Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:"

Transkrypt

1 W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja 10. Mobilny Handlowiec 11. Sklep/Katalog Internetowy Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: 1. Sprawdzarka cen 2. Skaner ręczny Opis modułów programu MerSoft: 1. MerSoft System Obrotu Towarowego. Jest to system, roboczo zwany magazynem ale jego funkcjonalność daleko wykracza poza ramy zwyczajowo tak nazywanych programów. Oprogramowanie było tworzone przez ostatnie 20 lat i sukcesywnie rozwijane o funkcjonalności zgłaszane przez jego użytkowników. W efekcie tego dopracowaliśmy się systemu, który jest w stanie obsłużyć chyba każdą działalność i wszystkie niezbędne zdarzenia, które w takiej działalności zachodzą. Z naszego oprogramowania korzysta wiele firm typowo handlowych, ale również firmy usługowe oraz produkcyjne, dla których opracowaliśmy moduł Produkcja, współpracujący z bazą danych i zapisami w ramach struktur systemu MerSoft. oferta handlowa dla klienta zapytanie ofertowe do dostawcy oferta od dostawcy zamówienie od klienta zamówienie do dostawcy rejestracja dostawy od dostawcy rejestracja wszelkich kosztów rezerwacje towarów dla klientów wydawanie z magazynu wszelkie inne ruchy magazynowe inwentaryzacja sprzedaż rozliczenia (noty, zaliczki, monity, odsetki, kasa, przelewy, HomeBanking, eksport/import operacji bankowych, analizy)

2 dedykowane ceny dla klientów, grupy towarowe, cenniki dostawców, kontrola zgodności z ofertą rozliczanie dostaw i WZ-ek, zgodności z zamówieniem (dostawca i klient) analizy handlowe, kontrola stanów minimalnych, rozliczanie promocji 2. MerSoft Księgowość Jest to odrębny moduł, współpracujący jednak ściśle z systemem Obrotu Towarowego, tzw. magazynem. Pozwala on na automatyzację prac księgowych w zakresie wszystkich dokumentów przetwarzanych w MerSoft. Każdy dokument, podczas jego wystawiania, otrzymuje automatyczny dekret księgowy (użytkownik może też indywidualnie do potrzeb go zmienić). Oznacza to, że praca osoby księgującej typowe zdarzenia księgowe, jak: zakup towarów handlowych, sprzedaż jest bardzo uproszczona. Program jest napisany w nowej technologii całkowicie webowej, pozwalającej z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca pracować. 3. MerSoft Mobilny Handlowiec Mobilny Handlowiec jest aplikacją na telefony z systemem android do zbierania zamówień u klientów. Współpracuje z dowolnym systemem ERP, w szczególności z systemem MerSoft. Pracuje w trybie offline, dzięki temu zamówienie można sporządzić w rejonach bez dostępu do internetu. Jest bardzo prosty i intuicyjny, dlatego każdy handlowiec bez problemu go obsłuży. 4. MerSoft Inwentaryzacja. To oprogramowanie zostało opracowane dla obsługi mobilnych terminali, zintegrowanych z czytnikami kodów kreskowych. Typowym zastosowaniem programu jest inwentaryzacja. Dane gromadzone w pamięci urządzenia mogą być wczytane do dowolnego systemu, z którym urządzenie zostanie zsynchronizowane. 5. MerSoft Środki Trwałe. Program ten służy do rejestrowania środków trwałych i elementów wyposażenia firmy. Można w nim rejestrować cenne składniki majątku firmy, takie jak: maszyny, samochody, budynki, i inne. A także nisko cenne, jak: krzesła, biurka, książki. Program w sposób automatyczny wylicza plan amortyzacji wysoko cennych elementów wyposażenia z uwzględnieniem wartość KUP i NKUP i pozwala na automatyczny eksport odpisów amortyzacyjnych do systemu FK. Program jest napisany w nowej technologii całkowicie webowej, pozwalającej z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca pracować. 6. MerSoft EDI. Moduł Elektronicznej Wymiany Dokumentów jest integralną częścią systemu MerSoft. Umożliwia wysyłanie dokumentów (na przykład: zamówienia, faktury sprzedaży i zakupu, dokumenty dostaw) w postaci elektronicznej i ich półautomatyczne (w sposób umożliwiający użytkownikowi ich weryfikację) importowanie. Pozwala to użytkownikowi, przy imporcie dokumentów do własnego systemu, wskazać systemowi, które dokumenty otrzymane od kontrahentów mają zostać zaimportowane, a które nie. System wysyła dokumenty w postaci strawnej dla innych systemów wykorzystujących EDI, ale umożliwia też wysyłanie równoległe tychże dokumentów, a także dokumentów typu oferta cenowa w postaci pdf, html lub tekstowej. Wygląd wspomnianych dokumentów jest ustalany indywidualnie z każdym użytkownikiem naszego programu.

3 7. MerSoft - Dostawcy System ewidencjonowania i zarządzania dostawcami. Jest to moduł wspomagający zarządzanie dostawcami zarejestrowanymi w systemie na podstawie dokumentów dostawy. Ewidencja dostawców w okresie roku obrachunkowego. Kwalifikowanie dostawców do określonych grup: kwalifikowany, potencjalny, rezygnacja, nowy. Grupowanie asortymentu na podstawie wzorca indeksu. Przypisywanie grup asortymentowych oraz nadawanie priorytetów dla dostawców na podstawie dokumentów dostaw. Opisywanie dostawców słownikowalnymi cechami (użytkownik sam je definiuje). Baza notatek, uwag, analiz, certyfikatów związanych z dostawcami. Wykonywanie oceny rocznej na podstawie danych z dokumentów oraz zbioru zebranych informacji i analiz oraz nadawanie odpowiedniej kwalifikacji na kolejny rok, bądź rezygnacja z usług. 8. Księga kancelaryjna System wspomagania prac sekretariatu i obiegu dokumentacji. Moduł ten wspomaga pracę osób mających styczność z kontrahentami prowadzącymi korespondencję z naszą firmą w postaci elektronicznej, osobistej lub ustnej. Rejestracja kontaktów z kontrahentami. Budowanie struktury komunikacji z klientem, wiążącej pisma wejściowe z wyjściowymi w zakresie pierwotnie zgłoszonego tematu lub dokumentu. Możliwość szybkiego przypisywania (dekretowania) określonych dokumentów wejściowych do osób bądź działów w firmie przez osoby do tego upoważnione. Integracja z aplikacją MS Outlook w zakresie rejestrowania korespondencji . Przechowywanie oryginalnie dołączanych dokumentów (np.: , Skan, Fax) w formie załączników do rejestrowanej korespondencji. 9. MerSoft Mapa magazynu System zarządzania obszarem magazynu(ów). Jest to narzędzie wspomagające pracę osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i obsługę przechowywania i przemieszczania towarów na wyznaczonych magazynach. Pozwala stworzyć mapę miejsc, która będzie się odwoływać do określonych rejonów/położeń w magazynie lub wielu magazynach. Możliwość odwzorowania miejsc magazynowych w systemie komputerowym. Szybki dostęp do obciążeń określonych rejonów magazynów. Nadzorowanie obciążenia miejsc, wprowadzanie limitów objętościowych.

4 Dwa miejsca swobodnego przechowywania towarów (buforowe) dostawa i kompletacja służące okresom przejściowym dla towarów na magazynie. Dokumenty zmiany miejsc, pozwalające na przesuwanie towarów i jednoczesne zarządzanie magazynem lub/i generowane automatycznie na podstawie przyjęć na magazyn celem rozłożenia na półki. Dokumenty kompletacji, pozwalające rozplanować w czasie przygotowanie towarów dla odbiorców, zakończone wystawieniem dokumentów sprzedaży, bądź przesunięcia do innego magazynu nie objętego systemem mapy magazynu. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi ILS (logistyczna szafa automatyczna), czytniki kodów kreskowych. 10. Produkcja System wspomagania zarządzania produkcją. Jest to moduł wspomagający zarządzanie produkcją oraz zamówieniami klientów. Program pozwala użytkownikowi na pełną obsługę cyklu od momentu zapytania ofertowego od Klienta, poprzez kompleksową obsługę dokumentową procesu produkcyjnego, aż do zejścia wyrobu gotowego na magazyn sprzedaży. Kompleksowa baza informacji o elementach produkcji: surowce, produkty, narzędzia, pracownicy, środki trwałe, czynności. Rozbudowana możliwość opisywania produktów, surowców, maszyn oraz narzędzi. Park maszynowy ze bieżącymi informacjami pobieranymi z ewidencji pracy oraz możliwością rejestrowania/planowania remontów, przeglądów i awarii. System zarządzania surowcami z szybkim dostępem do dostawców wybranego surowca, określaniem stanów minimalnych i generowaniem zamówień w przypadku przekroczenia stanu minimalnego danego surowca. Dostęp do informacji o aktualnych stanach magazynowych (wraz z informacjami o obiegu wybranych produktów/surowców oraz położeniem na miejscach magazynowych) w powiązaniu do numerami partii wyrobów lub surowca. Moduły umożliwiające rejestrację dokumentów w odniesieniu do kontrahentów (Zapytania, Oferty Cenowe, Zamówienia). W module zamówień kontrahentów możliwość generowania indywidualnych Zleceń Produkcyjnych lub Kompletacji Magazynowych według informacji o stanach magazynowych. Możliwość budowania różnych typów technologii: liniowa lub rozgałęziona, o dwustopniowym rozróżnieniu: dla grup wyrobów oraz produkcji indywidualnej. Technologia jest również opisywana odpowiednimi parametrami uwidocznionymi w systemie. System numerów partii oparty o wystawiane Zlecenia Produkcyjne/Usługowe i Realizacje Zleceń Produkcyjnych. System rozliczeń, pozwalający rejestrować pełen zbiór danych, związanych z wykonaną przez pracownika lub maszynę czynnością w określonym gnieździe produkcyjnym. Wspieranie kooperacji na podstawie wcześniej, odpowiednio skonstruowanej technologii lub Zleceń Usługowych. Rozbudowany system raportowania, pozwalający generować wydruki z każdej ewidencji, jak również pakiet zbiorczych raportów, pozwalających ocenić pracę całego działu produkcyjnego.

5 Możliwość współpracy, w zakresie wymiany i pobierania informacji, z maszynami obsługiwanymi systemem komputerowym, jak np.: Linie Obróbki Cieplnej, Maszyny Wytrzymałościowe. Przechowywanie informacji oraz niemal pełne dostosowanie do normy branży motoryzacyjnej ISO/TS w zakresie dostępu do historii wytworzonych wyrobów gotowych. 11. Sklep/Katalog internetowy System MerSoft może być zintegrowany z naszym sklepem internetowy. Dzięki temu klient otrzymuje proste narzędzie do składania zamówień. Wygląd sklepu może być dowolnie konfigurowalny.

System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace.

System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace. Szanowni Państwo, Firma Systemy Informatyczne SYKOM działa na rynku usług informatycznych nieprzerwanie od 1987 roku. Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstw, w tym dostarczanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP systemy informatyczne MSP Spółka od ponad 24 lat działa na rynku producentów systemów informatycznych, dostarczając rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie całą firmą. Specjalnie z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo