Jak sfinansować działalność eksportową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak sfinansować działalność eksportową"

Transkrypt

1 Jak sfinansować działalność eksportową

2 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

3 odcinek I/1 Koszty w eksporcie koszt zatrudnienia wykwalifikowanego personelu; koszt znalezienia odpowiednich przedstawicieli i dystrybutorów za granicą; koszt przygotowywania obszernej dokumentacji handlowej i księgowej związanej z transakcjami zagranicznymi; koszt egzekwowania należności od dłużników za granicą;

4 odcinek I/2 Koszty w eksporcie często nieuniknione finansowanie kontrahenta zagranicznego w długich okresach, do momentu otrzymania zapłaty; koszty związane z koniecznością odwiedzania rynków docelowych; trudna do oszacowania wielkość sprzedaży.

5 odcinek I/3 Eksport - korzyści nowe rynki zbytu; poprawa zdolności dostrzegania potrzeb klientów ; wzbogacenie przedsiębiorstwa o nowe doświadczenia; poszerzenie kontaktów handlowych; rozłożenie ryzyka spadku sprzedaży na wiele rynków;

6 odcinek I/4 Eksport - korzyści zmniejszenie udziału kosztów stałych w budżecie firmy; złagodzenie ujemnych skutków sezonowych wahań popytu na rynku krajowym; często mniej agresywna konkurencja na rynkach eksportowych sprzyjająca rozwojowi firmy; przedłużenie cyklu życia produktu; poprawa wizerunku firmy.

7 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji Porsche eksportowej (1993) - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

8 odcinek II/1 Kalkulacja ceny produktu planowanego do eksportu koszt produkcji zysk koszty transportu cła marża importera, hurtownika i detalisty

9 odcinek II/2 Dokumenty transakcji międzynarodowej Dokumenty podstawowe - faktura, dokumenty ubezpieczeniowe i przewozowe Dokumenty pomocnicze - określają stan i jakość produktu

10 odcinek II/3 Cykl transakcji eksportowej I faza - przygotowanie transakcji II faza - zawarcie transakcji III faza - realizacja transakcji handlu zagranicznego IV faza - rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji

11 odcinek II/2 Przygotowanie transakcji zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców lub pośredników; badanie rynku pod kątem popytu, podaży, możliwości i warunków dystrybucji; przesłanie ofert lub zapytań ofertowych, ew. materiałów informacyjnych; dokonanie porównania ofert i - po przeprowadzeniu kalkulacji - przesłanie kontroferty, przeprowadzenie wstępnych rozmów handlowych.

12 odcinek II/2 Zawarcie transakcji zawarcie kontraktu; zawarcie innych umów, np. z krajowym odbiorcą lub dostawcą, gdy występuje instytucja pośrednika handlowego.

13 odcinek II/2 Realizacja transakcji zlecenie spedycji, ubezpieczenia, uzyskanie pozwoleń przywozu lub wywozu, przygotowanie towaru do wysyłki lub przygotowanie się do nadejścia towaru i jego odbioru, wystawienie stosownych dokumentów, przede wszystkim faktur i zgromadzenia innych koniecznych dokumentów i świadectw (np. sanitarnych), dostawa lub odbiór towaru, zapłata za towar.

14 odcinek II/2 Rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, - analiza decyzji podjętych w całym cyklu transakcji; archiwizacja dokumentów.

15 odcinek II/4 Przygotowanie do transakcji - niezbędne informacje - uwarunkowania rynkowe - potrzeby zagranicznych klientów - standard życia na danym rynku, poziom cen, konkurencja - zwyczaje handlowe - dostosowanie do zagranicznych regulacji prawnych - sposób dystrybucji i promocji naszego produktu lub usługi - specyfika kulturowa i zwyczaje - klimat

16 odcinek II/5 Poddziałanie (COIE) Celem COIE jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski

17 odcinek II/6 COIE - usługa pro-eksport identyfikacja zagranicznych rynków dla danego produktu lub inwestycji; wyszukiwanie w dostępnych bazach danych potencjalnych partnerów gospodarczych; z usługi pro-eksport mogą korzystać przedsiębiorcy z różnych branż (mający siedzibę na terenie RP)

18 odcinek II/7 Analiza rynkowa COIE Procedura Indywidualny wniosek na zakup specjalistycznej analizy rynkowej (min. 4 przedsiębiorców) Ekspert COIE (koordynator analizy) MG WPHI Szczegółowy opis specjalistycznej analizy rynkowej przedsiębiorca

19 odcinek II/9 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) RPO określa działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Program ten jest podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują organy samorządu województwa.

20 odcinek II/9 Inne sposoby poszukiwania partnerów za granicą wizyty na rynkach docelowych; kontakty telefoniczne i mailowe; kontakty z bilateralnymi izbami przemysłowohandlowymi i gospodarczymi; sprawdzenie, czy partner jest rzetelny wywiadownie.

21 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

22 odcinek III/1 Negocjacje usługi COIE i WPHI w danym kraju internet komunikatory internetowe koszty tłumaczeń pisemnych jak i symultanicznych

23 odcinek III/2 Działanie na rynku zagranicznym Bezpośrednio brak wykwalifikowanych pracowników, nauka na własnych błędach, wyższe koszty; Przez pośrednika brak nabywania doświadczenia, mniejsze zyski. Plusy korzystanie z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych osób i firm.

24 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

25 odcinek IV/1 Refinansowanie kredytu dostawcy to możliwość sfinansowania dostawy lub wysyłki towarów lub usług. Środków finansowych na ten cel udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Warunek - zawarcie kontraktu eksportowego z odroczonym terminem płatności. Kredyt jest udzielany na okres powyżej dwóch lat, także z ubezpieczeniem KUKE.

26 odcinek IV/2 Prefinansowanie eksportu Finansowanie kontraktów eksportowych w fazie ich realizacji czyli przed wyprodukowaniem lub wysłaniem przedmiotu kontraktu za granicę.

27 odcinek IV/3 Prefinansowanie - zalety możliwość finansowania zakupów materiałów do produkcji eksportowej, poprawa płynności finansowej firmy, możliwość negocjowania kontraktów na korzystniejszych warunkach, skrócenie całego cyklu obrotu gotówki dzięki łącznemu wykorzystaniu instrumentów finansowania handlu.

28 odcinek IV/3 Wykup wierzytelności eksportowych oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warunki: realizacja kontraktu na eksport polskich towarów i/lub usług, zawartego na warunkach kredytu kupieckiego, uzyskanie ubezpieczenia swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

29 odcinek IV/4 Wykup wierzytelności eksportowych Korzyści: przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A., możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczoną płatnością, otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu), poprawa płynności firmy eksportującej, długi termin spłaty należności przez nabywcę, brak regresu do eksportera, brak wymogu udziału banku zagranicznego.

30 odcinek IV/5 Finansowanie płatności inkaso dokumentowe Forma płatności polegająca na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej należności, w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów zgodnie z ustalonymi warunkami.

31 odcinek IV/6 Inkaso dokumentowe inkaso gotówkowe typu D/P (documents against payment) inkaso akceptacyjne (terminowe) typu D/A (documents against acceptance)

32 odcinek IV/7 Akredytywa dokumentowa akredytywa potwierdzona, akredytywa przenośna, akredytywa standby.

33 odcinek IV/8 Akredytywa - zalety skuteczne zabezpieczenie interesów obu stron kontraktu, możliwość odroczenia płatności za importowany towar, możliwość sfinansowania należności eksportowych przy ograniczonej administracji i bez obciążania bilansu firmy (finansowanie pozabilansowe).

34 odcinek IV/9 Zagraniczne gwarancje bankowe Korzyści: podniesienie wiarygodności klienta banku wobec jego kontrahenta, możliwość przedłożenia beneficjentowi zabezpieczenia dokonania zapłaty, uzyskanie przez beneficjenta pewności, że otrzyma swoją należność, podniesienie bezpieczeństwa stron kontraktu w czasie jego realizacji.

35 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

36 odcinek V/1 KUKE ubezpiecza: należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, transakcje na rynkach podwyższonego ryzyka z gwarancją Skarbu Państwa, długoterminowe projekty eksportowe ( 2 lata), wspólne projekty z eksporterami z innych krajów.

37 odcinek V/1 Ubezpieczenia kredytów eksportowych KUKE Oferowane eksporterom przez KUKE S.A. produkty ubezpieczeniowe zapewniają ochronę: kontraktom eksportowym kredytom eksportowym inwestycjom bezpośrednim za granicą

38 odcinek V/2 KUKE oferta Europolisa - przeznaczona jest dla małych przedsiębiorstw. Daje ochronę realizowanym transakcjom handlowym, co jest szczególnie ważne na początkowym etapie rozwoju każdej Firmy Zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji)

39 odcinek V/3 KUKE - Pakiet Polisa Pakiet - daje możliwość ubezpieczenia jedną polisą wszystkich należności handlowych od kontrahentów krajowych i/lub zagranicznych z większości krajów świata

40 odcinek V/4 KUKE Polisa na Wschód - umożliwia ubezpieczenie należności w kredycie kupieckim od kontrahentów z krajów o podwyższonym ryzyku politycznym

41 odcinek V/5 Ubezpieczenie kredytu dostawcy Ubezpieczenie skierowane do przedsiębiorstw realizujących kontrakty eksportowe z odroczonym terminem płatności Z ubezpieczenia skorzystać może każdy polski przedsiębiorca planujący sprzedaż eksportową polskich towarów i usług, gdzie termin płatności wyniesie dwa i więcej lat W ramach ubezpieczenia kredytu dostawcy ochroną należności są objęci kontrahenci z większości krajów świata

42 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

43 odcinek VI/1 Rozliczenie i kontrola transakcji Podliczenie poniesionych kosztów: wymiana walut, prowizja banku, cła, podatki, akcyza, koszty ewentualnego dochodzenia roszczeń. Ustalenie zgodności wszystkich dokumentów, eliminacja niedociągnięć i ewentualnych zagrożeń związanych z obiegiem dokumentów.

44 odcinek VI/1 Akredytywa dokumentowa banki komercyjne Akredytywa dokumentowa to pisemne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej na podstawie dokumentów określonych w jej treści, tj. m.in.: faktury handlowej, dokumentu transportowego lub ubezpieczeniowego, świadectwa pochodzenia towaru, certyfikatów i atestów potwierdzających jakość i ilość towaru będącego przedmiotem transakcji.

45 odcinek VI/2 Rodzaje akredytyw akredytywy własne, czyli importowe - otwarte przez bank polski; akredytywy obce, czyli eksportowe - otwarte przez inny bank i obsługiwane przez bank polski.

46 odcinek VI/2 Akredytywa korzyści dla zleceniodawcy (importera): zapłata wyłącznie za dokumenty określone przez importera i spełniające warunki akredytywy, brak ryzyka dostawy towaru wadliwego, uniknięcie dostaw nieterminowych możliwość wynegocjowania niższej ceny towaru/usługi.

47 odcinek VI/3 Akredytywa korzyści dla beneficjenta (eksportera): zabezpieczenie przed ryzykiem odejścia przez importera od realizacji kontraktu lub zmiany wynegocjowanych warunków, zabezpieczenie przed ryzykiem odmowy przyjęcia towaru przez importera, uniezależnienie zapłaty od dobrej woli lub finansowych możliwości importera.

48 odcinek VI/4 Forfaiting dyskonto należności terminowych Zakup przez bank wierzytelności terminowych w złotych i walutach obcych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów lub usług, według uzgodnionej stopy dyskontowej, z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do podmiotu zbywającego.

49 odcinek VI/5 Zalety forfaitingu zamiana należności terminowych na gotówkę, eliminacja ryzyka handlowego, politycznego i kursowego, brak prawa regresu ze strony banku w stosunku do firmy, możliwość finansowania pełnej wartości kontraktu, możliwość ustalenia z góry stopy dyskonta, prosta dokumentacja, szybka realizacja - od prezentacji niezbędnych dokumentów do wypłaty: 2 dni robocze.

50 odcinek VI/6 Stałe elementy transakcji sposoby zabezpieczeń kurs walut, cło, pochodzenie towarów, windykacja i negocjacje.

51 odcinek VI/7 Faktoring finansowanie, zarządzanie wierzytelnościami, ochrona przed ryzykiem kursowym, inkaso płatności, przejęcie ryzyka dłużnika, weryfikacja wiarygodności zagranicznego kontrahenta.

52 odcinek VI/8 Weksle zagraniczne - najtańsza forma finansowania eksportu Możliwości: redyskontowanie w banku centralnym; przy zmianie waluty możliwość zabezpieczenia od ryzyka kursowego.

53 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

54 odcinek VII/1 Finansowanie eksportu inwestycyjnego Korzyści eksportera: szybkie otrzymanie płatności, odroczenie terminów płatności, finansowanie inwestycyjnych projektów zagranicznych o dłuższym terminie realizacji,

55 odcinek VII/2 zabezpieczenie przed ryzykiem, możliwość zaoferowania kontrahentowi niższych kosztów finansowania, wzrost wiarygodności na rynkach zagranicznych, możliwość finansowania kontraktu eksportowego.

56 odcinek VII/3 Finansowanie eksportu inwestycyjnego Korzyści importera: wydłużony termin płatności, możliwość skorzystania z zewnętrznej konkurencyjnej formy kredytowania zakupów inwestycyjnych, brak obciążania własnych limitów kredytowych w bankach lokalnych, atrakcyjne koszty finansowania.

57 odcinek VII/4 Finansowanie eksportu inwestycyjnego Możliwości: długoterminowe (2-10 lat) finansowanie polskiego eksportu na rynki o podwyższonym ryzyku, finansowanie kontraktów eksportowych o charakterze inwestycyjnym, zabezpieczenie przed ryzykiem braku spłaty importera.

58 odcinek VII/5 Kredyty rządowe Kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu z Polski mogą być udzielane na warunkach komercyjnych lub na zasadach preferencyjnych w formie tzw. pomocy wiązanej (tied aid). Do korzystania z kredytów w ramach pomocy wiązanej uprawnione są wybrane kraje rozwijające się.

59 odcinek VII/6 Kredyty rządowe - cele pomocy wiązanej ochrona środowiska zdrowie modernizacja poprawa bezpieczeństwa pracy poprawa warunków bytowych ludności rozwój obszarów wiejskich edukacja

60 odcinek VII/7 Zasady zawierania kredytów rządowych Wystąpienie strony rządowej potencjalnego kredytobiorcy do rządu RP Przygotowanie negocjacji umowy o udzielenie kredytu rządowego Kontrakt akceptacja przez odpowiednie władze obu stron ( strona polska - MG)

61 odcinek VII/8 Program Doke - korzyści rozszerzenie działalności eksportowej, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności ofert eksportowych, brak zwiększenia poziomu swoich zobowiązań kredytowych, darmowa procedura, oświadczenie w sprawie polskiego pochodzenia eksportu.

62 Jak sfinansować działalność eksportową odcinek VII/9 Program DOKE dodatkowe korzyści wyeliminowanie ryzyka stopy procentowej bez żadnych dodatkowych kosztów dla nabywców, ponieważ stałe stopy CIRR są gwarantowane przez BGK, możliwe długie okresy spłat kredytów zależnie od branży i kraju przeznaczenia eksportowanych towarów, okres spłaty liczy się dopiero od dostawy, łatwiejsze długookresowe planowanie kosztów związanych z daną transakcją dzięki stałemu oprocentowaniu CIRR, brak opłat pobieranych przez BGK za rozpatrzenie wniosków, łatwa procedura, wszystkie formalności mogą być załatwione pomiędzy BGK a bankiem kredytującym.

63 Jak sfinansować działalność eksportową odcinek VII/10 Program DOKE Wsparcie mogą uzyskać: kredyty udzielone bezpośrednio zagranicznym nabywcom lub ich bankom na finansowanie zakupu towarów i usług, kredyty udzielone polskim dostawcom na refinansowanie kredytów kupieckich udzielonych przez nich zagranicznym nabywcom, kredyty na pokrycie kosztów lokalnych związanych bezpośrednio z realizacją kontraktów eksportowych (niezbędne wydatki na towary i usługi w kraju nabywcy).

64 Jak sfinansować działalność eksportową odcinek VII/11 Warunki programu DOKE eksport polskich dóbr/usług o charakterze inwestycyjnym, zaliczka w wysokości co najmniej 15% wartości kontraktu, kredytem eksportowym można sfinansować do 85% wartości kontraktu, okres spłaty kredytu nie krótszy niż 2 lata od dostawy,

65 Jak sfinansować działalność eksportową odcinek VII/12 Warunki programu DOKE kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej CIRR, kwota kapitału kredytu powinna być spłacana w równych ratach w odstępach, nie dłuższych niż 6 miesięcy, kredyt musi być ubezpieczony przez KUKE.

66 Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw: plusy czy minusy Transakcja eksportowa etapy transakcji a koszty działalności eksportowej Zawieranie transakcji eksportowej - koszty Zawieranie transakcji eksportowej - możliwe źródła finansowania Ubezpieczenie transakcji w eksporcie Koszty związane z realizacją i rozliczeniem transakcji eksportowej, dostępne instrumenty Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. I Finansowanie eksportu inwestycyjnego cz. II

67 odcinek VIII/1 BGK realizuje Rządowy Program Wspierania Eksportu Finansowanie średnio- i długoterminowe (okres kredytowania powyżej 2 lat): kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy, kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio.

68 odcinek VIII/2 Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy Zapytanie Analiza transakcji Wstępna oferta BGK Ocena oferty przez klienta Złożenie wniosku o udzielenie kredytu Decyzja kredytowa BGK Zawarcie umowy kredytowej

69 odcinek VIII/3 Kredyt eksportowy dla nabywcy (importera) Korzyści: uzupełnienie oferty handlowej, możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, możliwość zdobywania nowych rynków zbytu oraz realizacji kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku, możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości.

70 odcinek VIII/4 przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE, otrzymanie płatności za towar lub usługę w trakcie realizacji kontraktu lub po dostawie (wykonaniu) - poprawa płynności finansowej firmy, długi termin spłaty kredytu, obciążenie importera kosztami kredytu.

71 Schemat transakcji Jak sfinansować działalność eksportową odcinek VIII/5

72 odcinek VIII/6 BGK realizuje Rządowy Program Wspierania Eksportu Finansowanie krótkoterminowe (okres kredytowania do 2 lat) realizowane w formie: postfinansowania akredytyw dokumentowych, dyskontowania należności z akredytyw dokumentowych,

73 odcinek VIII/7 Postfinansowanie akredytywy - korzyści uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej o ofertę finansowania przez BGK, możliwość sfinansowania do 100% wartości akredytywy, możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku, możliwość potwierdzenia akredytywy z kraju ryzyka nierynkowego. możliwość zapewnienia importerowi odroczonego terminu płatności, uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów, brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera).

74 odcinek VIII/8 Postfinansowanie akredytywy - koszty oprocentowanie oparte o zmienną stawkę EURIBOR/LIBOR/WIBOR powiększoną o konkurencyjną marżę BGK - pokrywa importer, koszt ubezpieczenia KUKE zawarty jest w marży i nie stanowi osobnej pozycji, wszelkie koszty związane z obsługą akredytywy zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK - zwyczajowo pokrywa beneficjent akredytywy.

75 Schemat postfinansowania akredytywy Jak sfinansować działalność eksportową odcinek VIII/9

76 odcinek VIII/10 Dyskonto akredytywy korzyści możliwość zaoferowania nabywcy odroczonego terminu płatności i tym samym - uatrakcyjnienia oferty handlowej eksportera, możliwość sfinansowania do 100% wartości akredytywy, możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku, możliwość potwierdzenia akredytywy z kraju ryzyka nierynkowego, poprawa płynności firmy, uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów, brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera).

77 odcinek VIII/11 Schemat transakcji dyskonta akredytywy

78 Dziękujemy za uwagę. Paweł Kolasiński

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym. Katowice, 27 czerwca 2016

Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym. Katowice, 27 czerwca 2016 Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym Katowice, 27 czerwca 2016 O KUKE Polska agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych Utworzona w 1991 100% udział Skarbu Państwa Zespół 161 profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Ubezpieczenia należności. Gwarancje ubezpieczeniowe.

Bezpieczny handel. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Ubezpieczenia należności. Gwarancje ubezpieczeniowe. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Bezpieczny handel Ubezpieczenia należności Gwarancje ubezpieczeniowe Finansowanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Ryzyko w handlu Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017

Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017 Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017 Od 25 lat wspieramy polskie firmy Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot funkcjonujący w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego.

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego. Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Кредитні продукти Instrumenty wsparcia finansowego oferowane przez KREDOBANK dla klientów UA-PL Biznesu

Кредитні продукти Instrumenty wsparcia finansowego oferowane przez KREDOBANK dla klientów UA-PL Biznesu Кредитні продукти Instrumenty wsparcia finansowego oferowane przez KREDOBANK dla klientów UA-PL Biznesu Slide 1 14 Kim jesteśmy Założony 1919 r., Warszawa 99,56% Akcjonariusz Kredobanku Założony w 1990

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A.

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. Warszawa, wrzesień 2016 AGENDA 1.O KUKE S.A. 2.NOWA FILOZOFIA DZIAŁANIA 3.OFERTA NA RYNEK IRAŃSKI 2 Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Elżbieta Bugalska, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Elżbieta Bugalska, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego polskich przedsiębiorstw Elżbieta Bugalska, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Katowice, 12.06.2017 Kluczowe obszary działania BGK 2 BGK wspiera finansowo eksport polskich towarów oraz ekspansję

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ZLECENIE UDZIELENIA GWARANTOWANEJ PRZEZ SKARB PAŃSTWA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ DOTYCZĄCEJ SPŁATY KRÓTKOTERMINOWEGO KREDYTU FINANSUJĄCEGO KONTRAKT EKSPORTOWY I. ZLECENIODAWCA 1. Pełna nazwa firmy oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw polskich przedsiębiorstw Warszawa 2017 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony BGK oraz PFR TFI Strategicznym zadaniem BGK jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw na arenie

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015 Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2015 Z BGK przyszłośćzaczyna siędziś MisjąBGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Produkty Finansowania Handlu. Joanna Mularczyk

Produkty Finansowania Handlu. Joanna Mularczyk Produkty Finansowania Handlu Joanna Mularczyk Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne o BGK Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa Działa na mocy ustawy o BGK (nie posiada zdolności upadłościowej)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran polskich przedsiębiorstw: Iran Konferencja Iran post sanctions Warszawa, 2 września 2016 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony Grupy BGK Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO Badanie kontrahenta przed zawarciem umowy pozwala na ograniczenie ryzyk handlowych we z kontrahentem krajowym i europejskim oraz dostosowanie adekwatnych. N Firma nie

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014 Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie Warszawa 5.09.2014 1 HANDEL ZAGRANICZNY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT RACHUNKI I BANKOWOŚĆ BIEŻĄCA, KREDYTY SAMOCHODOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 maja 2017 r. scan 1/5 9211

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie eksportu i polskich inwestycji zagranicznych. Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Finansowe wsparcie eksportu i polskich inwestycji zagranicznych. Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Finansowe wsparcie eksportu i polskich inwestycji zagranicznych Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Polska-Algieria: możliwości eksportowo-inwestycyjne dla polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 21.03.2017 r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services. Wspieramy rozwój firm na całym świecie

Bibby Financial Services. Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Wspieramy przedsiębiorców, którzy: poszukują elastycznego źródła finansowania chcą szybko uzyskać gotówkę za sprzedaŝ swoich towarów lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 Część pierwsza PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH Rozdział 1 HISTORIA UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 17 Rozdział 2 FORMALNA KLASYFIKACJA I CECHY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 23 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kirgiskiej, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia)

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.06.2016, poniedziałek (10.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo