STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)"

Transkrypt

1 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY DY PL OM O WY Język obcy 1,2,3,4 K 90 E/Zzo Wychowanie fizyczne 1,2 K 10 Zzo Technologia informacyjna 1 L 10 Zzo Ochrona własności intelektualnej 1 W 10 Zzo BHP i ergonomia 1 W 2 Zal Przysposobienie biblioteczne 1 Ćw. 2 Zal Wybrane problemy wielokulturowości 5 W/Ćw. 18 Zzo Edukacja inkluzyjna 6 W/Ćw. 20 Zzo Aktywne formy wejścia na rynek pracy 6 Ćw. 10 Zzo Przedsiębiorczość 6 W 10 Zzo Wybrane zagadnienia z filozofii 1 W 20 E Wprowadzenie do psychologii 1 W 15 E Wprowadzenie do socjologii 1 W/Ćw. 20 E/Zzo Wprowadzenie do pedagogiki 1 W/Ćw. 30 E/Zzo Historia wychowania i myśli pedagogicznej 1 W/Ćw. 38 E/Zzo Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 1 W/Ćw. 24 E/Zzo Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy 1 Ćw. 5 Zzo Etyka zawodowa 2 W 10 Zzo Psychologia rozwojowa i osobowości 2 W/Ćw. 20 E/Zzo Socjologia edukacji 2 W 15 Zzo Teoretyczne podstawy wychowania 2 W/Ćw. 35 E/Zzo Teoretyczne podstawy kształcenia 2 W/Ćw. 20 E/Zzo Pedagogika społeczna 2 W/Ćw. 30 E/Zzo Pedagogika medialna 2 W 15 Zzo Pedagogika specjalna 2 W/Ćw. 32 E/Zzo Systemy pedagogiczne 3 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia społeczno-wychowawcza 3 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia kliniczna 4 W/Ćw. 20 Zzo Metodologia badań pedagogicznych 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Seminarium dyplomowe 4,5,6 Sem. 60 Zzo ,

2 MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE (WYBIERANE PRZEZ STUDENTA) SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Semestr Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Poradnictwo pedagogiczne i zawodowe 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Pedagogika pracy 3 W/Ćw. 25 Zzo Poradnictwo zawodowe w UE 3 W 15 Zzo Instytucje poradnictwa zawodowego w Polsce i UE 4 W 15 Zzo Zawodoznawstwo 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego 4 W/Ćw. 35 E/Zzo Pedagogika czasu wolnego 4 Ćw. 10 Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 4 Ćw. 20 Zzo Analiza rynku pracy w Polsce i UE 5 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia pracy 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Diagnostyka w doradztwie zawodowym i personalnym 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Socjologia środowisk lokalnych 5 W/Ćw. 20 Zzo Projektowanie karier zawodowych 5 Ćw. 20 Zzo Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 5 W/Ćw. 35 E/Zzo Kultura językowa doradcy zawodowego 5 Ćw. 10 Zzo Prawo pracy 5 W 15 Zzo Warsztat kreacji wizerunku doradcy zawodowego i personalnego 6 Ćw. 20 Zzo Narzędzia pracy doradcy zawodowego 6 W/Ćw. 35 E/Zzo EFS a doradztwo zawodowe 6 W/Ćw. 30 Zzo Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 W/Ćw. 25 E/Zzo Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego 6 Ćw. 20 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

3 SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Semestr Pedagogika opiekuńcza 3 W/Ćw. 45 E/Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Wolontariat 3 Ćw. 10 Zzo Opieka środowiskowa 3 Ćw. 15 Zzo Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 W/Ćw. 40 E/Zzo Muzyka i plastyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 Ćw. 20 Zzo Drama w pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 Ćw. 10 Zzo Pedagogika czasu wolnego 4 Ćw. 10 Zzo Systemy opiekuńczo-wychowawcze w UE 4 Ćw. 20 Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 4 Ćw. 20 Zzo Profilaktyka społeczna 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Diagnostyka pedagogiczna 5 W/Ćw. 30 Zzo Gerontologia społeczna 5 W/Ćw. 20 Zzo Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze 5 W/Ćw. 20 Zzo Interwencja kryzysowa 5 W/Ćw. 15 Zzo Negocjacje i mediacje 5 Ćw. 20 Zzo Polityka społeczna RP 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Ustawodawstwo rodzinne i opiekuńcze 6 W 10 Zzo Literatura dla dzieci z elementami biblioterapii 6 W/Ćw. 20 Zzo Elementy psycho- i socjoterapii 6 Ćw. 15 Zzo Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się 6 Ćw. 15 Zzo Subkultury młodzieżowe 6 W/Ćw. 20 Zzo Pedagogika ulicy 6 W/Ćw. 20 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

4 SPECJALNOŚĆ: PSYCHOPEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA Semestr Pedagogika opiekuńcza 3 W/Ćw. 45 E/Zzo Terapia pedagogiczna 3 W/Ćw. 15 Zzo Wolontariat 3 Ćw. 10 Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Metodyka pracy korekcyjno - kompensacyjnej 4 W/Ćw. 35 E/Zzo Psychopatologia dzieci i młodzieży 4 W/Ćw. 20 Zzo Pedagogika czasu wolnego 4 Ćw. 10 Zzo Warsztat pracy opiekuna terapeuty 4 Ćw. 20 Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 4 Ćw. 20 Zzo Gerontologia społeczna 5 W/Ćw. 20 Zzo Psychopatologia dorosłych i seniorów 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Diagnostyka pedagogiczna 5 W/Ćw. 25 E/Zzo Interwencja kryzysowa 5 W/Ćw. 15 Zzo Elementy diagnozy psychologicznej 5 Ćw. 15 Zzo Psychologia niedostosowania społecznego 5 W/Ćw. 35 E/Zzo Biblioterapia 6 Ćw. 10 Zzo Ustawodawstwo rodzinne i opiekuńcze 6 W 10 Zzo Psychologia twórczości 6 W/Ćw. 25 Zzo Psychologia rodziny 6 W/Ćw. 20 Zzo Pomoc psychologiczna z elementami psychoterapii 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Zarządzanie superwizyjne w pracy opiekuna-terapeuty 6 W/Ćw. 15 Zzo Negocjacje i mediacje 6 Ćw. 20 Zzo Profilaktyka społeczna 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

5 SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Semestr Pedagogika resocjalizacyjna 3 W/Ćw. 35 E/Zzo Opieka następcza i pomoc postpenitencjarna 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Historia resocjalizacji i penitencjaryzmu 3 W 20 Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Metodyka wychowania resocjalizacyjnego 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym 4 W/Ćw. 25 E/Zzo Psychotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym 4 Ćw. 15 Zzo Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym 4 Ćw. 15 Zzo Kulturotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym 4 Ćw. 15 Zzo Diagnostyka w wychowaniu resocjalizacyjnym 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka twórczej resocjalizacji 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 5 Ćw. 20 Zzo Mediacje w resocjalizacji 5 Ćw. 20 Zzo Psychologia niedostosowania społecznego 5 W/Ćw. 35 E/Zzo Poradnictwo w resocjalizacji 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Profilaktyka społeczna 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Wiktymologia 6 W 15 Zzo Interakcyjny model oddziaływania resocjalizacyjnego 6 W/Ćw. 30 Zzo Metodyka profilaktyki społecznej 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich 6 W 20 Zzo Prawne podstawy resocjalizacji 6 W 10 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

6 SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z REKREACJĄ Semestr Pedagogika resocjalizacyjna 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Psychologia niedostosowania społecznego 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 3 Ćw. 10 Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji 3 W 10 Zzo Pedagogika zdrowia 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Diagnostyka społeczna z poradnictwem 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Profilaktyka zachowań ryzykownych 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Metodyka diagnozowania pedagogicznego 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka pracy z grupą w zakresie aktywizacji społecznej 4 W/Ćw. 20 Zzo Pozytywne mierniki zdrowia 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Pedagogika czasu wolnego z elementami survivalu 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Warsztaty arteterapii 5 Ćw. 15 Zzo Profilaktyka i terapia uzależnień warsztat 5 Ćw. 15 Zzo Warsztaty survivalu 5 Ćw. 15 Zzo Profilaktyka niedostosowania społecznego i przestępczości warsztaty 5 Ćw. 15 Zzo Metodyka twórczej resocjalizacji 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Bezpieczeństwo pracy z wychowankiem w placówkach socjalizacyjnych 5 Ćw. 10 Zzo Wolontariat sportowy 6 Ćw. 15 Zzo Metodyka kultury fizycznej 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka negocjacji w działaniach operacyjnych 6 W/Ćw. 20 Zzo Edukacja zdrowotna i ekologiczna 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Techniki reagowania na zachowania agresywne warsztaty 6 Ćw. 15 Zzo Pedagogika opiekuńcza 6 W/Ćw. 30 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 100 Zzo ,5

7 SPECJALNOŚĆ: GERONTOPEDAGOGIKA Z AKTYWIZACJĄ SPOŁECZNĄ SENIORÓW Semestr Gerontologia społeczna 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Socjogerontologia 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Historia starości 3 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia starości i starzenia się 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Biologia starzenia się 3 W 15 Zzo Prawa człowieka starego 4 W 10 Zzo Metodyka pracy z seniorami 4 W/Ćw. 35 E/Zzo Podstawy geriatrii i psychogeriatrii 4 W/Ćw. 25 E/Zzo Niesprawność i niepełnospawność starości 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Trening autogenny i techniki relaksacyjne 4 Ćw. 10 Zzo Warsztat muzyczny 5 Ćw. 10 Zzo Biblioterapia 5 Ćw. 10 Zzo Warsztaty taneczne 5 Ćw. 10 Zzo Diagnostyka psychopedagogiczna 5 W/Ćw. 25 E/Zzo Warsztat plastyki i rękodzieła 5 Ćw. 15 Zzo Instytucje aktywizacji i wsparcia seniorów 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Promocja zdrowia 5 W/Ćw. 20 Zzo Warsztat literacko-teatralny 5 Ćw. 15 Zzo Religia w życiu człowieka starego 6 W 10 Zzo Bariery komunikacyjne seniorów 6 W 10 Zzo Kinezygerontoprofilaktyka 6 W/Ćw. 25 E/Zzo Dewiacje i patologie osób trzeciego wieku 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Opieka paliatywna 6 W/Ćw. 20 Zzo Etyczne aspekty pracy z seniorami 6 W 15 Zzo Pomoc i opieka nad człowiekiem starym w EU 6 W/Ćw. 20 Zzo Trening komunikacji społecznej 6 Ćw. 15 Zzo Gry i zabawy dla seniorów 6 Ćw. 10 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

8 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 26 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 W/Ćw. 20 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 15 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 15 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 15 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 10 Zzo Zajęcia umuzykalniające 3 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 22 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 20 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Emisja głosu 4 Ćw. 10 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4 W 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 25 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 P 50 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 48 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 48 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 18 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 18 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 18 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 5 W/Ćw. 20 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 W/Ćw. 16 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 18 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 6 W/Ćw. 22 E/Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 15 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 15 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 15 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 10 Zzo ,5

9 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 15 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 Ćw. 10 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 10 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3 W 10 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 10 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 5 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Zajęcia umuzykalniające 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 15 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 P 50 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu w zakresie nauczania języka angielskiego 4,5 P 30 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 5 W/Ćw. 15 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 Ćw. 10 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Emisja głosu 6 Ćw. 10 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 Ćw. 10 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III w zakresie nauczania języka angielskiego 6 P 30 Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 10 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 5 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 10 Zzo Wiedza o krajach anglojęzycznych 3 Ćw. 12 Zzo Gramatyka praktyczna języka angielskiego 3,4,5,6 Ćw. 60 E/Zzo ,5

10 Fonetyka i fonologia języka angielskiego 3,4,5 W/Ćw. 61 E/Zzo Kształcenie sprawności językowych 3,4,5,6 Ćw. 120 E/Zzo Metodyka początkowej nauki języka angielskiego 4,5,6 W/Ćw. 60 E/Zzo Współczesna edukacja językowa 6 Ćw. 12 Zzo Literatura angielska i amerykańska dla dzieci 4 Ćw. 10 Zzo

11 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ROSYJSKIEGO Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 15 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 Ćw. 10 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 10 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3 W 10 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 10 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 5 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Zajęcia umuzykalniające 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 15 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 Ćw. 50 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu w zakresie nauczania języka rosyjskiego 4,5 Ćw. 30 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 5 W/Ćw. 15 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 Ćw. 10 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Emisja głosu 6 Ćw. 10 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 Ćw. 10 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III w zakresie nauczania języka rosyjskiego 6 P 30 Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 10 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 5 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 10 Zzo Kultura Rosji 3 Ćw. 12 Zzo Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego 3,4,5,6 Ćw. 60 E/Zzo ,5

12 Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym 3,4,5 W/Ćw. 61 E/Zzo Kształcenie sprawności językowych 3,4,5,6 Ćw. 120 E/Zzo Metodyka początkowej nauki języka rosyjskiego 4,5,6 W/Ćw. 60 E/Zzo Współczesna edukacja językowa 6 Ćw. 12 Zzo Literatura rosyjska dla dzieci 4 Ćw. 10 Zzo

13 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 Ćw. 10 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 10 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 20 Zzo Zajęcia umuzykalniające 3 Ćw. 10 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 5 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Emisja głosu 4 Ćw. 10 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4 W 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 P 50 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 40 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 40 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 Ćw. 10 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 6 W/Ćw. 15 E/Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 10 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 10 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 5 Zzo Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Wady postawy i ich diagnostyka 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 5 W/Ćw. 30 E/Zzo ,5

14 Praktyka ciągła w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 5,6 P 60 Zzo w przedszkolu i klasach I-III Pozytywne mierniki zdrowia dzieci i młodzieży 6 Ćw. 10 Zzo Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej 6 Ćw. 10 Zzo

15 MODUŁY FAKULTATYWNE (w toku studiów student zobowiązany jest wybrać jeden z poniższych modułów) MODUŁ FAKULTATYWNY I Semestr Prewencja agresji i przemocy - warsztaty 5 Ćw. 10 Zzo Terapia uzależnień - warsztaty 5 Ćw. 10 Zzo Warsztat zachowań asertywnych 5 Ćw. 10 Zzo Prawa człowieka 6 W 10 Zzo Podstawy pomocy społecznej 6 W 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY II Rekreacja ruchowa 5 Ćw. 10 Zzo Wybrane zagadnienia z dziejów kultury i cywilizacji 5 W 20 Zzo Edukacja muzealna 6 Ćw. 10 Zzo Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji 6 Ćw. 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY III Coaching i mentoring nowe kompetencje w pracy pedagogicznej 5 Ćw. 20 Zzo Projektowanie indywidualnej ścieżki kariery 5 Ćw. 10 Zzo Pozyskiwanie środków na projekty unijne 6 Ćw. 20 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY IV - NAUCZYCIELSKI Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym u dzieci 5 Ćw. 10 Zzo Prawa dziecka 5 Ćw. 10 Zzo Wielokulturowość w przedszkolu i szkole 5 Ćw. 10 Zzo Instytucje wsparcia dla dzieci i ich rodzin 6 Ćw. 10 Zzo Programy adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły 6 Ćw. 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY V NAUCZYCIELSKI Organizacja wycieczek przedszkolnych i szkolnych 5 Ćw. 10 Zzo Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży 5 Ćw. 10 Zzo Pedagogika zabawy w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Trening interpersonalny warsztaty 6 Ćw. 10 Zzo Praca z dzieckiem zdolnym 6 Ćw. 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY VI NAUCZYCIELSKI Technologie informacyjne w nauczaniu języka angielskiego 5 Ćw. 10 Zzo Praktyczna nauka języka angielskiego 5 Ćw. 10 Zzo CLIL - zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe 5 Ćw. 10 Zzo Partnerstwo międzynarodowe przedszkoli i szkół 6 Ćw. 10 Zzo Strategie uczenia się języków obcych 6 Ćw. 10 Zzo

16

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok OGÓŁM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno - Artystyczny KIRUNK Pedagogika SPCJALNOŚĆ dukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPCJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną SPCJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 OGÓLNE 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Koncepcje pedagogiki porównawczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Przedmioty/moduły. Podstawy filozofii i etyki (obszar humanist.) 3 1,5 3 1,5 3

PROGRAM STUDIÓW. Przedmioty/moduły. Podstawy filozofii i etyki (obszar humanist.) 3 1,5 3 1,5 3 I INFORMACJE OGÓLNE PROGRAM STUDIÓW 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w ydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z Socjoterapią Rok 1 1 Język obcy 4 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/0-06 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Ustawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-500 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społęczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Logopedia i terapia pedagogiczna profil

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii I semestr specjalność : pedagogika wczesnoszkolna z terapią

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/01-016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo