MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania"

Transkrypt

1 MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

2 jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa: MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP + Specjalistyczne moduły systemu MAKS V.ERP MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR + Moduły Wspomagające Rozliczanie Wynagrodzeń MAKS V.BI Moduł Analiz wielowymiarowych Głównym celem działalności spółki jest rozwijanie produktów, oferowanie ich klientom w ramach kompleksowych rozwiązań informatycznych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kilkunastoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje, jak również pełne zaangażowanie zespołu pozwoliło na zinformatyzowanie oraz wdrożenie naszych systemów u ponad 40 klientów. MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP to w pełni Zintegrowany System Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania. Przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Modułowa architektura, rozbudowana funkcjonalność, elastyczna konfiguracja i parametryzacja pozwalają na dostosowanie systemu do oczekiwań każdej firmy. System integruje się z branżowymi rozwiązaniami dedykowanymi dla klienta, umożliwiając w ten sposób całościową obsługę procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. MAKS V.ERP funkcjonuje na jednej bazie danych (do wyboru Oracle lub MS SQL) oraz na jednej platformie systemowej (Windows) integrując informacje w obrębie całej firmy i dystrybuując, prezentując ją w czasie rzeczywistym, od razu po wprowadzeniu do systemu, wszystkim uprawionym użytkownikom. MAKS V jest wyposażony w jednorodne środowisko użytkownika graficzny interfejs a zasady obsługi są identyczne dla każdego z modułów systemu. Architektura systemu, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, może być oparta na modelu dwuwarstwowym, czyli klient-serwer lub na modelu trójwarstwowym technologii terminalowej. Dla przedsiębiorstw nie dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną istnieje możliwość outsourcingu systemu, czyli użytkowaniu go w systemie ASP Application Service Providing. MAKS V.ERP to produkt całkowicie polski, uwzględniający nasze realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie. Wciąż badamy potrzeby rynku i naszych klientów rozszerzając i udoskonalając funkcjonalność systemu. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące zmian w naszej aplikacji. Wdrożenie systemu MAKS V.ERP wpływa znacząco na wzrost wydajności wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, jednocześnie usprawniając zachodzące w nim procesy biznesowe. Rozwiązanie obejmuje następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: KSIĘGOWOŚĆ ŚRODKI TRWAŁE PŁATNOŚCI SPRZEDAŻ ZAOPATRZENIE MAGAZYNY MATERIAŁÓW I WYROBÓW GOTOWYCH ZLECENIA POMOCNICZE PRODUKCJA KONTROLA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ ZARZĄDZANIE LABORATORIUM SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA CONTROLLING ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

3 Moduły systemu MAKS V.ERP KSIĘGOWOŚĆ Moduł odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji z innych modułów dziedzinowych na potrzeby rachunkowości, wieloprzekrojowych analiz finansowych, usprawnienia rozliczeń kosztów, kontroli stanów rozrachunków i szerokiej sprawozdawczości. Jego zasadnicze cechy to: zgodność z wymogami ustawowymi i prawodawstwem unijnym, dwie księgi rachunkowe prowadzone zarówno w walucie krajowej jak i walutach obcych (księga główna oraz księga kont analitycznych), możliwość prowadzenia równoległego planu kont (np. będącego odzwierciedleniem zagranicznego planu kont właściciela), definiowalny rok obrachunkowy, chronologia zapisów księgowych, kontrola numeracji dowodów księgowych i ich księgowań, stosowanie automatów księgowych dla wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w systemie, obsługa rejestrów VAT, modelowanie i nadzorowanie procesów windykacyjnych, możliwość przygotowania planu przekształcenia kont w przypadku zmiany od nowego roku obrachunkowego struktury kont, generowanie korekt bilansu zamknięcia oraz dostęp do danych archiwalnych. Moduł uwzględnia ewidencję kosztów w różnych układach, wiąże koszty rodzajowe z kosztami wg miejsc powstawania i rodzajów działalności oraz automatyzuje proces rozliczania kosztów. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa moduł wyposażony jest w definiowalne okresy obrachunkowe oraz możliwość dzielenia miesięcy księgowych na dowolne przedziały czasowe tzw. podokresy, które wykorzystywane są głównie do sprawozdawczości. Moduł Księgowość wyposażony jest w zestaw standardowych wydruków, analiz sporządzanych systematycznie w firmie oraz sprawozdań finansowych. Analiza dotyczyć może zaksięgowanych dokumentów jak również tych, które znajdują się jeszcze w tzw. buforze księgowań. Ponadto został on wzbogacony w narzędzie do definiowania raportów w oparciu o wbudowane funkcje, które bazują na danych zapisanych w module Księgowości jak również w pozostałych modułach systemu, uwzględniając również zapisy archiwalne. Wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych aplikacji, np. MS Excel również wykorzystując wcześniej zdefiniowane szablony. W celu maksymalnego zwiększenia wydajności pracy działów księgowości i zakresu informacji pozyskiwanej z tego modułu wyposażyliśmy Plan Kont w dodatkową analitykę opierającą się na projektach i zleceniach controllingowych. W ten sposób moduł Controllingu jest w pełni zintegrowany z modułem Księgowości i stanowi dla niego szczegółową analitykę, nie powodując mnożenia kont analitycznych. Moduł wyposażony jest również w automat zamknięcia roku, który umożliwia przeniesienie na wynik finansowy sald kont wynikowych, przygotowanie nowego planu kont wraz z planem przekształcenia (czyli przypisanie translacji konto nowe konto stare) oraz przeniesienie bilansu zamknięcia starego roku jako bilans otwarcia nowego roku uwzględniającego plan przekształcenia. Po zamknięciu roku, do momentu zatwierdzania sprawozdań finansowych możliwa jest opcja Korekty Bilansu Otwarcia, która powoduje automatyczną korektę bilansu zamknięcia oraz bilansu otwarcia. Użytkownik posiadający dostęp do modułu Księgowości, dzięki technice podglądu (Contex Sensitive Zoom) ma możliwość wglądu np. z dekretów na kontach księgowych do wszystkich dokumentów źródłowych zarejestrowanych w modułach dziedzinowych co znacznie skraca czas bieżącej analizy i kontroli zapisanych informacji. Wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika są uzależnione od posiadanych przez niego uprawnień oraz są w systemie zapisywane w taki sposób, aby umożliwiały identyfikację osoby oraz daty i godziny dokonania zmian w systemie. Rozrachunki kontrahenta. Efektywne zarządzanie finansami i księgowością Kontrola i analiza on-line sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Automatyzacja i usprawnienie procesu rozliczania kosztów Usprawnienie procesów księgowania poprzez wbudowane mechanizmy automatycznych dekretów, podpowiedzi oraz kontroli Budowanie własnych raportów i zestawień ŚRODKI TRWAŁE Moduł umożliwia optymalne gospodarowanie składnikami majątku, tj. środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi środkami trwałymi. Umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych jedno- i wieloskładnikowych, obsługę wszystkich rodzajów dokumentów obrotowych oraz związanych z nimi sposobów księgowań. Lista rodzajów dokumentów, rodzajów operacji oraz algorytmów księgowania może być tworzona i modyfikowana przez uprawnionych użytkowników. Moduł jest bardzo elastyczny, w wielu miejscach daje się dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy dodawany środek trwały może zostać przypisany do projektu lub zlecenia controllingowego mającego strukturę drzewiastą hierarchiczną. Dane w zbiorach są wersjonowane, tzn. możliwe jest przeglądanie stanu kartotek sprzed wystawienia dowolnej liczby dokumentów. Amortyzacja w module może przebiegać wielotorowo, możliwe jest prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych, np. rachunkowej, podatkowej i wg MSR. Dostępne są cztery metody amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowe odpisanie w koszty oraz odpisy o ustalonej wartości kwotowej. Istnieje również możliwość ewidencjonowania amortyzacji wg źródeł finansowania. W podejmowaniu decyzji pomoże również plan amortyzacji, który można tworzyć dla istniejących środków trwałych bądź też dla rozpoczętych inwestycji. Moduł daje możliwość dokładnego opisu składnika majątku trwałego za pomocą definiowalnych parametrów, ponadto został wyposażony w mechanizmy pozwalające na prowadzenie ewidencji majątku przedsiębiorstwa poprzez wykorzystywanie kodów kreskowych, ewidencjonowanie i amortyzowanie majątku trwałego na potrzeby kartoteki bilansowej i podatkowej. Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie za pomocą mechanizmu filtrującego, a także udostępnia definiowanie własnych zestawień i raportów. Optymalne gospodarowanie składnikami majątku; Kontrola odpisów amortyzacyjnych poprzez prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych; Dokładna charakterystyka składników majątku za pomocą parametrów opisowych; Szybki dostęp do informacji poprzez zaawansowane mechanizmy wyszukiwania; Elastyczna budowa własnych zestawień

4 MAKS V.ERP Moduły systemu Przelewy do realizacji. Obsługa wszelkiego rodzaju przepływów pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych z bieżącą informacją o aktualnym stanie gotówki Określenie płynności finansowej Usprawnienie procesu realizacji przelewów Współpraca z systemami Homebankingu dowolnych banków; Archiwizacja zrealizowanych przelewów z możliwością ich przywrócenia do realizacji Automatyczne rozliczanie i dekretowanie różnic kursowych Obsługa realizacji przedmiotowej i finansowej zamówień poprzez generowanie dokumentów magazynowych i sprzedażowych na podstawie zamówienia, Bieżąca analiza stanu realizacji zamówienia Elastyczne zarządzanie cennikami sprzedaży, Bieżąca i szybka analiza rentowności towarów Definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży i algorytmów księgowych PŁATNOŚCI Moduł obsługuje wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, zarówno gotówkowe (realizowane przez kasy przedsiębiorstwa, w tym kasy walutowe), jak i bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banków. Moduł umożliwia także przeprowadzenie pozostałych rozliczeń jak np.: rozliczanie zaliczek pracowników/ kontrahentów, kompensaty, umorzenia, jak również pozwala na ewidencję lokat bankowych posiadanych przez dane przedsiębiorstwo. Użytkownik wprowadza do systemu raporty kasowe/bankowe/rozliczeniowe, powołując się na zarejestrowane w systemie dokumenty źródłowe lub inne pozycje słownikowe. Utworzone raporty są weryfikowane, zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. System pozwala na określenie w banku metody rozchodu (wg FIFO, lub w kursu wpisanego z ręki) oraz wylicza i dekretuje zrealizowane różnice kursowe w bankach/kasach walutowych. Moduł wspomaga również bieżącą ewidencję i kontrolę terminów rozliczania zaliczek przyjętych i wypłaconych zarówno pracownikom jak i kontrahentom. W celu usprawnienia czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przelewów udostępniono współpracę z systemami Homebankingu dowolnych banków. Polega ona zarówno na eksporcie, uprzednio przygotowanych wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów przelewów, jak i na imporcie wyciągów bankowych. System wspiera również wydruk przelewów na obowiązujących formularzach. Szczegółowy system uprawnień zapewnia bezpieczeństwo danych kasowych. Użytkownikowi można przypisać dostęp do poszczególnych kas/banków wraz z określeniem czynności, które może w nich wykonać przeglądanie, wystawianie, zatwierdzanie. SPRZEDAŻ Kartoteka kontrahenta Moduł obsługujący i wspomagający pracę działów handlowych i marketingu. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja procesu sprzedaży począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, zapewnienia odpowiednich stanów na magazynach wyrobów (rezerwacja lub zlecenie produkcyjne), wyceny wyrobu na magazynie, do sprzedaży włącznie. Na podstawie zamówień system przeprowadzi fakturowanie, wygeneruje właściwy dokument magazynowy i umieści go na liście dokumentów magazynowych wymagających zatwierdzenia. Ponieważ wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, natychmiast będą udostępnione informacje o należnościach i przychodach z tego tytułu, widoczne w modułach Księgowość i Controlling. Do szczególnych zalet należy zaliczyć: definiowanie struktury indeksu towarowego, definiowanie złożonych cenników towarów, cenników kontrahenta, możliwość wystawiania faktur na podstawie czytników kodów kreskowych, obsługę różnych typów dokumentów: fiskalnych, zaliczkowych, krajowych, unijnych, wewnętrznych, vatowskich, korekcyjnych oraz różnorodny zestaw raportów umożliwiający szybkie analizy sprzedaży w dowolnym układzie. Moduł korzysta ze wspólnego dla całego systemu katalogu kontrahentów. Kontrahenci mogą zostać pogrupowani w dowolny sposób, dla każdego kontrahenta możemy przypisać zestaw parametrów handlowych, które ułatwią obsługę generowanych dla nich dokumentów. Moduł obsługuje również sprzedaż detaliczną, współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Zawiera szereg uproszczeń i automatów, które usprawniają pracę sprzedawcą. Ponadto z danych zawartych w tym module automatycznie tworzony jest rejestr sprzedaży VAT, dane do deklaracji Intrastat oraz dane do kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie każdego wystawionego dokumentu lub zakresu dokumentów tworzoną są automatyczne dekrety. ZAOPATRZENIA Moduł Zaopatrzenia, to kompleksowa obsługa procesów zaopatrywania przedsiębiorstwa w materiały i usługi. Elementy łańcucha logistycznego, które obejmuje system, to: zapotrzebowania wewnętrzne, zamówienia do dostawcy, przyjęcia na magazyn, rejestracja faktur zakupowych. Szeroko rozbudowany system uprawnień do poszczególnych czynności realizowanych przez użytkowników i kontroli realizacji powyżej opisanego łańcucha, pozwala na wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi.

5 Moduły systemu MAKS V.ERP W module dostępny jest definiowalny mechanizm planowania zakupów w oparciu o niezrealizowane pozycje planów produkcji, zdefiniowane na indeksach punkty zamawiania materiałów uwzględniające stany osiągalne, domyślnych dostawców, minimalne częstotliwości zamawiania i minimalne czasy realizacji zamówienia. Dodatkowo mechanizm ten uwzględnia otwarte zamówienia do dostawców, oraz zamówienia od odbiorców na towary handlowe. Niewątpliwą jego zaletą jest również całkowicie definiowalny, mechanizm wyliczania końcowej ilości niezbędnych materiałów, w oparciu o zdefiniowane przez klienta parametry oraz automatyczne generowanie zamówień do dostawców. Pod kątem księgowym moduł umożliwia wstępną rejestrację faktur zakupowych na potrzeby rozrachunków, a następnie wydanie dokumentu w celu merytorycznego opisania i rozliczenia zakupu. Rozliczenie zakupu w przypadku materiałów na magazyn odbywa się automatycznie w powiązaniu z dokumentami obrotu magazynowego. System wyposażony jest w mechanizm automatycznego generowania faktur wewnętrznych do faktur wewnątrzwspólnotowych. Standardowo moduł zaopatrzenia, podobnie jak moduł sprzedaży, obsługuje bogaty zestaw raportów, umożliwiający szybkie analizy zakupów w dowolnym układzie. Ponadto z danych zawartych w tym module automatycznie tworzony jest rejestr zakupów VAT, dane do deklaracji Intrastat oraz dane do kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie każdego wystawionego dokumentu lub zakresu dokumentów tworzoną są automatyczne dekrety. Plan zakupu materiałów. Elastyczne planowanie zakupów Automatyzacja procesów wystawiania poszczególnych dokumentów łańcucha logistycznego. Wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi Elektroniczny opis merytoryczny Wieloprzekrojowa analiza zakupów Integracja z systemami obiegu dokumentu i pracy MAGAZYNY MATERIAŁÓW I WYROBÓW GOTOWYCH Celem modułu jest usprawnienie i poprawa szybkości zarządzania materiałami i wyrobami gotowymi w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność magazynów zgrupowana jest w podmodułach: Centralna Kartoteka Indeksu Magazynowego, Kartoteka Indeksu, Dokumenty Obrotu Magazynowego, Inwentaryzacja, Sprawozdania oraz Raporty Definiowalne (na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych, pozwalający na samodzielną budowę raportów przez użytkownika). Moduł Magazyny Materiałów i Wyrobów posiada szeroko rozbudowany system uprawnień, np.: wystawianie określonego typu dokumentu w konkretnym magazynie, jego zatwierdzenie przez przełożonego, przyjęcie bądź wydanie i zarządzanie indeksami specjalnego znaczenia. Do podstawowych zalet należą: praca na rzeczywistych stanach magazynowych, obsługa rezerwacji, możliwość szybkiego wyszukiwania materiałów po dowolnej sekwencji znaków nazwy i indeksu. Obrót pojemników w magazynie. ZLECENIA POMOCNICZE Zaletą modułów jest również jego zintegrowanie z modułem Sprzedaży. Pozwala to na automatyczną generację faktur sprzedażowych, na podstawie dokumentów WZ i odwrotnie. Moduł pozwala na obrót dokumentami magazynowymi w oparciu o zamówienia od odbiorców, rozliczanie spływu z produkcji, obsługę numerów seryjnych i numerów partii. Precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym oraz numerami partii, zapewnia współpraca systemu z bezprzewodowymi skanerami kodów kreskowych. Moduł prowadzi rejestrację zleceń pomocniczych, umożliwia zakładanie dowolnej ilości typów zleceń, na które odnoszone są koszty zużycia materiałów, robocizny i usług kooperacyjnych. Z każdym zleceniem można związać dowolnie definiowalne cechy, które mogą być podstawą ich agregacji i rozliczeń. Dane dotyczące kosztów rzeczywistych poniesionych na zleceniach pomocniczych wykorzystywane są w module Księgowości do procesu rozliczania kosztów działalności pomocniczej oraz do tworzenia kalkulacji zlecenia. Istnieje ponadto możliwość podpięcia zleceń pomocniczych pod dowolną gałąź drzewa controllingowego. Każde zlecenie można rozbudować o szczegółową ewidencję zdarzeń występujących na nim, jak również podpiąć je pod hierarchiczną strukturę obiektów. Powiązanie zleceń z modułem controllingu oraz modułami magazynowym i zaopatrzenia, pozwala na skuteczną kontrolę ich realizacji. Moduł wyposażony został w komplet sprawozdań i raportów. Łatwość tworzenia dowolnych struktur indeksów magazynowych. Szybki dostęp do informacji analitycznej Pełna identyfikacja wykonanych operacji Współpraca z bezprzewodowymi terminalami kodów kreskowych Obsługa lokalizacji i pojemników Uproszczone procedury wystawiania dokumentów magazynowych Ewidencja kosztów online na zleceniach. Skuteczna kontrola realizacji zleceń Automatyzacja procesu rozliczania kosztów działalności pomocnieczje Definiowalna kalkulacja zlecenia Szerokie możliwości wykorzystania definiowalnych parametrów opisujących zlecenie Skuteczna analiza zleceń od strony obiektów i zadań controllingowych

6 MAKS V.ERP Moduły systemu Sporządzanie planów produkcji Wyliczanie normatywnego kosztu wyrobu w oparciu o konstrukcję i technologię Kalkulacja faktycznych kosztów zlecenia Drukowanie dokumentacji produkcyjnej - karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki Powiązanie z gospodarką magazynową, zleceniami i kartami pracy w trybie online Planowanie potrzeb materiałowych na podstawie planu produkcji Elektroniczna wersja rejestrów kontroli materiałów i wyrobów. Wydruk rejestru odbioru materiałów i dostaw. Wydruk protokołu odbioru technicznego wyrobu. Wydruk wykazu protokołów Kontroli Jakości dla konkretnego zlecenia Indywidualne uprawnienia do obsługi modułu Kontrola Jakości PRODUKCJA Moduł Produkcji nastawiony jest na kompleksową obsługę i wsparcie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Wspomaga on proces technicznego przygotowania produkcji. Pozwala na stworzenie konstrukcji wyrobu w postaci graficznego drzewa, poprzez przypisanie podzespołów i detali. Pozycje te można w elastyczny sposób łączyć w operacje wyodrębnione w technologii produkcyjnej. W każdej operacji technologicznej można określić koszty materiałów produkcyjnych, robocizny, usług obcych, jak i czasy przygotowawczo-zakończeniowe oraz czasy jednostkowe poszczególnych operacji. Na podstawie tych kosztów możliwe jest szybkie oszacowanie kalkulacyjnego kosztu wyrobu. Technologia produkcji przystosowana jest do produkcji jednofazowej jak i wielofazowej. Do poszczególnych faz jest możliwość przypisania centrów roboczych (zespół maszyn, linia produkcyjna), a w ramach nich poszczególnych stanowisk (osoby, maszyny). Moduł Produkcji umożliwia również tworzenie głównych jak i szczegółowych planów produkcyjnych za dowolne okresy w oparciu o zamówienia, prognozy sprzedaży, analizę punktów zlecenia w magazynach. Moduł umożliwia w pełni automatyczne generowanie zleceń Struktura wyrobu dla planu produkcji. produkcyjnych na wyroby gotowe jak i półfabrykaty wchodzące w ich skład, dokumenty pobrania surowca i dokumenty spływu wyrobów gotowych. Z planem produkcji ściśle związane jest hierarchiczne drzewo, przedstawiające wyroby, półfabrykaty oraz zlecenia produkcyjne wygenerowane na potrzeby ich produkcji, umożliwiające analizę produkcji na poszczególnych jej etapach. Moduł wspiera również analizę realizacji poszczególnych operacji technologicznych poprzez rejestrację przewodników warsztatowych pod zleceniami produkcyjnymi. KONTROLA JAKOŚCI Moduł współpracujący z magazynami materiałów oraz magazynami wyrobów. Pozwala na prowadzenie elektronicznej wersji rejestru kontroli dostaw (materiałów) oraz rejestru kontroli wyrobów gotowych. Blokuje możliwość wystawienia dokumentów pobrań w przypadku jeżeli partia nie uzyskała zgodności KJ. Mimo to pozycje są widoczne na stanie magazynowym. Moduł umożliwia wydrukowanie protokołów oraz rejestrów. Receptura wyrobu Szybki dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji Bieżąca informacja o stanie dokumentacji Monity i ponaglenia mailowe dotyczące wypożyczonej dokumentacji Kontrola dotycząca kompletności dokumentacji Kompleksowa obsługa procesów zachodzących w działalności laboratorium Definiowalne schematy tworzenia harmonogramu poboru próbek Rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i analizy wyników badań Wielowymiarowe zestawienia ułatwiające analizę wyników ZARZĄDZANIE LABORATORIUM ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Moduł Zarządzania Dokumentacją Techniczną nastawiony jest na wspomaganie działalności działów produkcyjnych i inwestycyjnych w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji. Pozwala on wykonywać dokumenty w wersji elektronicznej, albo w łatwy i szybki sposób móc do nich dotrzeć poprzez odpowiednią przeglądarkę plików oraz dokumenty papierowe. Obsługuje pisma związane z ruchem dokumentacji (protokoły przekazania, monity), jak również wyposażony jest w mechanizm rezerwacji dokumentów dla uprawnionych osób. Moduł ten wyposażony został w szereg zestawień analizujących, np. stany dokumentacji w archiwum czy też na zadaniu controllingowym. Moduł Zarządzania Laboratorium nastawiony jest na wspomaganie działalności laboratorium przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. Pozwala on na zautomatyzowanie tworzenia harmonogramów poboru próbek w oparciu o zdefiniowane szablony, generowanie kart poboru i określanie zakresu badań do wykonania. Moduł posiada mechanizmy związane z wprowadzaniem, weryfikacją, akceptacją i zatwierdzaniem wyników jak również rozbudowane kartoteki badań analitycznych oraz miejsc poboru próbek. Wprowadzanie wyników badań powiązane jest z definiowalnym mechanizmem kontroli jakości badań. Dopełnieniem modułu Zarządzania Laboratorium jest rozbudowany, ale jednocześnie bardzo elastyczny moduł administracji oraz bardzo szczegółowy system uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji. Moduł wyposażony został również w szereg gotowych zestawień oraz możliwość eksportu danych do aplikacji zewnętrznych (np. MS Excel).

7 Moduły systemu MAKS V.ERP SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA (SIK) Moduł SIK jest elementem łączącym informacje pochodzące z modułów dziedzinowych systemu MAKS V.ERP. Udostępnia szereg narzędzi, które umożliwiają precyzyjną ocenę zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Moduł m.in. pozwala na szczegółową analizę kontrahentów (należności, zobowiązania, zapłaty, przelewy), informacje o pilnych płatnościach, stanie gotówki, prognozach wydatków, strukturze należności, największych dłużnikach. Podstawę jego funkcjonowania stanowią raporty definiowalne, umożliwiające definiowanie pytań i sposobów szukania odpowiedzi. Źródłem informacji mogą być dane rozproszone w modułach dziedzinowych oraz dane zebrane we wcześniej obliczonych raportach. Zasady obsługi raportów przypominają pracę z arkuszem kalkulacyjnym, z tą jednak różnicą, że bazują na rzeczywistych danych obrabianych przy pomocy profesjonalnych mechanizmów obsługi baz danych. Zapisane wyniki raportów mogą być eksportowane do MS Excel wprost lub przy pomocy wcześniej zdefiniowanego szablonu. Kontrola nad raportami realizowana jest poprzez stworzenie grup użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, a następnie przypisanie poszczególnych raportów do wybranych grup. W module SIK możliwa jest również współpraca z zewnętrznymi systemami w zakresie wymiany danych. Szybki dostęp do informacji zarządczej Analiza danych finansowych za pomocą wskaźników Definiowane własnych raportów Prezentacja wyników raportów w MS Excel Obieg dokumentu zakupu CONTROLLING Moduł Controllingu w systemie MAKS V.ERP, to element spajający informacje o charakterze finansowym jak i zarządczym pochodzącym ze wszystkich modułów dziedzinowych. Opierając funkcjonowanie tego modułu na informacjach źródłowych użytkownik otrzymuje w pełni kompletny obraz aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Elementy składowe modułu Controllingu zorganizowane są na zasadzie hierarchicznego drzewa, mogącego odzwierciedlać zarówno budżety funkcjonalne jak i zadaniowe. Moduł umożliwia planowanie i budżetowanie dowolnych rodzajów nakładów w ujęciu przychodowym lub kosztowym. Dzięki automatycznemu naliczaniu realizacji i graficznej prezentacji odchyleń możliwe jest analizowanie działalności przedsiębiorstwa w różnych przekrojach i na każdym poziomie drzewa. Najmniejszym elementem agregacji danych są projekty controllingowe. System umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby projektów podzielonych na grupy (np. zlecenia pomocnicze, zlecenia produkcyjne, stałe stanowiska kosztów, kampanie marketingowe). Niewątpliwą zaletą controllingu jest również Obserwatorium, umożliwiające pełną analizę oraz symulację wszelkich wskaźników ekonomicznych zdefiniowanych w przedsiębiorstwie w celu natychmiastowej oceny jego działania. Moduł posiada również gotowe zestawy raportów, służące sporządzaniu kalkulacji wynikowych, porównywaniu nakładów w czasie, narzędzia do wprowadzania danych spoza systemu oraz eksportu do aplikacji zewnętrznych (np. MS Excel). Struktura organizacyjna ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW Moduł ten umożliwia zamodelowanie w systemie procesów zakupowych (dotyczących zapotrzebowań, zamówień, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych) oraz procesów dotyczących ewidencji środków trwałych. Procesy określają jaką ścieżką ma podążać dokument, jaki użytkownik powinien się nim zająć, co ma wykonać w danym etapie procesu oraz jakie są ograniczenia decydujące o przejściu dokumentu do następnego etapu. Moduł obiegu dokumentu w systemie MAKS V.ERP ma na celu: elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami w procesie informowanie użytkownika o dokumencie do realizacji z przypisaniem jego roli w procesie np. zaakceptuj/zatwierdź dokument powiadomienia zwrotne do uczestnika procesu np. informacja o przyjęciu na stan magazynowy materiałów przez niego zapotrzebowanych przechowywanie szczegółowej historii wykonywanych operacji na dokumencie (data, użytkownik, etap procesu, uwagi) Kompletny i aktualny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Wielowymiarowe mechanizmy tworzenia planów i budżetów Przejrzystość planów i budżetów poprzez wykorzystanie hierarchicznej budowy zadań Analiza odchyleń on-line Definiowalne i elastyczne mechanizmy tworzenia zestawień Uporządkowanie procesów obiegu dokumentów Bieżąca informacja o stanie dokumentu Powiadomienia mailowe na temat zadań do realizacji Usprawnienie opisów dokumentów Wymuszenie przez system kompletowania dokumentów

8 Lista referencyjna firmy Firmy produkcyjne: TRUCK-LITE EUROPE Sp. z o.o. w Bydgoszczy Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku JUTRZENKA S.A. w Bydgoszczy BI-ES POLSKA Sp. z o.o. w Iławie POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o. w Bydgoszczy AERO Sp. z o.o. w Mielcu HYDRAPRES S.A. w Solcu Kujawskim HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne PZL-Wola S.A. w Warszawie Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy PANEL-METAL Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu EKO-PRO-HUT Sp. z o.o. w Gliwicach Spółki dystrybucyjne media, hutnictwo: Toruńska Energetyka CERGIA S.A. w Toruniu Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. w Koninie POLENERGIA SA w Warszawie KIH ENERGY POLSKA SA w Warszawie Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Koszalin ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu Huta Łabędy S.A. w Gliwicach Firmy usługowo-handlowe: MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy CMC Poland SA w Zawierciu ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach PAK SERWIS Sp. z o.o. w Koninie EL PAK Sp. z o.o. w Koninie TRANS PAK Sp. z o.o. w Koninie Energoinwest Serwis Sp. z o.o. w Koninie Galeria BFM w Bydgoszczy PAK-ODSIARCZANIE Sp. z o.o. w Koninie Warszawki Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie Jednostki budżetowe: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ul. Kraszewskiego Bydgoszcz tel fax

MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń

MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl Dostosowana do skali biznesu Jak usprawnić biznes? System ERP (ang. enterprise resource planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) enova łączy w sobie program księgowy z szeregiem zintegrowanych modułów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo