Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK"

Transkrypt

1 Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa i osobowości 9 18 Psychologia rozwojowa i osobowości 2 3 Socjologia ogólna 9 9 Socjologia ogólna 1 2 Wprowadzenie do pedagogiki Wprowadzenie do pedagogiki 3 3 Historia wychowania 9 18 Historia wychowania 2 3 Teoria wychowania 9 18 Teoria wychowania 3 3 Dydaktyka ogólna 9 18 Dydaktyka ogólna 3 2 dukacja medialna z metodyką 9 18 dukacja medialna z metodyką 2 2 Pedagogika społeczna 9 18 Pedagogika społeczna 2 2 Język obcy 18 Język obcy 2 Technologia pracy umysłowej 9 Technologia pracy umysłowej 1 Komunikacja interpersonalna 9 Komunikacja interpersonalna 1 Biomedyczne podstawy rozwoju 18 Biomedyczne podstawy rozwoju 2 dukacja ekologiczna z metodyką 18 dukacja ekologiczna z metodyką 2 Szkolenie BHP (4 h) 4 Szkolenie BHP (4 h) Praktyka pedagogiczna (40 h) 40 Praktyka pedagogiczna (40 h)

2 Studia niestacjonarne II ROK nab.2011 III IV III IV Filozofia społeczna 9 Filozofia społeczna 1 Socjologia wychowania 9 18 Socjologia wychowania 2 2 Socjologiczne podstawy kształcenia 9 Socjologiczne podstawy kształcenia 2 Metodologia badań pedagogicznych 9 18 Metodologia badań pedagogicznych 2 2 Pedagogika pracy 27 Pedagogika pracy 3 Język obcy Język obcy 1 1 Technologia informacyjna 9 Technologia informacyjna 1 Pedagogika społeczna Pedagogika społeczna 1 1 Proseminarium 9 Proseminarium 1 Pedagogika kultury 9 Pedagogika kultury 1 Psychologia wychowawcza 9 18 Psychologia wychowawcza 3 3 Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna 3 3 Kierunki pedagogiki współczesnej 9 Kierunki pedagogiki współczesnej 1 Pedagogika rodziny Pedagogika rodziny 3 3 Przedmiot do wyboru 27 Przedmiot do wyboru 2 Wprowadzenie do pedagogiki 9 9 Wprowadzenie do pedagogiki 1 1 resocjalizacyjnej resocjalizacyjnej Wprowadzenie do wychowania 9 9 Wprowadzenie do wychowania 1 1 przedszkolnego przedszkolnego Psychologia społeczna 9 Psychologia społeczna 1 Psychologia kliniczna 9 9 Psychologia kliniczna 2 1 Wprowadzenie do pedagogiki 18 9 Wprowadzenie do pedagogiki 3 2 opiekuńczej opiekuńczej Komputer w pracy pedagoga 9 Komputer w pracy pedagoga 1 Praktyka pedagogiczna (60 h) 80 Praktyka pedagogiczna (60 h)

3 Studia niestacjonarne nab III ROK PORADNICTWO V VI V VI Filozofia społeczna 18 Filozofia społeczna 1 Wybrane zagadnienia pracy z 9 Wybrane zagadnienia pracy z uczniem zdolnym uczniem zdolnym 1 Podstawy psychoterapii Podstawy psychoterapii 3 3 Logopedia* 9 18 Logopedia 2 2 Socjoterapia 18 Socjoterapia 1 Metody i techniki terapii Metody i techniki terapii pedagogicznej pedagogicznej 3 2 Praca z uczniem sprawiajacym 18 Praca z uczniem sprawiajacym trudności wychowawcze trudności wychowawcze 3 Diagnostyka pedagogiczna 9 18 Diagnostyka pedagogiczna 3 2 Poradnictwo zawodowe i szkolne 9 9 Poradnictwo zawodowe i szkolne 1 1 Podstawy polityki społeczenej 9 9 Podstawy polityki społeczenej państwa państwa 2 1 Proflikatyka, diagnoza i terapia Proflikatyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych trudności szkolnych 3 2 Wspomaganie rodziny i poradnictwo 9 18 Wspomaganie rodziny i poradnictwo rodzinne rodzinne 3 2 Psychopatologia 9 18 Psychopatologia 3 2 Język obcy* 18 Język obcy 1 Wybrane zagadnienia pedagogiki 9 Wybrane zagadnienia pedagogiki 1 Praktyka pedagogiczna (80 h) 80 Praktyka pedagogiczna (80 h) 2 Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe * przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

4

5 Studia niestacjonarne nab III ROK PRACOWNIK SOCJALNY V VI V VI Filozofia społeczna 18 Filozofia społeczna 1 Teoria i metody pracy socjalnej Teoria i metody pracy socjalnej 3 2 Historia opieki i pracy socjalnej 18 Historia opieki i pracy socjalnej 2 Logopedia* 9 Logopedia* 2 Teoria bezpieczeństwa strukturalnego i 9 Teoria bezpieczeństwa strukturalnego i 1 personalnego personalnego Praca socjalna z rodziną 18 Praca socjalna z rodziną 2 Metodyka pracy socjalnej 9 18 Metodyka pracy socjalnej 3 2 Praca socjalna w środowisku lokalnym Praca socjalna w środowisku lokalnym 2 2 Gerontologia - wybrane zagadnienia 9 18 Gerontologia - wybrane zagadnienia 2 2 Język obcy* 18 Język obcy 1 Prawne podst. opieki i pracy socjalnej 18 9 Prawne podst. opieki i pracy socjalnej 2 2 Współczesne kierunki rozwoju polityki 18 Współczesne kierunki rozwoju polityki 2 Profilaktyka, diagnoza i terapia 18 9 Profilaktyka, diagnoza i terapia 2 1 dysfunkcji rozwojowych dysfunkcji rozwojowych Wybrane zagadnienia patologii 18 Wybrane zagadnienia patologii 2 społecznych społecznych Umiejętności interpersonalne w pracy 9 Umiejętności interpersonalne w pracy 2 socjalnej socjalnej Organizacja i zarządzanie w pomocy 18 Organizacja i zarządzanie w pomocy 3 Projekty socjalne 9 18 Projekty socjalne 2 2 Wybrane zagadnienia pedagogiki 9 Wybrane zagadnienia pedagogiki 1 Praktyka pedagogiczna (80 h) 80 Praktyka pedagogiczna (80 h) 2 Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe * przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

6 Studia niestacjonarne nab III ROK WYCHOWANI PRZDSZKOLN Z DUKACJĄ WCZSNOSZKOLNĄ V VI V VI Filozofia społeczna 18 Filozofia społeczna 1 Pedagogika przedszkolna z metodyką Pedagogika przedszkolna z metodyką 3 2 Metodyka edukacji polonistycznej 9 9 Metodyka edukacji polonistycznej 2 1 Metodyka edukacji matematycznej 9 9 Metodyka edukacji matematycznej 2 1 Metodyka edukacji przyrodniczej 9 9 Metodyka edukacji przyrodniczej 1 1 Profilaktyka i terapia trudności 9 9 Profilaktyka, diagnoza i terapia 2 1 szkolnych trudności szkolnych Wychowanie plastyczne z metodyką 9 9 Wychowanie plastyczne z metodyką 2 2 dukacja teatralna dziecka z metodyką 9 dukacja teatralna dziecka z metodyką 1 Wychowanie zdrowotne z metodyką 9 Wychowanie zdrowotne z metodyką 1 Język obcy* 18 Język obcy 1 Logopedia* 9 18 Logopedia* 2 2 Komputery w edukacji małego dziecka 9 Komputery w edukacji małego dziecka 1 Pedagogika zabawy i metodyka czasu 9 18 Pedagogika zabawy i metodyka czasu 1 2 wolnego wolnego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 Ratownictwo przedmedyczne 9 Ratownictwo przedmedyczne 1 Prawo rodzinne i prawa dziecka 18 9 Prawo rodzinne i prawa dziecka 1 1 dukacja muzyczna z metodyką 18 dukacja muzyczna z metodyką 2 Zarządzanie oświatą i prawo oświatowe 9 9 Zarządzanie oświatą i prawo oświatowe 2 2 Metodyka zajęć rytmiczno-tanecznych 18 Metodyka zajęć rytmiczno-tanecznych 2 misja głosu 9 misja głosu 1 Wybrane zagadnienia pedagogiki 9 Wybrane zagadnienia pedagogiki 1 Praktyka nauczycielska (80 h) Praktyka nauczycielska (80 h) 2 Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe * przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

石 永 贵 刘 墉 刘 静 娟 朱 炎 宋 楚 瑜 张 晓 风 李 云 娇 李 四 端 李 艳 秋 杨 平 世 邵 玉 铭 陈 裕 堂 周 芬 伶 林 美 和 林 海 音 林 清 玄 罗 兰 郑 石 岩 侯 文 詠 保 真 凌 拂 徐 木 兰 徐 佳 士 徐 钟 珮 秦 俪 舫 郭 为 藩 梁 琼 白 萨 孟 武 傅 佩 荣 彭 歌 琦 君 琹 涵 谢 鹏 雄 薇 薇 夫 人 嶺 月 ( 以 上 依

Bardziej szczegółowo

月报09-5.doc

月报09-5.doc 目 录 2009 年 4 月 冶 金 行 业 大 事 回 顾 1 五 月 铁 矿 石 供 需 明 显 失 衡 市 场 价 格 受 压 难 启 ( 联 合 金 属 网 铁 矿 石 频 道 杜 薇 胡 凯 唐 静 李 进 朱 竞 成 ) 4 合 金 市 场 有 所 波 动 市 场 整 体 压 力 仍 然 较 大 ( 联 合 金 属 网 铁 合 金 频 道 邓 小 明 王 鑫 张 启 琴 苗 书 辉 卢

Bardziej szczegółowo

(4) 其 他 经 营 指 标 比 较 沙 钢 经 营 业 绩 突 出, 不 仅 体 现 在 其 成 本 控 制 能 力 强, 除 非 钢 收 入 比 率 外, 其 他 各 项 指 标 也 均 表 现 优 秀 ( 为 保 证 对 比 数 据 的 完 整 性, 以 表 4 中 的 2013 年 数 据

(4) 其 他 经 营 指 标 比 较 沙 钢 经 营 业 绩 突 出, 不 仅 体 现 在 其 成 本 控 制 能 力 强, 除 非 钢 收 入 比 率 外, 其 他 各 项 指 标 也 均 表 现 优 秀 ( 为 保 证 对 比 数 据 的 完 整 性, 以 表 4 中 的 2013 年 数 据 沙 钢 转 型 发 展 研 究 胡 恒 谢 文 亮 摘 要 : 金 融 危 机 以 来, 钢 铁 行 业 整 体 微 利 甚 至 亏 损, 沙 钢 效 益 却 逆 势 上 扬,2013 年 和 2014 年 沙 钢 本 部 净 利 润 分 别 达 40 亿 和 50 亿,2015 年 上 半 年 沙 钢 集 团 净 利 润 14.79 亿 元, 其 中 沙 钢 本 部 17 亿 元 沙 钢 有 其

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 102 103 2004,, GDP 1% 2005 2007 2010 2004 GDP 9.5, 136,500 2005 31355 9.5% 0.3, 14415 16.2% 16.3% 16.0% 13.0%9.1% 22.4% 57.5%23.9% 34.1% 1.6% 2.8%, 10998 22.8% 20.2 9037 25.3% 1962 12.7% 2324 26.7% 44.0%

Bardziej szczegółowo

ross

ross 研 究 报 告 月 报 金 融 研 究 院 工 业 品 研 究 所 报 告 日 期 2015 年 11 月 30 日 铁 矿 石 将 保 持 弱 势 震 荡 格 局 黄 磊 研 究 员, 经 济 学 硕 士, 从 业 近 7 年 曾 公 司 专 家 团 成 员, 熟 悉 期 货 的 投 资, 注 重 基 本 面 和 技 术 面 的 结 合 本 期 要 点 : 1 城 镇 化 建 设 问 题 2 市

Bardziej szczegółowo

重 要 提 示 1. 本 报 告 是 大 恒 新 纪 元 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 七 次 向 社 会 公 开 发 布 企 业 履 行 社 会 责 任 的 报 告 2. 本 报 告 的 时 间 范 围 为 2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月

重 要 提 示 1. 本 报 告 是 大 恒 新 纪 元 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 七 次 向 社 会 公 开 发 布 企 业 履 行 社 会 责 任 的 报 告 2. 本 报 告 的 时 间 范 围 为 2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 大 恒 新 纪 元 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 2016 年 4 月 23 日 重 要 提 示 1. 本 报 告 是 大 恒 新 纪 元 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 七 次 向 社 会 公 开 发 布 企 业 履 行 社 会 责 任 的 报 告 2. 本 报 告 的 时 间 范 围 为 2015 年 1 月 1 日

Bardziej szczegółowo

60565 Chi.indb

60565 Chi.indb CRU CRUCRU Kimkan Garinskoye CRU (a) Kimkan Garinskoye Khabarovsk Bridge (b) Khabarovsk Bridge 400750CRU Kimkan Garinskoye 8.3.................. 83.72 31.60 115.32 ()........... 28.65 58.63 87.28 49.30

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

, ,882 (531,436) (367,647) 127,310 97, (23) (27,467) (14,596) (13,617) 86,668 82,918 4 (8,474) (14,917) 7

, ,882 (531,436) (367,647) 127,310 97, (23) (27,467) (14,596) (13,617) 86,668 82,918 4 (8,474) (14,917) 7 MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED 1183 12 31 2018 2 13 12 31 658.7 12 31 464.9 12 31 127.3 12 31 97.2 12 31 78.2 12 31 68.0 13.62016 91.8 12 31 68.0 23.835.0% 44 34 10625.1 6.7 80.4 1 12 31 2017 12

Bardziej szczegółowo

西语中各种自然现象的说法

西语中各种自然现象的说法 西班牙语词汇官方科目专业 自然科学类专业 本硕连读课程 ( 第一阶段 + 第二阶段连读 ) (Enseñanzas de primer y segundo ciclo (Ciclo largo) 生物学 Biología 生物技术 Biotecnología 环境科学 Ciencias Ambientales 海洋学 Ciencias del Mar 物理学 Física 地质学 Geología

Bardziej szczegółowo

三月2日

三月2日 陕 西 省 建 设 丝 绸 之 路 经 济 带 新 起 点 背 景 下 的 哈 萨 克 斯 坦 时 政 要 闻 和 社 会 经 济 发 展 动 态 简 讯 2015 年 4 月 刊 哈 萨 克 斯 坦 国 际 一 体 化 基 金 会 驻 西 安 代 表 处 陕 西 省 商 务 厅 驻 哈 萨 克 斯 坦 商 务 代 表 处 西 安 市 驻 哈 萨 克 斯 坦 商 务 代 表 处 ( 联 合 翻 译

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2010專討須知_公開版_.doc

Microsoft Word - 2010專討須知_公開版_.doc 專 題 討 論 須 知 1 專 題 討 論 的 目 的 1.1 獲 取 土 壤 與 環 境 科 學 新 知 1.2 學 習 研 究 方 法 如 何 查 閱 文 獻 及 如 何 閱 讀 科 學 論 文 1.3 熟 習 表 達 ( 文 字 及 口 頭 方 式 ) 發 問 討 論 及 主 持 的 技 巧 2. 準 備 專 題 討 論 的 要 領 2.1 演 講 人 2.1.1 選 擇 題 目 2.1.1.1

Bardziej szczegółowo

城 投 债 务 置 换 腾 出 空 间 地 方 咨 询 增 发 新 债 航 空 水 泥 玻 璃 借 力 旅 客 出 境 游 东 风 中 国 航 企 能 否 直 上 青 云? 两 部 门 联 合 下 发 通 知 : 北 方 采 暖 区 全 面 试 行 冬 季 水 泥 错 峰 生 产 产 能 过 剩 +

城 投 债 务 置 换 腾 出 空 间 地 方 咨 询 增 发 新 债 航 空 水 泥 玻 璃 借 力 旅 客 出 境 游 东 风 中 国 航 企 能 否 直 上 青 云? 两 部 门 联 合 下 发 通 知 : 北 方 采 暖 区 全 面 试 行 冬 季 水 泥 错 峰 生 产 产 能 过 剩 + 2015 年 11 月 16 日 星 期 一 2015 年 第 142 期 ( 总 第 226 期 ) 本 期 责 任 编 辑 : 李 为 峰 电 话 :010-85679696 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 2 号 PICC 大 厦 17 层 (100022) Http://www.lhratings.com 目 录 风 险 动 态 12 舜 天 债 面 临 违 约

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled EPT EPT 1 exchange rate pass through EPT 1 Goldberg and Knetter 1997 Rincon etc., 2005 2 EPT 100 EPT Dornbusch 1973 Bruno 1978 3 EPT EPT EPT 1 J 1 EPT, EPT EPT 2 EPT EPT 3 EPT EPT 4 EPT EPT 5 EPT EPT 6

Bardziej szczegółowo

2 3 5 9 14 17 31 33 34 35 36 37 39 67 68 70 72 74 99 102 1 1998 2001 1 1A 2000 5010 2000 1 4 1998 1 12001 1 1 2000 475 20002,746 2 12 31 2000 1999 1998 1997 1996 2,090,758 2,302,562 2,244,824 2,054,314

Bardziej szczegółowo

浙江杭萧钢构股份有限公司

浙江杭萧钢构股份有限公司 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 600477 2010 年 年 度 报 告 目 录 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 一 重 要 提 示 2 二 公 司 基 本 情 况 3 三 主 要 财 务 数 据 和 指 标 5 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 12 六 公 司 治 理

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

行业研究报告

行业研究报告 证 券 研 究 报 告 行 业 深 度 报 告 交 通 运 输 水 陆 运 输 中 性 ( 维 持 ) 解 读 航 运 振 兴 计 划 : 我 本 将 心 向 明 月 213 年 8 月 7 日 航 运 系 列 深 度 报 告 之 一 上 证 指 数 261 行 业 规 模 占 比 % 股 票 家 数 ( 只 ) 7 3.3 总 市 值 ( 亿 元 ) 4996 2.3 流 通 市 值 ( 亿 元

Bardziej szczegółowo

ÂýÐÔθÑ×

ÂýÐÔθÑ× 疾 病 名 慢 性 胃 炎 英 文 名 chronic gastritis 别 名 慢 性 胃 黏 膜 炎 ; 梅 内 特 里 耶 病 ; 门 内 特 里 尔 病 ; 胃 黏 膜 病 ICD 号 K29.5 病 因 和 发 病 机 制 研 究 的 进 展 1. 病 因 研 究 进 展 慢 性 胃 炎 是 由 多 种 病 因 引 起 的 胃 黏 膜 慢 性 炎 症 改 变, 病 因 包 括 病 原 体

Bardziej szczegółowo

本 期 导 读 全 球 主 要 货 币 对 一 周 走 势 2 英 退 欧 冲 击 余 波 未 了, 美 联 储 今 年 升 息 无 望 3 下 周 重 要 经 济 数 据 和 事 件 一 览 4 一 周 汇 市 重 要 消 息 盘 点 5 重 要 经 济 数 据 回 顾 6 全 球 主 要 货 币

本 期 导 读 全 球 主 要 货 币 对 一 周 走 势 2 英 退 欧 冲 击 余 波 未 了, 美 联 储 今 年 升 息 无 望 3 下 周 重 要 经 济 数 据 和 事 件 一 览 4 一 周 汇 市 重 要 消 息 盘 点 5 重 要 经 济 数 据 回 顾 6 全 球 主 要 货 币 前 言 英 国 公 投 脱 欧 引 发 的 金 融 余 震 一 波 接 一 波 最 新 一 波 反 映 在 英 国 商 业 地 产 市 场 上 多 家 英 国 地 产 基 金 暂 停 交 易, 引 发 恐 慌 再 度 来 袭, 英 镑 一 举 跌 破 1.28 美 元, 创 1985 年 以 来 新 低 美 联 储 决 策 亦 受 影 响, 其 6 月 政 策 会 议 记 录 暗 示, 将 会 维

Bardziej szczegółowo

國際貨幣基金與國際貨幣制度 International Monetary Fund & International Monetary System

國際貨幣基金與國際貨幣制度 International Monetary Fund & International Monetary System International Monetary Fund & International Monetary System 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SDR 11 12 13 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 14 1999-2000 2001-2005 15 2001 1 19 1 19 0.4260 0.94160 0.401122 21.0000

Bardziej szczegółowo

搭街坊坷拉圣诞节发卡

搭街坊坷拉圣诞节发卡 WWW.SHFE.COM.CN 300 680 90 200 250 560 140 310 210 460 70 150 180 250 100 150 160 330 89 170 160 450 100 280 69 150 21 46 40 60 24 36 35 78 22 50 17 39 11 25 15 20 - - 10 23 6.5 15 7 15 4 9 7 15 4 10

Bardziej szczegółowo

zyk00168ZW.PDF

zyk00168ZW.PDF () 0 4 5 (km).5 4 5.5 7 8.5 () 0 4 5 (km) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 y5x. y0. 5x4 x y 9 5x y x y 9 5x y x x 6 x y. 55 y5x. y0. 5x4 x 0 x x y y y 5 x x x 4 y y y 5 () x y () y x x 4y 0 4x y x 0 0.4 y 0.5 0 5x y

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - fileservlet

Microsoft Word - fileservlet 教育部辦理 106 年夏日波蘭語課程獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱波蘭科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 四 甄選名額 五 獎學金待遇 ( 一 ) 波蘭科教部 106 年 2 月 6 日 BWM-III-BG-006/17 106 年 2 月 14 日 BWM-III-BG-008/17 及 106 年 3 月 14 日 BWM-III-BG-028/17 號函 ( 二

Bardziej szczegółowo

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線 本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02)23976980 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02)77365739 裝 訂 線 發文日期 : 中華民國 107 年 3 月 12 日發文字號 : 臺教文 ( 三 ) 字第 1070036127

Bardziej szczegółowo

心理學-林美色-全-940825-1.doc

心理學-林美色-全-940825-1.doc 心 理 學 第 一 講 : 心 理 學 心 理 學 第 一 講 心 理 學 壹 什 麼 是 心 理 學? 1 心 理 學 家 知 道 你 在 想 什 麼, 2 心 理 學 就 是 心 理 諮 詢, 3 心 理 學 家 只 研 究 變 態 的 人, 4 心 理 學 家 會 催 眠, 5 心 理 學 就 是 夢 的 分 析 很 多 人 是 從 電 視 電 影 報 紙 和 雜 誌 上 認 識 心 理 學

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 1

Microsoft Word - 1 教育部辦理 106 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 106 年 3 月 6 日波蘭教字第 1060000019 號函 三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

i 系 列 麦 克 智 能 手 机 独 享, 高 端 外 置 麦 克 专 业 品 质, 自 由 随 享 i 系 列 是 专 为 iphone ipad 和 ipod Touch 设 计 的 外 置 专 业 麦 克 风 产 品, 具 有 非 常 时 尚 的 外 观 以 及 精 准 的 拾 音 效 果

i 系 列 麦 克 智 能 手 机 独 享, 高 端 外 置 麦 克 专 业 品 质, 自 由 随 享 i 系 列 是 专 为 iphone ipad 和 ipod Touch 设 计 的 外 置 专 业 麦 克 风 产 品, 具 有 非 常 时 尚 的 外 观 以 及 精 准 的 拾 音 效 果 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 北 环 中 心 12-13 室 全 国 免 费 咨 询 电 话 :4-6-36 联 系 电 话 :1-5128 5118 传 真 :1-8225 1626 Email: sales@mic-w.com 官 网 地 址 : www.mic-w.com.cn iphone,ipad 属 于 苹 果 公 司 产 品 本 手 册 涉 及 的 相 关 软 件 可

Bardziej szczegółowo

2012 2 17 4100 4500 2000 97. 6% 48 2. 4% 1935 1398 356 181 48 5 40 3 14 21 16 3 3 3 5 3 2 2 2 2 1 12 6 2 20 4 4 3 3 6 8 3 6 9 10 11 1 14 1 046

2012 2 17 4100 4500 2000 97. 6% 48 2. 4% 1935 1398 356 181 48 5 40 3 14 21 16 3 3 3 5 3 2 2 2 2 1 12 6 2 20 4 4 3 3 6 8 3 6 9 10 11 1 14 1 046 * 045 * 10YJEGJW001 2011 2012 2 17 4100 4500 2000 97. 6% 48 2. 4% 1935 1398 356 181 48 5 40 3 14 21 16 3 3 3 5 3 2 2 2 2 1 12 6 2 20 4 4 3 3 6 8 3 6 9 10 11 1 14 1 046 48 2012 O A B AB 680 O 249 36. 6%

Bardziej szczegółowo

澳洲团广告1

澳洲团广告1 知识超越数字 YEARS OF THE IPA Gold Coast Great Barrier Reef Blue Mountains National Park Brisbane Cairns Sydney Melbourne 2013 IPA AU 90 2013 IPA AU National Congress and 90th Celebration Member of the International

Bardziej szczegółowo

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 第 二 章 移 动 通 信 的 组 网 与 系 统 设 计 1 第 二 章 移 动 通 信 的 组 网 与 系 统 设 计 1. 大 区 制 移 动 通 信 网 2. 小 区 制 移 动 通 信 网 3. 提 高 系 统 容 量 的 方 法 4. 蜂 窝 小 区 的 信 道 分 配 5. 多 波 道 共 用 技 术 6. 越 区 切 换 2 第 二 章 移 动 通 信 的 组 网 与 系 统 设 计

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 021684193931013 wangx@xyzq.com.cn 2006 06 05 10 07E 08E 0.29 0.48 0.65 0.90 ...- 3 -...- 4 -...- 4 -...- 4 -...- 4 -...- 4 -...- 5 -...- 5 -...- 8 -...- 8 -...- 9 -...- 9 -...- 9 -...- 10 -...- 12 -...-

Bardziej szczegółowo

... 3... 4... 5... 10 600299...10 600256...11 600309...11 002140...11 600596...11 ST 600844...12 600423...12 002018...12 600143...12 002054...13 ST 00

... 3... 4... 5... 10 600299...10 600256...11 600309...11 002140...11 600596...11 ST 600844...12 600423...12 002018...12 600143...12 002054...13 ST 00 2007 9 3 8 86-21-62481784 zhangguojun@pasc.com.cn 8 1 WTI 78.77 7 78.40 / 1 76.86 / 8 22 69.26 / 9.89% 1~2 70 8 8 TDI MDI 18.11% 14.46 10.8% 600299 8 29 ST 600844 8 27 600423 8 17 002018 8 18 600143 8

Bardziej szczegółowo

篮球场铺设厂家专业承接硅PU篮球场建设价格,承包硅PU篮球场厂家销售

篮球场铺设厂家专业承接硅PU篮球场建设价格,承包硅PU篮球场厂家销售 篮 球 场 铺 设 厂 家 专 业 承 接 硅 PU 篮 球 场 建 设 价 格, 承 包 硅 PU 篮 球 场 厂 家 销 售 www.hwtfp.com http://www.hwtfp.com 篮 球 场 铺 设 厂 家 专 业 承 接 硅 PU 篮 球 场 建 设 价 格, 承 包 硅 PU 篮 球 场 厂 家 销 售 厂 家 专 业 衔 接 硅 PU 篮 球 场 建 立 价 钱, 承 包

Bardziej szczegółowo

第三章 公共工程推行品質管理政策現況之探討

第三章 公共工程推行品質管理政策現況之探討 目 錄... 4-1... 4-4 2.1... 4-4 2.2... 4-7... 4-8 3.1... 4-8 3.2... 4-9 3.3... 4-10 3.4... 4-10 3.5... 4-12... 4-13 4.1... 4-13 4.2... 4-16 4.3... 4-22... 4-23 5.1... 4-23 5.2... 4-37 5.3... 4-39... 4-40

Bardziej szczegółowo

TOEIC®テスト Worldwide Report 2012<抜粋>

TOEIC®テスト Worldwide Report 2012<抜粋> Worldwide Report 2012 .... 3 2012 TOEIC...... 4.. 5 7 12 13 14 15.. 17.. 18 19 TOEIC 20.. 21 2 TOEIC The TOEIC Background Questionnaire TOEIC 2012 TOEIC TOEIC Report on Test Takers Worldwide 2012() 100%

Bardziej szczegółowo

06 3 4 0 80 ( ) 008 5 6 00 7 009 : 8 ( ) 9 ( ) 98 98 984 ( ) 986 : 00 7 : 0 3 : 008 4 : 00 54 5 : 008 7 6 : 008 06~3 7 : 00 49~6 8 9 : : 9 43

06 3 4 0 80 ( ) 008 5 6 00 7 009 : 8 ( ) 9 ( ) 98 98 984 ( ) 986 : 00 7 : 0 3 : 008 4 : 00 54 5 : 008 7 6 : 008 06~3 7 : 00 49~6 8 9 : : 9 43 05 04 5 关 于 重 建 客 观 史 学 理 论 基 础 的 反 思 * 卓 立 [ ] ; ; ; [ ] * : ( ) ( ) 3 4 5 6 * 3 4 5 6 03T6040 : 005 : 003 76 : : 009 85 : 0 : 008 : 0 06 3 4 0 80 ( ) 008 5 6 00 7 009 : 8 ( ) 9 ( ) 98 98 984 ( ) 986

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 103年上半年-勞工退休基金.doc

Microsoft Word - 103年上半年-勞工退休基金.doc 新 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 103.6.30) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 十 大 債 券 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 台 塑 石 化 股 份 有 限 公 8.98% 有 限 司 債 大 立 光 電 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 5.87% 限 債

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2005 4 CRU 132 240 Codelco 1Falling Supercycle Supercycle 1 900000 Contained copper (tonnes 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 Air conditioners Wire & Cable Copper Alloy Semis Copper Semis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - outlook_2010_vol03.doc

Microsoft Word - outlook_2010_vol03.doc 2010 84Mbps HSPA TD-LTE Mats H Olsson 1876 2020 500 End to Endless TV Turn Enterprise into Business Making Network Social Multi-Channel Advertising 2020 500 1989 30 65.6% 100% 100% 100% 2020 3GPP Family

Bardziej szczegółowo

(000630)

(000630) O (000630) 2011 000630 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2012 3 27 1 (000630) 2011 2 (000630) 2011 2011 4 8 12 19 27 33 37 39 62 65 79 186 3 (000630) 2011 1 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

Bardziej szczegółowo

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2 2

Bardziej szczegółowo

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2

Bardziej szczegółowo

[1] [2] [3] [4] 9 [7] [8]

[1] [2] [3] [4] 9 [7] [8] 24 1 2009 3 JOURNAL OF TIBET UNIVERSITY Vol.24 No.1 Mar.2009 610000 K871 A 1005-5738 2009 01-057- 18 7 7 Bod( ) 7 2008-1 2-20 85JJD850004 1 957- - 57 - [1] 7 70 755 763 5000 9 [2] [3] [4] 9 [7] 7 9 7 [8]

Bardziej szczegółowo

2 3 5 6 8 29 32 41 59 62 73 75 77 79 81 83 85 207 210 2 2015 2014 2013 2012 2011 4,152 4,051 6,255 8,729 14,346 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 2015 2014 2013 2012 2011 910 846 1,146 1,208 1,911 0 500

Bardziej szczegółowo

Preparing_Seminar

Preparing_Seminar 1 6 8 17 24 38 56 59 64 71 80 : : B90605199 : Preparing seminar. Page 1 seminar seminarium semen ( ) ( ) (Carl Gustav Jacob Jacobi) (University of Königsberg) Preparing seminar. Page 2 ( ) conference symposium

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - R0305000557晶睿年報(俞).docx

Microsoft Word - R0305000557晶睿年報(俞).docx 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 年 報 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 1 一 一 0 二 年 度 營 業 結 果 1 二 一 0 三 年 度 營 業 計 畫 概 要 3 貮 公 司 概 況 4 一 公 司 簡 介 4 參 公 司 治 理 報 告 7 一 公 司 組 織 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 8

Bardziej szczegółowo

目 录 展 协 动 态 中 国 展 览 馆 协 会 召 开 学 习 贯 彻 国 发 2015 15 号 文 件 精 神 讨 论 会 中 国 展 览 馆 协 会 第 八 届 二 次 常 务 理 事 会 暨 会 展 行 业 经 验 交 流 会 将 在 武 汉 市 召 开 第 六 批 展 览 行 业 企

目 录 展 协 动 态 中 国 展 览 馆 协 会 召 开 学 习 贯 彻 国 发 2015 15 号 文 件 精 神 讨 论 会 中 国 展 览 馆 协 会 第 八 届 二 次 常 务 理 事 会 暨 会 展 行 业 经 验 交 流 会 将 在 武 汉 市 召 开 第 六 批 展 览 行 业 企 编 委 会 主 任 郑 世 钧 编 委 会 委 员 郑 世 钧 吴 江 红 何 卫 星 张 力 周 路 平 陈 舒 冬 徐 保 国 姚 贤 华 苏 彦 伟 张 晋 云 刘 建 平 郑 琦 泽 张 若 萌 王 侠 主 编 刘 舰 责 任 编 辑 崔 丽 编 辑 刘 洋 斯 雯 征 稿 启 事 为 了 更 好 地 搭 建 会 展 企 业 之 间 展 览 行 业 和 政 府 之 间 的 交 流 平 台,

Bardziej szczegółowo

[2001]1 SL SL

[2001]1 SL SL ICS93.160 P58 SL SL44 2006 SL44 93 Regulation for calculating design flood of water resources and hydropower projects 2006-09-09 2006-10-01 [2001]1 SL44-93 10 1998 7 14 93 3 SL44-93 1 2 1...1 2...3 2.1...3

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 檳隆客潮關係-海華會.docx

Microsoft Word - 檳隆客潮關係-海華會.docx 國 家 社 群 與 個 人 : 馬 來 西 亞 檳 城 與 吉 隆 坡 的 潮 客 會 館 分 合 之 研 究 利 亮 時 林 開 忠 ( 初 稿, 請 勿 引 用 ) 一, 前 言 吳 龍 雲 在 遭 遇 幫 群 : 檳 城 華 人 社 會 的 跨 幫 組 織 研 究 (2009) 一 書 中 ( 以 下 簡 稱 遭 遇 ), 以 平 章 會 館 及 中 華 總 商 會 來 探 討 於 1903-1920

Bardziej szczegółowo

1997 116.8 A-538 2015 1217388.9(TEU) 4000TEU 8780.890.8 % 5,1417.5 6018080 102802878000 EDI CARGO 2016 2 1

1997 116.8 A-538 2015 1217388.9(TEU) 4000TEU 8780.890.8 % 5,1417.5 6018080 102802878000 EDI CARGO 2016 2 1 年 報 2015 GOING FURTHER 1997 116.8 A-538 2015 1217388.9(TEU) 4000TEU 8780.890.8 % 5,1417.5 6018080 102802878000 EDI CARGO 2016 2 1 2 4 5 8 16 23 36 72 94 98 102 104 105 106 108 110 111 202 Graeme Jack A-538

Bardziej szczegółowo

澳能建設控股有限公司 MECOM Power and Construction Limited ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 1183 年報 2017 2 4 6 19 22 25 35 51 56 57 58 59 60 100 澳能建設控股有限公司 2017 2 Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman,

Bardziej szczegółowo

The Largest Petroleum Exhibition in the World 65 个 国 家 和 地 区 1800 家 参 展 商 46 家 世 界 五 百 强 企 业 16 大 国 家 展 团 100000 平 米 展 出 面 积 80000 专 业 观 众 目 录 cippe 全 球 最 大 石 油 展 精 彩 掠 影 2 产 业 领 袖 国 际 交 流 会 成 功 举 办

Bardziej szczegółowo

E.Pollock 1922 82 1598 3 233 5 6 54 54 55 81 J.W.Gough 1950 132 59 87 90 Sir Robert Filmer SirBobert Filmere 1653 Patriarehaor the Natural Power of Kings Asserted 1680 RioliardHooker 1553 1600 Laws

Bardziej szczegółowo

05 A 聖保羅菜單-P16-25.indd

05  A 聖保羅菜單-P16-25.indd LUKE GARCIA 16 扶 輪 2014.10 2015 James Hider 扶 輪 2014.10 17 ANDRÉ DEAK FOR ART OUTSIDE THE MUSEUM (Sampa) (Avenida Paulista) 1% 20 (Liberdale) 18 扶 輪 2014.10 COURTESY OF D.O.M. RESTAURANT D.O.M. 扶 輪 2014.10

Bardziej szczegółowo

WL100079ZW.PDF

WL100079ZW.PDF ε I x = r + R + R + R g o x = R ε + v v 2 v1 a = = t t t 2 1 R x { ( 1) ( 2)" " ( 3) ( 4), ( 5)" " ( 6) ( 7) ( 8)" " ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 17) {

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

! "! #$%! &' #$%! 改进的基于梯度场 变换机场道面地灯检测算法研究 ()*+*,-.!/0 () ( () 1 2/ :; 2 27 $%1 <8=> CDE F G!HIJKLMN=> 3 O 7P!QRS ITU V=W$%XBY 1 Z

! ! #$%! &' #$%! 改进的基于梯度场 变换机场道面地灯检测算法研究 ()*+*,-.!/0 () ( () 1 2/ :; 2 27 $%1 <8=> CDE F G!HIJKLMN=> 3 O 7P!QRS ITU V=W$%XBY 1 Z " #$% & #$% 改进的基于梯度场 变换机场道面地灯检测算法研究 (+,-. /0 ( ( ( 12/3456789:;227 $%134?@AB7-567- CDEFGHIJKLMN=>3O 7P QRSITUV=W$%XBY1Z[\ (8?]^_21 H`a7bc +, 1 E -567- D 2 -./0 "(1 1 9 1 1, " #$ % %&" # "%& " " :-;".

Bardziej szczegółowo

比 海 森 堡 实 用 的 统 计 数 据 更 好 的 方 法 此 文 中 考 虑 的 是 一 个 要 么 是 被 忽 略, 要 么 未 被 充 分 探 索 的 可 能 性, 亚 原 子 粒 子 的 难 以 判 断 的 现 象 是 一 个 智 慧 编 码 的 信 息 传 输 表 现 此 文 中 展

比 海 森 堡 实 用 的 统 计 数 据 更 好 的 方 法 此 文 中 考 虑 的 是 一 个 要 么 是 被 忽 略, 要 么 未 被 充 分 探 索 的 可 能 性, 亚 原 子 粒 子 的 难 以 判 断 的 现 象 是 一 个 智 慧 编 码 的 信 息 传 输 表 现 此 文 中 展 1 前 言 NU Journal of Discovery Vol 2, March 2001, (c) Natural Uni 2001, http://nujournal.net 自 然 的 本 质, 是 选 择 还 是 偶 然? Thomas J. Chalko, PhD 二 十 世 纪 初, 宇 宙 随 机 发 生 说 开 始 流 行 所 有 的 基 本 亚 原 子 活 动 都 被 认 为

Bardziej szczegółowo

侧 侧 侧 侧 侧 侧 滤 爲 侧 2-1 ρ 2-2 舉例說明 相關閥類與配件的阻抗係數 K 可參考圖[2.3]選取 代 入上式即可求得該部分之壓損 圖 2.3 不同閥及裝置的阻抗係數 K (3) 直管 配件 閥件 串聯成一條管線的阻力 壓降或頭損 2-3 2-4 2-5 敍 2-6 侧 2-7 2-8 侧 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16

Bardziej szczegółowo

55 图 1-18-1,The full armorial achievement of Charles, Prince of Wales ( 威 尔 士 亲 王 查 尔 斯 的 盾 徽 全 图 ) 下 图 为 局 部 放 大 有 一 部 描 述 英 国 人 征 服 威 尔 士 的 历 史 小 说,

55 图 1-18-1,The full armorial achievement of Charles, Prince of Wales ( 威 尔 士 亲 王 查 尔 斯 的 盾 徽 全 图 ) 下 图 为 局 部 放 大 有 一 部 描 述 英 国 人 征 服 威 尔 士 的 历 史 小 说, 54 1-18, 对 威 尔 士 人 崇 拜 杜 拉 更 一 事 的 研 究 1, 威 尔 士 人 崇 拜 红 色 杜 拉 更 是 因 为 它 战 胜 了 白 色 杜 拉 更 很 多 人 坚 持 把 中 国 的 龙 译 为 dragon, 很 重 要 的 一 条 理 由 是 威 尔 士 人 的 国 旗 上 画 着 一 头 杜 拉 更 但 是 只 要 去 了 解 一 下 威 尔 士 人 的 神 话 传

Bardziej szczegółowo

Checklist for Business Application- Fashion Model

Checklist for Business Application- Fashion Model Name: 姓 名 : Imię i nazwisko: Passport Number: 护 照 号 : Numer paszportu: Checklist for Visiting relatives or friends 国 别 探 亲 访 友 签 证 材 料 审 核 表 Wykaz dokumentów wiza Krajowa Odwiedziny Purpose of Visit: 访

Bardziej szczegółowo

Listado de Rating Junio 2013 CLASE Rating 2Win Sonic 1,279 2Win Sonic Solo 1,241 2Win Twincat 15 Sport 1,224 2Win Tyka 1,374 A Class Orzas Curvas 0,99

Listado de Rating Junio 2013 CLASE Rating 2Win Sonic 1,279 2Win Sonic Solo 1,241 2Win Twincat 15 Sport 1,224 2Win Tyka 1,374 A Class Orzas Curvas 0,99 Listado de Rating Junio 2013 CLASE Rating 2Win Sonic 1,279 2Win Sonic Solo 1,241 2Win Twincat 15 Sport 1,224 2Win Tyka 1,374 A Class Orzas Curvas 0,99 A Class Orzas Rectas 1,006 AHPC C2 F18 0,988 AHPC

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 01 Hasto depresie_prehlad 18.5.2007 Bojnice.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 01 Hasto depresie_prehlad 18.5.2007 Bojnice.ppt [Compatibility Mode] DEPRESIA - PREH羋AD J. Ha徊to Bojnice 18.5.2007 * v咯垠徊ia 垠as徇 n哄v徊tev v徊eobecn垮ho lek哄ra je kv帟li telesn恤m 徇a按kostiam. Depresia, ktor哄 je podkladom, sa rozpozn哄va a lie垠i len u men徊iny pacientov. nelie垠en垮

Bardziej szczegółowo

2008年09月19日期货市场

2008年09月19日期货市场 2016 年 期 货 市 场 二 季 度 展 望 与 策 略 报 告 海 航 期 货 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :834104) 研 究 所 二 〇 一 六 年 4 月 制 目 录 金 融 股 指 期 货 : 获 得 有 效 支 撑, 二 季 度 温 和 看 涨...3 金 属 精 铜 期 货 : 应 激 反 弹 生 首 波, 需 求 真 伪 定 乾 坤...23 农 产 品 油

Bardziej szczegółowo

一 宏 观 数 据 速 览 时 间 事 件 预 测 值 实 际 值 上 期 值 去 年 同 期 值 2014-02-01 PMI 2014/1 10:00 -- 50.5 51.4 50.6 2014-02-02 汇 丰 PMI 2014/1 10:45 50.5 49.5 50.8 51.5 20

一 宏 观 数 据 速 览 时 间 事 件 预 测 值 实 际 值 上 期 值 去 年 同 期 值 2014-02-01 PMI 2014/1 10:00 -- 50.5 51.4 50.6 2014-02-02 汇 丰 PMI 2014/1 10:45 50.5 49.5 50.8 51.5 20 研 究 创 造 价 值 宝 城 宏 观 策 略 早 报 数 据 来 源 :WIND 资 讯 各 大 券 商 研 究 报 告 姓 名 : 高 彦 雯 宝 城 期 货 金 融 研 究 所 电 话 :0571-89715220 邮 箱 :gaoyanwen@bcqhgs.com 报 告 日 期 :2014 年 2 月 27 日 内 容 摘 要 : 一 宏 观 数 据 速 览 1 今 日 重 要 数 据 更

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2007928 BDI 86-21-68407562 luox@ccs.com.cn 1 2 FFA 3 4 CLARKON 08 4 BDI 5 BDI BDI 9259 9000 10000 07 BDI 06 BDI 100% 6000 (IISI)9 18 2007 8 67 1.08 5.3% 8 27 1521 2.2% 1141 3.6% 6126 9.5% 1018 0.1%8 6649

Bardziej szczegółowo

Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Habt Ihr schon entschieden, wann die Hochzeit stattfinden wird? 恭喜你们订婚, 大喜之日确定了吗? Używane, gdy gratulujemy zaręc

Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Habt Ihr schon entschieden, wann die Hochzeit stattfinden wird? 恭喜你们订婚, 大喜之日确定了吗? Używane, gdy gratulujemy zaręc - Ślub Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Używane, gdy gratulujemy młodej parze 祝贺, 愿你们幸福快乐 Die allerbesten Wünsche zur Hochzeit,

Bardziej szczegółowo

教 育 科 學 期 刊

教  育  科  學  期  刊 彰 化 縣 偏 遠 地 區 國 中 學 生 數 學 學 習 態 度 及 其 影 響 因 素 之 研 究 * 吳 怡 儒 ** 蔡 文 榮 *** 李 林 滄 * 彰 化 縣 立 原 斗 國 民 中 學 數 學 教 師 ** 國 立 中 興 大 學 教 師 專 業 發 展 研 究 所 副 教 授 *** 國 立 中 興 大 學 應 用 數 學 研 究 所 教 授 摘 要 本 研 究 主 要 目 的 在

Bardziej szczegółowo

文化與毒品

文化與毒品 植 物 與 文 明 期 末 報 告 毒 品 歷 史 文 化 E89705013 夜 企 五 李 威 震 人 們 出 於 醫 療 宗 教 娛 樂 等 目 的 而 服 用 精 神 藥 物 已 有 非 常 長 的 歷 史 然 而 到 了 近 代 由 於 在 化 學 和 藥 理 學 等 領 域 所 取 得 的 進 步, 藥 性 較 強 的 極 易 上 癮 的 藥 物, 如 古 柯 鹼 海 洛 英 等 被 合

Bardziej szczegółowo

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxaparina Rovi» (17A08347) (GU n.29

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxaparina Rovi» (17A08347) (GU n.29 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO COMUNICATO Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxaparina Rovi» (17A08347) (GU n.292 del 15-12-2017) Estratto determina n. 1966/2017 del

Bardziej szczegółowo

師培通訊內頁r1

師培通訊內頁r1 NO 15 P.T.E.N. 2009. 09 15 21 PISA TIMSS 2 ( ) ( ) 32SWS(480 32 ) ( ) ( ) 44SWS(660 40 ) ( ) 44SWS(660 44 ) ( ) 50 50 60 1994 開課科目 HOT NEWS P.T.E.N. 2009. 09 15 98 4 (http://inservice.edu.tw/index2-3.aspx)

Bardziej szczegółowo

第二十章 含氧盐矿物大类(二)

第二十章 含氧盐矿物大类(二) 第 二 十 章 含 氧 盐 矿 物 大 类 ( 二 ) SALT WITH OXYGEN (2) 本 大 类 ( 二 ) 简 称 杂 盐, 以 碳 酸 盐 硫 酸 盐 为 最 重 要, 其 次 为 磷 酸 盐 钨 酸 盐 硼 酸 盐 及 硝 酸 盐 其 他 含 氧 盐 矿 物 还 有 砷 酸 盐 钒 酸 盐 钼 酸 盐 和 铬 酸 盐 第 一 节 碳 酸 盐 矿 物 类 金 属 阳 离 子 与 碳

Bardziej szczegółowo

大事记 抛掉束缚 颠覆传统立体呈现 利亚德首款 110 吋裸眼 3D LED 电视首发会 04 公司产品 大为观 智所享 利亚德第二代 LED 大尺寸电视耀世登场 06 利亚德推出全新 领秀综合播控系统 09 公司动态 荷兰前首相巴尔克嫩德一行造访利亚德总部 10 利亚德光电股份有限公司荣获第三届北

大事记 抛掉束缚 颠覆传统立体呈现 利亚德首款 110 吋裸眼 3D LED 电视首发会 04 公司产品 大为观 智所享 利亚德第二代 LED 大尺寸电视耀世登场 06 利亚德推出全新 领秀综合播控系统 09 公司动态 荷兰前首相巴尔克嫩德一行造访利亚德总部 10 利亚德光电股份有限公司荣获第三届北 2014 年 第 02 期 主 办 单 位 : 利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 抛 掉 束 缚 颠 覆 传 统 立 体 呈 现 利 亚 德 首 款 110 寸 裸 眼 3D LED 电 视 首 发 会 大 为 观 智 所 享 利 亚 德 第 二 代 LED 大 尺 寸 电 视 耀 世 登 场 利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 荣 获 第 三 届 北 京 市 发 明 专 利 奖

Bardziej szczegółowo

第十二章 羧酸及其衍生物

第十二章   羧酸及其衍生物 11-1 - - - 111 1111 1112 112 1121 1122 113 1131 1132 1133 1134 1135 114 1141 1142 1143 1144 1145 1146 115 1151 1152 11 1111 -= N 2 -- - SP 2 1 11-2 - δ δ P-π - π c - - 2 = 0.1245nm 0.1312nm = 0.1203nm

Bardziej szczegółowo

台灣股市

台灣股市 台 灣 股 市 台 股 指 數 本 日 焦 點 股 法 人 買 賣 超 上 市 上 櫃 敬 鵬 F- 綠 悅 太 醫 長 虹 卜 上 市 上 櫃 收 盤 8,514.5 127.4 蜂 泰 博 可 寧 衛 中 鼎 僑 威 外 資 ( 億 ) -10.1 6.6 漲 跌 -119.2-1.2 新 唐 錩 泰 豐 達 科 胡 連 鉅 投 信 ( 億 ) -2.4-2.2 成 交 量 ( 億 ) 967.9

Bardziej szczegółowo

An,,,,, 2, w(na 2O), w(cao),(ca B+Na B ) 1.34(B ),Na B<0.67,,, 1mm, ( 5-a) 1 Table1 Compositionandcalculationresultofplagioclaseinthequa

An,,,,, 2, w(na 2O), w(cao),(ca B+Na B ) 1.34(B ),Na B<0.67,,, 1mm, ( 5-a) 1 Table1 Compositionandcalculationresultofplagioclaseinthequa 1 : - - U-Pb 35 3 (CL) Fig.3 Cathodoluminescence(CL)imagesofzircongrainsfromtheJitoupluton 1600, : 15kV, 7 10-8 A, 1μm, ZAF Isoplot/Ex ver3 [9] [7] Fe 2+ Fe 3+ 2.2.2 U-Pb 3.1, 3.1.1, 150, ( 2-a,b),,, 0.5~2mm

Bardziej szczegółowo

April

April Jul 13, 2016 Cindy Yu Chief Strategist Micia Tsai Ingrid Wu Scott Ferng Binni Hu David Huang Strategist Financial Market Research Tel:886 2 6630-7815 Dow Jones Index (5 日 ) 英 政 局 回 穩, 日 本 推 新 振 興 措 施,

Bardziej szczegółowo

目 录 学 会 简 讯 中 国 数 学 会 数 学 史 分 会 第 九 届 理 事 会 第 二 次 常 务 理 事 会 纪 要...3 学 术 活 动 东 亚 数 学 典 籍 研 讨 会 在 三 亚 召 开...5 冯 立 昇 教 授 在 东 亚 数 学 典 籍 研 讨 会 开 幕 式 的 致 辞.

目 录 学 会 简 讯 中 国 数 学 会 数 学 史 分 会 第 九 届 理 事 会 第 二 次 常 务 理 事 会 纪 要...3 学 术 活 动 东 亚 数 学 典 籍 研 讨 会 在 三 亚 召 开...5 冯 立 昇 教 授 在 东 亚 数 学 典 籍 研 讨 会 开 幕 式 的 致 辞. NEWSLETTER 数 学 史 通 讯 第 31 期 全 国 数 学 史 学 会 中 国 数 学 会 数 学 史 分 会 中 国 科 学 技 术 史 学 会 数 学 史 专 业 委 员 会 学 会 网 址 :http://www.shuxueshi.cn/ 上 海 交 通 大 学 科 学 史 与 科 学 文 化 研 究 院 编 辑 2016 年 7 月 0 目 录 学 会 简 讯 中 国 数 学

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA39D5C220B4BCA1A2B7D3BACDC3D12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA39D5C220B4BCA1A2B7D3BACDC3D12E646F63> 第 9 章 醇 酚 醚 及 消 除 反 应 醇 酚 和 醚 都 是 烃 的 含 氧 衍 生 物 它 们 可 以 看 作 是 水 分 子 中 的 氢 原 子 被 烃 基 取 代 得 到 的 化 合 物 R Ar R R 水 醇 酚 醚 醇 和 酚 分 子 中 都 含 有 羟 基 (-), 酚 是 羟 基 直 接 与 苯 环 相 连 ; 醇 是 羟 基 与 脂 肪 族 碳 相 连 9.1 醇 9.1.1

Bardziej szczegółowo

并 那 些 敬 拜 耶 和 华 指 着 他 起 誓 11, 12 又 指 着 他 们 的 王 起 誓 的, 13 1:6 与 那 些 背 向 耶 和 华, 14 不 要 耶 和 华 的 帮 助 和 引 导 的 15 1:7 你 要 在 主 耶 和 华 面 前 肃 静, 16 因 为 耶 和 华 审

并 那 些 敬 拜 耶 和 华 指 着 他 起 誓 11, 12 又 指 着 他 们 的 王 起 誓 的, 13 1:6 与 那 些 背 向 耶 和 华, 14 不 要 耶 和 华 的 帮 助 和 引 导 的 15 1:7 你 要 在 主 耶 和 华 面 前 肃 静, 16 因 为 耶 和 华 审 西 番 雅 书 引 言 1 1:1 当 犹 大 王 亚 们 的 儿 子 约 西 亚 在 位 的 时 候, 耶 和 华 的 话 临 到 希 西 家 的 玄 孙 亚 玛 利 雅 的 曾 孙 基 大 利 的 孙 子 古 示 的 儿 子 西 番 雅 耶 和 华 审 判 的 日 子 临 近 2 1:2 耶 和 华 说 : 我 必 从 地 上 除 灭 万 类 1:3 我 必 除 灭 人 和 牲 畜, 空 中 的

Bardziej szczegółowo

chn-cover.ai

chn-cover.ai 按车厂分类的汽车钥匙 sezione-auto-catalogo-cina-x-marca.fm Page 3 Wednesday, March 2, 2007 11:09 AM ACURA AUDI 3 P27 P275 P275 22 7 49 50 S2 ACURA (J) HONDA.... 5001-442 AH.... 1-154 01-922 AUDI (D) BMW (D) HON5RT5

Bardziej szczegółowo

>> 韩 业 军 钢 铁 事 业 部 TEL: 基 础 研 发 报 告 2013 年 9 月 16 日 铁 矿 石 基 础 知 识 铁 矿 石 是 自 然 界 中 存 在 的 可 用 做 炼 铁 原 料 的 含 铁 的 矿 物, 是 钢 铁 生 产 企 业 的 重 要 原

>> 韩 业 军 钢 铁 事 业 部 TEL: 基 础 研 发 报 告 2013 年 9 月 16 日 铁 矿 石 基 础 知 识 铁 矿 石 是 自 然 界 中 存 在 的 可 用 做 炼 铁 原 料 的 含 铁 的 矿 物, 是 钢 铁 生 产 企 业 的 重 要 原 目 录 一 铁 矿 石 分 类... 2 二 铁 矿 石 的 品 位 影 响 因 素... 3 三 铁 矿 石 质 量 评 价... 4 四 铁 矿 石 的 处 理 方 法... 8 五 铁 矿 石 资 源 分 布... 10 1. 世 界 铁 矿 石 资 源 分 布... 10 2. 我 国 铁 矿 石 资 源 分 布... 12 3. 我 国 铁 矿 石 进 口 情 况... 13 4. 铁 矿

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled PlantWeb PlantWeb 2 125 3 125 FIELDVUE Schwechat 8000 900 BP LNG ENELPOWER 69ENEL 600 2700 4 525 BHP Celltrion FIELDVUE Baumann Baumann Baumann PH 5 easy-ebaumann easy-e ENVIRO- SEAL HIGH-SEAL TM 6 Baumann

Bardziej szczegółowo

BHP

BHP 2011.01 版 BHP 01 (BHP) Surge Protective Device (SPD) 6180 100 65 40 30 15kA SPD(Surge Protective Device) TVSS(Transient Voltage Surge Suppressors) IEC 61643 IEC 61312 IEC 6100056 VED 0675 NFC 61740 UL

Bardziej szczegółowo

Wanguo International Mining Group Limited : 150,000,000 : 15,000,000 : 135,000,000 : % 0.003% 0.005% : 0.10 : C

Wanguo International Mining Group Limited : 150,000,000 : 15,000,000 : 135,000,000 : % 0.003% 0.005% : 0.10 : C Wanguo International Mining Group Limited : 150,000,000 : 15,000,000 : 135,000,000 : 2.10 1.75 1% 0.003% 0.005% : 0.10 : 3939 32342C 2012 7 6 2.101.75 2012 7 6 2012 7 10 (a) 2012 6 28 1 www.hkeipo.hk 2..................2012

Bardziej szczegółowo

R001_PK-RFK55XX_1-2_F1-5_INIS_ENG-POL-CZ-CHI.book

R001_PK-RFK55XX_1-2_F1-5_INIS_ENG-POL-CZ-CHI.book PK55XX/RFK55XX v1.2 Installation Instructions, Instrukcja instalacji, Instalační pokyny, 安装说明 English, Polski, Česky, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # F1 F2 F3 F4 F5 PK5500 RFK5500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # F1 F2

Bardziej szczegółowo

Page 2 of 47 目录 1. AFM 概述... 5 AFM 产品规格...6 不同等级的 AFM 的化学成分(以百份比计算)...7 2.AFM 产品使用介绍...8 过滤器设计...8 水的种类...8 使用 AFM 过滤器前的准备工作...8 反压力...8 反沖洗...8 过滤床深度

Page 2 of 47 目录 1. AFM 概述... 5 AFM 产品规格...6 不同等级的 AFM 的化学成分(以百份比计算)...7 2.AFM 产品使用介绍...8 过滤器设计...8 水的种类...8 使用 AFM 过滤器前的准备工作...8 反压力...8 反沖洗...8 过滤床深度 Page 1 of 47 AFM 活 性 过 滤 介 质 AFM 水 处 理 使 用 手 册 IFU Title 标 题 AFM 活 性 过 滤 介 质 发 行 日 期 2016 年 1 月 发 行 号 码 12 可 应 用 地 方 所 有 来 源 的 饮 用 水 ; 地 面 水 和 地 下 水 淡 水 和 海 水 过 滤 膜 的 事 前 处 理 私 人 及 公 众 用 的 游 泳 池 水 水 产

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 146_sc

Microsoft Word - 146_sc 第 1 页 路 德 圣 餐 讲 章 中 之 赦 罪 教 导 作 者 : 陈 冠 贤 繁 体 PDF 档 下 载 简 体 PDF 档 下 载 版 权 声 明 教 牧 角 度 探 讨 圣 餐 的 意 义 在 路 德 的 改 教 生 涯 (A.D. 1517-1546) 中, 关 于 圣 餐 的 探 讨 与 论 辩 可 说 是 涵 盖 期 间 最 长 之 神 学 议 题 1 一 般 而 言, 学 者 对

Bardziej szczegółowo

Defend

Defend 施 罗 德 投 资 环 球 金 融 市 场 每 周 回 顾 及 展 望 股 市 截 至 2016 年 08 月 19 日 止 一 周 表 现 地 区 / 国 家 指 数 收 盘 变 幅 年 初 至 今 52 周 亚 太 香 港 HSI 22937.22 170.31 4.67% (1.00%) 印 度 BSE 30 28077.00 (75.40) 7.50% 0.52% 日 本 Nikkei 16545.82

Bardziej szczegółowo

隃 隃 2019 8 272019 1313 2019 2 3 4 6 7 7 18 47 51 53 58 61 65 36 38 67 43 45 68 69 46 224 2 交通银行股份有限公司释义 2019 1 12019 6 30 公司资料 Bank of Communications Co., Ltd. 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com

Bardziej szczegółowo

魏 婵 娟, 等. 儿 童 外 周 型 原 始 神 经 外 胚 叶 瘤 36 例 综 合 治 疗 的 疗 效 1153 原 始 神 经 外 胚 叶 瘤 (primitive neuroectodermal tumor,pnet) 是 临 床 上 比 较 少 见 的 高 度 恶 性 的 软 组 织 肿

魏 婵 娟, 等. 儿 童 外 周 型 原 始 神 经 外 胚 叶 瘤 36 例 综 合 治 疗 的 疗 效 1153 原 始 神 经 外 胚 叶 瘤 (primitive neuroectodermal tumor,pnet) 是 临 床 上 比 较 少 见 的 高 度 恶 性 的 软 组 织 肿 1152 临 床 研 究 Clinical Research www.tumorsci.org 肿 瘤 2014 年 12 月 第 34 卷 第 12 期 TUMOR Vol. 34, December 2014 DOI: 10.3781/j.issn.1000-7431.2014.33. 536 Copyright 2014 by TUMOR 儿 童 外 周 型 原 始 神 经 外 胚 叶 瘤 36

Bardziej szczegółowo

附 錄 II. 使 用 者 操 作 效 率 實 驗 用 目 標 裁 判 書 裁 判 字 號 89, 易, 345 裁 判 日 期 890515 目 標 裁 判 書 A 裁 判 案 由 傷 害 裁 判 全 文 臺 灣 地 方 法 院 刑 事 判 決 八 十 九 年 度 易 字 第 號 公 訴 人 臺

附 錄 II. 使 用 者 操 作 效 率 實 驗 用 目 標 裁 判 書 裁 判 字 號 89, 易, 345 裁 判 日 期 890515 目 標 裁 判 書 A 裁 判 案 由 傷 害 裁 判 全 文 臺 灣 地 方 法 院 刑 事 判 決 八 十 九 年 度 易 字 第 號 公 訴 人 臺 簡 化 標 記 附 錄 I. 中 研 院 帄 衡 語 料 庫 詞 類 標 記 集 國 立 政 治 National Chengch 對 應 的 CKIP 詞 類 標 記 A A /* 非 謂 形 容 詞 */ Caa Caa /* 對 等 連 接 詞, 如 : 和 跟 */ Cab Cab /* 連 接 詞, 如 : 等 等 */ Cba Cbab /* 連 接 詞, 如 : 的 話 */ Cbb

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled CN ㄎね欉㣮忇㢢㦘棟 䟄幬 㓚㧉 䦮 挽乀 J]NS#KRWPDLO FRP 几 KWWS XQLRU WRROV WDREDR FRP 几 ZZZ XQLRU ELNH FRP 䥽 ⅴ㖘䏶ℶ 冥 扪嫛徼 623388 4/2015 呹嫛懵ぴ 2015 A B C D E F G H I J K L M N P 2015 Bike tools #WorldOfUnior 16

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - Resumen espanol.doc

Microsoft Word - Resumen espanol.doc La traducción de los elementos lingüísticos culturales (chino-español). Estudio de 紅樓夢 [Sueño en las estancias rojas] Esta tesis analiza el tratamiento de los elementos lingüístico-culturales en la traducción

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 通訊17023

Microsoft Word - 通訊17023 HPM 通 訊 第 十 七 卷 第 二 三 期 合 刊 第 一 版 發 行 人 : 洪 萬 生 ( 台 灣 師 大 數 學 系 退 休 教 授 ) 主 編 : 蘇 惠 玉 ( 西 松 高 中 ) 副 主 編 : 林 倉 億 ( 台 南 一 中 ) 助 理 編 輯 : 黃 俊 瑋 ( 台 灣 師 大 數 學 所 研 究 生 ) 編 輯 小 組 : 蘇 意 雯 ( 台 北 市 立 教 育 大 學 ) 蘇

Bardziej szczegółowo

Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 13.10B 2018 2018 8 23 * ***** * * # # # # # # * # 2018 8 232018 18162 2018 2 3 4 6 7 7 17 37 38 43 45 46 48 51 53 58 61 65 67 68 69 230 2 交通银行股份有限公司释义 2018

Bardziej szczegółowo