Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem"

Transkrypt

1 Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r.

2 Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt, na równi z jakością towaru, kreuje pozycję Eksportera na rynku Finansowanie wymaga kontraktu 2

3 Nazwa i adres Importera Preambuła Przedmiot kontraktu Rejestracja Importera Osoby do reprezentacji Opis przedmiotu kontraktu 3

4 Przedmiot i zakres zobowiązań kontraktowych Dostawa towaru Dostawa i montaż Usługi Szkolenie Gwarancje Terminowa dostawa Dostawa/Montaż Terminowa dostawa Uzgodnienie terminu i warunków montażu Realizacja montażu Uzgodnienie terminu i warunków wykonania usługi Uzgodnienie terminu i warunków szkolenia Gwarancja jakości i realizacji napraw gwarancyjnych Dokumenty Faktura Faktura Faktura Faktura Dokumenty transportowe Dokumenty transportowe Dokumenty transportowe Procedura Protokół odbioru towaru Protokół zdawczo odbiorczy Protokoły zdawczo odbiorcze Potwierdzenie realizacji szkolenia 4

5 Wartość kontraktu Kwota obejmująca koszty i marże Eksportera wyrażona w postaci cyfrowej i słownie Kontrakt winien wskazywać okoliczności ewentualnego podwyższenia jego wartości oraz uwzględniać przypadek zmniejszenia kwoty kontraktu i jego konsekwencje Warunki podwyższenia kwoty kontraktu finansowanego kredytem winny uwzględniać konieczność uzyskania zgody BGK na podwyższenie kwoty kredytu a także zgody KUKE na zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej oraz postępowanie wobec występującego w takim przypadku wzrost kosztów finansowania i ubezpieczenia Kontrakt zgłoszony do finansowania nie może formułować wartości zobowiązania w sposób warunkowy 5

6 Warunki płatności Dla zapłaty gotówkowej Dla zapłaty w ramach kredytu krótkoterminowego Dla zapłaty w ramach kredytu długoterminowego Bank nie bada kontraktu przekazując środki za gotówkowe transakcje handlu zagranicznego. Strony uzgadniają warunki wynikające z obopólnych interesów. Eksporter winien zadbać o uzgodnienie z Importerem instrumentów płatniczych, przy użyciu których będzie otrzymywał swoje należności. Dla Eksportera korzystna jest akredytywa dla Importera inkaso. Bank nie ma obowiązku badania kontraktu, jeżeli go finansuje w formie postfinansowania lub dyskonta akredytywy. Eksporter winien zadbać o umieszczenie w warunkach płatności kontraktu zapisu o zleceniu otwarcia akredytywy przez Importera ze wskazaniem formy finansowania zapłaty. Kontrakt jest podstawą aranżacji kredytu na finansowanie eksportu towarów i usług inwestycyjnych. Warunki płatności w kontrakcie winny przywoływać zasady finansowania 85% wartości eksportu oraz szczegółowo omawiać terminy i zasady zapłaty zaliczki ze wskazaniem sposobu jej zapłaty. 6

7 Przykładowy zapis warunków płatności w kontrakcie finansowanym kredytem długoterminowym Zapłata za realizację dostawy składa się z następujących płatności: 15% wartości Kontraktu Zamawiający zapłaci Dostawcy w formie zaliczki, 85% wartości Kontraktu Dostawca otrzyma po dostawie ze środków kredytu bankowego udzielonego 15% wartości kontraktu tj. EUR. (słownie:.. /100) Zamawiający zapłaci Dostawcy w ciągu.dni roboczych od dnia otrzymania faktury na kwotę zaliczki Zaliczka może być zapłacona jednorazowo przed pierwszą wypłatą z kredytu lub partiami w trakcie realizacji kontraktu. Kontrakt winien precyzować formę zapłaty zaliczki - czy bezpośrednim przekazem czy akredytywą. Jeżeli zaliczka płacona jest na rachunek Dostawcy w kraju Zamawiającego w lokalnej walucie przeliczenie musi być dokonane po kursie banku centralnego z dnia płatności 7

8 Przykładowy zapis warunków płatności w kontrakcie finansowanym kredytem długoterminowym 85% wartości Kontraktu tj. EUR. (słownie:.. /100) finansowane będzie kredytem udzielonym przez Bank bankowi. z siedzibą w. Kredyt ubezpieczony zostanie przez Kredytodawcę w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ( KUKE ). Koszt ubezpieczenia Kredytu przez KUKE pokrywa Zamawiający. Zapłata Dostawcy za wysłany towar nastąpi w formie wypłaty z Kredytu po prezentacji przez Dostawcę następujących dokumentów: Oryginału i dwóch kopii faktury wystawionej na imię Zamawiającego na kwotę EUR stanowiącą 85% wartości dostawy. Faktura podpisana będzie przez upoważnionego reprezentanta Dostawcy ze wskazaniem numeru kontraktu, wartości dostarczonego towaru oraz kwoty i daty otrzymanej zaliczki. Oryginału certyfikat jakości wystawiony przez. Oryginału Protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez upoważnionych reprezentantów Dostawcy i Zamawiającego Oryginału listu przewozowego (kopia dla Dostawcy) Oryginału Oświadczenia Zamawiającego sporządzanego według wzoru stanowiącego załącznik nr. do Kontraktu 8

9 Faktura, Listy przewozowe Co należy uwzględnić w Kontrakcie w opisie dokumentów Protokoły zdawczo-odbiorcze Protokoły przyjęcia robót Protokoły przeprowadzania testów Protokoły przeprowadzania szkoleń Protokoły przekazania do eksploatacji Kto wystawia dany dokument i jaka jest jego zawartość Kiedy dokument powinien być wystawiony Kto go podpisuje Kto powołuje komisję odbierającą (usługi) Kiedy komisja będzie powołana 9

10 Obowiązki Stron Wobec partnera Wobec banku Wobec ubezpieczyciela Dostarczenie niezbędnych dokumentów Dostarczanie bieżących informacji dotyczących realizacji kontraktu Ustanawianie swoich przedstawicieli i przekazywanie pełnomocnictw Przedstawienie kontraktu w przypadku finansowania długoterminowego Przekazywanie bieżących informacji Gotowość wprowadzenia zmian w kontrakcie o ile wymagają tego warunki finansowania Uzgadnianie zmian w warunkach realizacji kontraktu Składanie oświadczeń o krajowym pochodzeniu towaru i niepopełnieniu przestępstwa przekupstwa osoby publicznej Informowanie o zmianach w harmonogramie realizacji kontraktu Informacja o umowach z poddostawcami 10

11 Termin wejścia w życie i okres ważności kontraktu Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania Eksporter przystępuje do realizacji kontraktu Ważność kontraktu upływa po całkowitym zakończeniu zobowiązań kontraktowych Stron 11

12 Przejrzystość zapisów kontraktu Jednolitość terminologii wynikająca z dobrze opracowanej listy definicji Potrzeba eliminacji sprzeczności 12

13 Konsultacje treści kontraktu Zapraszamy Państwa do konsultacji zapisów kontaktowych z przedstawicielami Departamentu Wspierania Handlu Zagranicznego Weronika Wichrowska Ekspert Tel Krzysztof Zakrzewski Ekspert Tel

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Moduł I Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu

Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu BGK Konferencja Export Finance II Warszawa, 14 września 2011 1. Cel: Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu w Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Rozliczenia bankowe 22.02.2006 Stopnie płynności: I gotówka II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Proces przechodzenia pieniądza przez formy jest

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna - sprzedaży) i jego realizacji.

Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna - sprzedaży) i jego realizacji. Transakcja - to szereg powiązanych ze sobą działań, których wynikiem jest OS18ro0JllęCle zamierzonych przez strony biorące w niej udział określonych celów handlowych. Transakcja w handlu zagranicznym to

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: Dostawa urządzeń układów

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo