Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020"

Transkrypt

1 Politechnika iałostocka Wydział Elektryczny Katedra utomatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TEHNIK YFROW 2 TS Ćwiczenie Nr 7 LIZNIKI INRNE FUNKJE LIZNIK LPM_ounter Opracował: dr inż. Walenty Owieczko IŁYSTOK 2013

2 Spis treści instrukcji 1. el ćwiczenia Klasyfikacja i parametry liczników Licznik LPM_ounter 3 4. Projektowanie liczników o zadanej pojemności zynności przygotowawcze Przebieg ćwiczenia Sprawozdanie i forma zaliczenia ćwiczenia Literatura EL ĆWIZENI Poznanie podstawowych parametrów, sposobów projektowania oraz zastosowań liczników dwójkowych. Funkcje konfigurowalnego licznika LPM_ounter. 2. KLSYFIKJ I PRMETRY LIZNIKÓW Licznik - układ cyfrowy służący do zliczania i pamiętania liczby zmian impulsów na wejściu zliczającym. Licznik może posiadać wejście wstępnego ustawiania stanu (wejście zerujące bądź wejścia do wpisywania niezerowego stanu początkowego). Pojemność licznika (długość cyklu, okres licznika) - maksymalna liczba różnych stanów licznika. Pojemność licznika określa liczba przerzutników N, a jej wartość P 2 N. Ze względu na długość cyklu, liczniki mogą być: o stałej długości cyklu o zmiennej długości cyklu Liczniki zliczające w kodzie N zwie się dwójkowymi, zaś w kodzie D - licznikami dziesiętnymi (dekadami). Licznik, w którym kolejne stany odpowiadają rosnącym wartościom liczb w danym kodzie - licznik zliczający w przód (licznik zliczający w górę, licznik następnikowy). Przy odwrotnym kierunku zliczania - licznik zliczający wstecz (licznik zliczający w dół). Wśród scalonych liczników występują także liczniki o przełączanym kierunku zliczania (tzw. liczniki rewersyjne). Ze względu na sposób reagowania na impulsy wejściowe liczniki dzieli się na synchroniczne i asynchroniczne. Liczniki synchroniczne impulsy zliczane podaje się na odpowiednie wejście informacyjne przerzutników, taktowanych sygnałem zegarowym. Zmiany sygnału zegarowego wyznaczają chwile jednoczesnych przełączeń wszystkich przerzutników licznika. W licznikach asynchronicznych impulsy zliczane podaje się na wejście taktujące przerzutnika. 2

3 Używany w laboratorium system projektowy D umożliwia stosowanie w projektach oprócz liczników ze standardowej serii 74xx również liczników parametryzowanych z biblioteki LPM (Library of Parametrized Module). Układy z tej biblioteki są zoptymalizowane pod względem wykorzystania zasobów sprzętowych układu programowalnego oraz umożliwiają dopasowanie bloków funkcjonalnych do konkretnego projektu. W bibliotece LPM znajduje się uniwersalny, parametryzowany licznik LPM_ounter. lok ten może być wykorzystywany zarówno w projekcie graficznym jak i w projekcie tekstowym (VHDL, HDL). Licznik LPM_ounter jest rekomendowany przez firmę ltera do wykorzystywania we wszystkich projektach. 3. LIZNIK LPM_ounter lok LPM_ounter jest licznikiem dwukierunkowym, z możliwością synchronicznego i asynchronicznego ładowania, zerowania, ustawiania oraz z możliwością pracy w trybie licznika modulo n. Maksymalna liczba bitów tego licznika wynosi 64. Licznik LPM_ounter ma możliwość ustawienia pojemności na cztery różne sposoby. Porty sterujące działaniem licznika w sposób synchroniczny mają nazwy zaczynające się literą s, natomiast porty sterujące w sposób asynchroniczny mają nazwy zaczynające się literą a. Symbol licznika używany w trybie graficznym jest przedstawiony na rysunku 1. Rys Symbol licznika LPM_ounter Po dwukrotnym kliknięciu w symbol licznika, pokazuje się okno z jego modelem w języku HDL. by przejść do okna konfiguracji, należy dwukrotnie kliknąć pole parametrów (w prawym górnym rogu symbolu LPM_ounter). 3

4 Okno konfiguracji przedstawiono na rys. 2. Rys Okno konfiguracji bloku LPM_ounter Pole Ports umożliwia konfigurację wejść i wyjść licznika. Można włączyć ( used ) lub wyłączyć ( unused ) poszczególne wejścia lub wyjścia układu. Możliwa jest negacja poszczególnych sygnałów ( inversion ) lub ustawienie stałych poziomów ( pattern ). Pole Parameters służy do ustawiania poszczególnych parametrów licznika. Po wybraniu wskaźnikiem parametru z przewijanej listy, jego nazwa pojawia się w polu Parametr Name i wówczas pożądaną wartość wpisujemy w polu Parametr Value. Wpis zatwierdzamy przyciskiem hange. Przycisk Help on LPM_OUNTER otwiera okno z pomocą w którym jest opis wszystkich parametrów. Tabele 1 4 zawierają podstawowe parametry liczników LPM_ounter, rodzaje wejść, wyjść oraz opis podstawowych funkcji. Tabela 1: Porty wejściowe licznika LPM_ounter Port: Wymagany: Opis: Komentarz: data[] Równoległe wejście danych Port wejściowy o szerokości LPM_WIDTH. Wykorzystywany z aload lub sload. 4

5 clock Tak Wejście sygnału taktującego. ktywne zbocze narastające. clk_en Wejście lock Enable. Zezwolenie na działanie w trybie synchronicznym. Domyślnie = 1 (zezwolenie aktywne). cnt_en Wejście ount Enable. lokuje zliczanie gdy jest poziom niski (0) bez wpływu na sload, sset oraz sclr. Domyślnie = 1 (nie blokuje). updown Steruje kierunkiem zliczania. High (1) = zliczanie w górę. Low (0) = zliczanie w dół. Domyślnie (1) zliczanie w górę. Jeśli parametr LPM_DIRETION jest użyty, port updown nie może być podłączony. Jeśli LPM_DIRETION nie jest użyty, obecność portu updown jest opcjonalna. cin arry-in to the low-order bit. Default = 1 (V). aclr Wejście asynchronicznego zerowania. Domyślnie = 0 (nieaktywne). Jeśli zostaną uzyte i wystąpią jednocześnie sygnały aset i aclr, wówczas wyłącznie sygnał aclr jest znaczący. aset Wejście asynchronicznego ustawiania. Domyślnie = 0 (nieaktywne). Ustawia wyjścia q[] na jedynki lub na wartość podaną parametrem LPM_VLUE. Jeśli zostaną uzyte i wystąpią jednocześnie sygnały aset i aclr, wówczas wyłącznie sygnał aclr jest znaczący. aload Wejście asynchronicznego ładowania. synchronicznie ładuje do licznika wartość podaną na wejściu data[]. Domyślnie = 0 (nieaktywne). Jeśli port aload jest użyty, także port data[] musi być podłączony. sclr Synchroniczne zerowanie. Zeruje licznik przy pierwszym zboczu narastającym sygnału taktującego. Domyślnie = 0 (nieaktywny). Jeśli oba wejścia sset i sclr są użyte i pojawią się na nich równocześnie sygnały, wówczas zadziała tylko sclr. sset Synchroniczne ustawianie. Ustawia licznik przy pierwszym zboczu narastającym sygnału taktującego. Domyślnie = 0 (nieaktywny). Ustawia na wyjściu Q[] wszystkie jedynki lub wartość podaną jako parametr LPM_SVLUE. Jeśli oba wejścia sset i sclr są użyte i pojawią się na nich równocześnie sygnały, wówczas zadziała tylko sclr. 5

6 sload Wejście synchronicznego ładowania. Ładuje do licznika wartość podaną na wejściu data[] przy pierwszym zboczu narastającym sygnału taktującego. Domyślnie = 0 (nieaktywny). Jeśli jest podłączony sload, to port data[] także musi być podłączony. Tabela 2: Porty wyjściowe licznika LPM_ounter Port: Wymagany: Opis: Komentarz: q[] Równoległe wyjście licznika Port wyjściowy o szerokości LPM_WIDTH. Port q[] lub co najmniej jeden z bitów eq[15..0] musi być podłączony. eq[15..0] cout Wyjście dekodera w kodzie 1zn (tylko 16 kolejnych wartości na wyjściu licznika) Wyjście przeniesienia z bitu MS (najbardziej znaczącego) lub przepełnienia przy zliczaniu z parametrem Modulus Port q[] lub eq[] musi być podłączony. Maksymalnie c bitów portu eq może być użyte (0 <= c <= 15). Gdy stan licznika wynosi c to wyjście etc jest w stanie wysokim. Wyjścia eq[15..0] są ustawiane asynchronicznie w stosunku do wyjść q[]. Można łatwo uzyskać licznik modulo x gdzie x wstawiamy jako parametr Moduluj, natomiast każde przepełnienie takiego licznika jest sygnalizowane na wyjściu cout. Tabela 3: Parametry licznika LPM_ounter Parametr Typ Wymagany Opis LPM_WIDTH Integer Tak Liczba bitów licznika, lub inaczej szerokość magistrali wyjściowej q[] i wejściowej data[] LPM_DIRETION String LPM_MODULUS Integer Kierunek zliczania. Wartości dozwolone: "UP" (w górę), "DOWN" (w dół), "UNUSED" (parametr nieużywany). Jeśli parametr LPM_DIRETION jest użyty, port updown nie może być podłączony. Gdy port updown nie jest podłączony, domyślną wartością parametru LPM_DIRETION jest "UP" (w górę). Maksymalna wartość na wyjściu licznika plus 1 (inaczej licznik modulo nn, gdzie nn to q[]max+1 lub nn to ilość stanów licznika). Jeśli zostanie załadowana do licznika wartość większa od parametru LPM_MODULUS, zachowanie licznika 6

7 będzie przypadkowe. LPM_VLUE Integer/ String Stała wartość ładowana podczas gdy wejście aset jest w stanie wysokim. Jeśli ta wartość jest większa od wartości wyspecyfikowanej w LPM_Modulus, działanie licznika jest przypadkowe. Parametr LPM_VLUE może być maksymalnie 32 bitowy. LPM_SVLUE Integer/ String Stała wartość ładowana podczas narastającego zbocza sygnału taktującego gdy wejście sset lub sconst jest w stanie wysokim. Parametr musi być użyty gdy wejście sconst jest podłączone. LPM_HINT String Pozwala na specyfikacje parametrów specyficznych dla układów ltery w projekcie VHDL. Domyślna wartość: "UNUSED". LPM_TYPE String Określa entity name w projektach VHDL. RRY_NT_EN String LWIDE_SLR String Parametr specyficzny dla układów ltery. Dostępne wartości: "SMRT", "ON", "OFF", or "UNUSED". Pozwala na propagację sygnału cnt_en w łańcuchu carry chain. W niektórych przypadkach, parametr RRY_NT_EN może mieć mały wpływ na szybkość działania licznika, więc może być konieczne wyłączenie tej funkcji ( OFF ). Wartością domyślną jest "SMRT". To zapewnia kompromis pomiędzy szybkością i zajętością struktury. Parametr specyficzny dla układów ltery. Dostępne wartości: "ON", "OFF" lub "UNUSED". Wartością domyślną jest "ON". Pozwala na zablokowanie rzutującego na cały L sygnału sclr własność układów rodziny FLEX Wyłączenie tej opcji zwiększa szanse na pełne wykorzystanie częściowo wypełnienych obszarów L, co skutkuje większą gęstością upakowania. 7

8 Tabela 4: Funkcje licznika LPM_ounter 4. PROJEKTOWNIE LIZNIKÓW O ZDNEJ POJEMNOŚI Projektowanie liczników o pojemności różnej od 2 N Sposoby skrócenia cyklu pracy licznika do wartości P < 2 N : poprzez odpowiednie zaprojektowanie licznika na pojedynczych przerzutnikach; poprzez dekodowanie stanu licznika odpowiadającego wymaganej pojemności i generowanie na tej podstawie sygnału zerującego licznik (metoda wykorzystywana przy stosowaniu liczników scalonych); poprzez rozłożenie wymaganej pojemności P licznika na czynniki proste. Licznik dwójkowy 7493 Układ 7493 zawiera dwójkę liczącą P = 2 (przerzutnik ) oraz licznik mod. 8 (przerzutniki, i D). Wyjście przerzutnika nie jest połączone z wejściem przerzutnika, który ma wyprowadzone na zewnątrz wejście impulsów zliczanych. Układ posiada wspólny obwód asynchronicznego zerowania, wyzwalany sygnałami = = 1. a) b) Q R 1 "1" "1" Q "1" "1" J Q J Q J Q J Q K Q R K Q R K Q R K Q R R 2 R 1 R 2 Rys Licznik dwójkowy 7493: a - symbol; b - struktura wewnętrzna. 8

9 Przykłady wykorzystania licznika 7493 Dokonując odpowiednich sprzężeń wyjść i wejść (bezpośrednio lub przy użyciu dodatkowych bramek) uzyskujemy liczniki o skróconym cyklu pracy. a) b) c) we we we Q Q Q Rys Przykłady skrócenia cyklu pracy licznika 7493: a - modulo 10; b - modulo 6; c - modulo 5 Łącząc kaskadowo układy 7493, uzyskamy licznik o pojemności P >16. Na rys. 5-6 przedstawiono dwa przykładowe warianty licznika mod. 80. a) b) we Q Q we Q Q Rys Przykłady kaskadowego łączenia układu 7493 w licznik modulo 80: a - dzielnik przez 16 i dzielnik przez 5; b - dzielnik przez 8 i dzielnik przez 10. W pierwszym z nich (a) wyzerowania obu liczników następuje przy zmianie stanu starszego licznika z 100 na 101. Zachodzi to gdy cały licznik zmienia swój stan z (79) na (80). W wariancie (b) pierwszy licznik wykorzystany jest jako dzielnik przez 8, zaś drugi jako dekada (dzielnik przez 10). W obu wariantach pominięto w jednym z układów 7493 dwójkę liczącą. Dekada 7490 Układ 7490 zwany dekadą liczącą, zawiera dwójkę liczącą P = 2 (przerzutnik ) oraz licznik mod. 5 (przerzutniki, i D). Układ ma wspólny obwód asynchronicznego zerowania, wyzwalany sygnałami ==1 oraz układ ustawiania stanu dekady na wartość 9 (1001), wyzwalany sygnałami S1=S2=1. 9

10 a) b) Q "1 J K S Q Q R J Q Q J K Q R K Q R "1 "1 "1 Q J K S Q Q R S1 S2 we we R 1 R 2 S 1 S 2 Rys Dekada 7490: a - symbol; b - struktura wewnętrzna Stosując odpowiednie sprzężenia wyjść z wejściami można uzyskać różne długości cyklu pracy licznika, podobnie jak w przypadku układu ZYNNOŚI PRZYGOTOWWZE Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia, student powinien: - zapoznać się z instrukcją, - przeanalizować struktury wewnętrzne oraz zasadę działania poszczególnych klas liczników w oparciu o wykresy czasowe. - przedstawić rozwiązania układowe zadań podanych przez prowadzącego. 6. PRZEIEG ĆWIZENI W trakcie realizacji ćwiczenia studenci wykorzystują poznane i opisane wcześniej aplikacje i narzędzia programowe. 1. Uruchamiamy system. Wprowadzamy plik źródłowy projektu. 2. Dokonujemy kompilacji i symulacji projektu. 3. Uruchamiamy edytor przebiegów wymuszeń na wejściu. 4. Dokonujemy wyboru przebiegów do symulacji przy ustalonej rozdzielczości (Options>Grid Size...) oraz całkowitym czasie symulacji (File>End Time...). 5. Przebiegiem wymuszającym może być sygnał okresowy lk, wywołany z poziomu menu (Edit>Overwrite...). 6. Przyciskiem Start w oknie dialogowym wywołanym ikoną na pasku zadań, uruchamiamy symulator programowy. 7. Sprawdzamy poprawność działania układu licznikowego, czasy narastania i opadania zboczy oraz czasy propagacji i weryfikujemy ewentualne błędy. 10

11 8. Ikoną na pasku zadań uruchamiamy symulator-analizator czasowy i dokonujemy analizy czasów propagacji sygnałów. 9. Przypisujemy sygnałom we/wy odpowiednie wyprowadzenia struktury programowalnej. 10. Uruchamiamy programator (Programmer) w celu realizacji projektu licznika w strukturze programowalnej. 11. Sprawdzamy poprawność działania zaprogramowanego układu i weryfikujemy ewentualne błędy. 7. SPRWOZDNIE I FORM ZLIZENI ĆWIZENI Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest poprawny przebieg symulacji i działanie zaprogramowanego układu na stanowisku laboratoryjnym, przedstawienie wszystkich etapów syntezy układów w postaci protokołu oraz wykazanie się niezbędną wiedzą z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Protokół powinien zawierać: temat i cel ćwiczenia, treść wykonywanych zadań, kolejne etapy syntezy, schematy projektowanych układów, wyniki symulacji i realizacji projektów oraz wnioski. 8. LITERTUR 1. L. Grodzki, W. Owieczko: Podstawy techniki cyfrowej, M. arski, W. Jędruch: Układy cyfrowe- podstawy projektowania i opis w języku VHDL, Gdańsk Skorupski.: Podstawy techniki cyfrowej, WKŁ, Materiały pomocnicze strona internetowa firmy ltera 11

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE ES1C420 300 Ćwiczenie Nr 2 KOMPILACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interfejsu USB w oparciu o programowalne układy logiczne (Field Programmable Gate Array)

Projektowanie interfejsu USB w oparciu o programowalne układy logiczne (Field Programmable Gate Array) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej raca inżynierska Jakub Moroń Mirosław Firlej kierunek studiów: fizyka techniczna kierunek dyplomowania: fizyka jądrowa rojektowanie interfejsu SB w oparciu o programowalne

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PAKIETU MULTISIM W DYDAKTYCE TECHNIKI CYFROWEJ

ZASTOSOWANIE PAKIETU MULTISIM W DYDAKTYCE TECHNIKI CYFROWEJ Krystyna Maria Noga Marcin Radwański Akademia Morska w Gdyni ZASTOSOWANIE PAKIETU MULTISIM W DYDAKTYCE TECHNIKI CYFROWEJ W artykule opisano podstawowe właściwości programu Multisim umożliwiające jego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Wersja 2.0.2 B Autor Z.Czujewicz. Strona 1

Sterownik sieciowy. Wersja 2.0.2 B Autor Z.Czujewicz. Strona 1 Sterownik sieciowy Sterbox.com.pl Wersja 2.0.2 B Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterbox.com.pl Spis treści Na skróty...3 1. Wersje urządzenia...3 2. Sposób podłączenia...3 2.1. Obudowa T na szynę 35mm (TS35)

Bardziej szczegółowo

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 INSTYTUT AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ HENRYK MROCZEK MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 ŁÓDŹ 1995 Spis treści 1.Charakterystyka ogólna 3 2.Opis budowy i działania 7 2.1 Architektura 7 2.2

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMPILATORA UKŁADÓW CYFROWYCH ACTIVE CAD Opis układów przy pomocy edytora schematów Opracował dr inż. Piotr Kawalec Warszawa, 2000 rok SPIS TREŚCI str. 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX1000 2. Tworzenie prostego programu w języku

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r.

Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r. Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 4.0 d Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r. Program Electronics Workbench 4.0 d jest profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 SZEREGOWE PRZETWORNIKI A/C - C/A Ćwiczenie 5 Opracował:

Bardziej szczegółowo

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: 33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. OK Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: wewnętrzną pamięć danych zewnętrzną pamięć danych pamięć programu.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3 BASCOM BASIC AVR Wersja 1.11.7.3 Opracowano na podstawie oryginalnego pliku pomocy programu BASCOM-AVR (wersja 1.11.7.3). Niektóre rysunki pochodzą z oryginalnego pliku pomocy oraz not katalogowych firmy

Bardziej szczegółowo

4. JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC 4.1. Wstęp. 4.2. Mapa pamięci sterownika rodziny SIMATIC S7-200 MOVB QB0,MB0

4. JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC 4.1. Wstęp. 4.2. Mapa pamięci sterownika rodziny SIMATIC S7-200 MOVB QB0,MB0 4. JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC 4.1. Wstęp W rozdziale 4 zostaną przedstawione charakterystyczne cechy metod programowania sterowników PLC, które ujęte są w normie IEC 1131. Omówiono tu metodę

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych 1 W każdym systemie mikroprocesorowym znajduje zastosowanie układ czasowy lub układ licznikowy Liczba liczników stosowanych w systemie i ich długość

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa Dodatkowe materiały na CD Domeną rasowych procesorów sygnałowych są zazwyczaj zaawansowane aplikacje, które wymagają dużych mocy obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Realizacja wizualizacji i sterownia fragmentem procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl INFORMACJE OGÓLNE O TC-Pro482xx, TC-Pro481xx...str 2 INSTALACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO TCSoft...str 5 OBSŁUGA PROGRAMU...str 5 OPIS

Bardziej szczegółowo

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna dr inż. Jarosław Sugier Ver. 11 1 Wiadomości ogólne Zintegrowane środowisko Xilinx ISE służy do wykonania wszystkich operacji związanych z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin...

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin... SPIS TREŚCI 1 Podstawowe wiadomości dotyczące sterowników SIMATIC S7-200 2 str 1 1 Podstawowe dane techniczne sterowników 2 str 1 2 Opis wskaźników stanu 3 str 1 3 Numeracja wejść/wyjść sterownika 4 str

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ARRAY 3400A 50 MHz Generator funkcji/ przebiegów arbitralnych

ARRAY 3400A 50 MHz Generator funkcji/ przebiegów arbitralnych Instrukcja obsługi ARRAY 3400A 50 MHz Generator funkcji/ przebiegów arbitralnych Cechy warsztatowe 10 standardowych rodzajów fal; wbudowany generator przebiegów arbitralnych: 14 bitów rozdzielczości, szybko

Bardziej szczegółowo