Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne"

Transkrypt

1 Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O s2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium 15 3 Z/O s2 Metody zbierania danych wykład 15 E 4 ćwiczenia 15 Z/O s2 Współczesne problemy edukacji wykład 30 E 4 ćwiczenia 15 Z/O a-s2 Współczesne problemy filozoficzno-etyczne wykład 15 2 E s2 Współczesne problemy psychologii konwersatorium 15 3 Z/O BHP wykład 5 0 Z s2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 2 Z/O Zajęcia ogólnouczelniane, wykłady ogólnouniwesyteckie wykład 15 2 Z Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

2 I semestr specjalność : pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się Nazwa przedmiotu zajęć godzin WzTs2 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób z trudnościami w uczeniu się konwersatorium 20 2 E WzTs2 Wprowadzenie do terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym. ćwiczenia 20 2 Z/O WzTs2 Kształcenie językowe w przedszkolu i szkole ćwiczenia 15 1 Z/O WzTs2 Logorytmika z metodą Dobrego Startu i elementami muzykoterapii warsztat 20 2 Z/O Razem: 75 7 I emestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne w systemie Nazwa przedmiotu zajęć godzin OWSs2 Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą konwersatorium 30 4 Z/O OWSs2 Teoria i praktyka wsparcia społecznego konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 60 7

3 I semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii konwersatorium 45 4 Z/O PSPs2 Kurator sądowy, rodzinny i dla dorosłych konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 75 7 I semestr- specjalność komunikacja społeczna i media KSMs2 Administrowanie platformą e-learning KSMs2 Edukacja medialna Nazwa przedmiotu zajęć godzin laboratorium 15 1 Z/O Wykład 15 2,5 laboratorium 15 Z/O KSMs2 Komunikacja interpersonalna konwersatorium 15 1 Z/O KSMs2 Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej laboratorium 15 2 Z/O KSMs2 Warsztaty komunikacji interpersonalnej laboratorium 15 0,5 Z/O Razem: 90 7 E

4 I semestr specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZs DZs DZs2 Poradoznawstwo Nazwa przedmiotu zajęć godzin Psychologiczne doradztwo karier Polityka i monitoring rynku pracy konwersatorium 15 3 E Wykład Razem: Z/O wykład 30 2 Z/O 7 I semestr specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZs2 Poradoznawstwo konwersatorium 15 3 E DZs2 Psychologiczne doradztwo karier Wykład 15 2 Z/O DZs2 Polityka i monitoring rynku pracy wykład 30 2 Z/O Razem: 60 7

5 I semestr specjalność logopedia Kod przedmiotu w systemie Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Ortofonia konwersatorium 15 1 Z/O Ls2 Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Foniatria i audiologia konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Fonetyka i fonologia logopedyczna konwersatorium 15 1 Z/O Ls2 Diagnoza i klaryfikacja zaburzeń mowy wykład 15 1 Z/O Razem: 75 7 I semestr specjalność: edukacja dorosłych EDs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Wprowadzenie do edukacji dorosłych konwersatorium 30 2 Z/O EDs2 Psychologia człowieka dorosłego konwersatorium 30 2 Z/O EDs EDs2 Edukacja wielokulturowa ćwiczenia 15 1 Z/O Zarządzanie w edukacji dorosłych konwersatorium 15 2 Z/O Razem: 90 7

6 I semestr specjalność : pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Zadania pedagoga szkolnego konwersatorium 15 1 Z/O SZs2 Pedagogika szkoły konwersatorium 15 2 E Szs2 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Pedagogika zabawy warsztat 5 0,5 Z Szs2 Trening uczenia się warsztat 5 0,5 Z SZs2 Podstawy prawa dla pedagoga konwersatorium 10 1 Z/O Szs2 Ukryty program szkoły konwersatorium 15 1 Z/O Razem: 75 7

7 I semestr specjalność : resocjalizacja z profilaktyką społeczną Rs Rs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Resocjalizacja w instytucjach resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym Zaburzenia seksualne wykład 15 4 Z/O ćwiczenia 30 Z/O Konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 75 7 II semestr - tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć godzin s2 Antropologia kulturowa konwersatorium 15 4 Z/O s2 Andragogika konwersatorium 15 4 Z/O s2 Metody analizy danych ilościowych wykład 15 E Ćwiczenia 15 4 Z/O s2 Metody analizy danych jakościowych wykład 15 E Ćwiczenia 4 15 Z/O a-s2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 3 Z/O Zajęcia ogólnouczelniane i/lub projekt i/lub wykłady ogólnouniwesyteckie do wyboru 30 4 Z Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

8 II semestr- specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się WzTs2 Terapia psychomotoryczna Nazwa przedmiotu zajęć godzin warsztat 20 2 Z/O WzTs WzTs WzTs2 Metodyka nauczycielskiej diagnozy i terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym Metodyka nauczycielskiej diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym Warsztat terapeuty warsztat 20 2 Z/O warsztat 20 2 Z/O warsztat 20 1 Z/O Razem: 80 7 II semestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne Nazwa przedmiotu zajęć godzin OWSs OWSs OWSs2 Pedagogika opiekuńcza Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia Warsztat umiejętności pedagoga opiekuńczego konwersatotium 30 3 Z/O ćwiczenia 45 3 Z/O ćwiczenia 30 1 Z Razem: 105 7

9 II semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Pedagogika penitencjarna wykład 15 Z/O 4 ćwiczenia 30 Z/O PSPs2 Europejskie systemy resocjalizacji przestępców konwersatorium 45 3 Z/O Razem: 90 7 II semestr specjalność komunikacja społeczna i media KSMs KSMs KSMs KSMs KSMs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Grafika komputerowa w mediach Grafika komputerowa w mediach wykład 15 2 Z/O laboratorium 15 Z/O Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej laboratorium 15 2 Z/O Komunikacja-człowiek-komputer Twórcze aspekty mediów Multimedia strumieniowe w edukacji wykład 15 1 E laboratorium 15 1 Z/O laboratorium 15 1 Z/O Razem: 90 7

10 II semestr specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZs DZs DZs DZs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Orientacja i informacja zawodowa Doradztwo indywidualne Doradztwo grupowe Psychologia pracy punktó w wykład 15 1 Z/O ćwiczenia 30 2 Z/O ćwiczenia 30 2 Z/O konwersatorium 30 2 Z/O Razem: II semestr specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZs2 Orientacja i informacja zawodowa wykład 15 1 Z/O DZs2 Doradztwo indywidualne ćwiczenia 30 2 Z/O DZs2 Doradztwo grupowe ćwiczenia 30 2 Z/O DZs2 Psychologia pracy konwersatorium 15 2 Z/O Razem: 90 7

11 II semestr specjalność : logopedia Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Dyslalia obwodowa i dysglosja wykład 15 2 Z/O Ls2 Afonia i dysfonia wykład 15 1 Z/O Ls2 Dysartria i anartria wykład 15 2 Z/O Ls2 Dyslalia i alalia wykład 15 2 E Razem: 60 7 II semestr specjalność edukacja dorosłych EDs2 Teorie w edukacji dorosłych Nazwa przedmiotu zajęć godzin konwersatorium 30 3 E EDs2 Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie konwersatorium EDs2 Polityka, podstawy prawne i finansowanie edukacji dorosłych w UE konwersatorium 15 2 Z/O 15 1 Z/O EDs2 Poradnictwo i orientacja zawodowa konwersatorium 15 1 Z/O Razem: 75 7

12 II semestr specjalność pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Trening twórczości warsztat 10 1 Z SZs2 Innowatyka pedagogiczna konwersatorium 15 2 E SZs2 Socjoterapia Wykład 15 2 E ćwiczenia 15 O SZs2 Profilaktyka pedagogiczna konwersatorium 15 1 O SZs2 Edukacja seksualna konwersatorium Razem: 85 7 II semestr specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną Nazwa przedmiotu zajęć godzin Rs2 Pedagogika resocjalizacyjna wykład 15 4 Z/O ćwiczenia 30 Z/O Rs2 Psychologia kliniczna konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 75 7

13 Pedagogika - II rok II stopnia studia stacjonarne III semestr- tok ogólny s s s s s2 Pedagogika medialna Nazwa przedmiotu zajęć godzin Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Wprowadzenie do pedagogiki kognitywistycznej Edukacja międzykulturowa Seminarium dyplomowe 3 konwersatorium 15 3 Z/O wykład 15 3 Z/O wykład 15 3 E wykład 15 3 E ćwiczenia 30 5 Z/O Zajęcia ogólnouczelniane i/lub projekt i/lub wykłady ogólnouniwesyteckie do wyboru 30 4 Z Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

14 III semestr - specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się Nazwa przedmiotu zajęć godzin III semestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne WzTs2 Współczesne tendencje edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. wykład 15 2 E WzTs2 Metodyka nauczycielskiej diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania [ryzyko dysleksji] u dzieci w wieku warsztat 20 2 Z/O przedszkolnym i młodszoszkolnym WzTs2 Metodyka nauczycielskiej pomocy psychopedagogicznej dzieciom z zaburzeniami warsztat 20 2 Z/O zachowania WzTs2 Pomoc i poradnictwo psychologicznopedagogiczne warsztat 15 1 Z/O WzTs2 Warsztat terapeuty warsztat 10 1 Z/O Razem: OWSs OWSs2 Prawo rodzinne i opiekuńcze Wsparcie w opiece paliatywnej Nazwa przedmiotu zajęć godzin konwersatorium 30 4 Z/O konwersatorium 30 4 Z/O Razem: 60 8

15 III semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Religia w resocjalizacji konwersatorium 30 3 Z/O PSPs2 Psychologia sądowniczo-penitencjarna konwersatorium 30 3 Z/O PSPs2 ćwiczenia 30 2 Z Razem: 90 8 III semestr specjalność komunikacja społeczna i media Warsztat umiejętności pedagoga sądowniczopenitencjarnego KSMs KSMs KSMs KSMs2 Interaktywne media cyfrowe Nazwa przedmiotu zajęć godzin Metodyka przygotowywania materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego Podstawy teorii konstruktywistycznokognitywistycznej mediów Projektowanie stron WWW laboratorium 15 2 Z/O laboratorium 15 3 E wykład 15 1 Z/O laboratorium 15 2 Z/O Razem: 60 8

16 III semestr- specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZPs DZPs DZPs DZPs2 Warsztaty inspiracji Nazwa przedmiotu zajęć godzin Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy HR i zarządzanie zasobami ludzkimi Projektowanie karier edukacyjnych ćwiczenia 30 2 Z/O ćwiczenia 15 1 Z/O konwersatorium 30 3 E ćwiczenia 15 2 Z/O Razem: 90 8 III semestr - specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZRs2 Warsztat inspiracji ćwiczenia 15 2 Z/O DZRs2 Warsztat aktywnego poszukiwania pracy ćwiczenia 15 1 Z/O DZRs2 Projektowanie uczenia się całożyciowego osobie konwersatorium 15 1 Z/O z niepełnosprawnością intelektualną DZRs2 Diagnostyka w doradztwie i poradnictwie konwersatorium 15 2 Z/O zawodowym osobom niepełnosprawnym DZRs2 Projektowanie karier zawodowych osobom konwersatorium 15 1 Z/O niepełnosprawnym DZRs2 Pedeutologiczne problemy doradztwa zawodowego wykład 15 1 Z/O Razem: 90 8

17 III semestr- specjalność : logopedia Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Oligofrenologopedia konwersatorium 30 3 E Ls2 Surdologopedia konwersatorium 30 2 Z/O Ls2 Balbutologopedia konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Profilaktyka logopedyczna i warsztat terapii logopedycznej konwersatorium 15 1 Z/O Razem: 90 8 III semestr- specjalność : edukacja dorosłych Nazwa przedmiotu zajęć godzin EDs2 Organizatorzy edukacji dorosłych konwersatorium 15 2 Z/O EDs2 Planowanie i zarządzanie projektami ćwiczenia 30 3 Z/O EDs2 Grupy edukacyjnymi docelowe w edukacji dorosłych ćwiczenia 30 3 Z/O Razem: 75 8

18 III semestr- specjalność : pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Terapia pedagogiczna wykład 15 4 E ćwiczenia 15 Z/O SZs2 Edukacja obywatelska konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Współpraca z rodzicami warsztat 5 0,5 Z SZs2 Kierowanie grupą a ład dyscyplina warsztat 5 0,5 Z SZs2 Rozwój osobisty i profesjonalny pedagoga konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Młodzież i kultura popularna konwersatorium 10 1 Z/O Razem: 70 8 III semestr- specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczną Nazwa przedmiotu zajęć godzin Rs2 Profilaktyka społeczna konwersatorium 30 3 Z/O Rs2 Globalizacja i regionalizacja konwersatorium 15 3 Z/O Rs2 Warsztat umiejętności pedagoga resocjalizacyjnego ćwiczenia 30 2 Z Razem: 90 8

19 IV semestr - tok ogólny s s s s2 Gerontologia Pedagogika porównawcza Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne kierunki pedagogiczne Seminarium dyplomowe 4 wykład 15 4 Z/O konwersatorium 15 4 Z/O konwersatorium 15 4 Z/O ćwiczenia 30 5 E Zajęcia ogólnouczelniane i/lub projekt i/lub wykłady ogólnouniwesyteckie do wyboru 30 6 Z Razem: IV semestr specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się WzTs WzTs WzTs WzTs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Metody aktywne w pracy z dziećmi ćwiczenia 20 Modele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej ćwiczenia 20 Komputer w terapii pedagogicznej i logopedycznej ćwiczenia Wybrane zagadnienia z psychiatrii, neurologii i pediatrii wieku dziecięcego konwersatorium 20 2 Z/O 2 Z/O Z/O Z/O Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

20 IV semestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne OWSs OWSs OWSs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Problematyka wychowania seksualnego w rodzinie i szkole konwersatorium 30 2 Z/O Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi konwersatorium 30 3 Z/O Formy opieki i wsparcia rodziny konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 90 8 IV semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Podstawy penologii i prawa karnego konwersatorium 30 4 Z/O PSPs2 Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego konwersatorium 30 4 Z/O Razem: 60 8

21 IV semestr- specjalność komunikacja społeczna i media KSMs2 Multimedia i Internet w animacji czasu wolnego KSMs2 Broker informacji KSMs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Projektowanie systemu kształcenia i semantyczne modelowanie wiedzy laboratorium 15 1,5 Z/O laboratorium 15 1,5 Z/O Wykład Laboratorium Z/O KSMs2 Projektowanie i administrowanie serwerem wirtualnym laboratorium 15 2 Z/O Razem: 75 8 E IV semestr - specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZPs DZPs DZPs DZPs2 Dobór i selekcja pracowników Assesment center Zarządzanie szkoleniami Doradztwo specjalizowane Nazwa przedmiotu zajęć godzin konwersatorium 15 2 Z/O ćwiczenia 15 2 Z/O konwersatorium 15 2 Z/O konwersatorium 15 2 Z/O Razem: 60 8

22 IV semestr - specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZRs2 Organizacja systemu wsparcia społecznego osobom niepełnosprawnym w Polsce i świecie konwersatorium 15 1 Z/O DZRs2 Podstawy ergoterapii konwersatorium 15 1 Z/O DZRs DZRs DZRs2 Metodyka kształcenia dorosłych z niepełnosprawnością na odległość - E- learning laboratorium 15 3 E Metodyka doradztwa zawodowego osobom niepełnosprawnym konwersatorium 15 2 E Komputer i nowoczesne oprzyrządowanie w pracy laboratorium 15 1 Z/O osoby z niepełnosprawnością Razem: 75 8

23 IV semestr specjalność logopedia Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Wykorzystanie komputera w terapii logopedycznej laboratoryjne 15 1 Z/O Ls Ls2 Organizacja i realizacja pomocy logopedycznej w szkole ogólnodostępnej Instytucjonalne formy pomocy osobom z zaburzeniami mowy ćwiczenia 15 3 E konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Podstawy prawne pomocy logopedycznej konwersatorium 15 1 Z/O Ls2 Autyzm i głębokie deficyty rozwoju konwersatorium 30 1 Z/O Razem: 90 8 IV semestr specjalność : edukacja dorosłych EDs EDs EDs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Nowoczesne kultury nauczania i uczenia się Edukacja dorosłych w muzeach Obszary merytoryczne edukacji dorosłych konwersatorium 30 3 Z/O ćwiczenia 15 2 Z/O ćwiczenia 30 3 Z/O Razem: 75 8

24 IV semestr specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Poradnictwo psycho-pedagogiczne konwersatorium 15 2 Z/O SZs2 Edukacja regionalna i wielokulturowa konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Animacja kultury konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Ewaluacja pracy szkoły konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Edukacja równościowa konwersatorium 15 1 Z/O SZs2 Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej laboratorium 15 1 Z/O SZs2 Turystyka i rekreacja konwersatorium 10 1 Z/O Razem: 85 8 IV semestr specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczna Nazwa przedmiotu zajęć godzin Rs2 Podstawy prawne resocjalizacji wykład 15 4 Z/O ćwiczenia 15 Z/O Rs2 Terapia w resocjalizacji wykład 30 Z/O 4 ćwiczenia 30 Z/O Razem: 90 8

一 苏 州 用 过 的 名 字 1 会 稽 郡 起 始 时 间 : 公 元 前 222 年 地 理 位 置 : 初 置 时, 辖 境 相 当 于 今 江 苏 省 长 江 以 南, 浙 江 省 仙 霞 岭 牛 头 山 天 台 山 以 北 和 安 徽 水 阳 江 流 域 以 东 及 新 安 江 率 水

一 苏 州 用 过 的 名 字 1 会 稽 郡 起 始 时 间 : 公 元 前 222 年 地 理 位 置 : 初 置 时, 辖 境 相 当 于 今 江 苏 省 长 江 以 南, 浙 江 省 仙 霞 岭 牛 头 山 天 台 山 以 北 和 安 徽 水 阳 江 流 域 以 东 及 新 安 江 率 水 苏 州 城 曾 经 用 过 的 名 字 2014-08-25 苏 州 情 调 漫 长 岁 月, 苏 州 名 字 几 经 变 迁, 从 4000 年 前 的 古 干 国 到 3000 年 前 的 句 吴 ( 勾 吴 ), 再 到 吴 阖 闾 大 城 吴 县 会 稽 泰 德 吴 州 吴 郡 平 江 隆 平 苏 州, 还 有 吴 城 吴 都 吴 大 城 阖 闾 姑 苏 吴 门 东 吴 吴 中 吴 下 东

Bardziej szczegółowo

2014 優 秀 教 師 選 舉 ( 第 十 屆 ) 個 案 報 告 參 賽 組 別 : 關 愛 組 參 賽 者 : 陳 笑 芳 老 師 目 錄 1. 背 景 資 料 P.1 2. 本 校 宗 旨 P.1 3. 個 案 分 析 P.1 4. 處 理 方 法 P.2 5. 學 生 成 就 P.5 6. 成 長 關 顧 組 P.6 7. 檢 討 及 展 望 P.6 8. 總 結 P.7 1. 背 景

Bardziej szczegółowo

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 士 生 各 专 业 就 业 率...- 11-3. 博 士 生 各 专 业 就 业 率...- 12

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 会议指南20131112

Microsoft Word - 会议指南20131112 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 会 议 指 南 主 办 : 承 办 : 中 广 核 工 程 有 限 公 司 中 国 深 圳 大 亚 湾 二 〇 一 三 年 十 一 月 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 欢 迎 您 参 加 本 届 核 电 工 程 培 训

Bardziej szczegółowo

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 2010 7 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 HR 10 11 1 2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 53.2 2009 7.3 15.90% 6 72.22% 81.10% 31.56 81.80% 2009 55096 40642 6 5054 4620 2009 518 3 29.35 2009 952 130 250 2009 1.51 9514 63% 1-6

Bardziej szczegółowo

HR之友电子期刊

HR之友电子期刊 HR 之 友 电 子 期 刊 苏 州 工 业 园 区 劳 动 监 察 大 队 主 办 刊 号 2014.12.29/No.6 总 第 9 期 本 期 要 目 信 息 速 递 : 园 区 召 开 工 资 指 导 理 事 会 五 届 六 次 会 议 实 务 指 引 : 劳 动 合 同 续 订 实 务 详 解 以 案 说 法 : 员 工 主 动 辞 职,HR 未 写 解 聘 原 因 倒 赔 万 元 考 证

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc 无 忧 HR 信 息 参 考 无 忧 HR 信 息 参 考 由 前 程 无 忧 薪 酬 报 告 部 门 为 薪 酬 报 告 会 员 倾 力 奉 献, 在 每 月 月 初 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 给 各 位 会 员 无 忧 HR 信 息 参 考 报 汇 集 和 整 合 各 种 HR 信 息 渠 道 有 用 资 讯, 为 会 员 浏 览 HR 信 息 把 握 HR 发 展 动 态 学 习 HR

Bardziej szczegółowo

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質 1 2 3 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 4 5 6 7683 7 3-2 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 4-1 10

Bardziej szczegółowo

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展 利 尔 化 学 - 1. 草 铵 膦 简 介 草 铵 膦 由 赫 斯 特 公 司 于 80 年 代 开 发 成 功, 属 广 谱 触 杀 型 除 草 剂, 内 吸 作 用 不 强, 与 草 甘 膦 杀 根 不 同, 草 铵 膦 先 杀 叶, 通 过 植 物 蒸 腾 作 用 可 以 在 植 物 木 质 部 进 行 传 导, 其 速 效 性 间 于 百 草 枯 和 草 甘 膦 之 间 主 要 用 于 果

Bardziej szczegółowo

腰部酸痛保健法

腰部酸痛保健法 識 臨 都 老 年 勞 不 不 理 不 便 了 療 離 狀 力 力 易 拉 狀 勞 裂 類 老 年 刺 滑 不 良 六 尿 列 類 說 裂 神 神 見 勞 滑 不 烈 兩 來 暴 力 勞 裂 刺 神 神 狀 見 勞 見 臨 度 降 年 連 都 類 淋 刺 刺 不 勞 易 老 不 不 若 神 神 行 力 不 良 了 不 良 立 年 女 老 年 度 度 度 勞 見 老

Bardziej szczegółowo

摘 要 本 课 题 首 先 从 讲 座 公 益 讲 座 和 专 利 信 息 入 手, 阐 明 其 概 念 和 定 义, 分 析 了 专 利 信 息 在 推 动 创 新 型 国 家 建 设 助 推 社 会 经 济 转 型 提 升 企 业 创 新 能 力 水 平 等 方 面 的 作 用, 使 专 利 信

摘 要 本 课 题 首 先 从 讲 座 公 益 讲 座 和 专 利 信 息 入 手, 阐 明 其 概 念 和 定 义, 分 析 了 专 利 信 息 在 推 动 创 新 型 国 家 建 设 助 推 社 会 经 济 转 型 提 升 企 业 创 新 能 力 水 平 等 方 面 的 作 用, 使 专 利 信 研 究 名 称 : 研 究 承 担 单 位 : 研 究 负 责 人 : 主 要 研 究 人 员 : 专 利 信 息 公 益 讲 座 推 广 与 合 作 机 制 建 设 研 究 江 苏 省 专 利 信 息 服 务 中 心 吕 阳 红 吕 阳 红 王 亚 利 王 勇 左 勇 刚 龚 跃 鹏 研 究 起 止 时 间 : 2013.6 至 2013.10 1 摘 要 本 课 题 首 先 从 讲 座 公 益

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 A Fraework Research on Applying the Multimedia Technology of Internet System in Education for the Marine Environment 1 2 3 4 3-2WebTitle CDTitle..50 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-1 16 17 18 19 20 21 22

Bardziej szczegółowo

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

Bardziej szczegółowo

é é é è H S H + E S + J ( 105 ) 2 2 2 ( 1 R S2. 1)( 1 R S. 4. 123)( 1 RS. 612345. ) 1 ( 1 R S1) 2 2 ( 1 R S7. 123456)( 1 R 81234567. ) é ê

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF - i - - ii - 1 1 2 2 3 4 4 8..12..15..15..21..39..44..54..54..56..58..62..64..65..65..66 67 - 1 - - 2-2002 1 14 - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ( ) - 8-88 - 9 - - 10 - - 11 - 19941995 80-12 - - 13 - - 15

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc 氣 象 與 地 震 作 者 : 羅 名 欽 中 揚 通 信 摘 羅 皓 丰 待 業 要 地 震 科 技 附 屬 在 氣 象 局, 但 是 對 於 地 震 衍 生 的 事 項 卻 在 地 震 工 程 中 心 及 中 央 地 質 調 查 所, 地 震 區 分 震 前 及 震 後 兩 種 事 務, 一 是 震 前 預 測, 一 是 震 後 回 推, 總 在 未 知 的 恐 懼 中 技 求 發 現 地 震

Bardziej szczegółowo

God's Masterpiece- the Cross

God's Masterpiece- the Cross 神 的 杰 作 基 督 的 十 字 架 介 绍 内 住 在 里 面 的 罪 / 肉 体 / 自 我, 不 亚 于 一 个 肮 脏 的 暴 君 给 我 们 命 令 去 遵 行 对 于 许 多 信 徒 来 说, 这 所 有 的 事 实 已 经 成 为 了 多 年 来 一 个 继 续 不 停 的 问 题 我 们 为 此 而 挣 扎 而 斗 争 我 们 曾 在 无 价 值 的 努 力 去 摆 脱 我 们 自

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. & 4. 5. 6. 7. A B C A1 A2 B1 B2 2.1 / 2.2 2.3 [ ] 1 2 3 4 5 5 5 , A B C internet 1. 2. 3. 5 20 % % 1 2 3 4 5 3.3 1 2 3 4 A 15% B C D E 199 199 199 199 199 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

上海交通大学医学院

上海交通大学医学院 上 海 交 通 大 学 医 学 院 2014-2015 年 度 社 会 责 任 报 告 上 海 交 通 大 学 医 学 院 精 神 文 明 建 设 委 员 会 2016 年 元 月 目 录 第 一 部 分 公 开 陈 述... 1 第 二 部 分 单 位 概 况... 2 1. 基 本 情 况... 2 2. 经 济 绩 效... 4 3. 性 质 与 类 别... 4 4. 社 会 责 任 报 告

Bardziej szczegółowo

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况..3 ( 一 ) 学 校 发 展 目 标 定 位..3 ( 二 ) 人 才 培 养 总 体 思 路..3 ( 三 ) 本 科 专 业 设 置..3 ( 四 ) 学 生 基 本 情 况..4 ( 五 ) 本 科 生 生 源 质 量..4 二 师 资 与 教

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况..3 ( 一 ) 学 校 发 展 目 标 定 位..3 ( 二 ) 人 才 培 养 总 体 思 路..3 ( 三 ) 本 科 专 业 设 置..3 ( 四 ) 学 生 基 本 情 况..4 ( 五 ) 本 科 生 生 源 质 量..4 二 师 资 与 教 南 京 医 科 大 学 本 科 教 学 质 量 报 告 (2014 年 ) 目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况..3 ( 一 ) 学 校 发 展 目 标 定 位..3 ( 二 ) 人 才 培 养 总 体 思 路..3 ( 三 ) 本 科 专 业 设 置..3 ( 四 ) 学 生 基 本 情 况..4 ( 五 ) 本 科 生 生 源 质 量..4 二 师 资 与 教 学 条 件..5 ( 一

Bardziej szczegółowo

乌鲁木齐城市交通改善项目Ⅱ

乌鲁木齐城市交通改善项目Ⅱ 世 界 银 行 贷 款 发 展 新 疆 职 业 教 育 项 目 少 数 民 族 发 展 行 动 计 划 ( 预 评 估 稿 ) 乌 鲁 木 齐 长 治 久 安 社 会 经 济 咨 询 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 中 国 二 〇 一 四 年 十 一 月 少 数 民 族 发 展 行 动 计 划 总 负 责 人 : 李 泽 ( 新 疆 社 会 科 学 院 ) 少 数 民 族 发 展 行 动 计 划 主

Bardziej szczegółowo

绝密★启用前

绝密★启用前 绝 密 启 用 前 2010 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 上 海 卷 ) 地 理 试 卷 一 选 择 题 ( 共 50 分, 每 小 题 2 分 每 小 题 只 有 一 个 正 确 答 案 ) ( 一 ) 城 市, 让 生 活 更 美 好, 城 市 空 间 结 构 与 城 市 职 能 自 然 环 境 密 切 相 关 1. 不 同 的 城 市 职 能 具 有 不 同

Bardziej szczegółowo

IT认证培训(二).doc

IT认证培训(二).doc IT... IT...... 2002 IT... IT...... IT...... IT... IT... IT... IT... PC JOB...... IT... IT...... IT......... IT... I ... IT......... IT... IT... IT... IT...... IT :?...... 2002... IT... IT 500...... IT...

Bardziej szczegółowo

2012

2012 中 德 安 联 媒 体 剪 报 精 选 企 业 传 播 部 制 作 双 月 刊 2012 年 11-12 月 安 联 发 展 国 际 金 融 报 2012.11.14 安 联 集 团 三 季 度 利 润 增 超 三 成 2012 年 第 三 季 度, 安 联 集 团 延 续 了 上 半 年 的 强 劲 态 势, 与 前 两 个 季 度 一 样, 总 收 入 经 营 利 润 和 纯 收 益 均 比 2011

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2006 2006 291.7 ( 2.9 288.8 ) 1.9 65.5 2006 2005 40% 2006 2006 11 30 4497 905 20 < > 2917 2006 1. 06 21173 64995 218 2. 06 3,447,524 9,343,550 1,216,506 2,365,798 48,572 23,726 3. 06 1109 8275 44 8160

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - ¤å¥ó1

Microsoft Word - ¤å¥ó1 全 國 知 識 經 濟 發 展 會 議 總 結 報 告 日 期 : 89.11.05 Story Type : 內 政, 經 濟 為 籌 劃 我 國 下 一 世 紀 國 家 經 濟 發 展 願 景 的 全 國 知 識 經 濟 發 展 會 議, 在 為 期 兩 天 會 議 的 熱 烈 討 論 之 後, 今 ( 五 ) 日 中 午 舉 行 閉 幕 式, 副 總 統 呂 秀 蓮 及 行 政 院 長 張 俊

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled (211) * ** *** **** e-learning ID * ** ** **** (212) e-learning WWW e-learning Cisco John Chambers 2000 WCIT 2000 2001 2001MIC2001 E-learning 2002 2004 2001 CUX Corporate University Xchange2001 1999 c-learning

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 植基於GIS的台灣古典漢詩多媒體網路學習環境設計(羅鳳珠,全文).doc

Microsoft Word - 植基於GIS的台灣古典漢詩多媒體網路學習環境設計(羅鳳珠,全文).doc 香 港 教 育 學 院 主 辦 2011 年 11 月 25~27 日 植 基 於 GIS 的 臺 灣 古 典 漢 詩 多 媒 體 網 路 學 習 環 境 設 計 The design of multimedia network environment based on geographic information system for learning classical Chinese poetry

Bardziej szczegółowo

權 在 地 方 的 代 表 州 縣 官 才 是 真 正 的 行 政 之 官, 也 就 是 治 世 之 官, 負 責 生 民 具 體 事 務 的 管 理 而 其 上 的 省 府 等 中 間 層 只 是 負 責 上 傳 下 達 之 監 督 之 責 的 政 府 層 級 縣 級 政 府 在 國 家 的 治

權 在 地 方 的 代 表 州 縣 官 才 是 真 正 的 行 政 之 官, 也 就 是 治 世 之 官, 負 責 生 民 具 體 事 務 的 管 理 而 其 上 的 省 府 等 中 間 層 只 是 負 責 上 傳 下 達 之 監 督 之 責 的 政 府 層 級 縣 級 政 府 在 國 家 的 治 縣 級 政 權 的 基 層 化 趨 勢 與 鄉 村 治 理 的 前 景 暴 景 升 遼 寧 師 範 大 學 政 治 與 行 政 學 院 教 授 摘 要 中 國 自 秦 漢 以 來 就 以 縣 作 為 國 家 的 基 層 政 權, 一 直 延 續 到 清 末 在 縣 以 下 的 鄉 村, 唐 中 葉 以 前 實 行 的 是 帶 有 行 政 性 質 的 鄉 官 制 唐 中 葉 以 後 一 直 到 清 末

Bardziej szczegółowo

前言

前言 1 华 中 科 技 大 学 2014 年 研 究 生 就 业 质 量 报 告 目 录 前 言... 1 第 一 部 分 研 究 生 就 业 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 毕 业 研 究 生 规 模 与 结 构... 2 ( 二 ) 毕 业 研 究 生 就 业 率... 2 ( 三 ) 毕 业 研 究 生 就 业 单 位 流 向... 5 ( 四 ) 毕 业 研 究 生 就 业 地 域 流 向...

Bardziej szczegółowo

树立正确的择业观念 走好人生第一步

树立正确的择业观念 走好人生第一步 大 学 生 职 业 发 展 与 就 业 指 导 第 七 章 求 职 方 法 第 七 章 求 职 方 法 学 习 目 标 1. 学 会 有 效 地 搜 集 整 理 利 用 就 业 信 息 的 方 法 3. 了 解 面 试 与 笔 试 的 过 程 与 注 意 事 项 2. 能 按 照 要 求 撰 写 求 职 自 荐 材 料 4. 能 以 积 极 的 心 态 面 对 就 业 过 程 中 的 压 力 第 七

Bardziej szczegółowo

訓 練 的 教 導 者 為 各 店 的 店 經 理, 對 店 經 理 而 言 是 一 項 不 小 的 負 擔 因 此, 如 何 透 過 新 工 具 的 引 進 與 導 入, 使 店 經 理 的 負 擔 減 輕, 而 能 將 時 間 投 注 在 店 舖 經 營 上, 亦 為 另 一 項 改 善 的 重

訓 練 的 教 導 者 為 各 店 的 店 經 理, 對 店 經 理 而 言 是 一 項 不 小 的 負 擔 因 此, 如 何 透 過 新 工 具 的 引 進 與 導 入, 使 店 經 理 的 負 擔 減 輕, 而 能 將 時 間 投 注 在 店 舖 經 營 上, 亦 為 另 一 項 改 善 的 重 報 告 人 : 來 來 超 商 股 份 有 限 公 司 周 部 經 理 玉 芝 OK 超 商 數 位 學 習 應 用 實 務 經 驗 分 享 -OK e 學 堂, 讓 學 習 好 OK! 壹 前 言 OK 超 商 屬 於 零 售 服 務 業, 截 至 100 年 10 月 有 近 860 個 營 業 據 點 分 布 於 台 灣 各 地 配 合 產 業 特 性, 每 月 都 會 有 不 同 的 促 銷

Bardziej szczegółowo

冷熱衝擊試驗機、溫度控制器

冷熱衝擊試驗機、溫度控制器 冷 熱 衝 擊 試 驗 控 制 器 U-8226S-ACCU1 簡 易 操 作 說 明 書 為 正 確 使 用 本 產 品, 使 用 前 務 必 先 詳 讀 本 說 明 書 為 必 要 時 方 便 使 用, 請 將 本 書 置 於 易 取 之 處, 並 妥 善 保 管 応 用 電 子 工 業 株 式 会 社 索 引 ( 一 ) 前 言 P.2 ( 二 ) 概 要 P.3 2-1. SYSTEM 構

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled mysap TM mysap TM mysap mysap mysap HCM (Human Capital Management) mysap SAP 30 SAP SAP 30 mysap HCM SAP mysap TM : : HCM HCM HCM : HCM mysap HCM mysap HCM mysap HCM mysap TM mysap HCM mysap HCM mysap

Bardziej szczegółowo

上海工~3

上海工~3 上 海 工 商 职 业 技 术 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2016) 二 〇 一 五 年 十 二 月 1.2 1.3 1.1 前 言... 1 1.4 学 院 2014 2015 学 年 度 人 才 培 养 工 作 大 事... 4 1.5 1 办 学 基 本 信 息... 1 1.6 资 1.7 2015 招 在 2.1 1.8 就 师 办 2.4 2.2 办 2.5

Bardziej szczegółowo

穨0217視窗版導盲鼠操作手冊new.PDF

穨0217視窗版導盲鼠操作手冊new.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 KEYPRO COM 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 o p m q d f n c k l r k j e a b i g h j e * / >

Bardziej szczegółowo

水资源管理(十七)

水资源管理(十七) 1 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 2 3 ( ) 3 4 1 2 3 4 7 8 200 200 4 5 5 6 1987 4 20% 6 7 8 1985 9 () () () 4 7 3 6 10 14 9 13 4 8 3 7 () 4 7 3 5 3 6 3 5 () () () 3 5 2 4 () () () 15% 10 () (1) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

廖建强先生均鉴:

廖建强先生均鉴: 80 21 80 1. 1920 Miss Mary Elizabeth Wood, 1861~1931 1884~1977 1 60 1920 ~ 1976 1920 ~ 1937 1938 ~ 1949 1950 ~ 1966 ~ 1976 4 1947 80 20 4 1.1. 1977 ~ 1982 1976 1977 6 2 15 1 1.1.1. 1978 8 2 1979 4 1979

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

:,,,, ;,, ;, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ( ), (J imm ie W alker), (B ill Thomp son),,,?,!,,,!,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :, 3 18, ,

:,,,, ;,, ;, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ( ), (J imm ie W alker), (B ill Thomp son),,,?,!,,,!,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :, 3 18, , : 1930 20 20 30,,,,,,,,, 20 20 30,,,,,, :,,, :, 1931, 94 :, 1931, 22 115 2009 3 :,,,, ;,, ;, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ( ), (J imm ie W alker), (B ill Thomp son),,,?,!,,,!,,,,,,,,,,,,, :,,,,,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 86C82ED869D84EF C5500.doc

Microsoft Word - 86C82ED869D84EF C5500.doc 内部明电 2015 22 2015 11 1 26 12 2 32 1 2 2 1. 2. 2015 5 26 3 1 2015 11 23 1 7 9 9 2 3 4 4 5 1 2 3 4( ) 5 3 27 18 27 1 2 2015 2015 5 2011-2014 2015 3 4 5 6 7 2011 2013 6 2012 7 1 8 2014 12 31 1 9 9 8 8 8 8

Bardziej szczegółowo

目 录 前 言... 4 内 容 摘 要... 5 报 告 术 语 界 定... 6 第 一 章 农 村 互 联 网 宏 观 情 况... 7 一 经 济 发 展 状 况... 7 二 电 信 发 展 状 况... 8 三 农 村 互 联 网 发 展 概 况... 9 第 二 章 农 村 网 民 构

目 录 前 言... 4 内 容 摘 要... 5 报 告 术 语 界 定... 6 第 一 章 农 村 互 联 网 宏 观 情 况... 7 一 经 济 发 展 状 况... 7 二 电 信 发 展 状 况... 8 三 农 村 互 联 网 发 展 概 况... 9 第 二 章 农 村 网 民 构 211 年 中 国 农 村 互 联 网 发 展 调 查 报 告 (212 年 8 月 ) 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 China Internet Network Information Center 目 录 前 言... 4 内 容 摘 要... 5 报 告 术 语 界 定... 6 第 一 章 农 村 互 联 网 宏 观 情 况... 7 一 经 济 发 展 状 况... 7 二 电

Bardziej szczegółowo

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 HR 如 何 精 准 预 防 用 工 风 险 和 化 解 劳 动 争 议 主 讲 : 钟 永 棣 2013 年 5 月 12 日 浙 江 杭 州 1 课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 新 劳 动 法 下, 人 力 资 源 管 理 之 道 与 术 1 打 造 和 谐 高

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CBC4B4A8D0C2CEC5CDF8B4ABC3BDA3A8BCAFCDC5A3A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA3132D4C23232C8D5B1A8CBCDA3A92

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CBC4B4A8D0C2CEC5CDF8B4ABC3BDA3A8BCAFCDC5A3A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA3132D4C23232C8D5B1A8CBCDA3A92 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出

Bardziej szczegółowo

穨HR入口網站的建置策略-以N公司為例

穨HR入口網站的建置策略-以N公司為例 HR - N Internet B2E Business to Employees B2E e-office HR e Forrester Research HR 60 80 1 20 40 HR HR e HR 1996 N ( ) 2000 Z N 2000 11 67600 1998 2000 3.21 2 N 2000 26 300 N N HR HR HR e-hr HR 1. 2. e

Bardziej szczegółowo

貳 創 意 教 學. 創 新 策 略 一. 課 程 設 計 背 景 分 析 97 年 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 綱 要 國 語 文 領 域 的 基 本 理 念 提 到 : 培 養 學 生 正 確 理 解 和 靈 活 應 用 本 國 語 言 文 字 的 能 力, 以 使 學 生 具

貳 創 意 教 學. 創 新 策 略 一. 課 程 設 計 背 景 分 析 97 年 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 綱 要 國 語 文 領 域 的 基 本 理 念 提 到 : 培 養 學 生 正 確 理 解 和 靈 活 應 用 本 國 語 言 文 字 的 能 力, 以 使 學 生 具 GreaTeach-2014 全 國 創 意 教 學 KDP 國 際 認 證 獎 壹 創 意 教 學 背 景 說 明 大 單 元 的 詴 煉 - 以 文 化 行 腳 為 例 國 語 文 領 域 學 校 名 稱 : 新 竹 市 東 門 國 小 參 賽 者 姓 名 : 黃 美 鴻 李 怡 穎 張 淯 僑 哈 佛 大 學 教 育 學 院 資 深 教 授 大 衛 柏 金 斯, 在 他 的 著 作 全 局 式

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2010 () 1. () (2000)062920001225 310106000113265 10012922 220118 2. 3. 4. 4.1 2009112006215 4.2 111231 4.3 4.4 4.5 1 2010 () 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.2 4.6 4.7 4.7.1 4.7.1.1 4.7.1.1.1 4.7.1.1.2 4.7.1.1.3 4.7.1.1.4

Bardziej szczegółowo

计算机网络与教育(五).doc

计算机网络与教育(五).doc I :... :........................ E......... :........................... II.................. 20 550...... 1.000... MBA............................................. .............................. INTERNET.

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAA6D22DB27BA6E6A6D2BBCDA8EEABD7>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAA6D22DB27BA6E6A6D2BBCDA8EEABD7> 類 科 : 人 事 行 政 科 目 : 現 行 考 銓 制 度 99 年 公 務 人 員 高 等 考 試 三 級 考 試 試 題 一 公 務 人 員 考 試 法 規 定 之 考 試 方 式 為 何? 並 就 高 考 一 二 級 及 簡 任 升 官 等 考 試 之 應 考 資 格 及 其 考 選 方 式, 提 出 改 進 方 法, 以 提 昇 人 才 鑑 別 之 信 度 與 效 度 公 務 人 員 考

Bardziej szczegółowo

廻 國立清華大學簡訊 723 100 12 26 1 0 7 7 3 2 4 5 7 3 1 2 4 8 F A X : 5 7 3 4 4 6 1 E-m a i l: n t h u n e w s@m y.n t h u.e d u.t w 12 8 廻 30 30 30 30 MIT 30 (ICT) 1994 1996 2002 2006 ( 肽 ) 廻 2 ( ) 8 2011 1. 101

Bardziej szczegółowo

★ 江苏省就业工作先进集体

★  江苏省就业工作先进集体 教 育 部 卓 越 工 程 师 教 育 培 养 计 划 高 校 江 苏 省 高 校 毕 业 生 就 业 工 作 先 进 集 体 江 苏 省 大 学 生 创 业 教 育 示 范 校 江 苏 省 大 学 生 创 业 示 范 基 地 徐 州 市 青 年 创 业 培 训 基 地 2015 年 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 前 言...1 一 2015 届

Bardziej szczegółowo

中国石油大学胜利学院

中国石油大学胜利学院 关 于 本 报 告 高 校 毕 业 生 是 国 家 宝 贵 的 人 才 资 源 做 好 高 校 毕 业 生 就 业 创 业 工 作, 对 于 保 持 就 业 形 势 稳 定, 促 进 经 济 社 会 健 康 发 展 具 有 重 要 意 义 为 全 面 系 统 反 映 我 院 毕 业 生 就 业 工 作 实 际, 完 善 就 业 状 况 反 馈 机 制, 及 时 回 应 社 会 关 切 接 受 社 会

Bardziej szczegółowo

月报09-5.doc

月报09-5.doc 目 录 2009 年 4 月 冶 金 行 业 大 事 回 顾 1 五 月 铁 矿 石 供 需 明 显 失 衡 市 场 价 格 受 压 难 启 ( 联 合 金 属 网 铁 矿 石 频 道 杜 薇 胡 凯 唐 静 李 进 朱 竞 成 ) 4 合 金 市 场 有 所 波 动 市 场 整 体 压 力 仍 然 较 大 ( 联 合 金 属 网 铁 合 金 频 道 邓 小 明 王 鑫 张 启 琴 苗 书 辉 卢

Bardziej szczegółowo

初 中 数 学 教 学 中 的 几 点 体 会 朱 玉 友 26 南 疆 地 区 双 语 教 育 存 在 的 问 题 及 对 策 邹 文 杰 27 e-learning 中 支 持 个 性 化 学 习 的 流 媒 体 视 频 学 习 系 统 研 究 施 泽 磊 28 学 校 美 术 教 育 在 当

初 中 数 学 教 学 中 的 几 点 体 会 朱 玉 友 26 南 疆 地 区 双 语 教 育 存 在 的 问 题 及 对 策 邹 文 杰 27 e-learning 中 支 持 个 性 化 学 习 的 流 媒 体 视 频 学 习 系 统 研 究 施 泽 磊 28 学 校 美 术 教 育 在 当 目 录 创 新 教 育 高 中 英 语 教 材 二 次 开 发 的 研 究 --- 以 2015 年 浙 江 省 优 质 课 为 例 王 浩 郑 志 恋 1 高 三 政 治 复 习 中 学 生 的 主 体 作 用 的 凸 显 王 靖 2 浅 谈 如 何 提 高 藏 区 党 校 教 学 质 量 项 丽 3 如 何 让 农 村 学 生 愿 意 学 习, 学 会 学 习 江 金 亮 4 初 中 数 学 课

Bardziej szczegółowo

广西师范大学

广西师范大学 2014 年 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 广 西 师 范 大 学 2014 年 11 月 目 录 一 2014 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 1 ( 一 ) 毕 业 生 规 模 及 结 构... 1 1. 总 毕 业 生 数... 1 2. 各 学 专 业 毕 业 生 数... 1 ( 二 ) 毕 业 生 就 业 率 及 分 析... 3 1. 本 科 生 就 业 率...

Bardziej szczegółowo

University of Science and Technology of China A dissertation for master s degree Research of e-learning style for public servants under the context of

University of Science and Technology of China A dissertation for master s degree Research of e-learning style for public servants under the context of 中 国 科 学 技 术 大 学 硕 士 学 位 论 文 新 媒 体 环 境 下 公 务 员 在 线 培 训 模 式 研 究 作 者 姓 名 : 学 科 专 业 : 导 师 姓 名 : 完 成 时 间 : 潘 琳 数 字 媒 体 周 荣 庭 教 授 二 一 二 年 五 月 University of Science and Technology of China A dissertation for

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ACFCA94D3936A67EABD7A4A4AAF8B57BAD70B9BA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ACFCA94D3936A67EABD7A4A4AAF8B57BAD70B9BA2E646F63> 美 和 技 術 學 院 中 長 程 發 展 計 畫 書 中 華 民 國 九 十 五 年 十 一 月 製 目 錄 前 言...1 結 語...6 行 政 單 位 壹 教 務 處...7 貳 學 務 處...16 參 人 事 室...18 肆 資 訊 網 路 中 心...24 伍 圖 書 館...38 陸 就 業 輔 導 暨 校 友 服 務 室...43 柒 研 究 發 展 處...46 捌 國 際 交

Bardziej szczegółowo

2012/07/01 陈 春 华 老 师 参 加 国 家 级 青 年 教 师 企 业 实 践 2012/07/03 20 名 教 师 前 往 12 家 企 事 业 单 位 短 期 实 践 2012/07/16 全 国 示 范 校 内 涵 建 设 暨 专 业 建 设 培 训 交 流 会 2012/07

2012/07/01 陈 春 华 老 师 参 加 国 家 级 青 年 教 师 企 业 实 践 2012/07/03 20 名 教 师 前 往 12 家 企 事 业 单 位 短 期 实 践 2012/07/16 全 国 示 范 校 内 涵 建 设 暨 专 业 建 设 培 训 交 流 会 2012/07 日 期 时 间 工 作 主 题 大 事 记 2012/02/20 签 订 计 算 机 应 用 全 国 数 字 化 资 源 开 发 协 议 2012 年 2 月 20 日 我 校 与 沈 阳 信 息 工 程 技 术 学 院 签 订 计 算 机 全 国 数 字 化 资 源 开 发 协 议 在 开 发 过 程 中 我 校 教 师 全 程 参 与, 提 供 各 种 需 求 以 及 素 材, 协 同 沈 阳

Bardziej szczegółowo

电力安全管理(四十四).doc

电力安全管理(四十四).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YC5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ( ) 64 65

Bardziej szczegółowo

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した 55 9 25 1 23 24 26 27 29 30 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 47 48 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61 62 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 77 81 82 83 84 85 86 119 87 88 90 91 93 94

Bardziej szczegółowo

年 度

年 度 吉 林 大 学 珠 海 学 院 教 学 质 量 工 程 项 目 立 项 责 任 书 项 目 编 号 项 目 类 别 项 目 名 称 项 目 负 责 人 教 学 单 位 项 目 起 止 时 间 ZLGC20110203 院 级 精 品 课 程 建 设 项 目 大 学 计 算 机 基 础 李 昱 2012 年 6 月 ~ 2016 年 5 月 吉 林 大 学 珠 海 学 院 制 二 一 一 年 四 月

Bardziej szczegółowo

9602.doc

9602.doc ( ) = 50mm / =15mm/hr =30mm/hr = 130mm / =50mm/hr = 200mm / =70mm/hr = 350mm / 30 0.5 0.1 6 30 0.1 3 30mm/hr 30 2002~2007 2002~2007 Excel (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (hr) (hr) (hr) (hr) (mm/hr)

Bardziej szczegółowo

HR之友电子期刊

HR之友电子期刊 HR 之 友 电 子 期 刊 苏 州 工 业 园 区 劳 动 监 察 大 队 主 办 刊 号 201309001 总 第 2 期 2013 年 9 月 本 期 要 目 信 息 快 递 : 劳 动 监 察 大 队 拟 举 办 首 次 人 力 资 源 从 业 人 员 劳 动 保 障 业 务 知 识 竞 赛 维 稳 近 距 离 : 企 业 转 让 过 程 中 的 风 险 防 控 以 案 说 法 : 李 某

Bardziej szczegółowo

广东省第十四届运动会竞技组

广东省第十四届运动会竞技组 目 录 广 东 省 第 十 四 届 运 动 会 竞 技 组 自 行 车 竞 赛 规 程...1 广 东 省 第 十 四 届 运 动 会 竞 技 组 自 行 车 比 赛 补 充 通 知...4 竞 赛 委 员 会 及 办 事 机 构... 7 仲 裁 委 员 会 及 裁 判 员 名 单... 9 各 参 赛 单 位 名 单... 10 大 会 日 程 安 排 表... 13 竞 赛 日 程 表...14

Bardziej szczegółowo

課程分類

課程分類 職 分 類 資 料 MIS/ 應 用 系 統 開 發 工 程 師 軟 體 設 計 師 系 統 分 析 師 軟 體 測 試 工 程 師 網 路 工 程 師 網 頁 設 計 師 電 子 商 務 工 程 師 網 路 安 全 管 理 師 資 料 庫 程 式 開 發 設 計 師 多 媒 體 資 訊 師 多 媒 體 動 畫 設 計 師 電 腦 硬 體 維 修 師 電 腦 組 裝 工 程 師 電 腦 測 試 工

Bardziej szczegółowo

四川省科学技术协会2010年度重点学科建设研究项目

四川省科学技术协会2010年度重点学科建设研究项目 四 川 诚 信 ( 信 用 ) 体 系 建 设 调 研 报 告 四 川 省 市 场 经 济 诚 信 建 设 促 进 会 调 研 课 题 组 2011 年 08 月 23 日 1 四 川 诚 信 ( 信 用 ) 体 系 建 设 调 研 报 告 调 研 课 题 参 与 单 位 主 管 单 位 : 四 川 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 承 担 单 位 : 四 川 省 市 场 经 济 诚 信 建

Bardziej szczegółowo

101 1929 年 4 月 我 滿 6 歲 時, 進 入 離 家 不 遠 的 樹 仔 腳 公 學 校 ( 今 臺 中 市 南 區 和 平 國 小 ) 從 三 年 級 開 始, 我 和 哥 哥 鐵 樹 堂 兄 寶 樹 堂 弟 寶 琛 四 人, 依 祖 父 意 見 轉 學 到 市 區 的 臺 灣 總

101 1929 年 4 月 我 滿 6 歲 時, 進 入 離 家 不 遠 的 樹 仔 腳 公 學 校 ( 今 臺 中 市 南 區 和 平 國 小 ) 從 三 年 級 開 始, 我 和 哥 哥 鐵 樹 堂 兄 寶 樹 堂 弟 寶 琛 四 人, 依 祖 父 意 見 轉 學 到 市 區 的 臺 灣 總 狂 風 驟 雨 於 我 何 傷 : 林 鐵 錚 先 生 訪 談 * 100 林 鐵 錚 口 審 定 柳 書 琴 採 訪 整 理 2012 年 3 月 12 13 日 中 國 遼 寧 省 大 連 市 一 臺 中 三 家 子 弟 及 我 的 青 少 年 時 代 我 的 祖 先 林 簪 (98 世 ) 在 1745 年 ( 乾 隆 10 年 )16 歲 離 開 故 鄉 福 建 省 平 和 縣 板 仔 銅

Bardziej szczegółowo

「教師資格檢定方案」

「教師資格檢定方案」 104 http://www.104learn.com.tw/ ( 89.06.30) 12 90 http://moedprs.edu.tw/ The Education Resources Information Center http://moedprs.edu.tw/ -- 21 8:40 9:20 9:20 10:10 10:20 11:10 12:10 13:10 13:10 14:00

Bardziej szczegółowo

基 于 SCORM 规 范 的 资 源 打 包 方 法 设 计 与 实 现 摘 要 共 享 式 教 材 组 件 参 考 模 型 (Sharable Course Object Reference Model, 简 称 SCORM), 已 成 为 目 前 国 际 上 公 认 的 e-learning

基 于 SCORM 规 范 的 资 源 打 包 方 法 设 计 与 实 现 摘 要 共 享 式 教 材 组 件 参 考 模 型 (Sharable Course Object Reference Model, 简 称 SCORM), 已 成 为 目 前 国 际 上 公 认 的 e-learning 中 国 科 学 技 术 大 学 硕 士 研 究 生 学 位 论 文 论 文 题 目 基 于 SCORM 规 范 的 资 源 打 包 方 法 设 计 与 实 现 作 者 姓 名 陈 丁 惠 工 程 领 域 软 件 工 程 学 号 SG02201035 校 内 导 师 企 业 导 师 单 位 名 称 郑 浩 然 叶 盛 元 计 算 机 科 学 与 技 术 系 完 成 时 间 二 〇 〇 五 年 十 月

Bardziej szczegółowo

标题

标题 1. 政 策 导 览 (1) 政 策 文 件 国 务 院 出 台 关 于 加 快 高 速 宽 带 网 络 建 设 推 进 网 络 提 速 降 费 的 指 导 意 见 近 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 关 于 加 快 高 速 宽 带 网 络 建 设 推 进 网 络 提 速 降 费 的 指 导 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 意 见 指 出, 宽 带 网 络 是 国 家 战 略 性

Bardziej szczegółowo

HR HR

HR HR HR Training HR Dept 2005-2-6 HR HR + =150 23% 2% 29% 46% 19% 81% 30-39 41% 50 3% 40-49 5% 20-29 51% 20-29 30-39 40-49 50 HR 2 26 25 18 BSC 1 2004 % % 20.0% 401 8.0% 160 10.0% 200 2.0% 40 1.5% 30 0.5%

Bardziej szczegółowo

作 者 : 出版社 : 出版 :

作 者 : 出版社 : 出版 : 150 作 者 : 出版社 : 出版 : , ;, ; ; ;, ;,,,,,,,,,,,, ;,,, 150,,,,,, 1 ,,,,,, 2006 1 2 ,,,,,,, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ), :,,,,,, 3 ,, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2? 3 4 6 39 40 41 42 43 54 56 57 59 60 61 1 2 ? 3 1. ( ) 2. 4 -- 5 1. 90 9 6 100 53 90 7 90 8 2. 1. 9 2. pivot 10 ( ) 11 12 1. 89 11 13 14 2. 15 136 29 90 22 90/10/08 16 17 V u 18 19 805 42-1 20 1. 21

Bardziej szczegółowo

(1) 国 家 承 认 学 历 的 应 届 本 科 毕 业 生 ; (2) 具 有 国 家 承 认 的 大 学 本 科 毕 业 学 历 的 人 员 ; (3) 国 家 承 认 学 历 的 成 人 教 育 应 届 本 科 毕 业 生 ( 按 本 科 毕 业 同 等 学 力 身 份 报 考 ); (4)

(1) 国 家 承 认 学 历 的 应 届 本 科 毕 业 生 ; (2) 具 有 国 家 承 认 的 大 学 本 科 毕 业 学 历 的 人 员 ; (3) 国 家 承 认 学 历 的 成 人 教 育 应 届 本 科 毕 业 生 ( 按 本 科 毕 业 同 等 学 力 身 份 报 考 ); (4) 武 汉 音 乐 学 院 2016 年 招 收 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 一 培 养 目 标 我 院 招 收 音 乐 与 舞 蹈 学 ( 学 术 学 位 ) 思 想 政 治 教 育 ( 学 术 学 位 ) 音 乐 ( 专 业 学 位 ) 学 科 ( 领 域 ) 攻 读 硕 士 学 位 的 研 究 生, 旨 在 培 养 拥 护 中 国 共 产 党 的 领 导, 拥 护 社 会

Bardziej szczegółowo

2009年中国网络购物用户行为研究报告

2009年中国网络购物用户行为研究报告 (2013 年 3 月 ) 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 China Internet Network Information Center 目 录 1 章 调 查 介 绍... 6 1.1 调 查 方 法... 6 1.2 术 语 界 定... 8 1.3 报 告 摘 要... 10 2 章 中 国 网 络 购 物 市 场 发 展 环 境... 13 2.1 政 策 法 律 环 境...

Bardziej szczegółowo

肩负时代使命,实施精英教育、培养精英人才

肩负时代使命,实施精英教育、培养精英人才 构 建 研 究 型 大 学 本 科 人 才 培 养 新 体 系 李 志 义 1. 概 述 1.1 什 么 是 人 才 培 养 体 系 人 才 培 养 体 系, 可 以 说 是 一 个 被 经 常 使 用, 但 没 有 准 确 界 定 或 定 义 的 概 念 其 含 义 往 往 取 决 于 被 引 用 的 目 的 : 或 者 被 看 成 是 一 组 要 素, 或 者 被 看 成 是 一 种 结 构,

Bardziej szczegółowo

学 校 概 况 电 子 科 技 大 学 是 教 育 部 直 属 国 家 985 工 程 211 工 程 重 点 建 设 大 学, 位 于 四 川 省 成 都 市 经 过 近 60 年 建 设, 学 校 形 成 了 从 本 科 到 硕 士 研 究 生 博 士 研 究 生 等 多 层 次 多 类 型 的

学 校 概 况 电 子 科 技 大 学 是 教 育 部 直 属 国 家 985 工 程 211 工 程 重 点 建 设 大 学, 位 于 四 川 省 成 都 市 经 过 近 60 年 建 设, 学 校 形 成 了 从 本 科 到 硕 士 研 究 生 博 士 研 究 生 等 多 层 次 多 类 型 的 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 ( 就 业 数 据 统 计 截 止 日 期 :2015 年 7 月 1 日 ) 二 〇 一 五 年 十 二 月 学 校 概 况 电 子 科 技 大 学 是 教 育 部 直 属 国 家 985 工 程 211 工 程 重 点 建 设 大 学, 位 于 四 川 省 成 都 市 经 过 近 60 年 建 设, 学 校 形 成 了 从 本 科 到 硕

Bardziej szczegółowo

Contents 目 录 Top Story 捷 越 三 周 年 06 / 领 导 寄 语 08 / 祝 福 你, 捷 越 我 的 家 12 / 记 忆 中 的 老 照 片 影 像 捷 越 16 / 我 们 这 三 年 数 说 捷 越 22 / 在 捷 越, 看 见 你 的 成 长 36 / 走 在

Contents 目 录 Top Story 捷 越 三 周 年 06 / 领 导 寄 语 08 / 祝 福 你, 捷 越 我 的 家 12 / 记 忆 中 的 老 照 片 影 像 捷 越 16 / 我 们 这 三 年 数 说 捷 越 22 / 在 捷 越, 看 见 你 的 成 长 36 / 走 在 Contents 目 录 Top Story 捷 越 三 周 年 06 / 领 导 寄 语 08 / 祝 福 你, 捷 越 我 的 家 12 / 记 忆 中 的 老 照 片 影 像 捷 越 16 / 我 们 这 三 年 数 说 捷 越 22 / 在 捷 越, 看 见 你 的 成 长 36 / 走 在 阳 光 路 上 我 们 陪 伴 捷 越 走 过 三 年 时 光 38 / 我 为 工 作 狂 访 捷

Bardziej szczegółowo

毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 概 案 例 与 实 践 教 程 本 专 题 概 述 的 是 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 事 业 的 指 导 思 想 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主

毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 概 案 例 与 实 践 教 程 本 专 题 概 述 的 是 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 事 业 的 指 导 思 想 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 专 题 一 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 概 案 例 与 实 践 教 程 本 专 题 概 述 的 是 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 事 业 的 指 导 思 想 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 及 其 精 髓, 是

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303039D6D0B9FACAD0B3A1C6B7C5C6CFFBB7D1D6B8CAFDB2E2C1BFCAFDBEDDB1A8B8E6BCF2B0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303039D6D0B9FACAD0B3A1C6B7C5C6CFFBB7D1D6B8CAFDB2E2C1BFCAFDBEDDB1A8B8E6BCF2B0E62E646F63> 2009 中 国 市 场 品 牌 消 费 指 数 测 量 简 版 数 据 报 告 2009 China Market Brand Consumption Index Data Measurement Sample Report DCCI Data Center of China Internet DCCI 互 联 网 数 据 中 心 2009.01.07 发 布 www.dcci.com.cn 目

Bardziej szczegółowo

Ch. 2

Ch. 2 Ch. 1 Ch. 2 1 (planning) 2 (organizing) (leading) 4 (controlling) Ch. (System) 1 2 2 4 1 2 1 ISO9 2 1 ( ) 2 Action Plan Check Do Ch. 4 = 4 (p92) (X) (S) n X S = = i= 1 n n x i (

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 102年保証出團行程-嚴勇泉最新-0226.doc

Microsoft Word - 102年保証出團行程-嚴勇泉最新-0226.doc 保 証 出 團 瀘 沽 湖 古 絲 路 若 爾 蓋 花 湖 紅 土 地 新 疆 西 藏 櫻 花 季 享 溫 馨 假 期 帶 您 走 遍 人 生 必 去 的 100 個 地 方 南 台 灣 深 度 旅 遊 專 家 ~ 享 溫 馨 假 期 交 觀 甲 7385 品 保 0430 公 會 優 良 會 員 高 雄 市 三 民 區 建 國 二 路 26 號 3 樓 之 5 TEL:07-2370368 享 溫

Bardziej szczegółowo

nb.PDF

nb.PDF 2001 2 2 4 6 8 9 10 17 18 19 54 2001 1 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. HR 2 3 145 05185457194 05185452340 600276@sina.com 4 38 222007 145 222002 http://www.hrs.com 600276@pub.lyg.jsinfo.net 5 http//www.sse.com.cn

Bardziej szczegółowo

é é é è H S H + E S + J ( 105 ) 2 2 2 ( 1 R S2. 1)( 1 R S. 4. 123)( 1 RS. 612345. ) 1 ( 1 R S1) 2 2 ( 1 R S7. 123456)( 1 R 81234567. ) é ê

Bardziej szczegółowo

new Taiwanese children etc., it is imperative to build a new system of Primary Teachers training program, which is the 4 +0.5 +0.5 system. It is the t

new Taiwanese children etc., it is imperative to build a new system of Primary Teachers training program, which is the 4 +0.5 +0.5 system. It is the t Hong Kong Teachers Centre Journal 香 港 教 師 中 心 學 報, Vol. 11 The Hong Kong Teachers Centre 2012 臺 灣 國 小 師 資 培 育 學 士 化 重 構 提 案 研 究 Reconstructing Taiwan s primary teacher education in academic university

Bardziej szczegółowo

博物苑第24期

博物苑第24期 文博论坛 藏品直面观众 陈列促进沟通 以南通博物苑新展馆基本陈列更新为例 王栋云 国际博协 ICOM 将 2014 年国际博物馆日主 及青少年的第二课堂 产生了良好的社会影响 题定为 博物馆藏品架起沟通的桥梁 其英文表 随着时间的推移 南通博物苑新展馆的陈列 述选用了与藏品 collections 拼写十分相似的单词 渐显落后 现在适时推出全新的基本陈列十分必 Connections 表示沟通 采取简明的句式提出博物

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 103-4 記錄附件

Microsoft Word - 103-4 記錄附件 國 立 虎 尾 技 大 103 年 度 第 4 次 教 務 會 議 記 錄 附 件 中 華 民 國 104 年 6 月 16 日 受 文 者 : 國 立 虎 尾 技 大 發 文 日 期 : 中 華 民 國 104 年 5 月 28 日 發 文 字 號 : 臺 教 技 ( 二 ) 字 第 1040058590 號 速 別 : 最 速 件 密 等 及 解 密 條 件 或 保 密 期 限 : 附 件 :

Bardziej szczegółowo

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc I...1...16...24 ( )...33...44...50...57...62...63...69...78...81...88...90...93...96 ( )..97 ( )... 104 ( )...111 ... 113... 114... 118... 121... 127... 132 2004... 136... 139... 144... 155. 162... 169...

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ACA1B0CAA6A8AA47B3F8A769AED1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ACA1B0CAA6A8AA47B3F8A769AED1> 澄 清 綜 合 醫 院 中 港 分 院 品 管 圈 活 動 成 果 報 告 書 圈 名 : 優 腎 圈 主 題 : 降 低 洗 腎 機 警 報 發 生 率 k 單 位 : 血 液 透 析 室 活 動 期 間 :95 年 1 月 1 日 至 95 年 6 月 30 日 壹 圈 的 介 紹 一 圈 員 的 組 成 圈 名 優 腎 圈 圈 成 立 時 間 2002 年 7 月 圈 長 張 惠 宜 副 圈

Bardziej szczegółowo

段 工 作 4 某 一 階 段 必 須 有 產 品 來 顯 示 已 告 一 段 落 1 6. ( 2 ) 下 列 那 一 項 技 術 為 一 個 處 理 器 中 含 有 兩 個 執 行 單 元, 可 以 同 時 執 行 兩 個 並 行 執 行 緒, 以 提 升 處 理 器 的 運 算 效 能 與 多

段 工 作 4 某 一 階 段 必 須 有 產 品 來 顯 示 已 告 一 段 落 1 6. ( 2 ) 下 列 那 一 項 技 術 為 一 個 處 理 器 中 含 有 兩 個 執 行 單 元, 可 以 同 時 執 行 兩 個 並 行 執 行 緒, 以 提 升 處 理 器 的 運 算 效 能 與 多 104 年 度 11900 電 腦 軟 體 設 計 丙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1. 2 5 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 單 選 題 : 1. (

Bardziej szczegółowo

计算机网络与教育(一).doc

计算机网络与教育(一).doc I............... TOM... IET............ ( ).................. :... :...... :... ELEARNING...... II ELEARNING..................................................................... ECLASS... :... III 2002..................

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 01李惠玲ok.doc

Microsoft Word - 01李惠玲ok.doc 康 寧 學 報 11:1-20(2009) 1 數 位 學 習 於 護 理 技 術 課 程 之 運 用 與 評 值 * 李 惠 玲 ** 高 清 華 *** 呂 莉 婷 摘 要 背 景 : 網 路 科 技 在 教 育 的 使 用 已 成 為 一 種 有 利 的 教 學 輔 助 工 具 網 路 教 學 的 特 性, 在 使 學 習 可 不 分 時 間 與 空 間 不 同 進 度 把 握 即 時 性 資

Bardziej szczegółowo

二 别 样 的 春 天, 别 样 的 港 岛 4 月 5 号, 港 龙 943 航 班 徐 徐 降 落 香 港 国 际 机 场, 正 值 华 灯 初 上 时, 我 独 自 一 人 背 着 双 肩 旅 行 包 拖 着 行 李 箱 跟 随 着 陌 生 的 人 流 前 行 通 关 负 责 这 次 访 学

二 别 样 的 春 天, 别 样 的 港 岛 4 月 5 号, 港 龙 943 航 班 徐 徐 降 落 香 港 国 际 机 场, 正 值 华 灯 初 上 时, 我 独 自 一 人 背 着 双 肩 旅 行 包 拖 着 行 李 箱 跟 随 着 陌 生 的 人 流 前 行 通 关 负 责 这 次 访 学 又 逢 春 风 化 雨 时 2016 年 4 月 香 港 城 大 访 学 记 李 莉 2016 年 春, 香 港 经 历 了 十 六 年 以 来 最 意 外 漫 长 的 一 轮 雨 季, 一 场 接 一 场 的 大 雨, 悄 然 浸 润 泥 土 草 木, 洗 刷 尘 埃, 沐 浴 心 灵 我 于 4 月 5 日 抵 港,5 月 5 日 离 开, 在 这 个 非 凡 雨 季 中 的 三 十 天 经 历

Bardziej szczegółowo

第4届中国人力资源管理论坛会议通知

第4届中国人力资源管理论坛会议通知 第 四 届 中 国 人 力 资 源 管 理 论 坛 会 议 通 知 中 国 人 力 资 源 管 理 论 坛 是 中 国 管 理 现 代 化 研 究 会 人 力 资 源 管 理 与 组 织 行 为 专 业 委 员 会 联 合 国 内 知 名 高 校 和 有 影 响 力 的 学 术 期 刊, 共 同 打 造 的 高 水 平 学 术 交 流 平 台 自 2012 年 起, 该 论 坛 已 分 别 于 南

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 科學教育學刊-33期-全文-1000620.doc

Microsoft Word - 科學教育學刊-33期-全文-1000620.doc 屏 東 教 大 科 學 教 育 2011 年,33,27-40 資 訊 科 技 融 入 國 小 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 教 學 之 研 究 與 省 思 潘 淑 琦 臺 南 大 學 教 育 經 營 與 管 理 研 究 所 博 士 候 選 人 黃 秀 霜 臺 南 大 學 教 育 學 系 教 授 摘 要 本 研 究 以 研 究 者 任 教 之 國 小 四 年 級 學 生 為 研 究 對

Bardziej szczegółowo