Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wdział lektrczn Katedra Automatki i lektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratorjnch z przedmiotu TCHNIKA CFROWA TSC Ćwiczenie Nr CFROW UKŁAD KOMUTACJN Opracował dr inż. Walent Owieczko BIAŁSTOK

2 Spis treści instrukcji. Cel ćwiczenia.... Informacje wstępne Cfrowe układ komutacjne.. 4 tap i narzędzia projektowania układów w sstemie Max+plus II 7 5. Wbór układu i przpisanie sgnałów Programowanie układu 7 7. Cznności przgotowawcze Przebieg ćwiczenia 8 9. Sprawozdanie i forma zaliczenia ćwiczenia Literatura.. 9. CL ĆWICZNIA Zapoznanie się z możliwościami funkcjonalnmi, strukturą wewnętrzną cfrowch układów komutacjnch oraz nabcie umiejętności projektowania i realizacji układów kombinacjnch w strukturach programowalnch.. INFORMACJ WSTĘPN Układ logiczne, w którch aktualn stan wjść jest funkcją bieżącego stanu wejść nazwam układami kombinacjnmi. W ogólnm przpadku układ kombinacjn można przedstawić w postaci wielobiegunnika o n wejściach i m wjściach (rs. -). x x x n m Rs. -. Ogóln model układu kombinacjnego Działanie UK polega na przetwarzaniu w i-tm odcinku czasu każdej z możliwch kombinacji stanów wejść ze zbioru w jedną i tlko jedną kombinację stanów wjść ze zbioru, któremu odpowiada zespół m funkcji przełączającch. = F(), gdzie = {,,..., N- } - zbiór N stanów wejść (N n ); i = (x, x,..., x n ) - słowo wejściowe o n zmiennch wejściowch;

3 = {,,..., M- } - zbiór M stanów wjść (M m ); i = (,,..., m ) - słowo wjściowe o m zmiennch wjściowch; F = {f,f,..., f m } - zbiór funkcji, taki że j = f j (x, x,..., x n ), j =..m Funkcją przełączającą nazwam funkcję przporządkowującą każdej z możliwch kombinacji wartości zmiennch logicznch (argumentów funkcji) wartość binarną funkcji ze zbioru {, } j = f j (x, x,..., x n ) gdzie x, x,..., x n - argument funkcji; j {,} - wartości funkcji. Funkcję przełączającą można przedstawić za pomocą tablic wartości funkcji (tablic prawd) tablic Karnaugh a w postaci zbiorów F i F lub F i F, gdzie F = { F() = }, F = { F() = }, F = { F() = }. CFROW UKŁAD KOMUTACJN Multiplekser układ do przesłania informacji binarnej na wjście z wbranego wejścia danch, którego numer w kodzie NB określa k-bitow adres A A A 7 A A A AAA x x x Rs. -. Struktura wewnętrzna, smbol i tablica prawd multipleksera 8 z wejściem odblokowującm

4 Realizacja funkcji logicznch na multiplekserach Prz użciu MU może bć zrealizowana tlko jedna funkcja o liczbie zmiennch (x, x,... x n ) większej lub równej liczbie wejść adresowch (n k). Sposób wkorzstania multiplekserów zależ od liczb argumentów funkcji i liczb wejść adresowch multipleksera.. Przpadek, gd n = k Wszstkie zmienne (x, x,... x n ) podajem na wejścia adresowe, zaś na odpowiadające im wejścia informacjne wartości funkcji ( lub ) zgodnie z jej opisem. Przkład - Przedstawić realizację na MU-adr. funkcji w postaci ( a,b,c ) = [,, 7 ] Vcc 7 (a,b,c) A A A a b c Rs. -. Realizacji funkcji trzech zmiennch z wkorzstaniem multipleksera 8. Przpadek, gd n > k Część zmiennch (x, x,... x n ) podajem na wszstkie wejścia adresowe, zaś na odpowiadające adresom wejścia danch sgnał ( funkcje cząstkowe ) zależne od pozostałch zmiennch, realizowane prz użciu bramek. Metod realizacji. Metoda siatek Karnaugh a Tablicę Karnaugh'a przekształca się tak, ab jej wiersze (kolumn) bł opisane włącznie zmiennmi funkcji adresującmi multiplekser. Wted wiersze (kolumn), opisane dziesiętnie zgodnie z wagami wejść adresowch, odpowiadają poszczególnm wejściom informacjnm MU. Funkcje cząstkowe wznacza się dokonując sklejeń tlko wewnątrz pojednczch wiersz (kolumn) tablic Karnaugh'a. Przkład - Przedstawić realizację na MU-adr. funkcji w postaci (a,b,c,d)=σ[,,5,6,,(,4,9,4)] 4

5 abc\d - i V c c - d d d (a,b,c,d) - A A A - a b c Rs. -4. Realizacji funkcji czterech zmiennch z wkorzstaniem multipleksera 8. Metoda quasi-optmalnego wboru zmiennch Na podstawie analiz minimalnch postaci funkcji APN lub KPN określa się ilość wstąpień poszczególnch zmiennch (zmienne w postaci afirmacji i negacji traktuje się równoważnie). Na wejścia adresowe multipleksera podaje się te zmienne, które mają największą ilość wstąpień. Funkcje cząstkowe na poszczególnch wejściach informacjnch multipleksera, określa się podstawiając do APN lub KPN wartości zmiennch adresowch. Przkład - Przedstawić na MU-adr. realizację funkcji w postaci (a,b,c,d) = Σ[,,,4,5,6,,] Minimalna postać APN funkcji = ac + ad + abc Liczb wstąpień zmiennch a -, b -, c -, d - Stosując multiplekser 4, funkcje cząstkowe powstaną z obu zmiennch b i d = (,b,,d ) = = (,b,,d ) = = (,b,,d ) = d = (,b,,d ) = b b) b d (a,b,c,d) Vcc A A Rs. -5. Wkorzstanie multipleksera 4 do realizacji funkcji (a,b,c,d). a c 5

6 Demultiplekser Demultiplekser (D) jest układem o działaniu odwrotnm do multipleksera. Posiada wejście danch, k wejść adresowch oraz N = k wjść. D może bć wposażon w wejścia sterujące (odblokowujące). 7 A A A x x x A A A A A A Rs. -6. Struktura wewnętrzna, smbol i tablica demultipleksera 8 Wmuszając na wejściu danch demultipleksera stał sgnał logiczn ("" lub " ) i traktując wejścia adresowe jako wejścia kodu n-bit. kodu, uzskuje się układ dekodera (DK) NB z N. Realizacja funkcji logicznch na demultiplekserach/dekoderach Na jednm D/DK można zrealizować zespół funkcji w postaciach kanonicznch (KPS lub KPI). W przpadku D/DK z wjściami zanegowanmi, realizacja KPS (Σ) sprowadza się do podania na wejścia NAND sgnałów z wjść D/DK o numerach odpowiadającch składnikom funkcji. W przpadku KPI (Π) dla wjść zanegowanch stosujem bramki AND, podając sgnał wjściowe D/DK odpowiadające cznnikom funkcji. Przkład -4 ( a, b, c) = [,,7] ( a,b,c ) = [, 4, 6] 6

7 "" A B C a b c (a,b,c) (a,b,c) Rs. -7. Realizacja funkcji logicznch na demultiplekserze o wjściach prostch. 4. TAP I NARZĘDZIA PROJKTOWANIA UKŁADÓW W SSTMI CAD Tworzenie projektu - edtor tekstow (Text ditor) - edtor graficzn (Graphic ditor) - edtor przebiegów czasowch (Waveform ditor) - edtor smboli (Smbol ditor) - edtor planu zasobów (Floorplan ditor) Przetwarzanie projektu kompilator (Compiler) Werfikacja projektu (Project Verification) Smulator (Simulator) - edtor przebiegów czasowch (Waveform ditor) - analizator czasow (Timing Analzer) Programowanie układów (Device Pogramming) - programator (Programmer) 5. WBÓR UKŁADU I PRZPISANI SGNAŁÓW Wbór układu menu Assign>Device na pasku zadań. W wświetlonm oknie dokonujem wboru rodzin i tpu układu. Prz użciu edtora Floorplan ditor (uruchamia się z managera lub ikoną z paska zadań) dokonujem przpisania sgnałów I/O do fizcznch wprowadzeń układu. Dwa sposob prezentacji sgnałów I/O i wprowadzeń dołączonch do końcówek MC z widokiem na bloki logiczne (LAB), dołączonch do wprowadzeń układu z widokiem na obudowę. Przełączenie międz widokami wbór jednej z opcji Laout>Device View, Laout>LAB View lub podwójnm kliknięciem lewm przciskiem msz. Samodzielne przporządkowanie sgnałów I/O wbranm wprowadzeniom Opcją Laout>Current Assignments Floorplan odłączam wcześniej przporządkowane sgnał I/O, Samodzielnie przporządkowujem sgnał I/O (dołączanie sgnałów w każdm ze sposobów prezentacji układu odbwa się tak samo, np. poprzez przeciąganie mszą nazw sgnału do zadanego wprowadzenia). 7

8 Podgląd zasobów logicznch zajmowanch przez wskazan sgnał I/O i równania wgenerowane przez kompilator do realizacji tego sgnału menu Laout>Report File quation Viewer lub z pliku z raportem kompilacji. Uwaga!!! Po wbraniu docelowego układu i przpisaniu sgnałów projekt należ poddać powtórnej kompilacji. 6. PROGRAMOWANI UKŁADU Obsługę programatora umożliwia program Programmer (uruchamian z managera lub ikoną na pasku zadań). Zmiana konfiguracji opcji sprzętowch programatora w menu Options>Hardware Setup... Programator Bte-Blaster (f-m Altera), wkorzstuje interfejs JTAG, któr łącz sstem MA+Plus II z zaprogramowanm układem poprzez port równoległ PC. Programowanie odbwa się za pośrednictwem modułu programatora. Programator (Programmer) tworz sekwencje elektrcznch sgnałów programującch fizczne struktur na podstawie zbiorów, wgenerowanch przez kompilator. Funkcje programatora - programowanie; - werfikacja; - odcztwanie zawartości (examine); - badanie stanu zaprogramowania (blank-check); - testowanie funkcjonalne układu. Otwarcie okna programatora powoduje automatczne załadowanie zbioru programującego. Konfiguracja JTAG-a do obsługi kaskadowego połączenia różnch układów menu Programmer>JTAG>Multi-Device JTAG Chain Setup. Konfiguracja układów FL opcja FL>Multi-Device JTAG Chain Setup SRAM. 7. CZNNOŚCI PRZGOTOWAWCZ Przed przstąpieniem do wkonania ćwiczenia, student powinien - szczegółowo zapoznać się z instrukcją, - zapoznać się z wkorzstwanmi w ćwiczeniu aplikacjami, w szczególności dotczącmi wboru układu, przpisania sgnałów do poszczególnch wprowadzeń oraz programowania układu, - powtórzć zasadę działania cfrowch bloków komutacjnch, - powtórzć sposob realizacji funkcji przełączającch z wkorzstaniem bramek oraz bloków funkcjonalnch tpu MU, D/DK, pamięci RAM, - przedstawić rozwiązanie zadań podanch przez prowadzącego. 8. PRZBIG ĆWICZNIA W trakcie realizacji ćwiczenia studenci wkorzstują poznane w ćwiczeniu nr. i aplikacje oraz narzędzi programowe sstemu Max+Plus II lub Quartus II. 8

9 . Uruchamiam sstem i dokonujem edcji projektu.. Przeprowadzam kompilację projektu (menu Compiler>Processing, uaktwniona opcja Timing SNF xtractor - w przpadku czasowej lub opcja Functional SNF xtractor - w przpadku funkcjonalnej).. Uruchamiam edtor przebiegów czasowch (Waveform ditor) i tworzm wmuszenia do smulacji. 4. Z menu Assign >Device dokonujem wboru układu. 5. Dokonujem przpisania sgnałów I/O do wprowadzeń układu (edtor Floorplan ditor) 6. Przeprowadzam powtórną kompilację projektu (uaktwniona opcja Timing SNF xtractor). 7. Uruchamiam smulator-analizator czasow i określam czas propagacji sgnałów pomiędz zadanmi węzłami. 8. Uruchamiam programator (Programmer) z managera lub ikoną na pasku zadań. 9. Sprawdzam poprawność działania zaprogramowanego układu..wświetlam plik raportu (Raport File) i analizujem wniki.. Sporządzam sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia. 9. SPRAWOZDANI I FORMA ZALICZNIA ĆWICZNIA Ocenie podlegają cznności zarówno etapu przgotowawczego jak i etapów edcji, smulacji i realizacji projektu w strukturze programowalnej. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest poprawn przebieg smulacji i działanie zaprogramowanego układu na stanowisku laboratorjnm, przedstawienie wszstkich etapów sntez układów w postaci protokołu oraz wkazanie się niezbędną wiedzą z zakresu wkonwanego ćwiczenia. Protokół powinien zawierać temat i cel ćwiczenia, treść wkonwanch zadań, kolejne etap sntez, schemat projektowanch układów, wniki smulacji i realizacji projektów oraz wnioski.. LITRATURA. L. Grodzki, W. Owieczko Podstaw techniki cfrowej, 6. Barski M., Jędruch W. Układ cfrowe. Podstaw projektowania i opis w jęzku VHDL. PGd, Gdańsk 7. P. Zbsiński, J. Pasierbiński Układ programowalne pierwsze kroki. BTC, 4 4. Materiał pomocnicze strona internetowa firm Altera http//www.altera.com. 9

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zapoznanie się z oprogramowaniem narzędziowym TIA Portal dla paneli SIMATIC

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania. Kompilacja wykładów i książki Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych dr hab. inż. Witolda Byrskiego, prof. nadzw.

Podstawy sterowania. Kompilacja wykładów i książki Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych dr hab. inż. Witolda Byrskiego, prof. nadzw. Podstaw sterowania Kompilacja wkładów i książki Obserwacja i sterowanie w sstemach dnamicznch dr hab. inż. Witolda Brskiego, prof. nadzw. AGH Spis treści Sprzężenie zwrotne. Zadania kład reglacji...3.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH UKŁADÓW STEROWANIA Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept 1. Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE

ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE Komputerowe Metod Optki lab. Wdział Fizki, Politechnika Warszawska ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE Celem ćwiczenia jest zasmulowanie działania układów obrazującch w świetle monochromatcznm oraz przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan

Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan EMBEDDED TECHNOLOGY NEWS Nieperiodyczny biuletyn nowości technicznych dla partnerów handlowych QTTC Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan Spis treści Cześć teoretyczna 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych Zasad budowania prognoz ekonometrcznch Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 1. Wstęp POLITECHNIKA POZNAŃSKA Raport RB 016/02 Testowanie układów i pakietów cyfrowych metodą ścieŝki brzegowej wg IEEE 1491.1 (Interfejs JTAG) Zygmunt Kubiak INSTYTUT INFORMATYKI Piotrowo 3a, 60-965

Bardziej szczegółowo

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1 Wykorzystanie panelu operatorskiego rodziny SIMATIC HMI Basic Panels dr Włodzimierz Solnik, dr Zbigniew Zajda W poprzednim rozdziale przedstawiono przykład testujący wymianę danych w sieci Profibus DP

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH

MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 16-17.10.2000 MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo