MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania"

Transkrypt

1 MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

2 jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa: MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP + Specjalistyczne moduły systemu MAKS V.ERP MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR + Moduły Wspomagające Rozliczanie Wynagrodzeń MAKS V.BI Moduł Analiz wielowymiarowych Głównym celem działalności spółki jest rozwijanie produktów, oferowanie ich klientom w ramach kompleksowych rozwiązań informatycznych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kilkunastoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje, jak również pełne zaangażowanie zespołu pozwoliło na zinformatyzowanie oraz wdrożenie naszych systemów u ponad 40 klientów. MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP to w pełni Zintegrowany System Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania. Przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Modułowa architektura, rozbudowana funkcjonalność, elastyczna konfiguracja i parametryzacja pozwalają na dostosowanie systemu do oczekiwań każdej firmy. System integruje się z branżowymi rozwiązaniami dedykowanymi dla klienta, umożliwiając w ten sposób całościową obsługę procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. MAKS V.ERP funkcjonuje na jednej bazie danych (do wyboru Oracle lub MS SQL) oraz na jednej platformie systemowej (Windows) integrując informacje w obrębie całej firmy i dystrybuując, prezentując ją w czasie rzeczywistym, od razu po wprowadzeniu do systemu, wszystkim uprawionym użytkownikom. MAKS V jest wyposażony w jednorodne środowisko użytkownika graficzny interfejs a zasady obsługi są identyczne dla każdego z modułów systemu. Architektura systemu, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, może być oparta na modelu dwuwarstwowym, czyli klient-serwer lub na modelu trójwarstwowym technologii terminalowej. Dla przedsiębiorstw nie dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną istnieje możliwość outsourcingu systemu, czyli użytkowaniu go w systemie ASP Application Service Providing. MAKS V.ERP to produkt całkowicie polski, uwzględniający nasze realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie. Wciąż badamy potrzeby rynku i naszych klientów rozszerzając i udoskonalając funkcjonalność systemu. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące zmian w naszej aplikacji. Wdrożenie systemu MAKS V.ERP wpływa znacząco na wzrost wydajności wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, jednocześnie usprawniając zachodzące w nim procesy biznesowe. Rozwiązanie obejmuje następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: KSIĘGOWOŚĆ ŚRODKI TRWAŁE PŁATNOŚCI SPRZEDAŻ ZAOPATRZENIE MAGAZYNY MATERIAŁÓW I WYROBÓW GOTOWYCH ZLECENIA POMOCNICZE PRODUKCJA KONTROLA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ ZARZĄDZANIE LABORATORIUM SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA CONTROLLING ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

3 Moduły systemu MAKS V.ERP KSIĘGOWOŚĆ Moduł odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji z innych modułów dziedzinowych na potrzeby rachunkowości, wieloprzekrojowych analiz finansowych, usprawnienia rozliczeń kosztów, kontroli stanów rozrachunków i szerokiej sprawozdawczości. Jego zasadnicze cechy to: zgodność z wymogami ustawowymi i prawodawstwem unijnym, dwie księgi rachunkowe prowadzone zarówno w walucie krajowej jak i walutach obcych (księga główna oraz księga kont analitycznych), możliwość prowadzenia równoległego planu kont (np. będącego odzwierciedleniem zagranicznego planu kont właściciela), definiowalny rok obrachunkowy, chronologia zapisów księgowych, kontrola numeracji dowodów księgowych i ich księgowań, stosowanie automatów księgowych dla wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w systemie, obsługa rejestrów VAT, modelowanie i nadzorowanie procesów windykacyjnych, możliwość przygotowania planu przekształcenia kont w przypadku zmiany od nowego roku obrachunkowego struktury kont, generowanie korekt bilansu zamknięcia oraz dostęp do danych archiwalnych. Moduł uwzględnia ewidencję kosztów w różnych układach, wiąże koszty rodzajowe z kosztami wg miejsc powstawania i rodzajów działalności oraz automatyzuje proces rozliczania kosztów. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa moduł wyposażony jest w definiowalne okresy obrachunkowe oraz możliwość dzielenia miesięcy księgowych na dowolne przedziały czasowe tzw. podokresy, które wykorzystywane są głównie do sprawozdawczości. Moduł Księgowość wyposażony jest w zestaw standardowych wydruków, analiz sporządzanych systematycznie w firmie oraz sprawozdań finansowych. Analiza dotyczyć może zaksięgowanych dokumentów jak również tych, które znajdują się jeszcze w tzw. buforze księgowań. Ponadto został on wzbogacony w narzędzie do definiowania raportów w oparciu o wbudowane funkcje, które bazują na danych zapisanych w module Księgowości jak również w pozostałych modułach systemu, uwzględniając również zapisy archiwalne. Wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych aplikacji, np. MS Excel również wykorzystując wcześniej zdefiniowane szablony. W celu maksymalnego zwiększenia wydajności pracy działów księgowości i zakresu informacji pozyskiwanej z tego modułu wyposażyliśmy Plan Kont w dodatkową analitykę opierającą się na projektach i zleceniach controllingowych. W ten sposób moduł Controllingu jest w pełni zintegrowany z modułem Księgowości i stanowi dla niego szczegółową analitykę, nie powodując mnożenia kont analitycznych. Moduł wyposażony jest również w automat zamknięcia roku, który umożliwia przeniesienie na wynik finansowy sald kont wynikowych, przygotowanie nowego planu kont wraz z planem przekształcenia (czyli przypisanie translacji konto nowe konto stare) oraz przeniesienie bilansu zamknięcia starego roku jako bilans otwarcia nowego roku uwzględniającego plan przekształcenia. Po zamknięciu roku, do momentu zatwierdzania sprawozdań finansowych możliwa jest opcja Korekty Bilansu Otwarcia, która powoduje automatyczną korektę bilansu zamknięcia oraz bilansu otwarcia. Użytkownik posiadający dostęp do modułu Księgowości, dzięki technice podglądu (Contex Sensitive Zoom) ma możliwość wglądu np. z dekretów na kontach księgowych do wszystkich dokumentów źródłowych zarejestrowanych w modułach dziedzinowych co znacznie skraca czas bieżącej analizy i kontroli zapisanych informacji. Wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika są uzależnione od posiadanych przez niego uprawnień oraz są w systemie zapisywane w taki sposób, aby umożliwiały identyfikację osoby oraz daty i godziny dokonania zmian w systemie. Rozrachunki kontrahenta. Efektywne zarządzanie finansami i księgowością Kontrola i analiza on-line sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Automatyzacja i usprawnienie procesu rozliczania kosztów Usprawnienie procesów księgowania poprzez wbudowane mechanizmy automatycznych dekretów, podpowiedzi oraz kontroli Budowanie własnych raportów i zestawień ŚRODKI TRWAŁE Moduł umożliwia optymalne gospodarowanie składnikami majątku, tj. środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi środkami trwałymi. Umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych jedno- i wieloskładnikowych, obsługę wszystkich rodzajów dokumentów obrotowych oraz związanych z nimi sposobów księgowań. Lista rodzajów dokumentów, rodzajów operacji oraz algorytmów księgowania może być tworzona i modyfikowana przez uprawnionych użytkowników. Moduł jest bardzo elastyczny, w wielu miejscach daje się dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy dodawany środek trwały może zostać przypisany do projektu lub zlecenia controllingowego mającego strukturę drzewiastą hierarchiczną. Dane w zbiorach są wersjonowane, tzn. możliwe jest przeglądanie stanu kartotek sprzed wystawienia dowolnej liczby dokumentów. Amortyzacja w module może przebiegać wielotorowo, możliwe jest prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych, np. rachunkowej, podatkowej i wg MSR. Dostępne są cztery metody amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowe odpisanie w koszty oraz odpisy o ustalonej wartości kwotowej. Istnieje również możliwość ewidencjonowania amortyzacji wg źródeł finansowania. W podejmowaniu decyzji pomoże również plan amortyzacji, który można tworzyć dla istniejących środków trwałych bądź też dla rozpoczętych inwestycji. Moduł daje możliwość dokładnego opisu składnika majątku trwałego za pomocą definiowalnych parametrów, ponadto został wyposażony w mechanizmy pozwalające na prowadzenie ewidencji majątku przedsiębiorstwa poprzez wykorzystywanie kodów kreskowych, ewidencjonowanie i amortyzowanie majątku trwałego na potrzeby kartoteki bilansowej i podatkowej. Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie za pomocą mechanizmu filtrującego, a także udostępnia definiowanie własnych zestawień i raportów. Optymalne gospodarowanie składnikami majątku; Kontrola odpisów amortyzacyjnych poprzez prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych; Dokładna charakterystyka składników majątku za pomocą parametrów opisowych; Szybki dostęp do informacji poprzez zaawansowane mechanizmy wyszukiwania; Elastyczna budowa własnych zestawień

4 MAKS V.ERP Moduły systemu Przelewy do realizacji. Obsługa wszelkiego rodzaju przepływów pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych z bieżącą informacją o aktualnym stanie gotówki Określenie płynności finansowej Usprawnienie procesu realizacji przelewów Współpraca z systemami Homebankingu dowolnych banków; Archiwizacja zrealizowanych przelewów z możliwością ich przywrócenia do realizacji Automatyczne rozliczanie i dekretowanie różnic kursowych Obsługa realizacji przedmiotowej i finansowej zamówień poprzez generowanie dokumentów magazynowych i sprzedażowych na podstawie zamówienia, Bieżąca analiza stanu realizacji zamówienia Elastyczne zarządzanie cennikami sprzedaży, Bieżąca i szybka analiza rentowności towarów Definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży i algorytmów księgowych PŁATNOŚCI Moduł obsługuje wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, zarówno gotówkowe (realizowane przez kasy przedsiębiorstwa, w tym kasy walutowe), jak i bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banków. Moduł umożliwia także przeprowadzenie pozostałych rozliczeń jak np.: rozliczanie zaliczek pracowników/ kontrahentów, kompensaty, umorzenia, jak również pozwala na ewidencję lokat bankowych posiadanych przez dane przedsiębiorstwo. Użytkownik wprowadza do systemu raporty kasowe/bankowe/rozliczeniowe, powołując się na zarejestrowane w systemie dokumenty źródłowe lub inne pozycje słownikowe. Utworzone raporty są weryfikowane, zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. System pozwala na określenie w banku metody rozchodu (wg FIFO, lub w kursu wpisanego z ręki) oraz wylicza i dekretuje zrealizowane różnice kursowe w bankach/kasach walutowych. Moduł wspomaga również bieżącą ewidencję i kontrolę terminów rozliczania zaliczek przyjętych i wypłaconych zarówno pracownikom jak i kontrahentom. W celu usprawnienia czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przelewów udostępniono współpracę z systemami Homebankingu dowolnych banków. Polega ona zarówno na eksporcie, uprzednio przygotowanych wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów przelewów, jak i na imporcie wyciągów bankowych. System wspiera również wydruk przelewów na obowiązujących formularzach. Szczegółowy system uprawnień zapewnia bezpieczeństwo danych kasowych. Użytkownikowi można przypisać dostęp do poszczególnych kas/banków wraz z określeniem czynności, które może w nich wykonać przeglądanie, wystawianie, zatwierdzanie. SPRZEDAŻ Kartoteka kontrahenta Moduł obsługujący i wspomagający pracę działów handlowych i marketingu. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja procesu sprzedaży począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, zapewnienia odpowiednich stanów na magazynach wyrobów (rezerwacja lub zlecenie produkcyjne), wyceny wyrobu na magazynie, do sprzedaży włącznie. Na podstawie zamówień system przeprowadzi fakturowanie, wygeneruje właściwy dokument magazynowy i umieści go na liście dokumentów magazynowych wymagających zatwierdzenia. Ponieważ wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, natychmiast będą udostępnione informacje o należnościach i przychodach z tego tytułu, widoczne w modułach Księgowość i Controlling. Do szczególnych zalet należy zaliczyć: definiowanie struktury indeksu towarowego, definiowanie złożonych cenników towarów, cenników kontrahenta, możliwość wystawiania faktur na podstawie czytników kodów kreskowych, obsługę różnych typów dokumentów: fiskalnych, zaliczkowych, krajowych, unijnych, wewnętrznych, vatowskich, korekcyjnych oraz różnorodny zestaw raportów umożliwiający szybkie analizy sprzedaży w dowolnym układzie. Moduł korzysta ze wspólnego dla całego systemu katalogu kontrahentów. Kontrahenci mogą zostać pogrupowani w dowolny sposób, dla każdego kontrahenta możemy przypisać zestaw parametrów handlowych, które ułatwią obsługę generowanych dla nich dokumentów. Moduł obsługuje również sprzedaż detaliczną, współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Zawiera szereg uproszczeń i automatów, które usprawniają pracę sprzedawcą. Ponadto z danych zawartych w tym module automatycznie tworzony jest rejestr sprzedaży VAT, dane do deklaracji Intrastat oraz dane do kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie każdego wystawionego dokumentu lub zakresu dokumentów tworzoną są automatyczne dekrety. ZAOPATRZENIA Moduł Zaopatrzenia, to kompleksowa obsługa procesów zaopatrywania przedsiębiorstwa w materiały i usługi. Elementy łańcucha logistycznego, które obejmuje system, to: zapotrzebowania wewnętrzne, zamówienia do dostawcy, przyjęcia na magazyn, rejestracja faktur zakupowych. Szeroko rozbudowany system uprawnień do poszczególnych czynności realizowanych przez użytkowników i kontroli realizacji powyżej opisanego łańcucha, pozwala na wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi.

5 Moduły systemu MAKS V.ERP W module dostępny jest definiowalny mechanizm planowania zakupów w oparciu o niezrealizowane pozycje planów produkcji, zdefiniowane na indeksach punkty zamawiania materiałów uwzględniające stany osiągalne, domyślnych dostawców, minimalne częstotliwości zamawiania i minimalne czasy realizacji zamówienia. Dodatkowo mechanizm ten uwzględnia otwarte zamówienia do dostawców, oraz zamówienia od odbiorców na towary handlowe. Niewątpliwą jego zaletą jest również całkowicie definiowalny, mechanizm wyliczania końcowej ilości niezbędnych materiałów, w oparciu o zdefiniowane przez klienta parametry oraz automatyczne generowanie zamówień do dostawców. Pod kątem księgowym moduł umożliwia wstępną rejestrację faktur zakupowych na potrzeby rozrachunków, a następnie wydanie dokumentu w celu merytorycznego opisania i rozliczenia zakupu. Rozliczenie zakupu w przypadku materiałów na magazyn odbywa się automatycznie w powiązaniu z dokumentami obrotu magazynowego. System wyposażony jest w mechanizm automatycznego generowania faktur wewnętrznych do faktur wewnątrzwspólnotowych. Standardowo moduł zaopatrzenia, podobnie jak moduł sprzedaży, obsługuje bogaty zestaw raportów, umożliwiający szybkie analizy zakupów w dowolnym układzie. Ponadto z danych zawartych w tym module automatycznie tworzony jest rejestr zakupów VAT, dane do deklaracji Intrastat oraz dane do kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie każdego wystawionego dokumentu lub zakresu dokumentów tworzoną są automatyczne dekrety. Plan zakupu materiałów. Elastyczne planowanie zakupów Automatyzacja procesów wystawiania poszczególnych dokumentów łańcucha logistycznego. Wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi Elektroniczny opis merytoryczny Wieloprzekrojowa analiza zakupów Integracja z systemami obiegu dokumentu i pracy MAGAZYNY MATERIAŁÓW I WYROBÓW GOTOWYCH Celem modułu jest usprawnienie i poprawa szybkości zarządzania materiałami i wyrobami gotowymi w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność magazynów zgrupowana jest w podmodułach: Centralna Kartoteka Indeksu Magazynowego, Kartoteka Indeksu, Dokumenty Obrotu Magazynowego, Inwentaryzacja, Sprawozdania oraz Raporty Definiowalne (na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych, pozwalający na samodzielną budowę raportów przez użytkownika). Moduł Magazyny Materiałów i Wyrobów posiada szeroko rozbudowany system uprawnień, np.: wystawianie określonego typu dokumentu w konkretnym magazynie, jego zatwierdzenie przez przełożonego, przyjęcie bądź wydanie i zarządzanie indeksami specjalnego znaczenia. Do podstawowych zalet należą: praca na rzeczywistych stanach magazynowych, obsługa rezerwacji, możliwość szybkiego wyszukiwania materiałów po dowolnej sekwencji znaków nazwy i indeksu. Obrót pojemników w magazynie. ZLECENIA POMOCNICZE Zaletą modułów jest również jego zintegrowanie z modułem Sprzedaży. Pozwala to na automatyczną generację faktur sprzedażowych, na podstawie dokumentów WZ i odwrotnie. Moduł pozwala na obrót dokumentami magazynowymi w oparciu o zamówienia od odbiorców, rozliczanie spływu z produkcji, obsługę numerów seryjnych i numerów partii. Precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym oraz numerami partii, zapewnia współpraca systemu z bezprzewodowymi skanerami kodów kreskowych. Moduł prowadzi rejestrację zleceń pomocniczych, umożliwia zakładanie dowolnej ilości typów zleceń, na które odnoszone są koszty zużycia materiałów, robocizny i usług kooperacyjnych. Z każdym zleceniem można związać dowolnie definiowalne cechy, które mogą być podstawą ich agregacji i rozliczeń. Dane dotyczące kosztów rzeczywistych poniesionych na zleceniach pomocniczych wykorzystywane są w module Księgowości do procesu rozliczania kosztów działalności pomocniczej oraz do tworzenia kalkulacji zlecenia. Istnieje ponadto możliwość podpięcia zleceń pomocniczych pod dowolną gałąź drzewa controllingowego. Każde zlecenie można rozbudować o szczegółową ewidencję zdarzeń występujących na nim, jak również podpiąć je pod hierarchiczną strukturę obiektów. Powiązanie zleceń z modułem controllingu oraz modułami magazynowym i zaopatrzenia, pozwala na skuteczną kontrolę ich realizacji. Moduł wyposażony został w komplet sprawozdań i raportów. Łatwość tworzenia dowolnych struktur indeksów magazynowych. Szybki dostęp do informacji analitycznej Pełna identyfikacja wykonanych operacji Współpraca z bezprzewodowymi terminalami kodów kreskowych Obsługa lokalizacji i pojemników Uproszczone procedury wystawiania dokumentów magazynowych Ewidencja kosztów online na zleceniach. Skuteczna kontrola realizacji zleceń Automatyzacja procesu rozliczania kosztów działalności pomocnieczje Definiowalna kalkulacja zlecenia Szerokie możliwości wykorzystania definiowalnych parametrów opisujących zlecenie Skuteczna analiza zleceń od strony obiektów i zadań controllingowych

6 MAKS V.ERP Moduły systemu Sporządzanie planów produkcji Wyliczanie normatywnego kosztu wyrobu w oparciu o konstrukcję i technologię Kalkulacja faktycznych kosztów zlecenia Drukowanie dokumentacji produkcyjnej - karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki Powiązanie z gospodarką magazynową, zleceniami i kartami pracy w trybie online Planowanie potrzeb materiałowych na podstawie planu produkcji Elektroniczna wersja rejestrów kontroli materiałów i wyrobów. Wydruk rejestru odbioru materiałów i dostaw. Wydruk protokołu odbioru technicznego wyrobu. Wydruk wykazu protokołów Kontroli Jakości dla konkretnego zlecenia Indywidualne uprawnienia do obsługi modułu Kontrola Jakości PRODUKCJA Moduł Produkcji nastawiony jest na kompleksową obsługę i wsparcie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Wspomaga on proces technicznego przygotowania produkcji. Pozwala na stworzenie konstrukcji wyrobu w postaci graficznego drzewa, poprzez przypisanie podzespołów i detali. Pozycje te można w elastyczny sposób łączyć w operacje wyodrębnione w technologii produkcyjnej. W każdej operacji technologicznej można określić koszty materiałów produkcyjnych, robocizny, usług obcych, jak i czasy przygotowawczo-zakończeniowe oraz czasy jednostkowe poszczególnych operacji. Na podstawie tych kosztów możliwe jest szybkie oszacowanie kalkulacyjnego kosztu wyrobu. Technologia produkcji przystosowana jest do produkcji jednofazowej jak i wielofazowej. Do poszczególnych faz jest możliwość przypisania centrów roboczych (zespół maszyn, linia produkcyjna), a w ramach nich poszczególnych stanowisk (osoby, maszyny). Moduł Produkcji umożliwia również tworzenie głównych jak i szczegółowych planów produkcyjnych za dowolne okresy w oparciu o zamówienia, prognozy sprzedaży, analizę punktów zlecenia w magazynach. Moduł umożliwia w pełni automatyczne generowanie zleceń Struktura wyrobu dla planu produkcji. produkcyjnych na wyroby gotowe jak i półfabrykaty wchodzące w ich skład, dokumenty pobrania surowca i dokumenty spływu wyrobów gotowych. Z planem produkcji ściśle związane jest hierarchiczne drzewo, przedstawiające wyroby, półfabrykaty oraz zlecenia produkcyjne wygenerowane na potrzeby ich produkcji, umożliwiające analizę produkcji na poszczególnych jej etapach. Moduł wspiera również analizę realizacji poszczególnych operacji technologicznych poprzez rejestrację przewodników warsztatowych pod zleceniami produkcyjnymi. KONTROLA JAKOŚCI Moduł współpracujący z magazynami materiałów oraz magazynami wyrobów. Pozwala na prowadzenie elektronicznej wersji rejestru kontroli dostaw (materiałów) oraz rejestru kontroli wyrobów gotowych. Blokuje możliwość wystawienia dokumentów pobrań w przypadku jeżeli partia nie uzyskała zgodności KJ. Mimo to pozycje są widoczne na stanie magazynowym. Moduł umożliwia wydrukowanie protokołów oraz rejestrów. Receptura wyrobu Szybki dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji Bieżąca informacja o stanie dokumentacji Monity i ponaglenia mailowe dotyczące wypożyczonej dokumentacji Kontrola dotycząca kompletności dokumentacji Kompleksowa obsługa procesów zachodzących w działalności laboratorium Definiowalne schematy tworzenia harmonogramu poboru próbek Rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i analizy wyników badań Wielowymiarowe zestawienia ułatwiające analizę wyników ZARZĄDZANIE LABORATORIUM ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Moduł Zarządzania Dokumentacją Techniczną nastawiony jest na wspomaganie działalności działów produkcyjnych i inwestycyjnych w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji. Pozwala on wykonywać dokumenty w wersji elektronicznej, albo w łatwy i szybki sposób móc do nich dotrzeć poprzez odpowiednią przeglądarkę plików oraz dokumenty papierowe. Obsługuje pisma związane z ruchem dokumentacji (protokoły przekazania, monity), jak również wyposażony jest w mechanizm rezerwacji dokumentów dla uprawnionych osób. Moduł ten wyposażony został w szereg zestawień analizujących, np. stany dokumentacji w archiwum czy też na zadaniu controllingowym. Moduł Zarządzania Laboratorium nastawiony jest na wspomaganie działalności laboratorium przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. Pozwala on na zautomatyzowanie tworzenia harmonogramów poboru próbek w oparciu o zdefiniowane szablony, generowanie kart poboru i określanie zakresu badań do wykonania. Moduł posiada mechanizmy związane z wprowadzaniem, weryfikacją, akceptacją i zatwierdzaniem wyników jak również rozbudowane kartoteki badań analitycznych oraz miejsc poboru próbek. Wprowadzanie wyników badań powiązane jest z definiowalnym mechanizmem kontroli jakości badań. Dopełnieniem modułu Zarządzania Laboratorium jest rozbudowany, ale jednocześnie bardzo elastyczny moduł administracji oraz bardzo szczegółowy system uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji. Moduł wyposażony został również w szereg gotowych zestawień oraz możliwość eksportu danych do aplikacji zewnętrznych (np. MS Excel).

7 Moduły systemu MAKS V.ERP SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA (SIK) Moduł SIK jest elementem łączącym informacje pochodzące z modułów dziedzinowych systemu MAKS V.ERP. Udostępnia szereg narzędzi, które umożliwiają precyzyjną ocenę zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Moduł m.in. pozwala na szczegółową analizę kontrahentów (należności, zobowiązania, zapłaty, przelewy), informacje o pilnych płatnościach, stanie gotówki, prognozach wydatków, strukturze należności, największych dłużnikach. Podstawę jego funkcjonowania stanowią raporty definiowalne, umożliwiające definiowanie pytań i sposobów szukania odpowiedzi. Źródłem informacji mogą być dane rozproszone w modułach dziedzinowych oraz dane zebrane we wcześniej obliczonych raportach. Zasady obsługi raportów przypominają pracę z arkuszem kalkulacyjnym, z tą jednak różnicą, że bazują na rzeczywistych danych obrabianych przy pomocy profesjonalnych mechanizmów obsługi baz danych. Zapisane wyniki raportów mogą być eksportowane do MS Excel wprost lub przy pomocy wcześniej zdefiniowanego szablonu. Kontrola nad raportami realizowana jest poprzez stworzenie grup użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, a następnie przypisanie poszczególnych raportów do wybranych grup. W module SIK możliwa jest również współpraca z zewnętrznymi systemami w zakresie wymiany danych. Szybki dostęp do informacji zarządczej Analiza danych finansowych za pomocą wskaźników Definiowane własnych raportów Prezentacja wyników raportów w MS Excel Obieg dokumentu zakupu CONTROLLING Moduł Controllingu w systemie MAKS V.ERP, to element spajający informacje o charakterze finansowym jak i zarządczym pochodzącym ze wszystkich modułów dziedzinowych. Opierając funkcjonowanie tego modułu na informacjach źródłowych użytkownik otrzymuje w pełni kompletny obraz aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Elementy składowe modułu Controllingu zorganizowane są na zasadzie hierarchicznego drzewa, mogącego odzwierciedlać zarówno budżety funkcjonalne jak i zadaniowe. Moduł umożliwia planowanie i budżetowanie dowolnych rodzajów nakładów w ujęciu przychodowym lub kosztowym. Dzięki automatycznemu naliczaniu realizacji i graficznej prezentacji odchyleń możliwe jest analizowanie działalności przedsiębiorstwa w różnych przekrojach i na każdym poziomie drzewa. Najmniejszym elementem agregacji danych są projekty controllingowe. System umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby projektów podzielonych na grupy (np. zlecenia pomocnicze, zlecenia produkcyjne, stałe stanowiska kosztów, kampanie marketingowe). Niewątpliwą zaletą controllingu jest również Obserwatorium, umożliwiające pełną analizę oraz symulację wszelkich wskaźników ekonomicznych zdefiniowanych w przedsiębiorstwie w celu natychmiastowej oceny jego działania. Moduł posiada również gotowe zestawy raportów, służące sporządzaniu kalkulacji wynikowych, porównywaniu nakładów w czasie, narzędzia do wprowadzania danych spoza systemu oraz eksportu do aplikacji zewnętrznych (np. MS Excel). Struktura organizacyjna ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW Moduł ten umożliwia zamodelowanie w systemie procesów zakupowych (dotyczących zapotrzebowań, zamówień, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych) oraz procesów dotyczących ewidencji środków trwałych. Procesy określają jaką ścieżką ma podążać dokument, jaki użytkownik powinien się nim zająć, co ma wykonać w danym etapie procesu oraz jakie są ograniczenia decydujące o przejściu dokumentu do następnego etapu. Moduł obiegu dokumentu w systemie MAKS V.ERP ma na celu: elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami w procesie informowanie użytkownika o dokumencie do realizacji z przypisaniem jego roli w procesie np. zaakceptuj/zatwierdź dokument powiadomienia zwrotne do uczestnika procesu np. informacja o przyjęciu na stan magazynowy materiałów przez niego zapotrzebowanych przechowywanie szczegółowej historii wykonywanych operacji na dokumencie (data, użytkownik, etap procesu, uwagi) Kompletny i aktualny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Wielowymiarowe mechanizmy tworzenia planów i budżetów Przejrzystość planów i budżetów poprzez wykorzystanie hierarchicznej budowy zadań Analiza odchyleń on-line Definiowalne i elastyczne mechanizmy tworzenia zestawień Uporządkowanie procesów obiegu dokumentów Bieżąca informacja o stanie dokumentu Powiadomienia mailowe na temat zadań do realizacji Usprawnienie opisów dokumentów Wymuszenie przez system kompletowania dokumentów

8 Lista referencyjna firmy Firmy produkcyjne: TRUCK-LITE EUROPE Sp. z o.o. w Bydgoszczy Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku JUTRZENKA S.A. w Bydgoszczy BI-ES POLSKA Sp. z o.o. w Iławie POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o. w Bydgoszczy AERO Sp. z o.o. w Mielcu HYDRAPRES S.A. w Solcu Kujawskim HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne PZL-Wola S.A. w Warszawie Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy PANEL-METAL Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu EKO-PRO-HUT Sp. z o.o. w Gliwicach Spółki dystrybucyjne media, hutnictwo: Toruńska Energetyka CERGIA S.A. w Toruniu Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. w Koninie POLENERGIA SA w Warszawie KIH ENERGY POLSKA SA w Warszawie Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Koszalin ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu Huta Łabędy S.A. w Gliwicach Firmy usługowo-handlowe: MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy CMC Poland SA w Zawierciu ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach PAK SERWIS Sp. z o.o. w Koninie EL PAK Sp. z o.o. w Koninie TRANS PAK Sp. z o.o. w Koninie Energoinwest Serwis Sp. z o.o. w Koninie Galeria BFM w Bydgoszczy PAK-ODSIARCZANIE Sp. z o.o. w Koninie Warszawki Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie Jednostki budżetowe: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ul. Kraszewskiego Bydgoszcz tel fax

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

MAKS V.MEDIA. Moduł Rozliczeń Mediów Komunalnych

MAKS V.MEDIA. Moduł Rozliczeń Mediów Komunalnych MAKS V.MEDIA Moduł Rozliczeń Mediów Komunalnych jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa: MAKS V.ERP Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zastrzeżenia. System Symfonia. Symfonia Środki Trwałe 3.0 - podręcznik użytkownika

Wstęp. Zastrzeżenia. System Symfonia. Symfonia Środki Trwałe 3.0 - podręcznik użytkownika Wstęp Zastrzeżenia System Symfonia Program ŚRODKI TRWAŁE jest jednym z programów Zintegrowanego Systemu Komputerowego SYMFONIA, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi firmami. Program

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM 1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM System gospodarki materiałowej i magazynowej jest aplikacją pozwalającą na prawidłowe gospodarowanie materiałami i surowcami w ramach dowolnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Dystrybucja 3 Katalog kontrahentów 3 Cenniki 4 Zamówienia zakupu 4 Zamówienia klientów 5 Obsługa sprzedaży 7 Opakowania towarów 7 2 Dystrybucja Posiadanie dobrze zorganizowanego i dysponującego kompleksowymi

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń

MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu.

Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu. Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu. Koszty jakości są parametrem gospodarowania; wiążą się z rentownością

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 FINANSE

T O P 9 0 0 0 FINANSE T O P 9 0 0 0 FINANSE TOP FINANSE TOP Finanse jest kompleksowym narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania finansami. Rozwiązania obejmują obsługę procedur finansowo-księgowych, środków

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo