9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium"

Transkrypt

1 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji: przykładowo zapis (0,0,6) (8,0,6) oznacza, że początek pręta znajduje się w węźle o współrzędnych x = 0.0, y = 0.0 i z = 6.0, natomiast koniec pręta w węźle o współrzędnych x = 8.0, y = 0.0 i z = 6.0. Separatorem (ustawionym w systemie operacyjnym Windows) oddzielającym kolejne współrzędne jest w tym przypadku przecinek, Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej, stalowej ramy przestrzennej prezentowanej na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m) i (kn). Każda z ram konstrukcji obciążona zostanie czterema przypadkami obciążenia, z których trzy pokazano na poniższym rysunku. PRZYPADEK 2 PRZYPADEK 3 PRZYPADEK 4 Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki.

2 strona: 306 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać przedostatnią ikonę w pierwszym wierszu (Projektowanie ramy przestrzennej) Definicja modelu konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA Model konstrukcji / Pręty LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Słup LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 340 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) Wpisać współrzędne: (0,0,0) (0,0,6), Dodaj (8,0,0) (8,0,6) Dodaj LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: Belka LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 300 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,0,6) (8,0,6) Dodaj LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Podpory LKM w pole Aktualna selekcja (aktywna jest opcja Punkt/węzeł) przejść na ekran graficzny; trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczyć oknem wszystkie dolne węzły słupów OPIS Z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium należy wybrać ekran PRĘTY Wybór charakterystyk pręta UWAGA: jeżeli profil HEB 340 nie jest dostępny na liście, należy nacisnąć klawisz ( ) znajdujący się na wysokości pola Przekrój i w oknie dialogowym Nowy przekrój dodać ten profil do listy aktywnych profili Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupy konstrukcji) Definicja dwóch słupów ramy Rozpoczęcie definiowania belki i wybór jej charakterystyk UWAGA: jeżeli profil HEB 300 nie jest dostępny na liście, należy nacisnąć klawisz ( ) znajdujący się na wysokości pola Przekrój i w oknie dialogowym Nowy przekrój dodać ten profil do listy aktywnych profili Rozpoczęcie definiowania belki w konstrukcji Definicja belki Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definiowanie podpór Wybór węzłów konstrukcji, w których zdefiniowane zostaną podpory konstrukcji W polu Aktualna selekcja wpisane zostaną wyselekcjonowane węzły: 1 3

3 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 307 W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) Wybór typu podpory LKM w klawisz Zastosuj Wybrany typ podpory zostanie nadany w wyselekcjonowanych węzłach konstrukcji; poniższy rysunek prezentuje dotychczas zdefiniowaną konstrukcję LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium. UWAGA: Jeżeli konstrukcja nie jest widoczna na ekranie, należy nacisnąć ikonę Widok początkowy. CTRL+A Edycja / Edytuj / Lustro pionowe Graficznie ustaw położenie pionowej osi symetrii w miejscu prawego słupa (x = 8), LKM, Zamknij LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Obciążenia LKM w klawisz Nowy znajdujący się w oknie dialogowym Przypadki obciążeń LKM w pole Natura Wiatr LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w pole Natura Eksploatacyjne LKM w klawisz Nowy Selekcja wszystkich prętów Odbicie lustrzane wybranych prętów Wykonanie symetrii osiowej wybranych prętów i zamknięcie okna Symetria pionowa Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definiowanie obciążeń konstrukcji Definicja przypadku obciążenia o naturze: ciężar własny i standardowej nazwie STA1 Wybór natury przypadku obciążenia: wiatr Definicja dwóch przypadków obciążenia o naturze: wiatr i standardowych nazwach: WIATR1 i WIATR2 Wybór natury przypadku obciążenia: eksploatacyjne Definicja przypadku obciążenia o naturze: eksploatacyjne i standardowej nazwie EKSP1 W pierwszym rzędzie automatycznie został nadany ciężar własny na wszystkich prętach konstrukcji (na kierunku -Z ) LKM w drugie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 2. przypadku obciążenia WIATR1 Definicja obciążeń działających dla drugiego przypadku obciążenia

4 strona: 308 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w sąsiednie pole w kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia siłami węzłowymi LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym górnego węzła lewego słupa (nr 2) LKM w pole w kolumnie "FX=" i wpisanie wartości LKM w trzecie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 3. przypadku obciążenia WIATR2 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym skrajnego, prawego słupa (nr 4) LKM w pole w kolumnie "px=" i wpisanie wartości LKM w czwarte pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 4. przypadku obciążenia EKSP1 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym obu przęseł belki (nr 3 i 5) LKM w pole w kolumnie "pz=" i wpisanie wartości Wybór typu obciążenia Wybór węzłów, do których przykładane będzie obciążenie siłami węzłowymi Wybór kierunku i wartości obciążenia siłą Definicja obciążeń działających dla trzeciego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego Definicja obciążeń działających dla czwartego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne UWAGA: 2 pręty możemy jednocześnie wyselekcjonować oknem lub kolejno wskazując z wciśniętym klawiszem CTRL wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego LKM w dowolny punkt okna Widok CTRL + A Mając aktywne pole graficzne z modelem konstrukcji Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz) i wpisanie współrzędnej {0,10,0} LKM w pole Liczba powtórzeń {1} Selekcja wszystkich prętów konstrukcji (wyselekcjonować je można również za pomocą okna) Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Definicja liczby powtórzeń wykonywanej operacji przesunięcia

5 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 309 Wykonaj, Zamknij Wykonanie translacji konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Translacja Widok / Rzutowanie / 3d xyz Wybór widoku aksonometrycznego konstrukcji (patrz rysunek poniżej) LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Pręty Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definiowanie prętów LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Belka LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 300 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) Wybór charakterystyk pręta Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (16,0,6) (16,10,6), Dodaj Definicja belki pomiędzy węzłami 6 i 12 konstrukcji LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Pręt LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu IPE 220 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (16,0,6) (16,10,0), Dodaj (16,10,6) (16,0,0), Dodaj LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór charakterystyk pręta UWAGA: jeżeli profil IPE 220 nie jest dostępny na liście, należy nacisnąć klawisz ( ) znajdujący się na wysokości pola Przekrój i w oknie dialogowym Nowy przekrój dodać ten profil do listy aktywnych profili Rozpoczęcie definiowania stężeń Definicja stężeń Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium LKM w okno z widokiem konstrukcji Selekcja trzech ostatnio zdefiniowanych prętów (belki i stężeń) przy wciśniętym klawiszu CTRL należy kliknąć lewym klawiszem myszki w trzy pręty

6 strona: 310 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz), {-8,0,0} LKM w pole Liczba powtórzeń {2} Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Definicja liczby powtórzeń wykonywanej operacji przesunięcia Wykonaj, Zamknij Wykonanie translacji prętów i zamknięcie okna dialogowego Translacja Analiza konstrukcji LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Rezultaty / Rezultaty Rozpoczęcie obliczeń dla zdefiniowanej konstrukcji. Po zakończeniu obliczeń uruchomiony zostanie ekran REZULTATY systemu Robot Millennium. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Wykresy i tabelę prezentującą wartości reakcji Analiza wyników Z górnego paska selekcji wybór 4: EKSP1 wybór zakładki Deformacja w oknie Wykresy włączenie opcji Deformacja Wybór prezentacji wyników dla czwartego przypadku obciążeniowego Wybór prezentacji deformacji konstrukcji dla wybranego przypadku obciążeniowego LKM w klawisz Zastosuj Prezentacja deformacji konstrukcji (rysunek poniżej); podobnie można przedstawiać wykresy innych wielkości dostępnych w oknie dialogowym Wykresy Wyłączenie opcji Deformacja w oknie dialogowym Wykresy, Zastosuj LKM w tabeli Reakcje w pole z nazwą kolumny Fz Kolumna Fz zostaje podświetlona

7 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 311 Format / Wyrównywanie / Do środka Format / Czcionka / Pogrubiona PKM w dowolnym miejscu tabeli reakcji Kolumny LKM w zakładkę Podpory, włączenie opcji Kod podpory, OK Edycja prezentacji wyników dla siły Fz Wywołanie na ekran menu kontekstowego Wybór opcji Kolumny, która powoduje otwarcie okna dialogowego do wyboru prezentowanych w tabeli wielkości W tabeli pojawia się dodatkowa kolumna zawierająca kody zdefiniowanych dla konstrukcji podpór, przykładowo: bbbbbb oznacza utwierdzenie, bbbwww - przegub Wymiarowanie stali Norma PN90/B LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Wymiarowanie / Wymiarowanie stali/aluminium LKM w klawisz Lista w wierszu Weryfikacja prętów w oknie Obliczenia W polu znajdującym się nad klawiszem Poprzednia należy wpisać: 1do10, Zamknij LKM w klawisz Selekcja przypadków obciążeniowych w oknie Obliczenia LKM w klawisz Wszystko, Zamknij LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowanie stalowych prętów konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Definicje i okno dialogowe Obliczenia. Otwarcie okna dialogowego Selekcja prętów Wybór prętów, które będą weryfikowane Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybór wszystkich przypadków obciążeniowych Rozpoczęcie wymiarowania wybranych prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej LKM w wiersz, w którym znajdują się wyniki skrócone dla pręta nr 3 Otwarcie okna Wyniki dla wybranego pręta

8 strona: 312 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w zakładkę Wyników uproszczonych Prezentacja wyników wymiarowania pręta numer 3; okno ma postać pokazaną na poniższym rysunku Zamknięcie okien Wyników i Wyników - weryfikacji prętów Wymiarowanie połączeń stalowych Norma: Eurocode 3 LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Wymiarowanie / Połączenia Mając aktywne (podświetlone) pole graficzne z widokiem konstrukcji wybrać z menu: Widok / Rzutowanie / zx Selekcja lewego, skrajnego słupa i lewego przęsła belki - przy wciśniętym klawiszu CTRL należy kliknąć lewym klawiszem myszki w wymienione pręty Rozpoczęcie wymiarowania połączeń stalowych w konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na cztery części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Definicja połączenia, okno zawierające rysunek zdefiniowanego połączenia oraz okno dialogowe Zdefiniowane połączenia. Wybór prezentacji konstrukcji w rzucie na płaszczyznę zx (współrzędna y jest przyjmowana jako 0) Wybór prętów, dla których weryfikowane będzie połączenie; wyselekcjonowane pręty wskazano na poniższym rysunku strzałkami

9 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 313 LKM w klawisz Utwórz znajdujący się w oknie Definicja połączenia Wybrać opcję Połączenie spawane znajdującą się w oknie dialogowym Definicja połączenia (zakładka Profile), Zastosuj LKM w pole Widok połączenia zawierające rysunek zdefiniowanego połączenia Analiza / Obliczenia LKM w pole Lista znajdujące się w polu Przypadki obciążeniowe Wpisanie 1do4 LKM w klawisz Obliczenia Zdefiniowanie połączenia pomiędzy wybranymi prętami; w oknie dialogowym pojawia się kilka zakładek. Można w nich zmieniać poszczególne parametry połączenia. Wybór typu definiowanego połączenia stalowego Zmiana menu Otwarcie okna dialogowego Obliczenia połączeń Definicja przypadków obciążeniowych uwzględnianych podczas weryfikacji połączenia Wybór wszystkich przypadków obciążeniowych Rozpoczęcie weryfikacji połączenia Wybrać połączenie nr 1 w oknie dialogowym Zdefiniowane połączenia - dane/wyniki skrócone (linia zostanie podświetlona) LKM w klawisz Notka w oknie dialogowym Zdefiniowane połączenia Pełny, OK Na ekranie pojawia się małe okno dialogowe, a następnie edytor tekstowy systemu Robot Millennium zawierający notkę obliczeniową dotyczącą weryfikacji połączenia Zamknięcie edytora tekstowego Analiza naprężeń LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Rezultaty / Analiza naprężeń konstrukcji Rozpoczęcie analizy naprężeń konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Naprężenia konstrukcji oraz tabelę rezultatów Naprężenia konstrukcji.

10 strona: 314 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Z górnego paska selekcji wybrać drugi przypadek obciążeniowy 2: WIATR1 Na zakładce Wykresy znajdującej się w oknie dialogowym Naprężenia konstrukcji wybrać opcję Max znajdującą się w polu Mises Na zakładce Mapy - Deformacja wybrać opcję Deformacja Zastosuj Będąc w oknie z widokiem konstrukcji Widok / Rzutowanie / 3d xyz Przejść do tabeli Naprężenia konstrukcji Widok / Widok dynamiczny 3D Wybór drugiego przypadku obciążeniowego Rozpoczęcie obliczeń i prezentacja wartości naprężeń na prętach konstrukcji (w tabeli pojawiają się wartości odpowiednich naprężeń) Wybranie aksonometrycznego widoku konstrukcji Ustawienie widoku 3D pozwalającego na prezentację konstrukcji wraz z kształtami profili i szczegółowymi mapami naprężeń na tych przekrojach (zdefiniowaną konstrukcję wraz z wybranymi naprężeniami pokazano na rysunku poniżej)

11 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu Robot Millennium Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej ramy płaskiej prezentowanej na poniższym rysunku. Rama składa się z ramy żelbetowej i kratownicy wygenerowanej za pomocą biblioteki typowych konstrukcji dostępnych w systemie Robot Millennium. Jednostki danych: (m) i (kn). Konstrukcja obciążona zostanie pięcioma przypadkami obciążenia, z których cztery pokazano na poniższym rysunku. PRZYPADEK 2 PRZYPADEK 3 PRZYPADEK 4 PRZYPADEK 5 Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki.

12 strona: 316 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać pierwszą ikonę (Projektowanie ramy płaskiej) Definicja modelu konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA OPIS Rozpoczęcie definiowania osi konstrukcji; na ekranie pojawia się okno dialogowe Osie konstrukcji Na zakładce X: Pozycja: {0} Liczba powtórzeń: {4} Rozstaw: {6} Numeracja: 1, 2, 3... LKM w klawisz Wstaw LKM w zakładkę Z Na zakładce Z: Pozycja: {0} Liczba powtórzeń: {3} Rozstaw: {3} Numeracja: A, B, C... LKM w klawisz Wstaw Definicja parametrów pionowych osi konstrukcyjnych Pionowe osie zostały zdefiniowane i są wpisywane do pola Zestaw utworzonych osi Rozpoczęcie definiowania parametrów poziomych osi konstrukcyjnych Definicja parametrów poziomych osi konstrukcyjnych Poziome osie zostały zdefiniowane i są wpisywane do pola Zestaw utworzonych osi LKM w klawisze: Zastosuj, Zamknij Utworzenie zdefiniowanych osi konstrukcyjnych i zamknięcie okna dialogowego Osie konstrukcji. Na ekranie pojawią się osie konstrukcji przedstawione na poniższym rysunku.

13 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 317 Definicja prętów konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybór rodziny dwuteowników, w polu Przekrój wybór profilu HEB 240 Dodaj LKM w pole Typ profilu, wybór opcji Belka żelbetowa, w polu Etykieta wpisanie B45x60 w polach b = 45 cm, h = 60 cm Dodaj, Zamknij Zamknij Definicja nowego przekroju Definicja przekroju belki żelbetowej Zamknięcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Pręt LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Słup żelbetowy LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu S45x45 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,0) (0,3), Dodaj (0,3) (0,6), Dodaj Wybór charakterystyk pręta Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupy konstrukcji) Definicja dwóch pierwszych prętów leżących na linii konstrukcyjnej oznaczonej numerem 1

14 strona: 318 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika PKM w dowolny punkt okna z widokiem konstrukcji i wybór z menu kontekstowego komendy Zaznacz CTRL+A Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx,dz), {6,0} LKM w pola Przyrost numeracji węzłów, prętów {1} {1} LKM w pole Liczba powtórzeń {4} Wykonaj, Zamknij LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: Belka żelbetowa LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B45x60 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,3) (6,3), Dodaj (6,3) (12,3), Dodaj (12,3) (18,3), Dodaj (18,3) (24,3), Dodaj Zamknij Otwarcie menu kontekstowego i przejście w tryb selekcji; kursor myszy przyjmie postać łapki Selekcja wszystkich prętów Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji i przyrostu numeracji węzłów i prętów Definicja liczby powtórzeń wykonywanej operacji przesunięcia Wykonanie translacji słupa i zamknięcie okna dialogowego Translacja Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji Definicja belki żelbetowej leżącej na osi konstrukcyjnej oznaczonej literą B Zamknięcie okna dialogowego Pręt

15 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 319 Definicja konstrukcji bibliotecznej Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Zakładka Konstrukcja włącz opcję Numery węzłów Zastosuj, OK Otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe i rozpoczęcie definiowania konstrukcji bibliotecznej LKM (2 razy) w ikonę (1 ikona w ostatnim rzędzie) Na zakładce Wymiary LKM w pole Długość L {24} LKM w pole Wysokość H {3} LKM w pole Liczba pól {12} Wybór kratownicy trójkątnej typu 1; na ekranie pojawia się okno dialogowe Wstawianie konstrukcji, w którym zdefiniowane mogą zostać parametry kratownicy Definicja długości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) Definicja wysokości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) Definicja liczby pól, na które zostanie podzielona kratownica LKM w zakładkę Wstaw LKM w pole Punkt wstawienia wybierz węzeł numer 3 o współrzędnych (0,0,6) LKM w klawisz Zastosuj, OK Definicja początkowego węzła kratownicy Utworzenie zdefiniowanej kratownicy w odpowiednim miejscu w konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Wstawianie konstrukcji. Zdefiniowana konstrukcja jest pokazana na poniższym rysunku.

16 strona: 320 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlenie atrybutów Zakładka Konstrukcja wyłącz opcję Numery węzłów Zakładka Inne wyłącz opcję Osie konstrukcji Zastosuj, OK Otwarcie okna dialogowego Przekroje LKM w pole Linie/pręty, przejść na okno graficzne i zaznaczyć oknem wszystkie pręty kratownicy LKM w profil HEB 240 LKM w klawisz Zastosuj, Zamknij Wybór prętów kratownicy Wybór profilu, który będzie nadawany wybranym prętom Nadanie profilu HEB 240 wszystkim prętom kratownicy i zamknięcie okna dialogowego Definicja podpór Otwarcie okna dialogowego Podpory LKM w pole Aktualna selekcja (aktywna jest opcja Punkt/węzeł) przejść na pole graficzne; trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczyć oknem wszystkie dolne węzły słupów Wybór węzłów konstrukcji, w których zdefiniowane zostaną podpory konstrukcji W polu Aktualna selekcja wpisane zostaną wyselekcjonowane węzły: 1 Do13K3

17 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 321 W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) Wybór typu podpory LKM w klawisz Zastosuj Wybrany typ podpory zostanie nadany w wyselekcjonowanych węzłach konstrukcji Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Podpory Definicja przypadków obciążeniowych Otwarcie okna dialogowego Przypadki obciążeń LKM w klawisz Nowy LKM w pole Natura Eksploatacyjne LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w pole Natura Wiatr Definicja przypadku obciążenia o naturze: ciężar własny i standardowej nazwie STA1 Wybór natury przypadku obciążenia: eksploatacyjne Definicja dwóch przypadków obciążenia o naturze: eksploatacyjne i standardowych nazwach: EKSP1 i EKSP2 Wybór natury przypadku obciążenia: wiatr LKM w klawisz Nowy Definicja przypadku obciążenia o naturze: wiatr i standardowej nazwie WIATR1 LKM w pole Natura Śnieg Wybór natury przypadku obciążenia: śnieg LKM w klawisz Nowy, Zamknij Definicja przypadku obciążenia o naturze: śnieg i standardowej nazwie SN1 i zamknięcie okna dialogowego Przypadki obciążeń Definicja obciążeń dla utworzonych przypadków Obciążenia / Tabela obciążeń, rozmieszczenie tabeli w dolnej części ekranu w taki sposób, aby zajmowała całą szerokość ekranu i aby widoczny był model definiowanej konstrukcji Otwarcie tabeli do definiowania obciążeń działających w zdefiniowanych przypadkach obciążeniowych Zmniejszenie tabeli, aby można było graficznie definiować obciążenia; w przypadku przesłonięcia jednego okna przez inne, można się między nimi przełączać używając ikon z dolnego paska statutowego Obciążenie ciężarem własnym (kierunek -Z ) dla wszystkich prętów konstrukcji zostało nadanie automatycznie LKM w drugie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 2. przypadku obciążenia EKSP1 Definicja obciążeń działających dla drugiego przypadku obciążenia

18 strona: 322 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym belki betonowej (pręty 11do14) LKM w pole w kolumnie "pz=" i wpisanie wartości -60 LKM w trzecie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 3. przypadku obciążenia EKSP2 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia trapezowego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym pierwszego od lewej przęsła belki betonowej (pręt 11) LKM w pole w kolumnie "pz1=" i wpisanie wartości -20 LKM w pole w kolumnie "pz2=" i wpisanie wartości -25 LKM w czwarte pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 4. przypadku obciążenia WIATR1 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym skrajnego lewego słupa (pręty: 1 i 2) LKM w pole w kolumnie "px=" i wpisanie wartości 4.0 LKM w piąte pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 5. przypadku obciążenia SN1 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia siłami węzłowymi LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym węzłów pasa górnego kratownicy (oprócz skrajnych węzłów) - węzły 24do34 Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego Definicja obciążeń działających dla trzeciego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie trapezowe (można również od razu wpisać w to pole numer pręta) Wybór kierunku i wartości obciążenia trapezowego Definicja obciążeń działających dla czwartego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego Definicja obciążeń działających dla piątego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór węzłów, do których przykładane będzie obciążenie siłami węzłowymi

19 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 323 LKM w pole w kolumnie "FZ=" i wpisanie wartości Wybór kierunku i wartości obciążenia Zamknięcie tabeli obciążeń Analiza konstrukcji Narzędzia / Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Analiza konstrukcji Wybór opcji Analiza konstrukcji z drzewka okna dialogowego Metody rozwiązywania układu równań: Sparse OK LKM w pole wyboru ekranów systemu Robot, Rezultaty / Rezultaty Wybór metody rozwiązywania układu równań dla zdefiniowanej konstrukcji Zaakceptowanie przyjętych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Rozpoczęcie obliczeń dla zdefiniowanej konstrukcji. Po zakończeniu obliczeń uruchomiony zostanie ekran REZULTATY systemu Robot Millennium. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy przedstawione na poniższym rysunku części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Wykresy i tabelę prezentującą wartości reakcji.

20 strona: 324 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Analiza wyników wybór 2: EKSP1 włączenie opcji Moment My w oknie dialogowym Wykresy LKM w klawisz Zastosuj Wybór prezentacji wyników dla drugiego przypadku obciążeniowego Wybór prezentacji momentu zginającego My Prezentacja wykresu momentu zginającego dla prętów konstrukcji (rysunek poniżej). Podobnie można przedstawiać wykresy innych wielkości dostępnych w oknie dialogowym Wykresy. Wyłączenie opcji Moment My oknie dialogowym Wykresy, Zastosuj w Otwarcie tabeli z tabelą przemieszczeń LKM w zakładkę Ekstrema globalne tabeli Przemieszczenia Prezentacja maksymalnych i minimalnych przemieszczeń otrzymanych w węzłach konstrukcji (patrz rysunek poniżej); są to ekstremalne przemieszczenia dla każdego kierunku LKM w zakładkę Wartości PKM w tabeli przemieszczeń Kolumny LKM w zakładkę Ogólne, włączenie opcji Współrzędne, OK Wywołanie na ekran menu kontekstowego Wybór opcji Kolumny, która powoduje otwarcie okna dialogowego W tabeli pojawiają się dwie dodatkowe kolumny zawierające współrzędne węzłów konstrukcji

21 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 325 Zamknięcie tabeli przemieszczeń węzłowych Wymiarowanie belek żelbetowych z uwzględnieniem skręcania Norma PN-B (2002) Będąc w polu graficznym PKM i w menu wybrać opcję Zaznacz; wyselekcjonować oknem ciągłą belkę żelbetową Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie belek betonowych Przypadki proste OK LKM w pola Parametry zbrojenia i Opcje obliczeniowe i wybór zestawów Standard LKM w klawisz Obliczenia w oknie Zestaw opcji obliczeniowych Analiza / Opcje obliczeniowe Na zakładce Ogólne nacisnąć klawisz Zawansowane, a następnie wybrać opcję Uwzględnienie skręcania, OK OK Wybór belki, która będzie wymiarowana Uruchomienie modułu umożliwiającego wymiarowanie belki betonowej; do tego modułu wczytane zostaną dane dotyczące belki i uzyskane dla niej wyniki w obliczeniach statycznych konstrukcji W oknie dialogowym Wybór obciążenia wybór opcji Przypadki proste. W przypadku polskiej normy przyjmowany jest jeszcze współczynnik udziału obciążeń zmiennych długotrwałych (1.0) Uruchomienie wymiarowania belki betonowej i zaakceptowanie domyślnych wartości opcji obliczeniowych Otwarcie okna dialogowego Opcje obliczeniowe Otwarcie okna dialogowego Opcje zaawansowane, uwzględnienie w obliczeniach momentu skręcającego; zamknięcie okna dialogowego Opcje zaawansowane Zamknięcie okna dialogowego Opcje obliczeniowe

22 strona: 326 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Belki betonowe / Belki - Wyniki Prezentacja graficzna i tabelaryczna otrzymanych wyników (wykresów sił poprzecznych dla różnych stanów granicznych i wykresów pól powierzchni zbrojenia na długości belki) Belki betonowe / Belki - Zbrojenie Prezentacja graficzna i tabelaryczna otrzymanego zbrojenia w belce (patrz rysunek poniżej) Rezultaty / Rysunki Belki betonowe / Belki - Zbrojenie Rezultaty / Notka obliczeniowa OK Prezentacja rysunku wykonawczego pierwszego przęsła zwymiarowanej belki (uruchomienie ekranu RYSUNKI WYKONAWCZE) Powrót do ekranu BELKI - ZBROJENIE Otwarcie okna dialogowego Notka obliczeniowa, w którym wybrane mogą zostać składniki notki obliczeniowej oraz uruchomienie edytora systemu Robot Millennium, w którym prezentowane są dane i wyniki obliczeń belki Zamknięcie edytora z notką obliczeniową Wymiarowanie słupów żelbetowych Norma PN-B (2002) Model konstrukcji / Start Z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium należy wybrać ekran START

23 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 327 Będąc w polu graficznym PKM i w menu wybrać opcję Zaznacz; wyselekcjonować oknem skrajny lewy dolny słup (pręt 1) Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie słupów betonowych Wybór słupa, który będzie wymiarowany Uruchomienie modułu umożliwiającego wymiarowanie słupa betonowego; do tego modułu wczytane zostaną dane dotyczące słupa i uzyskane dla niej wyniki w obliczeniach statycznych konstrukcji Przypadki proste OK W oknie dialogowym Wybór obciążenia Przypadki proste wybór opcji Analiza / Parametry zbrojenia Na zakładce Pręty główne ustawić preferowaną średnicę prętów podłużnych 12, OK LKM w klawisz Obliczenia w oknie Zestaw opcji obliczeniowych LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Słupy betonowe / Słupy - Wyniki Otwarcie okna dialogowego Wzorzec zbrojenia Ustawienie parametrów zbrojenia, zamknięcie okna dialogowego Wzorzec zbrojenia Uruchomienie wymiarowania słupa betonowego i zaakceptowanie domyślnych wartości opcji obliczeniowych Na ekranie monitora zostaną przedstawione powierzchnie (krzywe) interakcji N-M, My-Mz

24 strona: 328 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Otworzyć menu kontekstowe, klikając PKM w prawym ekranie graficznym, wybrać opcję Wytężenie przekroju Z listy dostępnych kombinacji znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego wybrać pierwszą kombinację od góry: 1.00G1+1.30Q1+1.30Q2+1.17W1 Otwarcie okna dialogowego Wytężenie przekroju Przedstawienie przekroju słupa z zaznaczoną osią obojętną, strefą ściskaną i rozciąganą wraz z odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa dla wybranej kombinacji Zamknij LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium: Słupy betonowe / Słupy - Zbrojenie Zamknięcie okna dialogowego Wytężenie przekroju Prezentacja graficzna i tabelaryczna otrzymanego zbrojenia w słupie (patrz rysunek poniżej)

25 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Wymiarowanie prętów żelbetowych Norma PN-B (2002) Model konstrukcji / Start Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie prętów żelbetowych / Obliczenia W polu Obliczenia dla prętów należy wpisać listę prętów: 1do14 W polu Listy przypadków (SGN) należy wpisać listę przypadków obciążeniowych konstrukcji wykorzystywanych podczas wymiarowania: 1do5 W polu Obliczaj belki przyjąć parametry: obliczenia w 11 punktach LKM w klawisz Obliczaj Zamknij w oknie dialogowym Raport z obliczeń prętów żelbetowych Z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium należy wybrać ekran START Otwarcie okna dialogowego Obliczenia wg normy Norma PN-B (2002) Wybór prętów podlegających wymiarowaniu Wybór wszystkich przypadków obciążeniowych Określenie parametrów poszukiwania teoretycznej powierzchni zbrojenia dla wybranych prętów konstrukcji Rozpoczęcie obliczeń teoretycznej powierzchni zbrojenia dla wybranych prętów konstrukcji i przyjętych parametrów obliczeń Wyświetlenie okna z ostrzeżeniami i błędami obliczeń zbrojenia teoretycznego prętów

26 strona: 330 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zamknięcie okna dialogowego Obliczenia wg normy Norma PN-B (2002) Rezultaty / Zbrojenie / Zbrojenie prętów Otwarcie tabeli Wyniki zbrojenia teoretycznego w prętach, w której wyświetlane będą wyniki obliczeń zbrojenia teoretycznego w wybranych przekrojach prętów żelbetowych Zamknięcie tabeli Wyniki zbrojenia teoretycznego w prętach

27 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m) i (kn). Poniżej przedstawiono krok po kroku wszystkie etapy tworzenia modelu płyty i obliczenia płyty. Zdefiniowano trzy przypadki obciążenia (ciężar własny i dwa przypadki eksploatacyjne). Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać pierwszą ikonę w drugim rzędzie (Projektowanie płyty) Definicja modelu konstrukcji Definicja konturu WYKONYWANA OPERACJA Widok / Siatka / Definiuj krok Dx = Dy =1.0 Zastosuj, Zamknij OPIS Otwarcie okna dialogowego Definicja kroku siatki Definicja kroku siatki na ekranie (równy w obu kierunkach) Przyjęcie zdefiniowanych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Definicja kroku siatki Otwarcie okna dialogowego Polilinia - kontur LKM w opcję Polilinia Metoda tworzenia w polu Wybór polilinii do definiowania konturu płyty Używając myszki zdefiniuj punkty o następujących współrzędnych w oknie graficznym: {-7, -5} {-7, 5} {7, 5} {7, -5} {-7, -5} {-4, 2} {-4, 0} {-1, 0} {-1, 2} {-4, 2} Definicja konturu o kształcie prostokąta. Definicja konturu o kształcie prostokąta. Kontur definiowany jest przez cztery wierzchołki (piąty wierzchołek jest podany, aby zamknąć kontur). Modeluje on wymiary otworu w płycie.

28 strona: 332 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Parametry siatki elementów skończonych Narzędzia / Preferencje zadania / Opcje siatkowania W polu Rodzaj siatkowania wybierz opcję Użytkownika LKM w klawisz Modyfikacja LKM w opcję Dopuszczalne metody siatkowania / Delaunay W polu Generacja siatki / Podział 1: wpisz {7} OK OK Otwarcie okna dialogowego służącego do wyboru parametrów siatkowania Wybór typu siatkowania określonego przez użytkownika Wybór metody Delaunay a Definicja rozmiaru generowanej siatki powierzchniowych elementów skończonych Akceptacja zmian i zamknięcie okna dialogowego Opcje siatkowania Zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania i akceptacja dokonanych zmian Właściwości płyty Na zakładce Jednorodne Gr= wpisz wartość { 25 } w polu Otwarcie okna dialogowego służącego do definiowania grubości płyty Definicja nowej grubości powierzchniowych elementów skończonych Definicja grubości płyty W polu Materiał: wybierz { BETON } Wybór materiału: BETON Dodaj i Zamknij Dodanie nowego typu grubości (GR25) do listy zdefiniowanych typów grubości i zamknięcie okna dialogowego Nowa grubość Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Grubości ES

29 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 333 Nadanie właściwości płyty Otwarcie okna dialogowego Panele LKM w opcję Typ obszaru: Otwór LKM w opcję Tworzenie poprzez/punkt wewnętrzny: LKM w punkt o współrzędnych {-3, 1} w oknie graficznym Widok LKM w opcję Typ obszaru: Panel LKM w opcję Charakterystyki / Grubość: Wybierz: GR25 LKM w opcję Charakterystyki / Zbrojenie: Wybierz: Kierunek X LKM w opcję Tworzenie poprzez/punkt wewnętrzny: LKM w punkt o współrzędnych {0,0} w oknie graficznym Widok Zamknij Definicja konturu otworu Definicja konturu otworu. Wybór punktu znajdującego się wewnątrz otworu; po kliknięciu w punkt np. o współrzędnych (-3,1) kontur będzie traktowany jako otwór. Definicja panelu (wokół zdefiniowanego otworu) Wybór typu grubości (GR40) i typu zbrojenia płyty Definicja konturu panela. Wybór punktu znajdującego się wewnątrz konturu, ale na zewnątrz konturu otworu; po kliknięciu w punkt np. o współrzędnych (0,0) kontur będzie traktowany jako kontur panela. Zakończenie definicji panela Definicja podpór Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Generacja siatki elementów skończonych zgodnie z przyjętymi parametrami siatkowania Otwarcie okna dialogowego Podpory Definicja nowego typu podpory Zaawansowane na zakładce Sztywne Otwarcie okna dialogowego Definicja podpory - zaawansowane do definicji podpory określanej przy pomocy wymiarów przekroju poprzecznego słupa

30 strona: 334 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Słup Prostokątny b = 25, h = 25 Wybór typu podpory - słup Definicja typu słupa (prostokątny) i wymiarów przekroju poprzecznego słupa OK Zamknięcie okna dialogowego Definicja podpory - zaawansowane W polu Etykieta wpisać Słup25x25, zablokować wszystkie kierunki (UZ, RX, RY) Dodaj, Zamknij LKM w opcję słup25x25 LKM w opcję Aktualna selekcja / Punkt/węzeł LKM w pole edycyjne LKM w punkty 1, 2, 3, 4 Podanie nazwy zdefiniowanego typu podpory Dodanie nowego typu podpory (słup25x25) do listy dostępnych typów podpór i zamknięcie okna dialogowego Definicja podpory Wybór typu podpory Wybór węzłów, w których definiowana będzie podpora - patrz poniższy rysunek Zastosuj, Zamknij Definicja podpór w konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Podpory Definicja przypadków obciążenia Otwarcie okna dialogowego Przypadki obciążeń LKM w klawisz Nowy LKM w pole Natura Eksploatacyjne LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy, Zamknij Definicja ciężaru własnego o standardowej nazwie STA1 Wybór natury obciążenia: eksploatacyjne Definicja dwóch przypadków obciążenia eksploatacyjnego o standardowych nazwach: EKSP1 i EKSP2 oraz zamknięcie okna dialogowego Przypadki obciążeń

31 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 335 Definicja obciążeń dla utworzonych przypadków obciążenia wybór 2: EKSP1 Wybór pierwszego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP1 Otwarcie okna dialogowego Obciążenie Wybierz zakładkę Powierzchnia Wybór obciążenia powierzchniowego jednorodnego na konturze Parametry obciążenia, Z: {-0.5} LKM w pole Definicja konturu Definicja wartości obciążenia Definicja konturu o kształcie prostokąta, do którego przyłożone będzie obciążenie Zdefiniuj punkty o następujących współrzędnych: {-7, 1.5} {-4, 1.5} {-4, 0} {-7, 0} LKM w klawisz Dodaj znajdujący się na dole okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) LKM w pole Zastosuj do {1} Wybór panela, do którego przykładane będzie obciążenie Zastosuj wybór 3: EKSP2 Wybierz zakładkę Powierzchnia Wybór drugiego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP2 Wybór obciążenia liniowego 2p Wartości: P1, P2 Z: {-0.8, -0.8} Współrzędne punktów A: {1, -5} B: {1, 5} Definicja wartości obciążenia w dwóch punktach (P1 i P2 - początek i koniec odcinka do którego przykładane jest obciążenie) oraz współrzędnych tych punktów (A i B) Dodaj Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Obciążenia Wizualizacja utworzonych przypadków obciążenia Widok / Rzutowanie / 3D xyz Wybór widoku aksonometrycznego

32 strona: 336 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Widok / Wyświetl / zakładka Obciążenia LKM w opcję Symbole Jeśli nie są widoczne symbole obciążeń, w oknie Wyświetlanie atrybutów możemy włączyć ich wizualizację Włączenie opcji prezentacji obciążeń w konstrukcji Zastosuj, OK wybór 3: EKSP2 Wybór drugiego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP2 wybór 2: EKSP1 Wybór pierwszego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP Analiza konstrukcji i prezentacja wyników obliczeń (mapy na przecięciach paneli) LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu Robot, Rezultaty / Rezultaty - mapy wybór 2: EKSP1 Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Po zakończeniu obliczeń uruchamiany jest ekran REZULTATY/REZULTATY - MAPY programu Robot Millennium. Ekran monitora zostanie podzielony na dwie części tak jak to pokazano na poniższym rysunku: okno graficzne z modelem konstrukcji oraz okno dialogowe Mapy. Wybór pierwszego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP1

33 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 337 LKM w opcję Przemieszczenia-u, w w oknie dialogowym Mapy Przejście na zakładkę Parametry w oknie dialogowym Mapy i wybranie opcji środkowa w polu Wybór warstwy Wybór przemieszczenia do prezentacji Wybór warstwy, dla której prezentowane będą wyznaczone przemieszczenia Zastosuj Przejście na zakładkę Szczegółowe w oknie dialogowym Mapy i wyłączenie prezentacji przemieszczeń dla płyty Zastosuj Model konstrukcji / Geometria Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Rezultaty / Przecięcia paneli Otwarcie okna dialogowego Przecięcia paneli umożliwiającego tworzenie wykresów sił wewnętrznych i przemieszczeń w powierzchniowych elementach skończonych LKM w opcję Przemieszczenia - u,w na zakładce Szczegółowe Na zakładce Definicja w oknie dialogowym Przecięcia paneli, wybrać opcję równolegle do osi -Y, wpisać współrzędne (1.00, -5.00) w polu poniżej Wybór przemieszczenia do prezentacji Wybór sposobu definiowania płaszczyzny przecięcia

34 strona: 338 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Przejść na zakładkę Parametry, a następnie w polu Wybór warstwy wybrać opcję środkowa Na zakładce Wykresy wybrać następujące opcje: poziomo w polu Opcje wykresów, kreskowe w polu Wypełnienie oraz normalnie w polu Położenie wykresów Zastosuj Wybór warstwy, dla której prezentowane będą przemieszczenia w wybranym przecięciu Wybór sposobu prezentacji wykresów na przecięciach konstrukcji Włączenie prezentacji przemieszczeń na przecięciach panelu (rysunek poniżej); poniższy rysunek prezentuje dotychczas zdefiniowaną konstrukcję Wykorzystanie opcji pozwala na obejrzenie wykresu (w początkowym stanie wykres znajduje się pod płytą). Przejść na zakładkę Przecięcia i wyłączyć prezentację wykresu na zdefiniowanym przecięciu (zniknie symbol ) Wyłączenie prezentacji wykresu na przecięciu przez płytę. Zastosuj, Zamknij Wyłączenie prezentacji przemieszczeń na przecięciu panelu i zamknięcie okna dialogowego Przecięcia paneli Obliczanie teoretycznych powierzchni zbrojenia Norma PN-B (2002) LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu Robot: Płyty żelbetowe / Płyty - zbrojenie teoretyczne Przejście na ekran programu Robot Millennium umożliwiającego wyznaczenie teoretycznych powierzchni zbrojenia dla zdefiniowanej płyty. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: okno graficzne z modelem konstrukcji oraz dwa okna dialogowe: Zbrojenie płyt i powłok oraz Zbrojenia.

35 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 339 LKM w pole SGN: w polu Listy przypadków i wpisanie 1do3 w oknie dialogowym Zbrojenie płyt i powłok LKM w pole Metoda i wybór metody analitycznej Włączenie opcji Redukcja sił nad słupami LKM w klawisz Oblicz w oknie dialogowym Zbrojenie płyt i powłok Po zakończeniu obliczeń LKM w opcję Ay (-) Dolne w oknie dialogowym Zbrojenia Przejście na zakładkę Skala i wybór opcji Pełna gama w polu Mapa kolorów LKM w klawisz Zastosuj w oknie dialogowym Zbrojenia Wyłączenie opcji Ay (-) Dolne w oknie dialogowym Zbrojenia LKM w klawisz Zastosuj Obliczenia powierzchni teoretycznych odbywać się będą dla stanu granicznego nośności uwzględniając wszystkie przypadki obciążenia płyty Wybór analitycznej metody obliczania powierzchni zbrojenia Włączenie tej opcji oznacza, że dla elementów płytowych, które są podparte punktowo (np. przy pomocy typu podpory słup), wartości momentów i naprężeń w okolicach punktów podparcia są zastępowane średnią wartością z otoczenia tych podpór/słupów Rozpoczęcie obliczeń powierzchni zbrojenia dla zdefiniowanej płyty (panelu nr 1) Wybór wielkości do prezentacji Wybór rodzaju palety kolorów używanej do prezentacji map zbrojenia Prezentacja powierzchni zbrojenia dla wybranej powierzchni i wybranego kierunku (mapa powierzchni zbrojenia jest pokazana na poniższym rysunku) Wyłączenie prezentacji map zbrojenia

36 strona: 340 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Otwarcie tabeli z prezentacją wyników dla obliczania teoretycznych powierzchni zbrojenia dla płyty PKM gdy kursor znajduje się w tabeli Wyniki zbrojenia Kolumny Włączenie dwóch opcji w polu Powierzchnie zbrojenia i rozstawy: e(ax) + Górne e(ax) - Dolne OK Przejście na zakładkę Ekstrema globalne w tabeli Wyniki zbrojenia Pojawienie się menu kontekstowego na ekranie Otwarcie okna dialogowego Wyniki zbrojenia Wybór wielkości do prezentacji w tabeli Zamknięcie okna dialogowego Wyniki zbrojenia Prezentacja ekstremów globalnych powierzchni i rozstawów zbrojenia uzyskanych dla projektowanej płyty Zamknięcie tabeli Wyniki zbrojenia Obliczanie rzeczywistych powierzchni zbrojenia Norma PN-B (2002) LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu Robot: Model konstrukcji / Geometria Wybór początkowego ekranu programu Robot Millennium. Selekcja oknem całej płyty (płyta jest podświetlana) Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie paneli betonowych / Zbrojenie rzeczywiste Wybór płyty, dla której przeprowadzone zostaną obliczenia zbrojenia rzeczywistego. UWAGA: w przypadku większej liczby paneli należy wybrać te panele, dla których ma być obliczone zbrojenie rzeczywiste. Rozpoczęcie obliczeń zbrojenia rzeczywistego płyty. Zaakceptowanie ewentualnych komunikatów. Otwarcie okna dialogowego Zestaw opcji obliczeniowych Obliczenia Przyjęcie standardowych parametrów obliczeń i rozpoczęcie obliczeń zbrojenia rzeczywistego płyty. Zaakceptowanie komunikatów pojawiających się na ekranie. Przeglądanie wyników obliczeń - na poniższym rysunku przedstawiono wyniki i zakładkę Przebicie w oknie dialogowym Rezultaty.

37 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 341

38 strona: 342 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 9.4. Przykłady definicji konstrukcji (opcje wyciągania i przekręcania) W rozdziale 9.4 przedstawionych zostanie kilka krótkich przykładów modelizacji konstrukcji przestrzennych, podczas tworzenia których wykorzystano opcje wyciągania i przekręcania. Wszystkie prezentowane konstrukcje są definiowane jako powłoka. Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, należy uruchomić system Robot Millennium (nacisnąć odpowiednią ikonę lub wybrać komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać drugą ikonę w drugim wierszu (Projektowanie powłoki) Silos Ten przykład przedstawia definicję silosu, którego schematyczny rysunek przedstawiony jest na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m).

39 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 343 DEFINICJA KONSTRUKCJI 1. GEOMETRIA SILOSA WYKONYWANA OPERACJA OPIS Widok / Rzutowanie / XY Widok / Siatka / Definiuj krok Dx = Dy =1.0 Zastosuj, Zamknij Wybór płaszczyzny pracy Otwarcie okna dialogowego Definicja kroku siatki Definicja kroku siatki na ekranie (równy w obu kierunkach) Przyjęcie zdefiniowanych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Definicja kroku siatki Otwarcie okna dialogowego Polilinia - zdefiniować kolejne składowe konturu kontur, aby W części okna dialogowego Metoda tworzenia wybrać opcję Kontur Na ekranie graficznym zdefiniować kwadrat o boku równym 2m o następujących wierzchołkach: (-1,-1,0), (-1,1,0), (1,1,0), (1,-1,0) zamykamy kontur ponownie wpisując pierwszą współrzędną (-1,- 1,0) Definicja kwadratu na podstawie którego tworzony będzie silos Zamknąć okno dialogowe Polilinia - kontur Wybranie komendy z menu: Edycja / Modyfikacja podkonstrukcji / Modyfikacja obiektów Ustawić kursor w polu Obiekt, a następnie wskazać na ekranie graficznym zdefiniowany kwadrat Nacisnąć klawisz Wyciąganie Nacisnąć klawisz Parametry modyfikacji obiektu Zdefiniować parametry wyciągania: II do osi Z, długość 5 m liczba podziałów = 5 wyłączone opcje: przykrycie, dno Nacisnąć klawisz Zastosuj Nacisnąć klawisz Skalowanie Otwarcie okna dialogowego Obiekty - operacje / modyfikacje Selekcja kwadratu (numer obiektu jest wpisywany do pola Obiekt) Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Definicja parametrów operacji wyciągania Parametry wyciągania Wykonanie operacji wyciągania kwadratu dla zadanych parametrów Rozpoczęcie definicji operacji na modyfikacji (wyciąganiu) obiektu

40 strona: 344 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Nacisnąć klawisz Parametry operacji Zdefiniować parametry skalowania: współczynniki skali x=y=3 skala z=1 środek skalowania (0,0,0) Nacisnąć klawisz Zastosuj Nacisnąć klawisz Wyciąganie Nacisnąć klawisz Parametry modyfikacji obiektu Zdefiniować parametry wyciągania: II do osi Z, długość 10 m liczba podziałów = 10 wyłączone opcje: przykrycie, dno Nacisnąć klawisz Zastosuj Definicja parametrów operacji na modyfikacji kwadratu Parametry skalowania na operacji wyciągania Wykonanie operacji skalowania na operacji wyciągania kwadratu dla zadanych parametrów Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Definicja parametrów operacji wyciągania Parametry wyciągania Wykonanie operacji wyciągania kwadratu dla zadanych parametrów Zamknąć okno dialogowe Obiekty - operacje / modyfikacje Widok początkowy Widok / Rzutowanie / 3d xyz Otwarcie okna dialogowego służącego do definiowania grubości Wybrać domyślną grubość paneli GR_30BET W polu Panele wpisać wszystko Nacisnąć klawisz Zastosuj Wybór grubości, która będzie nadawana poszczególnym elementom składowym silosa Wybór wszystkich elementów silosa Nadanie domyślnej grubości wszystkim elementom silosa Zamknąć okno dialogowe Grubości ES 2. KONSTRUKCJA WSPORCZA Otwarcie okna dialogowego Pręt LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Belka żelbetowa LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B50x70 Wybór charakterystyk pręta

41 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 345 Zdefiniować cztery pręty: belka 1: pocz. (-3,-3,5), kon. (3,-3,5) belka 2: pocz. (3,-3,5), kon. (3,3,5) belka 3: pocz. (3,3,5), kon. (-3,3,5) belka 4: pocz. (-3,3,5), kon. (-3,-3,5) LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Słup LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 500 (jeśli tego profilu nie ma na liście dostępnych profili, należy otworzyć okno dialogowe Nowy przekrój - naciśnięcie klawisza - i wybrać ten profil) Zdefiniować cztery słupy stalowe o długości 10 m.: słup 1: pocz. (-3,-3,5), kon. (-3,-3,-5) słup 2: pocz. (3,-3,5), kon. (3,-3,-5) słup 3: pocz. (3,3,5), kon. (3,3,-5) słup 4: pocz. (-3,3,5), kon. (-3,3,-5) LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Pręt LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 200 (jeśli tego profilu nie ma na liście dostępnych profili, należy otworzyć okno dialogowe Nowy przekrój - naciśnięcie klawisza - i wybrać ten profil) Zdefiniować cztery pręty: belka 1: pocz.(-3,-3,-1), kon. (3,-3,-1) belka 2: pocz.(3,-3,-1), kon. (3,3,-1) belka 3: pocz.(3,3,-1), kon. (-3,3,-1) belka 4: pocz.(-3,3,-1), kon. (-3,-3,-1) LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Pręt LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu IPE 100 (jeśli tego profilu nie ma na liście dostępnych profili, należy otworzyć okno dialogowe Nowy przekrój - naciśnięcie klawisza - i wybrać ten profil) Zdefiniować stężenia: 1: pocz.(-3,-3,5), kon. (3,-3,-1) 2: pocz. (3,-3,5), kon. (-3,-3,-1) Definicja belek żelbetowych Wybór charakterystyk pręta Definicja słupów stalowych Wybór charakterystyk pręta Definicja rygla stalowego Wybór charakterystyk pręta Definicja stężeń

42 strona: 346 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zdefiniować stężenia: 3: pocz.(3,-3,5), kon. (3,3,-1) 4: pocz. (3,3,5), kon. (3,-3,-1) Definicja stężeń Zamknąć okno dialogowe Pręt Wybrać stężenia 1 i 2 (oknem lub wskazując kolejno z wciśniętym klawiszem CTRL) Edycja / Edytuj / Przesuń Otwarcie okna dialogowego służącego do definicji translacji wektor translacji (0,6,0) Wykonaj PKM w okno z rys. konstrukcji, z menu kontekstowego wybrać komendę Zaznacz Wybrać stężenia 3 i 4 wektor przesunięcia (-6,0,0) Zamknąć okno dialogowe Translacja Otwarcie okna dialogowego Podpory LKM w pole Aktualna selekcja (aktywna jest opcja Punkt/węzeł) przejść na pole graficzne; trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczyć oknem wszystkie dolne węzły słupów W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) Wybór węzłów konstrukcji, w których zdefiniowane zostaną podpory konstrukcji Jeśli nie są widoczne wszystkie węzły, można obrócić widok konstrukcji naciskając jednocześnie klawisze CTRL+ALT+Z; obrót można przerwać ruszając myszką Wybór typu podpory LKM w klawisz Zastosuj Wybrany typ podpory zostanie nadany w wyselekcjonowanych węzłach konstrukcji Zamknij Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Zamknięcie okna dialogowego Podpory Utworzenie modelu obliczeniowego konstrukcji (siatka powierzchniowych elementów skończonych)

43 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Chłodnia kominowa Ten przykład przedstawia definicję konstrukcji powłokowej (chłodni kominowej), której schematyczny rysunek przedstawiony jest na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m). WYKONYWANA OPERACJA OPIS Widok / Rzutowanie / ZX Geometria / Obiekty / Łuk Wybór płaszczyzny pracy Otwarcie okna dialogowego Łuk, aby zdefiniować kolejne składowe konturu

44 strona: 348 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Wybrać metodę definiowania łuku: początek, koniec, środek Na ekranie graficznym zdefiniować następujący łuk: początek (-10,0,10) koniec (-10,0,-10) środek (-7,0,0) Zamknij CTRL + A Wybranie komendy z menu: Geometria / Obiekty / Przekręcanie Zdefiniować parametry przekręcania: oś: początek (0,0,0) koniec (0,0,10) kąt obrotu 360 liczba podziałów 36 wyłączone opcje: przykrycie, dno i nowy obiekt Zastosuj, Tak Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Łuk Wybranie zdefiniowanego obiektów łuku Otwarcie okna dialogowego Przekręcanie Parametry przekręcania Wykonanie operacji przekręcania obiektu, akceptacja komunikatu o ograniczeniach funkcji Przekręcanie dla obrotów o kąt 360 stopni Zamknięcie okna dialogowego Przekręcanie Otwarcie okna dialogowego służącego do definiowania grubości Wybrać domyślną grubość paneli GR_30BET W polu Panele wpisać wszystko Wybór grubości, która będzie nadawana poszczególnym elementom składowym konstrukcji Wybór wszystkich elementów konstrukcji Nacisnąć klawisz Zastosuj Nadanie domyślnej grubości wszystkim elementom konstrukcji Zamknąć okno dialogowe Grubości ES Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Na zakładce ES wybrać opcję Grubość Zastosuj, OK Zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Widok początkowy Widok / Rzutowanie / 3d xyz Otwarcie okna dialogowego Podpory

45 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 349 Wybór opcji Linia w polu Aktualna selekcja W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) Wybór graficznie dolnej linii (okręgu) konstrukcji Zamknij Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Wybór typu podpory Nadanie podpory utwierdzonej na dolnej krawędzi Zamknięcie okna dialogowego Podpory Utworzenie modelu obliczeniowego konstrukcji (siatka powierzchniowych elementów skończonych) Fragment rurociągu Ten przykład przedstawia definicję fragmentu rurociągu, którego schematyczny rysunek przedstawiony jest na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m).

46 strona: 350 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika WYKONYWANA OPERACJA Widok / Rzutowanie / ZX Geometria / Obiekty / Okrąg Wybór płaszczyzny pracy OPIS Otwarcie okna dialogowego Okrąg, aby zdefiniować kolejne składowe konturu W części okna dialogowego Metoda tworzenia wybrać opcję Środek i promień Na ekranie graficznym zdefiniować okrąg o promieniu 1 m o środku w punkcie (0,0,0) Definicja okręgu na podstawie którego tworzony będzie rurociąg Zamknąć okno dialogowe Okrąg Wybranie komendy z menu: Edycja / Modyfikacja podkonstrukcji / Modyfikacja obiektów Ustawić kursor w polu Obiekt, a następnie wskazać na ekranie graficznym zdefiniowany okrąg Nacisnąć klawisz Wyciąganie Nacisnąć klawisz Parametry modyfikacji obiektu Zdefiniować parametry wyciągania: II do osi Y długość 20 m liczba podziałów 20 wyłączone opcje: przykrycie, dno Nacisnąć klawisz Zastosuj Nacisnąć klawisz Przekręcanie Zdefiniować parametry przekręcania: oś: początek (2,20,0) koniec (2,20,1) kąt obrotu -90 liczba podziałów 5 wyłączone opcje: przykrycie, dno Zastosuj Nacisnąć klawisz Wyciąganie Zdefiniować parametry wyciągania: II do osi X, długość 2 m liczba podziałów 2 wyłączone opcje: przykrycie, dno Otwarcie okna dialogowego Obiekty - operacje / modyfikacje Selekcja okręgu (numer obiektu jest wpisywany do pola Obiekt) Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Definicja parametrów operacji wyciągania Parametry wyciągania Wykonanie operacji wyciągania okręgu Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Parametry przekręcania Wykonanie operacji przekręcania obiektu Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Parametry wyciągania

47 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 351 Nacisnąć klawisz Zastosuj Nacisnąć klawisz Przekręcanie Zdefiniować parametry przekręcania: oś: początek (4,24,0) koniec (4,24,1) kąt obrotu 90 liczba podziałów 5 wyłączone opcje: przykrycie, dno Zastosuj Nacisnąć klawisz Wyciąganie Zdefiniować parametry wyciągania: II do osi Y długość 10 m liczba podziałów 10 wyłączone opcje: przykrycie, dno Nacisnąć klawisz Zastosuj Wykonanie operacji wyciągania okręgu dla zadanych parametrów Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Parametry przekręcania Wykonanie operacji przekręcania obiektu Rozpoczęcie definicji modyfikacji obiektu Parametry wyciągania Wykonanie operacji wyciągania okręgu dla zadanych parametrów Zamknij Widok początkowy Widok / Rzutowanie / 3d xyz Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Utworzenie modelu obliczeniowego konstrukcji (siatka powierzchniowych elementów skończonych)

48 strona: 352 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Konstrukcje obrotowo-symetryczne Ten przykład przedstawia definicję obrotowo-symetrycznej konstrukcji powłokowej, której schematyczny rysunek przedstawiony jest na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m). WYKONYWANA OPERACJA OPIS Widok / Rzutowanie / ZX Geometria / Obiekty / Łuk Wybór płaszczyzny pracy Otwarcie okna dialogowego Łuk, aby zdefiniować kolejne składowe konturu Wybrać metodę definiowania łuku: początek, koniec, środek Na ekranie graficznym zdefiniować następujący łuk: początek (0,0,10) koniec (0,0,-10) środek (-5,0,0) Zamknij CTRL + A Wybranie komendy z menu: Geometria / Obiekty / Przekręcanie Zamknięcie okna dialogowego Łuk Wybranie zdefiniowanego łuku Otwarcie okna dialogowego Przekręcanie

49 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 353 Zdefiniować parametry przekręcania: oś: początek (0,0,0) koniec (-5,0,0) kąt obrotu 180 liczba podziałów 18 wyłączone opcje: przykrycie, dno i nowy obiekt Zastosuj Zamknij Parametry przekręcania Wykonanie operacji przekręcania obiektu Zamknięcie okna dialogowego Przekręcanie Widok / Rzutowanie / 3d xyz Otwarcie okna dialogowego służącego do definiowania grubości Wybrać domyślną grubość paneli GR_30BET W polu Panele wpisać wszystko Nacisnąć klawisz Zastosuj Wybór grubości, która będzie nadawana poszczególnym elementom składowym konstrukcji Wybór wszystkich elementów konstrukcji Nadanie domyślnej grubości wszystkim elementom Zamknąć okno dialogowe Grubości ES Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Na zakładce ES wybrać opcję Grubość Zastosuj, OK Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Utworzenie modelu obliczeniowego konstrukcji (siatka powierzchniowych elementów skończonych) Ten przykład przedstawia definicję obrotowo-symetrycznej konstrukcji powłokowej, której schematyczny rysunek przedstawiony jest na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m).

50 strona: 354 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika WYKONYWANA OPERACJA Widok / Rzutowanie / ZX Wybór płaszczyzny pracy OPIS Otwarcie okna dialogowego Polilinia - zdefiniować kolejne składowe konturu kontur, aby W części okna dialogowego Metoda tworzenia wybrać opcję Linia Na ekranie graficznym zdefiniować dwie linie: Linia 1: początek (-10,0,0) koniec (-10,0,10) Linia 2: początek (-15,0,0) koniec (-15,0,5) Zamknij Geometria / Obiekty / Łuk Definicja dwóch linii Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Otwarcie okna dialogowego Łuk, aby zdefiniować kolejne składowe konturu Wybrać metodę definiowania łuku: środek łuku i 2 punkty Na ekranie graficznym zdefiniować dwa łuki: łuk 1 o promieniu 5: środek (-10,0,5) punkt 1 (-15,0,5) punkt 2 (-10,0,10) łuk 2: o promieniu 10: środek (0,0,10) punkt 1 (-10,0,10) punkt 2 (0,0,20) Zamknij CTRL + A Wybranie komendy z menu: Geometria / Obiekty / Przekręcanie Zdefiniować parametry przekręcania: oś: początek (0,0,0) koniec (0,0,20) kąt obrotu 360 liczba podziałów 36 wyłączone opcje: przykrycie, dno i nowy obiekt Zastosuj Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Łuk Wybranie wszystkich zdefiniowanych obiektów (linii i łuków) Otwarcie okna dialogowego Przekręcanie Parametry przekręcania Wykonanie operacji przekręcania obiektu Zamknięcie okna dialogowego Przekręcanie Otwarcie okna dialogowego służącego do definiowania grubości

51 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 355 Wybrać domyślną grubość paneli GR_30BET W polu Panele wpisać wszystko Wybór grubości, która będzie nadawana poszczególnym elementom składowym konstrukcji Wybór wszystkich elementów konstrukcji Nacisnąć klawisz Zastosuj Nadanie domyślnej grubości wszystkim elementom konstrukcji Zamknąć okno dialogowe Grubości ES Widok początkowy Widok / Rzutowanie / 3d xyz Otwarcie okna dialogowego Podpory Wybór opcji Linia w polu Aktualna selekcja W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) Wybór graficzny dwóch dolnych linii (okręgów) konstrukcji Zamknij Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Wybór typu podpory Nadanie utwierdzenia na dolnych krawędziach Zamknięcie okna dialogowego Podpory Utworzenie modelu obliczeniowego konstrukcji (siatka powierzchniowych elementów skończonych)

52 strona: 356 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 9.5. Przykład projektowania ramy płaskiej Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej, stalowej ramy płaskiej prezentowanej na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m) i (kn). Konstrukcja zostanie obciążona trzema przypadkami obciążeniowymi (ciężarem własnym oraz dwoma przypadkami obciążeń eksploatacyjnych pokazanych na poniższym rysunku) oraz przypadkami wygenerowanymi automatycznie dla obciążeń klimatycznych (10 przypadków). PRZYPADEK 2 PRZYPADEK 3 Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać pierwszą ikonę w pierwszym wierszu (Projektowanie ramy płaskiej) Definicja modelu konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA Model konstrukcji / Pręty OPIS Z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium należy wybrać ekran PRĘTY

53 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 357 LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Słup LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 300 (jeśli tego profilu nie ma na liście dostępnych profili, należy otworzyć okno dialogowe Nowy przekrój - naciśnięcie klawisza - i wybrać ten profil) LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) słup 1: (0,0) (0,5) (0,5) (0,10) (0,10) (0,15) słup 2: (8,0) (8,5) słup 3: (16,0) (16,5) (16,5) (16,10) (16,10) (16,15) słup 4: (24,0) (24,5) (24,5) (24,8) LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręty i wybór typu: Belka LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 300 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) belka 1: (0,5) (8,5) (8,5) (16,5) (16,5) (24,5) belka 2: (0,10) (16,10) belka 3: (16,10) (24,8) belka 4: (0,15) (16,15) LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór charakterystyk pręta Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupy konstrukcji) Definicja słupów ramy Rozpoczęcie definiowania belek ramy i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji Definicja belek Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Widok początkowy Otwarcie okna dialogowego Podpory LKM w pole Aktualna selekcja (aktywna jest opcja Punkt/węzeł) Wybór węzłów konstrukcji, w których zdefiniowane zostaną podpory konstrukcji

54 strona: 358 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika przejść na ekran graficzny; trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczyć oknem wszystkie dolne węzły słupów W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) W polu Aktualna selekcja wyselekcjonowanych węzłów Wybór typu podpory wpisane zostaną numery LKM w klawisz Zastosuj, Zamknij Wybrany typ podpory zostanie nadany w wyselekcjonowanych węzłach konstrukcji Definicja przypadków obciążeniowych i obciążeń Otwarcie okna dialogowego Przypadki obciążeń LKM w klawisz Nowy LKM w pole Natura Eksploatacyjne LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy Zamknij Z menu górnego wybieramy: Obciążenia / Tabela obciążeń, rozmieszczenie tabeli w dolnej części ekranu w taki sposób na ekranie, aby zajmowała całą szerokość ekranu i aby widoczny był model definiowanej konstrukcji Pierwsze pole w kolumnie PRZYPADEK LKM w drugie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 2. przypadku obciążenia EKSP1 LKM w pole w kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym belki 1 (pręty 10do12) LKM w pole w kolumnie "pz=" i wpisanie wartości -20 Definicja przypadku obciążenia o naturze: ciężar własny i standardowej nazwie STA1 Wybór natury przypadku obciążenia: eksploatacyjne Definicja dwóch przypadków obciążenia o naturze: eksploatacyjne i standardowych nazwach: EKSP1 i EKSP2 Zamknięcie okna dialogowego Przypadki obciążeń Otwarcie tabeli do definiowania obciążeń działających w zdefiniowanych przypadkach obciążeniowych Zmniejszenie tabeli, aby można było graficznie definiować obciążenia Obciążenie ciężarem własnym (kierunek -Z ) dla wszystkich prętów konstrukcji zostało nadanie automatycznie Definicja obciążeń działających dla drugiego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego

55 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 359 LKM w trzecie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 3. przypadku obciążenia EKSP2 LKM w pole w kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym belki 2 (pręt 13) LKM w pole w kolumnie "pz=" i wpisanie wartości -14 Definicja obciążeń działających dla trzeciego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego Zamknięcie tabeli obciążeń Definicja obciążeń klimatycznych Polska norma: PN 80/B Obciążenia / Obciążenia specjalne / Wiatr i Śnieg 2D/3D Naciśnięcie klawisza Auto; wyłączone opcje: bez wystających części bez części wsporczych Wiaty Definicja następujących parametrów: Głębokość = 60 Rozstaw = 10 włączone opcje: Śnieg i Wiatr Otwarcie okna dialogowego Śnieg i wiatr 2D/3D Automatyczna generacja obwiedni konstrukcji dla generacji obciążeń klimatycznych (w polu Obwiednia wpisane zostaną następujące numery węzłów: 1, 2, 3, 4, 10, 9, 13, 12, 11) i definicja podstawowych parametrów dla obwiedni konstrukcji Definicja podstawowych parametrów dla obciążeń klimatycznych Naciśnięcie klawisza Parametry Otwarcie dodatkowego okna dialogowego (Obciążenia klimatyczne), w którym zdefiniowane mogą zostać szczegółowe parametry Definicja parametrów obciążenia klimatycznego: zakładka Ogólne: wysokość konstrukcji: 15 m poziom posadowienia: 0.8 m zakładka Wiatr: Strefa: I Rodzaj terenu: A Ciśnienie wiatru: Automatycznie Rozkład ciśnienia wiatru: Zmienny wyłączone opcje w polu Specyficzne oddziaływania Definicja parametrów obciążeń klimatycznych Definicja parametrów obciążeń klimatycznych

56 strona: 360 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika zakładka Śnieg: Strefa: II Ciśnienie śniegu: automatycznie włączona opcja: Redystrybucja śniegu Generuj Definicja parametrów obciążeń klimatycznych Naciśnięcie tego klawisza powoduje rozpoczęcie generacji obciążeń wiatrem i śniegiem dla przyjętych parametrów. Na ekranie pojawią się notki obliczeniowe, w których prezentowane będą parametry przypadków śniegiem i wiatrem Zamknięcie edytora tekstu z notkami obliczeniowymi Zamknięcie okna dialogowego Śnieg i wiatr 2D/3D Pojawiło się 6 nowych przypadków obciążeniowych: 3 przypadki obciążenia wiatrem i 3 przypadki obciążenia śniegiem Analiza konstrukcji Rozpoczęcie obliczeń dla zdefiniowanej konstrukcji. Po zakończeniu obliczeń w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - aktualne Analiza szczegółowa W polu graficznym wybrać belkę 1 (pręty 10,11,12) LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Rezultaty / Analiza szczegółowa Rozpoczęcie analizy szczegółowej prętów konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na dwie części: pole graficzne zawierające model konstrukcji oraz okno dialogowe Analiza szczegółowa Wybór drugiego przypadku obciążeniowego W oknie dialogowym Analiza szczegółowa wybrać następujące opcje: wyłączona opcja Otwórz nowe okno na zakładce NTM wybrać opcję Moment MY Zastosuj Wybór wielkości do prezentacji dla wybranej belki Na ekranie pojawia się dodatkowy ekran graficzny składający się z dwóch części: graficznej prezentacji informacji (wykresów, obciążeń, profili prętów) dla wybranych prętów oraz tabeli prezentującej wyniki numeryczne uzyskane dla wybranych prętów

57 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 361 W oknie dialogowym Analiza szczegółowa wybrać następujące opcje: na zakładce Naprężenia wybrać Naprężenia maksymalne S max na zakładce Punkty podziału wybrać opcję Punkty charakterystyczne LKM w Odśwież Zastosuj W tabeli wybrać zakładkę Ekstrema globalne Dodanie wykresu naprężeń i wyliczenie punktów charakterystycznych dla wykresu momentów My Dodanie kolejnych wielkości do prezentacji dla wybranej belki Włączenie prezentacji ekstremów globalnych w tabeli uzyskanych dla całej wybranej belki. Ekran graficzny z analizą szczegółową wybranej belki przyjmuje postać pokazaną na poniższym rysunku. Zakończ Zamknięcie ekranu, w którym prezentowana była analiza szczegółowa dla wybranej belki Wymiarowanie konstrukcji Polska norma stalowa: PN90/B LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Wymiarowanie / Wymiarowanie stali/aluminium Rozpoczęcie wymiarowanie stalowych prętów konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Definicje i okno dialogowe Obliczenia

58 strona: 362 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy w oknie dialogowym Definicje Definicja pierwszej grupy prętów o następujących parametrach: Numer: 1 Nazwa: słupy Lista prętów: 1do9 Materiał: STAL Zapisz LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy w oknie dialogowym Definicje Definicja drugiej grupy prętów o następujących parametrach: Numer: 2 Nazwa: belki Lista prętów: 10do15 Materiał: STAL Zapisz LKM w klawisz Lista w wierszu Wymiarowanie grup w oknie Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (w polu znajdującym się nad klawiszem Poprzednia pojawia się lista: 1 2), Zamknij LKM w klawisz Selekcja przypadków obciążeniowych w oknie Obliczenia LKM w pole znajdujące się nad klawiszem Poprzednia, wpisanie listy przypadków: 1do3), Zamknij Włączenie opcji: Optymalizacja i Stan graniczny: Nośność Rozpoczęcie definicji grup prętów Definicja pierwszej grupy prętów składających się ze wszystkich słupów konstrukcji Zapisanie parametrów pierwszej grupy prętów Rozpoczęcie definicji drugiej grupy prętów Definicja drugiej grupy prętów składających się ze wszystkich belek konstrukcji Zapisanie parametrów drugiej grupy prętów Przejście do okna dialogowego Obliczenia i otwarcie okna dialogowego Selekcja grup Wybór grup prętów, które będą wymiarowane Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybór trzech pierwszych przypadków obciążeniowych Wymiarowanie grup wykorzystywać będzie procedury optymalizacyjne (odpowiednie przekroje ze względu na wagę); sprawdzany będzie stan graniczny nośności Naciśnięcie klawisza Opcje W oknie dialogowym Opcje optymalizacyjne pokazującym się na ekranie wybrać opcję Ciężar; optymalizacja spowoduje znalezienie najlżejszego profilu OK Zamknięcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej

59 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 363 LKM w klawisz Zmień Wsz. w oknie dialogowym Wymiarowanie grup prętów pokazanym powyżej; zaakceptować komunikat o możliwej zmianie statusu rezultatów na nieaktualne Zamknij Zamiana aktualnych profili prętów dla obydwu grup prętów na obliczone profile (dla słupów z HEB 300 na HEB 220, dla belek z HEB 300 na HEB 360). Po zamianie profili prętów w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - nieaktualne Zamknięcie okna Wymiarowanie grup prętów Ponowne obliczenia konstrukcji dla zmienionych profili prętów. Po zakończeniu obliczeń w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - aktualne LKM w klawisz Obliczenia w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Zmień Wsz. w oknie dialogowym Wymiarowanie grup prętów; zaakceptować komunikat o możliwej zmianie statusu rezultatów na nieaktualne Ponowne wymiarowanie wybranych grup prętów konstrukcji (1,2) z opcjami optymalizacyjnymi; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych Zamiana aktualnych profili słupów na obliczone profile (z HEB 220 na HEB 200). Po zamianie profili prętów w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - nieaktualne Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wymiarowanie grup prętów Ponowne obliczenia konstrukcji dla zmienionych profili prętów. Po zakończeniu obliczeń w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - aktualne LKM w klawisz Obliczenia w oknie dialogowym Obliczenia Ponowne wymiarowanie wybranych grup prętów konstrukcji (1,2) z opcjami optymalizacyjnymi; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej. Wyliczone profile są optymalnymi profilami dla wymiarowanych grup prętów. UWAGA: Obliczenia optymalnych profili niekiedy należy powtórzyć jeszcze kilka razy, aż do momentu uzyskania optymalnego zestawu profili.

60 strona: 364 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wymiarowanie grup prętów LKM w pole Weryfikacja prętów w oknie Obliczenia i wpisanie: 1do15 LKM w pole Lista przypadków obciążeniowych w oknie Obliczenia i wpisanie: 1do3 Wybór prętów, które będą weryfikowane Wybór wszystkich przypadków obciążeniowych LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie weryfikacji wybranych prętów konstrukcji (weryfikacja jest wykonywana, aby uzyskać wyniki dla poszczególnych prętów konstrukcji); na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Weryfikacja prętów Analiza globalna LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór początkowego ekranu programu Robot Millennium Rezultaty / Analiza globalna - pręty Rozpoczęcie analizy globalnej wszystkich prętów konstrukcji. Na ekranie pojawia się dodatkowy ekran graficzny składający się z dwóch części: graficznej prezentacji informacji oraz tabeli prezentującej wyniki numeryczne PKM będąc kursorem w dodatkowym ekranie graficznym Kolumny Na zakładce Naprężenia wyłączyć opcję Normalne Na zakładce Wymiarowanie włączyć opcję Współczynnik wytężenia LKM w klawisz OK Na ekranie pojawia się menu kontekstowe Wybranie tej opcji w menu kontekstowym otwiera okno dialogowe Parametry dla okien prezentacyjnych Wybór wielkości dla których prezentowana będzie analiza globalna Zaakceptowanie dokonanego wyboru

61 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 365 LKM w tabeli w pole Limit górny i wpisanie wartości 1.0 PKM będąc kursorem w dodatkowym ekranie graficznym Wybranie opcji Stałe wyświetlanie limitów Określenie górnej wartości dla współczynnika wytężenia Na ekranie pojawia się menu kontekstowe Prezentacja w graficznej części ekranu analizy globalnej wartości limitów (przy pomocy linii poziomych). Okno analizy globalnej przyjmuje postać pokazaną na poniższym rysunku Zamknięcie ekranu graficznego, w którym prezentowana była analiza globalna konstrukcji Wymiarowanie połączeń stalowych Norma: Eurocode 3 LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Wymiarowanie / Połączenia Selekcja pośredniego pręta w lewym skrajnym słupie i środkowej belki - przy wciśniętym klawiszu CTRL należy kliknąć lewym klawiszem myszki w wymienione pręty Rozpoczęcie wymiarowanie połączeń stalowych prętów konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na cztery części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, pole graficzne pokazujące zdefiniowane połączenie, okno dialogowe Definicja połączenia i tabelę Zdefiniowane połączenia Wybór prętów, dla których weryfikowane będzie połączenie; wyselekcjonowane pręty wskazano na poniższym rysunku strzałkami

62 strona: 366 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w klawisz Utwórz znajdujący się w oknie Definicja połączenia Włączenie opcji Połączenie spawane znajdującej się na zakładce Profile okna dialogowego Definicja połączenia, Zastosuj LKM w pole Widok połączenia zawierające rysunek połączenia Analiza / Obliczenia LKM w pole Lista w polu Przypadki obciążeniowe i wpisanie: 1do3 LKM w klawisz Obliczenia Selekcja lewego skrajnego węzła podporowego wraz ze słupem LKM w klawisz Utwórz znajdujący się w oknie Definicja połączenia LKM w pole Widok połączenia zawierające rysunek połączenia Analiza / Obliczenia LKM w pole Lista w polu Przypadki obciążeniowe i wpisanie: 1do3 Zdefiniowanie połączenia pomiędzy wybranymi prętami; w oknie dialogowym pojawia się kilka zakładek Wybór typu połączenia Zmiana menu Otwarcie okna dialogowego Obliczenia połączeń Wybór przypadków obciążeniowych Rozpoczęcie weryfikacji połączenia Wybór elementów, dla których weryfikowane będzie połączenie (stopa słupa utwierdzonego) Zdefiniowanie połączenia; w oknie dialogowym pojawia się kilka zakładek Zmiana menu Otwarcie okna dialogowego Obliczenia połączeń Wybór przypadków obciążeniowych LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie weryfikacji połączenia; tabela wyników skróconych przyjmuje postać pokazaną na poniższym rysunku Wybrać obydwa połączenia w oknie dialogowym Zdefiniowane połączenia - dane/wyniki skrócone (linie zostaną podświetlone) LKM w klawisz Notka Typ wydruku: Pełny OK Otwarcie notki obliczeniowej dla wybranego połączenia Zamknięcie edytora z notką obliczeniową

63 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Kompozycja wydruku LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór początkowego ekranu programu Robot Millennium Plik / Kompozycja wydruku Otwarcie okna dialogowego Kompozycja wydruku - kreator, w którym zdefiniowana może zostać postać wydruku dla projektowanej konstrukcji LKM w zakładkę Wydruk uproszczony Wyłączenie opcji ( symbol ): Obmiar i kombinacje Z dostępnych list wybrać następujące informacje: Reakcje - ekstrema globalne Przemieszczenia - obwiednia Siły - wartości Naprężenia - obwiednia LKM w klawisz Zapisz model LKM w klawisz Nowy na zakładce Szablony W lewym panelu pojawia się dodatkowa linia, w której należy wpisać nazwę nowego szablonu np. Mój szablon i nacisnąć klawisz ENTER LKM w zakładkę Standard Podświetlenie opcji w lewym panelu: Wymiarowanie rodzin prętów stalowych LKM w klawisz Dodaj Przejście na zakładkę Wydruk uproszczony Informacje dotyczące obmiaru i kombinacji nie będą przedstawiane na wydruku Wybór informacji, które prezentowane będą dla wyników obliczeń konstrukcji Naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście na zakładkę Szablony okna dialogowego Kompozycja wydruku - kreator i umieszczenie wybranych elementów wydruku uproszczonego w prawym panelu Definicja nowego szablonu użytkownika Zapisanie szablonu użytkownika Przejście na zakładkę Standard Wybór elementów do kompozycji wydruku Przeniesienie wybranej opcji do prawego panelu LKM w klawisz Podgląd Prezentacja podglądu zdefiniowanego wydruku dla projektowanej konstrukcji Zamknij Zamknięcie okna podglądu wydruku Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Kompozycja wydruku - kreator

64 strona: 368 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 9.6. Przykład definiowania obciążeń ruchomych - konstrukcja płaska (rama 2D) Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej ramy płaskiej prezentowanej na poniższym rysunku, dla której zdefiniowano przypadek obciążenia ruchomego. Jednostki danych: (m) i (kn). Konstrukcja zostanie obciążona trzema przypadkami obciążeniowymi (ciężarem własnym oraz dwoma przypadkami obciążeń - wiatrem i śniegiem - pokazanych na poniższym rysunku) oraz przypadkiem obciążenia ruchomego. PRZYPADEK 2 PRZYPADEK 3 PRZYPADEK OBCIĄŻENIA RUCHOMEGO Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki.

65 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 369 Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać pierwszą ikonę w pierwszym wierszu (Projektowanie ramy płaskiej) Definicja modelu konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA OPIS Rozpoczęcie definiowania osi konstrukcji; na ekranie pojawia się okno dialogowe Osie konstrukcji Na zakładce X: pozycja: {0} liczba powtórzeń: {4} Rozstaw: {3} Numeracja: A, B, C... LKM w klawisz Wstaw LKM w zakładkę Z Na zakładce Z: wprowadzić następujące współrzędne pozycji kolejnych osi: {0}, Wstaw {3}, Wstaw {5}, Wstaw {6.5}, Wstaw Numeracja: 1, 2, 3... Definicja parametrów pionowych osi konstrukcyjnych Pionowe linie zostały zdefiniowane i są wpisywane do pola Zestaw utworzonych osi Rozpoczęcie definiowania parametrów poziomych osi konstrukcyjnych Definicja parametrów poziomych osi konstrukcyjnych LKM w klawisze: Zastosuj, Zamknij Utworzenie zdefiniowanych osi konstrukcyjnych i zamknięcie okna dialogowego Osie konstrukcji Definicja prętów konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybór rodziny dwuteowników, w polu Przekrój wybór profili: HEB 200, HEB 260 i IPE 200 Dodaj, Zamknij Zamknij Definicja nowego przekroju i zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój Zamknięcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Pręt

66 strona: 370 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: Słup LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu HEB 260 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) Słup 1 - pomiędzy punktami A1-A3 o współrzędnych: (0,0) (0,5) Wybór charakterystyk pręta Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupy konstrukcji) Definicja słupów konstrukcji; utworzoną do tej pory konstrukcję przedstawiono na poniższym rysunku Słup 2 - pomiędzy punktami E1-E3 współrzędnych: (12,0) (12,5) Słup 3 - pomiędzy punktami C1-C2 o współrzędnych: (6,0) (6,3) Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Pręt Definicja konstrukcji bibliotecznych (przekrycie i belka podsuwnicowa) Otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe i rozpoczęcie definiowania konstrukcji bibliotecznej (przekrycie) LKM (2 razy) w ikonę (1 ikona w ostatnim rzędzie) Na zakładce Wymiary LKM w pole Długość L {12} LKM w pole Wysokość H {1.5} Wybór kratownicy trójkątnej typu 1; na ekranie pojawia się okno dialogowe Wstawianie konstrukcji, w którym zdefiniowane mogą zostać parametry kratownicy Definicja długości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) Definicja wysokości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym)

67 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 371 LKM w pole Liczba pól {8} Definicja liczby pól, na które zostanie podzielona kratownica LKM w zakładkę Wstaw LKM w pole Punkt wstawienia wybierz punkt A3 o współrzędnych (0,0,5) LKM w klawisz Zastosuj, OK Definicja początkowego węzła kratownicy Utworzenie zdefiniowanej kratownicy w odpowiednim miejscu w konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Wstawianie konstrukcji Ponowne otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe i rozpoczęcie definiowania konstrukcji bibliotecznej (belka podsuwnicowa) LKM (2 razy) w ikonę Na zakładce Wymiary LKM w pole Długość L {12} LKM w pole Wysokość H {1.0} LKM w pole Liczba pól {8} Wybór kratownicy prostokątnej typu 3; na ekranie pojawia się okno dialogowe Wstawianie konstrukcji, w którym zdefiniowane mogą zostać parametry kratownicy Definicja długości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) Definicja wysokości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) Definicja liczby pól, na które zostanie podzielona kratownica LKM w zakładkę Wstaw LKM w pole Punkt wstawienia wybierz punkt o współrzędnych (0,0,2) LKM w klawisz Zastosuj, OK Definicja początkowego węzła kratownicy Utworzenie zdefiniowanej kratownicy w odpowiednim miejscu w konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Wstawianie konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Przekroje LKM w pole Linie/pręty, wybranie oknem wszystkich prętów obydwu kratownic LKM w profil IPE 200 LKM w klawisz Zastosuj Akceptacja zmiany materiału na domyślny LKM w pole Linie/pręty, wybranie górnego pasa kratownicy podsuwnicowej Wybór prętów kratownic Wybór profilu, który będzie nadawany wybranym prętom Nadanie profilu IPE 200 wszystkim prętom kratownic Wybór prętów (pręt nr 8)

68 strona: 372 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w profil HEB 200 LKM w klawisz Zastosuj, Zamknij Wybór profilu, który będzie nadawany wybranym prętom Nadanie profilu HEB 200 prętom kratownicy i zamknięcie okna dialogowego Przekroje Wybranie bocznych słupków kratownicy podsuwnicowej oraz słupka środkowego (patrz rysunek) - pręty są podświetlane (pręty 108, 112 i 116) Naciśnięcie klawisza Delete na klawiaturze Usunięcie wybranych prętów konstrukcji Definicja podpór Otwarcie okna dialogowego Podpory LKM w pole Aktualna selekcja (aktywna jest opcja Punkt/węzeł) przejść na pole graficzne; trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczyć oknem wszystkie dolne węzły słupów (punkty leżące na poziomie linii konstrukcyjnej 1) W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona) Wybór węzłów konstrukcji, w których zdefiniowane zostaną podpory konstrukcji W polu Aktualna selekcja wpisane zostaną wyselekcjonowane węzły: Wybór typu podpory LKM w klawisz Zastosuj Wybrany typ podpory zostanie nadany w wyselekcjonowanych węzłach konstrukcji Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Podpory

69 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 373 Definicja obciążeń konstrukcji LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Obciążenia LKM w klawisz Nowy znajdujący się w oknie dialogowym Przypadki obciążeń LKM w pole Natura Wiatr Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definiowanie obciążeń konstrukcji Definicja przypadku obciążenia o naturze: ciężar własny i standardowej nazwie STA1 Wybór natury przypadku obciążenia: wiatr LKM w klawisz Nowy Definicja przypadku obciążenia o naturze: wiatr i standardowej nazwie WIATR1 LKM w pole Natura Śnieg Wybór natury przypadku obciążenia: śnieg LKM w klawisz Nowy Definicja przypadku obciążenia o naturze: śnieg i standardowej nazwie SN1 W pierwszym rzędzie automatycznie został nadany ciężar własny na wszystkich prętach konstrukcji (na kierunku -Z ) LKM w drugie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 2. przypadku obciążenia WIATR1 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym lewego słupa konstrukcji LKM w pole w kolumnie "px=" i wpisanie wartości 5.0 LKM w trzecie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 3. przypadku obciążenia SN1 LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym pasów górnych kratownicy przekrycia LKM w pole w kolumnie "pz=" i wpisanie wartości -3.0 Definicja obciążeń działających dla drugiego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór pręta, do którego przykładane będzie obciążenie jednorodne (pręt nr 1) Wybór kierunku i wartości obciążenia Definicja obciążeń działających dla trzeciego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne (pręty 5 i 6) Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego

70 strona: 374 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Definicja obciążenia ruchomego Narzędzia / Preferencje zadania LKM w opcję Katalogi / Katalog pojazdów Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Wybór opcji z drzewka znajdującego się w lewej części okna dialogowego Naciśnięcie ikony Utwórz nową bazę użytkownika powoduje otwarcie okna Nowe obciążenie ruchome Wpisać: w polu Katalog - USER w polu Nazwa katalogu - Katalog użytkownika Jednostki: długości - (m) siły - (kn) Utwórz OK Obciążenia / Obciążenia specjalne / Ruchome Definicja bazy użytkownika Zamknięcie okna dialogowego Nowe obciążenie ruchome Zamknięcie okna dialogowe Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Obciążenia ruchome Otwarcie okna dialogowego Obciążenie ruchome rozpoczęcie definicji nowego pojazdu i LKM w klawisz Nowy Na zakładce Symetryczne wpisanie nazwy pojazdu: Suwnica OK LKM w pierwszą linię znajdującą się w tabeli w dolnej części okna dialogowego Wybranie typu obciążenia: siła skupiona F = 30, X = -1.2, S = 0 LKM w kolejną linię znajdującą się w tabeli w dolnej części okna dialogowego Wybranie typu obciążenia: siła skupiona F = 30, X = 0.0, S = 0 Definicja nowego pojazdu Nadanie nazwy nowemu pojazdowi i zamknięcie okna dialogowego Definicja działających sił Wybór typu obciążenia Zdefiniowanie wartości i położenia siły skupionej Definicja działających sił Wybór typu obciążenia Zdefiniowanie wartości i położenia siły skupionej

71 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 375 LKM w kolejną linię znajdującą się w tabeli w dolnej części okna dialogowego Wybranie typu obciążenia: siła skupiona F = 30, X = 1.4, S = 0 Definicja działających sił Wybór typu obciążenia Zdefiniowanie wartości i położenia siły skupionej. Okno dialogowe Obciążenia ruchome przedstawiono na poniższym rysunku LKM w klawisz Zapisz do bazy Otwarcie okna dialogowego Katalogi obciążeń ruchomych OK w oknie dialogowym Katalogi obciążeń ruchomych Dodaj, Zamknij W polu nazwa wpisać nazwę obciążenia ruchomego (przypadek 4): obciążenie suwnicą LKM w klawisz Definiuj Zapis zdefiniowanego pojazdu do katalogu użytkownika Dodanie zdefiniowanego pojazdu do listy aktywnych pojazdów oraz zamknięcie okna Obciążenia ruchome Określenie nazwy obciążenia ruchomego Rozpoczęcie definicji drogi (trasy przejazdu) pojazdu Suwnica; otwierane jest okno dialogowe Polilinia - kontur z włączoną opcją Polilinia

72 strona: 376 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Na ekranie graficznym zdefiniować dwa punkty określające trasę pojazdu: początek (0,3) koniec (12,3) Zastosuj, Zamknij LKM w pole Krok {1} Przyjęcie domyślnej wartości kierunku (0,0,-1) tzn. obciążenie będzie działało w kierunku osi Z, a zwrócone będzie przeciwnie do zwrotu osi Z LKM w opcję Selekcja znajdującą się w polu Płaszczyzna przyłożenia Definicja trasy pojazdu Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Definicja kroku zmiany położenia obciążenia ruchomego i kierunku działania obciążenia Wybór płaszczyzny przyłożenia obciążenia {8} Wybór pasa górnego kratownicy podsuwnicowej (pręt nr 8) LKM w klawisz Parametry LKM w pole dla współczynników: współcz. LP i współcz. LL i wpisanie wartości 0.1 Włączenie opcji: Ograniczenie położenie pojazdu - początek Ograniczenie położenie pojazdu - koniec OK Zastosuj, Zamknij Otwarcie okna dialogowego Parametry drogi Definicja współczynników dla sił działających wzdłuż trasy poruszania się pojazdu. Generuje to siły pochodzące od hamowania pojazdu o wartości 0.1*F Włączenie tych opcji zapewnia, iż siły definiujące obciążenie suwnicą nie znajdą się poza zdefiniowanym modelem konstrukcji Zamknięcie okna dialogowego Parametry drogi Generacja przypadku obciążenia ruchomego zgodnie z przyjętymi parametrami i zamknięcie okna dialogowego Obciążenia ruchome Analiza konstrukcji Narzędzia / Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Analiza konstrukcji Wybór opcji Analiza konstrukcji z drzewka okna dialogowego Metody rozwiązywania układu równań: Iteracyjna OK Wybór metody rozwiązywania układu równań dla zdefiniowanej konstrukcji Zaakceptowanie przyjętych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania

73 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 377 Rozpoczęcie obliczeń konstrukcji. Po zakończeniu obliczeń w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - aktualne Prezentacja pojazdu i obciążenia ruchomego Widok / Wyświetl Zakładka Obciążenia włącz opcję Obciążenia ruchome - pojazd OK Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Prezentacja zdefiniowanego pojazdu na konstrukcji Wybór 4. przypadku obciążeniowego (obciążenie suwnicą) Obciążenia / Wybierz składową przypadku Wybór: Składowa aktualna 4 LKM w klawisz Animacja Otwarcie okna dialogowego Składowa przypadku Wybierz 4 składową przypadku obciążenia ruchomego Otwarcie okna dialogowego Animacja LKM w klawisz Start Rozpoczęcie animacji obciążenia ruchomego na konstrukcji; pojazd poruszał się będzie po zdefiniowanej trasie Stop (LKM w klawisz ) i zamknięcie paska do animacji Zamknij Zatrzymanie animacji pojazdu Zamknięcie okna dialogowego Składowa przypadku Analiza wyników LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Rezultaty / Rezultaty Przejście na ekran REZULTATY systemu Robot Millennium. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Wykresy i tabelę prezentującą wartości reakcji. UWAGA: w tabeli prezentowane są dodatkowe przypadki obciążenia ruchomego (oznaczone symbolami + i -ï) określające wartości dla obwiedni odpowiednio górnej i dolnej. Wybór 4. przypadku obciążeniowego (obciążenie suwnicą) Wybór: 4 obciążenie ruchome

74 strona: 378 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika włączenie opcji Moment My w oknie dialogowym Wykresy wybór zakładki Deformacja w oknie Wykresy włączenie opcji Deformacja Wybór prezentacji momentu zginającego konstrukcji dla wybranego przypadku obciążenia ruchomego Wybór prezentacji deformacji konstrukcji dla wybranego przypadku obciążenia ruchomego LKM w klawisz Zastosuj Prezentacja wykresu momentu zginającego oraz deformacji konstrukcji; podobnie można przedstawiać wykresy innych wielkości dostępnych w oknie dialogowym Wykresy Obciążenia / Wybierz składową przypadku LKM w klawisz Animacja LKM w klawisz Start Stop (LKM w klawisz ) i zamknięcie paska do animacji Zamknij Otwarcie okna dialogowego Składowa przypadku Otwarcie okna dialogowego Animacja Rozpoczęcie animacji momentu zginającego i deformacji na konstrukcji Zatrzymanie animacji Zamknięcie okna dialogowego Składowa przypadku wyłączenie opcji Moment My w oknie dialogowym Wykresy wybór zakładki Deformacja w oknie Wykresy i wyłączenie opcji Deformacja, Zastosuj Linie wpływu LKM w pole do wyboru ekranu systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Rezultaty / Zaawansowane / Linia wpływu Na zakładce NTM okna dialogowego Linie wpływu włączyć dwie opcje: My i Fz LKM w pole Element i wpisanie {8} Zastosuj Przejście na ekran START systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Linie wpływu Wybór prezentacji momentu zginającego i siły tnącej dla przypadku obciążenia ruchomego Wybór pręta, dla którego przedstawiane będą linie wpływu; pozycja punktu (równa 0.5) oznacza, że linia wpływu tworzona będzie dla punktu znajdującego się w połowie długości pręta Otwierane jest dodatkowe okno, w którym prezentowane są linie wpływu wybranych wielkości (patrz poniższy rysunek)

75 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 379 Na zakładce Węzły okna dialogowego Linie wpływu włączyć dwie opcje: Ux i Uz LKM w pole Węzeł i wpisanie {2} Włączenie opcji Otwórz nowe okno Zastosuj PKM będąc w oknie Linia wpływu, w którym prezentowane są linie wpływu dla węzła 2 Dodaj współrzędne Wybór prezentacji przemieszczeń węzłowych dla przypadku obciążenia ruchomego Wybór węzła, dla którego przedstawiane będą linie wpływu Wykresy linii wpływu dla węzła nr 2 prezentowane będą w nowym oknie Otwierane jest dodatkowe okno, w którym prezentowane są linie wpływu wybranych wielkości Otwarcie menu kontekstowego Wybór tej opcji powoduje, że w tabeli znajdującej się pod wykresami linii wpływu pojawią się dodatkowe kolumny zawierające współrzędne kolejnych punktów konstrukcji

76 strona: 380 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 9.7. Hala przemysłowa (suwnica - obciążenie ruchome) Poniższy przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej hali przestrzennej przedstawionej na rysunku poniżej. Jednostki użyte w przykładzie: (m) oraz (kn). Rama obciążona została pięcioma przypadkami obciążenia; trzy z nich pokazano na rysunku poniżej. PRZYPADEK 2 PRZYPADEK 4 PRZYPADEK 5 Podczas definiowania konstrukcji będą przestrzegane następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, ( x ) oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty oznaczające kliknięcie odpowiednio lewym i prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciskając odpowiednią ikonę lub wybierając komendę z paska zadań). W okienku, które pojawi się po chwili na ekranie, należy wybrać przedostatnią ikonę z pierwszego rzędu przestrzennej). (Projektowanie ramy

77 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Definicja modelu konstrukcji Definicja prętów w konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA Model konstrukcji / Pręty LKM w pole Typ Pręta i wybór typu pręta: Słup LKM w pole Przekrój i wybór przekroju: IPE 600 LKM w pole Początek (kolor tła zostanie zmieniony na zielony) W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (-8,0,0) (-8,0,7) (-8,0,7) (-8,0,14) LKM w pole Typ pręta w oknie dialogowym Pręt, wybór typu pręta Belka LKM w pole Przekrój i wybór przekroju: IP 240 LKM w pole Początek (tło pola zmieni się na kolor zielony) Wpisać współrzędne belki w polach Początek i Koniec: (-8,0,10) (-6,0,10) LKM w pole Typ pręta w oknie dialogowym Pręt, wybrać Pręt LKM w pole Przekrój, wybrać CE 240 LKM w pole Początek (kolor tła zmieni się na zielony) Wpisać współrzędne pręta w polach Początek i Koniec: (-8,0,8) (-6,0,10) OPIS Z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium należy wybrać ekran PRĘTY Wybór charakterystyk pręta. UWAGA: jeżeli profil IPE 600 nie jest dostępny na liście, należy nacisnąć klawisz znajdujący się na wysokości opcji Przekrój. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy przekrój. Będąc na zakładce Standardowe w polu Selekcja przekroju wybrać następujące opcje: Baza danych - Kat_pro Rodzina - IPE Przekrój - IPE 600 Nacisnąć klawisze: Dodaj, a następnie Zamknij, co spowoduje dodanie przekroju IPE 600 do listy dostępnych przekrojów i zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój. Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupów konstrukcji) Definicja słupa w konstrukcji Rozpoczęcie definicji belki i wybór właściwości belki. UWAGA: jeżeli profil IP 240 nie jest obecny na liście dostępnych przekrojów, należy nacisnąć klawisz, a następnie postąpić jak w przypadku profilu IPE 600. Rozpoczęcie definicji współrzędnych belki w konstrukcji Definicja belki tworzącej wspornik podsuwnicowy Rozpoczęcie definicji pręta i nadanie mu właściwości. UWAGA: jeżeli profil CE 240 nie jest obecny na liście dostępnych przekrojów, należy nacisnąć klawisz, a następnie postąpić jak wyżej. Rozpoczęcie definicji współrzędnych pręta w konstrukcji Definicja pręta

78 strona: 382 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole Typ pręta w oknie dialogowym Pręt, wybrać Pręt LKM w pole Przekrój, wybrać HEB 240 LKM w pole Początek (kolor tła zmieni się na zielony) Wpisać współrzędne pręta w polach Początek i Koniec: (-8,0,14) (0,0,16) Rozpoczęcie definicji pręta i nadanie mu właściwości. UWAGA: jeżeli profil HEB 240 nie jest obecny na liście dostępnych przekrojów, należy nacisnąć klawisz, a następnie postąpić jak wyżej. Rozpoczęcie definicji współrzędnych pręta w konstrukcji Definicja pręta Przywrócenie początkowego widoku konstrukcji Definicja wzmocnień LKM w pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Geometria / Cechy dodatkowe / Wzmocnienia Wybranie początkowego ekranu systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Wzmocnienia pozwalającego na definicję wzmocnień węzłowych dla prętów konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Nowe wzmocnienie W polu Długość (L) wpisać wartość 0,15; pozostałe parametry bez zmian Definicja długości wzmocnienia Dodaj, Zamknij Definicja nowego wzmocnienia, zamknięcie okna dialogowego Nowe wzmocnienie LKM w pole Pręty, przejść na ekran graficzny i wybrać ostatnio zdefiniowany pręt (w polu Pręty powinien pojawić się numer 5) Zastosuj, Zamknij Wybór pręta, któremu zostanie nadane wzmocnienie Nadanie wzmocnienia do wybranego pręta, zamknięcie okna dialogowego Wzmocnienia; zdefiniowana konstrukcja została wyświetlona na poniższym rysunku

79 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 383 Widok / Wyświetl Na zakładce Profile wyłączyć opcję Szkice Zastosuj, OK Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Wyłączenie prezentacji profili prętów, zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Definicja podpór w konstrukcji LKM w pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium. Model konstrukcji / Podpory W oknie dialogowym Podpory, LKM w pole Aktualna selekcja Przejść na ekran graficzny, trzymając lewy klawisz myszki wciśnięty zaznaczyć oknem dolny węzeł słupa Z okna dialogowego Podpory wybrać ikonę przedstawiającą podporę utwierdzoną (zostanie ona podświetlona wraz z opisem) Wybranie ekranu systemu Robot Millennium służącego do definicji podpór Wybranie węzłów konstrukcji, w których zostaną zdefiniowane podpory Wybrany węzeł nr 1 zostanie umieszczony w polu Aktualna selekcja Wybranie typu podpory LKM w klawisz Zastosuj Wybrany typ podpory zostanie nadany do wyselekcjonowanych węzłów konstrukcji LKM w pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start CTRL+A Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Wybranie wszystkich węzłów i prętów konstrukcji

80 strona: 384 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Edycja / Edytuj / Lustro pionowe Wybierz graficznie położenie pionowej osi symetrii (x = 0), LKM w klawisz Zamknij Widok / Wyświetl Na zakładce Konstrukcja zaznaczyć opcję Podpory - symbole LKM w klawisz OK Otwarcie okna dialogowego Symetria pionowa, służącego do wykonywania symetrii pionowej wybranych uprzednio węzłów lub elementów tworzonej konstrukcji Wykonanie lustrzanego odbicia wyselekcjonowanych węzłów i prętów oraz zamknięcie okna dialogowego Symetria pionowa Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Włączenie tej opcji spowoduje, że na ekranie pojawią się symbole zdefiniowanych w konstrukcji podpór; zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Przywrócenie początkowego widoku w ten sposób, że cała konstrukcja mieści się na ekranie; zdefiniowana konstrukcja została przedstawiona na poniższym rysunku Definicja obciążenia przyłożonego do konstrukcji LKM w pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Obciążenia LKM w klawisz Nowy w oknie dialogowym Przypadki obciążeń LKM w pole Natura (Wiatr) LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy Rozpoczęcie definiowania obciążenia przyłożonego do konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierający model konstrukcji, okno dialogowe Przypadki obciążeń i tabelę zawierającą opis przypadków obciążeń. Definicja obciążenia ciężarem własnym i nadanie mu standardowej nazwy STA1 Wybranie przypadku obciążenia: wiatr. UWAGA: jeśli numer przypadku obciążenia nie zostanie zmieniony automatycznie, należy wpisać ręcznie numer (2) Utworzenie dwóch przypadków obciążenia o naturze wiatr, nadanie im standardowych nazw: WIATR1 i WIATR2

81 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 385 LKM w pole Natura (Śnieg) LKM w klawisz Nowy Wybranie przypadku obciążenia: śnieg Definicja przypadku obciążenia o naturze: śnieg, któremu zostanie nadana standardowa nazwa: SN1 W pierwszym rzędzie tabeli automatycznie został nadany ciężar własny na wszystkich prętach konstrukcji (na kierunku -Z ) LKM w drugie pole w kolumnie Przypadek w tabeli Obciążenia, wybrać 2-gi przypadek obciążenia WIATR1 z listy dostępnych przypadków obciążenia LKM w drugie pole w kolumnie Typ obciążenia, wybrać typ obciążenia (obciążenie jednorodne) LKM w drugie pole w kolumnie Lista, wybrać graficznie lewy słup LKM w pole w kolumnie "px=", wpisać wartość: (2.0) LKM w trzecie pole w kolumnie Przypadek, wybrać 2-gi przypadek obciążenia WIATR1 z listy dostępnych przypadków obciążenia LKM w pole w kolumnie Typ obciążenia, wybrać typ obciążenia (obciążenie jednorodne) LKM w pole w kolumnie Lista, wybrać graficznie prawy słup konstrukcji LKM w pole w kolumnie "px=", wpisać wartość: (1.5) LKM w czwarte pole w kolumnie Przypadek, wybrać 4-ty przypadek obciążenia SN1 z listy dostępnych przypadków obciążenia LKM w pole w kolumnie Typ obciążenia, wybrać typ obciążenia (obciążenie jednorodne) LKM w pole w kolumnie Lista, wybrać graficznie belki dźwigara stalowego LKM w pole w kolumnie "PZ=", wpisać wartość obciążenia: (-0,75) Definicja natury obciążenia dla drugiego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór słupa do którego zostanie przyłożone obciążenie jednorodne Wybór kierunku działania i wartości obciążenia jednorodnego Definicja obciążenia dla drugiego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór prętów, do których zostanie przyłożone obciążenie jednorodne Wybór kierunku działania i wartości obciążenia jednorodnego Definicja obciążenia dla trzeciego przypadku obciążenia Selekcja przypadku obciążenia Wybór prętów, do których zostanie przyłożone obciążenie jednorodne Wybór kierunku działania i wartości obciążenia jednorodnego

82 strona: 386 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w okno Widok CTRL + A Podczas gdy ekran graficzny wraz z modelem konstrukcji jest aktywny, wybrać opcję Edycja / Edytuj / Przesuń z górnego menu LKM w pole (dx, dy, dz), wpisać współrzędne przesunięcia: (0,12,0) LKM w pole Liczba powtórzeń: (3) Wykonaj, Zamknij LKM pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Widok / Rzutowanie / 3d xyz Wybór wszystkich elementów konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Definicja liczby powtórzeń dla wykonywanej operacji przesunięcia Przesunięcie konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Translacja Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji Przywrócenie początkowego widoku konstrukcji Dodatkowe elementy konstrukcji (belki podłużne i podsuwnicowe, stężenia) Belki podłużne - definicja LKM pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Pręty Widok / Wyświetl Na zakładce Konstrukcja wyłączyć opcje: Numer węzłów oraz Numer prętów Zastosuj, OK Wybór ekranu systemu Robot Millennium pozwalającego na definicję prętów Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Wyłączenie prezentacji numerów węzłów oraz numerów prętów, zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów

83 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 387 W oknie dialogowym Pręt LKM w pole Typ pręta, wybrać: Belka LKM w polu Przekrój, wybrać: (IP 200) Selekcja właściwości pręta. UWAGA: jeżeli profil IP 200 nie jest dostępny na liście, należy nacisnąć klawisz, a następnie dodać profil do listy. LKM w pole Początek zmieni się na zielony) (kolor tła Rozpoczęcie definicji prętów konstrukcji Wpisać następujące współrzędne w polach Początek i Koniec: (8,0,14) (8,12,14) (8,12,14) (8,24,14) (8,24,14) (8,36,14) Definicja belki podłużnej (rysunek poniżej) Przejść do ekranu graficznego z widokiem konstrukcji, kliknąć prawym klawiszem myszki co spowoduje otwarcie menu kontekstowego. Wybrać opcję Zaznacz (menu kontekstowe zostanie zamknięte); zaznaczyć ostatnio zdefiniowane pręty trzymając wciśnięty klawisz CTRL Pozostając w edytorze graficznym wybrać z górnego menu komendę: Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz), (0,0,-7) Wykonaj LKM w pole (dx, dy, dz), (-16,0,0) Wykonaj Zaznaczenie ostatnio zdefiniowanych prętów belki podłużnej Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Przesunięcie konstrukcji (przesunięte elementy konstrukcji zostaną podświetlone) Definicja nowego wektora translacji Przesunięcie zaznaczonych elementów konstrukcji

84 strona: 388 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole (dx, dy, dz), (0,0,7) Wykonaj LKM w pole (dx, dy, dz), (8,0,2) Wykonaj, Zamknij Definicja nowego wektora translacji Przesunięcie zaznaczonych elementów konstrukcji Definicja nowego wektora translacji Przesunięcie konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Translacja; zdefiniowana konstrukcja została pokazana na poniższym rysunku Stężenia - definicja LKM w pole Typ pręta, wybrać Pręt LKM w pole Przekrój i wybrać: CE 240 LKM w pole Początek (kolor zmieni się na zielony) (8,12,0) (8,24,7) (8,12,7) (8,24,0) LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór właściwości pręta Definicja stężeń Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Wybrać zdefiniowane pręty stężeń - trzymając wciśnięty klawisz CTRL Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz), (0,0,7) Wykonaj Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Przesunięcie wybranych prętów

85 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 389 Przejść do ekranu graficznego z widokiem konstrukcji, otworzyć menu kontekstowe klikając PKM. Wybrać opcję Zaznacz (menu kontekstowe zostanie zamknięte); zaznaczyć ostatnio zdefiniowane cztery pręty trzymając wciśnięty klawisz CTRL LKM w pole (dx, dy, dz), (-16,0,0) Wykonaj, Zamknij LKM pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Pręty W oknie dialogowym Pręt LKM w pole Typ pręta, wybrać Pręt LKM w pole Przekrój i wybrać: CE 240 LKM w pole Początek (kolor tła zmieni się na zielony) (8,12,14) (0,24,16) (0,12,16) (8,24,14) (-8,12,14) (0,24,16) (-8,24,14) (0,12,16) Zaznaczenie ostatnio zdefiniowanych czterech prętów Definicja wektora translacji Przesunięcie prętów i zamknięcie okna dialogowego Translacja Wybór ekranu systemu Robot Millennium pozwalającego na definicję prętów Wybór właściwości pręta Definicja stężeń połaciowych Belka podsuwnicowa - definicja LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Przekroje

86 strona: 390 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybrać ikonę znajdującą się na zakładce Użytkownika W polu Wymiary wpisać: b1 = 40, h = 55, b2 = 25, tw = 1.5, tf1 = 1.5, tf2 = 1.5 Dodaj, Zamknij Zamknij Definicja przekroju użytkownika o standardowo nadanej nazwie IASYM_1 Definicja wymiarów przekroju użytkownika. Zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój. Zamknięcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Pręt LKM w pole Typ pręta, wybrać: Belka LKM w pole Przekrój, wybrać: (IASYM_1) Wybór właściwości pręta LKM w pole Początek zmieni się na zielony) (6,0,10) (6,36,10) Zamknij (kolor tła Definicja belki podsuwnicowej Zamknięcie okna dialogowego Pręt Wybrać ostatnio zdefiniowany pręt (belka podsuwnicowa) Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz), (-12,0,0) Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Wykonaj, Zamknij Przesunięcie pręta, zamknięcie okna dialogowego Translacja

87 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 391 Definicja dodatkowych obciążeń LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Obciążenia LKM w piąte pole w kolumnie Przypadek w tabeli Obciążenia, wybrać 3-ci przypadek obciążenia WIATR2 z listy dostępnych przypadków obciążenia LKM w piąte pole w kolumnie Typ obciążenia, wybrać typ obciążenia (obciążenie jednorodne) LKM w pole w kolumnie Lista, wybrać narożne słupy konstrukcji LKM w pole w kolumnie "py=", wpisać wartość : (3.0) LKM w ekran Widok Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definicję obciążenia przyłożonego do modelu konstrukcji Definicja natury obciążenia dla piątego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybranie słupów, do których zostanie przyłożone obciążenie jednorodne Wybór kierunku działania i wartości obciążenia jednorodnego Zdefiniowane obciążenie przedstawiono na poniższym rysunku Definicja obciążenia ruchomego LKM w okno do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Narzędzia / Preferencje zadania / Katalogi / Katalog pojazdów Przejście do początkowego ekranu systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Naciśnięcie ikony Utwórz nową bazę użytkownika umieszczonej w górnej części okna dialogowego Preferencje zadania, spowoduje otwarcie okna dialogowego Nowe obciążenie ruchome

88 strona: 392 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Wpisać: w polu Katalog - Użytkownik w polu Nazwa katalogu - Katalog użytkownika w polu Opis katalogu - Pojazdy zdefiniowane przez użytkownika w polu Jednostki wewnętrzne katalogu wybrać (kn) jako Jednostkę siły i (m) jako Jednostkę długości Utwórz OK Obciążenia / Obciążenia specjalne / Ruchome Zamknięcie okna dialogowego Nowe obciążenie ruchome Zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Obciążenia ruchome Otwarcie okna dialogowego Obciążenia ruchome służącego do definiowania nowego obciążenia ruchomego LKM w klawisz Nowy Na zakładce Symetryczne nazwę pojazdu: Suwnica OK wpisać Otwarcie okna dialogowego Nowy pojazd Definicja nazwy dla nowego pojazdu LKM w pierwszą linię w tablicy umiejscowionej w dolnej części okna dialogowego Obciążenia ruchome Wybór typu obciążenia: siła skupiona F = 20; X = 0; S = 12 LKM w drugą linię w tablicy umiejscowionej w dolnej części okna dialogowego Obciążenie ruchome Wybór typu obciążenia: siła skupiona F = 20; X = 1.5; S = 12 Definicja działających sił Selekcja typu obciążenia Definicja wartości i położenia siły skupionej Definicja działających sił Selekcja typu obciążenia Definicja wartości i położenia siły skupionej

89 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 393 LKM w klawisz Zapisz do bazy Otwarcie okna dialogowego Katalogi obciążeń ruchomych Wybrać katalog Użytkownik, a następnie LKM w klawisz OK Dodaj, Zamknij W polu Nazwa, wpisać nazwę obciążenia ruchomego (numer przypadku obciążenia 5): Obciążenie suwnicą LKM w klawisz Definiuj W zakładce Geometria zdefiniuj dwa punkty określające tor, po którym będzie się poruszać obciążenie ruchome: Punkt P1 (0,0,10) Punkt P2 (0,36,10) Zastosuj, Zamknij Zapisanie zdefiniowanego pojazdu do bazy pojazdów użytkownika Dodanie zdefiniowanego pojazdu do listy aktywnych pojazdów zamknięcie okna dialogowego Obciążenia ruchome Zdefiniowanie nazwy obciążenia ruchomego Rozpoczęcie definicji toru po którym poruszać się będzie obciążenie ruchome; zostanie otwarte okno dialogowe Polilinia - kontur. Wybrać opcję Linia. Definicja toru pojazdu Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur

90 strona: 394 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w polu Krok: {1} pozostawić włączone wartości domyślne określające kierunek obciążenia (0,0,-1). Oznacza to, iż kierunek działania obciążenia będzie równoległy do osi Z a zwrot będzie przeciwny do zwrotu osi Z LKM w opcję Automatyczna w polu Płaszczyzna przyłożenia LKM w klawisz Parametry LKM w pole w kolumnach: współcz. LP i współcz. LL wpisać wartość 0.1 Włączyć następujące opcje: Ograniczenie położenia pojazdu - początek Ograniczenie położenia pojazdu - koniec OK Definicja kroku, z którym porusza się pojazd i kierunku działania obciążenia ruchomego Wybór płaszczyzny przyłożenia obciążenia ruchomego Otwarcie okna dialogowego Parametry drogi Definicja współczynników skalujących podłużną siłę poziomą L z prawej strony LP i z lewej LL. Współczynniki te pozwalają na przemnożenie wartości obciążenia (siły skupionej) tak by można było zamodelować siły obliczeniowe wynikające z hamowania suwnicy Włączenie tych opcji zapewni spowoduje, że siły określające obciążenie ruchome nie znajdą się poza granicami toru określającego ruch obciążenia ruchomego Zamknięcie okna dialogowego Parametry drogi Zastosuj, Zamknij Dodanie nowego przypadku obciążenia Obciążenie suwnicą zamknięcie okna dialogowego Obciążenie ruchome Analiza konstrukcji Narzędzia / Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Analiza konstrukcji Wybór opcji Analiza konstrukcji z drzewka okna dialogowego Metody rozwiązywania układu równań: Iteracyjna Wyłączyć opcję Automatyczne zamrażanie wyników obliczeń konstrukcji OK Wybór iteracyjnej metody rozwiązywania układu równań dla zdefiniowanej konstrukcji Wyłączenie zamrażania wyników obliczeń konstrukcji Zaakceptowanie przyjętych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot Millennium zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne

91 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 395 Wizualizacja przypadku obciążenia ruchomego Widok / Wyświetl Na zakładce Obciążenia włączyć opcję: Obciążenia ruchome - pojazd OK Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Wizualizacja zdefiniowanego obciążenia ruchomego na konstrukcji; zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Wybranie 5 - suwnicą) ego przypadku obciążenia (Obciążenie Obciążenia / Wybierz składową przypadku Ustawić opcję: Składowa aktualna na 1 LKM w klawisz Animacja LKM w klawisz Start Zatrzymać animację wciskając klawisz Stop, a następnie zamknąć pasek narzędziowy Zamknij Otwarcie okna dialogowego Składowa przypadku Wybranie 1-szej składowej obciążenia ruchomego Otwarcie okna dialogowego Animacja Rozpoczęcie animacji obciążenia ruchomego przyłożonego do konstrukcji. Pojazd będzie się poruszał wzdłuż zdefiniowanego wcześniej toru. W trakcie prezentacji animacji na ekranie pojawia się pasek narzędziowy umożliwiający zatrzymanie, wznowienie odtwarzania animacji, przewinięcie animacji itp. Zatrzymanie animacji Zamknięcie okna dialogowego Składowa przypadku

92 strona: 396 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w okno do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Rezultaty / Rezultaty Otwarcie ekranu REZULTATY systemu Robot Millennium. Ekran zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierający model konstrukcji, okno dialogowe Wykresy oraz tabelę z wartościami reakcji. Wybranie piątego przypadku obciążenia (obciążenie suwnicą) Na zakładce Deformacja znajdującej się w oknie dialogowym Wykresy włączyć opcję Deformacja Wybranie deformacji modelu konstrukcji (dla konkretnego przypadku obciążenia), której wykres zostanie przedstawiony LKM w klawisz Zastosuj Prezentacja deformacji konstrukcji; istnieje również możliwość prezentacji innych wartości dostępnych w oknie dialogowym Wykresy Obciążenia / Wybierz składową przypadku LKM w klawisz Animacja LKM w klawisz Start Zatrzymać animację wciskając klawisz ; zamknąć pasek służący do prezentacji animacji Zamknij Przejść na zakładkę Deformacja w oknie dialogowym Wykresy wyłączyć opcję Deformacja, Zastosuj Otwarcie okna dialogowego Składowa przypadku Otwarcie okna dialogowego Animacja Przygotowanie animacji wybranej wielkości na podstawie podanych parametrów i rozpoczęcie wykonywania animacji Zatrzymanie prezentacji animacji Zamknięcie okna dialogowego Składowa przypadku Wyłączenie prezentacji deformacji modelu konstrukcji Wymiarowanie konstrukcji Polska norma stalowa: PN90/B LKM w pole służące selekcji ekranów systemu Robot Millennium Wymiarowanie / Wymiarowanie stali/aluminium LKM w klawisz Lista znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia na wysokości pola Weryfikacja prętów Rozpoczęcie wymiarowania stalowych elementów konstrukcji. Ekran zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierający model konstrukcji, okna dialogowe: Definicje oraz Obliczenia. Otwarcie okna dialogowego Selekcja prętów

93 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 397 Wpisać numery prętów: 1, 2, 6, 7 (słupy), 68 (belka podsuwnicowa) w polu znajdującym się powyżej klawisza Poprzednia, Zamknij (patrz rysunek poniżej) LKM w pole Selekcja przypadków obciążeniowych znajdujące się w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko, Zamknij W polu Stan graniczny włączyć opcję Nośność, natomiast wyłączyć opcję Użytkowanie Wybór prętów, które zostaną zweryfikowane Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybranie wszystkich przypadków obciążenia Wybranie tej opcji powoduje, że obliczenia prętów będą prowadzone dla stanu granicznego nośności LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie weryfikacji wybranych prętów konstrukcji; na ekranie pojawi się okno dialogowe pokazane na rysunku poniżej LKM w pole zawierające dostępne wyniki obliczeń dla pręta nr 2 Otwarcie okna dialogowego Wyniki dla wybranego pręta

94 strona: 398 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole Wyniki uproszczone Wyświetlenie wyników obliczeniowych dla pręta nr 2 (rysunek poniżej) OK Zamknij LKM w pole do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Wymiarowanie / Wymiarowanie stali/aluminium LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować pierwszą grupę o następujących parametrach: Numer: 1 Nazwa: Słupy Lista prętów: LKM w ekran graficzny; wybrać wszystkie słupy trzymając klawisz CTRL wciśnięty Materiał: Stal Zapisz Przejść na ekran graficzny, a następnie wybrać z menu górnego Widok / Rzutowanie / Zx 3d Widok / Wyświetl Zamknięcie okna dialogowego Wyniki Zamknięcie okna dialogowego Weryfikacja prętów Wybór ekranu systemu Robot Millennium, pozwalającego na wymiarowanie prętów konstrukcji stalowych. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny oraz okna dialogowe Definicje i Obliczenia. Przejście na zakładkę umożliwiającą definicję grup prętów Definicja pierwszej grupy prętów zawierającej wszystkie słupy w konstrukcji Zapisanie parametrów pierwszej grupy prętów Wybranie tej opcji spowoduje, że konstrukcja prezentowana będzie jako przestrzenna, ale ustawiona w ten sposób, że widoczna jest w płaszczyźnie ZX Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów

95 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 399 Na zakładce Konstrukcja wyłączyć opcję Numery prętów LKM w klawisz OK LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować parametry drugiej grupy prętów : Numer: 2 Nazwa: Krokwie Materiał: Stal LKM w opcję Lista prętów. Przejść na ekran graficzny i wybrać oknem wszystkie krokwie Widok / Rzutowanie / 3D xyz Zapisz LKM w klawisz Lista znajdujący się na wysokości linii Wymiarowanie grup w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (znajdujący się ponad klawiszem Poprzednia), pojawi się lista 1 2 Zamknij LKM w klawisz Selekcja przypadków obliczeniowych znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (znajdujący się ponad klawiszem Poprzednia), w polu edycyjnym pojawi się lista 1do5 8 9, Zamknij Wyłączenie prezentacji numerów prętów na ekranie; zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Wybranie tej opcji umożliwia definicję kolejnej grupy prętów Definicja parametrów drugiej grupy prętów Wybranie prętów dźwigara stalowego Ustawienie aksonometrycznego widoku konstrukcji. UWAGA: oprócz krokwi zostały wybrane inne pręty konstrukcji (pręty stężeń i belek podłużnych). Aby selekcja zawierała tylko pręty dźwigara stalowego, należy w ekranie graficznym, trzymając wciśnięty klawisz CTRL, zaznaczyć pręty nie będące elementami krokwi co spowoduje, że te pręty nie będą występowały w selekcji. Zapisanie parametrów drugiej grupy prętów Otwarcie okna dialogowego Selekcja grup Wybór grup prętów, które będą projektowane Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybór wszystkich przypadków obciążenia Uaktywnić opcję: Optymalizacja w polu Opcje weryfikacyjne oraz opcję: Nośność w polu Stan graniczny Nacisnąć klawisz Opcje, a następne włączyć opcje: Ciężar Otwarcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne. Wybór opcji optymalizacyjnej ciężar spowoduje, że optymalizacja uwzględniać będzie ciężar profilu powodując wyszukiwanie wśród profili spełniających kryteria normowe profilu najlżejszego w danej grupie.

96 strona: 400 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika OK Zamknięcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej LKM w klawisz Zmień Wsz. Znajdujący się w oknie pokazanym na rysunku powyżej Zamiana aktualnych profili prętów dla obydwu grup prętów na obliczone profile (dla słupów z IPE 600 na IPE 360, dla krokwi z HEB 240 na HEB 140). Po zamianie profili prętów w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - nieaktualne Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wymiarowanie grup prętów Ponowne obliczenia konstrukcji dla zmienionych profili pręta. Po zakończeniu obliczeń w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - aktualne LKM w klawisz Obliczenia znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia Ponowne wymiarowanie wybranych grup prętów konstrukcji (1,2) z opcjami optymalizacyjnymi; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej. Wyliczone profile są optymalnymi profilami dla wymiarowanych grup prętów. UWAGA: Obliczenia optymalnych profili niekiedy należy powtórzyć jeszcze kilka razy, aż do momentu uzyskania optymalnego zestawu profili.

97 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 401 Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wymiarowanie grup Linia wpływu LKM w okno do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Start Rezultaty / Zaawansowane / Linia wpływu W oknie dialogowym Linie wpływu na zakładce NTM włączyć opcję: My Z listy przypadków obciążeń wybrać Obciążenie suwnicą LKM w pole Element, wybrać graficznie belkę podsuwnicową (belka nr 68) LKM w pole Pozycja wpisać wartość 0.25 Włączyć opcję otwórz nowe okno Przejście do początkowego ekranu systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Linie wpływu Wybór momentu zginającego My oraz przypadku obciążenia ruchomego. UWAGA: linia wpływu może być utworzona tylko dla przypadku obciążenia ruchomego. Wybór pręta (belki podsuwnicowej), dla której program zaprezentuje linię wpływu Wybranie współrzędnej względnej punktu znajdującego się na elemencie, dla którego tworzona będzie linia wpływu Włączenie tej opcji spowoduje pojawienie się na ekranie nowego okna, w którym prezentowane będą linie wpływu wybranych wielkości Zastosuj Otwarcie dodatkowego okna, w którym program wygeneruje linię wpływu wybranej wielkości PKM w okno ukazujące linię wpływu Otwarcie menu kontekstowego Dodaj współrzędne Wyświetlenie dodatkowych kolumn zawierających współrzędne kolejnych punktów (zobacz rysunek poniżej)

98 strona: 402 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Na zakładce NTM wyłączyć opcję My, a włączyć opcję: Fz Włączyć opcję: otwórz nowe okno Zastosuj PKM w okno ukazujące linię wpływu dla wybranej wielkości Wybór wielkości dla której program stworzy linię wpływu Otwarcie nowego okna w którym zostanie pokazana linia wpływu dla siły FZ Otwarcie menu kontekstowego Dodaj współrzędne Wyświetlenie dodatkowych kolumn zawierających współrzędne kolejnych punktów (zobacz rysunek poniżej)

99 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Most (obciążenie ruchome i analiza czasowa) W przykładzie pokazano definicję, analizę i wymiarowanie jednoprzęsłowego mostu kratownicowego z jazdą dołem (rysunek poniżej). Jednostki użyte w zadaniu: (m) i (kn). Do konstrukcji przyłożono osiem przypadków obciążenia; sześć z nich pokazano poniżej. Przypadek 2 - EKSP1 Przypadek 3 - EKSP2 Przypadek 4 - EKSP3 odbicie lustrzane Przypadku 3

100 strona: 404 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Przypadek 5 - WIATR1 Przypadek 6 - WIATR2 Przypadek 7 - PRZEJAZD SAMOCHODU

101 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 405 Przypadek 8 - PRZEJŚCIE TŁUMU W przykładzie przestrzegano następujących zasad: prezentacja jakiekolwiek ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, ( x ) oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty oznaczające kliknięcie odpowiednio lewym i prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definicję konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciskając odpowiednią ikonę lub wybierając komendę z paska zadań). W okienku, które pojawi się po chwili na ekranie należy wybrać drugą ikonę z drugiego rzędu (Projektowanie powłoki) Definicja modelu konstrukcji Definicja konstrukcji Jezdnia mostowa - definicja WYKONYWANA OPERACJA Widok / Rzutowanie / Xy Z górnego menu wybrać komendę: Geometria / Obiekty /Polilinia - kontur LKM w klawisz Geometria Wpisać następujące współrzędne w polu podświetlonym na zielono: (0,0,0) Dodaj, (30,0,0) Dodaj, (30,6,0) Dodaj, (0,6,0) Dodaj, Zastosuj, Zamknij OPIS Ustawienie widoku konstrukcji w płaszczyźnie XY Otwarcie okna dialogowego Polilinia - kontur umożliwiającego definicję różnych rodzajów linii (łamane, kontury, polilinie) Otwarcie okna dialogowego umożliwiającego definicję konturu Definicja konturu

102 strona: 406 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Przywrócenie początkowego widoku modelu konstrukcji w oknie graficznym, tak aby cała konstrukcja mieściła się w na ekranie Geometria / Panele Otwarcie okna dialogowego Panel, umożliwiającego definicję paneli w konstrukcji LKM w klawisz umieszczony z prawej strony pola Grubość Na zakładce Jednorodne wpisz nową wartość grubości: 20 cm, wpisz nową nazwę GR20_BET, Dodaj, Zamknij LKM w klawisz umieszczony z prawej strony pola Zbrojenie Na zakładce Ogólne w polu Kierunek zbrojenia głównego wybrać opcję Wzdłuż osi Y W polu Nazwa wpisać Kierunek_Y Dodaj, Zamknij LKM w pole Zbrojenie wybrać opcję Kierunek_Y LKM w opcję punkt wewnętrzny znajdującą się w polu Tworzenie poprzez; przejść na ekran graficzny i wybrać punkt znajdujący się wewnątrz panelu Zamknij Otwarcie okna dialogowego Nowa grubość Definicja nowego panelu i zamknięcie okna dialogowego Otwarcie okna dialogowego Parametry zbrojenia Wybór kierunku zbrojenia głównego Nadanie nazwy dla nowego typu zbrojenia, zamknięcie okna dialogowego Parametry zbrojenia Definicja typu zbrojenia, które zostanie zastosowane w panelu Nadanie aktualnie wybranych własności do wybranego panelu Zamknięcie okna dialogowego Panel Widok / Rzutowanie / 3D xyz Ustawienie aksonometrycznego widoku konstrukcji; zdefiniowana konstrukcja widoczna jest na poniższym rysunku

103 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 407 Definicja podpór Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów, pozwalającego wybrać atrybuty konstrukcji, które zostaną wyświetlone na ekranie Na zakładce ES wyłączyć opcję Numery i opis paneli OK LKM w pole przeznaczone do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Podpory Wybrać podporę utwierdzoną Wyłączenie wyświetlania numeru i opisu panelu Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definicję podpór Wybór typu podparcia LKM w opcję Linia, LKM w pole Aktualna selekcja Przejść na ekran graficzny; wciskając lewy klawisz myszki wybrać dwie krótsze krawędzie pomostu, Zastosuj LKM w pole przeznaczone do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Geometria Nadanie podpór utwierdzonych do dwóch krótszych krawędzi pomostu Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów, pozwalającego wybrać atrybuty konstrukcji, które zostaną wyświetlone na ekranie Na zakładce Konstrukcja wybrać opcję Podpory - symbole, OK Wyświetlenie na ekranie symboli zdefiniowanych w konstrukcji podpór, zamknięcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów; zdefiniowana konstrukcja została wyświetlona na poniższym rysunku. Definicja kratownic mostu (konstrukcje biblioteczne) Wybrać ikonę Konstrukcja biblioteczna z prawego paska narzędziowego Otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe pozwalającego na definiowanie typowych konstrukcji (lub elementów konstrukcji)

104 strona: 408 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W polu Wybór bazy konstrukcji wybrać opcję Biblioteka konstrukcji typowych - ramy, kraty, belki (w oknie dialogowym Konstrukcje typowe pojawi się Nowy wybór konstrukcji. LKM (dwukrotnie) w Otwarcie okna dialogowego Krata Trapezowa typ 3 ikonę (ostatnią w trzecim rzędzie) Na zakładce Wymiary LKM w pole Długość L1 {30) LKM w pole Długość L2 {27) LKM w pole Wysokość H {5} LKM w pole Liczba pól {10} Włączyć opcję Nie w opcji wyboru Pas ciągły Na zakładce Wstaw LKM w pole Punkt wstawienia; wpisać współrzędne: (0,0,0) LKM w klawisze: Zastosuj oraz OK Definicja długości dolnego pasa kratownicy (można to również zrobić w sposób graficzny klikając w ekranie graficznym w dwa węzły określające długość pasa kratownicy) Definicja długości górnego pasa kratownicy Definicja wysokości kratownicy Definicja liczby pól na które zostanie podzielony pas dolny kratownicy Pas dolny i górny definiowanej kratownicy składać się będzie z odcinków Definicja współrzędnych wstawienia kratownicy Wstawienie zdefiniowanej konstrukcji we wskazanym punkcie, zamknięcie okna dialogowego Wstawianie konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Przekroje LKM w pole Linie / Pręty, przejść na ekran graficzny i zaznaczyć oknem wszystkie pręty kratownicy Wybór prętów kratownicy

105 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 409 LKM w profil HEB 300 LKM w klawisz Zastosuj, akceptacja zmiany materiału na domyślny, Zamknij Widok / Wyświetl Na zakładce Profile wyłączyć opcję Szkice, OK Wybór profilu, który będzie nadawany wybranym prętom. UWAGA: jeżeli profil HEB 300 nie jest dostępny na liście, należy nacisnąć klawisz znajdujący się w górnej części okna dialogowego. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy przekrój. Na zakładce Standardowe w polu Selekcja przekroju wybrać następujące opcje: Baza danych - Kat_pro Rodzina - HEB Przekrój - HEB 300 Nacisnąć klawisze: Dodaj, a następnie Zamknij, co spowoduje dodanie przekroju HEB 300 do listy dostępnych przekrojów i zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój. Nadanie profilu HEB 300 wszystkim prętom kratownicy, zamknięcie okna dialogowego Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Wyłączenie prezentacji profili prętów na ekranie Przejść na ekran graficzny, wybrać wszystkie pręty wstawionej kratownicy przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w polu (dx, dy, dz) wpisać współrzędne: (0,6,0) Wykonaj, Zamknij Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Przesunięcie prętów, podświetlenie przeniesionych prętów, zamknięcie okna dialogowego Translacja; zdefiniowana konstrukcja pokazana jest na poniższym rysunku Definicja stężeń LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Pręty Wybór ekranu PRĘTY z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium, pozwalającego na definicję prętów

106 strona: 410 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole Typ pręta wybrać: Pręt LKM w pole Przekrój wybrać: IPE 100 LKM w pole początek i koniec (kolor tła zmieni się na kolor zielony) (1.5,0,5) (4.5,6,5) (1.5,6,5) (4.5,0,5) Przejść na ekran graficzny PKM w dowolny punkt okna. W otwartym menu kontekstowym wybrać opcję Zaznacz, zaznaczyć zdefiniowane pręty stężeń trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Z górnego menu wybrać opcję: Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz) (3,0,0), w polu Liczba powtórzeń {8} Wykonaj, Zamknij LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Geometria Definicja właściwości pręta. UWAGA: jeśli przekrój IPE 100 nie jest dostępny na liście, wciśnij klawisz znajdujący się z prawej strony opcji Przekrój co spowoduje otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój. Na zakładce Standardowe w polu Selekcja przekroju wybrać następujące opcje: Baza danych - Kat_pro Rodzina - IPE Przekrój - IPE 100 Nacisnąć klawisze: Dodaj, a następnie Zamknij, co spowoduje dodanie przekroju IPE 100 do listy dostępnych przekrojów i zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój. Definicja stężeń Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji i liczby powtórzeń Przesunięcie prętów konstrukcji Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium; zdefiniowana konstrukcja została pokazana na poniższym rysunku

107 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 411 Definicja belek poprzecznych LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Pręty LKM w pole Typ pręta, wybrać opcję Pręt LKM w pole Przekrój, wybrać: (IPE 300) LKM pole początek i koniec (kolor tła zmieni się na zielony) (1.5,0,5) (1.5,6,5) Wybór ekranu PRĘTY z listy dostępnych ekranów systemu Robot Millennium, umożliwiającego definicję prętów Definicja właściwości pręta. UWAGA: jeśli przekrój IPE 300 nie jest dostępny na liście, należy postąpić analogicznie jak w przypadku definicji przekroju IPE 100. Definicja belki poprzecznej Przejść na ekran graficzny PKM w dowolny punkt okna; w otwartym menu kontekstowym wybrać opcję Zaznacz i zaznaczyć zdefiniowaną belkę poprzeczną Z górnego menu wybrać opcję: Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz): (3,0,0) polu Liczba powtórzeń {9} Wykonaj, Zamknij LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Geometria Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora przesunięcia i liczby powtórzeń Przesunięcie wybranego pręta konstrukcji Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium; zdefiniowana konstrukcja została pokazana na poniższym rysunku

108 strona: 412 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Definicja obciążeń LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Obciążenia LKM w klawisz Nowy w oknie dialogowym Przypadki obciążeń LKM w opcję Natura: Wybrać eksploatacyjne LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w pole do wyboru natury obciążenia (Natura): Wybrać wiatr LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy Wybór ekranu systemu Robot Millennium umożliwiającego definicję obciążenia przyłożonego do konstrukcji. Monitor komputera zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny, tabelę Obciążenia i okno dialogowe Przypadki obciążeń. Definicja przypadku obciążenia stałego (ciężar własny) o standardowej nazwie STA1 Wybór przypadku obciążenia - eksploatacyjne Definicja trzech przypadków obciążenia eksploatacyjnego o standardowo nadanych nazwach: EKSP1, EKSP2 i EKSP3 Wybór przypadku obciążenia - wiatr Definicja dwóch przypadków obciążenia wiatrem o standardowo nadanych nazwach: WIATR1 i WIATR2 UWAGA: ciężar własny zostanie automatycznie przyłożony do konstrukcji dla wszystkich elementów w kierunku ïz. LKM w ikonę znajdującą się na prawym pasku zadań Na zakładce Powierzchnia znajdującej się w oknie dialogowym Otwarcie okna dialogowego Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne Obciążenie wybrać ikonę Wybór przypadku obciążenia: EKSP1 W polu Wartości Z wpisać wartość: -2.5 Dodaj W polu Zastosuj do, znajdującym się w oknie dialogowym Obciążenie, wpisać numer panelu: 1 Zastosuj Definicja obciążenia jednorodnego działającego na powierzchniowych elementach skończonych zgodnie z kierunkiem osi Z globalnego układu współrzędnych; zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne Wyświetlenie aktualnej selekcji panelu konstrukcji, do którego zostanie przyłożone obciążenie Nadanie zdefiniowanego obciążenia do wybranego panelu

109 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 413 W oknie dialogowym Obciążenia na zakładce Powierzchnia, nacisnąć Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) klawisz Wybór przypadku obciążenia: EKSP2 W polu Wartości Z wpisać wartość: -2.0 LKM w klawisz Definicja konturu W zielonym polu wpisać współrzędne określające kontur: (0,0,0); Dodaj (30,0,0); Dodaj (30,1.5,0); Dodaj (0,1.5,0); Dodaj LKM w klawisz Dodaj znajdujący się w dolnej części okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) W polu Zastosuj do wpisać numer panelu: 1 Zastosuj W oknie dialogowym Obciążenia wybrać zakładkę Powierzchnia, Definicja wartości i kierunku działania obciążenia jednorodnego na konturze Otwarcie okna pozwalającego na definicję konturu, do którego zostanie przyłożone obciążenie jednorodne. Można to zrobić przez wpisanie współrzędnych konturu w oknie lub przez wskazanie myszką w ekranie graficznym punktów określających kontur. Definicja konturu, do którego zostanie przyłożone obciążenie Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) Wyświetlenie aktualnej selekcji panelu konstrukcji, do którego zostanie przyłożone obciążenie Nadanie zdefiniowanego obciążenia do wybranego panelu Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) wcisnąć ikonę Wybór przypadku obciążenia: EKSP3 W polu Wartości Z wpisać wartość: -2.0 LKM w klawisz Definicja konturu Definicja wartości i kierunku działania obciążenia jednorodnego na konturze Otwarcie okna pozwalającego na definicję konturu

110 strona: 414 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W zielonym polu wpisać współrzędne określające kontur: (0,4.5,0); Dodaj (30,4.5,0); Dodaj (30,6,0); Dodaj (0,6,0); Dodaj LKM w klawisz Dodaj znajdujący się w dolnej części okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) W polu Zastosuj do wpisać numer panelu: 1 Zastosuj Zamknij Z menu górnego wybrać Widok / Rzutowanie / Zx Przejść do tabeli obciążeń. LKM w piąte pole w kolumnie Przypadek, wybrać 5. przypadek obciążenia WIATR1 z listy LKM w pole w kolumnie Typ obciążenia, wybrać typ obciążenia (siła węzłowa) z listy dostępnych typów obciążeń LKM w pole w kolumnie Lista, Wybrać w sposób graficzny, wszystkie węzły bliższej kratownicy LKM w pole w kolumnie "FY=", (1.25) Z menu górnego wybrać Widok / Rzutowanie / 3d xyz LKM w 6. pole w kolumnie Przypadek w tabeli obciążeń, wybrać 6. przypadek obciążenia WIATR2 z listy LKM w pole w kolumnie Typ obciążenia, wybrać (siła węzłowa) z listy dostępnych typów obciążeń LKM w pole w kolumnie Lista, wybrać cztery węzły kratownicy jak na rysunku poniżej Definicja konturu, do którego zostanie przyłożone obciążenie Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) Wyświetlenie aktualnej selekcji panelu konstrukcji, do którego zostanie przyłożone obciążenie Nadanie zdefiniowanego obciążenia do wybranego panelu Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie Ustawienie widoku konstrukcji w płaszczyźnie XY Definicja obciążenia dla piątego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór węzłów, do których zostanie przyłożona siła węzłowa Wybór kierunku działania i wartości siły węzłowej Ustawienie aksonometrycznego widoku konstrukcji Definicja obciążenia dla szóstego przypadku obciążenia Wybór typu obciążenia Wybór węzłów, do których zostanie przyłożona siła węzłowa

111 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 415 LKM w pole w kolumnie "FX=", wpisać wartość: (0.60) LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Geometria Wybór kierunku działania i wartości siły węzłowej Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Definicja obciążenia przyłożonego do jezdni mostu Narzędzia / Preferencje zadania / Katalogi / Katalog pojazdów Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Naciśnięcie ikony Utwórz nową bazę użytkownika umieszczonej w górnej części okna dialogowego Preferencje zadania, spowoduje otwarcie okna dialogowego Nowe obciążenie ruchome Wpisać: w polu Katalog - Użytkownik w polu Nazwa katalogu - Katalog użytkownika w polu Opis katalogu - Pojazdy zdefiniowane przez użytkownika w polu Jednostki wewnętrzne katalogu wybrać (kn) jako Jednostkę siły i (m) jako Jednostkę długości Utwórz OK Obciążenia / Obciążenia specjalne / Ruchome Utworzenie nowej bazy pojazdów, zamknięcie okna dialogowego Nowe obciążenie ruchome Zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Obciążenia ruchome Otwarcie okna dialogowego Obciążenia ruchome służącego do definicji nowego pojazdu LKM w klawisz Nowy Na zakładce Symetryczne wpisać nazwę pojazdu: Pojazd 1 (Samochód) OK Definicja nowego pojazdu Definicja nazwy nowego pojazdu

112 strona: 416 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pierwszą linię w tabeli umiejscowionej w dolnej części okna dialogowego Obciążenie ruchome Wybrać typ obciążenia: siła skupiona F = 60, X = 0.0, S = 1.75 LKM w drugą linię w tabeli umiejscowionej w dolnej części okna dialogowego Obciążenie ruchome Wybrać typ obciążenia: siła skupiona F = 30, X = 3.5, S = 1.75 LKM w trzecią linię w tabeli umiejscowionej w dolnej części okna dialogowego Obciążenie ruchome Wybrać typ obciążenia: siła skupiona F = 60, X = 5.0, S = 1.75 Definicja działających sił Selekcja typu obciążenia Określenie wartości i położenia siły skupionej Definicja działających sił Definicja typu obciążenia Określenie wartości i położenia siły skupionej Definicja działających sił Selekcja typu obciążenia Określenie wartości i położenia siły skupionej LKM w klawisz Zapisz do bazy Otwarcie okna dialogowego Katalogi obciążeń ruchomych W oknie dialogowym Katalogi obciążeń ruchomych wybrać katalog Użytkownika, nacisnąć klawisz OK Dodaj, Zamknij Zapis zdefiniowanego pojazdu do katalogu Użytkownika Dodanie nowego pojazdu do listy aktywnych pojazdów, zamknięcie okna dialogowego Obciążenia ruchome

113 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 417 W polu Nazwa, wpisać nazwę obciążenia ruchomego (przypadek obciążenia nr 7) Pojazd 1 (Samochód) Definicja nazwy obciążenia ruchomego LKM w klawisz Definiuj Otwarcie okna dialogowego Polilinia - kontur, pozwalającego na definicję drogi po której będzie się poruszał pojazd W oknie dialogowym Polilinia - kontur na zakładce Metoda tworzenia wybrać opcję Linia. Nacisnąć klawisz Geometria, a następnie zdefiniować dwa punkty określające drogę pojazdu: Punkt P1 (0,3,0) Punkt P2 (30,3,0) Zastosuj, Zamknij LKM w polu Krok {1} Przyjąć wartości domyślne kierunku obciążenia (0,0,-1) co oznacza, że obciążenia ruchome będzie działało zgodnie z kierunkiem osi Z, ale z przeciwnym zwrotem Definicja drogi trasy obciążenia ruchomego Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Definicja kroku zmiany położenia obciążenia ruchomego i kierunku działania obciążenia LKM opcję Automatyczna Płaszczyzna przyłożenia w polu Wybór płaszczyzny redystrybucji sił definiujących pojazd. Wybór opcji Automatyczna spowoduje, że siły rozmieszane będą automatycznie na najbliższych elementach branych ze wszystkich elementów konstrukcji

114 strona: 418 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zastosuj Stworzenie przypadku obciążenia ruchomego o nazwie Przejazd samochodu Otwarcie okna dialogowego Obciążenia ruchome pozwalającego na definicję nowego przypadku obciążenia ruchomego LKM w klawisz Nowy Na zakładce Symetryczne wpisać nazwę obciążenia ruchomego: Pojazd 2 (Tłum) OK LKM w pierwszą linię w tabeli umiejscowionej w dolnej części okna dialogowego Obciążenie ruchome Wybrać typ obciążenia: obciążenie powierzchniowe P = 2,0; X = 0.0, S = 0.0; DX = 4.0; DY = 1.5 Definicja nowego obciążenia ruchomego Definicja nazwy dla nowego przypadku obciążenia ruchomego Definicja działających sił Wybór typu obciążenia Definicja wartości i umiejscowienia ruchomego obciążenia powierzchniowego LKM w klawisz Zapisz do bazy Otwarcie okna dialogowego Katalog obciążeń ruchomych OK w oknie dialogowym Katalog obciążeń ruchomych Dodaj, Zamknij Zapisanie zdefiniowanego pojazdu w bazie użytkownika; zamknięcie okna Katalog obciążeń ruchomych Dodanie zdefiniowanego pojazdu do listy aktywnych pojazdów, zamknięcie okna dialogowego Obciążenie ruchome

115 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 419 W polu Nazwa wpisać nazwę obciążenia ruchomego (przypadek obciążenia nr 8) Pojazd 2 (Tłum) Definicja nazwy obciążenia ruchomego LKM w klawisz Definiuj Rozpoczęcie definicji trasy obciążenia ruchomego, otwarcie okna dialogowego Polilinia - kontur W oknie dialogowym Polilinia - kontur na zakładce Metoda tworzenia wybrać opcję Linia. Nacisnąć klawisz Geometria, a następnie zdefiniować dwa punkty określające drogę pojazdu: Punkt P1 (0,1.5,0) Punkt P2 (30,1.5,0) Zastosuj, Zamknij LKM w polu Krok {1} Przyjąć wartości domyślne kierunku obciążenia (0,0,-1) co oznacza, że obciążenia ruchome będzie działało zgodnie z kierunkiem osi Z ale z przeciwnym zwrotem Definicja drogi trasy obciążenia ruchomego Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Definicja kroku zmiany położenia obciążenia ruchomego i kierunku działania obciążenia LKM opcję Automatyczna Płaszczyzna przyłożenia w polu Wybór płaszczyzny redystrybucji sił definiujących pojazd. Wybór opcji Automatyczna spowoduje, że siły rozmieszane będą automatycznie na najbliższych elementach branych ze wszystkich elementów konstrukcji

116 strona: 420 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zastosuj, Zamknij Utworzenie przypadku obciążenia ruchomego o nazwie Ruchome obciążenie powierzchniowe, zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Analiza konstrukcji Narzędzia / Preferencje zadania / Analiza konstrukcji Wyłączyć opcję Automatyczne zamrażanie wyników obliczeń konstrukcji OK Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Wyłączenie zamrażania wyników obliczeń konstrukcji, zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot Millennium zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne Prezentacja wyników LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Rezultaty / Rezultaty - mapy Wybór ekranu systemu Robot Millennium, służącego do oglądania wyników obliczeń. Ekran monitora zostanie podzielony na dwie części: edytor graficzny zawierający model konstrukcji oraz okno dialogowe Mapy. Wybór drugiego przypadku obciążenia EKSP1 Na zakładce Szczegółowe włączyć opcję z oznaczającą przemieszczenie w kierunku osi z znajdującą się na wysokości opcji Przemieszczenia - u,w Włączyć opcję mapy LKM w klawisz Zastosuj Włączenie wizualizacji przemieszczenia prostopadłego do powierzchni elementu skończonego Wyniki otrzymane dla powierzchniowych elementów skończonych prezentowane będą w postaci map Prezentacja przemieszczenia konstrukcji

117 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 421 Wybór siódmego przypadku obciążenia Pojazd 1 (Samochód) Na zakładce Deformacje włączyć opcję włączone LKM w klawisz Zastosuj Obciążenia / Wybierz składową przypadku LKM w klawisz Animacja Wybranie tej opcji powoduje, że dla konstrukcji prezentowana będzie deformacja Prezentacja przemieszczenia konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Składowa przypadku Otwarcie okna dialogowego Animacja LKM w klawisz Start Po naciśnięciu klawisza Start program przygotowuje animację wybranej wielkości na podstawie podanych parametrów i rozpoczyna wykonywanie animacji Stop (LKM w klawisz pasek narzędziowy Zamknij ), zamknąć Zatrzymanie animacji pojazdu Zamknięcie okna dialogowego Składowa przypadku Wyłączyć opcje: Przemieszczenia - u,w oraz włączone znajdujące się w oknie dialogowym Mapy, Zastosuj Wymiarowanie prętów konstrukcji LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Pręty Przejść na ekran graficzny, z górnego menu wybrać: Geometria / Parametry normowe / Typ pręta stalowego / aluminiowego Wybór ekranu systemu Robot Millennium, służącego do definiowania prętów w konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: edytor graficzny zawierający model konstrukcji, okno dialogowe: Pręt i tabelę Pręty. Otwarcie okna dialogowego Typ pręta Otwarcie okna dialogowego Definicja pręta - parametry pozwalającego zmieniać parametry typu pręta dla polskiej normy stalowej PN90/B-03200

118 strona: 422 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W polu Wsp. Długości wyboczeniowej mi y nacisnąć Otwarcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe, pozwalającego na zmianę długości wyboczeniowej prętów klawisz Wybrać ostatni klawisz w drugim rzędzie, OK W polu Wsp. Długości wyboczeniowej mi z nacisnąć Nadanie wybranego schematu wyboczeniowego i odpowiadającego mu współczynnika długości wyboczeniowej, zamknięcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe Otwarcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe, pozwalającego na zmianę długości wyboczeniowej prętów klawisz Wybrać ostatni klawisz w drugim rzędzie, OK W polu Typ pręta wpisać: Pasy Zapisz, Zamknij LKM w opcję Linie / Pręty w oknie dialogowym Typ pręta, przejść na ekran graficzny i wybrać wszystkie pręty pasów dolnego i górnego trzymając wciśnięty klawisz CTRL Zastosuj Nadanie wybranego schematu wyboczeniowego i odpowiadającego mu współczynnika długości wyboczeniowej, zamknięcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe Nadanie nazwy dla nowego typu pręta Zapisanie aktualnych parametrów dla typu pręta Pasy, zamknięcie okna dialogowego Definicja pręta - parametry Wybór prętów tworzących pasy kratownic Nadanie aktualnego typu pręta (Pasy) do wybranych elementów kratownicy Otwarcie okna dialogowego Definicja pręta - parametry pozwalającego zmieniać parametry typu pręta dla polskiej normy stalowej PN90/B W polu Wsp. Długości wyboczeniowej mi y nacisnąć Otwarcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe, pozwalającego na zmianę długości wyboczeniowej prętów klawisz Wybrać pierwszy klawisz w trzecim rzędzie, OK W polu Wsp. Długości wyboczeniowej mi z nacisnąć Nadanie wybranego schematu wyboczeniowego i odpowiadającego mu współczynnika długości wyboczeniowej, zamknięcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe Otwarcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe, pozwalającego na zmianę długości wyboczeniowej prętów klawisz Wybrać pierwszy klawisz w trzecim rzędzie, OK Nadanie wybranego schematu wyboczeniowego i odpowiadającego mu współczynnika długości wyboczeniowej, zamknięcie okna dialogowego Schematy wyboczeniowe

119 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 423 W polu Typ pręta wpisać: Krzyżulce Nadanie nazwy dla nowego typu pręta Zapisz, Zamknij LKM w opcję Linie / Pręty w oknie dialogowym Typ pręta, przejść na ekran graficzny i wybrać wszystkie krzyżulce kratownic trzymając wciśnięty klawisz CTRL Zastosuj, Zamknij Zapisanie aktualnych parametrów dla typu pręta Krzyżulce, zamknięcie okna dialogowego Definicja pręta - parametry Wybór prętów tworzących krzyżulce kratownic Nadanie aktualnego typu pręta (Krzyżulce) do wybranych elementów kratownicy, zamknięcie okna dialogowego Typ pręta Wymiarowanie konstrukcji Polska norma stalowa: PN90/B LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Wymiarowanie / Wymiarowanie stali / aluminium LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy znajdującej się w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować pierwszą grupę prętów o następujących parametrach : Numer: 1 Nazwa: Pas górny Lista prętów: LKM w okno graficzne z modelem konstrukcji; trzymając wciśnięty klawisz CTRL wybrać pręty górnych pasów kratownic Materiał: Stal Zapisz LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy znajdującej się w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować drugą grupę prętów o następujących parametrach : Numer: 2 Nazwa: Pas dolny Lista prętów: LKM w okno graficzne; trzymając wciśnięty klawisz CTRL wybrać pręty dolnych pasów kratownic Materiał: Stal Wybór ekranu systemu Robot Millennium, służącego do wymiarowania konstrukcji stalowych (aluminiowych). Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: edytor graficzny zawierający model konstrukcji oraz okna dialogowe: Definicje i Obliczenia Rozpoczęcie definicji pierwszej grupy prętów Definicja pierwszej grupy prętów złożonej z elementów tworzących pasy górne kratownic Zapis parametrów pierwszej grupy prętów Rozpoczęcie definicji drugiej grupy prętów Definicja drugiej grupy prętów złożonej z prętów tworzących pasy dolne kratownic

120 strona: 424 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zapisz LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy znajdującej się w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować trzecią grupę prętów o następujących parametrach : Numer: 3 Nazwa: Krzyżulce Lista prętów: LKM w okno graficzne; trzymając wciśnięty klawisz CTRL wybrać krzyżulce obu kratownic Materiał: Stal Zapisz LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy znajdującej się w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować czwartą grupę prętów o następujących parametrach : Numer: 4 Nazwa: Stężenia Lista prętów: LKM w okno graficzne; trzymając wciśnięty klawisz CTRL wybrać pręty stężające kratownice Materiał: Stal Zapisz LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy znajdującej się w oknie dialogowym Definicje Zdefiniować piątą grupę prętów o następujących parametrach : Numer: 5 Nazwa: Belki poprzeczne Lista prętów: LKM w okno graficzne; trzymając wciśnięty klawisz CTRL wybrać belki poprzeczne łączące obie kratownice Materiał: Stal Zapisz W oknie dialogowym Obliczenia włączyć opcję Wymiarowanie grup LKM w klawisz Lista znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia na wysokości opcji Wymiarowanie grup Zapis parametrów drugiej grupy prętów Rozpoczęcie definicji trzeciej grupy prętów Definicja trzeciej grupy prętów złożonej z krzyżulców kratownic Zapis parametrów trzeciej grupy prętów Rozpoczęcie definicji czwartej grupy prętów Definicja czwartej grupy prętów złożonej z prętów stężających kratownice Zapis parametrów czwartej grupy prętów Rozpoczęcie definicji piątej grupy prętów Definicja piątej grupy prętów złożonej z belek poprzecznych łączących pasy górne kratownic Zapis parametrów piątej grupy prętów Włączenie tej opcji spowoduje przeprowadzone wymiarowania grup. UWAGA: Aby można było rozpocząć obliczenia w trybie wymiarowania, musi być zdefiniowana przynajmniej jedna grupa prętów Otwarcie okna dialogowego Selekcja grup

121 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 425 Nacisnąć klawisz Wszystko znajdujący się w górnej części okna dialogowego Selekcja grup Zamknij Wybór wszystkich grup prętów, zamknięcie okna dialogowego Selekcja grup Uaktywnić opcję: Optymalizacja w polu Opcje weryfikacyjne oraz opcję: Nośność w polu Stan graniczny Wyłączyć opcję Użytkowanie w polu Stan graniczny Nacisnąć klawisz Opcje, a następne włączyć opcję: Ciężar OK LKM w klawisz Selekcja przypadków obliczeniowych znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (znajdujący się ponad klawiszem Poprzednia), w polu edycyjnym pojawi się lista 1do8 13do16, Zamknij Otwarcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne. Wybór opcji optymalizacyjnej ciężar spowoduje, że optymalizacja uwzględniać będzie ciężar profilu powodując wyszukiwanie wśród profili spełniających kryteria normowe profilu najlżejszego w danej grupie. Zamknięcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybór wszystkich przypadków obciążenia, zamknięcie okna dialogowego Selekcja przypadków LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej

122 strona: 426 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w klawisz Zmień Wsz. Znajdujący się w oknie pokazanym na rysunku powyżej Zamknij Zamiana aktualnych profili prętów dla wszystkich grup prętów na obliczone profile: - dla pasa górnego z HEB 300 na HEB 140, - dla pasa dolnego z HEB 300 na HEB 100, - dla krzyżulców z HEB 300 na HEB dla stężeń z IPE 100 na IPE dla belek poprzecznych z IPE 300 na IPE 220 Po zamianie profili prętów w górnym pasku programu Robot Millennium prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - nieaktualne Zamknięcie okna rezultatów skróconych Wymiarowanie grup prętów Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot Millennium zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne. LKM w klawisz Obliczenia w oknie dialogowym Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej

123 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 427 LKM w klawisz Zmień Wsz. Znajdujący się w oknie pokazanym na rysunku powyżej Zamknij Zamiana aktualnych profili prętów dla wszystkich grup prętów na obliczone profile: - dla pasa górnego - bez zmian, - dla pasa dolnego - bez zmian, - dla krzyżulców z HEB 160 na HEB dla stężeń - bez zmian, - dla belek poprzecznych - bez zmian Po zamianie profili prętów w górnym pasku programu Robot Millennium prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES - nieaktualne Zamknięcie okna rezultatów skróconych Wymiarowanie grup prętów Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot Millennium zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne. LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej Zamknij Zamknięcie okna rezultatów skróconych Wymiarowanie grup prętów

124 strona: 428 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Weryfikacja prętów LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Wymiarowanie / Wymiarowanie stali / aluminium LKM w klawisz Lista znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia na wysokości opcji Weryfikacja grup Na zakładce Grupa wciskając klawisz CTRL wybrać następujące grupy: Krzyżulce, Pas dolny i Pas Wybór ekranu systemu Robot Millennium, służącego do wymiarowania konstrukcji stalowych (aluminiowych) Otwarcie okna dialogowego Selekcja grup Wybór grup prętów, które będą weryfikowane; zamknięcie okna dialogowego Selekcja grup górny. Nacisnąć klawisz co spowoduje, że w polu edycyjnym pojawi się lista 1do3 Zamknij LKM w klawisz Selekcja przypadków obliczeniowych znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (znajdujący się ponad klawiszem Poprzednia), w polu edycyjnym pojawi się lista 1do8 13do16, Zamknij Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybór wszystkich przypadków obciążeniowych, zamknięcie okna dialogowego Selekcja przypadków LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawia się okno Rezultatów skróconych pokazane poniżej Zamknij

125 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Analiza czasowa konstrukcji (całkowanie równań ruchu) LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Geometria Z górnego menu wybrać komendę: Analiza / Rodzaje analizy LKM w klawisz Definiuj nowy przypadek LKM w klawisz OK w oknie dialogowym Definicja nowego przypadku W polu Metoda wybrać opcję Lanczos, w polu Parametry włączyć opcję Uwzględnij tłumienie (PS 92), w polu Liczba postaci: wpisać 3 LKM w klawisz OK LKM w klawisz Definiuj nowy przypadek Wybrać opcję Całkowanie równań ruchu, LKM w klawisz OK w oknie dialogowym Definicja nowego przypadku LKM w klawisz Definicja funkcji Na zakładce Funkcja w polu Zdefiniowane funkcje wpisać nazwę Uderzenie wiatru LKM w klawisz Dodaj Na zakładce Punkty zdefiniować kolejne punkty funkcji czasowej wpisując następujące wartości: T = 0.00; F(T) = 0.00 T = 0.01; F(T) = 5.00 T = 0.02; F(T) = 0.00 T = 1.00; F(T) = 0.00 Zamknij Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Opcje obliczeniowe, umożliwiającego definiowanie nowych przypadków obciążenia (analiza modalna, spektralna, sejsmiczna itp.), zmiany typu przypadku obciążenia oraz zmiany parametrów wybranego przypadku obciążenia Otwarcie okna dialogowego Definicja nowego przypadku służącego do definiowania nowego przypadku dynamicznego w konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Parametry analizy modalnej. Okno to służy do definiowania parametrów analizy modalnej dla nowego przypadku dynamicznego w konstrukcji. Wybór metody analizy konstrukcji; wybranie maksymalnej liczby poszukiwanych postaci drgań własnych, uwzględnienie tłumienia w analizie modalnej konstrukcji Dodanie nowego przypadku obciążeniowego (typ analizy Modalna) do listy przypadków obciążeniowych Otwarcie okna dialogowego Definicja nowego przypadku Otwarcie okna dialogowego Analiza równań ruchu, służącego do definiowania parametrów analizy równań ruchu dla nowego przypadku dynamicznego w konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Definicja funkcji czasu Nadanie nazwy Uderzenie wiatru dla funkcji czasowej. W oknie dialogowym pojawią się dwie nowe zakładki: Punkty i Dodawanie funkcji. Definicja funkcji czasowej dokonana przez wpisanie odpowiednich wartości punktu czasowego T [s] i odpowiadającej mu wartości bezwymiarowej funkcji F(T). Zamknięcie okna dialogowego Definicja funkcji czasu.

126 strona: 430 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W polu Równania ruchu znajdującego się w oknie dialogowym Analiza równań ruchu, wybrać z listy dostępnych przypadków obciążenia WIATR1 LKM w klawisz Dodaj, OK Narzędzia / Preferencje zadania / Analiza konstrukcji Wybrać opcję Algorytm DSC OK Określenie numeru wybranego przypadku Zostaje przypisany przypadek statyczny wykorzystywany w analizie czasowej Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Przyjęcie do obliczeń algorytmu DSC, zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie obliczeń konstrukcji dla zdefiniowanych przypadków obciążeniowych Zamknij Rezultaty / Zaawansowane / Analiza czasowa - wykresy LKM w klawisz Dodaj Zamknięcie okna dialogowego Opcje obliczeniowe Otwarcie okna dialogowego Równania ruchu Otwarcie okna dialogowego Definicja wykresu służącego do definicji wykresów wielkości obliczonych podczas analizy czasowej

127 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 431 Na zakładce Węzły wybrać następujące opcje: Przemieszczenie, UX W polu Punkt wpisać numer węzła (12) Wybór przemieszczenia w kierunku UX Wybór węzła nr 12 (patrz rysunek poniżej), dla którego zostanie zaprezentowane przemieszczenie Dodaj, Zamknij Zaznaczyć Przemieszczenie_UX_12 (zostanie ono podświetlone), a następnie nacisnąć klawisz Włączyć opcję otwórz nowe okno i nacisnąć klawisz Zastosuj W oknie dialogowym Równania ruchu, w panelu Dostępne wykresy pojawi się zdefiniowana wielkość przemieszczenia o standardowo nadanej nazwie Przemieszczenie_UX_12, zamknięcie okna dialogowego Definicja wykresu Przeniesienie wybranego wykresu do panelu Prezentowane wykresy Na ekranie pojawi się wykres Przemieszczenie_UX_12 pokazany na poniższym rysunku

128 strona: 432 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zaznaczyć przemieszczenie UX (w prawym panelu), a następnie Usunięcie wybranego wykresu z prawego panelu nacisnąć klawisz LKM w klawisz Dodaj Na zakładce Węzły wybrać następujące opcje: Przyspieszenie, UX W polu Punkt wpisać numer węzła (12) Dodaj, Zamknij Zaznaczyć Przyspieszenie_AX_12 (zostanie ona podświetlona), a następnie nacisnąć klawisz Włączyć opcję otwórz nowe okno i nacisnąć klawisz Zastosuj Otwarcie okna dialogowego Definicja wykresu służącego do definicji wykresów wielkości obliczonych podczas analizy czasowej Wybór przyspieszenia w kierunku UX Wybór węzła nr 12 W oknie dialogowym Równania ruchu, w panelu Dostępne wykresy pojawi się zdefiniowana wielkość przemieszczenia o standardowo nadanej nazwie Przyspieszenie_AX_12, zamknięcie okna dialogowego Definicja wykresu Przeniesienie wybranego wykresu do prawego panelu Na ekranie pojawi się wykres Przyspieszenie_AX_12 pokazany na poniższym rysunku

129 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Fundament blokowy W przykładzie pokazano definicję i analizę fundamentu blokowego pod maszynę, którego schemat przedstawiono na rysunku poniżej. Jednostki użyte w zadaniu (m) i (kn). Do konstrukcji zostały przyłożone cztery przypadki obciążeniowe, z których trzy pokazano na rysunkach poniżej. Przypadek 2 - EKSP1 Przypadek 3 - EKSP2

130 strona: 434 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Przypadek 4 - EKSP3 W przykładzie przestrzegano następujących zasad: prezentacja jakiekolwiek ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, ( x ) oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty oznaczające kliknięcie odpowiednio lewym i prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definicję konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciskając odpowiednią ikonę lub wybierając komendę z paska zadań). W okienku, które pojawi się po chwili na ekranie należy wybrać ostatnią ikonę w drugim rzędzie objętościowej). (Projektowanie konstrukcji Definicja modelu konstrukcji Definicja osi konstrukcyjnych WYKONYWANA OPERACJA OPIS Geometria / Osie konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Osie konstrukcji, pozwalającego na definiowanie osi konstrukcji Na zakładce X wybrać opcję Definiuj znajdującą się w polu Numeracja, wpisać x1 w polu edycyjnym, a następnie wpisać następujące współrzędne określające położenie osi: (0.0) Wstaw, (1.0) Wstaw, (1.5) Wstaw, (5.0) Wstaw, (5.5) Wstaw, (9.0) Wstaw, (9.5) Wstaw, (10.5) Wstaw Określenie sposobu numerowania osi (x1, x2, x3 )

131 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 435 Na zakładce Y wybrać opcję Definiuj znajdującą się w polu Numeracja, wpisać y1 w polu edycyjnym, a następnie wpisać następujące współrzędne określające położenie osi: (0.0) Wstaw, (0.5) Wstaw, (1.0) Wstaw, (4.5) Wstaw, (5.0) Wstaw, (5.5) Wstaw Na zakładce Z wybrać opcję Definiuj znajdującą się w polu Numeracja, wpisać z1 w polu edycyjnym, a następnie wpisać następujące współrzędne określające położenie osi: (0.0) Wstaw, (0.5) Wstaw, (3.5) Wstaw, (4.0) Wstaw Zastosuj, Zamknij Widok / Rzutowanie / 3D xyz Określenie sposobu numerowania osi (y1, y2, y3 ) Określenie sposobu numerowania osi (z1, z2, z3 ) Wyświetlenie zdefiniowanych osi konstrukcji na ekranie, zamknięcie okna dialogowego Osie konstrukcji Wyświetlenie aksonometrycznego widoku konstrukcji Przywrócenie początkowego widoku konstrukcji (rysunek poniżej)

132 strona: 436 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Podstawa fundamentu Widok / Rzutowanie / Xy Wybierz z górnego menu Geometria / Obiekty / Polilinia - kontur LKM w klawisz Geometria Ustawić kursor w zielonym polu edycyjnym, przejść do edytora graficznego, a następnie wybrać punkty definiujące kontur (będące punktami przecięcia odpowiednich osi konstrukcyjnych): x1 - y1, x8 - y1, x8 - y6, x1 - y6 Zastosuj, Zamknij Ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie XY Otwarcie okna dialogowego Polilinia - kontur służącego do definiowania różnego rodzaju linii (łamane, kontury) Otwarcie części okna dialogowego, w której znajdują się pola służące do określania współrzędnych punktów określających kontur Definicja konturu, zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Przywrócenie początkowego widoku konstrukcji Geometria / Panele Otwarcie okna dialogowego Panel umożliwiającego definicję paneli w konstrukcji Włączyć opcję bok umiejscowioną w polu Typ obszaru LKM w opcję Punkt wewnętrzny znajdującą się w polu Tworzenie poprzez, wybrać jakikolwiek punkt wewnątrz konturu Zamknij Widok / Rzutowanie / 3D xyz Wybranie tej opcji powoduje, iż tworzony obiekt będzie definiowany jako ścianka (bez nadania własności takich jak typ zbrojenia czy grubość) co umożliwia wykorzystanie tego obiektu przy tworzeniu konstrukcji objętościowej Nadanie wybranych własności do wyselekcjonowanego panelu Zamknięcie okna dialogowego Panel Wybranie tej komendy powoduje przedstawienie na ekranie aksonometrycznego widoku konstrukcji; zdefiniowaną konstrukcję (bez osi konstrukcyjnych) przedstawiono na poniższym rysunku

133 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 437 W polu edycyjnym wpisać 1, Enter Wybiera zdefiniowany panel (nr 1), którego kolor zmienia się na czerwony Geometria / Obiekty / Wyciąganie Otwiera okno dialogowe Wyciąganie, umożliwiające tworzenie prostych elementów objętościowych poprzez wyciągnięcie zdefiniowanych uprzednio elementów dwuwymiarowych Włączyć opcję ll do osi, wybrać oś Z W polu edycyjnym wpisać liczbę 0.5 określającą długość wektora ciągnięcia. W polu Liczba podziałów wpisać 1 Zastosuj, Zamknij Wybranie tej opcji powoduje, iż wyselekcjonowany obiekt będzie wyciągany wzdłuż osi, równoległej do osi Z globalnego układu współrzędnych Definiuje długość wektora ciągnięcia Definiuje liczbę podziałów podczas wyciągania wybranego obiektu Wyciąga wybrany dwuwymiarowy obiekt o zadany wektor ciągnięcia wzdłuż wyselekcjonowanej osi równoległej do osi Z globalnego układu współrzędnych Słupy Widok / Praca 3D / Globalna płaszczyzna pracy Przejść do ekranu graficznego, a następnie wybrać graficznie punkt przecięcia się następujących osi konstrukcyjnych: x1 - y1 - z2, a następnie nacisnąć klawisz Zastosuj Zamknąć okno dialogowe Płaszczyzna pracy klikając przycisk Otwarcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy, pozwalającego na ustalenie płaszczyzny w której odbywać się będzie tworzenie lub modyfikacja konstrukcji Ustawienie globalnej płaszczyzny pracy; współrzędne w oknie dialogowym Płaszczyzna pracy zmienią się automatycznie na wybrane (0.00; 0.00; 0.50) Zamknięcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy Widok / Rzutowanie / Xy Geometria / Obiekty / Sześcian W polu Metoda tworzenia wybrać opcję dwa punkty Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie widoku konstrukcji w płaszczyźnie XY dla ostatnio podanej wartości współrzędnej Z (tj. Z = 0.5); tylko elementy znajdujące się w tej płaszczyźnie pozostaną widoczne Otwarcie okna dialogowego Sześcian, pozwalającego na definiowanie sześcianu Wybór tej opcji spowoduje, iż prostokąt podstawy sześcianu będzie definiowany przy pomocy dwóch przeciwległych wierzchołków

134 strona: 438 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Przejść do edytora graficznego i wybrać dwa przeciwległe wierzchołki prostokąta zdefiniowane przez punkty przecięcia się następujących osi konstrukcyjnych: x2 - y2, x3 - y3, następnie w polu Wysokość wpisać 3, Zastosuj, Zamknij W polu edycyjnym wpisać 2, Enter Edycja / Edytuj / Przesuń W polu Wektor translacji wpisać współrzędne wektora przesunięcia: (4.0, 0.0, 0.0), w polu Liczba powtórzeń wpisać 2, Wykonaj W polu edycyjnym obok ikony wpisać 2do4, Enter W polu Wektor translacji wpisać współrzędne wektora przesunięcia: (0.0, 4.0, 0.0), w polu Liczba powtórzeń wpisać 1, Wykonaj, Zamknij Utworzenie sześcianu, zamknięcie okna dialogowego Wybranie elementu konstrukcyjnego nr 2 (ostatnio zdefiniowany sześcian) Otwarcie okna dialogowego Translacja Przesuwa wybrany sześcian Wybranie ostatnio zdefiniowanych sześcianów (elementy konstrukcyjne 2, 3 i 4) Przesunięcie wybranych sześcianów Wybranie tej opcji powoduje niewyświetlanie niewidocznych linii w konstrukcji Widok / Rzutowanie / 3D xyz Wybranie tej komendy powoduje przedstawienie na ekranie aksonometrycznego widoku konstrukcji; zdefiniowaną konstrukcję (bez osi konstrukcyjnych) przedstawiono na poniższym rysunku

135 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 439 Górna część fundamentu Widok / Wyświetl Na zakładce Linie ukryte opcję Nic OK wybrać Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów umożliwiającego wyświetlanie na ekranie wybranych atrybutów konstrukcji Jeżeli opcja jest włączona (wyłączona jest prezentacja OPEN GL), to dla konstrukcji nie będą wykonywane żadne operacje cieniowania lub ukrywania linii niewidocznych Widok / Praca 3D / Globalna płaszczyzna pracy Przejść do ekranu graficznego, a następnie wybrać graficznie punkt przecięcia się następujących osi konstrukcyjnych: x2 - y2 - z4, a następnie nacisnąć klawisz Zastosuj Zamknąć okno dialogowe Płaszczyzna pracy naciskając Widok / Rzutowanie / Xy Wybierz z górnego menu Geometria / Obiekty / Polilinia - kontur Ustawić kursor w zielonym polu edycyjnym, przejść do edytora graficznego, a następnie wybrać punkty definiujące kontur (będące punktami przecięcia odpowiednich osi konstrukcyjnych): x2 - y2, x7 - y2, x7 - y5, x2 - y5, Zastosuj, Zamknij W polu edycyjnym obok ikony wpisać 8, Enter Otwarcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy, pozwalającego na ustalenie płaszczyzny w której odbywać się będzie tworzenie lub modyfikacja konstrukcji Ustawienie globalnej płaszczyzny pracy; współrzędne w oknie dialogowym Płaszczyzna pracy zmienią się automatycznie na wybrane (1.00, 0.50, 4.00) Zamknięcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie widoku konstrukcji w płaszczyźnie XY, dla ostatnio podanej współrzędnej Z (tj. z = 4.0); tylko elementy znajdujące się w tej płaszczyźnie pozostaną widoczne Otwarcie okna dialogowego Polilinia - kontur służącego do definiowania różnego rodzaju linii (łamane, kontury) Definicja konturu, zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur Wybranie ostatnio zdefiniowanego konturu Geometria / Obiekty / Wyciąganie Otwiera okno dialogowe Wyciąganie, umożliwiające tworzenie prostych elementów objętościowych przez wyciągnięcie zdefiniowanych uprzednio elementów dwuwymiarowych Włączyć opcję ll do osi, wybrać oś Z Wybranie tej opcji powoduje, iż wyselekcjonowany obiekt będzie wyciągany wzdłuż osi, równoległej do osi Z globalnego układu współrzędnych

136 strona: 440 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W polu edycyjnym wpisać liczbę -0.5 określającą długość wektora ciągnięcia W polu Liczba podziałów wpisać 1 Zastosuj, Zamknij Definiuje długość wektora ciągnięcia Definiuje liczbę podziałów podczas wyciągania wybranego obiektu Wyciąga wybrany dwuwymiarowy obiekt o zadany wektor ciągnięcia wzdłuż wyselekcjonowanej osi równoległej do osi Z globalnego układu współrzędnych Wybranie tej opcji powoduje niewyświetlanie niewidocznych linii w konstrukcji Widok / Rzutowanie / 3D xyz Wyświetlenie aksonometrycznego widoku konstrukcji Wyświetlenie początkowego widoku konstrukcji (patrz rysunek poniżej) Definicja podpór LKM w pole przeznaczone do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Podpory W oknie dialogowym Podpory nacisnąć ikonę Na zakładce Sprężyste odblokować kierunek UZ, w polu KZ wpisać wartość: kn/m Zablokować pozostałe kierunki W polu Etykieta wpisać nazwę dla nowej podpory: Podpora sprężysta Dodaj, Zamknij Wybór ekranu systemu Robot Millennium przeznaczonego do definicji podpór Otwarcie okna dialogowego Definicja podpory służącego do definiowania nowego typu podpory Definicja współczynnika sprężystości podpory w kierunku osi Z Nadanie nazwy do definiowanego typu podpory

137 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 441 Wybrać opcję Powierzchnia znajdującą się w polu Aktualna selekcja w oknie dialogowym Podpory Przejść na ekran graficzny i wybrać powierzchnie będącą podstawą fundamentu - w polu Aktualna selekcja powinno pojawić się 1_REF(1) LKM w klawisz Zastosuj LKM w pole przeznaczone do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Geometria Widok / Wyświetl Wybrana zostanie powierzchnia konstrukcji objętościowej Wybór powierzchni podstawy fundamentu, do której zostanie przyłożona nowozdefiniowana podpora Wyselekcjonowany typ podpory zostanie nadany do wybranej powierzchni konstrukcji Wybór początkowego ekranu systemu Robot Millennium Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów umożliwiającego wyświetlanie na ekranie wybranych atrybutów konstrukcji Na zakładce Konstrukcja opcję Podpory - symbole Zastosuj, OK wybrać Na ekranie zostaną wyświetlone symbole podpór; zdefiniowana konstrukcja przedstawiona została na poniższym rysunku Użycie opcji widok dynamiczny pozwala na obrót I przesunięcie konstrukcji, aby można było przedstawić dolną, podporową część konstrukcji Generacja siatki W celu lepszego dopasowania siatki elementów skończonych zdefiniujemy dodatkowe węzły Widok / Siatka / Definiuj krok Otwarcie okna dialogowego Definicja kroku siatki służącego do zmiany kroku siatki prezentowanej na ekranie W polu Krok siatki ustawić krok siatki Dx oraz Dy na 0.25 Zastosuj, Zamknij Zmiana kroku siatki, zamknięcie okna dialogowego Definicja kroku siatki

138 strona: 442 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Widok / Praca 3D / Globalna płaszczyzna pracy Przejść do ekranu graficznego, a następnie wybrać graficznie punkt przecięcia się następujących osi konstrukcyjnych: x1 - y1 - z1, a następnie nacisnąć klawisz Zastosuj Widok / Rzutowanie / Xy Otwarcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy, pozwalającego na ustalenie płaszczyzny w której odbywać się będzie tworzenie lub modyfikacja konstrukcji Ustawienie globalnej płaszczyzny pracy; współrzędne w oknie dialogowym Płaszczyzna pracy zmienią się automatycznie na wybrane (0.00, 0.00, 0.00) Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie XY dla ostatnio podanej wartości współrzędnej Z (tj. z = 0.0); tylko elementy znajdujące się w tej płaszczyźnie pozostaną widoczne Geometria / Węzły Otwarcie okna dialogowego Węzły umożliwiającego definicję węzłów w konstrukcji Zdefiniować dodatkowe węzły o współrzędnych będących punktami przecięcia następujących osi konstrukcji: x2 - y2, x2 - y3, x3 - y3, x3 - y2, oraz węzły o następujących współrzędnych: (1.25, 0.50, 0.00), (1.00, 0.75, 0.00), (1.25, 1.00, 0.00), (1.50, 0.75, 0.00) Zamknij W polu edycyjnym umiejscowionym obok ikony Edycja / Edytuj / Przesuń wpisać: wsz, Enter Definicja węzłów, zamknięcie okna dialogowego Węzły Wybranie wszystkich węzłów w konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Translacja W polu: Wektor translacji wpisać: (4.00, 0.00, 0.00) w polu Liczba powtórzeń wpisać: 2 Wykonaj, Zamknij W polu edycyjnym umiejscowionym obok ikony wpisać: wsz, Enter Edycja / Edytuj / Lustro poziome LKM w pole Położenie osi 2.75 Wybranie wszystkich węzłów w konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Symetria pozioma Definicja położenia poziomej osi symetrii Wykonaj, Zamknij Wykonanie symetrii poziomej wybranych węzłów, zamknięcie okna dialogowego Symetria pozioma Widok / Rzutowanie / 3D xyz Wyświetlenie aksonometrycznego widoku konstrukcji

139 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 443 Widok / Praca 3D / Globalna płaszczyzna pracy W ekranie graficznym wybrać punkt przecięcia się następujących osi konstrukcyjnych: x2 - y2 - z4, a następnie nacisnąć klawisz Zastosuj Nacisnąć przycisk znajdujący się w oknie dialogowym Płaszczyzna pracy Widok / Rzutowanie / Xy Otwarcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy, pozwalającego na ustalenie płaszczyzny, w której odbywać się będzie tworzenie lub modyfikacja konstrukcji Ustawienie globalnej płaszczyzny pracy; współrzędne w oknie dialogowym Płaszczyzna pracy zmienią się automatycznie na wybrane (1.00, 0.50, 4.00) Zamknięcie okna dialogowego Płaszczyzna pracy Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie XY dla ostatnio podanej wartości współrzędnej Z (tj. z = 4.0); tylko elementy znajdujące się w tej płaszczyźnie pozostaną widoczne Geometria / Węzły Otwarcie okna dialogowego Węzły umożliwiającego definicję węzłów w konstrukcji Zdefiniować dodatkowe węzły o współrzędnych będących punktami przecięcia następujących osi konstrukcji: x2 - y3, x3 - y3, x3 - y2, x2 - y2, oraz węzły o następujących współrzędnych: (1.25, 1.00, 4.00), (1.50, 0.75, 4.00), (1.25, 0.50, 4.00), (1.00, 0.75, 4.00), Zamknij W polu edycyjnym umiejscowionym obok ikony Enter Edycja / Edytuj / Przesuń wpisać: 49do56, Definicja węzłów, zamknięcie okna dialogowego Węzły Wybranie węzłów znajdujących się w aktualnej płaszczyźnie pracy Otwarcie okna dialogowego Translacja W polu: Wektor translacji wpisać: (4.00, 0.00, 0.00) w polu Liczba powtórzeń wpisać: 2 Wykonaj, Zamknij W polu edycyjnym umiejscowionym obok ikony wpisać numery zdefiniowanych ostatnio węzłów: 49do72, Enter Edycja / Edytuj / Lustro poziome Wybranie węzłów znajdujących się w aktualnej płaszczyźnie pracy Otwarcie okna dialogowego Symetria pozioma

140 strona: 444 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole Położenie osi 2.75 Definicja położenia poziomej osi symetrii Wykonaj, Zamknij Wykonanie symetrii poziomej wybranych węzłów, zamknięcie okna dialogowego Geometria / Węzły W polu Współrzędne wpisać współrzędne dodatkowego węzła: (7.25, 2.75, 4.00) Dodaj, Zamknij W polu edycyjnym obok ikony wpisać 1 i 8, Enter Analiza / Model obliczeniowy / Opcje siatkowania W polu Dopuszczalne metody siatkowania wybrać opcję Delaunay, w polu Generacja siatki wybrać opcję Automatyczna i wpisać 5 w polu edycyjnym Podział 1, OK Otwarcie okna dialogowego Węzły Definicja dodatkowego węzła nr 97, do którego zostanie przyłożone obciążenie węzłowe Wybranie elementów objętościowych nr 1 i 8 (podstawa i wierzchołek fundamentu) Otwarcie okna dialogowego Opcje siatkowania Ustawienie parametrów siatkowania dla wybranych elementów konstrukcji Wpisać 2do7 obok ikony Enter w polu edycyjnym Wybranie elementów objętościowych tworzących kolumny fundamentu Analiza / Model obliczeniowy / Opcje siatkowania W polu Dopuszczalne metody siatkowania wybrać opcję Delaunay, w polu Generacja siatki wybrać opcję Automatyczna i wpisać 2 w polu edycyjnym Podział 1, OK Analiza / Model obliczeniowy / Generacja Widok / Rzutowanie / 3D xyz Otwarcie okna dialogowego Opcje siatkowania Ustawienie parametrów siatkowania dla wybranych elementów konstrukcji Generacja modelu obliczeniowego konstrukcji (elementów skończonych) Przedstawienie aksonometrycznego widoku konstrukcji; zdefiniowaną konstrukcję (bez uwidocznienia osi konstrukcyjnych) pokazano na poniższym rysunku

141 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 445 Geometria / Charakterystyki / Charakterystyki brył LKM w pole Selekcja LKM w materiał Beton Zastosuj, Zamknij Otwarcie okna dialogowego Charakterystyki brył Wpisać wsz (wszystkie elementy konstrukcji) Wybór materiału. Jeżeli materiału nie ma na liście dostępnych materiałów, należy nacisnąć ikonę Definicja nowej charakterystyki brył i dodać beton do listy materiałów Nadanie materiału wszystkim elementom konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Definicja obciążenia Widok / Rzutowanie / Xy LKM w pole przeznaczone do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Model konstrukcji / Obciążenia LKM w klawisz Nowy w oknie dialogowym Przypadki obciążeń LKM w opcję eksploatacyjne znajdującą się w polu Natura LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie XY dla ostatnio podanej wartości współrzędnej Z (tj. z = 4.0); tylko elementy znajdujące się w tej płaszczyźnie pozostaną widoczne Wybór ekranu systemu Robot Millennium przeznaczonego do definicji obciążenia Definicja przypadku obciążenia ciężarem własnym, któremu zostanie nadana standardowa nazwa STA1 Wybór natury obciążenia Definicja trzech przypadków obciążeniowych o naturze eksploatacyjne, którym zostaną nadane standardowe nazwy EKSP1, EKSP2 i EKSP3 UWAGA: Obciążenie ciężarem własnym zostanie automatycznie nadane przez program w kierunku ïz

142 strona: 446 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w ikonę znajdującą się na prawym pasku narzędziowym Na zakładce Powierzchnia wybrać Otwarcie okna dialogowego Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne ikonę (Obciążenie powierzchniowe jednorodne) Wybór drugiego przypadku obciążeniowego (EKSP1) W polu Wartości Z wpisz - 20 Definicja obciążenia jednorodnego działającego na powierzchni ES Dodaj Umieścić kursor w polu Zastosuj do, przejść do ekranu graficznego i wybrać kontur definiujący górną powierzchnię fundamentu. W polu edycyjnym powinno pojawić się 8_REF(1) Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne Wyświetla aktualny wybór konturu dla obciążenia powierzchniowego Zastosuj Nadaje zdefiniowane obciążenie powierzchniowe do wybranego konturu Na zakładce Powierzchnia wybrać ikonę (Obciążenie powierzchniowe jednorodne na konturze) Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) Wybór trzeciego przypadku obciążeniowego (EKSP2) W polu Wartości Z wpisz - 40 Definicja obciążenia jednorodnego działającego na powierzchni ES LKM w klawisz Definicja konturu Otwarcie okna dialogowego umożliwiającego definicję konturu, do którego zostanie przyłożone obciążenie

143 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 447 Przejść na ekran graficzny, a następnie zdefiniować kontur, do którego zostanie przyłożone obciążenie, wskazując punkty przecięcia się następujących osi konstrukcyjnych: x2 - y2, x5 - y2, x5 - y5, x2 - y5 LKM w klawisz Dodaj znajdujący się w dolnej części okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) Umieścić kursor w polu Zastosuj do, przejść do ekranu graficznego i wybrać kontur definiujący górną powierzchnię. W polu edycyjnym powinno pojawić się 8_REF(1) Zastosuj W oknie dialogowym Obciążenie na Definicja konturu Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne (kontur) Wyświetla aktualny wybór konturu dla obciążenia powierzchniowego Nadanie wybranego obciążenia do definiowanego konturu na wyselekcjonowanym panel Otwarcie okna dialogowego Siła węzłowa zakładce Węzeł wybrać ikonę (Siła węzłowa) Wybierz przypadek obciążeniowy EKSP3 W polu edycyjnym Wartości Z wpisać wartość - 20 Dodaj W polu Zastosuj do wpisać 97 Definicja obciążenia siłą skupioną działającą w wybranych węzłach Wybranie węzła, do którego zostanie nadane obciążenie (patrz poniższy rysunek)

144 strona: 448 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zastosuj, Zamknij Nadanie obciążenia siła skupioną do wybranego węzła, zamknięcie okna dialogowego Siła skupiona Analiza konstrukcji Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot Millennium zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne Prezentacja wyników w postaci map LKM w pole przeznaczone do selekcji ekranów systemu Robot Millennium Rezultaty / Rezultaty - mapy Wybór ekranu systemu Robot Millennium przeznaczonego do prezentacji rezultatów Wybór czwartego przypadku obciążeniowego (4:EKSP3) Na zakładce Szczegółowe wybrać opcję Przemieszczenia całkowite umiejscowioną w dolnej części zakładki Włączyć opcję mapy (jeśli nie jest aktywna) LKM w klawisz Zastosuj Wybór wielkości, która ma być prezentowana Wyniki dla objętościowych elementów skończonych wyświetlane będą w postaci map Prezentacja przemieszczenia całkowitego konstrukcji dla wybranego przypadku obciążeniowego (patrz rysunek poniżej)

145 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 449 Na zakładce Szczegółowe wyłączyć opcję Przemieszczenia całkowite umiejscowioną w dolnej części zakładki, przejść na zakładkę Deformacje i uaktywnić opcję włączone Włączenie tej opcji umożliwia prezentacje deformacji konstrukcji dla wybranego przypadku obciążeniowego Wybór trzeciego przypadku obciążeniowego (3:EKSP2) LKM w klawisz Zastosuj Prezentacja deformacji konstrukcji

146 strona: 450 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 9.10.Przykład projektowania konstrukcji prętowej według normy EuroCode 3 Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej stalowej ramy płaskiej prezentowanej na poniższym rysunku. W definicji użyto kratownicy wygenerowanych za pomocą biblioteki typowych konstrukcji dostępnych w systemie Robot Millennium. W modelu uwzględniono zalecenia normowe EC3 w zakresie imperfekcji geometrycznych i analizy sprężysto-plastycznej materiału. Jednostki danych: (m) i (kn). Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać pierwszą ikonę płaskiej). (Projektowanie ramy Wybór norm Definicja modelu konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA Narzędzia / Preferencje zadania Materiały OPIS Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Wybór opcji Materiały z drzewka okna dialogowego

147 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 451 Wybór z listy rozwijalnej Materiały: Eurocode Modyfikacja W polu Nazwa wpisać STAL Dodaj, OK Normy Stalowe / aluminiowe: EC3 Akcje Kombinacje normowe: EUROCODE Zaakceptować ostrzeżenia o zmianach normy OK Zaakceptować ostrzeżenia o zmianach normy Wybór bazy materiałów Eurocode Otwarcie okna dialogowego Definicja materiału Definicja materiału o tej nazwie będzie wymagana do wczytania konstrukcji bibliotecznej Dodanie do bazy materiału o nazwie STAL Wybór opcji Normy z drzewka okna dialogowego Wybór normy EuroCode 3 do wymiarowania konstrukcji stalowych Wybór opcji Normy - Akcje z drzewka okna dialogowego Wybór normy EuroCode do automatycznych kombinacji normowych Zaakceptowanie przyjętych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania; zaakceptować ostrzeżenia o zmianach normy Definicja osi konstrukcyjnych Geometria / Osie konstrukcji Na zakładce X: pozycja: {0} liczba powtórzeń: {2} Rozstaw: {6} Numeracja: 1, 2, 3... LKM w klawisz Wstaw LKM w zakładkę Z Na zakładce Z: pozycja: {0.0} Numeracja: A, B, C... LKM w klawisz Wstaw pozycja: {3.6}, Wstaw pozycja: {6.0}, Wstaw pozycja: {7.2}, Wstaw Rozpoczęcie definiowania osi konstrukcji; na ekranie pojawia się okno dialogowe Osie konstrukcji Definicja parametrów pionowych osi konstrukcyjnych Pionowe osie zostały zdefiniowane i są wpisywane do pola Zestaw utworzonych osi Rozpoczęcie definiowania parametrów poziomych osi konstrukcyjnych Definicja parametrów poziomych osi konstrukcyjnych Pierwsza poziome oś została zdefiniowana i wpisana do pola Zestaw utworzonych osi Definicja kolejnych osi

148 strona: 452 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w klawisze: Zastosuj, Zamknij Utworzenie zdefiniowanych osi konstrukcyjnych i zamknięcie okna dialogowego Osie konstrukcji. Na ekranie pojawią się osie konstrukcji przedstawione na poniższym rysunku. Definicja prętów konstrukcji Geometria / Charakterystyki / Profile prętów Otwarcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybór rodziny dwuteowników, w polu Przekrój wybór profilu IPE 240, Dodaj HEB 300, Dodaj HEB 240, Dodaj Zamknij (okno Nowy przekrój) Zamknij (okno Przekroje) Definicja przekrojów profili IPE 240, HEB 240 i HEB 300 Zamknięcie okna dialogowego Przekroje i Nowy przekrój Otwarcie okna dialogowego Pręt LKM w pole Typ pręta i wybór typu: Słup LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) Wskazać graficznie lub wpisać punkty początku i końca prętów (0,0) (0,6) oraz (12,0) (12,6) Wybór charakterystyk pręta do wymiarowania; w polu Przekrój powinien widnieć ostatnio zdefiniowany przekrój HEB 240 Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupy konstrukcji) Definicja słupów leżących na liniach konstrukcyjnych oznaczonych numerem 1 i 3 (w zakresie A-C)

149 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 453 LKM w pole Przekrój i wybór przekroju HEB 300 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) Wskazać graficznie lub wpisać punkty początku i końca pręta (6,0) (6,3.6) LKM w pole Typ pręta i wybór typu: Belka LKM w pole Przekrój i wybór przekroju IPE 240 LKM w pole Początek (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) Wskazać graficznie lub wpisać punkty początku i końca pręta (6.0,3.6) (12.0,3.6) Zamknij Wybór HEB 300 jako aktualny przekrój Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słup środkowy) Definicja słupa leżącego na linii konstrukcyjnej oznaczonych numerem 2 (w zakresie A-B) Wybór charakterystyk pręta do wymiarowania Wybór IPE 240 jako aktualny przekrój Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (belka pomiędzy słupami) Definicja belki leżącej na linii konstrukcyjnej oznaczonej literą B (w zakresie 2-3) Zamknięcie okna dialogowego Pręt Definicja konstrukcji bibliotecznej Widok / Wyświetl Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów Zakładka Konstrukcja, włącz opcję Numery węzłów Zakładka Inne, wyłącz opcję Osie konstrukcji, Zastosuj, OK

150 strona: 454 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe i rozpoczęcie definiowania konstrukcji bibliotecznej LKM (2 razy) w ikonę (1 ikona w ostatnim rzędzie) Na zakładce Wymiary LKM w pole Długość L {12} Wybór kratownicy trójkątnej typu 1; na ekranie pojawia się okno dialogowe Wstawianie konstrukcji, w którym zdefiniowane mogą zostać parametry kratownicy Definicja długości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) LKM w pole Wysokość H {1.2} Definicja wysokości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym) LKM w opcję: Połączenia przegubowe: Nie LKM w zakładkę Wstaw LKM w pole Punkt wstawienia Wskazać graficznie węzeł numer 2 o współrzędnych (0, 0, 6) LKM w klawisz Zastosuj LKM w klawisz OK Definicja początkowego węzła kratownicy Akceptacja zdefiniowanych danych (możliwa weryfikacja) Utworzenie zdefiniowanej kratownicy i zamknięcie okna dialogowego Wstawianie konstrukcji; zdefiniowana konstrukcja jest pokazana na poniższym rysunku Dodanie pomocniczego węzła Edycja / Podział Podział LKM w odległości Otwarcie okna dialogowego Podział Wybór sposobu definicji wstawiania węzła podziału przez współrzędną na długości pręta

151 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 455 Wpisać w pole Odległość od wierzchołka wartość 3.6 [m] Przejść na pole graficzne i wskazać (LKM) lewy słup u jego podstawy (pręt nr 1) Zamknij Określenie miejsca wstawienia pomocniczego węzła Wskazanie pręta do podziału. Uwaga: jeżeli definiujemy podział przez współrzędna na długości pręta, to należy zwrócić uwagę na to, że współrzędna liczona jest od wskazanego początku pręta. Zamknięcie okna dialogowego Podział Definicja wzmocnień na prętach w dolnym pasku stanu Geometria / Cechy dodatkowe / Wzmocnienia LKM w polu z listą zdefiniowanych atrybutów, wybrać domyślnie zdefiniowany Wzmocnienie_ 0.1x1 Przejść na pole graficzne; wskazać początek i koniec pręta belki (numer 4) Przywrócenie domyślnego zestawu widoczności atrybutów Otwarcie okna dialogowego Wzmocnienia Wybór typu wzmocnienia (zostanie podświetlony) Definicja wzmocnienia na początku i końcu belki Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wzmocnienia Definicja podpór Otwarcie okna dialogowego Podpory W oknie dialogowym Podpory wybrać podporę Utwierdzenie Przejść na pole graficzne; wskazać węzeł nr 1 (dolny węzeł skrajnego słupa) W oknie dialogowym Podpory wybrać podporę Przegub Przejść na pole graficzne; wskazać węzły nr 3 i 5 (dolne węzły pozostałych słupów) Zamknij Wybór typu pełnego utwierdzenia (zostanie podświetlona) Przypisanie podpory w węźle nr 1 Wybór typu podpory przegubowej (zostanie podświetlona) Przypisanie podpory w węzłach nr 3 i 5 Zamknięcie okna dialogowego Podpory Definicja imperfekcji geometrycznych w dolnym pasku stanu Przywrócenie domyślnego zestawu widoczności atrybutów

152 strona: 456 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Geometria / Cechy dodatkowe / Imperfekcje geometryczne Otwarcie okna dialogowego Imperfekcje geometryczne Otwarcie okna dialogowego Definicja imperfekcji W polu Etykieta wpisać Wykonawcze, wyłącz opcję Automatyczne, włącz opcję Użytkownika, wpisać wartość 5 [cm] Dodaj, Zamknij LKM w polu z listą zdefiniowanych atrybutów, wybrać domyślny typ imperfekcji (Automatyczna) Przejść na pole graficzne; wskazać pręt numer 1 (lewy słup) LKM w polu z listą zdefiniowanych atrybutów, wybrać zdefiniowany typ imperfekcji Wykonawcze Przejść na pole graficzne; wskazać dolny pas kratownicy (pręt numer 5) Zamknij Definicja parametrów nowego typu imperfekcji o wartość strzałki ugięcia równej 5 cm Zamknięcie okna Definicja imperfekcji Wybór typu imperfekcji (zostanie podświetlony) Definicja imperfekcji (automatycznej wg EC3) dla słupa Wybór typu imperfekcji (zostanie podświetlony) Definicja imperfekcji (zdefiniowanej przez użytkownika) dla dolnego pasa kratownicy Zamknięcie okna dialogowego Imperfekcje geometryczne Definicja przypadków obciążeniowych w dolnym pasku stanu Obciążenia / Przypadki Przywrócenie domyślnego zestawu widoczności atrybutów Otwarcie okna dialogowego Przypadki obciążeń LKM w klawisz Nowy Definicja przypadku obciążenia o naturze: stałe i standardowej nazwie STA1 LKM w pole Natura, Eksploatacyjne LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Zamknij Wybór natury przypadku obciążenia: eksploatacyjne Definicja przypadku obciążenia o naturze: eksploatacyjne i standardowej nazwie: EKSP1 Zamknięcie okna dialogowego Przypadki obciążeń Definicja obciążeń dla utworzonych przypadków obciążenia wybór 1: STA1 Obciążenia / Definicja obciążeń Wybierz zakładkę Pręt Wybór przypadku numer 1 - obciążenia ciężar własnym STA1 Otwarcie okna dialogowego Obciążenie Wybór Obciążenie jednorodne

153 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 457 Wartości: pz: {-3} [kn] Dodaj LKM w pole Zastosuj do wpisanie listy prętów zewnętrznej obwiedni: Zastosuj wybór 2: EKSP1 Wybierz zakładkę Węzeł Parametry obciążenia, X: {10} [kn] Z: {-100} [kn], Dodaj Przejście na okno graficzne z widokiem konstrukcji i wskazanie (LKM) węzłów nr 6 i 18 Zamknij Definicja wartości obciążenia jednorodnego na pręcie Definicja obciążenia jednorodnego na wskazanych prętach, modelizujące ciężar okładzin ścian i pokrycia dachowego Definicja obciążenia na liście prętów Wybór przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP1 Wybór obciążenia Siła węzłowa Definicja wartości obciążenia węzłowego Definicja obciążenia węzłowego, modelizujące obciążenie suwnicą Zamknięcie okna dialogowego Obciążenia Generacja obciążeń śniegiem i wiatrem Obciążenia / Obciążenia specjalne / Wiatr i Śnieg 2D/3D Naciśnięcie klawisza Auto pole Głębokość: 30, pole Rozstaw: 6 (m) Otwarcie okna dialogowego Śnieg i wiatr 2D/3D Automatyczna generacja zewnętrznej obwiedni konstrukcji dla generacji obciążeń klimatycznych Naciśnięcie klawisza Parametry Otwarcie dodatkowego okna dialogowego (Obciążenia klimatyczne), w którym zdefiniowane mogą zostać szczegółowe parametry; zostaną przyjęte domyślne parametry Generuj, OK Zamknięcie edytora tekstu z notkami Zamknij Naciśnięcie tego klawisza powoduje rozpoczęcie generacji obciążeń wiatrem i śniegiem dla przyjętych parametrów; na ekranie pojawią się notki, w których prezentowane będą parametry przypadków śniegiem i wiatrem Pojawiły się nowe przypadki obciążeniowe (wiatr i śnieg) Zamknięcie okna dialogowego Śnieg i wiatr 2D/3D Generacja automatycznych kombinacji normowych Obciążenia / Kombinacje normowe Otwarcie okna dialogowego Kombinacje normowe przypadków według normy EUROCODE

154 strona: 458 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w zakładkę Przypadki LKM zakładka Relacje, w polu Natury wybrać typy przypadków: stałe, eksploatacyjne, wiatr, śnieg W dolnej części okna włączyć Ponderacje uproszczone Zamknij Okno zawiera listę przypadków, które biorą udział w kombinacjach automatycznych oraz ich przypisanie do natur i grup Okno zawiera relacje pomiędzy przypadkami i grupami, co określa sposób kombinowania przypadków Zmniejsza liczbę utworzonych kombinacji przez odrzucenie tych mniej niebezpiecznych Zamknięcie okna dialogowego kombinacji normowych i zapis zdefiniowanych relacji Obliczenia i sprawdzenie wyników Analiza / Obliczenia Rezultaty / Naprężenia LKM na zakładkę Ekstrema globalne Uruchomienie obliczeń Otwarcie tabeli naprężeń prętów Obliczenie maksymalnych naprężeń w prętach. Jak widać, konstrukcja ma duży zapas nośności LKM (prawy, górny róg tabeli) Zamknięcie tabeli Plik / Zapisz W polu Nazwa pliku wpisać wybrana nazwę przykładu np. Rama_EC3 LKM klawisz Zapisz Otwarcie okna zapisu Domyślny format zapisu RTD Zapis przykładu Analiza sprężysto-plastyczna Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza przypadku wyjątkowego uderzenia suwnicą w słup hali. W przypadku tym uwzględnimy analizę w zakresie plastycznym. Zmiana definicji przypadków obciążeniowych Obciążenia / Przypadki LKM w klawisz Usuń wszystko LKM w klawisz Nowy Zamknij Obciążenia / Definicja obciążeń Otwarcie okna dialogowego Przypadki obciążeń Usuniecie wszystkich przypadków obciążeniowych Definicja przypadku obciążenia o domyślnej naturze standardowej nazwie STA1 Zamknięcie okna dialogowego Przypadki obciążeń Otwarcie okna dialogowego Obciążenie Wybór obciążenia Siła węzłowa

155 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 459 Parametry obciążenia, X: {120} [kn] Z: {0} Definicja wartości obciążenia węzłowego LKM w klawisz Dodaj znajdujący się na dole okna dialogowego Przejście na okno graficzne z widokiem konstrukcji i wskazanie (LKM) węzła nr 18 Zamknij Definicja obciążenia węzłowego, modelizujące obciążenie wyjątkowe suwnicą Zamknięcie okna dialogowego Obciążenia Obliczenia i sprawdzenie wyników Analiza / Obliczenia Naprowadzić kursor myszy na skrajny słup (pręt 1), tak aby został podświetlony, PKM Właściwości obiektu Zakładka Weryfikacja Zamknij Uruchomienie obliczeń Wywołanie menu kontekstowego widoku konstrukcji Wywołanie opcji Właściwości pręta z informacją o pręcie nr 1 Uproszczone wymiarowanie pręta stalowego. Jak można stwierdzić, nie spełnia on weryfikacji normowej. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości pręta Zmiana profili prętów do analizy sprężysto-plastycznej Otwarcie okna dialogowego Przekroje LKM na HEB 240 na liście profili Wybór aktualnego profilu Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój z wyborem profilu HEB 240 LKM w polu obok klawisza Analiza sprężysto-plastyczna Dodaj, Zamknij Przejście na okno graficzne z widokiem konstrukcji i wskazanie słupów zewnętrznych (pręty nr 1, 2) W oknie Przekroje LKM na IPE 240 na liście profili Włączenie analizy sprężysto-plastycznej dla wybranego przekroju. Utworzona jest nowa nazwa przekroju: HEB 240EP Definicja profili i zamknięcie okna dialogowego Zmiana przekroju na wskazanych prętach na przekrój HEB 240EP; zaakceptować ostrzeżenie o zmianie stanu aktualności rezultatów Wybór aktualnego profilu Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój z wyborem profilu IPE 240

156 strona: 460 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w polu obok klawisza Analiza sprężysto-plastyczna Dodaj, Zamknij Przejście na okno graficzne z widokiem konstrukcji i wskazanie (LKM) belki (pręt nr 4) Zamknij w oknie dialogowym Przekroje Włączenie analizy sprężysto-plastycznej dla wybranego przekroju; utworzona jest nowa nazwa przekroju: IPE 240EP Definicja profili i zamknięcie okna dialogowego Zmiana przekroju na wskazanym pręcie na: IPE 240EP Zamknięcie okna dialogowego Przekroje Obliczenia i sprawdzenie wyników Analiza / Obliczenia Rezultaty / Przemieszczenia LKM na zakładkę Ekstrema globalne Plik / Zapisz jako W polu Nazwa pliku wpisać wybraną nazwę przykładu np. Rama_EC3_EP LKM klawisz Zapisz Uruchomienie obliczeń Otwarcie tabeli przemieszczeń węzłów Obliczenie maksymalnych przemieszczeń węzłów (patrz rysunek poniżej). Jak widać, pomimo pracy w zakresie plastycznym, konstrukcja zachowuje stabilność. Otwarcie okna zapisu Domyślny format zapisu RTD Zapis przykładu

157 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Przykład projektowania konstrukcji drewnianej (więźba dachowa) Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej, drewnianej więźby dachowej prezentowanej na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m) i (kn). Konstrukcja została obciążona dziesięcioma przypadkami obciążenia, pięć z nich pokazano na rysunkach poniżej.

158 strona: 462 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika PRZYPADEK 2 PRZYPADEK 3 PRZYPADEK 4 PRZYPADEK 5 PRZYPADEK 6 Przyjęto następujące nazwy połaci dachowych Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki.

159 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 463 Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać drugą ikonę w drugim wierszu (Projektowanie powłoki) Definicja modelu konstrukcji Wybór norm obliczeniowych WYKONYWANA OPERACJA Narzędzia / Preferencje zadania Materiały Wybór Eurocode z pola Materiały Wybór C24 z pola Zestaw podstawowy / Drewno Normy OPIS Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Wybór opcji Materiały z drzewka okna dialogowego Wybór materiałów Eurocode Wybór klasy drewna C24 Wybór opcji Normy z drzewka okna dialogowego Wybór EC5 z pola Drewniane Wybór normy drewnianej Eurocode 5 Normy / Akcje Wybór EUROCODE z pola Kombinacje normowe TAK OK Wybór opcji Akcje z drzewka okna dialogowego Wybór normy kombinacji normowych EUROCODE. Potwierdzenie zmiany normy klimatycznej na EC1. Zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Definicja osi Rozpoczęcie definiowania osi konstrukcji na ekranie pojawia się okno dialogowe Osie konstrukcji Na zakładce X wybrać opcję Definiuj znajdującą się w polu Numeracja, wpisać x1 w polu edycyjnym, a następnie wpisać następujące współrzędne określające położenie osi: (-0.4) Wstaw, (0.0) Wstaw, (2.55) Wstaw, (3.8) Wstaw, (5.05) Wstaw, (7.6) Wstaw, (8.0) Wstaw, (13.5) Wstaw Określenie sposobu numerowania osi (x1, x2, x3 )

160 strona: 464 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Na zakładce Y wybrać opcję Definiuj znajdującą się w polu Numeracja, wpisać y1 w polu edycyjnym, a następnie wpisać następujące współrzędne określające położenie osi: (0.0) Wstaw, (5.9) Wstaw, (9.7) Wstaw, (13.5) Wstaw Na zakładce Z wybrać opcję Definiuj znajdującą się w polu Numeracja, wpisać z1 w polu edycyjnym, a następnie wpisać następujące współrzędne określające położenie osi: (-4.0) Wstaw, (-0.4) Wstaw, (0.0) Wstaw, (2.55) Wstaw, (3.8) Wstaw Zastosuj, Zamknij Widok / Rzutowanie / 3D xyz Określenie sposobu numerowania osi (y1, y2, y3 ) Określenie sposobu numerowania osi (z1, z2, z3 ) Wyświetlenie zdefiniowanych osi konstrukcji na ekranie, zamknięcie okna dialogowego Osie konstrukcji Wyświetlenie aksonometrycznego widoku konstrukcji Wiązar konstrukcji jętkowej Widok / Rzutowanie / Zx Ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie ZX Otwarcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybrać opcję Drewniany znajdującą się w polu Typ profilu Na zakładce Użytkownika w polu Wymiary wpisać: b = 5, h = 14, w polu Etykieta wpisać nazwę przekroju: jętka, Dodaj Na zakładce Użytkownika w polu Wymiary wpisać: b = 8, h = 16, w polu Etykieta wpisać nazwę przekroju: krokiew, Dodaj Wybór materiału, z jakiego będzie wykonany przekrój Definicja wymiarów przekroju użytkownika. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój. Definicja wymiarów przekroju użytkownika. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój.

161 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 465 Na zakładce Użytkownika w polu Wymiary wpisać: b = 12, h = 16, w polu Etykieta wpisać nazwę przekroju: murłata, Dodaj Na zakładce Użytkownika w polu Wymiary wpisać: b = 3.8, h = 10, w polu Etykieta wpisać nazwę przekroju: wiatrownica, Dodaj Na zakładce Użytkownika w polu Wymiary wpisać: b = 4, h = 22, w polu Etykieta wpisać nazwę przekroju: kalenica, Dodaj, Zamknij Zamknij Widok / Wyświetl Na zakładce Inne wyłączyć opcję Siatka OK Definicja wymiarów przekroju użytkownika. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój. Definicja wymiarów przekroju użytkownika. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój. Definicja wymiarów przekroju użytkownika. Zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój. Zamknięcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów, pozwalającego wybrać atrybuty konstrukcji, które zostaną wyświetlone na ekranie Wyłączenie prezentacji siatki na ekranie. Zamknięcie okna dialogowego Przekroje. Otwarcie okna dialogowego Pręt LKM w pole Typ pręta wybrać: Pręt drewniany LKM w pole Przekrój, wybrać: (jętka) LKM w pole początek, przejść do edytora graficznego, a następnie wybrać punkty definiujące pręta (będące punktami przecięcia odpowiednich osi konstrukcyjnych): (x3 - z4), (x5 z4) LKM w pole Typ pręta wybrać: Belka drewniana LKM w pole Przekrój, wybrać: (krokiew) Wybór właściwości pręta Definicja jętki Wybór właściwości pręta

162 strona: 466 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole początek, przejść do edytora graficznego, a następnie wybrać punkty definiujące współrzędne pręta (będące punktami przecięcia odpowiednich osi konstrukcyjnych): (x1 z2), (x2 z3) (x2 z3), (x3 z4) (x3 z4), (x4 z5) (x4 z5), (x5 z4) (x5 z4), (x6 z3) (x6 z3), (x7 z2) Zamknij Definicja krokwi Zamknięcie okna dialogowego Pręt Definicja zwolnień w wiązarze Geometria / Zwolnienia Otwarcie okna dialogowego Zwolnienia Otwarcie okna dialogowego Definicja zwolnienia W polu Etykieta wpisać: Przegub Przegub2, Zaznaczyć opcję Kierunki zwolnienia: RY, RZ Początek i Koniec, Dodaj, Zamknij Definicja nowego rodzaju zwolnienia. Zamknięcie okna dialogowego Definicja zwolnienia.

163 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 467 W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w zwolnienie: Przegub- Przegub2 (zostanie ono podświetlone) LKM w pręt numer 1 W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w zwolnienie: Przegub Utwierdzenie (zostanie ono podświetlone) LKM w pręty numer 3 i 6 tak, aby strzałki na pręcie skierowane były do góry oraz pręt numer 4 tak, aby strzałki skierowane były w dół Zamknij Widok / Wyświetl Na zakładce Zawansowane wyłączyć opcje Zwolnienia-kody, Na zakładce Profile wyłączyć opcję Symbole, Szkice OK Wybranie typu zwolnienia Nadanie zwolnienia jętce Wybranie typu zwolnienia Nadanie zwolnień na krokwiach Zamknięcie okna dialogowego Zwolnienia Otwarcie okna dialogowego Wyświetlenie atrybutów Wyłączenie opisów zwolnień symboli, szkiców przekrojów. Zamknięcie okna dialogowego Wyświetlenie atrybutów. Definiowanie pozostałych wiązarów dachowych Widok / Rzutowanie / 3D xyz CTRL + A Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w polu (dx, dy, dz) wpisać współrzędne: (0, 0.9, 0) w polu Liczba powtórzeń {6} Wyświetlenie aksonometrycznego widoku konstrukcji Zaznaczenie wszystkich elementów Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji i liczby powtórzeń

164 strona: 468 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Wykonaj Wykonanie translacji prętów, podświetlenie ostatniego wiązara PKM w okno Widok z menu kontekstowego wybrać komendę Zaznacz LKM poza konstrukcją, LKM w jętkę oraz pręty wchodzące w skład lewej krokwi (ostatniego wiązara) jednocześnie z wciśniętym klawiszem CTRL LKM w polu Liczba powtórzeń wpisać liczbę: {3} Wykonaj Zaznaczenie lewej krokwi oraz jętki ostatniego wiązara Definicja liczby powtórzeń Wykonanie translacji prętów, podświetlenie ostatniej jętki oraz lewej krokwi PKM w okno Widok z menu kontekstowego wybrać komendę Zaznacz LKM poza konstrukcją, LKM + CTRL pręty wchodzące w skład lewej krokwi (ostatniego wiązara) LKM w polu Liczba powtórzeń wpisać liczbę: {1} Wykonaj Zaznaczenie lewej krokwi będącej częścią ostatniego wiązara Definicja liczby powtórzeń Wykonanie translacji prętów, podświetlenie lewej krokwi PKM w okno Widok z menu kontekstowego wybrać komendę Zaznacz LKM poza konstrukcją, LKM w dolny fragment lewej krokwi Zaznaczenie fragmentu lewej krokwi będącej częścią ostatniego wiązara

165 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 469 LKM w polu Liczba powtórzeń wpisać liczbę: {4} Definicja liczby powtórzeń Wykonaj, Zamknij Wykonanie translacji prętów i zamknięcie okna dialogowego Translacja Otwarcie okna dialogowego Pręt LKM w pole Typ pręta wybrać: Belka drewniana LKM w pole Przekrój, wybrać: (krokiew) W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (8, 5.5, -0.4) (7.6, 5.9, 0) Dodaj, (7.6, 5.9, 0) (3.8, 9.7, 3.8) Dodaj, (3.8, 9.7, 3.8) (0, 13.5, 0) Dodaj, (0, 13.5, 0) (-0.4, ) Dodaj, (7.2, 6.3, 0.4) (3.8, 6.3, 3.8) Dodaj, (6.3, 7.2, 1.3) (3.8, 7.2, 3.8) Dodaj, (5.4, 8.1, 2.2) (3.8, 8.1, 3.8) Dodaj, (4.5, 9, 3.1) (3.8, 9, 3.8) Dodaj, (3.6, 9.9, 3.6) (0, 9.9, 0) Dodaj, (2.7, 10.8, 2.7) (0, 10.8, 0) Dodaj, (1.8, 11.7, 1.8) (0, 11.7, 0) Dodaj, (0.9, 12.6, 0.9) (0, 12.6, 0) Dodaj Wybór właściwości pręta Definicje krokwi narożnej i koszowej oraz skróconych krokwi dochodzących do nich Definicja murłat i kalenicy LKM w pole Typ pręta wybrać: Pręt drewniany LKM w pole Przekrój, wybrać: (kalenica) W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (3.8, 0, 3.8) (3.8, 9.7, 3.8) Dodaj LKM w pole Typ pręta wybrać: Pręt drewniany LKM w pole Przekrój, wybrać: (murłata) W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0, 0) (0, 13.5, 0) Dodaj, (7.6, 0, 0) (7.6, 5.9, 0) Dodaj Zamknij Wybór właściwości pręta Definicja kalenicy Wybór właściwości pręta Definicja murłat Zamknięcie okna dialogowego Pręty

166 strona: 470 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Definicja pozostałych zwolnień Geometria / Zwolnienia W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w zwolnienie: Przegub Utwierdzenie (zostanie ono podświetlone) LKM w pręty numer 70, 73, 74, 75 (patrz rysunek poniżej) tak, aby strzałki na pręcie skierowane były do góry Otwarcie okna dialogowego Zwolnienia Wybranie typu zwolnienia Nadanie zwolnień na wskazanych prętach W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w zwolnienie: Przegub Przegub (zostanie ono podświetlone) LKM w pręty numer 71, 76 (patrz rysunek poniżej) Wybranie typu zwolnienia Nadanie zwolnień na wskazanych prętach

167 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 471 Przywrócenie początkowego widoku konstrukcji, tak aby cała konstrukcja mieściła się na ekranie Przy pomocy narzędzi dynamicznego powiększania, obracania i przesuwania należy obrócić konstrukcję wokół osi Z. Po przesunięciu w lewą, górną ćwiartkę ekranu graficznego kursor myszki zmienia kształt. Przytrzymując lewy klawisz myszy można dynamicznie zmieniać położenie konstrukcji. Należy ustawić następujący widok konstrukcji (rysunek poniżej). W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w: USUò zwolnienie elementowe: (zostanie ono podświetlone) LKM w pręt numer 64 (patrz rysunek poniżej) Wybranie funkcji usunięcia zwolnienia Usunięcie zwolnienia ze wskazanego pręta

168 strona: 472 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w zwolnienie: Przegub Przegub (zostanie ono podświetlone) LKM w pręty numer 77, 78, 79 i 80 (patrz rysunek poniżej) Zamknij Wybranie typu zwolnienia Nadanie zwolnień na wskazanych prętach Zamknięcie okna dialogowego Zwolnienia Pozostała część konstrukcji drewnianej Otwarcie okna dialogowego Pręty LKM w pole Typ pręta wybrać: Pręt drewniany LKM w pole Przekrój, wybrać: (wiatrownica) W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (7.3, 0, 0.3) (5.35, 7.2, 2.25) Dodaj (0.3, 0, 0.3) (2.25, 5.4, 2.25) Dodaj (0.3, 5.4, 0.3) (2.25, 10.8, 2.25) Dodaj Wybór właściwości pręta Definicje krokwi narożnej i koszowej oraz skróconych krokwi dochodzących do nich

169 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 473 Zamknij CTRL + A Edycja / Edytuj / Symetria płaszczyznowa W polach Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 wpisać współrzędne punktów płaszczyzny (7.6, 5.9, 0) (3.8, 9.7, 3.8) (0, 13.5, 0) Wykonaj, Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Pręty Zaznaczenie wszystkich elementów Otwarcie okna dialogowego Symetria płaszczyznowa Zdefiniowanie płaszczyzny odbicia. Odbicie konstrukcji względem zdefiniowanej płaszczyzny. Zamknięcie okna dialogowego Symetria płaszczyznowa. PKM w okno Widok z menu kontekstowego wybrać komendę Zaznacz LKM poza konstrukcją Widok / Rzutowanie / 3D xyz Geometria / Zwolnienia W oknie dialogowym Zwolnienia LKM w zwolnienie: Przegub Utwierdzenie (zostanie ono podświetlone) LKM w skopiowaną kalenicę tak, aby strzałki na pręcie skierowane były od miejsca styku dwóch desek kalenicowych Zamknij Odznaczenie podświetlonej części konstrukcji Wyświetlenie aksonometrycznego widoku konstrukcji Otwarcie okna dialogowego Zwolnienia Wybranie typu zwolnienia Nadanie zwolnienia na wskazanym pręcie Zamknięcie okna dialogowego Zwolnienia Definicja konturu Widok / Rzutowanie / Xy Ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie XY Otwarcie okna dialogowego Polilinia kontur LKM w opcje Kontur w polu Metoda tworzenia Wybór opcji kontur

170 strona: 474 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Używając myszki zdefiniuj wierzchołki, których współrzędnymi są punkty przecięcia odpowiednich osi konstrukcyjnych: (x2 y1), (x2 y4), (x8 y4), (x8 y2), (x6 y2), (x6 y1), (x2 y1) Zamknij Definicja konturu. Kontur definiowany jest przez sześć wierzchołków (siódmy wierzchołek jest podany, aby zamknąć kontur). Zamknięcie okna dialogowego Polilinia kontur Właściwości płyty Otwarcie okna dialogowego Grubości ES służącego do definiowania grubości płyty Definicja nowej grubości powierzchniowych elementów skończonych Na zakładce Jednorodne w polu Gr= wpisz wartość { 14 } W polu Materiał: wybierz { BETON } Definicja grubości płyty Wybór materiału: BETON Dodaj i Zamknij Dodanie nowego typu grubości (GR14) do listy zdefiniowanych typów grubości i zamknięcie okna dialogowego Nowa grubość Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Grubości ES Nadanie właściwości płyty Otwarcie okna dialogowego Panele LKM w opcję: Charakterystyki/ Grubość: wybierz: GR14 LKM w opcję: Charakterystyki/ Zbrojenie: wybierz: Kierunek X LKM w opcję Tworzenie poprzez / Punkt wewnętrzny: LKM w punkt znajdujący się wewnątrz wcześniej utworzonego konturu w oknie graficznym Widok Wybór typu grubości (GR14) i typu zbrojenia płyty Definicja konturu panelu Zamknij Zakończenie definicji panelu. Zamknięcie okna dialogowego Panele. Definicja podpór dla płyty Otwarcie okna dialogowego Podpory

171 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 475 LKM w opcję Przegub LKM w opcję Aktualna Selekcja/Linia LKM w pole edycyjne znajdujące się obok LKM + CTRL we wszystkie krawędzie płyty Zastosuj i Zamknij Wybór typu podpory Wybór elementu, w którym definiowana będzie podpora (linie krawędzi panelu) Utworzenie podpór na krawędziach płyty. Zamknięcie okna dialogowego Podpory. Parametry siatki elementów skończonych Narzędzia / Preferencje zadania / Opcje siatkowania W polu Rodzaj siatkowania wybierz opcję Użytkownika LKM w klawisz Modyfikacja LKM w opcję Dopuszczalne metody siatkowania / Delaunay W polu Elementy skończone / Typ (powierzchniowe) wybierz opcję Trójkąty 3-węzłowe OK Otwarcie okna dialogowego służącego do wyboru parametrów siatkowania Wybór typu siatkowania określonego przez użytkownika Wybór metody Delaunay a Wybór rodzaju podziału na elementy skończone Akceptacja zmian i zamknięcie okna dialogowego Opcje siatkowania OK Zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania i akceptacja dokonanych zmian Definicja słupów Widok / Rzutowanie / Zx Ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie ZX Otwarcie okna dialogowego Pręt Obok pola Przekrój nacisnąć klawisz Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybrać opcję Słup żelbetowy znajdującą się w polu Typ profilu Na zakładce Parametry ogólne w polu Wymiary wpisać: b = 25, h = 25, w polu Etykieta wpisać nazwę przekroju: słup 25x25, Dodaj Wybór materiału oraz rodzaj elementu Definicja wymiarów przekroju. Przekrój zdefiniowany przez użytkownika pojawi się na liście aktywnych profili w oknie dialogowym Przekrój.

172 strona: 476 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zamknij LKM w pole Typ pręta wybrać: Słup żelbetowy LKM w pole Przekrój, wybrać: (słup 25x25) LKM w pole początek, przejść do edytora graficznego, a następnie wybrać punkty definiujące współrzędne pręta (będące punktami przecięcia odpowiednich osi konstrukcyjnych): (x2 z1), (x2 z3) (x6 z1), (x6 z3) Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Nowy przekrój Wybór właściwości pręta Definicja słupów Zamknięcie okna dialogowego Pręty Definicja podpór dla słupów Otwarcie okna dialogowego Podpory LKM w opcję Utwierdzenie LKM w opcję punkt/węzeł w polu Aktualna selekcja Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w dolne węzły obydwu słupów Zamknij Wybór typu podpory oraz rodzaju selekcji Utworzenie podpór w dolnych częściach słupów Zamknięcie okna dialogowego Podpory Utworzenie pozostałych słupów Widok / Rzutowanie / 3d xyz Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w prawy słup Edycja / Edytuj / Przesuń LKM w pole (dx, dy, dz), wpisać współrzędne przesunięcia: (0, 5.9, 0) Wykonaj LKM w pole (dx, dy, dz), wpisać współrzędne przesunięcia: (5.9, 0, 0) Wykonaj LKM w pole (dx, dy, dz), wpisać współrzędne przesunięcia: (0, 7.6, 0) Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji Zaznaczenie (podświetlenie) prawego słupa Otwarcie okna dialogowego Translacja Definicja wektora translacji Skopiowanie słupa o zadany wektor, a także podświetlenie skopiowanego elementu Definicja wektora translacji Skopiowanie słupa o zadany wektor, a także podświetlenie skopiowanego elementu Definicja wektora translacji

173 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 477 Wykonaj LKM w pole (dx, dy, dz), wpisać współrzędne przesunięcia: (-13.5, 0, 0) Wykonaj LKM w pole (dx, dy, dz), wpisać współrzędne przesunięcia: (0, -6.3, 0) Skopiowanie słupa o zadany wektor, a także podświetlenie skopiowanego elementu Definicja wektora translacji Skopiowanie słupa o zadany wektor, a także podświetlenie skopiowanego elementu Definicja wektora translacji Wykonaj, Zamknij Skopiowanie słupa o zadany wektor, podświetlenie skopiowanego elementu oraz zamknięcie okna dialogowego Translacja Definicja obciążenia przyłożonego do konstrukcji LKM w pole do wyboru ekranów systemu Robot Model konstrukcji / Obciążenia LKM w klawisz Nowy w oknie dialogowym Przypadki obciążeń LKM w pole Natura (ïnieg) LKM w klawisz Nowy LKM w pole Natura (Wiatr) LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy Widok / Wyświetl Na zakładce Zawansowane wyłączyć opcje Zwolnienia-symbole, Na zakładce ES wyłączyć opcje Numery i opis paneli OK Rozpoczęcie definiowania obciążenia przyłożonego do konstrukcji. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierający model konstrukcji, okno dialogowe Przypadki obciążeń i tabelę zawierającą opis przypadków obciążeń. Definicja obciążenia ciężarem własnym i nadanie mu standardowej nazwy STA1 Wybranie przypadku obciążenia: śnieg. UWAGA: jeżeli numer przypadku obciążenia nie zostanie zmieniony automatycznie, należy wpisać ręcznie numer (2). Definicja przypadku obciążenia o naturze: śnieg, któremu zostanie nadana standardowa nazwa: SN1 Wybranie przypadku obciążenia: wiatr Utworzenie ośmiu przypadków obciążenia o naturze: wiatr, nadanie im standardowych nazw WIATR1, WIATR2, WIATR3, WIATR4, WIATR5, WIATR6, WIATR7 i WIATR8 Otwarcie okna dialogowego Wyświetlenie atrybutów Wyłączenie symboli zwolnień oraz opisów i numeracji paneli. Zamknięcie okna dialogowego Wyświetlenie atrybutów.

174 strona: 478 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Wybranie 2 przypadku obciążenia z pola Przypadki LKM w ikonę znajdującą się na prawym pasku zadań Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: LKM w opcję: Obciążenie rzutowane (uaktywnij) Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w każdą krokiew Widok / Rzutowanie / 3d xyz wybór 3: WIATR1 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z globalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie dachu śniegiem Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji Wybór pierwszego przypadku obciążenia wiatrem Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: LKM w opcję: Obciążenie rzutowane (wyłącz) LKM w opcję: W układzie lokalnym Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące lewą połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie lewej połaci dachu wiatrem wiejącym z lewej strony (parcie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać

175 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 479 W polu Wartości pz wpisać: 0.34 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące prawą połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie prawej połaci dachu wiatrem wiejącym z lewej strony (ssanie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie w celu usprawnienia selekcji krokwi. Wybór drugiego przypadku obciążenia wiatrem wybór 4: WIATR2 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące prawą połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie prawej połaci dachu wiatrem wiejącym z prawej strony (parcie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: 0.34 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące lewą połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie lewej połaci dachu wiatrem wiejącym z prawej strony (ssanie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie w celu usprawnienia selekcji krokwi. wybór 5: WIATR3 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Wybór trzeciego przypadku obciążenia wiatrem Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać

176 strona: 480 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W polu Wartości py wpisać: 0.42 W polu Wartości pz wpisać: 0 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące pierwszy wiązar lewej i prawej połaci. Aby ułatwić selekcję, należy Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Y lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie dachu wiatrem wiejącym z przodu. Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. skorzystać z ikony wybór 6: WIATR4 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Wybór czwartego przypadku obciążenia wiatrem Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości py wpisać: Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące pierwszy wiązar lewej i prawej połaci. Aby ułatwić selekcję, należy Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Y lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie dachu wiatrem wiejącym z przodu. Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. skorzystać z ikony wybór 7: WIATR5 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Wybór piątego przypadku obciążenia wiatrem Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: W polu Wartości py wpisać: 0 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące tylną połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie tylnej połaci dachu wiatrem wiejącym z tyłu (parcie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi.

177 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 481 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: 0.34 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące przednią połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie przedniej połaci dachu wiatrem wiejącym z tyłu strony (ssanie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie w celu usprawnienia selekcji krokwi. wybór 8: WIATR6 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Wybór szóstego przypadku obciążenia wiatrem Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące przednią połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie przedniej połaci dachu wiatrem wiejącym z przodu (parcie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości pz wpisać: 0.34 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące tylną połać dachu. Aby ułatwić selekcję, należy skorzystać z ikony Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Z lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie tylnej połaci dachu wiatrem wiejącym z przodu (ssanie). Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie w celu usprawnienia selekcji krokwi. wybór 9: WIATR7 Wybór siódmego przypadku obciążenia wiatrem

178 strona: 482 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości py wpisać: W polu Wartości pz wpisać: 0 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące pierwszy wiązar przedniej i tylnej połaci. Aby ułatwić selekcję, należy Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Y lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie dachu wiatrem wiejącym z prawej strony. Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. skorzystać z ikony wybór 10: WIATR8 Na zakładce Pręt znajdującej się w ikonę oknie dialogowym Obciążenie Wybór ósmego przypadku obciążenia wiatrem Otwarcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne wybrać W polu Wartości py wpisać: 0.42 Dodaj Przejść do edytora graficznego, a następnie LKM w krokwie tworzące pierwszy wiązar przedniej i tylnej połaci. Aby ułatwić selekcję, należy Definicja obciążenia jednorodnego działającego na elemencie prętowym zgodnie z kierunkiem osi Y lokalnego układu współrzędnych. Zamknięcie okna dialogowego Obciążenie jednorodne. Obciążenie dachu wiatrem wiejącym z lewej strony. Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. skorzystać z ikony LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Model konstrukcji / Geometria Wybór początkowego ekranu systemu Robot Analiza konstrukcji Narzędzia / Preferencje zadania Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania Analiza konstrukcji Wybór opcji Analiza konstrukcji z drzewka okna dialogowego Metody rozwiązywania układu równań: Auto Wybór auto metody rozwiązywania układu równań dla zdefiniowanej konstrukcji

179 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 483 Wyłączyć opcję Automatyczne zamrażanie wyników obliczeń konstrukcji OK Wyłączenie zamrażania wyników obliczeń konstrukcji Zaakceptowanie przyjętych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne Definicja kombinacji normowych Obciążenia / Kombinacje normowe Otwarcie okna dialogowego Kombinacje normowe przypadków EUROCODE Na zakładce Grupy wybrać wiatr z pola Natura LKM+CTRL w WIATR1, WIATR8 Utworzenie nowej grupy z przypadków obciążenia WIATR1 oraz WIATR8. Obciążenia te mogą występować jednocześnie. Utwórz grupę z przypadków LKM w opcję Operator / i Powrót do pierwszej grupy LKM+CTRL w WIATR2, WIATR7 Utwórz grupę z przypadków LKM w opcję Operator / i Utworzenie nowej grupy z przypadków obciążenia WIATR2 oraz WIATR7. Obciążenia te mogą występować jednocześnie. Powrót do pierwszej grupy LKM+CTRL w WIATR3, WIATR6 Utwórz grupę z przypadków LKM w opcję Operator / i Utworzenie nowej grupy z przypadków obciążenia WIATR3 oraz WIATR6. Obciążenia te mogą występować jednocześnie. Powrót do pierwszej grupy LKM w opcję Operator / i Zmiana relacji pomiędzy obciążeniami w grupie 1 Na zakładce Relacje wybrać wiatr z pola Natura Usuń wszystko LKM w opcję Operator / albo Definicja relacji pomiędzy grupami wiatrów. Poszczególne grupy wzajemnie się wykluczają. Zaznacz Ponderacje uproszczone Oblicz Wybór rodzaju kombinacji normowych. Zamknięcie okna dialogowego Kombinacje normowe przypadków EUROCODE.

180 strona: 484 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Analiza wyników Rozpoczęcie obliczeń zdefiniowanej konstrukcji. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w górnym pasku systemu Robot zostanie wyświetlona następująca informacja: Wyniki MES: aktualne. Przywrócenie początkowego widoku konstrukcji, tak aby cała konstrukcja mieściła się na ekranie Widok / Rzutowanie / Zx Z pola Przypadki wybrać SN1 Ustawienie konstrukcji w płaszczyźnie ZX Wybranie drugiego przypadku obciążenia Rezultaty / Wykresy na prętach Na zakładce NTM zaznaczyć opcje Moment MY Zastosuj Otwarcie okna dialogowego Wykresy Wybranie opcji moment My. Wykres momentów My dla pierwszego wiazara dachu.

181 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 485 Na zakładce NTM odznacz opcje Moment MY Zastosuj, Zamknij Wyłączenie opcji moment My. Zamknięcie okna dialogowego Wykresy Wymiarowanie konstrukcji Norma drewniana: Eurocode 5 Weryfikacja prętów LKM w pole służące selekcji ekranów systemu Robot Wymiarowanie / Wymiarowanie drewna LKM w klawisz Lista znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia na wysokości pola Weryfikacja prętów LKM (+CTRL) w jętka, kalenica, krokiew, murłata, wiatrownica Rozpoczęcie wymiarowania drewnianych elementów konstrukcji. Ekran zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierający model konstrukcji, okna dialogowe: Definicje oraz Obliczenia. Otwarcie okna dialogowego Selekcja prętów Wybranie prętów, które będą zweryfikowane. Zamknięcie okna dialogowego Selekcja prętów. pojawi się lista 1do168 Zamknij

182 strona: 486 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w pole Selekcja przypadków obciążeniowych znajdujące się w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko, Zamknij W polu Stan graniczy włączyć opcję Nośność, natomiast wyłączyć opcję Użytkowanie LKM w klawisz Obliczenia Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybranie wszystkich przypadków obciążenia Wybranie tej opcji spowoduje, że obliczenia prętów będą prowadzone dla stanu granicznego nośności Rozpoczęcie weryfikacji wybranych prętów konstrukcji, na ekranie pojawi się okno pokazane na rysunku poniżej. LKM w pole zawierające dostępne wyniki obliczeń dla pręta nr 3 Otwarcie okna dialogowego Wyniki dla wybranego pręta LKM w pole Wyniki uproszczone Wyświetlenie wyników obliczeniowych dla pręta nr 3 OK Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wyniki Zamknięcie okna dialogowego Weryfikacja prętów

183 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 487 Definicja przekrojów drewnianych LKM w pole służące selekcji ekranów systemu Robot Narzędzia / Projektowanie profili Rozpoczęcie tworzenia nowych przekrojów drewnianych Otwarcie okna dialogowego Prostokąt W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0) (7, 14) Wykonaj Zdefiniowanie wymiarów przekroju PKM w okno Lity z menu kontekstowego wybrać komendę Wskaż LKM w utworzony prostokąt Kontury / Właściwości Z pola Materiał, wybrać C35 OK Plik / Zapisz do bazy W polu Nazwa wpisać: kro W polu Wymiar1 wpisać: 7 W polu Wymiar3 wpisać: 14 Pole wymiar Wymiar2 pozostawić bez zmian, OK Plik / Nowy przekrój / Lity W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0) (8, 16) Wykonaj Zaznaczenie zdefiniowanego konturu Otwarcie okna dialogowego Właściwości Przypisanie przekrojowi klasy drewna C35. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości. Otwarcie okna dialogowego Zapis profilu do bazy Zapisanie profilu do bazy UZYTKOWNIK Rozpoczęcie definiowania nowego przekroju Zdefiniowanie wymiarów przekroju PKM w okno Lity z menu kontekstowego wybrać komendę Wskaż LKM w utworzony prostokąt Kontury / Właściwości Z pola Materiał, wybrać C35 OK Plik / Zapisz do bazy W polu Nazwa wpisać: kro W polu Wymiar1 wpisać: 8 W polu Wymiar3 wpisać: 16 Pole wymiar Wymiar2 pozostawić bez zmian, OK Plik / Nowy przekrój / Lity Zaznaczenie zdefiniowanego konturu Otwarcie okna dialogowego Właściwości Przypisanie przekrojowi klasy drewna C35. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości. Otwarcie okna dialogowego Zapis profilu do bazy Zapisanie profilu do bazy UZYTKOWNIK Rozpoczęcie definiowania nowego przekroju

184 strona: 488 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0) (8, 18) Wykonaj Zdefiniowanie wymiarów przekroju PKM w okno Lity z menu kontekstowego wybrać komendę Wskaż LKM w utworzony prostokąt Kontury / Właściwości Z pola Materiał, wybrać C35 OK Plik / Zapisz do bazy W polu Nazwa wpisać: kro W polu Wymiar1 wpisać: 8 W polu Wymiar3 wpisać: 18 Pole wymiar Wymiar2 pozostawić bez zmian, OK Plik / Nowy przekrój / Lity W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0) (10, 14) Wykonaj Zaznaczenie zdefiniowanego konturu Otwarcie okna dialogowego Właściwości Przypisanie przekrojowi klasy drewna C35. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości. Otwarcie okna dialogowego Zapis profilu do bazy Zapisanie profilu do bazy UZYTKOWNIK Rozpoczęcie definiowania nowego przekroju Zdefiniowanie wymiarów przekroju PKM w okno Lity z menu kontekstowego wybrać komendę Wskaż LKM w utworzony prostokąt Kontury / Właściwości Z pola Materiał, wybrać C35 OK Plik / Zapisz do bazy W polu Nazwa wpisać: mur W polu Wymiar1 wpisać: 10 W polu Wymiar3 wpisać: 14 Pole wymiar Wymiar2 pozostawić bez zmian, OK Plik / Nowy przekrój / Lity W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0) (12, 14) Wykonaj Zaznaczenie zdefiniowanego konturu Otwarcie okna dialogowego Właściwości Przypisanie przekrojowi klasy drewna C35. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości. Otwarcie okna dialogowego Zapis profilu do bazy Zapisanie profilu do bazy UZYTKOWNIK Rozpoczęcie definiowania nowego przekroju Zdefiniowanie wymiarów przekroju PKM w okno Lity z menu kontekstowego wybrać komendę Wskaż

185 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 489 LKM w utworzony prostokąt Kontury / Właściwości Z pola Materiał, wybrać C35 OK Plik / Zapisz do bazy W polu Nazwa wpisać: mur W polu Wymiar1 wpisać: 12 W polu Wymiar3 wpisać: 14 Pole wymiar Wymiar2 pozostawić bez zmian, OK Plik / Nowy przekrój / Lity W polach Początek i Koniec wpisać współrzędne początku i końca pręta: (0, 0) (12, 16) Wykonaj Zaznaczenie zdefiniowanego konturu Otwarcie okna dialogowego Właściwości Przypisanie przekrojowi klasy drewna C35. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości. Otwarcie okna dialogowego Zapis profilu do bazy Zapisanie profilu do bazy UZYTKOWNIK Rozpoczęcie definiowania nowego przekroju Zdefiniowanie wymiarów przekroju PKM w okno Lity z menu kontekstowego wybrać komendę Wskaż LKM w utworzony prostokąt Kontury / Właściwości Z pola Materiał, wybrać C35 OK Plik / Zapisz do bazy W polu Nazwa wpisać: mur W polu Wymiar1 wpisać: 12 W polu Wymiar3 wpisać: 16 Pole wymiar Wymiar2 pozostawić bez zmian, OK Zaznaczenie zdefiniowanego konturu Otwarcie okna dialogowego Właściwości Przypisanie przekrojowi klasy drewna C35. Zamknięcie okna dialogowego Właściwości. Otwarcie okna dialogowego Zapis profilu do bazy Zapisanie profilu do bazy UZYTKOWNIK Wymiarowanie grup prętów LKM w pole służące selekcji ekranów systemu Robot Wymiarowanie / Wymiarowanie drewna LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy w oknie dialogowym Definicje Rozpoczęcie wymiarowania drewnianych elementów konstrukcji. Ekran zostanie podzielony na trzy części: ekran graficzny zawierający model konstrukcji, okna dialogowe: Definicje oraz Obliczenia. Przejście na zakładkę umożliwiającą definicję grup prętów

186 strona: 490 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zdefiniować pierwszą grupę o następujących parametrach: Numer: 1 Nazwa: Krokwie Materiał: C35 Drewno iglaste C35 4PN-EN 338 LKM w pole edycyjne Lista prętów. Przejść na ekran graficzny i wybrać wszystkie krokwie trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Aby ułatwić selekcję, należy Definicja pierwszą grupy prętów zawierającej wszystkie krokwie konstrukcji Wybranie krokwi. Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji krokwi. skorzystać z ikony Przekroje W polu Baza danych zaznaczyć UZYTKOWNIK W polu Rodzina profili zaznaczyć kro OK Otwarcie okna dialogowego Selekcja przekrojów Wybór przekrojów. Zamknięcie okna dialogowego Selekcja przekrojów. Zapisz LKM w klawisz Nowy na zakładce Grupy w oknie dialogowym Definicje Zapisanie parametrów pierwszej grupy prętów Wybranie tej opcji umożliwia definicję kolejnej grupy prętów

187 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 491 Zdefiniować drugą grupę o następujących parametrach: Numer: 2 Nazwa: Murłaty Materiał: C35 Drewno iglaste C35 PN-EN 338 LKM w pole edycyjne Lista prętów. Przejść na ekran graficzny i wybrać wszystkie murłaty trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Aby ułatwić selekcję, należy Definicja drugiej grupy prętów zawierającej wszystkie murłaty konstrukcji Wybranie krokwi. Użycie ikony Obrót, powiększenie, przesunięcie podczas selekcji murłat. skorzystać z ikony Przekroje W polu Baza danych zaznaczyć UZYTKOWNIK W polu Rodzina profili zaznaczyć mur, OK Zapisz LKM w klawisz Lista znajdujący się na wysokości linii Wymiarowanie grup w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (znajdujący się ponad klawiszem Poprzednia), pojawi się lista 1 2 Zamknij LKM w klawisz Selekcja przypadków obciążeniowych znajdujący się w oknie dialogowym Obliczenia LKM w klawisz Wszystko (znajdujący się ponad klawiszem Poprzednia), w polu edycyjnym pojawi się lista 1do16, Zamknij Otwarcie okna dialogowego Selekcja przekrojów Wybór przekrojów. Zamknięcie okna dialogowego Selekcja przekrojów. Zapisanie parametrów drugiej grupy prętów Otwarcie okna dialogowego Selekcja grup Wybranie grup prętów, które będą projektowane. Zamknięcie okna dialogowego Selekcja grup. Otwarcie okna dialogowego Selekcja przypadków Wybór wszystkich przypadków obciążenia. Zamknięcie okna dialogowego Selekcja przypadków. Uaktywnić opcję: Optymalizacja w polu Opcje weryfikacyjne oraz opcję: Nośność w polu Stan graniczny Wciśnij klawisz Opcje, a następnie włączyć opcję: Ciężar OK Otwarcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne. Wybór opcji optymalizacyjnej ciężar spowoduje, że optymalizacja uwzględniać będzie ciężar profilu powodując wyszukiwanie wśród profili spełniających kryteria normowe profilu najlżejszego w danej grupie. Zamknięcie okna dialogowego Opcje optymalizacyjne

188 strona: 492 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika LKM w klawisz Obliczenia Rozpoczęcie wymiarowania wybranych grup prętów konstrukcji; na ekranie pojawi się okno Rezultatów skróconych. LKM w klawisz Zmień Wsz. Znajdujący się w oknie pokazanym na rysunku powyżej Zmiana przekrojów drewnianych dla obu grup (murłaty na mur12x14, krokwie na kro8x16). Po zamianie profili prętów w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES nieaktualne. Ponowne obliczenie konstrukcji dla zmienionego przekroju murłaty. Po zakończeniu obliczeń w górnym pasku programu Robot prezentowana będzie następująca informacja: Wyniki MES aktualne. Zamknij Zamknięcie okna dialogowego Wymiarowanie grup Analiza naprężeń LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Model konstrukcji / Geometria Rezultaty / Analiza naprężeń / Analiza pręta W oknie dialogowym Analiza naprężeń wpisać 3 w polu edycyjnym Pręt nr ENTER Wybrać WIATR1 z pola Przypadek Zastosuj LKM w okno przedstawiające mapy naprężeń Widok / Widok 3D Wybór początkowego ekranu systemu Robot Rozpoczęcie analizy naprężeń dla krokwi nr 3. Ekran monitora zostaje podzielony na pięć części: okno dialogowe Analiza naprężeń, okno Widok oraz trzy okna, w których prezentowane są mapy naprężeń (w przekroju poprzecznym oraz dwóch przekrojach podłużnych: XY i XZ). Wybór pręta oraz rodzaju obciążenia Przedstawienie widoku 3D map naprężeń analizowanej krokwi

189 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 493 LKM w pole przeznaczone do wyboru ekranów systemu Robot Model konstrukcji / Rezultaty / Analiza naprężeń konstrukcji Z pola Przypadki wybrać WIATR1 Rozpoczęcie analizy naprężeń konstrukcji. Na ekranie monitora pojawia się okno z widokiem konstrukcji, tabela rezultatów w dolnej części oraz okno dialogowe zarządzające analizą naprężeń Naprężenia konstrukcji. W oknie tym dokonywany jest wybór naprężeń oraz określony może zostać sposób prezentacji graficznej naprężeń. Wybranie trzeciego przypadku obciążenia LKM+CTRL w krokwie prawej i przedniej połaci w oknie Widok LKM w opcję Mises w oknie dialogowym Naprężenia konstrukcji LKM w opcję Wybrane pręty Zastosuj LKM w ikonę znajdującą się na prawym pasku zadań Selekcja krokwi prawej i przedniej połaci Wybór rodzaju naprężeń Rozpoczęcie obliczeń do analizy naprężeń dla wybranych prętów Generowanie widoku 3D

190 strona: 494 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 9.12.Przykład projektowania konstrukcji prętowej z masami dodanymi Ten przykład przedstawia definicję stalowej ramy przestrzennej prezentowanej na poniższym rysunku. Jednostki danych: (m) i (kn). Na konstrukcji zdefiniujemy także masy dodane. Będą one uczestniczyć w obciążeniach statycznych i dynamicznych. Jako obciążenie zdefiniowane zostaną siły bezwładności od ruchu liniowego oraz w ruchu obrotowym. Przeprowadzimy także analizę modalną i harmoniczną.

191 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 495 PRZYPADEK 1 i 2 PRZYPADEK 3 PRZYPADEK 4 Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki, { x } oznacza wybór opcji x z okna dialogowego, LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system Robot Millennium (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1) należy wybrać przedostatnią ikonę w pierwszym wierszu (Projektowanie ramy przestrzennej) Definicja modelu konstrukcji WYKONYWANA OPERACJA OPIS Otwarcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój Zakładka Użytkownika, typ przekroju Definicja nowego przekroju rury okrągłej o zadanych wymiarach Etykieta: O 100x5 d = 10.0 (cm) t = 0.5 Dodaj Etykieta: O 75x3 d = 7.5 (cm) t = 0.3 Dodaj, Zamknij Zamknij Definicja przekroju rury 100x5 (mm) Definicja przekroju rury 75x3 (mm) Zamknięcie okna dialogowego Przekroje Otwarcie okna dialogowego Pręt

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 13 1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium Ten przykład przedstawia

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI 1. PRZYKŁADY... 3 1.1. PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRĘTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM EKRANÓW SYSTEMU ROBOT MILLENNIUM...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko v. 0.1, marzec 2009 2 1. Definicjazadania 6m 1m 4m 1m ściana20cm Beton B30 grubość: 20 cm 2m ściana25cm otwór ściana25cm 2m obciążenie równomierne:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET AutoCAD Structural Detailing - Żelbet - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Nowe zadanie Oś Z jest domyślną osią działania grawitacji. W ustawieniach programu można przypisać dowolny kierunek działania grawitacji.

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU RCAD Rysunki szalunkowe wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD Rysunki

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI RCAD Stal wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Stal do wykonania projektu hali

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

3. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI

3. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 69 3. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI 3.1. Typy konstrukcji W programie Robot Millennium mogą być używane 2-węzłowe elementy prętowe,

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 39

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 39 ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 39 2. WPROWADZENIE 2.1. Ogólny opis programu System ROBOT Millennium jest zintegrowanym programem graficznym służącym do modelowania, analizowania

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

124 Do planszy definicji kombinacji wg EN dodano przycisk Grupowo ułatwiający przygotowanie wariantów obciążeń wg wzoru 6.10b.

124 Do planszy definicji kombinacji wg EN dodano przycisk Grupowo ułatwiający przygotowanie wariantów obciążeń wg wzoru 6.10b. Styczeń 2017 123 Wprowadzono nową procedurę liczenia obwiedni opartą o wzory 6.10a i 6.10b (PN-EN). Procedura ta oblicza wartości ekstremalne na poziomie elementu (sił wewnętrznych), a nie jak przy wyborze

Bardziej szczegółowo

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP...

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... 2 3. PODSTAWOWE OPERACJE WYKONYWANE PODCZAS TWORZENIA MODUŁU... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

POMOCE NAUKOWE MODELOWANIE W PROGRAMIE ROBOT HALA PRZEMYSŁOWA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ EJ MONOLITYCZNEJ ROBOT MODELOWANIE W PROGRAMIE

POMOCE NAUKOWE MODELOWANIE W PROGRAMIE ROBOT HALA PRZEMYSŁOWA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ EJ MONOLITYCZNEJ ROBOT MODELOWANIE W PROGRAMIE HALA PRZEMYSŁOWA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ EJ MONOLITYCZNEJ MODELOWANIE W PROGRAMIE ROBOT 1 OPRACOWAŁ MGR INŻ. KAMIL DUBAŁA LISTOPAD 2010 1. Z okna selekcji typu konstrukcji wybieramy Ramę płaską 2. Z paska

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 201

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 201 ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 201 5. ANALIZA WYNIKÓW Po zakończeniu obliczeń konstrukcji wyniki analizy można oglądać w dwojakiej formie: w postaci graficznej (wykresy prezentowane

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy

R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy Program R2D2-Rama 2D przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich układów prętowych. Dzięki wygodnemu

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9 Co nowego 2018 Spis treści NOWOŚCI... 5 Zakrzywiona płyta czołowa... 5 Belka oparta na słupie... 5 Płatew Omega... 6 Płatew prostokątna... 6 Połączenie rur... 7 Edycja wielu połączeń... 7 Kreator Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 357 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie ROBOT Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat:

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat: BeStCAD - Moduł STAL 1 Edycja profili Edytuje numer, profil oraz długość pozycji. Ikona: Polecenie: STE Menu: Stal Edycja profilu Edytuj profil Polecenie służy do modyfikacji wyglądu lub informacji dopisanej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP2

Advance Design 2015 / SP2 Advance Design 2015 / SP2 Service Pack 2 do ADVANCE Design 2015 przynosi ponad 150 ulepszeń i poprawek. POLSKIE ZAŁĄCZNIKI KRAJOWE DO EUROKODÓW Advance Design 2015 SP2 umożliwia prowadzenie obliczeń z

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie ABC Tarcza

Pierwsze kroki w programie ABC Tarcza Pierwsze kroki w programie ABC Tarcza Zostanie pokazane postępowanie przy przygotowaniu, a następnie zwymiarowaniu prostej ściany. Dla ściany nie ma podkładu CAD. Postępowanie z podkładem CAD jest opisane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 7 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonego kątownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programu

Uruchamianie programu Wprowadzenie do programu SolidWorks Uruchamianie programu Rysunek 1.1. Menu w postaci zwiniętej (na górze) i rozwiniętej (na dole) Po uruchomieniu programu SolidWorks pojawia się okno bez otwartego pliku.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

InterStal podręcznik użytkownika

InterStal podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika 1 Wydawca INTERsoft Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź www.intersoft.pl Prawa Autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software-owe

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji to bardzo ważny temat, który ma istotne znaczenie praktyczne. Standardowy proces projektowy wykorzystuje możliwości optymalizacji w niewielkim stopniu.

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie ABC Płyta

Pierwsze kroki w programie ABC Płyta Pierwsze kroki w programie ABC Płyta Zostanie pokazane postępowanie przy przygotowaniu, a następnie zwymiarowaniu prostego, czteropolowego stropu. Dla stropu nie ma podkładu CAD. Postępowanie z podkładem

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo