1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU"

Transkrypt

1 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD Rysunki Szalunkowe do wykonania projektu budynku wraz z odpowiednimi rysunkami (rzut fundamentów, rzuty pięter, przekroje pionowe przez budynek, rysunki szalunkowe pojedynczych elementów konstrukcji). Poniżej na rysunku przedstawiono widok 3D definiowanego budynku. Podczas definiowania modelu budynku wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, {x} oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, d oznacza wpisanie tekstu d w linii komend programu i naciśnięcie klawisza, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć pracę w programie RCAD Rysunki Szalunkowe, należy nacisnąć ikonę znajdującą się na pulpicie lub wybrać komendę RCAD - Rysunki Szalunkowe z menu START. Po chwili zostanie uruchomiony program AutoCAD poszerzony o opcje umożliwiające wykonywanie definicji modelu konstrukcji i rysunków konstrukcji (rozszerzone menu, dodatkowy pasek narzędziowy, okno dialogowe Inspektor obiektów itp.). Robobat

2 strona: 2 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady 1.1. Definicja siatki projektowej WYKONYWANA OPERACJA (Wstaw prostokątną siatkę konstrukcyjną) OPIS Opcja umożliwia definicję siatki prostokątnej ułatwiającej tworzenie modelu konstrukcji na płaszczyźnie. Otwarcie okna dialogowego Siatka konstrukcyjna. UWAGA 1: Jeżeli na ekranie nie ma paska narzędzi z odpowiednią ikoną, należy kliknąć PKM np. w prawy górny róg ekranu (w miejscu w którym nie ma pasków narzędzi) i z podmenu RBCX aktywować odpowiedni pasek narzędzi poprzez LKM w linię z nazwą tego paska. UWAGA 2: Opcja jest również dostępna w menu górnym RBCX / Siatki konstrukcyjne. Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej. LKM na zakładkę Opis osi Wybór numeracji osi poziomych 1,2,3 i pionowych A,B,C LKM na zakładkę Reprezentacja Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Robobat

3 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 3 Zapisz (Wstaw) LKM w dowolny punkt na ekranie graficznym LKM w dowolny punkt określając orientację siatki w kierunku x (Wstaw siatkę kołową) Potwierdzenie definicji siatki. Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym Siatka konstrukcyjna. Utworzenie siatki konstrukcyjnej na podstawie parametrów określonych w oknie dialogowym. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia siatki. Definicja punktu wstawienia siatki. W linii komend pojawi się tekst: Określ orientację siatki. Wstawienie siatki (siatka prostokątna jest prezentowana na rysunku przedstawiającym wszystkie zdefiniowane siatki). Opcja umożliwia definicję siatki kołowej ułatwiającej tworzenie modelu konstrukcji na płaszczyźnie. Otwarcie okna dialogowego Siatka konstrukcyjna. Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej. LKM na zakładkę Opis osi Wybór parametrów siatki jak na rysunku poniżej. Robobat

4 strona: 4 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady (ikona znajduje się po prawej stronie zakładki Opis osi na wysokości Rozkład kątowy:) Otwarcie okna dialogowego Opis osi i oznaczenie osi jak na rysunku poniżej OK LKM na zakładkę Reprezentacja Zapisz ( Wstaw) F3 Zamknięcie okna dialogowego Opis osi. Wybór parametrów takich samych jak przy definicji Siatki_1. Potwierdzenie definicji siatki. Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym Siatka konstrukcyjna. Utworzenie siatki konstrukcyjnej na podstawie parametrów określonych w oknie dialogowym. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia siatki. Włączenie funkcji OSNAP umożliwiającej automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych (ten klawisz należy wcisnąć tylko wtedy, jeśli funkcja jest wyłączona). Robobat

5 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 5 LKM w punkt C-4 LKM w punkt C-5 Definicja punktu wstawienia siatki. W linii komend pojawi się tekst: Określ orientację siatki. Wstawienie siatki (widok siatki na rysunku poniżej) 1.2. Definicja obiektów w modelu konstrukcji Definicja ścian (Ściana) (Punkty) LKM w punkty, definiując ściany: (A-2,A-4,C-4,C-3) Analogicznie zdefiniować kolejne ściany: (C-1,E-1);(F-3,F-5,E-5);(C-6,D-6) (patrz rysunek poniżej) Zamknij LKM wybrać ściany pomiędzy punktami (A-4,C-4) i (C-4,C-3) (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku poniżej) PKM Modyfikuj Opcja umożliwia definicję ścian w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania ścian poprzez podanie punktu początkowego i końcowego ściany na rzucie kondygnacji budynku. Definicja ścian. Zamknięcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja. Selekcja ścian. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja. Robobat

6 strona: 6 W oknie dialogowym ŚCIANA - definicja, na zakładce Przekrój w polu: Grubość wybrać 200; Materiał - cegła; Zamknij RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Modyfikacja parametrów wybranych ścian. Zamknięcie okna dialogowego ŚCIANA: definicja Definicja belek (Belka) (Punkty) LKM w punkty, definiując belki: (A-2,A-1,C-1) Analogicznie zdefiniować kolejne belki: (E-1,E-3);(A-3,F-3);(D-3,D-6); (D-5,E-5) (na poniższym rysunku belki oznaczone są kolorem czerwonym) (Łuk) Uwaga: Ikona znajduje się w oknie dialogowym BELKA - definicja Opcja umożliwia definicję belek w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego: BELKA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania belek poprzez podanie punktów początkowego i końcowego belki na rzucie kondygnacji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt początkowy. Definicja belek. Wybór sposobu definiowania belek poprzez podanie trzech kolejnych punktów łuku należących do belki na rzucie kondygnacji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż pierwszy punkt. Robobat

7 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 7 LKM w trzy kolejne punkty leżące na łuku: (C-6,A10-środek łuku,a-4) (patrz rysunek poniżej) Zamknij Definicja belki łukowej na zewnętrznej osi siatki kołowej. Zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja Definicja słupów (Słup) (Wstaw) LKM kolejno w punkty: A-1,E-1,C-3,D-3,F-3,D-5,D-6 W oknie dialogowym SŁUP - definicja, na zakładce Przekrój, w polu Nazwa wybrać słup: D30 (Wstaw) LKM w punkty przecięcia osi I i II z zewnętrzną osią rozkładu radialnego (patrz rysunek poniżej), Zamknij Opcja umożliwia definicję słupów w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego SŁUP: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania słupów poprzez wskazanie punktu na rzucie kondygnacji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia. Definicja słupów. Wybór parametrów słupów okrągłych. Wybór sposobu definiowania słupów. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż punkt wstawienia. Definicja słupów okrągłych. Zamknięcie okna dialogowego SŁUP: definicja. Robobat

8 strona: 8 (Widok izometryczny SW) LKM w ostatnio zdefiniowane słupy okrągłe PKM Modyfikuj LKM na zakładkę Definicja pionowa i w polu Poziom górny słupa wybrać: Góra Kondygnacja 0(+3.00) (na wysokości Odsunięcie: w polu Poziom górny słupa) LKM na ekranie graficznym wskazać dolną część belki łukowej Zamknij RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja obiektów. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego SŁUP: definicja. Zmiana poziomu górnego słupa. Wybór opcji służącej do modyfikacji wysokości słupa. Zmiana wysokości słupa. Zamknięcie okna dialogowego SŁUP: definicja Definicja stóp i ław fundamentowych (Góra) W oknie dialogowym Inspektor obiektów na zakładce Model, w drzewku wskazać Słupy Ustawienie widoku z góry. Selekcja słupów (nazwa Słupy zostanie podświetlona i na ekranie graficznym wszystkie słupy zostaną wyselekcjonowane). Robobat

9 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 9 (Stopa fundamentowa) W otwartym oknie dialogowym STOPA FUNDAMENTOWA: definicja, na zakładce Przekrój, w polu Nazwa wybrać przekrój stopy: R150x150x60 (pozostałe parametry bez zmian). (Pod słupem) Opcja umożliwia definicję stóp fundamentowych w modelu konstrukcji Otwarcie okna dialogowego: STOPA FUNDAMENTOWA: definicja. Wybór parametrów stopy fundamentowej. Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej. Zamknij Wstawienie zdefiniowanych stóp fundamentowych i zamknięcie okna dialogowego STOPA FUNDAMENTOWA: definicja. W oknie dialogowym Inspektor obiektów na zakładce Model, w drzewku wskazać Ściany (Ława fundamentowa) (Pod ścianą) (Punkty) LKM w punkty: (A-2,A-1,C-1) Analogicznie zdefiniować ławę: (D-6,D-5,E-5) Zamknij Esc Selekcja ścian (nazwa Ściany zostanie podświetlona i na ekranie graficznym wszystkie ściany zostaną wyselekcjonowane). Opcja umożliwia definicję ław fundamentowych w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego ŁAWA FUNDAMENTOWA: definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej pod zdefiniowaną już ścianą Wybór sposobu definicji stopy fundamentowej poprzez podanie punktów początkowego i końcowego ławy na rzucie kondygnacji budynku. Definicja ław fundamentowych. Zamknięcie okna dialogowego ŁAWA FUNDAMENTOWA: definicja. Wyłączenie selekcji ścian. Robobat

10 strona: 10 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Definicja okien (Okno) LKM w ścianę (C-1,E-1) W otwartym oknie dialogowym na wysokości Nazwa wybrać: R210x150 (pozostałe parametry bez zmian) P (Wstaw) LKM w punkt C-1 Opcja umożliwia definicję otworów okiennych w wybranych elementach modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż ścianę. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Wybór parametrów okna. Wybór sposobu definiowania okien. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. Wybór opcji wstawienia ściany poprzez punkt zaczepienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia. Uwaga: P oznacza wpisanie tekstu P w linii komend programu i naciśnięcie klawisza. Wskazanie punktu odniesienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia Określenie położenia okna od wskazanego punktu odniesienia. W otwartym oknie dialogowym OKNO definicja na wysokości nazwa wybrać: R150x150 (pozostałe parametry bez zmian) Wstawienie zdefiniowanego okna. Wybór parametrów okna. Robobat

11 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 11 (Wstaw) Wybór sposobu definiowania okien. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. P LKM w punkt C-1 Wybór opcji wstawienia ściany poprzez punkt zaczepienia. W linii komend pojawi się tekst: Wskazać nowy punkt zaczepienia. Wskazanie punktu odniesienia Określenie położenia okna od wskazanego punktu odniesienia. Wstawienie zdefiniowanego okna. W analogiczny sposób wstawić pozostałe okna przedstawione na rysunku poniżej; (parametry okien oznaczono kolorami): 1 - zielony okno o wymiarach 210x150; 2 - czerwony okno o wymiarach 150x150; 3 - żółty okno o wymiarach 120x150) Definicja drzwi (Drzwi) LKM wskazać ścianę pomiędzy punktami: (A-4,C-4) (Wstaw) Opcja umożliwia definicję otworów drzwiowych w wybranych elementach modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż ścianę. Otwarcie okna dialogowego DRZWI definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. W linii komend pojawi się tekst: Określ położenie otworu. Robobat

12 strona: 12 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady P W linii komend pojawi się tekst: Wskaż nowy punkt odniesienia. LKM w punkt A-4 Wskazanie punktu odniesienia Określenie położenia drzwi od wskazanego punktu odniesienia., Zamknij (Widok izometryczny SW) LKM w okno znajdujące się obok zdefiniowanych drzwi PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym na wysokości Poziom otworu: Wstawienie zdefiniowanych drzwi i zamknięcie okna dialogowego DRZWI definicja. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja okna. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Modyfikacja poziomu otworu okna. zmienić : wpisać: 2100 (Przejmij własności) Przyjęcie zmodyfikowanych własności okna i zamknięcie okna dialogowego OKNO definicja Definicja płyt (Góra) (Płyta) (Przekątna) LKM kolejno w punkty P1 i P2 (patrz rysunek poniżej) (Punkty) LKM w punkt 1 (patrz rysunek poniżej) Ustawienie widoku z góry. Opcja umożliwia definicję płyt stropowych w modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego PŁYTA definicja i przyjęcie wartości domyślnych wszystkich parametrów. Wybór sposobu definiowania pierwszej płyty poprzez wskazanie przekątnej; płyta zostanie zdefiniowana na konturze prostokąta określonego przekątną. Definicja pierwszej płyty. Wybór sposobu definiowania drugiej płyty poprzez podanie kolejnych punktów określających geometrię płyty. Definicja drugiej płyty. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż kolejny punkt. Robobat

13 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 13 U (Opcja dostępna jest również PKM / Łuk) LKM kolejno w punkty 2,3,4,5,6,7,8 (patrz rysunek poniżej) Zamknij Włączenie opcji umożliwiającej definicję płyty po łuku. Definicja kolejnych punktów drugiej płyty. Zamknięcie okna dialogowego PŁYTA definicja Kopiowanie kondygnacji (Widok izometryczny SW) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć Parter (nazwa Parter zostanie podświetlona) LKM w polu: Wysokość wpisać 3.6 W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć Parter (nazwa Parter zostanie podświetlona) PKM na nazwę Parter Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Selekcja wybranej kondygnacji. W dolnej części Inspektora obiektów pojawią się ikony: Nazwa i Wysokość [m] Zmiana wysokości kondygnacji. Akceptacja zmiany wysokości kondygnacji. Wybór Parteru (na ekranie graficznym zostaną podświetlone wszystkie elementy znajdujące się na aktualnym piętrze). Otwarcie menu kontekstowego. Robobat

14 strona: 14 Kopiuj piętro W otwartym oknie dialogowym na wysokości Kopiuj aktywną kondygnację wpisać: 3 OK (Pokaż cały budynek) RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Kopiowanie aktywnej kondygnacji. Określenie liczby powtórzeń bieżącej kondygnacji. Zamknięcie okna dialogowego Kopiowanie aktywnej kondygnacji. Wybranie tej opcji powoduje, że na ekranie przedstawiany będzie cały model konstrukcji Modyfikacja i definicja elementów ostatniej kondygnacji (Pokaż aktywne piętro) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, LKM w drzewku zaznaczyć 3 Piętro (nazwa 3 Piętro zostanie podświetlona) PKM Wybranie tej opcji powoduje, że na ekranie przedstawiana będzie jedynie aktywna (wybrana) kondygnacja budynku. Selekcja wybranej kondygnacji. Otwarcie menu kontekstowego. Robobat

15 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 15 Aktywuj piętro (Góra) Wybór opcji z menu kontekstowego (na ekranie graficznym przestawiana będzie tylko aktywna kondygnacja budynku). Ustawienie widoku z góry. Za pomocą dostępnych opcji programu AutoCAD, usunąć i zmodyfikować elementy ostatniej kondygnacji tak jak pokazano na rysunku poniżej Definicja płaszczyzny ukośnej (Lewy) (Polilinia) LKM w punkt 1, a następnie punkt 2 pokazane na rysunku poniżej Ustawienie widoku z lewej strony. Wybór opcji programu AutoCAD umożliwiającej definicję polilinii. W linii komend pojawi się tekst: Podaj punkt początkowy. Definicja polilinii. Robobat

16 strona: 16 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady (Definicja płaszczyzn) W otwartym oknie dialogowym Definicja płaszczyzn, w polu Nazwa płaszczyzny wpisać Dach Opcja umożliwia definicję płaszczyzn pośrednich (poziomych) lub płaszczyzn ukośnych, na których definiowane mogą być elementy modelu konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego: Definicja płaszczyzn. Definicja parametrów płaszczyzny. Wybór płaszczyzny ukośnej, która określana jest zgodnie z geometrią wybranej polilinii. (Wskaż) LKM w zdefiniowaną polilinię LKM w punkt 1, a następnie 2 pokazane na rysunku poniżej Wybór sposobu definiowania płaszczyzny ukośnej. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz polilinię. Wskazać polilinię. W linii komend pojawi się tekst: Podaj pierwszy punkt. Uwaga: Widok konstrukcji prezentowany na ekranie jest automatycznie zmieniany na rzut aktywnej kondygnacji. Definicja płaszczyzny. (Lewy) (Dołącz do płaszczyzny) Ustawienie widoku z lewej strony. Opcja umożliwia dociągnięcie wybranych elementów konstrukcji do wskazanej płaszczyzny ukośnej. Geometria elementów konstrukcji dostosowywana jest do spadku płaszczyzny ukośnej. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz płaszczyznę. Robobat

17 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 17 LKM w zdefiniowaną płaszczyznę LKM w płytę prezentowaną kolorem czerwonym na rysunku poniżej W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty. Akceptacja wyboru wszystkich elementów, które zostaną dołączone do płaszczyzny. Selekcja płyty. PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym PŁYTA: definicja, na zakładce Przekrój, w polu Odsunięcie brzegu płyty wpisać: 500 Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego PŁYTA: definicja. Definicja parametrów płyty. LKM na zakładkę Szczegóły i wybrać: Wybór sposobu zakończenia krawędzi płyty (pionowo). Zamknij LKM w belkę prezentowaną kolorem czerwonym na rysunku poniżej Modyfikacja parametrów płyty i zamknięcie okna dialogowego PŁYTA: definicja. Selekcja belki. Robobat

18 strona: 18 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady PKM Modyfikuj LKM na zakładkę Szczegóły Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego BELKA: definicja. Zmiana zakładki w oknie dialogowym. Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Zamknij Modyfikacja parametrów belki i zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja. Analogicznie zmodyfikować belkę w osi E LKM w belkę zaznaczoną na rysunku poniżej kolorem czerwonym Selekcja belki. Robobat

19 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 19 PKM Modyfikuj Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego BELKA: definicja. Wybór parametrów jak na rysunku poniżej. Zamknij Modyfikacja parametrów belki i zamknięcie okna dialogowego BELKA: definicja. (Góra) (Przesuń) Ustawienie widoku z góry. Za pomocą opcji programu AutoCAD zmodyfikować położenie belki (zlicować ze słupem i ścianą). Analogicznie zmodyfikować belkę w osi 3 (Widok izometryczny SW) Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Robobat

20 strona: 20 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Modyfikacja okna (Lewy) (Polilinia) Ustawienie widoku z lewej strony. Za pomocą opcji programu AutoCAD umożliwiającej definicję polilinii utworzyć kształt okna jak na rysunku poniżej (oznaczony kolorem czerwonym). W linii komend pojawi się tekst: Określ punkt początkowy. LKM w okno PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym OKNO - definicja, na wysokości Nazwa nacisnąć ikonę (Utwórz nowy) Selekcja okna umożliwiająca modyfikację parametrów okna. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego OKNO definicja. Otwarcie okna dialogowego Lista okien. Wybór opcji służącej do tworzenia nowego profilu okna. Otwarcie okna dialogowego Definicja okna. Wybór opcji służącej do definicji okna o dowolnym kształcie. W polu Nazwa wpisać: Okno (Wskaż) LKM na ekranie graficznym wskazać utworzoną polilinię OK Zdefiniowanie nazwy tworzonego okna. Wybór opcji służącej do definicji kształtu przekroju poprzecznego poprzez selekcję polilinii. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekt. Selekcja polilinii. Otwarcie okna dialogowego Definicja okna. Akceptacja parametrów okna i otwarcie okna dialogowego Lista okien. Robobat

21 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 21 Zamknij W polu Nazwa wybrać: Okno Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Lista okien i otwarcie okna dialogowego OKNO - definicja. Wybór zdefiniowanego okna. Utworzenie zmodyfikowanego okna i zamknięcie okna dialogowego OKNO - definicja Rysunki szalunkowe Rzut fundamentów W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model, w drzewku zaznaczyć Budynek (nazwa Budynek zostanie podświetlona) PKM na nazwie Budynek Selekcja modelu budynku. Otwarcie okna kontekstowego. Automatyczne pozycjonowanie Opcja umożliwia automatyczne nadawanie pozycji zdefiniowanym elementom konstrukcji. Otwarcie okna dialogowego Automatyczne pozycjonowanie i przyjęcie parametrów domyślnych. Uruchom (Utwórz rzut fundamentów) W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, w drzewku dwukrotnie nacisnąć LKM na nazwie: Rzut fundamentów 1 Uruchomienie operacji automatycznego nadawania pozycji. Pozycjonowanie jest przeprowadzane automatycznie dla wszystkich wybranych elementów konstrukcji. Utworzenie rysunku rzutu fundamentów prezentowanego na nowej zakładce edycyjnej (Arkusz edycyjny) utworzonej w dolnej części ekranu. Powstały rysunek (Rzut fundamentów 1) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Aktywacja rysunku rzutu fundamentów i jego prezentacja na ekranie graficznym. W dolnej części Inspektora obiektów pojawiają się ikony: Nazwa i Skala. LKM kliknąć dwukrotnie Skala: a następnie wpisać: 1:50 (Opis elementów) w polu Zmiana skali rysunku. Akceptacja zmiany skali rysunku. Opcja umożliwia opis elementów konstrukcji budynku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż obiekty. UWAGA: Opisywanie elementów konstrukcji jest możliwe na utworzonych rysunkach (rzutach kondygnacji lub fundamentów i na przekrojach). Robobat

22 strona: 22 Na ekranie graficznym LKM zaznaczyć oknem wszystkie elementy znajdujące się na rzucie fundamentów LKM wskazać położenie opisu (1 lub 2 punkty) w wybranym miejscu rysunku (patrz rysunek poniżej) Analogicznie wskazać miejsce opisu dla kolejnych elementów (Wstaw wymiar grupowy) LKM wskazać elementy SF3,SC_07,SF6 (znajdujące się w osi 1) i SF6 (w osi 3) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw wymiar grupowy) LKM zaznaczyć oknem elementy konstrukcji (okno oznaczone kolorem czarnym na rysunku poniżej) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja wyboru wszystkich elementów konstrukcji. Określenie położenia opisu. Akceptacja położenia opisu. Opis elementów różnego typu (program sam rozpoznaje różne elementy - słupy, belki, stopy fundamentowe itp. - i automatycznie dokona opisów). Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. UWAGA: Utworzone linie wymiarowe mogą być modyfikowane przy pomocy dwóch opcji znajdujących się w menu programu RCAD Rysunki szalunkowe: Dodaj punkt podziału i Usuń punkt podziału. Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Robobat

23 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 23 (Wstaw wymiar prosty) LKM wskazać elementy do zwymiarowania - przeciąć elementy linią pomocniczą np. podając jej punkt początkowy 1 i końcowy 2 (patrz rysunek poniżej) LKM wskazać położenie linii wymiarowej (patrz rysunek poniżej) LKM na utworzoną linię wymiarową PKM Modyfikuj W otwartym oknie dialogowym Linia wymiarowa, na zakładce Elementy RCADa, wyłączyć: Ściana i Oś konstrukcyjna (opcja jest wyłączona, gdy znika symbol ) Rzut kolejnych pięter można utworzyć za pomocą ikony (Utwórz rzut piętra) postępując analogicznie jak przy tworzeniu rzutu fundamentów Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla pojedynczych elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. Selekcja elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż położenie linii wymiarowej: Utworzenie linii wymiarowej dla wskazanych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Selekcja linii wymiarowej. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Linia wymiarowa. Modyfikacja linii wymiarowych. Akceptacja modyfikacji linii wymiarowej i zamknięcie okna dialogowego Linia wymiarowa. Utworzenie rysunku rzutu piętra (np. Rzut-Parter (+3.60m)) który, jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Robobat

24 strona: 24 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Przekrój pionowy LKM przejść na zakładkę Model znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego (Góra) (Utwórz przekrój pionowy) LKM wskazać 1, a następnie 2 punkt przekroju A-A (oznaczonego na rysunku poniżej kolorem czerwonym) Zmiana wyglądu ekranu graficznego. Ustawienie widoku z góry. Opcja umożliwia generację przekroju pionowego modelu konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Wprowadź pierwszy punkt. Określenie punktów definiujących linię przecięcia przekroju pionowego. Zatwierdzenie zdefiniowanych punktów. W linii komend pojawia się tekst: Określ głębokość przekroju. Robobat

25 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 25 LKM wskazać punkt 3 określając głębokość przekroju Określenie głębokości przekroju i utworzenie przekroju prezentowanego na arkuszu edycyjnym. Powstały przekrój pionowy (Przekrój A-A) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. (Wstaw wymiar grupowy) LKM zaznaczyć oknem elementy konstrukcji (okno oznaczone kolorem czarnym na rysunku poniżej) LKM wskazać dwa punkty linii wymiarowej określając jej orientację, a następnie ustalić jej położenie (patrz rysunek poniżej) (Wstaw symbol poziomu) Na wysokości punktu 1 LKM kliknąć w punkt docelowy (patrz rysunek poniżej) określając położenie symbolu Opcja umożliwia tworzenie linii wymiarowych dla elementów konstrukcji znajdujących się na wygenerowanych rzutach lub przekrojach projektowanego obiektu. W linii komend pojawi się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja oknem elementów konstrukcji. Akceptacja selekcji elementów konstrukcji. W linii komend pojawi się tekst: Pierwszy punkt: Utworzenie linii wymiarowej dla wybranych elementów. Program automatycznie rozpozna zaznaczone elementy i odpowiednio pogrupuje linie wymiarowe. Opcja umożliwia wstawienie symbolu poziomu w wybranym miejscu rysunku. W linii komend pojawi się tekst: Wskaż pierwszy punkt. Określenie położenia pierwszego symbolu poziomu. Robobat

26 strona: 26 LKM w punkty określające poziom kolejnych kondygnacji RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Określenie położenia kolejnych symboli poziomu. Wstawienie symbolu poziomu. Analogicznie utworzyć przekrój B-B (oznaczony kolorem zielonym na rysunku powyżej) Widok 3D LKM przejść na zakładkę Model znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego (Widok izometryczny SW) (Utwórz widok 3D) Zmiana wyglądu ekranu graficznego. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji. Opcja umożliwia automatyczną generację trójwymiarowego widoku modelu konstrukcji. Utworzenie widoku 3D prezentowanego na zakładce Arkusz edycyjny. Powstały widok 3D (Widok 1) jest umieszczany w drzewku znajdującym się na zakładce Pozycje w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Analogicznie utworzyć Widok 2 (Widok izometryczny NW) Robobat

27 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: Przygotowanie wydruku PKM w zakładkę Arkusz edycyjny znajdującą się w dolnej części ekranu graficznego Z szablonu A1 RoboBAT 048.dwt Otwórz OK w otwartym oknie dialogowym Wstaw arkusze LKM w zakładkę A1 RoboBAT W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, LKM wybrać rysunek o nazwie: Rzut fundamentów 1 PKM Dodaj do aktualnego wydruku LKM w miejscu docelowym dla wydruku (patrz rysunek poniżej) Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego: Wybierz szablon z pliku Wybór szablonu z listy dostępnych szablonów (z katalogu RCAD 7.0 / Cfg), zamknięcie okna dialogowego Wybierz szablon z pliku. Zamknięcie okna dialogowego Wstaw arkusze. Na pasku u dołu ekranu pojawia się dodatkowa zakładka (A1 RoboBAT). Przejście do arkusza wydruku. Wybór rysunku o nazwie Rzut fundamentów 1. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór tej opcji spowoduje pojawienie się w obrębie szablonu widoku o nazwie Rzut fundamentów 1. Umiejscowienie rysunku w obrębie szablonu A1 RoboBAT. Przenieść w sposób analogiczny pozostałe rysunki (porównaj rysunek poniżej). (Elementy Zestawienie podsumowujące) LKM w miejscu docelowym dla wydruku (patrz rysunek poniżej) LKM w tabele na ekranie graficznym PKM Modyfikuj Uruchomienie opcji powoduje wstawienie na rysunek zestawienia podsumowującego elementy. W linii komend pojawi się tekst: Zakres zestawienia <Wszystko>: UWAGA: Zestawienie może zostać dodane jedynie na utworzony szablon (wygenerowany rysunek); nie może zostać wstawione do modelu konstrukcji lub na arkuszu edycyjnym. Akceptacja zakresu zestawienia. W linii komend pojawi się tekst: Wprowadź punkt wstawienia tabeli: Umiejscowienie tabeli w obrębie szablonu A1 RoboBAT. Selekcja tabeli. Otwarcie menu kontekstowego. Wybór opcji z menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego: Modyfikacja wybranej tabeli. Robobat

28 strona: 28 LKM na zakładkę: Składniki i układ tabeli LKM w Składniki (lewa strona okna dialogowego), a następnie wyłączyć Ratio (opcja jest wyłączona, gdy znika symbol ) LKM w Podsumowania, a następnie wyłączyć Po kondygnacjach i Po typach materiału RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Zmiana zakładki w oknie dialogowym. Modyfikacja zestawienia poprzez wybór składników tabeli. Modyfikacja zestawienia poprzez wybór składników tabeli. Modyfikacja tabeli (w prawej części okna dialogowego prezentowany jest zdefiniowany układ tabeli). OK Modyfikacja tabeli i zamknięcie okna dialogowego: Modyfikacja wybranej tabeli. Robobat

29 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: Integracja z RCAD Żelbet Generacja rysunków szalunkowych W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, w drzewku zaznaczyć SC 0_4 (nazwa SC 0_4 zostanie podświetlona) PKM na nazwie SC 0_4 Eksport rys. szalunkowych do RCAD Żelbet W lewej części okna dialogowego Kreator rysunków szalunkowych LKM wskazać pozycję: Wybór elementu konstrukcji (ściany) o nazwie SC 0_4. Otwarcie menu kontekstowego. Opcja służy do automatycznego otwarcia programu RCAD Żelbet i stworzeniu w nim rysunku szalunkowego wybranego elementu (pozycji). Otwarcie okna dialogowego: Kreator rysunków szalunkowych. Wskazanie pozycji rysunkowej. W polu edycyjnym Nowy plik: wpisać nazwę pliku: (np. rys_szalunkowy) Dalej >> Podanie nazwy pliku, w którym wygenerowany zostanie rysunek szalunkowy. Zmiana wyglądu okna dialogowego Kreator rysunków szalunkowych i przyjęcie wartości domyślnych (układ, skala oraz rodzaj rysunków) Generuj Zamknięcie okna dialogowego Kreator rysunków szalunkowych i automatyczne utworzenie rysunku szalunkowego wybranego elementu konstrukcji w programie RCAD Żelbet. UWAGA: W programie RCAD Żelbet pojawia się dodatkowy pasek narzędzi Rysunki szalunkowe, dzięki któremu można modyfikować parametry graficzne rysunku szalunkowego oraz tworzyć przekroje w dowolnym, wskazanym przez użytkownika miejscu. LKM wskazać miejsce wstawienia rysunku W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, w drzewku dwukrotnie kliknąć SC 0_4 Widok z przodu (nazwa SC 0_4 Widok z przodu zostanie podświetlona) LKM wskazać symbol przekroju 2 LKM kliknąć w środkowy uchwyt, ponownie LKM kliknąć w miejsce docelowe (patrz rysunek poniżej) określając głębokość przekroju Określenie położenia rysunku szalunkowego wybranego elementu konstrukcji. Prezentacja pozycji SC 0_4 Widok z przodu na ekranie graficznym przy użyciu możliwie jak największego powiększenia. Symbol przekroju zostanie podświetlony. Modyfikacja głębokości przekroju i automatyczna aktualizacja rysunku SC_ 04 Przekrój 2-2. Robobat

30 strona: 30 RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady (Utwórz przekrój) LKM w ścianę na ekranie graficznym LKM w punkt 1, a następnie punkt 2 (patrz rysunek poniżej) LKM w punkt 3 Opcja umożliwia definicję przekroju w wskazanym przez użytkownika miejscu. W linii komend pojawia się tekst: Wybierz obiekty: Selekcja obiektów. Akceptacja wyboru obiektu. W linii komend pojawia się tekst: Wskaż pierwszy punkt przekroju. Określenie kolejnych punktów definiujących przekrój. W linii komend pojawia się tekst: Określ głębokość/kierunek przekroju: Określenie głębokości przekroju. W linii komend pojawia się tekst: Wskaż punkt wstawienia przekroju. LKM wskazać miejsce wstawienia przekroju Określenie położenia przekroju na rysunku. Robobat

31 RCAD Rysunki szalunkowe wersja Przykłady strona: 31 W podobny sposób można utworzyć rysunki szalunkowe dla dowolnej ilości odpowiednich elementów konstrukcyjnych LKM w Okno znajdujące się w menu głównym i wybór nazwy wyjściowego pliku w RCAD Rysunki szalunkowe Powrót do wyjściowego pliku programu RCAD Rysunki szalunkowe. UWAGA: Na zakładce Pozycje programu RCAD Rysunki szalunkowe pozycje są oznaczone ikoną, która oznacza, że dana pozycja posiada rysunek szalunkowy stworzony w programie RCAD Żelbet; dwukrotne naciśnięcie tej ikony powoduje automatyczne uruchomienie programu RCAD Żelbet i otwarcie rysunku szalunkowego danej pozycji Generacja zbrojenia dla elementów W oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Pozycje, w drzewku zaznaczyć SF 1 (nazwa S 0_1 zostanie podświetlona) PKM na nazwie SF 1 Wybór elementu konstrukcji (stopy fundamentowej) o nazwie SF 1. Otwarcie menu kontekstowego. Automatyczne zbrojenie Opcja służy do automatycznego tworzenia rysunku zbrojenia dla wybranego elementu (pozycji). Otwarcie okna dialogowego: Kreator rysunków szalunkowych. Robobat

32 strona: 32 W lewej części okna dialogowego Kreator rysunków szalunkowych LKM wskazać: RCAD Rysunki Szalunkowe wersja Przykłady Wskazanie pozycji rysunkowej. W prawej części okna dialogowego Kreator rysunków szalunkowych LKM wskazać utworzony plik: Wskazanie pliku, w którym wygenerowany zostanie rysunek szalunkowy wraz ze zbrojeniem. Dalej >> Otwarcie okna dialogowego Stopa fundamentowa GEOMETRIA. Dalej > Wstaw Zmiana wyglądu okna dialogowego Stopa fundamentowa GEOMETRIA i przyjęcie parametrów domyślnych. Wstawienie rysunku szalunkowego wraz ze zbrojeniem. W linii komend pojawia się tekst: Numer pozycji zbrojenia. Akceptacja numeru pozycji zbrojenia. Uruchamiane zostanie makro programu RCAD Żelbet odpowiednie dla wybranego typu elementu konstrukcji. W linii komend pojawia się tekst: Określ drugi punkt : LKM wskazać miejsce wstawienia makra Określenie położenia makra programu RCAD Żelbet dla wybranego typu elementu konstrukcji (rysunek stopy fundamentowej wraz ze zbrojeniem) na rysunku. W podobny sposób można utworzyć rysunki szalunkowe dla innych elementów konstrukcyjnych UWAGA: Nie dla wszystkich elementów konstrukcji możliwe jest automatyczne stworzenie rysunków zbrojenia. Aby dla danego elementu mogło zostać wygenerowane zbrojenie, musi on spełniać odpowiednie warunki geometryczne, realizowane przez makra w programie RCAD Żelbet. Robobat

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI RCAD Stal wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Stal do wykonania projektu hali

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET AutoCAD Structural Detailing - Żelbet - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Rysunki Szalunkowe

AutoCAD Structural Detailing Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Rysunki Szalunkowe AutoCAD Structural Detailing 2010 Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Rysunki Szalunkowe Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9 Co nowego 2018 Spis treści NOWOŚCI... 5 Zakrzywiona płyta czołowa... 5 Belka oparta na słupie... 5 Płatew Omega... 6 Płatew prostokątna... 6 Połączenie rur... 7 Edycja wielu połączeń... 7 Kreator Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 13 1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium Ten przykład przedstawia

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Advance Concrete. Podręcznik szkoleniowy

Advance Concrete. Podręcznik szkoleniowy Advance Concrete Podręcznik szkoleniowy Spis treści O przewodniku...9 Jak korzystać z przewodnika...10 Lekcja 1: Tworzenie siatki budowli...11 Krok 1: Tworzenie domyślnej siatki budowli...11 Krok 2: Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna.

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. 1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. Rozpocząć nowy projekt z szablonem: RAC_WK.rte. Ustawić jednostki długości: centymetry. Utworzyć osie pionowe w odstępach 600, 300, 600, 600, 300.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI GIS i infrastruktura TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI 1. Przygotowanie szablonu. 1. W AutoCAD Civil 3D 2011 wybierz polecenie Otwórz (polecenie otwierające rysunek). 2. W oknie dialogowym Wybierz

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Lokalizacja... 5 Zgodność z AutoCAD Nowe punkty lokalizacji... 5 Pale z obiektów ACIS... 5

SPIS TREŚCI. Lokalizacja... 5 Zgodność z AutoCAD Nowe punkty lokalizacji... 5 Pale z obiektów ACIS... 5 Co nowego w Advance Concrete 2015 Co nowego w Autodesk Advance Concrete 2015 SPIS TREŚCI ZMIANA MARKI... 5 POZOSTAŁE... 5 Lokalizacja... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 MODEL... 5 Nowe punkty lokalizacji...

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing 2010. Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Żelbet

AutoCAD Structural Detailing 2010. Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Żelbet AutoCAD Structural Detailing 2010 Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Żelbet Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie

Bardziej szczegółowo

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP...

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... 2 3. PODSTAWOWE OPERACJE WYKONYWANE PODCZAS TWORZENIA MODUŁU... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI 1. PRZYKŁADY... 3 1.1. PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRĘTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM EKRANÓW SYSTEMU ROBOT MILLENNIUM...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

RCAD Żelbet wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

RCAD Żelbet wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI RCAD Żelbet wersja 7.1 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU... 7 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE/PROGRAMOWE... 7 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 7 2. OPIS PROGRAMU...15 2.1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie przewodów w szafie

Prowadzenie przewodów w szafie Prowadzenie przewodów w szafie Zasady SEE pozwala wykonać automatyczne prowadzenie przewodów pomiędzy wstawionymi aparatami (widokami aparatów) na rysunkach szaf, tzn. Okablowanie wewnętrzne. Program oblicza

Bardziej szczegółowo

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II.

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II. Przestrzeń AutoCAD-a jest zbudowana wokół kartezjańskiego układu współrzędnych. Oznacza to, że każdy punkt w przestrzeni posiada trzy współrzędne (X,Y,Z). Do tej pory wszystkie rysowane przez nas projekty

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0 ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE - Wersja 2.0 Luty 2015 1 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę Program Intericad T5 Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad Tworzenie zabudowy kuchennej w Intericad T5 Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko v. 0.1, marzec 2009 2 1. Definicjazadania 6m 1m 4m 1m ściana20cm Beton B30 grubość: 20 cm 2m ściana25cm otwór ściana25cm 2m obciążenie równomierne:

Bardziej szczegółowo

Rysowanie istniejącego profilu

Rysowanie istniejącego profilu BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie istniejącego profilu Rysuje przekrój poprzeczny lub widoki boczne pozycji istniejącej na rysunku. Ikona: Polecenie: STI Menu: Stal Rysuj istniejący Polecenie służy do rysowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT Zajęcia nr 1 Część 1-30 min 1. Informacja ogólna o przedmiocie, o programie, o wymaganiach. 2. Zasady pracy zespołu projektowego oraz pracy w pracowni. 3. Co to jest CAD, modelowanie parametryczne, BIM?

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie

CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie Spis treści Spis treści...2 1 Instalacja...3 2 Wybór części (Przykład: DIN 912, M5x30, 8.8, bez powłoki)...5 2.1 Sposób 1: Drzewo części...5 2.2 Sposób

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

ZAD. 1. Wymiarowanie rysunku półwidok-półprzekrój, tworzonego na poprzednich zajęciach.

ZAD. 1. Wymiarowanie rysunku półwidok-półprzekrój, tworzonego na poprzednich zajęciach. INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ 12 Z KURSU IPP AutoCAD ZAD. 1. Wymiarowanie rysunku półwidok-półprzekrój, tworzonego na poprzednich zajęciach. Do zwymiarowania rysunku półprzekroju konieczne jest stworzenie nowego

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014.

Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014. Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014. Poniżej przedstawiony zostanie przykładowy rysunek wykonany w programie AutoCAD 2014. Po uruchomieniu programu należy otworzyć szablon KKM, w którym znajdują

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

1. Proces przesyłania wniosku o koordynację

1. Proces przesyłania wniosku o koordynację Dodatek K. Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem technologii igeomap/epodgik Technologia igeomap/epodgik oprócz obsługi prac geodezyjnych służy

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo