Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)"

Transkrypt

1 Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2. Właściwości serwerów: wielozadaniowość, wielodostępność, wieloprocesorowość 3. Obsługa pamięci w serwerach 4. Usługi terminalowe 5. Rodzaje instalacji serwera: zdalna i nadzorowana 6. System plików NTFS 7. Logowanie do Windows 8. Cechy grupy roboczej 9. Domena, drzewo domen, las domen 10. Cechy domeny i Active Directory 11. Uwierzytelnianie użytkowników i komputerów 12. Kontrolowany dostęp i centralne zarządzanie 13. Jednostki organizacyjne 14. Lokalizowanie informacji i skalowalność II. ADMINISTROWANIE SYSTEMEM WINDOWS OPARTYM NA TECHNOLOGII NT (11 godz.) 1. Pomoc systemu Windows 2. Rutynowe zadania administracyjne 3. Harmonogram zadań 4. Narzędzia administracyjne omówienie 5. Dziennik zdarzeń 6. Menadżer zadań 7. Monitor systemu 8. optymalizacja wydajności 9. Zasady zabezpieczeń III. BEZPIECZEŃSTWO SIECI WINDOWS (31 godz.) 1. Konta użytkowników: lokalne i domenowe 2. Grupy użytkowników 3. Prawa użytkowników 4. Uprawnienia NTFS 5. Uprawnienia do drukarek i innych obiektów 6. Tworzenie nowych kont użytkowników 7. Zarządzanie kontami lokalnymi 8. Zarządzanie kontami domenowymi 9. Profil użytkownika 10. Zasady zabezpieczeń GPO dla domeny i jednostki organizacyjnej 11. Szablony zabezpieczeń 12. Inspekcja dostępu do zasobów systemowych 13. Funkcjonowanie grup użytkowników w systemie Windows 14. Grupy użytkowników w środowisku grupy roboczej 15. Grupy lokalne 16. Grupy użytkowników środowisku domeny 17. Typy i zasięg grup domenowych 18. Wbudowane i przedefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne

2 IV. ZARZĄDZANIE DANYMI I DOSTĘPEM DO ZASOBÓW W SIECI WINDOWS (26 godz.) 1. Lista kontroli dostępu ACL 2. Uprawnienia NTFS do folderów 3. Uprawnienia NTFS do plików 4. Uprawnienia specjalne NTFS 5. Kompresja danych na partycjach NTFS 6. Przydziały dyskowe 7. Zabezpieczenia danych przy użyciu EFS (Encrypting File System) 8. Uprawnienia do udostępnionych folderów 9. Kombinacja uprawnień NTFS z uprawnieniami do udostępnionych folderów 10. Udziały administratorskie 11. Publikowanie udostępnionych folderów w usłudze Active Direktory 12. System DFS (Distrubuted File System) V. ZARZĄDZANIE DYSKAMI I WDRAŻANIE ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA W SYSTEMIE WIDNOWS (19 godz.) 1. Typy dysków systemie Windows opartych na technologii NT 2. Partycje na dyskach podstawowych 3. Woluminy na dyskach dynamicznych 4. Zadania związane z zarządzaniem dyskami 5. Ochrona przed awariami zasilania 6. Zasilacze UPS i ich konfiguracja 7. Systemy RAID i ich konfiguracja 8. Archiwizacja i odtwarzanie danych 9. Typy danych kopii zapasowych i ich tworzenie 10. Narzędzia do odzyskiwania systemów i ich konfiguracja VI. USŁUGI SIECIOWE WINDOWS (23 godz.) 1. Usługa drukowania w systemie Windows 2. Uprawnienia do drukarek 3. Instalowanie i konfigurowanie informacji sieciowych 4. Usługa drukowania w Internecie 5. Omówienie usług terminalowych 6. Licencje terminalowe 7. Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych 8. Konfigurowanie ustawień sesji 9. Instalowanie aplikacji na serwerze terminalowym 10. Charakterystyka usług terminalowych 11. Przyłączenie do Intrenetu 12. Translacja adresów 13. Serwery Proxy 14. Zapora Sieciowa Proxy 15. Serwery Web

3 VII. INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS (25 godz.) 1. Przygotowanie i instalacja serwera Windows z płyty 2. Aktualizacja serwera Windows 3. Ręczna instalacja sieciowa serwera Windows 4. Nie nadzorowana instalacja z wykorzystaniem kreatora Setup Manager 5. Instalacja z wykorzystaniem obrazu dysku 6. Zdalna instalacja z wykorzystaniem usługi RIS 7. Instalacja i konfiguracja serwera plików 8. Instalacja i konfiguracja serwera wydruku 9. Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji 10. Instalacja i konfiguracja serwera sieci Web 11. Konfiguracja kontrolera domeny 12. Konfiguracja serwera DNS 13. Konfiguracja serwera WINS 14. Konfiguracja serwera DHCP VIII. INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU LINUX (23 godz.) 1. Przypomnienie podstawowych informacji o systemach Linux 2. Operacje na plikach i katalogach w systemie Linux 3. Zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów 4. Praca w sieci systemu Linux 5. Podstawowe czynności administracyjne w systemie Linux 6. Systemy plików w Linux i ich tworzenie 7. Instalacja systemu Linux 8. Start systemu Linux 9. Konfiguracja karty sieciowej 10. Konfiguracja protokołu TCP/IP 11. Moduły jądra systemu Linux 12. Konfiguracja i kompilacja jądra 13. Aktualizacja systemu 14. Zarządzanie pakietami instalacyjnymi systemu Linux IX. USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX (35 godz.) 1. Konfiguracja demonów sieciowych 2. Telnet konfiguracja i obsługa w Linux 3. FTP konfiguracja i obsługa w Linux 4. Usługi poczty POP i SMTP konfiguracja i obsługa w Linux 5. HTTP w Linux 6. Kontrola dostępu do usługi Idend 7. DNS konfiguracja w systemie Linux 8. Samba konfiguracja i obsługa 9. Współpraca systemu Linux z siecią Windows 10. Współpraca systemu Linux z Windows 11. Konfiguracja dostępu do Internetu w systemie Linux 12. Konfiguracja portów i urządzeń dostępu do Internetu 13. Konfiguracja przerwań i urządzeń 14. Instalacja i konfiguracja drukarki sieciowej 15. System Ipd konfigurowanie i kontrolowanie 16. Xterminale 17. Konfiguracja i podłączenie Xterminali 18. Testowanie połączeń

4 X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMIE LINUX (10 godz. ) 1. Bezpieczeństwo systemu Linux 2. Logi systemowe 3. Wirusy komputerowe 4. Konfigurowanie zapory sieciowej Firewall 5. Narzędzia wspomagające nadzór sieci 6. Zapobieganie włamaniom 7. Szyfrowanie danych 8. Prywatne kanały danych XI. WPROWADZENIE DO SYSTEMU NETWARE (10 godz.) 1. Wprowadzenie do systemu NetWare 2. Zakres obowiązków administratora sieci 3. Zasoby i usługi sieciowe 4. Usługi katalogowe DNS i edirectory 5. Rodzaje i nazewnictwo obiektów 6. Instalacja i konfigurowanie oprogramowania użytkownika Novell XII.ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UZYTKOWNIKÓW DO SIECIE NETWARE (15 godz.) 1. Tworzenie i modyfikacji obiektów typu User 2. Funkcje obiektu typu User 3. Licencje użytkowników NetWare 4. Rodzaje zabezpieczeń sieciowych systemu NetWare 5. Konfigurowanie i weryfikowanie zabezpieczeń procedury logowania 6. Konta użytkowników 7. Konfigurowanie i weryfikowanie ograniczeń kont 8. Skrypty logowania 9. Polecenia i zmienne stosowanie w skryptach logowania 10. Tworzenie kontenerowego skryptu logowania 11. Tworzenie profilowego skryptu logowania XIII.ZARZĄDZANIE ZABEZPIECZENIAMI SYSTEMU PLIKÓW I NDS W NETWARE (17 GODZ.) 1.System plików Nowell i NetWare 2. Narzędzia do zarządzania systemu plików 3. Charakterystyka woluminu NetWare 4. Zasady działania zabezpieczeń systemu plików 5. Planowanie uprawnień do katalogów i plików 6. Prawa do systemu plików, dysponenci praw, dziedziczenie praw 7. Zarządzanie atrybutami katalogów i plików 8. Blokowanie uprawnień dziedziczonych 9. Zarządzanie plikami i katalogami 10. Filtry IRF 11. Atrybuty katalogów i plików 12. Wykonywanie operacji na plikach w systemie Nowell 13. Dostęp do obiektów NDS: dysponenci obiektów, prawa do obiektów, prawa do cech 14. Prawa nadawane do obiektów NDS 15. Blokowanie uprawnień dziedziczonych 16. Prawa efektywne 17. konfigurowanie kompresji plików

5 XIV. DRUKOWANIE W SYSTEMIE NETWARE (5 godz.) 1. Konfiguracja usługi NDPS 2. Konfiguracja agenta drukowania 3. Menadżer NDPS 4. Zarządzanie drukowaniem za pomocą usługi NDPS 5. Instalowanie i zarządzanie usługami sprint XV. ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI I STACJAMI ROBOCZYMI ZA POMOCĄ Z.E.N. WORKS (8 godz.) 1. Elementy i narzędzia oprogramowania Z.E.N Works 2. Obiekty typu application 3. Szablon obiektu 4. Harmonogram prac Z.E.N Works 5. Obiekty typu Policy Package 6. Rodzaje założeń Z.E.N Works 7. Rejestrowanie i import stacji roboczej 8. Zdalna kontrola stacji roboczej XVI. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ŚRODOWISKU WIELOKONTEKSTOWYM (5 godz.) 1. Wpływ struktury drzewa NDS na administrowanie siecią 2. Planowanie NDS 3. Udostępnianie zasobów w drzewie NDS 4. Tworzenie obiektów typu Group o zasięgu globalnym 5. Konfigurowanie dostępu do zasobów w innym kontenerze XVII. INSTALOWANIE SYSTEMU NETWARE (6 godz.) 1. Instalacja serwera systemu NetWare 2. Konfiguracja serwera systemu NetWare 3. Konsola serwera 4. Moduły NLM XVIII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAWODZIE (41 godz.) 1. Analiza lokalnego rynku pracy 2. Struktura lokalnych firm usługowych branży informatycznej. 3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. 4. Organizacja pracy. 5. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie. 6. Ubezpieczenia społeczne. 7. Organizacja i przebieg działalności usługowej. 8. Rodzaj, zakres i miejsce działalności usługowej w branży informatycznej. 9. Formalności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. 10. Dokumenty obowiązujące przy rejestracji działalności gospodarczej. 11. Instytucje w regionie (Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS i inne) ich rola w procesie legalizacji działalności gospodarczej. 12. Ubezpieczenia gospodarcze. 13. Biznesplan firmy. 14. Plan marketingowy. 15. Kształtowanie wizerunku firmy. 16. Certyfikaty jakości. 17. Oferta przetargowa.

6 XIX. FINANSOWANIE, ROZLICZANIE I EWIDENCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W BRANŻY INFORMATYCZNEJ (34 godz.) 1. Kapituły własne i obce firmy usługowej. 2. Źródła przychodów z działalności usługowej. 3. Koszty uruchomienia działalności usługowej w branży informatycznej. 4. Kalkulacja kosztów i ceny sprzedaży. 5. Wyniki finansowy firmy. 6. Zakładanie rachunku bankowego. 7. Rozliczanie gotówkowe. 8. Rozliczenie bezgotówkowe i ich formy. 9. Rozliczenia publiczno-prawne: opodatkowanie dochodów, podatek od towarów i usług, rozliczenie z tytułu ubezpieczeń, podatki i opłaty lokalne. 10. Prowadzenie dokumentacji księgowej. 11. Uproszczone formy opodatkowane działalności gospodarczej.

zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK

zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Aneks do WSO... punkt... zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Ilość godz: 360 (12 godz. tyg.) Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Pracownia Systemów Komputerowych

Rozkład materiału z przedmiotu: Pracownia Systemów Komputerowych Rozkład materiału z przedmiotu: Pracownia Systemów Komputerowych Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Badanie sterownika mikroprocesorowego:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Program nauczania Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi technik informatyk 35203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl.

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru. Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin

Technik Informatyk. Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru. Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin Technik Informatyk Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin Materiał kształcenia normy jakości w produkcji komputerów

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp...

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp... Spis treści tomu I Podziękowania... xix Wstęp... xxi Część I Przegląd cech Windows Vista 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3 Co nowego?... 3 Interakcje uŝytkowników... 5 Wydajność... 12 Funkcje związane

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 ADAM IGNACZAK * WOJCIECH BIENIECKI ** * ) dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ ** ) Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo