Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP"

Transkrypt

1 Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Schemat konfiguracji środowiska jest przedstawiony na rys. 1. Internet klient XPx x.101 DCx kontroler domeny x.102 VPNx serwer VPN x.152 Rys. 1. Schemat konfiguracji środowiska laboratoryjnego Dla realizacji ćwiczenia będziemy potrzebować dwóch maszyn wirtualnych Windows Server Rolę klienta będzie pełnić maszyna wirtualna z Windows XP umieszczona na drugim komputerze. Numer x jest nadawany dowolnie, ważne aby był taki sam w całym ćwiczeniu. 1

2 1. Konfiguracja DNS na kontrolerze domeny (DC) 1.1. Konfiguracja kontrolera domeny 1. Uruchom maszynę wirtualną Windows Server 2012 skonfigurowaną na kontroler domeny z ćwiczenia nr 5. Jeśli nie masz takiej maszyny, to ją utwórz i skonfiguruj na kontroler domeny posługując się instrukcją do ćwiczenia nr Poprzez właściwości lokalnego serwera tej maszyny otwórz panel połączeń sieciowych. 3. Wejdź we właściwości połączenia lokalnego i otwórz właściwości protokołu IPv4. Ustal adres IP karty sieciowej na x.100, maskę podsieci na a DNS na Poprzez panel biblioteki tej maszyny otwórz System, a następnie poprzez odnośnik Zaawansowane ustawienia systemu otwórz okno Właściwości systemu i przejdź do zakładki Nazwa komputera. 2

3 5. Zmień nazwę komputera na DCx. Zignoruj ostrzeżenie. Po tej zmianie restartuj system. 6. Poprzez Menedżer serwera pokaż informacje o komputerze Tymczasowe podłączenie klienta XP 1. Na tym samym komputerze otwórz maszynę XP utworzoną w poprzednim ćwiczeniu. Jeśli nie masz takiej maszyny, to ją zainstaluj. 2. Poprzez Panel sterowania otwórz Połączenia sieciowe i ustal adres IPv4 karty sieciowej (analogicznie jak w poprzednim zadaniu) na x.200. Ustaw serwer DNS na x

4 3. Uruchom wiersz polecenia (cmd) i poprzez komendę ping x.100 wykaż połączenie z kontrolerem domeny DCx. Jeśli nie możesz uzyskać takiego połączenia to: 1. Upewnij się, że wirtualne karty sieciowe w obu maszynach (XP i DCx) są ustawione na tryb sieci wewnętrznej. 4

5 2. Jeśli jeszcze nie masz połączenia, to poprzez panel sterowania oraz Centrum sieci i udostępniania upewnij się, że sieć w kontrolerze domeny pracuje w trybie sieci prywatnej (z udostępnianiem plików). 3. Sprawdź poprawność wszystkich ustawień. 2. Ustawienie serwera DNS na kontrolerze domeny 1. Na kontrolerze domeny DCx otwórz narzędzia dla roli serwera DNS, strefy wyszukiwania do przodu i odnajdź strefę właściwą dla swojej domeny. 2. Otwórz jej właściwości i włącz zezwolenie na transfery stref. 3. Poprzez wiersz polecenia na DCx wywołaj shell nslookup. Powinieneś otrzymać adres lokalnego serwera ( ::1 ), ale z nieznaną nazwą serwera. 4. Podaj polecenie ls xxxx, gdzie xxxx jest twoją nazwą domeny. Powinieneś zobaczyć rekordy zapisane w tej domenie. 5

6 5. Wejdź ponownie w narzędzia roli serwera DNS. Wejdź w Strefy wyszukiwania wstecznego i otwórz kreatora nowej strefy. 6. Wybierz typ strefy: Strefa podstawowa. 7. Wybierz zakres replikacji strefy usługi Active Directory: Do wszystkich serwerów DNS w tym lesie. 6

7 8. Wybierz Strefa wyszukiwania wstecznego IPv4. 9. Wpisz identyfikator sieci w zwykłej kolejności (nieodwrócony). 7

8 10. Przy aktualizacji dynamicznej wybierz Zezwalaj tylko na zabezpieczone aktualizacje dynamiczne. 11. Zakończ pracę kreatora nowych stref. 8

9 12. W roli serwera DNS wybierz nowoutworzoną strefę wyszukiwania wstecznego i dodaj nowy rekord PTR. 9

10 13. Poprzez przycisk przeglądaj wyszukaj kontroler domeny. 14. We właściwościach połączenia lokalnego wyłącz protokół IPv Na maszynie XP wejdź w wiersz polecenia i również otwórz shell nslookup. Powinieneś otrzymać adres serwera x.100 z nazwą kontrolera domeny, który jest jednocześnie serwerem DNS. 3. Konfiguracja DNS na maszynie pośredniczącej (VPN) 3.1. Przygotowanie maszyny VPNx Dla potrzeby niniejszego ćwiczenia będziemy potrzebowali serwera DNS pośredniczącego między domeną a klientami zewnętrznymi. Zainstalujemy go na maszynie VPNx. Przy istniejącym kontrolerze domeny na maszynie VPNx (a z taką sytuacją możemy mieć do czynienia przy klonowaniu maszyn) odłączenie komputera od domeny wymaga zniszczenia domeny (patrz poniżej). Jeśli masz maszynę VPNx, która nie była jeszcze kontrolerem domeny, choć należała do domeny, to możesz ją odłączyć poprzez panel sterowania, aplikację serwerową System i odnośnik Zaawansowane właściwości systemu. Jeśli masz maszynę, która nie miała zainstalowanej roli serwera DNS, to musisz ją dodać w zwykły sposób. 10

11 3.2. Usunięcie roli kontrolera AD Przy usuwaniu roli kontrolera AD z maszyny VPNx konieczna będzie operacja odwrotna do promocji AD. W odpowiednim momencie wybierz odnośnik "Demote the domain controller". Uwaga: zniszczenie domeny wymaga uprawnień administratora. Jeśli jesteś zalogowany na domenie jako inny użytkownik, to musisz zmienić uprawnienia. Wybierz wymuszenie usunięcia kontrolera domeny i przejdź dalej. 11

12 W kolejnym oknie potwierdź usuwanie kontrolera. Podaj (i zapamiętaj!) hasło administratora lokalnego. Wreszcie zatwierdź usunięcie kontrolera domeny. Po restarcie maszyny zaloguj się podając ustalone hasło. 12

13 Wejdź w zarządzanie rolami i dokończ usuwanie roli Active Directory. Ponownie zrestartuj maszynę VPNx Zmiana nazwy komputera na maszynie VPNx Komputer na maszynie VPNx musi mieć inną nazwę niż na DCx. Ustal nową nazwę przez właściwości komputera i zrestartuj maszynę Ustawienie adresu IP W sposób analogiczny jak w zadaniu 1.1. ustaw właściwości protokołu IPv4 połączenia lokalnego. Tym razem ustaw adres x

14 3.5. Ustawienie serwera DNS na VPNx Na drugim serwerze konfigurujemy DNS analogicznie, jak na pierwszym kierując się poniższymi wskazówkami: 1. Z przystawki administracyjnej DNS wybierz Strefy rozwiązywania do przodu i z menu lokalnego wybierz Nowa strefa. Pojawi się kreator nowej strefy. 2. Wybierz strefę podstawową i przejdź dalej. 3. Podaj nazwę strefy dla klientów, np. acme.xxxx (gdzie xxxx jest nazwą domeny z kontrolera DCx) 14

15 4. Utwórz nowy plik danych DNS. 5. Nie zezwalaj na dynamiczną aktualizację danych DNS. 15

16 6. Zakończ konfigurację serwera 7. Teraz w przystawce DNS wybierz nowoutworzoną strefę. Z menu lokalnego wybierz Nowy host (A lub AAAA). Podaj nazwę serwera VPNx i jego adres IP. 16

17 8. Zaktualizuj rekordy NS. W tym celu w przystawce DNS wybierz nowoutworzoną strefę. Z menu lokalnego wybierz Właściwości. Wybierz zakładkę serwery nazw. Kliknij przycisk Edytuj. 9. Rozwiąż nazwy serwera. Kliknij przycisk Rozpoznaj. Powinny pojawić się adresy IP maszyny VPNx. 17

18 10. Analogicznie jak w zadaniu 1.3 dodaj strefę rozwiązywania wstecznego. Tym razem podaj adres IP (pierwsze trzy segmenty) komputera VPNx. 18

19 11. Utwórz rekord PTR dla serwera VPNx w strefie wyszukiwania wstecznego. 12. Zezwól na transfer obu stref (wyszukiwania do przodu i wyszukiwania wstecz) do dowolnego serwera. 19

20 13. Przez nslookup pokaż rekordy DNS ze strefy acme.xxxx Podłączenie klienta XP do serwera DNS na VPN Podłącz klienta na maszynie XP do serwera DNS na VPNx. Zaloguj się lokalnie do maszyny XP. Wykonaj te same zadania co w punkcie 1.2. Tym razem ustaw adres XP na x.200, a serwer DNS na x.152. Poprzez nslookup pokaż rekordy ze strefy acme.xxxx. Powinieneś otrzymać takie same dane, co na maszynie VPNx. 4. Połączenie serwerów DNS z DCx oraz VPNx Połączenie maszyn 1. Zatrzymaj maszynę VPNx. 2. Dodaj drugą wirtualną kartę sieciową do maszyny VPNx. Ustaw ją na tryb sieci wewnętrznej z inną nazwą niż pierwsza karta sieciowa (służąca do połączenia z klientem XP). 3. Włącz maszynę VPNx. 4. Ustaw adres IP dla tej nowej karty na x.102 oraz DNS na x W "poprzedniej" karcie też ustaw serwer DNS na x

21 6. Spróbuj nslookup. Serwer DNS ping nie będzie jeszcze odpowiadał. 7. Ustaw kartę sieciową maszyny DCx na tryb sieci wewnętrznej z taką samą nazwą jak VPNx. 8. Poprzez ping x.101 z maszyny VPNx pokaż połączenie między VPNx a DCx. 9. Poprzez ping x.101 i x.102 z XP pokaż, że klient jest odseparowany od sieci wewnętrznej, a jednocześnie poprzez ping x.152, że jest połączony z komputerem VPNx (jego kartą zewnętrzną) Transfer strefy DNS z DCx na VPNx. 1. Wpisz do właściwości protokołu IPv4 ostatnio dodanej karty adres serwera pomocniczego DNS jako x.101. Spróbuj jeszcze raz nslookup, ale i tak serwer domyślny się nie odezwie. 2. Utwórz strefę pomocniczą przeglądania w przód na serwerze VPNx, która będzie zawierała kopię danych z serwera DCx. 21

22 3. Podaj nazwę strefy taką samą, jak nazwa domeny z DCx. 22

23 4. Kliknij na pole do dodawania adresu IP lub nazwy DNS. 5. Wpisz w to pole nazwę domeny z DCx, a powinien się pojawić adres nadrzędnego serwera DNS jako x.101. Poczekaj chwilę na skopiowanie strefy. Ewentualny nieprawidłowy adres IPv6 możesz skasować. 6. Zakończ pracę kreatora. Nowoutworzona strefa powinna się pokazać na liście stref. 23

24 7. Dodaj podstawową strefę wyszukiwania wstecz na VPNx. Strefa ta będzie umożliwiała odnalezienie serwera DNS na VPNx z wewnątrz domeny. Wpisz identyfikator sieci jako x. 8. Utwórz nowy plik strefy. 9. Nie zezwalaj na aktualizacje dynamiczne. 10. Zakończ pracę kreatora. 11. Teraz nslookup pokazuje pracę serwera DNS pod adresem x.102, chociaż jeszcze nie pokazuje jego nazwy. 24

25 12. Aby nazwą było vpnx.acme.xxxx dodaj rekord PTR do strefy wyszukiwania wstecz x Musisz ręcznie wpisać odpowiednie wartości do rekordu. 13. Teraz nslookup pokaże nazwę serwera DNS. 14. Można również zobaczyć jego rekordy dla domeny acme.xxxx, jednak próba pokazania rekordów z domeny xxxx jeszcze się nie powiedzie. 25

26 15. Aby zobaczyć i te rekordy, włącz transfery strefy rozwiązywania w przód xxxx na VPNx. Teraz już zobaczysz rekordy z domeny xxxx. Teraz na kliencie XP też będzie możliwe wylistowanie strefy domeny xxxxx z serwera DNS (ze strefy pomocniczej) zainstalowanego na maszynie VPNx. 26

27 5. Instalowanie serwera DHCP na maszynie VPNx VirtualBox ma wbudowaną funkcję serwera DHCP dla swoich maszyn wewnętrznych. W tym zadaniu postawimy jednak serwer DHCP przeznaczony dla klientów zewnętrznych na maszynie VPNx Instalowanie serwera DHCP 1. Na maszynie VPNx dodaj rolę serwera DHCP. 2. Po instalacji wybierz przystawkę administracyjną DHCP (z menu "Narzędzia") 3. Przejdź do okna wyboru zakresu IP. Wydaj polecenie dodania zakresu. Pojawi się kreator nowego zakresu. 27

28 VPN 4. Wpisz nazwę zakresu przeznaczonego dla klientów VPN. 28

29 5. Podaj zakresy przydzielanych adresów od x.201 do x.250. Kliknij OK, aby utworzyć zakres i przejdź dalej. 6. Na następnej stronie kreator pozwala ustawić adresy wykluczone i czas opóźnienia w przekazywaniu komunikatu DHCOFFER. Zignoruj te ustawienia i pójdź dalej. 29

30 7. Na jeszcze kolejnej stronie kreator pozwoli ci ustawić czas dzierżawy. Ustaw czas dzierżawy na 15 minut i przejdź dalej. 8. Na kolejnej stronie kreator pozwoli ci wybrać możliwość skonfigurowania dodatkowych opcji, takich jak adres bramy IP, serwerów DNS i WINS. Wybierz opcję konfigurowania i przejdź dalej. 30

31 9. Podaj adres VPNx jako bramę IP i przejdź dalej. 10. Jesteś w ustawieniach domeny i serwerów DNS. Wpisz nazwę twojej domeny oraz adres serwera DNS jako x.152 i przejdź dalej. 11. Zignoruj ustawienia serwerów WINS i przejdź dalej. 31

32 12. W następnym oknie kreator zapyta cię o potwierdzenie aktywacji zakresu DHCP. 32

33 13. W końcu zatwierdź zakończenie pracy kreatora Sprawdzenie działania serwera DHCP z klienta XP. 1. Na kliencie ustaw właściwości protokołu IPv4 na automatyczne otrzymywanie adresu IP i DNS. 33

34 2. Wyłącz i włącz kartę sieciową. 3. Przez ipconfig /all pokaż nowe parametry sieci pobrane z serwera DHCP. 4. Z maszyny klienckiej XP zaloguj się teraz do twojej domeny. 34

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 Podręcznik użytkownika NAS-USB Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 1 Podręcznik użytkownika NAS-USB... 1 1 Przegląd możliwości produktu... 3 2 Elementy urządzenia... 3 3 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Str. 1 Ćwiczenie 9 Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i sposobami zarządzania serwerem internetowym IIS Internet Information Services. Opublikowanie witryny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet Instrukcja obsługi dla sieci HL-5250DN HL-5270DN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Skrócona instrukcja obsługi Version 1.00 Edition 1 11/2006 Copyright 2006. All rights reserved. Informacje ogólne Vantage CNM to obsługiwane przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo