Ostra zatorowość płucna (w medycynie ratunkowej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostra zatorowość płucna (w medycynie ratunkowej)"

Transkrypt

1 Ostra zatorowość płucna (w medycynie ratunkowej) Mirosław Ziętkiewicz Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, Szpital im. Jana Pawła II Kraków

2 Zatorowość płucna Zatorowość płucna (ZP) = obstrukcja części drzewa naczyniowego tętnicy płucnej, zwykle wywołana przez skrzeplinę, która przemieszcza się z miejsc odległych gł. żył głębokich kończyn dolnych Inny materiał: powietrze, tłuszcz, masy npl

3 Czynniki warunkujące powstanie zakrzepu 1. uszkodzenie śródbłonka 2. wzmożona krzepliwość krwi 3. zwolniony przepływ krwi = Triada Virchowa

4 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Zastój żylny nasila unieruchomienie i odwodnienie pacjenta Większość skrzeplin: z ukł. żył głębokich kk. dolnych i miednicy: Żyły podudzia - 46% Żyły udowe - 67% Żyły miednicy mniejszej - 77 % Aż do 50% zakrzepów z kk. dolnych zatoruje (zwł. > kolana!)

5

6 Czynniki ryzyka ŻChZZ PIERWOTNE Mutacje cz. V (Leiden) Niedobór białka C, S Z. antyfosfolipidowy Niedobór antytrombiny WTÓRNE Operacja Uraz Unieruchomienie Ciąża Otyłość HTZ, antykoncepcja, nikotynizm

7 Zatorowość płucna - epidemiologia Roczna zapadalność = / (62,1-112,3 po wprowadzeniu CT-PA) USA: > pacj./rok ok zgonów. >50% pacjentów pozostaje niezdiagnozowana - częsta przyczyna duszności i bólów opłucnowych - najczęstsza przyczyna śmierci po planowych zabiegach chirurgicznych (ok. 15% wszystkich zgonów pooperacyjnych!) - najczęstsza przyczyna śmierci ciężarnych! Śmiertelność w nieleczonej ZP ~ 30% nawracająca zatorowość Prawidłowa diagnoza i efektywna terapia z użyciem antykoagulantów redukuje śmiertelność do ok. 2-8%

8 Zatorowość płucna w Polsce Mało badań epidemiologicznych Roczna zapadalność na ŻChZZ = Problem: oddziały zachowawcze: neurologia (chorzy po udarach mózgu - ryzyko ok %) oddziały intensywnej terapii onkologia oddziały zabiegowe: ortopedia i traumatologia

9 Zatorowość płucna w Polsce Średni wiek = 62 rż (ok. 65% pacjentów 60 rż) 8x wyższe ryzyko >80 rż w porówn. z pacjentami <50 rż - Obj. zakrzepicy żył głębokich: u < niż 30% pacjentów z ZP - Pacjenci z objawową zakrzepicą żylną - często bezobjawowy przebieg ZP (26%)

10 Zatorowość płucna w medycynie ratunkowej? Historycznie: głównie u ciężko chorych hospitalizowanych pacjentów Zmiana AKTUALNIE: ambulatoryjnie lub w SOR krótsze hospitalizacje, szybsze uruchamianie, wypisy pacjentów przed końcem okresu zwiększonego ryzyka zatorowości / przy subklinicznych skrzeplinach żylnych

11 Klasyfikacja i kryteria podziału ostra vs przewlekła czas masywna (wysokiego ryzyka) vs niewysokiego ryzyka (submasywna, niemasywna) centralna vs obwodowa lokalizacja zmian

12 Patofizjologia Efekt zależy od: - redukcji pola przekroju płucnego łożyska naczyniowego - stanu czynnościowego ukł. sercowo-naczyniowego Duże zakrzepy: rozgałęzienie pnia płucnego / tt. płatowych Mniejsze zakrzepy: dystalnie (ból opłucnowy) Większość zatorów mnoga i w dolnych płatach

13 Patofizjologia - ocena rozległości anatomicznej ZP oraz - umiejscowienie skrzepliny w tętnicy płucnej mają mniejsze znaczenie dla stratyfikacji ryzyka, niż konsekwencje czynnościowe ZP przejawiające się - dysfunkcją lub powiększeniem prawej komory i - wzrostem stężenia biomarkerów. - Zatem: nie zawał lecz zatorowość płucna

14 - duszność (73%), - ból opłucnowy (66%), Symptomatologia bardzo zmienna! - kaszel (37%), krwioplucie (13%); - tachypnoe (70%), - rzężenia (51%), - tachykardia (30%), - czwarty ton serca (24%), - zaznaczona płucna komponenta drugiego tonu (23%) - najczęstszy zespół objawów: ból opłucnowy i/lub krwioplucie bez dekompensacji krążeniowej (65%)

15 Symptomatologia Niekiedy - brak odchyleń od normy - AF, osłabiona ruchomość kl. p. (ból!); tarcie opłucnowe - hipoksja (ale możliwe prawidłowe wartości SpO 2 ) - obj. zakrzepicy żył głębokich: < 30% - gorączka < 38,9 C u 14% pacjentów!!! żaden z tych objawów nie jest odpowiednio czuły ani swoisty dla ZP

16 Źródła

17 Źródła

18 Źródła Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Suspected Pulmonary Embolism Francis M. Fesmire, MD, Michael D. Brown, MD, MSc, James A. Espinosa, MD, Richard D. Shih, MD, Scott M. Silvers, MD, Stephen J. Wolf, MD and Wyatt W. Decker, MD Annals of Emergency Medicine Volume 57, Issue 6, Pages e75 (June 2011) DOI: /j.annemergmed

19 Źródła Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009 Grupa Robocza: prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska (Przewodnicząca), prof. Roman Jaeschke MD MSc, prof. dr hab. med. Witold Tomkowski, prof. dr hab. med. Ewa Mayzner-Zawadzka, dr hab. med. Rafał Niżankowski, prof. dr hab. med. Anita Olejek, prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski, prof. dr hab. med. Adam Torbicki, prof. dr hab. med. Anetta Undas, prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, dr med. Piotr Gajewski, dr med. Jan Sznajd, dr med. Jan Brożek WS /04 Medycyna Praktyczna: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowozatorowej. Aktualizacja 2009

20 Markery kliniczne stratyfikacja ryzyka Objaw kliniczny Markery dysfunkcji prawej komory Markery uszkodzenia miokardium Wstrząs, hipotensja ECHO: CT: rozstrzeń PK, hipokineza / przeciążenie ciśnieniowe rozstrzeń PK Monitorowanie: ciśnienia w prawym sercu BNP (> 90 pg/ml) lub NT-pro-BNP (> 500 pg/ml) TnT lub TnI

21 Ryzyko - śmiertelność Ryzyko wczesnego zgonu związanego z ZP KLINICZNE (wstrząs / hipotensja) Markery ryzyka Dysfunkcja PK Uszkodzenie miokardium WYSOKIE > 15% + (+)* (+)* Zatorowość płucna wysokiego ryzyka = masywna (massive PE) hipotensja: CTKs < 90 mmhg przez 15 minut / leki presyjne, wywołana ZP (NIE: arytmia, hipowolemia, sepsa, dysfunkcja LK) zanik tętna obwodowego lub utrzymującą się głęboka bradykardia (< 40/min z obj. wstrząsu)

22 Ryzyko - śmiertelność Ryzyko wczesnego zgonu związanego z ZP KLINICZNE (wstrząs / hipotensja) Markery ryzyka Dysfunkcja PK Uszkodzenie miokardium WYSOKIE > 15% + (+)* (+)*

23 Ryzyko - śmiertelność Ryzyko wczesnego zgonu związanego z ZP KLINICZNE (wstrząs / hipotensja) Markery ryzyka Dysfunkcja PK Uszkodzenie miokardium WYSOKIE > 15% + (+)* (+)* ZP pośredniego ryzyka = submasywna = - ostra ZP bez hipotensji systemowej (CTKs 90 mm Hg) lecz z obecnością dysfunkcji PK lub martwicy m. sercowego.

24 Biomarkery sercowe: Troponina (I, T) Diagnostyka podniesiony poziom u 30-40% pacjentów z średniej wielkości lub dużym ZP (przeciążenie PK) negatywny czynnik prognostyczny: ~ częstością długotrwałych hipotensji śmiertelność szpitalna BNP, NT-proBNP: wyraz przeciążenia ciśnieniowego komory Wzrost BNP (> 90 pg/ml) Wzrost Nt-pro-BNP (> 500 pg/ml)

25 Ryzyko - śmiertelność Ryzyko wczesnego zgonu związanego z ZP KLINICZNE (wstrząs / hipotensja) Markery ryzyka Dysfunkcja PK Uszkodzenie miokardium WYSOKIE > 15% + (+)* (+)* - ostra ZP przy braku klinicznych wskaźników złego rokowania, definiujących masywną lub submasywną zatorowość płucną. Śmiertelność krótkoterminowa - = ok. 1%.

26 Ryzyko - śmiertelność WS /04 Medycyna Praktyczna: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009

27 Masywny zator tętnicy płucnej szybka diagnostyka + terapia Czas od początku objawów Umiera 30 minut 50% 60 minut 70% 6 godzin 85%

28 Masywny zator tętnicy płucnej WS /04 Medycyna Praktyczna: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009

29 Masywny zator tętnicy płucnej WS /04 Medycyna Praktyczna: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009

30 NIE Podejrzenie ZP wysokiego ryzyka wstrząs / hipotensja KT dostępne * TAK ECHO: przeciążenie PK NIE TAK KT dostępne, pacjent stabilny KT Szukaj innych przyczyn tromboliza / embolektomia nieuzasadniona Inne testy niedostępne / pacjent niestabilny (+) (-) Leczenie właściwe dla ZP tromboliza / embolektomia Szukaj innych przyczyn tromboliza / embolektomia nieuzasadnione

31 Diagnostyka ECHO najbardziej wartościowe w masywnym ZP! - Wstrząs, hipotensja - TTE badaniem pierwszego rzutu! - na jego podstawie decyzja o trombolizie, embolektomii chirurgicznej czy fragmentacji zatoru cewnikiem naczyniowym!

32 ECHO Dysfunkcja PK rozstrzeń PK (w koniuszkowej 4Ch średnica PK/LK > 0,9) lub cechy zaburzeń skurczowych PK wymiar końcowo-rozkurczowy PK > 40 mm (przymostkowa SAX lub koniuszkowa 4-jamowa) umiarkowana / ciężka dysfunkcja skurczowa regionalne zab. kurczliw. odc. nie obejmujące koniuszka PK (tzw. objaw McConnella) upośledzona funkcja skurczowa PK TAPSE < 0,8 cm

33 ECHO przesunięcie przegrody m-k (przeciążenie PK) rozstrzeń PK LK w kształcie D Goldhaber, S. Z. N Engl J Med 1998;339:93-104

34 ECHO Skrzepliny w jamach prawego serca, IVC, w PFO w ECHO: 3,7%, związek z wyższą śmiertelnością sekcyjnie: 35% Objaw 60/60 = wzrost impedancji w łożysku płucnym

35 Objaw 60/60 czas akceleracji skurczowego przepływu przez zastawkę płucną 60 ms oraz skurczowy gradient trójdzielny 60 mmhg ACT 60 ms TIPG 60 mmhg

36 Diagnostyka Spiralna tomografia komputerowa MSCT (angio) rekomendowana jako technika pierwszego rzutu u stabilnych hemodynamicznie pacjentów z podejrzeniem nie- i sub-masywnego ZP równolegle z oceną prawdopodobieństwa i poziomem D-dimerów ma wysoką czułość i umożliwia uzyskanie alternatywnych rozpoznań interpretacja wymaga doświadczenia czułość rośnie z postępem technicznym urządzeń

37 ZP niewysokiego ryzyka bez obj. wstrząsu i hipotensji niskie / pośrednie D-dimer Ocena prawdopodobieństwa klinicznego ZP wysokie Ujemny Bez leczenia Dodatni MS-KT (+) (-) MS-KT (+) (-) Leczenie właściwe dla ZP (ew.tromboliza / embolektomia) Szukaj innych przyczyn tromboliza / embolektomia nieuzasadnione Leczenie właściwe dla ZP (ew. tromboliza / embolektomia) Szukaj innych przyczyn tromboliza / embolektomia nieuzasadnione

38 Diagnostyka EKG nowy pełny / niepełny RBBB przednio-przegrodowe uniesienia lub obniżki ST, odwrócone przednioprzegrodowe załamki T częste niespecyficzne zmiany: tachykardia zatokowa, AF, dekstrogram, P pulmonale, tachykardia komorowa i nadkomorowa, liczne ekstrasystolie rzadko S1Q3T3

39 Ocena prawdopodobieństwa uproszczona skala Wellsa Zmienna Czynniki ryzyka - przebyta ZŻG lub ZP - niedawno przebyta operacja / unieruchomienie - nowotwory złośliwe Liczba pkt Objawy podmiotowe - krwioplucie 1 Objawy przedmiotowe - częstość rytmu serca > 100/min - objawy ZŻG Ocena kliniczna: inna diagnoza mniej prawdopodobna niż ZP 1 Prawdopodobieństwo kliniczne ZP mało prawdopodobna ZP prawdopodobna SUMA PKT <1 >1 R.A. Douma et al. Performance of 4 clinical decision rules in the diagnostic management of acute pulmonary embolism - a prospective cohort studyannals of Internal Medicine, 2011; 154:

40 The Pulmonary Embolism Rule Out Criteria (PERC) PERC negative (PERC ) = odpowiedź NIE na 8 pytań Jeśli pacjent oceniany jest na niskie ryzyko (ocena kliniczna tzw. gestalt impression) i PERC( ) ryzyko ŻChZZ <2%. 1. Wiek pacjenta > 50 rż? 2. HR > 100/min? 3. SpO2 < 94% przy oddychaniu powietrzem? 4. Krwioplucie w wywiadzie? 5. Pacjent przyjmuje estrogeny egzogenne? 6. Wcześniejszy wywiad ŻChZZ? 7. Przebyty niedawno zabieg operacyjny / uraz (wymagający intubacji / hospitalizacji w ciągu ostatnich 4 tygodni?) 8. Czy obecny jest jednostronny obrzęk kończyny dolnej (podudzia?) Kline JA, Courtney DM, Kabrhel C, et al. Prospective multicenter evaluation of the pulmonary embolism rule-out criteria. J Thromb Haemost. 2008;6:

41 Diagnostyka D-dimery -uwalniane jako wynik lizy usieciowanej fibryny -wskazują na obecność skrzepliny śródnaczyniowej Goldhaber, S. Z. N Engl J Med 1998;339:93-104

42 Diagnostyka D-dimery (testy wysokiej czułości np. ELISA!) Test jednokierunkowy : ujemny wyklucza ZP powinien być użyty z oceną prawdopodobieństwa Ujemne D-dimery: wykluczają ZP przy niskim prawdopodobieństwie; (92% czułość) ci chorzy nie potrzebują dalszych badań! nie są pomocne przy wysokim prawdopodobieństwie wykluczanie ŻChZZ przez oznaczanie poziomu D-dimerów powinno zostać ograniczone do pacjentów z niskim lub średnim prawdopodobieństwem klinicznym wystąpienia ŻChZZ.

43 Diagnostyka badania swoiste D-dimery UWAGA! użyteczność maleje z czasem hospitalizacji (wyniki fałszywie dodatnie!) Nieużyteczne: po przebytych operacjach w ciągu ost. 3 mies. u pacjentów z chorobą nowotworową ciąża: fizjologicznie podwyższone od 6 tyg. ciąży do ok. 3 mies. po porodzie

44 Diagnostyka Ultrasonograficzny test uciskowy układu żył głębokich (compression ultrasonography CUS) - diagnostyka zakrzepicy żylnej Wykonywana w razie ujemnego wyniku angio-kt W sytuacji małego lub pośredniego prawdopodobieństwa klinicznego

45 Diagnostyka CUS Możliwość zaciśnięcia światła żyły przy ucisku głowicą: wyklucza obecność skrzeplin w świetle Brak możliwości pełnego zaciśnięcia światła = obecność skrzepliny; = jedyne zwalidowane kryterium diagnostyczne ZŻG W sytuacji podejrzenia ZP CUS można ograniczyć do prostego badania w 4 punktach: w pachwinach i dołach podkolanowych

46 ZP wysokiego ryzyka - postępowanie wstępne Zalecenie Klasa Poziom Antykoagulacja z użyciem UFH bezzwłocznie u pacjentów z ZP wysokiego ryzyka Korekta hipotensji systemowej w celu zahamowania progresji niewydolności prawokomorowej i zgonu Wazopresory zalecane w hipotensji związanej z ZP I C Dobutamina i dopamina mogą być użyte u pacjentów z ZP, niskim rzutem serca i prawidłowym CTK Agresywna płynoterapia jest nie zalecana III B Tlen powinien być podawany pacjentom z hipoksemią I C I I Iia A C B

47 ZP wysokiego ryzyka - postępowanie wstępne Zalecenie Klasa Poziom Leczenie trombolityczne powinno być użyte u pacjentów wysokiego ryzyka we wstrząsie kardiogennym i / lub utrzymującej się hipotensji tętniczej Chirurgiczna embolektomia płucna jest alternatywnym sposobem terapii u pacjentów wysokiego ryzyka, u których tromboliza była przeciwwskazana / nieskuteczna Embolektomia cewnikowa / fragmentacja skrzepliny w bliższych odcinkach t. płucnej mogą być rozważane jako alternatywa dla operacji chirurgicznej u pacjentów wysokiego ryzyka, u których tromboliza była przeciwwskazana / nieskuteczna I I IIb A C C

48 Leczenie przeciwkrzepliwe UFH: początkowe wstrzyknięcie UFH 80 j.m./kg i.v. (lub 5000 j.m. i.v.), a nast. wlew 18 j.m./kg/h i.v. (lub 1300 j.m./h i.v.) z monitorowaniem i dostosowywaniem intensywności leczenia przedział terapeutyczny APTT (s): ma odpowiadać stęż. heparyny w osoczu w przedziale 0,3-0,7 j.m./ml (aktywność anty-xa met. amidolityczną) LMWH: s.c. w dawce leczniczej co 12 lub 24 godz.przy wątpliwościach: oznaczenie aktywności anty-xa PONADTO w ZP niskiego ryzyka, u stabilnych chorych: fondaparynuks s.c. (Arixtra): co 24 h w dawce zależnej od masy ciała: <50 kg - 5,0 mg, kg - 7,5 mg, >100 kg - 10 mg.

49 Leczenie masywnego ZP Leczenie trombolityczne przyspiesza lizę ostrego zatoru w porównaniu z leczeniem heparyną: po 24h po zastosowaniu trombolizy obserwuje się 30% redukcję ilości materiału zatorowego, zastosowanie heparyny nie daje w tym czasie zmian. Dopiero po 7 dniach terapii efekt działania trombolityków i heparyn wyrównuje się.

50 Schematy trombolizy w ZP Streptokinaza (Streptase): rtpa (Alteplaza, Actilyse) Urokinaza Schemat przyspieszony: 1.5 mln IU i.v. / 2 h (preferowany) Schemat standardowy: IU i.v. dawka wysycająca / 30 min, następnie IU/h przez h 100 mg i.v. przez 2 h lub 0,6 mg/kg przez 15 min (max. 50 mg) 4400 IU/kg dawka wysycająca / 10 min, następnie 4400 IU/kg/h przez h Schemat przyspieszony: 3 mln IU przez 2 h

51 Sugerowany algorytm amerykański fibrynolizy w ostrej ZP Jaff M R et al. Circulation 2011;123:

52 Przeciwwskazania do trombolizy Bezwzględne (w ZP wysokiego ryzyka), gdy nie ma możliwości leczenia zabiegowego: 1) czynne krwawienie z narządów wewnętrznych 2) niedawno przebyte samoistne krwawienie śródczaszkowe.

53 Przeciwwskazania do trombolizy Przeciwwskazania silne: 1. kiedykolwiek przebyte krwawienie śródczaszkowe lub udar mózgu o nieznanej przyczynie 2. udar niedokrwienny mózgu (ost. 6 mies., z wyjątkiem leczenia świeżego udaru niedokrwiennego) 3. nowotwór mózgu 4. choroba naczyń mózgowych (tętniak, przetoka tętniczo-żylna) 5. krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca 6. zabieg chirurgiczny, duży uraz lub uraz głowy w ciągu ost. 3 tyg., podejrzenie albo potwierdzone rozwarstwienie aorty 7. ostre pozawałowe zapalenie osierdzia 8. niewyrównane zaburzenie krzepnięcia (skaza krwotoczna wrodzona lub nabyta).

54 Leczenie masywnego ZP Przeznaczyniowa embolektomia z użyciem cewników rozbijają skrzeplinę i odsysają ją brak szerszych badań randomizowanych! Gdy ZP i p/wskazania do trombolizy: embolektomijny cewnik reolityczny (the AngioJet embolectomy system) przezskórna fragmentacja masywnych skrzeplin + rozproszeniem do naczyń obw. krąż. płucnego: rekanalizacja ok. 30% okludowanego łożyska (wysoka 20% śmiertelność)

55 Leczenie masywnego ZP Postępowanie FARMAKOLOGICZNE 90 % CHIRURGICZNE 10%

56 Embolektomia chirurgiczna wysoka przeżywalność > 90%; jeśli NZK w masywnym ZP: dramatycznie gorsze rokowanie (śmiertelność do 75%, wielu z tych pacjentów nie udaje się odłączyć od CPB). kluczowa jest odpowiednia selekcja pacjentów!

57 Embolektomia chirurgiczna - wskazania Masywny ZP + oporna hipotensja systemowa - ok. 40% operowanych Brak efektu fibrynolizy 30% operowanych Przeciwwskazania do leczenia fibrynolitycznego Stwierdzony (ECHO) materiał zatorowy w obrębie PP lub PK, albo w obrębie PFO

58 Embolektomia chirurgiczna Zatorowość płucna ostra przewlekła embolektomia endarterektomia

59 DZIĘKUJĘ!

Zatorowość płucna. Definicja

Zatorowość płucna. Definicja Zatorowość płucna II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Definicja Zator tętnicy płucnej (ZP) jest to gwałtowne zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej lub jej odgałęzień przez materiał zatorowy. ZP jest kliniczną

Bardziej szczegółowo

Zator tętnicy płucnej zarys patofizjologii, diagnostyki i leczenia

Zator tętnicy płucnej zarys patofizjologii, diagnostyki i leczenia Zator tętnicy płucnej zarys patofizjologii, diagnostyki i leczenia Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa zatorowość

Bardziej szczegółowo

Definicja. Zatorowość płucna. Patofizjologia ZP. Epidemiologia ZP 2015-04-23

Definicja. Zatorowość płucna. Patofizjologia ZP. Epidemiologia ZP 2015-04-23 Definicja Zatorowość płucna Zator tętnicy płucnej (ZP) jest to gwałtowne zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej lub jej odgałęzień przez materiał zatorowy. II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK ZP jest kliniczną

Bardziej szczegółowo

Zatorowość płucna. patofizjologia, diagnostyka i leczenie

Zatorowość płucna. patofizjologia, diagnostyka i leczenie Zatorowość płucna patofizjologia, diagnostyka i leczenie Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM w Warszawie Epidemiologia Patofizjologia Typowy obraz kliniczny

Bardziej szczegółowo

zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej

zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej Objawy zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych są bardzo mało charakterystyczne. Najczęściej występują ból i obrzęk, znacznie rzadziej zaczerwienienie

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa zatorowość płucna, zakrzepica żylna

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa zatorowość płucna, zakrzepica żylna Żylna choroba zakrzepowo zatorowa zatorowość płucna, zakrzepica żylna Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby

Bardziej szczegółowo

2013-10-30 ZATOROWOŚĆ PŁUCNA ZALECENIA. EPIDEMIOLOGIA ŻChZZ CZYNNIKI RYZYKA PRZYCZYNY BEZPOŚREDNIE. Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa (ŻChZZ): Silne:

2013-10-30 ZATOROWOŚĆ PŁUCNA ZALECENIA. EPIDEMIOLOGIA ŻChZZ CZYNNIKI RYZYKA PRZYCZYNY BEZPOŚREDNIE. Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa (ŻChZZ): Silne: ZATOROWOŚĆ PŁUCNA ZALECENIA Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S et al. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2008: 29; 2276-2315. Marcin Grabicki Antithrombotic

Bardziej szczegółowo

Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014)

Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014) Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014) Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej PP_1 PP_2

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia powikłań zakrzepowo - zatorowych w chirurgii

Standardy leczenia powikłań zakrzepowo - zatorowych w chirurgii Standardy leczenia powikłań zakrzepowo - zatorowych w chirurgii Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest jednym z najczęstszych powikłań w chirurgii. Jej wystąpienie wiąże się najczęściej z unieruchomieniem,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja u chorych z ciężkimi obrażeniami mózgu

Wentylacja u chorych z ciężkimi obrażeniami mózgu Wentylacja u chorych z ciężkimi obrażeniami mózgu Karolina Mroczkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralny Szpital Kliniczny Źródło Critical Care 2018: Respiratory management in patients

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca i Obiektywny dowód dysfunkcji serca i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne ACCP. Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz

Nowe wytyczne ACCP. Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz Nowe wytyczne ACCP Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Konflikt interesów Brak

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu i innych powikłań zatorowych

Profilaktyka udaru mózgu i innych powikłań zatorowych Profilaktyka udaru mózgu i innych powikłań zatorowych Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo

Bardziej szczegółowo

Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne

Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne Jednym z najczęstszych powikłań okołooperacyjnych jest żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) oraz jej najpoważniejsze następstwo -

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital

Bardziej szczegółowo

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej D. Payen i E. Gayat Critical Care, listopad 2006r. Opracowała: lek. Paulina Kołat Cewnik do tętnicy płucnej PAC, Pulmonary

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej.

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. Adam Sokal Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Kardio-Med Silesia Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. AF i udar U ok. 1 z 3 chorych

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Hipotermia po NZK. II Katedra Kardiologii

Hipotermia po NZK. II Katedra Kardiologii Hipotermia po NZK II Katedra Kardiologii Hipotermia Obniżenie temperatury wewnętrznej < 35 st.c łagodna 32 do 35 st. C umiarkowana 28 do 32 st. C ciężka - < 28 st. C Terapeutyczna hipotermia kontrolowane

Bardziej szczegółowo

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649 Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Kryterium Dane (jakie) Dane (źródło) Reguła Moduł wiek wiek pacjent/osoba > 18 lat (włączająca) kliniczne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Izabela Duda

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Izabela Duda Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy Izabela Duda 1 Krążeniowe Systemowe powikłania urazu czaszkowomózgowego Oddechowe: pneumonia, niewydolność oddechowa, ARDS, zatorowość,

Bardziej szczegółowo

Zatorowość płucna w XX i XXI wieku porównanie zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2000 i 2008 roku

Zatorowość płucna w XX i XXI wieku porównanie zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2000 i 2008 roku Artykuł poglądowy/review article Zatorowość płucna w XX i XXI wieku porównanie zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2000 i 2008 roku Pulmonary embolism in the XX th and XXI st century a

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA (ŻChZZ) dr n. med. Anna Ledakowicz- Polak

ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA (ŻChZZ) dr n. med. Anna Ledakowicz- Polak ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA (ŻChZZ) dr n. med. Anna Ledakowicz- Polak Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) Zatorowość płucna (ZP) Część I Zakrzepica żył głębokich (ZŻG)

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Hemodynamic optimization fo sepsis- induced tissue hypoperfusion.

Hemodynamic optimization fo sepsis- induced tissue hypoperfusion. Hemodynamic optimization fo sepsis- induced tissue hypoperfusion. Sergio L, Cavazzoni Z, Delinger RP Critical Care 2006 Opracował: lek. Michał Orczykowski II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Maria Podolak-Dawidziak Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM, Wrocław Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT czas

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi Szybki Test NT-proBNP Czym jest NT-proBNP? N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B wydzielany jest przez lewą komorę w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Dr n. med. Karolina Supeł Skale oceny ryzyka stosowane do określenia optymalnego czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej PRECISE-DAPT DAPT OCENIANE

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać

Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać VII Spotkania Sercowo-Naczyniowe Standardy, praktyka, najnowsze wytyczne 20 luty 2016r, Warszawa Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać Dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec Klinika Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA

PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA NOWE TECHNIKI MEDYCZNE Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o. PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA opracowanie: mgr Joanna Styś konsultacja: lek. med. Marek Kulczyk Rudna Mała, 2014 rok ŻYLNA CHOROBA

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz.

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. II Nowoczesne leczenie pacjenta z migotaniem przedsionków to złożony proces.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca zapotrzebowanie na O2 > moŝliwości podaŝy O2 niedotlenienie upośledzenie czynności mięśnia sercowego przemijające trwałe

Bardziej szczegółowo

Choroby osierdzia 2010. Ostre zapalenia osierdzia OZO Płyn w osierdziu ropne zapalenie osierdzia RZO

Choroby osierdzia 2010. Ostre zapalenia osierdzia OZO Płyn w osierdziu ropne zapalenie osierdzia RZO Choroby osierdzia 2010 Ostre zapalenia osierdzia OZO Płyn w osierdziu ropne zapalenie osierdzia RZO Klasyczne kryteria rozpoznania OZO (2 z trzech) Typowy ból w klatce piersiowej swoisty szmer tarcia osierdzia

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży kiedy podejrzewać i jak leczyć? Magdalena Celińska-Löwenhoff

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży kiedy podejrzewać i jak leczyć? Magdalena Celińska-Löwenhoff Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży kiedy podejrzewać i jak leczyć? Magdalena Celińska-Löwenhoff Ryzyko zakrzepowe w ciąży Ciąża i okres połogu są uznanymi czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 893 Poz. 133 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Aktualne wytyczne postępowania w ostrej zatorowości płucnej

Aktualne wytyczne postępowania w ostrej zatorowości płucnej Aktualne wytyczne postępowania w ostrej zatorowości płucnej Ostra zatorowość płucna (ZP) jest rzadko występującym stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Jest to istotna przyczyna wystąpienia nagłej duszności,

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych Biomarkery w chorobach układu krążenia. Wydział Lekarski UJ CM

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych Biomarkery w chorobach układu krążenia. Wydział Lekarski UJ CM Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych Biomarkery w chorobach układu krążenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem A. Leczenie sildenafilem pacjentów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne

Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne Przygotowanie chorego Opieka po zabiegu Powikłania KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1. Weryfikacja objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca (omdlenia,

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku.

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Małgorzata Zalewska-Adamiec Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik Kliniki:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 738 Poz. 42 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII

ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII 03.10.2015 Dr n. med. KATARZYNA KURNICKA PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII, KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHI KARDIOLOGII WUM Journal of the American Society of Echocardiography

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca PROF. DR HAB. MED. TOMASZ ZIELIŃSKI KIEROWNIK KLINIKI NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII

Bardziej szczegółowo

Jako długo stosować wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową po incydencie zakrzepicy żylnej

Jako długo stosować wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową po incydencie zakrzepicy żylnej Jako długo stosować wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową po incydencie zakrzepicy żylnej lub zatorze tętnicy płucnej? Prof. dr hab. Instytut Kardiologii i II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa wprowadzenie CZĘŚĆ PIERWSZA: Czym jest prokalcytonina? PCT w diagnostyce i monitowaniu sepsy PCT w diagnostyce zapalenia dolnych dróg oddechowych Interpretacje

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji lek. Janusz Śledź Kwalifikacja do EPS i ablacji Wnikliwa ocena EKG w czasie arytmii i w czasie rytmu zatokowego Badanie echokardiograficzne EKG m.

Bardziej szczegółowo

ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA (ŻChZZ) dr n. med. Włodzimierz Koniarek dr n. med. Łukasz Polak dr n. med. Anna Ledakowicz- Polak

ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA (ŻChZZ) dr n. med. Włodzimierz Koniarek dr n. med. Łukasz Polak dr n. med. Anna Ledakowicz- Polak ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA (ŻChZZ) dr n. med. Włodzimierz Koniarek dr n. med. Łukasz Polak dr n. med. Anna Ledakowicz- Polak Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) Zatorowośd

Bardziej szczegółowo

Czy można ograniczyć strefę udaru mózgu?

Czy można ograniczyć strefę udaru mózgu? Czy można ograniczyć strefę udaru mózgu? Agnieszka Słowik Klinika Neurologii UJ CM Epidemiologia udaru mózgu m w Polsce 70 000 przypadków rocznie 175/100 000 rocznie wśród mężczyzn 125/100 000 rocznie

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Nie Tak Inclusion Definicje Złamanie bliższego odcinka kości udowej DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Złamanie bliższego

Bardziej szczegółowo

Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa. Lek. med. Anna Szarnecka Sojda Skarżysko 25.01.2008

Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa. Lek. med. Anna Szarnecka Sojda Skarżysko 25.01.2008 Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa Lek. med. Anna Szarnecka Sojda Skarżysko 25.01.2008 Sytuacja Kliniczna1 70 letni mężczyzna od 10 lat leczonyz powodu POCHP i niewydolności serca został konsultowany w

Bardziej szczegółowo

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension)

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension) Przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne - CTEPH Skrót angielski: CTEPH CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne (Chronic) (Thromboembolic)

Bardziej szczegółowo

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Serce jednokomorowe Wiele synonimów - pojedyńcza komora (single ventricle),

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. lek. Szymon Darocha. Promotor pracy: dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

ROZPRAWA DOKTORSKA. lek. Szymon Darocha. Promotor pracy: dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP ROZPRAWA DOKTORSKA Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic płucnych u pacjentów z przewlekłym nadciśnieniem płucnym zakrzepowo-zatorowym. lek. Szymon Darocha Promotor

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Badanie wstępne Stan świadomości AVPU

Badanie wstępne Stan świadomości AVPU Badanie wstępne Stan świadomości AVPU A - Alert - przytomny V - Responds to Verbal stimuli - reaguje na głos P - Responds to Pain - reaguje na ból U - Unresponsive nieprzytomny ABCDE Krążenie (Circulation)

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych Profilaktyka przeciwzakrzepowa Łukasz Krzych Czym jest profilaktyka p/zakrzepowa? Zapobieganie DVT / PE Element protokołu ERAS Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa choremu w obliczu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Zakrzepica a nowotwór Praktyczny poradnik dla pacjentów

Zakrzepica a nowotwór Praktyczny poradnik dla pacjentów Zakrzepica a nowotwór Praktyczny poradnik dla pacjentów Piotr Rzepecki Kinga Głogowska Tomasz Chojnacki Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa ZAKRZEPICA A NOWOTWÓR

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo