Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%"

Transkrypt

1 Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,30 8,70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 0,00 50,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,16 0,00 95,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 0,00 49,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 305, , ,14 0,00 41,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 0,00 16,23% 4260 Zakup energii , , ,75 0,00 29,84% 4270 Zakup usług remontowych , , ,31 0,00 13,14% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,43 0,00 4,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 900,00 347,89 347,89 0,00 38,65% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,64 0,00 40,70% 4430 Różne opłaty i składki , , ,58 0,00 80,09% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 76,17% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 0, ,30 0,31%

2 Wydatki str Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,25 0,00 94,98% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 800, , ,91 0,00 54,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 235,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,34 0,00 99,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,81 7,88% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , ,81 8,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 0,00 25,58% 4270 Zakup usług remontowych , , ,55 0,00 57,62% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 0,00 20,11%

3 Wydatki str Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 0,00 25,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000, , ,00 0,00 45,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 0, ,12 31,33% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 139,69 0,00 139,69 0,01% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,10 5,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 23,86% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 13,71% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , , ,10 4,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 500,00 793,11 793,11 0,00 31,72% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, , ,61 0,00 35,29% 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 468,00 468,00 0,00 26,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 0, ,10 1,71% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,07 0,00 19,15% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,07 0,00 19,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,07 0,00 21,03% Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 36,53% Urzędy wojewódzkie , , ,06 0,00 41,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 0,00 36,07%

4 Wydatki str Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900, , ,00 0,00 67,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 0,00 48,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 322, , ,61 0,00 48,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 273,61 273,61 0,00 10,52% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 53,49% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, , ,00 0,00 76,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 500,00 815,60 815,60 0,00 54,37% Rady gmin , , ,41 0,00 36,32% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 39,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,41 0,00 17,18% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, , ,00 0,00 86,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Urzędy gmin , , , ,00 36,46% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 450,00 450,00 0,00 22,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 0,00 36,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 0,00 75,41% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,00 0,00 58,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,73 0,00 36,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,71 0,00 28,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 0,00 47,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,91 0,00 32,26% 4260 Zakup energii , , ,58 0,00 37,97%

5 Wydatki str Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 690,00 690,00 0,00 12,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 50,20% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,30 0,00 21,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 659,88 659,88 0,00 16,50% 4430 Różne opłaty i składki 9 500, , ,01 0,00 63,22% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 78,56% 4480 Podatek od nieruchomości 910,00 901,00 901,00 0,00 99,01% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 550,00 250,00 250,00 0,00 45,45% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 9 000, , ,76 0,00 89,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 4,20% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,08 0,00 45,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,68 0,00 57,40% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,40 0,00 38,46% Pozostała działalność , , ,00 0,00 13,75% Dotacje celoweprzekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2339 podstawie porozumień między jednostkami 5 464,13 0,00 0,00 0,00 0,00% samorzadu terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 37,80% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 Wydatki str URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 728,38 728,38 0,00 6,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 095,00 639,00 639,00 0,00 10,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335,00 639,00 639,00 0,00 47,87% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 5 399,00 89,38 89,38 0,00 1,66% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,70 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455,80 89,38 89,38 19,61% 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 0,00 0,00 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,34 29,45% Komendy wojewódzkie Policji 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , , , ,34 29,66% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,33 0,00 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 Wydatki str Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 51,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 0,00 58,61% 4260 Zakup energii 6 700, , ,28 0,00 97,84% 4270 Zakup usług remontowych , , ,95 0,00 57,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0,00 27,63% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 89,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 609,84 609,84 0,00 38,12% 4430 Różne opłaty i składki , , ,63 0,00 90,27% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych , ,34 0, ,34 3,32% do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,14 0,00 29,37% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,14 0,00 29,37% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , , ,14 0,00 29,37% samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

8 Wydatki str OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,95 46,41% Szkoły podstawowe , , , ,95 43,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,04 0,00 48,27% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,72 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 0,00 47,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,63 0,00 98,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 0,00 50,47% Składki na Fundusz Pracy , , ,61 0,00 39,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 0,00 48,72% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , , ,99 0,00 16,53% 4260 Zakup energii , , ,80 0,00 55,82% 4270 Zakup usług remontowych ,00 480,00 480,00 0,00 0,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 80,00 80,00 0,00 3,20% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,78 0,00 56,58% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, , ,17 0,00 39,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,15 0,00 48,02% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 91,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,95 3,88% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,00 47,25% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,61 0,00 48,26%

9 Wydatki str. 9 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,60 0,00 49,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,56 0,00 43,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,60 0,00 99,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 0,00 49,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 216, , ,86 0,00 46,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 901,00 901,00 0,00 9,01% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 409,08 409,08 0,00 6,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% Przedszkola , , , ,00 50,99% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,55 0,00 39,47% terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,16 0,00 43,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,06 0,00 52,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 0,00 51,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,61 0,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,36 0,00 51,05%

10 Wydatki str Składki na Fundusz Pracy 8 919, , ,49 0,00 42,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,87 0,00 17,30% 4220 Zakup środków żywności , , ,54 0,00 57,04% 4260 Zakup energii 5 000, , ,63 0,00 55,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 80,00 80,00 0,00 16,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,97 0,00 30,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 265,73 265,73 0,00 26,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 685,24 685,24 0,00 45,68% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 86,10% Gimnazja , , ,48 0,00 45,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,43 0,00 50,70% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,08 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,08 0,00 47,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,59 0,00 98,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,25 0,00 48,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,15 0,00 38,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 0,00 48,16% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 500,00 557,35 557,35 0,00 8,57% 4260 Zakup energii , , ,42 0,00 38,42% 4270 Zakup usług remontowych , , ,20 0,00 8,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 410,00 410,00 0,00 41,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,21 0,00 33,17%

11 Wydatki str Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 444,38 444,38 0,00 34,18% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 565,58 565,58 0,00 28,28% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 85,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dowożenie uczniów do szkół , , ,64 0,00 49,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 53,23% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 0,00 49,28% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,35 0,00 48,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 0,00 44,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,32 0,00 96,26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 0,00 47,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 841, , ,08 0,00 47,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,77 0,00 47,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, , ,26 0,00 32,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 406,48 406,48 0,00 27,10% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,17 0,00 31,44% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 48,00 48,00 0,00 9,60% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 251, , ,00 0,00 85,70% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0,00 21,23% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 21,23% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,38 0,00 51,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,75 0,00 45,71%

12 Wydatki str Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 0,00 99,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 0,00 54,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 697, , ,51 0,00 37,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 0,00 30,41% 4220 Zakup środków żywności , , ,84 0,00 56,22% 4260 Zakup energii , , ,91 0,00 80,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, , ,41 0,00 43,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 762,08 762,08 0,00 50,81% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,42 0,00 44,29% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000, , ,56 45,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 54,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 55,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 061, , ,74 54,28% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,24 0,00 63,14%

13 Wydatki str Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 000, , ,92 58,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,69 63,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,07 63,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 982, , ,56 63,15% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpis na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,60 0,00 9,95% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,60 0,00 41,92% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 77,21 77,21 0,00 9,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 11,03 11,03 0,00 7,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,11 0,00 68,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 0,00 14,25% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 42,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 568,54 568,54 0,00 56,85%

14 Wydatki str Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,23 0,00 49,16% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Domy pomocy społecznej , , ,79 0,00 40,41% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,79 0,00 40,41% terytorialnego Rodziny zastępcze 1 500,00 600,00 600,00 0,00 40,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 500,00 600,00 600,00 0,00 40,00% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny , , ,99 0,00 49,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 47,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 120, , ,21 44,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 830,00 367,58 367,58 44,29%

15 Wydatki str. 15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05% Świadczenia wychowawcze , , ,23 0,00 41,66% 3110 Świadczenia społeczne , , ,30 0,00 41,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 15,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 552, , ,27 0,00 14,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 158,31 158,31 0,00 15,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 0,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,80 0,00 35,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500,00 824,50 824,50 0,00 32,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,24 0,00 68,01% społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,07 0,00 67,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,60 0,00 74,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 306, , ,00 0,00 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 93,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 322, , ,04 0,00 77,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 26,39 26,39 0,00 2,93% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 516,60 516,60 0,00 57,40% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 641, , ,00 0,00 75,02%

16 Wydatki str. 16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,92 0,00 56,15% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,92 56,15% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,91 0,00 29,42% 3110 Świadczenia społeczne , , ,91 0,00 29,42% Dodatki mieszkaniowe 4 000, , ,56 0,00 50,34% 3110 Świadczenia społeczne 4 000, , ,56 0,00 50,34% Zasiłki stałe , , ,80 0,00 43,64% 3110 Świadczenia społeczne , , ,80 0,00 43,64% Ośrodki pomocy społecznej , , ,59 0,00 49,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 0,00 46,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 0,00 44,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 380, , ,43 0,00 47,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , ,00 0,00 54,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 0,00 31,10% 4260 Zakup energii 1 500, , ,33 0,00 72,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, , ,74 0,00 82,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 458,31 458,31 0,00 11,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000, , ,90 0,00 23,67%

17 Wydatki str Odpisy na ZFŚS 6 594, , ,00 0,00 74,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 5 000, , ,49 0,00 83,65% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,80 0,00 25,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 537,30 537,30 0,00 11,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 26,90% Pozostała działalność , , ,40 0,00 57,61% 3110 Świadczenia społeczne , , ,40 0,00 57,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,00 81,00 81,00 50,94% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,74 0,00 50,72% Świetlice szkolne , , ,49 0,00 47,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 450, , ,90 0,00 79,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 0,00 44,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 050, , ,86 0,00 83,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 0,00 43,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 223, , ,45 0,00 42,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 557,00 838,10 838,10 0,00 32,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 420,25 420,25 0,00 35,02% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 917, , ,00 0,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,59 0,00 46,70% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 4 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 386,64 386,64 0,00 38,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 0,00 56,92%

18 Wydatki str Składki na ubezpieczenia społeczne 3 464, , ,92 0,00 55,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 495,00 284,30 284,30 0,00 57,43% Pomoc materialna dla uczniów , , ,66 0,00 67,42% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów , , ,66 0,00 82,65% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 3 000, , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000, , ,00 0,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,79 36,24% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,85 35,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,18 0,00 48,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, , ,13 0,00 94,52% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,73 0,00 52,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 320, , ,73 0,00 52,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 0,00 21,19% 4260 Zakup energii , , ,29 0,00 41,98% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,74 0,00 45,55% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , ,67 0,00 50,27% 4430 Różne opłaty i składki , , ,36 0,00 66,31% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 76,17% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 0, ,85 32,99%

19 Wydatki str Gospodarka odpadami , , ,74 0,00 43,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 51,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 50,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 789,00 789,00 0,00 41,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 090,00 232,94 232,94 0,00 4,58% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 0,00 42,69% Oczyszczanie miast i wsi , , ,68 0,00 38,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 0,00 35,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400, , ,00 0,00 95,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 37,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 430,00 934,11 934,11 0,00 38,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,63 0,00 62,69% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 76,17% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, ,00 16,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0, ,00 16,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,94 29,30% 4260 Zakup energii , , ,03 0,00 35,51% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,98 0,00 31,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 0, ,94 2,27% Pozostała działalność , , ,16 0,00 44,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,94 0,00 61,83%

20 Wydatki str Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 49,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 0,00 50,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700, , ,94 0,00 36,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 24,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 910, , ,63 0,00 65,96% 4260 Zakup energii , , ,59 0,00 89,64% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,87 0,00 29,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 61,80 61,80 0,00 6,18% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 221,50 221,50 0,00 11,08% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 470, , ,00 0,00 78,28% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500, , ,55 0,00 64,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 0,00 0,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,19 0,00 43,68% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,50 0,00 39,37% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 0,00 55,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500,00 500,00 0,00 4,17% 4260 Zakup energii 2 000,00 394,60 394,60 19,73% 4300 Zakup usług pozostałych 6 573,00 405,90 405,90 6,18% 4430 Różne opłaty i składki 1 280,00 462,00 462,00 36,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Biblioteki , , ,00 0,00 58,52%

21 Wydatki str. 21 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 0,00 58,52% Pozostała działalność , , ,69 0,00 29,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 845,00 838,03 838,03 0,00 45,42% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,66 0,00 29,08% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,03 0,00 36,68% Obiekty sportowe 3 600, , ,00 0,00 33,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,03 0,00 36,87% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 0,00 50,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 592,03 592,03 3,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00% Razem : , , , ,29 35,35% Dział , ,98 40,72% dział , ,09 51,27% do dz , ,24 49,21% Dział , ,04 49,41% Razem : #DZIEL/0!

22 Wydatki str. 22 Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie % wykonania wydatków OGÓŁEM REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 roku , ,59 35,35% z tego: 1. Wydatki bieżące , ,30 47,33% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne , ,35 48,77% b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 49,37% c) dotacje na zadania bieżące , ,71 45,98% d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 e) wydatki na obsługę długu , ,14 29,37% f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,13 0,00 2. Wydatki majątkowe , ,29 8,61% w tym: a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne , ,29 8,61% z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 139,69 0,00%

23 Wydatki str. 23 ZESTAWIENIE ZBIORCZE 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,30 11,57% 600 Transport i łączność , , , ,81 7,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,10 5,97% 710 Działalność usługowa , , ,07 0,00 19,15% 750 Administracja publiczna , , , ,00 36,53% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 728,38 728,38 0,00 6,34% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,34 29,45% 757 Obsługa długu publicznego , , ,14 0,00 29,37% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , ,95 46,41% 851 Ochrona zdrowia , , ,60 0,00 9,95% 852 Pomoc społeczna , , ,23 0,00 49,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,74 0,00 50,72% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,79 36,24% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,19 0,00 43,68% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,03 0,00 36,68% Razem : , , , ,29 35,35%

24 Wydatki str. 24 Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za I półrocze 2016r. Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,34 0,00 98% Pozostała działalność , , ,34 0,00 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 235,55 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,34 99,64% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 53,85% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,46 51,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , ,00 52,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 451,54 451,54 71,67% 4300 Zakup usług pozostałych 2 328, , ,00 55,84%

25 Wydatki str. 25 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 728,38 728,38 0,00 6,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 095,00 639,00 639,00 0,00 10,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335,00 639,00 639,00 47,87% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399,00 89,38 89,38 0,00 2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,70 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455,80 89,38 89,38 19,61% 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278,28 0,00 0,00 0,00 0,00% Gimnazja ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,08 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207,92 0,00 0,00 0,00 0,00%

26 Wydatki str POMOC SPOŁECZNA , , ,66 0,00 50,34% Świadczenia wychowawcze , , ,23 0,00 41,66% 3110 Świadczenia społeczne , , ,30 0,00 41,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 15,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 552, , ,27 0,00 14,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 158,31 158,31 0,00 15,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 0,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,80 0,00 35,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500,00 824,50 824,50 0,00 32,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,03 0,00 68,34% społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,07 67,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,60 85,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 660, , ,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,74 97,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 922,00 806,93 806,93 87,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 26,39 26,39 6,60% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 258,30 258,30 86,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 821,00 821,00 75,05% Szkolenia pracowników niebedących członkami 4700 korpusu złużby cywilnej 400,00 0,00 0,00 0,00%

27 Wydatki str Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 904, , ,40 0,00 83,82% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 904, , ,40 83,82% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 45,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 45,47% Pozostała działalność 159,00 81,00 81,00 0,00 50,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,00 81,00 81,00 50,94% Ogółem zadania zlecone , , ,38 0,00 50,60%

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00 Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009r. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w zł,gr Klasyfikacja Plan po Przew, Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmianach wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo