Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej Malbork tel/fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej Malbork tel/fax: RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Malbork, wrzesień 2008

2 S P I S T R E Ś C I Strona 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów i specjalności Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2008 roku według zawodów i specjalności Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni zarejestrowani na dzień roku według zawodów i specjalności Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 9 3. Analiza ofert pracy Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2008 roku wg rodzaju działalności Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2008 roku wg zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wnioski 17 Spis tabel 19 2

3 1. Wstęp Zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz z późn. zm.), jednym z zadań należących do samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie analiz i sprawozdań rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Polityka rynku pracy, aby funkcjonowała prawidłowo i sprawnie, wymaga w tej dziedzinie, odpowiedniego systemu informacyjnego. Stosowane m.in. przez powiatowe urzędy pracy sprawozdania są podstawowym źródłem informacji o poziomie i strukturze bezrobocia. Dane te jednak są niewystarczające do zapewnienia bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku. System edukacji powinien kształcić w zawodach i specjalnościach, na które występuje zapotrzebowanie na rynku pracy, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia, a nie do jego wzrostu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu szkół pod względem kierunków kształcenia, absolwenci zamiast zasilać rejestry powiatowych urzędów pracy, będą mogli podejmować zatrudnienie w firmach, które poszukują pracowników. Zatem opracowując raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych widzimy wiele możliwości, które pomogą w osiągnięciu tego celu. Osoby młode stojąc przed wyborem szkoły czy kierunku studiów będą miał jasny obraz na jakie zawody i specjalności jest największe zapotrzebowanie. Monitoring zawodów pomoże zbliżyć system edukacji zawodowej, strukturę i treść kształcenia do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Pozwoli na określenie kierunków i natężenia zmian, jakie zachodzą w strukturze kwalifikacyjno zawodowej oraz na określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zwiększając przez to efektywność organizowanych kursów. Stworzy podstawę ułatwiającą podejmowanie decyzji odnośnie rozmiarów, kierunków, treści zarówno kształcenia zawodowego, jak i dokształcania, organizowane przez ośrodki i organizacje dokształcające oraz poprzez urzędy pracy. Władze oświaty i dyrektorzy szkół być może dokonają wówczas korekty poziomu i struktury kształcenia. Opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2008 roku składa się z jednej części: diagnostycznej obejmuje analizę bezrobocia, ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2007 roku, które opracowano w oparciu o tabele wynikowe wygenerowane przy użyciu aplikacji SI SYRIUSZ. Tabele te przygotowane zostały na podstawie załączników do Sprawozdania MPiPS-01: Załącznik 2 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy, Załącznik 3 Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności. 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów i specjalności 2.1 Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2008 roku według zawodów i specjalności Wielkość napływu osób bezrobotnych do urzędu pracy wyrażona jest przez liczbę noworejestrujących się osób pozostających bez pracy. Poniższa analiza struktury osób bezrobotnych rejestrujących się w I półroczu 2008 roku została opracowana na podstawie zawodów i specjalności (kod sześciocyfrowy) Bezrobotni ogółem W I półroczu 2008 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku napłynęło osób bezrobotnych, z czego osoby posiadało zawód, a 919 zarejestrowano w tzw. grupie bez zawodu. W porównaniu do I półrocza 2007 roku ogólna liczba rejestrujących się bezrobotnych spadła o 253 osoby, tj. o 7,18%. Najwięcej osób w I półroczu 2008 r. rejestrowało się w następujących zawodach/specjalnościach (25 i wyżej): sprzedawca (522107) robotnik gospodarczy (914103) krawiec (743304) asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) (341902) ślusarz (722204) - 61 murarz (712102) - 60 kucharz (512201) - 49 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (932104) - 49 szwaczka (743604) - 46 technik mechanik (311502) - 45 mechanik samochodów osobowych (723105) - 42 pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń (723390) - 32 sprzątaczka (913207) - 32 rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej (zawód szkolny: rolnik) (613101) - 29 technik żywienia i gospodarstwa domowego (321402) - 28 technik rolnik (321208) - 26 przędzarz (743101) - 26 specjalista administracji publicznej (247901) - 25 technik hodowca zwierząt (321204) - 25 piekarz (741203)

5 2.1.2 Bezrobotne kobiety W I półroczu 2008 roku w PUP w Malborku zarejestrowało się kobiet (co stanowiło 54,88% ogółu noworejestrujących się bezrobotnych), z czego 564 kobiety zarejestrowano w grupie bez zawodu. W porównaniu do I półrocza 2007 roku liczba kobiet rejestrujących się w urzędzie wzrosła o 5 kobiet, tj. o 0,28%. Wśród bezrobotnych kobiet najwięcej osób zarejestrowało się w następujących zawodach (20 i wyżej): sprzedawca (522107) krawiec (743304) robotnik gospodarczy (914103) - 86 asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) (341902) - 86 szwaczka (743604) - 45 kucharz (512201) - 39 sprzątaczka (913207) - 32 przędzarz (743101) - 26 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (932104) - 24 rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej (zawód szkolny: rolnik) (613101) - 23 pracownik biurowy (zawód szkolny: Technik prac biurowych) (419101) Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W I półroczu 2008 roku w urzędzie pracy powiatu malborskiego zarejestrowało się 323 osoby bezrobotne do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (9,87% ogółu rejestrujących się w I półroczu 2008 roku), w tym 244 osoby bez zawodu. Tabela zawodów, w których rejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych do 12 Kod zawodu miesięcy od dnia ukończenia nauki w I półroczu 2008 r. Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych w I półroczu 2008 r. "247901" Specjalista administracji publicznej 13 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] "522107" Sprzedawca 6 "322404" Terapeuta zajęciowy 5 "214210" Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 2 "241914" Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu 2 "244104" Pedagog 2 "244401" Psycholog

6 "244505" Wychowawca w jednostkach penitencjarnych 2 "311502" Technik mechanik 2 "322401" Masażysta [zawód szkolny: Technik masażysta] 2 "512202" Kucharz małej gastronomii 2 "725190" Pozostali monterzy elektronicy Bezrobotni zarejestrowani na dzień roku według zawodów i specjalności Analiza struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec I półrocza 2008 roku została opracowana na podstawie zawodów i specjalności (kod sześciocyfrowy) Bezrobotni ogółem Według stanu na 30 czerwca 2008 roku w Powiatowy Urzędzie Pracy w Malborku zarejestrowanych było osób bezrobotnych. Wśród osób zarejestrowanych według stanu na roku: 23,99% stanowili bezrobotni nie posiadający zawodu (969 osób), 76,01% stanowili bezrobotni posiadający zawód (3 071 osób). W porównaniu z 2007 rokiem nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec I półrocza o 976 osób (o 19,46%). Tabela 2. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej osób bezrobotnych Kod zawodu w końcu I półrocza 2008 roku Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem % udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych "522107" Sprzedawca ,21 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 176 4,36 "914103" Robotnik gospodarczy 168 4,16 "743304" Krawiec 102 2,52 "913207" Sprzątaczka 75 1,86 "722204" Ślusarz 74 1,83 "743604" Szwaczka 70 1,73 "512201" Kucharz 65 1,61 "743101" Przędzarz 64 1,58 "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 56 1,39 "321208" Technik rolnik 53 1,31 "712102" Murarz 45 1,11 "311502" Technik mechanik 44 1,09 6

7 "512302" Kelner 43 1,06 "613101" Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] 40 0,99 "723105" Mechanik samochodów osobowych 37 0,92 "723390" Pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń 37 0,92 "611104" Rolnik upraw polowych 34 0,84 "321402" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 33 0,82 "321204" Technik hodowca zwierząt 31 0,77 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 30 0,74 "722304" Tokarz 26 0,64 "714101" Malarz budowlany 23 0,57 "513301" Opiekunka domowa 22 0,54 "741203" Piekarz 22 0,54 "712302" Stolarz budowlany 21 0,52 "247901" Specjalista administracji publicznej 20 0,50 "413103" Magazynier 20 0,50 "611190" Pozostali rolnicy produkcji roślinnej 20 0,50 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 20 0,50 "913206" Salowa 20 0,50 "916201" Robotnik placowy 20 0,50 Ogółem Bezrobotne kobiety Według stanu na 30 czerwca 2008 roku w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zarejestrowanych było kobiet (67,45% ogółu bezrobotnych), w tym 708 kobiet, które nie posiadały zawodu, co stanowiło 25,98% ogółu zarejestrowanych kobiet oraz kobiet, które posiadały zawód (74,02%) Liczba kobiet w porównaniu do końca I połowy 2007 roku spadła o 505 kobiet, tj. o 15,63%. Największy udział w liczbie bezrobotnych kobiet miały zawody przedstawione w poniższej tabeli (powyżej 30 osób). Tabela 3. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych kobiet w końcu I półrocza 2008 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotne kobiety % udział w ogólnej liczbie kobiet "522107" Sprzedawca ,07 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 167 6,13 "743304" Krawiec 100 3,67 7

8 "914103" Robotnik gospodarczy 85 3,12 "913207" Sprzątaczka 75 2,75 "743604" Szwaczka 69 2,53 "743101" Przędzarz 64 2,35 "512201" Kucharz 55 2,02 "512302" Kelner 41 1,50 "321208" Technik rolnik 38 1,39 "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 37 1,36 "613101" Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] 35 1,28 "611104" Rolnik upraw polowych 29 1,06 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 28 1,03 "321402" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 26 0,95 "321204" Technik hodowca zwierząt 24 0,88 "513301" Opiekunka domowa 22 0,81 "913206" Salowa 20 0,73 "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 17 0,62 "247901" Specjalista administracji publicznej 16 0,59 "343201" Księgowy [samodzielny] 16 0,59 "913204" Pomoc kuchenna 15 0,55 Ogółem Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu I półrocza 2008 roku zarejestrowanych było 126 osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (3,12% ogółu bezrobotnych), w tym 110 bezrobotnych bez zawodu i 16 osób z zawodem. zawodach: Osoby bezrobotne do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zarejestrowani byli w następujących specjalista administracji publicznej (247901) - 2 administrator baz danych (213101) - 1 inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami (214210) - 1 inżynier elektryk (214301) - 1 specjalista ochrony środowiska (222108) - 1 specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (241914) - 1 pozostali prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani (242990) - 1 pedagog (244104) - 1 technik informatyk (312102) - 1 8

9 handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] (341501) - 1 asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] (341902) - 1 eksploatator portu [zawód szkolny: Technik eksploatacji portów i terminali] (342203) - 1 sprzedawca (522107) - 1 pozostali elektromonterzy (724290) - 1 krawiec (743304) Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 30 czerwca 2008 roku w PUP w Malborku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy więcej niż 12 miesięcy, co stanowiło 32,52% ogółu zarejestrowanych osób. Wśród analizowanej grupy 110 osób nie posiadało zawodu, natomiast osoby zarejestrowane było z zawodem. Najwięcej osób zakwalifikowano do następujących zawodów (powyżej 10 osób): sprzedawca (522107) asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] (341902) - 71 robotnik gospodarczy (914103) - 62 sprzątaczka (913207) - 46 przędzarz (743101) - 37 krawiec (743204) - 33 szwaczka (743604) - 31 kelner (512302) - 24 technik rolnik (321208) - 22 ślusarz (722204) - 21 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (932104) - 21 kucharz (512201) - 20 rolnik upraw polowych (611104) - 15 mechanik samochodów osobowych (723105) - 14 pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] (419101) - 13 murarz (712102) - 13 technik mechanik (311502) - 12 technik hodowca zwierząt (321204) - 11 technik żywienia i gospodarstwa domowego (321402) - 11 opiekunka domowa (513301) - 11 fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] ) - 11 rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] (613101) - 11 pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń (723390)

10 3. Analiza ofert pracy W I półroczu 2008 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zgłoszono ofert pracy. Wg stanu na roku w rejestrze urzędu pracy pozostało 144 oferty pracy. W porównaniu do I półrocza 2007 r. liczba ofert pracy była wyższa o Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2007 roku według rodzaju działalności W I półroczu 2008 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sektorze usług 910 ofert, tj. 77,45% wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji PUP w Malborku. 262 oferty pracy, tj. 22,30% stanowiły oferty zgłoszone z przemysłu, natomiast z rolnictwa wpłynęły tylko 3 oferty (0,25%). Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności według sekcji PKD najwięcej ofert pracy zgłoszono: A). Usługi: Tabela 4. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2008 roku wg sekcji PKD (sektor usług) Sekcja PKD Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu % udział w ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy , ,34 Hotele i restauracje 63 5,36 Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 59 5, ,51 Edukacja 36 3,06 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 27 2,30 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 23 1,96 Pośrednictwo finansowe 6 0,51 Ogółem

11 B). Przemysł: Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2008 roku wg sekcji PKD (sektor przemysłu) Sekcja PKD Oferty pracy % udział w ogólnej zgłoszone w I liczbie zgłoszonych półroczu 2007 roku ofert pracy Przetwórstwo przemysłowe ,53 Budownictwo 100 8,51 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 3 0,26 Górnictwo 0 0,00 Oferty pracy ogółem Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2007 roku według zawodów i specjalności W I półroczu 2008 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla pracowników w następujących zawodach: Kod zawodu Tabela 6. Oferty pracy wg zawodów o najwyższym poziomie zgłoszone w I półroczu 2008 roku (powyżej 5 ofert pracy) Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu 2008 % udział w ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy "914103" Robotnik gospodarczy ,40 "522107" Sprzedawca 104 8,85 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 67 5,70 "931301" Robotnik budowlany 36 3,06 "913207" Sprzątaczka 32 2,72 "413103" Magazynier 31 2,64 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik "343101" administracji] 30 2,55 "712102" Murarz 21 1,79 "714101" Malarz budowlany 20 1,70 "743604" Szwaczka 19 1,62 "829190" Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 19 1,62 "913204" Pomoc kuchenna 13 1,11 "832302" Kierowca samochodu ciężarowego 12 1,02 "512201" Kucharz 11 0,94 "513301" Opiekunka domowa 10 0,85 "712901" Konserwator budynków 10 0,85 "742204" Stolarz 10 0,85 "512302" Kelner 9 0,77 "722204" Ślusarz 9 0,77 11

12 "832101" Kierowca samochodu osobowego 9 0,77 "341601" Zaopatrzeniowiec 8 0,68 "347601" Animator kultury 8 0,68 "512301" Bufetowy [barman] 8 0,68 "722304" Tokarz 8 0,68 "913203" Pokojowa [w hotelu] 8 0,68 "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 7 0,60 "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 7 0,60 "422201" Recepcjonista 7 0,60 "322301" Asystentka stomatologiczna 6 0,51 "513102" Opiekunka dziecięca 6 0,51 "721202" Spawacz ręczny gazowy 6 0,51 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 6 0,51 "734502" Introligator poligraficzny 6 0,51 "741201" Cukiernik 6 0,51 "741203" Piekarz 6 0,51 Ogółem Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód w równowadze należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawody deficytowe i nadwyżkowe określane są za pomocą wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów ( k W n, I ) mierzonej stosunkiem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w I połowie 2008 roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w I połowie 2008 roku. 12

13 W, = k n I średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I półroczu 2008 roku, średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I półroczu 2008 roku Przyjęto, że zawody o wskaźniku: W, < 0,9 to zawody nadwyżkowe, k n I 0,9 W k n, I 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), W, > 1,1 to zawody deficytowe. k n I A). ZAWODY DEFICYTOWE W analizowanym okresie odnotowano 27 zawodów deficytowych, których wskaźnik intensywności przekroczył wartość 1,1. Lp. Tabela 7. Ranking 27 zawodów deficytowych wg wskaźnika intensywności deficytu Kod zawodu 1. "343101" Nazwa zawodu w I połowie 2008 roku Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 5 0, "832201" Kierowca autobusu 0,8333 0, "931203" Robotnik drogowy 0,8333 0, "829190" Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 3,1667 0,6667 4,75 5. "341601" Zaopatrzeniowiec 1,3333 0, "512301" Bufetowy [barman] 1,3333 0, "713203" Posadzkarz 0,6667 0, "713302" Tynkarz 0,6667 0, "713501" Monter/składacz okien 0,6667 0, "913203" Pokojowa [w hotelu] 1,3333 0, "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 1,1667 0,3333 3,5 12. "422201" Recepcjonista 1,1667 0,3333 3,5 13. "712901" Konserwator budynków 1,6667 0,5 3,

14 14. "513102" Opiekunka dziecięca 1 0, "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 11,1667 3,8333 2, "413103" Magazynier 5,1667 1,8333 2, "514103" Kosmetyczka [zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych] 0,8333 0,3333 2,5 18. "914103" Robotnik gospodarczy 69, ,6667 2, "235908" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 0,3333 0, "243101" Archiwista 0,3333 0, "411101" Sekretarka 0,3333 0, "413301" Dyspozytor transportu samochodowego 0,3333 0, "742290" Pozostali stolarze i pokrewni 0,3333 0, "932190" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,3333 0, "931301" Robotnik budowlany 6 3,6667 1, "832101" Kierowca samochodu osobowego 1,5 1 1,5 27. "742204" Stolarz 1,6667 1,3333 1,25 Jak wynika z tabeli 7 najbardziej deficytowym zawodem był: pracownik administracji (zawód szkolny: Technik administracji) - wskaźnik intensywności deficytu zawodów wyniósł 6. W zawodzie tym średniomiesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2008 r. wyniosła 5, natomiast średniomiesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych 0,8333. Kolejnymi zawodami deficytowymi były: kierowca autobusu i robotnik drogowy. Wskaźnik intensywności deficytu wyniósł 5, przy średniomiesięcznej liczbie ofert 0,8333 oraz średniej miesięcznej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 0,1667. Wśród ofert pracy znalazły się zapotrzebowania na pracowników w zawodzie, w którym w ewidencji PUP w Malborku nie było osób bezrobotnych. Zawód przyjmuje wówczas maksymalną (max) wartość wskaźnika. Zawodów takich było 46. B). ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE W Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku odnotowano 14 zawodów zrównoważonych, (wartość wskaźnika w przedziale 0,9-1,1). Należy podkreślić, że w I półroczu 2008 roku w zdecydowanej większości zawodami zrównoważonymi były te, których wskaźnik wyniósł 1, czyli średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2008 roku była równa średniej miesięcznej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w I połowie 2008 roku. 14

15 Tabela 8. Lista zawodów zrównoważonych w I półroczu 2008 roku Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I- półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "832302" Kierowca samochodu ciężarowego 2 1,8333 1, "223903" Fizjoterapeuta 0,1667 0, "512103" Intendent 0,1667 0, "513301" Opiekunka domowa 1,6667 1, "514990" Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 0,1667 0, "713401" Monter izolacji budowlanych 0,1667 0, "713603" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 0,1667 0, "713704" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 0,1667 0, "721204" Zgrzewacz 0,1667 0, "734103" Drukarz 0,3333 0, "741104" Rzeźnik wędliniarz 0,3333 0, "822990" Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 0,1667 0, "913207" Sprzątaczka 5,3333 5, "913303" Prasowaczka [ręczna] 0,1667 0, C). ZAWODY NADWYŻKOWE Do zawodów nadwyżkowych, czyli takich, gdzie liczba ofert pracy w danym zawodzie była niższa niż liczba osób bezrobotnych 385 zawodów, w tym 336 zawodów, których wskaźnik wyniósł 0. 15

16 Lp Tabela 9. Ranking 33 zawodów nadwyżkowych wg wskaźnika intensywności nadwyżki Kod zawodu Nazwa zawodu w I półroczu r. Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I- półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "721202" Spawacz ręczny gazowy 1 1,1667 0, "714101" Malarz budowlany 3, , "723106" Mechanik pojazdów samochodowych 0, , "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 1,1667 1,5 0, "833401" Kierowca operator wózków jezdniowych 0,5 0,6667 0,75 6. "913204" Pomoc kuchenna 2, , "512302" Kelner 1,5 2,1667 0, "419103" Pracownik do spraw osobowych 0,3333 0,5 0, "915206" Woźny 0,3333 0,5 0, "734502" Introligator poligraficzny 1 1,6667 0,6 11. "321401" Dietetyk 0,1667 0,3333 0,5 12. "341201" Agent ubezpieczeniowy 0,1667 0,3333 0,5 13. "515902" Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 0,3333 0,6667 0,5 14. "913302" Praczka 0,1667 0,3333 0,5 15. "932103" Pakowacz 0,5 1 0,5 16. "522107" Sprzedawca 17, ,8333 0, "743604" Szwaczka 3,1667 7,6667 0, "421102" Kasjer handlowy 0,3333 0,8333 0,4 19. "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 0,8333 2,1667 0, "722304" Tokarz 1,3333 3,6667 0, "712102" Murarz 3,5 10 0, "233201" Nauczyciel przedszkola 0,1667 0,5 0, "322401" Masażysta [zawód szkolny: Technik masażysta] 0,1667 0,5 0, "724301" Elektromonter instalacji elektrycznych 0, , "915204" Portier 0,1667 0,5 0, "512202" Kucharz małej gastronomii 0,5 1,6667 0,3 27. "741201" Cukiernik 1 3,3333 0,3 28. "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 1 3,5 0, "241204" 30. "241915" Specjalista do spraw finansów [analityk finansowy] Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0,1667 0,6667 0,25 0,1667 0,6667 0,25 16

17 31. "346102" Opiekun w domu pomocy społecznej 0,1667 0,6667 0, "713101" Dekarz 0,1667 0,6667 0, "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 0,1667 0,6667 0,25 Analizując dane z tabeli 9 wynika, że najniższy (ale <>0) wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów posiadały zawody: specjalista do spraw finansów (analityk finansowy), specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, opiekun domu pomocy społecznej, dekarz, mechanik samochodów ciężarowych. W zawodach tych średniomiesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2008 r. wyniosła 0,1667 oraz średniomiesięczna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 0, Wnioski 1. W I półroczu 2008 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku napłynęło osób bezrobotnych. W porównaniu do I półrocza 2007 roku ogólna liczba rejestrujących się bezrobotnych spadła o 253 osoby, tj. o 7,18%. 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na roku (4 040 osób) w porównaniu do roku (5 016) spadła o 976 osób, co stanowi 19,46%. 3. Wśród osób zarejestrowanych według stanu na roku: 23,99% stanowili bezrobotni nie posiadający zawodu (969 osób), 76,01% stanowili bezrobotni posiadający zawód (3 071 osób). 4. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2008 roku przewagę stanowiły kobiety (67,45% ogółu bezrobotnych), w tym 708 kobiet, które nie posiadały zawodu, co stanowiło 25,98% ogółu zarejestrowanych kobiet oraz kobiet, które posiadały zawód (74,02%). Liczba kobiet w porównaniu do końca I połowy 2007 roku spadła o 505 kobiet, tj. o 15,63%. 5. W I połowie 2008 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zgłoszono ofert pracy, więcej o 76 ofert niż w I połowie 2007 roku. 6. W I półroczu 2008 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sektorze usług 910 ofert, tj. 77,45% wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji PUP w Malborku. 262 oferty pracy, tj. 22,30% stanowiły oferty zgłoszone z przemysłu, natomiast z rolnictwa wpłynęły tylko 3 oferty (0,25%). 7. Zgłoszona duża liczba miejsc pracy przez pracodawców w przypadku niektórych zawodów, nie skutkuje w znalezieniu zatrudnienia. Bezpośredni wpływ na to zjawisko ma duży odsetek osób 17

18 zarejestrowanych w tym zawodzie. Dlatego też, określony został wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. 8. Wśród zawodów deficytowych, czyli takich, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, największy udział miały zawody: pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji], kierowca autobusu, robotnik drogowy, pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani, zaopatrzeniowiec, bufetowy [barman], posadzkarz, tynkarz, monter/składacz okien, pokojowa [w hotelu], przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny], recepcjonista. 9. Do zawodów zrównoważonych (na które występuje na rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) zaliczamy: kierowca samochodu ciężarowego, fizjoterapeuta, intendent, opiekunka domowa, pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani, monter izolacji budowlanych, monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, zgrzewacz, drukarz, rzeźnik wędliniarz. 10. Wśród zawodów nadwyżkowych, czyli takich, na które występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, największy udział miały zawody: spawacz ręczny gazowy, malarz budowlany, mechanik pojazdów samochodowych, specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży], kierowca operator wózków jezdniowych, pomoc kuchenna, 18

19 kelner, pracownik do spraw osobowych, woźny, introligator poligraficzny, dietetyk, agent ubezpieczeniowy, pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia], praczka, pakowacz. SPIS TABEL Strona Tabela zawodów, w których rejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w I półroczu 2008 roku 5 Tabela 2. Tabela 3. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej osób bezrobotnych w końcu I półrocza 2008 roku 6 Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych kobiet w końcu I półrocza 2008 roku 7 Tabela 4. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2008 roku wg sekcji PKD (sektor usług) 10 Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2007 roku wg sekcji PKD (sektor przemysłu) 11 Tabela 6. Oferty pracy wg zawodów o najwyższym poziomie zgłoszone w I półroczu 2008 roku (powyżej 5 ofert pracy) 11 Tabela 7. Ranking 27 zawodów deficytowych wg wskaźnika intensywności deficytu w I połowie 2008 r. 13 Tabela 8. Lista zawodów zrównoważonych w I półroczu 2008 roku 15 Tabela 9. Ranking 33 zawodów nadwyżkowych wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I połowie 2008 r. 16 Sporządzili: Anna Skupień Iwona Szweda 19

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r.

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r. Rynek pracy powiatu malborskiego Malbork, 31 marca 2009r. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. pomorskiego wg stanu na 28.02.2009 r. Źródło: www.wup.gdansk.pl Stopa bezrobocia w powiecie malborskim

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2006 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2008r. Świdnica, dnia 01.10.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2008r. 1. WSTĘP. /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2010r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010 październik 2010 Opracowała: Anita Chołaj st. insp. pow. Wydział Aktywizacji Rynku Pracy PUP w Kozienicach I WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo