PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społęczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Logopedia i terapia pedagogiczna profil kształcenia: praktyczny obszar kształcenia: humanistyczny oraz społeczny Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, stacjonarne Program obowiązuje od u 07/08 TS.00//7-8 zatwierdzono uchwałą Senatu: 9/IV/, 0/IV/, /V/ zmiany wprowadzono uchwałą Senatu: 7/V/5 zmiany wprowadzono uchwałą Senatu: /X/ zmiany wprowadzono uchwałą Senatu: 0/V/7 zmiany wprowadzono uchwałą Senatu: 58/IX/7 PRZEDMIOTY/ KIERUNKU PEDAGOGIKA P.0..W Wprowadzenie do filozofii M 5 Z 5 5 0, 0, 5 P.0..W E ,, 5 Wprowadzenie do psychologii M. P.0..C ZO ,, 5 P.0..W E ,, 5 Socjologia M 5 P.0..C ZO ,, 5 P.0..W E ,, 5 Wprowadzenie do pedagogiki M. P.0..C ZO ,, 5 P.05..W E Historia myśli pedagogicznej M 5 P.05..C ZO BHP.05..W Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii M 5 Z 5 5 0, 0, 7 P.0..C Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka M 5 ZO ,, 5 8 P.07..C Trening umiejętności wychowawczych M. ZO ,, , 5, 0 I P.08..W E ,, 5 9 Psychologia rozwoju i wychowania M. P.08..C ZO ,, 5 P.09..W E ,8, 5 Wstęp do metodologii pedagogiki M P.09..C ZO ,8, 5 P...W E ,, 5 Teoretyczne podstawy kształcenia M. P...C ZO ,, 5 JO.0..C Język obcy M 5 ZO , 0, 5 P...C Kultura żywego słowa z emisją głosu M. ZO , 0,9 5 P...W Wybrane zagadnienia z pedagogiki Z 5 5 0, 0, M. P...C specjalnej ZO P...W Z 5 5 0, 0, Zarządzanie placówka oświatową M P...C ZO , 0,8 P...C Zajęcia umuzykalniające M. ZO , 0,8 7 P.PR. Praktyka M 8 ZO ,,7 5 po I u: ,7 9, P/LTP.0..W E , 0,9 Teoretyczne podstawy wychowania M P/LTP.0..C ZO , 0,9 P/LTP.7..W E ,5 0,5 Podstawy terapii pedagogicznej M. P/LTP.7..C ZO ,5 0,5 0 JO.0..C Język obcy M 5 ZO , 0,8 TI.0..C Technologia informacyjna M 5 ZO , 0,8 WF.08..C Wychowanie fizyczne* M 5 ZO P/LTP.0..W E ,5 0,5 Diagnostyka pedagogiczna M. P/LTP.0..C ZO , 0,9 P/LTP.7..C Arteterapia* ZO , 0,7 P/LTP.8..C Socjologia małych grup* P/LTP.50..W E ,5 0,5 5 Wprowadzenie do logopedii M. P/LTP.50..C ZO ,5 0,5 P/LTP.0..W. Foniatria M. ZO ,5 0,5 7 P/LTP.07..W. Audiologia M. ZO ,5 0,5 8 P/LTP.08..W Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka M. ZO , 0,7 5 9 P/LTP.9..W E ,5 0,5 Metodyka pracy logopedycznej M. P/LTP.9..C ZO ,5 0,5 0 P/LTP.70..W Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządów głosu, mowy i słuchu M. ZO 5 5 0, 0, P/LTP.5..W Podstawy neuropsychologii M. ZO 5 5 0, 0, P/LTP...W Nauka o języku dla logopedów M. ZO ,5 0,5

2 P/LTP.PR. Zajęcia praktyczne M. ZO , 0,9 P/LTP.PR. Praktyka M 8 ZO 50 50,7 0, ,, P/LTP...W E , 0,8 5 Diagnozowanie logopedyczne M. P/LTP...C ZO 5 5 0, 0, P/LTP.5..W Technologie informacyjne w terapii Z 5 5 0, 0, P/LTP.5..C pedagogicznej* ZO P/LTP.5..W Zachowania ryzykowne dzieci i Z 5 5 0, 0, P/LTP.5..C młodzieży* ZO P/LTP...C Pedagogika zabawy M. ZO , 0,8 9 P/LTP.8..W 0 P/LTP.8..C Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania M. ZO 5 5 0,7 0, 5 M. ZO , 0,7 5 P/LTP.5..W Z 5 5 0, 0, Poradnictwo pedagogiczne M. P/LTP.5..C ZO ,5 0,5 P/LTP...C Metodyka pracy w szkole M. ZO , 0,7 P/LTP...W E , 0,8 Metodyka pracy terapeutycznej M. P/LTP...C ZO JO.0..C Język obcy M 5 ZO , 0,8 5 WF.08..C Wychowanie fizyczne* M 5 ZO P/LTP...S Seminarium dyplomowe M 9 ZO 5 5 0, 0, 7 P/LTP.PR. Zajęcia praktyczne M 8 ZO , 0,8 8 P/LTP.PR. Praktyka pedagogiczno-logopedyczna M. ZO , 0,7 9 P/LTP.PR Praktyka diagnostyczno-terapeutyczna M. ZO , 0, ,9, 5 po u: ,, P/LTP..5.W Współczesne systemy edukacji M Z 5 5 0, 0, P/LTP.55.5.W E ,5 0,5 0 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży M. 5 P/LTP.55.5.C ZO , 0, P/LTP.7.5.C Fonetyka języka polskiego z elementami ortofonii M. ZO 5 5 0, 0, P/LTP.7.5.W E ,5 0,5 Dyslalaia, alaliia (diagnoza i terapia) M. 5 P/LTP.7.5.C ZO 0 0 0,7 0, 5 P/LTP.7.5.W Zaburzenia płynności mowy (diagnoza i E ,5 0,5 M. 5 P/LTP.7.5.C terapia) ZO 0 0 0,7 0, 5 P/LTP.7.5.W E ,5 0,5 Niedosłuch (diagnoza i terapia) M. 5 P/LTP.7.5.C ZO 0 0 0,7 0, 5 P/LTP.75.5.W Niedokształcenie mowy o typie afazji E ,5 0,5 M. 5 P/LTP.75.5.C (diagnoza i terapia) ZO 0 0 0,7 0, 57 5 P/LTP.0.5.C Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi M. ZO , 0, JO.0.5.C Język obcy M 5 ZO+E , 0, OWI.0.5.W Ochrona własności intelektualnej M 5 Z 5 5 0, 0, 0 5 P/LTP.5.5.C Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych M. ZO , 0,8 5 P/LTP.7.5.C 5 P/LTP.77.5.C Elementy integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej i logopedycznej* Elementy kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej i logopedycznej* ZO , 0,7 I 5 P/LTP.78.5.C Podstawy języka migowego* Zaburzenia komunikacji językowej u ZO , 0,8 5 P/LTP.79.5.C dzieci z autyzmem* 5 P/LTP..5.S Seminarium dyplomowe M 9 ZO 5 5 0, 0, 5 5 P/LTP.PR.5 Praktyka M 8 ZO ,9, 5 P/LTP.PR.5 Praktyka pedagogiczno-logopedyczna M. ZO 50 50,7 0, ,7, 5 7 P/LTP.59..C Literatura dla dzieci i młodzieży* P/LTP...C Pedagogika czasu wolnego* ZO ,,8 8 P/LTP.0..W E 5 5 0, 0, Pedagogika społeczna M P/LTP.0..C ZO ,, 9 P/LTP.80..W Profilaktyka logopedyczna M. E ,5 0,5 Praca z dzieckiem o specjalnych P/LTP...C M. 70 potrzebach edukacyjnych* ZO ,, P/LTP...C Wspomaganie rozwoju dziecka * M. 7 7 P/LTP...C P/LTP...C Logorytmika w przedszkolu i klasach - * Bajkoterapia* P/LTP...C P/LTP.5..C Ruch i muzyka w pracy terapeutycznej i logopedycznej* Gry i zabawy w terapii* ZO ZO ,5,,5 0, 7 P/LTP...S Seminarium dyplomowe M 9 ZO , 0,8 5 7 P/LTP.PR. Praktyka M 8 ZO P/LTP.PD. Praca dyplomowa M ,8 9, 5 po I u: ,5 0,5 0 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: , 8, 05

3 Legenda: W - wykłady, Ćw - ćwiczenia, PZ- praktyka zawodowa, S - seminarium zaliczenia: Z - zaliczenie ZO - zaliczenie z oceną E - egzamin * przedmioty do wyboru/ student wybiera przedmiot z dwóch zaproponowanych praktyki 05 godzin praktyk ( 5 godzin bezpośredniej pracy z nauczycielem akademickim oraz godzin pracy własnej) 5 godzin praktyk = tydzień praktyk * wychowanie fizyczne w szczególnych przypadkach można zastąpić przedmiotem wiedza o zdrowiu i kulturze fizycznej OPIS MODUŁÓW NA KIERUNKU Moduł Przygotowanie w zakresie merytorycznym do pracy pedagogicznej I I P.09..W E ,8, 5 Wstęp do metodologii pedagogiki M P.09..C ZO ,8, 5 P/LTP.0..W E , 0,9 Teoretyczne podstawy wychowania M P/LTP.0..C ZO , 0,9 P/LTP.0..W E 5 5 0, 0, Pedagogika społeczna M P/LTP.0..C ZO ,, Moduł Przygotowanie w zakresie merytorycznym do pracy pedagogicznej Moduł. Przygotowanie w zakresie lingwistycznym do pracy logopedycznej P/LTP.08..W Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka M. ZO , 0,7 5 P/LTP...W Nauka o języku dla logopedów M. ZO ,5 0,5 Wprowadzenie do komunikacji P/LTP.8..W językowej, wspomagającej i alternatywnej M. ZO 5 5 0,7 0, 5 I 5 P/LTP.7.5.C Fonetyka języka polskiego z elementami ortofonii M. ZO 5 5 0, 0, ,,9 Moduł Przygotowanie w zakresie merytorycznym do pracy pedagogicznej Moduł. Przygotowanie w zakresie medycznym do pracy logopedycznej P/LTP.0..W. Foniatria M. ZO ,5 0,5 P/LTP.07..W. Audiologia M. ZO ,5 0,5 Anatomia, fizjologia i patofizjologia P/LTP.70..W M. ZO 5 5 0, 0, narządów głosu, mowy i słuchu P/LTP.5..W Podstawy neuropsychologii M. ZO 5 5 0, 0, ,,8 0

4 Moduł Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Moduł. Ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne P.0..W E ,, 5 Wprowadzenie do psychologii M. P.0..C ZO ,, 5 P.0..W E ,, 5 Wprowadzenie do pedagogiki M. P.0..C ZO ,, 5 I P.08..W E ,, 5 Psychologia rozwoju i wychowania M. P.08..C ZO ,, 5 P...W Wybrane zagadnienia z pedagogiki Z 5 5 0, 0, M. P...C specjalnej ZO Moduł Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Moduł. Przygotowanie do pracy pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka P/LTP...C Pedagogika zabawy M. ZO , 0,8 5 P/LTP.55.5.W E ,5 0,5 0 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży M. 5 P/LTP.55.5.C ZO , 0,8 0 I Praca z dzieckiem o specjalnych P/LTP...C M. potrzebach edukacyjnych* ZO ,, P/LTP...C Wspomaganie rozwoju dziecka * M ,5,5 Moduł Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Moduł. Praktyka pedagogiczna P/LTP.PR. Zajęcia praktyczne M. ZO , 0, , 0,9 0 Moduł Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Moduł. Podstawy dydaktyki P...W E ,, 5 I Teoretyczne podstawy kształcenia M. P...C ZO ,, 5 P/LTP.9..W E ,5 0,5 Metodyka pracy logopedycznej M. P/LTP.9..C ZO ,5 0,5 P/LTP...C Metodyka pracy w szkole M. ZO , 0, ,,9 0

5 Moduł Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Moduł. Organizacja opieki i procesu dydaktyczno-wychowawczego P.07..C Trening umiejętności wychowawczych M. ZO ,, 5 I P...C Kultura żywego słowa z emisją głosu M. ZO , 0,9 P...C Zajęcia umuzykalniające M. ZO , 0,8 P/LTP.50..W E ,5 0,5 Wprowadzenie do logopedii M. P/LTP.50..C ZO ,5 0,5 P/LTP...W E , 0,8 5 5 Diagnozowanie logopedyczne M. P/LTP...C ZO 5 5 0, 0, P/LTP.7.5.W E ,5 0,5 Dyslalaia, alaliia (diagnoza i terapia) M. 5 P/LTP.7.5.C ZO 0 0 0,7 0, 5 P/LTP.7.5.W Zaburzenia płynności mowy (diagnoza i E ,5 0,5 M. 5 P/LTP.7.5.C terapia) ZO 0 0 0,7 0, I 5 P/LTP.7.5.W E ,5 0,5 Niedosłuch (diagnoza i terapia) M. 5 P/LTP.7.5.C ZO 0 0 0,7 0, 5 P/LTP.75.5.W Niedokształcenie mowy o typie afazji E ,5 0,5 M. 5 P/LTP.75.5.C (diagnoza i terapia) ZO 0 0 0,7 0, P/LTP.80..W Profilaktyka logopedyczna M. E ,5 0, ,8 9, 0 Moduł Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Moduł. Praktyka P/LTP.PR. I 5 P/LTP.PR.5 Praktyka pedagogiczno-logopedyczna Praktyka pedagogiczno-logopedyczna M. ZO , 0,7 M. ZO 50 50,7 0, Moduł Pedagogiczno-psychologiczne podstawy oddziaływań terapeutycznych Moduł. Teoretyczne podstawy pracy terapeutycznej P/LTP.7..W E ,5 0,5 Podstawy terapii pedagogicznej M. P/LTP.7..C ZO ,5 0,5 P/LTP.0..W E ,5 0,5 Diagnostyka pedagogiczna M. P/LTP.0..C ZO , 0,9 P/LTP.5..W Z 5 5 0, 0, Poradnictwo pedagogiczne M. P/LTP.5..C ZO ,5 0, ,7, 0 Moduł Pedagogiczno-psychologiczne podstawy oddziaływań terapeutycznych Moduł. Metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeucznych Terapia dzieci z zaburzeniami P/LTP.8..C M. ZO , 0,7 5 zachowania P/LTP...W E , 0,8 Metodyka pracy terapeutycznej M. P/LTP...C ZO

6 5 P/LTP.0.5.C I 5 P/LTP.5.5.C Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych M. ZO , 0,7 5 M. ZO , 0, Moduł Pedagogiczno-psychologiczne podstawy oddziaływań terapeutycznych Moduł. Praktyka w zakresie tarapii pedagogicznej P/LTP.PR Praktyka diagnostyczno-terapeutyczna M. ZO , 0, , 0, 0 Moduł 5 Blok przedmiotów ogólnouczelnianych P.0..W Wprowadzenie do filozofii M 5 Z 5 5 0, 0, P.0..W E ,, 5 Socjologia M 5 P.0..C ZO ,, 5 P.05..W E Historia myśli pedagogicznej M 5 I P.05..C ZO BHP.05..W Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii M 5 Z 5 5 0, 0, 5 P.0..C Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka M 5 ZO ,, 5 JO.0..C Język obcy M 5 ZO , 0, 5 JO.0..C Język obcy M 5 ZO , 0,8 7 TI.0..C Technologia informacyjna M 5 ZO , 0,8 8 WF.08..C Wychowanie fizyczne* M 5 ZO JO.0..C Język obcy M 5 ZO , 0,8 WF.08..C Wychowanie fizyczne* M 5 ZO JO.0.5.C Język obcy M 5 ZO+E , 0,8 I 5 OWI.0.5.W Ochrona własności intelektualnej M 5 Z 5 5 0, 0, ,,8 0 Moduł Podstawy funkcjonowania placówki oswiatowej we współczesnym systemie edukacyjnym P...W Z 5 5 0, 0, I Zarządzanie placówka oświatową M P...C ZO , 0,8 I 5 P/LTP..5.W Współczesne systemy edukacji M Z 5 5 0, 0, ,, 0 Moduł 7 Przygotowanie w zakresie metodycznym do pracy pedagogicznej - przedmioty do wyboru P/LTP.7..C Arteterapia* ZO , 0,7 P/LTP.8..C Socjologia małych grup* P/LTP.5..W Technologie informacyjne w terapii Z 5 5 0, 0, P/LTP.5..C pedagogicznej* ZO P/LTP.5..W Zachowania ryzykowne dzieci i Z 5 5 0, 0, P/LTP.5..C młodzieży* ZO

7 5 5 P/LTP.7.5.C 5 P/LTP.77.5.C Elementy integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej i logopedycznej* Elementy kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej i logopedycznej* ZO , 0,7 7 5 P/LTP.78.5.C Podstawy języka migowego* 8 I 5 P/LTP.79.5.C Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z autyzmem* 9 P/LTP.59..C Literatura dla dzieci i młodzieży* P/LTP...C Pedagogika czasu wolnego* P/LTP...C Logorytmika w przedszkolu i klasach - * P/LTP...C Ruch i muzyka w pracy terapeutycznej i logopedycznej* P/LTP...C Bajkoterapia* P/LTP.5..C Gry i zabawy w terapii* ZO , 0,8 ZO ,,8 ZO ,5,5 ZO 0 0, 0, , 8,7 0 Moduł 8 Praktyki I P.PR. Praktyka M 8 ZO P/LTP.PR. Praktyka M 8 ZO 50 50,7 0, P/LTP.PR. Zajęcia praktyczne M 8 ZO , 0,8 5 P/LTP.PR.5 Praktyka M 8 ZO ,9, I 5 P/LTP.PR. Praktyka M 8 ZO ,8, 0 Moduł 9 Seminarium dyplomowe P/LTP...S Seminarium dyplomowe M 9 ZO 5 5 0, 0, 5 P/LTP..5.S Seminarium dyplomowe M 9 ZO 5 5 0, 0, I P/LTP...S Seminarium dyplomowe M 9 ZO , 0,8 5 P/LTP.PD. Praca dyplomowa M ,, 5 BILANS godzin i punktów ECTS modułów wybieralnych: Nazwa wybieralnego Praca z dzieckiem o specj. potrz. eduk./wspomag. rozw. dziecka 0,5%,7% Tech. inf. w terapii ped./zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 5,88%,7% Arteterapia/Socjologia małych grup 0,5%,% Wychowanie fizyczne 0,50% 0 0,00% Elementy integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej i logopedycznej / Elementy kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej i logopedy 0,5%,% Seminarium dyplomowe 5,88%,% Gry i zabawy w terapii/ Bajkoterapia 0,5%,% Logorytmika w przedszkolu i klasach -/ Ruch i muzyka w pracy terapeutycznej i logopedycznej Podstawy języka migowego/zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z autyzmem suma godzin GODZINY udział procentowy w stosunku do wszystkich godzin w planie studiów suma punktów ECTS PUNKTY ECTS udział procentowy w stosunku do wszystkich punktów ECTS w planie studiów Język obcy 5,00% 8,% Praktyka 00 8,% 5,5% Zajęcia praktyczne 0,5%,% Zajęcia praktyczne 5,%,% Praktyka pedagogiczno-logopedyczna 5,00% 5,78% Praktyka diagnostyczno-terapeutyczna 0,50%,7% 0,5%,7% 0,5%,% Literatura dla dzieci i młodzieży/pedagogika czasu wolnego 0,5%,7% Praca dyplomowa 0 0,00% 5,5% RAZEM 95 8,5% 5,5%

8 BILANS godzin i punktów ECTS pracy : suma godzin GODZINY udział procentowy w stosunku do wszystkich godzin w planie studiów PUNKTY ECTS udział procentowy w stosunku do suma punktów ECTS wszystkich punktów ECTS w planie studiów praca własna 50,% 8,,% praca (wraz z konsultacjami konsultacji) 05 5,% 9, 5,5% Sporządził Zatwierdził Kierownik Zakładu Pedagogiki r. dr Katarzyna Serwatko r. dr Katarzyna Serwatko. (data i podpis) (data i podpis) Sprawdził Koordynator ds. Systemu ECTS Zatwierdził Dyrektor Instytutu Społeczno - Artystycznego r. mgr Elżbieta Kruczek r. dr Piotr Frączek. (data i podpis) (data i podpis) Zatwierdzono Uchwałami Senatu: nr 9/IV/ z dnia kwietnia 0 r. w sprawie uchwalenia uruchomienia od u 0/05 na kierunku pedagogika specjalności logopedia i terapia pedagogiczna oraz uchwalenie planów studiów i programów kształcenia dla cyklów kształcenia rozpoczynających się od u 0/0 dla w/w kierunku; nr 0/IV/ z dnia kwietnia 0 r. w sprawie uchwalenia zmiany nazwy specjalności prowadzonej na kierunku pedagogika z: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna na: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna od u 0/05; nr /V/ z dnia maja 0 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia wraz z opisem efektów kształcenia i planem studiów dla kierunku pedagogika dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od u 0/05. Zmiany wprowadzono Uchwałą Senatu nr 7/V/5 z dnia 8 maja 05 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia, w tym w planach studiów dla cyklów kształcenia rozpoczynających się od u 05/0 dla kierunków pedagogika i praca socjalna Zmiany wprowadzono Uchwałą Senatu nr /X/ z dnia grudnia 0 u w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia, w tym w planach studiów dla cyklów kształcenia rozpoczynających się od u 07/08 dla kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, nowe media, reklama, kultura współczesna, pedagogika, praca socjalna (studia I stopnia), ratownictwo medyczne, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Zmiany wprowadzono Uchwałą Senatu nr 0/V/7 z dnia 0 maja 07 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia, w tym w planach studiów dla cyklów kształcenia rozpoczynających się od u 07/08 dla kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, nowe media, reklama, kultura współczesna, pedagogika, praca socjalna, praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania (studia stopnia), pielęgniarstwo (studia I stopnia), pielęgniarstwo (studia stopnia), ratownictwo medyczne, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, rolnictwo, mechanika i budowa maszyn. Zmiany wprowadzono Uchwałą Senatu nr 58/IX/7 z dnia 9 września 07 r. w sprawie uchwalenia zmian w programie kształcenia na kierunku pedagogika.

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią

Bardziej szczegółowo

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok OGÓŁM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno - Artystyczny KIRUNK Pedagogika SPCJALNOŚĆ dukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPCJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną SPCJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. praca studenta. samodzielna M 2.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. praca studenta. samodzielna M 2. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA M. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDÓW NSTYTUT Społeczno-Artystyczny KERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. samodzielna praca. nauczyciela akademickiego.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. samodzielna praca. nauczyciela akademickiego. udziałem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA M. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDÓW NSTYTUT Społeczno-Artystyczny KERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM. nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. z bespośrednim udziałem

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM. nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. z bespośrednim udziałem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Ekonomia SPECJALNOŚĆ: ------ (bez specjalności) profil kształcenia: praktyczny obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM. nauczyciela akademickiego. z bespośrednim udziałem

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM. nauczyciela akademickiego. z bespośrednim udziałem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 2, 8-00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Ekonomia Specjalności: Rachunkowość i podatki profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA OGÓŁEM. Forma oceny. nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. z bespośrednim udziałem

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA OGÓŁEM. Forma oceny. nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. z bespośrednim udziałem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Ekonomia SPECJALNOŚĆ: ------ (bez specjalności) profil kształcenia: praktyczny obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. praca studenta. samodzielna

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. praca studenta. samodzielna bepośrednim PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewica, 8-00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społecno-Artystycny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Edukacja wcesnoskolna i edukacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA OGÓŁEM. Forma oceny. nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. z bespośrednim udziałem ZO

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU EKONOMIA OGÓŁEM. Forma oceny. nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. z bespośrednim udziałem ZO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, -00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Ekonomia SPECJALNOŚĆ: ------ (bez specjalności) profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot FORMA ZAJĘĆ/LICZBA GODZIN Ogółem

Lp. Przedmiot FORMA ZAJĘĆ/LICZBA GODZIN Ogółem WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK: PEDAGOGIKA - Specjalności: 1. Edukacja czesnoszkolna i przedszkolna, 2. Logopedia Plan studió I stop - profil praktyczny oboiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/0-06 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Ustawą

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Wczesne nauczanie języka angielskiego Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów zaliczen studiów Nazwa zajęć godzin łącznie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu Obowązuje

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w ydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/01-016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. ZODW - Zajęcia ogólnouczelniane i do wyboru. Sem. seminarium

Plan studiów. ZODW - Zajęcia ogólnouczelniane i do wyboru. Sem. seminarium Plan studiów Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 A semestr 1 semestr

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Załącznik NR1/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. Legenda: PPP - Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Plan studiów. Legenda: PPP - Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym WNHS/AG/40- //7 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki organizacyjnej

Kod jednostki organizacyjnej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA (PC) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan studiów od 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 171/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. fundamentalne (F) AK-0F-BHP

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

A. Moduły kierunkowe

A. Moduły kierunkowe sem. PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1)

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1) I Przedmioty przygotowania ogólnego (modu ł, 50 godzin zaj ęć) Wprowadzenie do metodologii badań 5 0 5 2 Podstawy statystyki 5 5 35 3 Jezyk obcy 60 60 20 5 5 RAZEM 80 70 50 50 Przedmioty przygotowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik )

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik ) Anatomia i fizjologia narządów mowy Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik 20152017) Przedmioty Liczba godz. Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. Sem. seminarium

Plan studiów. Sem. seminarium WNHS/AG/40- /6/7 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZODW - Zajęcia ogólnouczelniane i do wyboru. Sem. seminarium

ZODW - Zajęcia ogólnouczelniane i do wyboru. Sem. seminarium WNHS/AG/40- //7 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. Sem. seminarium

Plan studiów. Sem. seminarium WNHS/AG/410- /16/17 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. humanistyczny filologia polska Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2008/2009 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

forma zaliczenia forma zaliczenia forma zaliczenia Lab K/L/S/ WF

forma zaliczenia forma zaliczenia forma zaliczenia Lab K/L/S/ WF Moduły specjalnościowe 2017/2018 lp Nazwa modułu rzypisy Kod modułu EDAGOGIKA SECJALNA specjalność: logopedia - profilaktyka i terapia lan studiów zatwierdzony na R dnia 22.05.2017 r. I rok studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział realizujący kształcenie: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok III rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 I. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo