie symbolu LKM w punkty określające poziom kolejnych kondygnacji Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wybranych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Opcja umożliwia wstawienie symbolu poziomu w wybranym miejscu rysunku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż pierwszy punkt. Określenie położenia pierwszego symbolu poziomu. Określenie położenia kolejnych symboli poziomu. Wstawienie symbolu poziomu. Analogicznie utworzyć przekrój B-B (oznaczony kolorem zielonym na rysunku powyżej)

29 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: Widok 3D LKM przejść na zakładkę Model znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego (Widok izometryczny SW) (Utwórz widok 3D) Zmiana wyglądu ekranu graficznego. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Opcja umożliwia automatyczną generację trójwymiarowego widoku modelu konstrukcji. Utworzenie widoku 3D prezentowanego na zakładce Arkusz edycyjny. Powstały widok 3D (Widok 1) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Analogicznie utworzyć Widok 2 (Widok izometryczny NW) Przygotowanie wydruku PKM w zakładkę Arkusz edycyjny znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego Z szablonu A1 ASD 048.dwt Otwórz OK w otwartym oknie dialogowym Wstaw arkusze LKM w zakładkę A1 ASD W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, LKM wybrać rysunek o nazwie: Rzut fundamentów 1 PKM Dodaj do aktualnego wydruku LKM w miejscu docelowym dla wydruku (patrz rysunek poniżej) Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego: Wybierz szablon z pliku Wybór szablonu z listy dostępnych szablonów (z katalogu RCAD 7.0 / Cfg), zamknięcie okna dialogowego Wybierz szablon z pliku. Zamknięcie okna dialogowego Wstaw arkusze. Na pasku u dołu ekranu pojawia się dodatkowa zakładka (A1 ASD). Przejście do arkusza wydruku. Wybór rysunku o nazwie Rzut fundamentów 1. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór tej opcji spowoduje pojawienie się w obrębie szablonu widoku o nazwie Rzut fundamentów 1. Umiejscowienie rysunku w obrębie szablonu A1 ASD. Przenieść w sposób analogiczny pozostałe rysunki (porównaj rysunek poniżej).

30 strona: 30 AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady (Elementy Zestawienie podsumowujące) LKM w miejscu docelowym dla wydruku (patrz rysunek poniżej) LKM w tabele na ekranie graficznym PKM Modyfikuj LKM na zakładkę: Składniki i układ tabeli LKM w Składniki (lewa strona okna dialogowego), a następnie wyłączyć Ratio (opcja jest wyłączona, gdy znika symbol ) LKM w Podsumowania, a następnie wyłączyć Po kondygnacjach i Po typach materiału Uruchomienie opcji powoduje wstawienie na rysunek zestawienia podsumowującego elementy. W linii komend pojawi się tekst: Zakres zestawienia <Wszystko>: UWAGA: Zestawienie może zostać dodane jedynie na utworzony szablon (wygenerowany rysunek); nie może zostać wstawione do modelu konstrukcji lub na arkuszu edycyjnym. Akceptacja zakresu zestawienia. W linii komend pojawi się tekst: Wprowadź punkt wstawienia tabeli: Umiejscowienie tabeli w obrębie szablonu A1 ASD. Selekcja tabeli. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego: Modyfikacja wybranej tabeli. Zmiana zakładki w oknie dialogowym. Modyfikacja zestawienia poprzez wybór składników tabeli. Modyfikacja zestawienia poprzez wybór składników tabeli. Modyfikacja tabeli (w prawej części okna dialogowego prezentowany jest zdefiniowany układ tabeli). OK Modyfikacja tabeli i zamknięcie okna dialogowego: Modyfikacja wybranej tabeli.

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu cgeozasiewy dla Windows Mobile wer. z dn. 29.06.2012 r. cgeozasiewy 2.6.2.8 Softline Plus ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław tel: 71-7889287 www.softline.xgeo.pl, e-mail: softline@xgeo.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo