Ruch naturalny - zgony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruch naturalny - zgony"

Transkrypt

1 Ruch naturalny - zgony

2 Dwa etapy śmierci: Śmierć kliniczna ustanie funkcji życiowych stopniowe, całkowite zahamowanie procesów biologicznych, ustanie pracy serca, i funkcji oddychania, z możliwością przywrócenia funkcji życiowych w ciągu pierwszych trzech minut. Śmierć biologiczna utożsamiona jest ze śmiercią mózgu.

3 Definicja zgonu w Polsce (obowiązująca od 1994 roku) Zgonem jest trwałe, czyli nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, konsekwencją czego jest ustanie czynności całego ustroju.

4 Akt zgonu Obowiązujące w Polsce przepisy prawne zabraniają chować zmarłych bez uprzedniego sporządzenia aktu zgonu w USC.

5

6 Zgony w podziale terytorialnym Przyporządkowanie zgonu do określonego terytorium nie ustala się na podstawie miejsca, gdzie nastąpił zgon a na podstawie ostatniego przed zgonem stałego miejsca zamieszkania zmarłego. Zgony niemowląt są grupowane według miejsca stałego zamieszkania matki.

7 Umieralność (mortality) Natężenie zgonów, wyraża stosunek liczby zgonów ogółem do liczby ludności.

8 Ogólny współczynnik zgonów zt ogólna liczba zgonów w okresie sprawozdawczym t Lt liczba ludności w połowie badanego okresu lub średnia liczba ludności w badanym okresie t. C constans (1000, , lub

9 Ogólny współczynnik zgonów Na jego wielkość mają wpływ zarówno zmiany w poziomie umieralności ludności w poszczególnych grupach wieku i płci oraz zmiany struktury ludności według płci i wieku. Jest jednym z elementów określających współczynnik przyrostu naturalnego ludności.

10 Ogólny współczynnik zgonów osób w wieku 1 lat i więcej W pewnych przypadkach, kiedy chodzi o wyeliminowanie wpływu dużej umieralności niemowlęcej na poziom ogólnego współczynnika zgonów, celowe jest posługiwanie się ogólnym współczynnikiem zgonów osób w wieku 1 lat i więcej.

11 Ogółem Miasta Wieś tysiące 450 Liczba zgonów w Polsce w latach

12 Ogółem Miasta Wieś na 1000 osób 14 Ogólny współczynnik zgonów w Polsce w latach

13 Przykład cząstkowego współczynnika zgonów Wz19 współczynnik zgonów dla ludności w wieku 19 lat Zt19 liczba zgonów ludności w wieku 19 lat w czasie t Lt19 liczba ludności w wieku 19 lat w czasie t

14 Liczba ludności w 2010 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania (w tys.)

15 Liczba zgonów w 2010 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

16 Cząstkowe współczynniki zgonów w 2010 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania (na 100 tys. ludności)

17

18 Liczba zgonów wg grup wieku w 2013 roku Miasta Wieś lat i więcej

19 20000 Zgony według wieku i płci lat lat i więcej

20 18000 Zgony wg wieku i płci w 2013 roku Mężczyźni Kobiety lat lat i więcej

21 20000 Zgony wg płci i miejsca zamieszkania Mężczyźni miasta Mężczyźni wieś Kobiety miasta Kobiety wieś lat lat i więcej

22 Nadumieralność mężczyzn wg wieku lat lat i więcej

23 600 Nadumieralność mężczyzn wg miejsca zamieszkania w 2013 roku Miasta Wieś lat lat i więcej

24 tysiące Liczba zgonów na świecie w latach Świat Kraje rozwinięte Kraje rozwijające się

25 tysiące Liczba zgonów na świecie w latach Mężczyźni Świat Kobiety Świat Mężczyźni k. rozwinięte Kobiety k. rozwinięte Mężczyźni k. rozwijające się Kobiety k. rozwijające się

26 tysiące Liczba zgonów na świecie w latach Afryka Azja Europa Ameryka Płd. i Karaiby Ameryka Północna Oceania

27 na 1000 ludności Ogólny współczynnik zgonów dla świata w latach Kraje rozwinięte Kraje rozwijające się Świat

28 na 1000 ludności 28 Ogólny współczynnik zgonów dla świata w latach Afryka Azja Europa Ameryka Płd, i Karaiby Ameryka Płn, Oceania

29 Zgony niemowląt Niemowlęta dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia (wiek 0 ukończonych lat) Noworodki dzieci w wieku do 28 dni

30 Współczynnik zgonów niemowląt W związku z faktem, iż liczba dzieci do pierwszego roku życia nie jest nigdy obliczona dokładnie, obliczanie współczynnika zgonów niemowląt opiera się na stosunku liczby zgonów w wieku poniżej 1 roku do urodzeń.

31 Umieralność niemowląt Analiza przemian zachodzących w umieralności niemowląt prowadzano jest na podstawie współczynników umieralności niemowląt oraz współczynników umieralności neonatalnej i postneonatalnej.

32 Umieralność neonatalna Wyraża stosunek zgonów noworodków liczących nie więcej niż 28 dni do ogólnej liczby urodzeń żywych. Ta formalna kategoria jest substytutem umieralności endogenicznej (związanej z wewnętrzną kondycją jednostek, z życiem wewnątrzmacicznym i okolicznościami porodu), na temat której często jest brak szczegółowych danych.

33 Umieralność postneonatalna Wyraża stosunek zgonów niemowląt (liczących więcej niż 28 dni, ale mniej niż rok) do ogólnej liczby urodzeń żywych. Ta kategoria z kolei zastępuje kategorię umieralności egzogenicznej (mającej swoje źródło w styczności niemowląt z otoczeniem, jest prawie wyłącznie spowodowana chorobami zakaźnymi, brakiem higieny, czy złym odżywianiem lub wypadkami)

34 Umieralność okołoporodowa Wyraża on stosunek urodzeń martwych i zgonów w ciągu 1 tygodniu trwania życia do ogólnej liczby urodzeń żywych i martwych.

35 90 Zgony niemowląt w Polsce w latach Miasta Wieś Ogółem w tysiącach 50

36 Zgony niemowląt w latach w Polsce Miasta Wieś Ogółem na 1000 urodzeń żywych 80

37 Wieś 15 Ogółem Miasta na 1000 urodzeń żywych 20 Współczynnik zgonów niemowląt w latach w Polsce

38 Współczynnik zgonów niemowląt na wsi w odsetkach umieralności niemowląt w miastach w latach (wsp. zgonów niemowląt w miastach = 100)

39 Struktura zgonów niemowląt w Polsce latach % 90% 23% 31% 31% 29% 32% 80% 13% 70% 11% 18% 60% 18% 19% 28% 50% 24% 22% 40% 20% 19% 30% 20% 33% 36% 29% 33% 30% 10% 0%

40 Zgony niemowląt według kolejności urodzenia dziecka u matki w latach ,0 Na 1000 urodzeń żywych danej kolejności urodzenia 35,0 30, i dalsze Ogółem 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

41 na 1000 urodzeń żywych 160 Współczynniki zgonów niemowląt w latach Świat Kraje rozwinięte Kraje rozwijające się

42 na 1000 urodzeń żywych 180 Współczynniki zgonów niemowląt w latach Afryka Azja Europa Ameryka Płd, i Karaiby Ameryka Płn, Oceania

43 Współczynniki zgonów niemowląt w krajach świata w 2013 roku

44 Współczynniki zgonów niemowląt w 2010 roku Andorra 0,0 Belgium 3,5 Montenegro 5,7 (2009) Iceland 2,2 France (metropolitan) 3,5 Albania 6,0 (2008) Finland 2,3 France 3,6 Bosnia and Herzegovina 6,4 Portugal 2,5 Greece 3,8 Serbia 6,7 Slovenia 2,5 Ireland 3,8 Russia 7,5 Sweden 2,5 Netherlands 3,8 Macedonia 7,6 Czech Republic 2,7 Switzerland 3,8 Ukraine 9,2 Norway 2,8 Austria 3,9 Bulgaria 9,4 San Marino 2,9 (2008) Belarus 4,0 Romania 9,8 Liechtenstein 3,0 Lithuania 4,3 Kosovo 9,9 (2009) Spain 3,2 United Kingdom 4,3 Azerbaijan 11,1 Estonia 3,3 Croatia 4,4 Georgia 11,2 Cyprus 3,3 (2009) Poland 5,0 Armenia 11,4 Denmark 3,4 Hungary 5,3 Moldova 11,8 Germany 3,4 Malta 5,5 Turkey 13,6 Italy 3,4 Latvia 5,7 Luxembourg 3,4 Slovakia 5,7

45 Współczynniki zgonów niemowląt w krajach europejskich w 2012 roku

46

47 Zachorowalność (sickness incidence) i śmiertelność (morbidity) Zdecydowana większość zgonów związana jest ze złym stanem zdrowia czyli chorobami, w związku z czym analizy przemian umieralności ludności muszą uwzględniać przyczyny zgonów. Zachorowalność jest to nasilenie zachorowań z powodu określonej choroby odniesione do populacji, wg wybranych cech, np. cech demograficznych i społecznych osób chorych. Śmiertelność to pojęcie węższe od umieralności, rozumiane jako nasilenie zgonów z powodu określonej choroby odniesione do subpopulacji osób dotkniętych przez daną chorobę, również wg wybranych cech.

48 Zgony według przyczyn Przyczyna zgonu to stan lub proces chorobowy, nieprawidłowość rozwojowa, uraz albo zatrucie prowadzące bezpośrednio lub pośrednio do śmierci.

49 Klasyfikacja przyczyn zgonu WYJŚCIOWA PRZYCZYNA ZGONU jest to choroba, uraz lub zatrucie zapoczątkowująca łańcuch procesów patologicznych prowadzących do zgonu. W przypadku urazu (lub zatrucia) przyczyną wyjściową jest okoliczność wypadku lub użycia przemocy, które spowodowały uraz śmiertelny. BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA ZGONU jest to choroba, uraz, która stała się ostateczną przyczyną zgonu, w następstwie chorób, urazu lub zatrucia, będących przyczynami wyjściową i wtórną. WTÓRNA PRZYCZYNA ZGONU - jest to choroba, która rozwinęła się jako skutek chorobowy, lub zatrucia będącego przyczyną wyjściową i pozostaje w związku przyczynowo skutkowym pomiędzy przyczyną wyjściową a bezpośrednią.

50 Zgony według wybranych przyczyn na 100 tysięcy ludności

51 Zgony w Polsce wg wybranych przyczyn w latach (na 10 tys. ludności) 120,0 100,0 120,0 Mężczyźni 20,9 25,9 20,6 22,2 22,5 Kobiety 100,0 Inne 12,1 80,0 11,9 1,3 1,6 10,3 9,8 9,6 1,6 1,3 1,0 16,7 80,0 16,5 21,2 3,8 0,7 3,5 0,8 54,2 45,1 43,7 2,8 0,5 52,9 40,0 40,0 0,9 1,2 1,5 22,7 2,2 1, ,9 0, ,8 0, ,6 47,5 46,4 1,6 28,3 0, ,0 Choroby układu krążenia Cukrzyca 1,6 20,0 19, ,1 46,5 Zewnętrzne przyczyny zgonu Marskość wątroby 44,6 48,5 0,0 2,7 0,6 17,3 60,0 60,0 20,0 3,4 0,7 17,0 1,9 1,6 1,9 2,1 21,1 0, ,5 15,8 18,5 20,5 1, , , , Nowotwory złośliwe Choroby zakaźne i pasożytnicze

52 Zgony w Polsce wg wybranych przyczyn w latach (w %) 100% 100% Kobiety Mężczyźni 90% 24% 18% 20% 21% 21% 11% 11% 10% 9% 9% 1% 2% 1% 1% 70% 18% 19% 19% 19% Inne 4% 1% 4% 1% 3% 1% 3% 1% Zewnętrzne przyczyny zgonu 24% 80% 80% 70% 90% 4% 1% 1% 60% 60% 50% 48% 40% 43% 41% 41% 1% 1% 1% 10% 17% 20% 0% 2% 1% % 53% 52% 52% 40% 1% 1% 50% 26% 1% % % 2% 2% 21% 23% 23% 0% % % % 2% 16% 17% 1% 1% Nowotwory złośliwe 2% 26% 10% 1% 2000 Cukrzyca 30% 20% 25% Choroby układu krążenia 52% 44% 30% 20% Marskość wątroby Choroby zakaźne i pasożytnicze

53 Zgony wg przyczyn w 2009 r. Mężczyźni Kobiety

54 Zgony niemowląt wg wybranych przyczyn w latach

55 Tablice trwania życia (tablice wymieralności) Jest konstrukcją teoretyczną umożliwiającą prowadzenie szczegółowej analizy procesu wymierania badanej populacji. Czynność ta jest niezbędna przy prowadzeniu szczegółowych analiz demograficznych i prognozach demograficznych.

56 Tablice wymieralności dzielimy na: Tablice wymieralności generacji obrazujące rzeczywisty proces wymierania wybranej generacji. Przekrojowe tablice wymieralności polegające na analizie umieralności różnych kohort w pewnym okresie (np. roku).

57 Tablice wymieralności W związku ze zjawiskiem polegającym na szybszym wymieraniu mężczyzn niż kobiet, tablice wymieralności buduje się osobno dla każdej płci.

58 Do budowy tablic wymieralności niezbędne są informacje o: Strukturze ludności według płci, wieku w latach ukończonych i roczników urodzenia (oraz o strukturze według miejsca zamieszkania lub grup społecznych) Zgonach według tych cech Informacje te służą obliczeniu prawdopodobieństwa zgonów stanowiących nieodzowny element budowy tablic. Pozostałe parametry są ustalane na podstawie formalnych, algebraicznych zależności.

59 Parametry tablic trwania życia qx prawdopodobieństwo zgonu w ciągu roku osoby w wieku x ukończonych lat. px prawdopodobieństwo przeżycia roku przez osobę w wieku x ukończonych lat (px=1-qx). lx liczba osób dożywających wieku x ukończonych lat dx liczba osób zmarłych w ciągu roku w wieku x ukończonych lat ex przeciętne dalsze trwanie życia osoby w wieku x ukończonych lat

60

61 Normalne trwanie życia Wiek, w którym następuje najwięcej zgonów. (Dx - modalna)

62 Przeciętne dalsze trwanie życia To średnia liczba lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w określonym wieku, przy założeniu stałego poziomu umieralności dla okresu, dla którego opracowano tablice wymieralności. Miernik ten wykorzystywany jest w porównaniach międzynarodowych, jako jeden ze wskaźników charakteryzujący rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

63 Normalne (Dx) i przeciętne trwanie życia (eo) kobiet fińskich w dwóch różnych okresach

64 Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 0 lat (e0) w latach w Polsce

65 Przeciętne trwanie życia w wieku 0 lat według regionów w 2013 r.

66 Przeciętne trwanie życia w latach Ogółem świat Mężczyźni świat Kobiety świat Ogółem k. rozwinięte Mężczyźni k. rozwinięte Kobiety k. rozwinięte Ogółem k. rozwijające się Mężczyźni k. rozwijające się Kobiety k. rozwijające się 40

67 Przeciętne dalsze trwanie życia w Europie w 2012 roku

68 Zagadnienia do egzaminu 1. Rola aktu zgonu w statystyce społecznej: pochówek a akt zgonu, kto wystawia akt zgonu, jakie informacje znajdują się na akcie zgonu? 2. Jak zgony (w tym niemowląt) porządkuje się terytorialnie? 3. Czym jest umieralność? 4. Co to jest Ogólny współczynnik zgonów? 5. Wokół jakiej wartości oscyluje w ostatnich latach ogólny współczynnik zgonów? 6. Zinterpretuj wykres na slajdzie Od czego zależy poziom ogólnego współczynnika zgonów? Dwie przyczyny. 8. Niemowlę a noworodek. 9. Jak oblicza się ogólny współczynnik zgonów niemowląt? 10. Umieralność neonatalna i postneonatalna. Umieralność endogeniczna i egzogeniczna. 11. Ile wynosiła wartość ogólnego współczynnika zgonów niemowląt w Polsce w roku 1951, 1990 i 2014? 12. Zinterpretuj wykres na sladzie Zdefiniuj pojęcie zachorowalności i śmiertelności. 14. Podaj trzy pierwsze przyczyny zgonów w Polsce. 15. Czym jest normalne trwanie życia? 16. Czym jest przeciętne dalsze trwanie życia? 17. Sprawdź w najnowszym roczniku demograficznym ile wynosi przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce dla kobiet i mężczyzn w wieku 0 lat (na rok 2014).

Statystyki zachorowan na raka. Polska

Statystyki zachorowan na raka. Polska Statystyki zachorowan na raka Polska Mianem nowotworów złośliwych określa się grupę około 100 schorzeń, które zostały skalsyfikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

Liczba i rozmieszczenie ludności

Liczba i rozmieszczenie ludności Liczba i rozmieszczenie ludności Zmiany ludnościowe Przez zmiany ludnościowe rozumiemy wzrost, spadek lub stabilizację liczby ludności Bilans ludności jest zestawieniem podstawowych składników zmian ludnościowych

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny. (natural movement of population)

Ruch naturalny. (natural movement of population) Ruch naturalny (natural movement of population) Ruch naturalny Podstawowymi komponentami ruchu naturalnego są urodzenia i zgony. Ruch naturalny ludności to tradycyjnie również zdarzenia powodujące zmiany

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4 ( )

WYKŁAD 4 ( ) WYKŁAD 4 (1.04.2016) 1. Analiza umieralności podstawowe definicje i pomiar procesu 2. Koncepcja przejścia epidemiologicznego 3. Stan zdrowia ludności 4. Zmiany umieralności: Polska, Europa, świat świecie

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Syntetyczne miary reprodukcji ludności Wprowadzenie Reprodukcja ludności (population reproduction) jest to odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i ruchu wędrówkowego.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Analiza umieralności podstawowe definicje i pomiar procesu. 2. Zmiany umieralności: Polska, Europa, świat

WYKŁAD Analiza umieralności podstawowe definicje i pomiar procesu. 2. Zmiany umieralności: Polska, Europa, świat WYKŁAD 4 31.03.2017 1. Analiza umieralności podstawowe definicje i pomiar procesu 2. Zmiany umieralności: Polska, Europa, świat 3. Koncepcje przejścia epidemiologicznego i przejścia w zdrowiu 4. Stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Luka płci w emeryturach w przyszłości

Luka płci w emeryturach w przyszłości Luka płci w emeryturach w przyszłości Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Polityka rodzinna a systemy emerytalne Warszawa, 11 grudnia 2017 r. Luka płci w emeryturach: zmiany w czasie Obecne różnice w

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Jarosław Pinkas Zrównoważony realistyczny rozmyślny stabilny odpowiedzialny do utrzymania!!!

Bardziej szczegółowo

P r z yc z y ny n i s k i e j. ko b i e t w Po l s c e. I g a M a g d a

P r z yc z y ny n i s k i e j. ko b i e t w Po l s c e. I g a M a g d a P r z yc z y ny n i s k i e j a k t y w n o ś c i za w o d o w e j ko b i e t w Po l s c e I g a M a g d a A n e t a K i e ł c z e w s k a Italy Malta Romania Greece Croatia Poland Belgium Hungary Ireland

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski. Determinanty zdrowia. Diagnozowanie sytuacji zdrowotnej. Paweł Goryński Zakład Epidemiologii

Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski. Determinanty zdrowia. Diagnozowanie sytuacji zdrowotnej. Paweł Goryński Zakład Epidemiologii Szkoła Zdrowia Publicznego Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski. Determinanty zdrowia. Diagnozowanie sytuacji zdrowotnej. Paweł Goryński Zakład Epidemiologii Kurs Zdrowie Publiczne cz I. 2014

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Summary of ScinoPharm Taiwan, Ltd. Submissions

Summary of ScinoPharm Taiwan, Ltd. Submissions Abiraterone Acetate DMF # 030587 Anastrozole USP DMF # 018335 CDMF# DMF 2007-273 Apixaban DMF # 030440 Apremilast DMF # 032058 Atazanavir Sulfate DMF # 027562 1. Australia: 2007/4681 2. Austria: 500003

Bardziej szczegółowo

Landenklassement

Landenklassement Landenklassement 2008-2018 2008 Boedapest HU IChO40 1 CAN 212,561 2 NZL 209,11 3 JPN 195,924 4 DEN 194,714 5 CRO 158,637 6 ITA 156,599 7 LTU 155,947 8 GER 154,494 9 TKM 151,724 10 BUL 150,369 11 MGL 148,596

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne)

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Page 1 of 6 Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Na podstawie opracowania EURATEX'u przedstawiamy w tabelach stan prawny dotyczący oznaczania odzieży i produktów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie.

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. 1. Zaangażowanie funduszy Venture capital w projekty gospodarcze znajdujące się w początkowej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w wybranych branżach przemysłu oraz systemy zarządzania energią dla przemysłu (normy ISO)

Efektywność energetyczna w wybranych branżach przemysłu oraz systemy zarządzania energią dla przemysłu (normy ISO) Efektywność energetyczna w wybranych branżach przemysłu oraz systemy zarządzania energią dla przemysłu (normy ISO) na przykładzie projektu Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001

Bardziej szczegółowo

Czy małe może być efektywne i dochodowe, a duże piękne i przyjazne środowisku. Andrzej Kowalski

Czy małe może być efektywne i dochodowe, a duże piękne i przyjazne środowisku. Andrzej Kowalski Czy małe może być efektywne i dochodowe, a duże piękne i przyjazne środowisku Andrzej Kowalski Wszelkie oceny sprawności wytwórczości rolniczej, oparte zarówno na analizach teoretycznych czy modelowych,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach 2001-2011 W latach 1998-2002 trzy umiejscowienia stanowiły w Europie pierwszoplanowy problem nowotworów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja (W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z treścią kolejnych stron)

Rejestracja (W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z treścią kolejnych stron) Przewodnik po SCA 1 Rejestracja (W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z treścią kolejnych stron) Otrzymasz informację o rejestracji Przewoźnika z portalu DB Schenker Carrier Portal.

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables)

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables) Ćwiczenia 2 Tablice trwania życia (life tables) Rodzaje tablic: kohortowa (wzdłużna), która obrazuje rzeczywisty proces wymierania wybranej generacji, przekrojowa, która przedstawia hipotetyczny proces

Bardziej szczegółowo

Dynamika wiązania się ludzi w pary pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych

Dynamika wiązania się ludzi w pary pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych Dynamika wiązania się ludzi w pary pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych Andrzej Jarynowski (Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie/Instytut Socjologii Uniwerystetu

Bardziej szczegółowo

Projekt EMPI. Andrzej Rajkiewicz. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Projekt EMPI. Andrzej Rajkiewicz. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Projekt EMPI Andrzej Rajkiewicz Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Projekt EMPI Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach na przykładzie projektu Zarządzanie energią w przemyśle według standardu

Bardziej szczegółowo

Osiągniecia i wyzwania w Polsce w zakresie przedwczesnego kończenia nauki

Osiągniecia i wyzwania w Polsce w zakresie przedwczesnego kończenia nauki Osiągniecia i wyzwania w Polsce w zakresie przedwczesnego kończenia nauki Konferencja prezentująca wyniki projektu Przedwczesne kończenie nauki - monitoring i przeciwdziałanie Warszawa, 2 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables)

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables) Ćwiczenia 2 Tablice trwania życia (life tables) 1. Historia 2. Zasady budowy przekrojowych tablic trwania życia 3. Parametr e(0): zróżnicowanie według płci, zmiany w czasie e(0) w Polsce 4. Przykłady alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Nierówności w zdrowiu

Nierówności w zdrowiu Nierówności w zdrowiu Kurs Zdrowie Publiczne cz I. 2015 1 Nierówności w zdrowiu Różnice w stanie zdrowia między grupami, które różnią się statusem społeczno-ekonomicznym 2 Health inequity niesprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomasiewicz

Krzysztof Tomasiewicz HCV w statystyce Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 22.09.2015 Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową (1%), z matki

Bardziej szczegółowo

Definicja urodzenia żywego

Definicja urodzenia żywego Urodzenia Definicja urodzenia żywego Aktualnie w Polsce obowiązują definicje rekomendowane przez WHO, wprowadzone 1 lipca 1994 roku: Żywe urodzenie to całkowite wydalenie lub wydobycie noworodka z ustroju

Bardziej szczegółowo

Zawał serca jak przeżyć? Jak powinno wyglądać leczenie?

Zawał serca jak przeżyć? Jak powinno wyglądać leczenie? Akademia Dziennikarzy Medycznych KARDIOLOGIA 2017 Zawał serca jak przeżyć? Jak powinno wyglądać leczenie? Adam Witkowski Klinika Kardiologii i Angiologii Instytut Kardiologii w Warszawie 09.10.2017 Konflikt

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Prognozy demograficzne Zadaniem prognoz demograficznych jest ustalenie przyszłego stanu i struktury ludności zarówno dla całego kraju jak i jego regionów. Jednostkami badania które dotyczą prognozy mogą

Bardziej szczegółowo

PAŻP - Warszawa 19 grudnia 2011 r. Okres 1-11. 2011, liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych.

PAŻP - Warszawa 19 grudnia 2011 r. Okres 1-11. 2011, liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych. PAŻP - Warszawa 19 grudnia 2011 r. Okres 1-11. 2011, liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych. Pomimo pojawiających się spadków ruchu lotniczego w Państwach

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 01.11.2016 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Wpływ uwarunkowań prawno-instytucjonalnych na migrację ekonomiczną w Unii Europejskiej.

Wpływ uwarunkowań prawno-instytucjonalnych na migrację ekonomiczną w Unii Europejskiej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Wpływ uwarunkowań prawno-instytucjonalnych na migrację ekonomiczną w Unii

Bardziej szczegółowo

WARSAW MOTOSHOW listopada.

WARSAW MOTOSHOW listopada. WARSAW MOTOSHOW 201 18-20 listopada WARSAW MOTO SHOW 2015 (1 edycja) W LICZBACH: 148 000 Odwiedzających 102 000 Powierzchnia wystawiennicza Ponad 500 modeli Ponad 200 wystawców Ponad 400 dziennikarzy WARSAW

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe badania sondażowe na temat korupcji w Europie: reprezentacja krajów i ex-post harmonizacja

Międzynarodowe badania sondażowe na temat korupcji w Europie: reprezentacja krajów i ex-post harmonizacja Metodologiczne Inspiracje Badania ilościowe w naukach społecznych: wyzwania i problemy Jabłonna, wrzesień 2016 Międzynarodowe badania sondażowe na temat korupcji w Europie: reprezentacja krajów i ex-post

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Komutowany dostęp do Internetu w ofertach taryfowych polskich operatorów sieci telefonicznych

Komutowany dostęp do Internetu w ofertach taryfowych polskich operatorów sieci telefonicznych III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Internet Wrocław 2001 Komutowany dostęp do Internetu w ofertach taryfowych polskich operatorów sieci telefonicznych Jerzy Kubasik Telekomunikacja w Polsce 2000 telefonia stacjonarna:

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium w aspekcie słabych s rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Kamila Kępska, K Jerzy BłaszczykB Wrocław 12-13.10.2010 Zakład ad

Bardziej szczegółowo

Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol

Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol Warszawa, 7 marca 2017 r. SKALA PROBLEMU zgodnie ze statystykami ZUS ok. 15% zwolnień chorobowych oraz ok. 30%

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego r = U t Z t L t gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony w roku t L t

Bardziej szczegółowo

Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate?

Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate? Od czego zależy rozwój i dobrobyt? Uniwersytet w Białymstoku 17 maja 2012 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE SOCIAL EXCLUSION OF YOUTH IN EUROPE: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer (EXCEPT) Informacje o projekcie: Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

GRUŹLICA CIĄGLE GROŹNA

GRUŹLICA CIĄGLE GROŹNA ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ GRUŹLICA CIĄGLE GROŹNA Katowice 2010 1 Oddziiałł Analliiz ii Sttattysttykii Medycznejj

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce Wyniki projektu badawczego PARP

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce Wyniki projektu badawczego PARP 2012 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsiębiorczość kobiet w Polsce Wyniki projektu badawczego PARP

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 (16.05.2014) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony

Bardziej szczegółowo

Truck Navigation nawigacja dla samochodów ciężarowych i kempingowych (camperów)

Truck Navigation nawigacja dla samochodów ciężarowych i kempingowych (camperów) AVIC-F130 Truck Navigation nawigacja dla samochodów ciężarowych i kempingowych (camperów) Wprowadzenie AVIC-F130 to system (moduł) nawigacyjny do montażu ukrytego, który może byd podłączony do szerokiej

Bardziej szczegółowo

Mierniki w ochronie zdrowia

Mierniki w ochronie zdrowia Mierniki w ochronie zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotował Komitet ds. Epidemiologii: Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka, Jerzy Błaszczyk, Piotr Hudziec, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables)

Ćwiczenia 2. Tablice trwania życia. (life tables) Ćwiczenia 2 Tablice trwania życia (life tables) 1. Historia 2. Zasady budowy przekrojowych tablic trwania życia 3. Parametr e(0): zróżnicowanie według płci, zmiany w czasie e(0) w Polsce 4. Przykłady alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Konferencja Rynek usług opiekuńczych w Polsce i w Europie szanse

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Akcja 5 razy dziennie warzywa i owoce. 31 marca 2007r.

Akcja 5 razy dziennie warzywa i owoce. 31 marca 2007r. Akcja 5 razy dziennie warzywa i owoce 31 marca 2007r. Cele akcji: wzrost spożycia warzyw i owoców do co najmniej 5 porcji dziennie uprawianie aktywności fizycznej utrzymywanie prawidłowej masy ciała Hasło

Bardziej szczegółowo

PZU 2.0. Strategia Grupy PZU na lata 2012-2014. Warszawa, 15 marca 2012

PZU 2.0. Strategia Grupy PZU na lata 2012-2014. Warszawa, 15 marca 2012 PZU 2.0 Strategia Grupy PZU na lata 2012-2014 Warszawa, 15 marca 2012 1 Wizja rozwoju Grupy PZU PZU 2.0 Grupa PZU dzięki silnemu zorientowaniu na klienta i wysokiej efektywności operacyjnej będzie największą

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób.

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób. ZENTIVA W SKRÓCIE Poland Czech Republic Germany United Kingdom France Portugal Switzerland Italy Slovenia Estonia Latvia Lithuania Slovakia Hungary Cyprus Turkey Ukraine Bulgaria Romania Greece Albania

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia Bruksela, dnia 18 maja 2011 r. Sprawozdanie nr 41/2011 SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia UE spełnia tylko jeden z celów, jaki sobie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej RWD PROSPECT opłaty za minutę połączenia w naliczaniu sekundowym

Cennik połączeń międzynarodowych Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej RWD PROSPECT opłaty za minutę połączenia w naliczaniu sekundowym Cennik połączeń międzynarodowych Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej RWD PROSPECT opłaty za minutę połączenia w naliczaniu sekundowym operatora AUSTRALIA Fixed 0061 0,09 zł 0,02 zł 0,11 zł AUSTRALIA Fixed

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje rynkowe a bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i osób. Jednostka Certyfikująca Usługi (DCU)

Kwalifikacje rynkowe a bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i osób. Jednostka Certyfikująca Usługi (DCU) Kwalifikacje rynkowe a bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i osób Jednostka Certyfikująca Usługi (DCU) P O D M I O T Y C E R T Y F I K O W A N E Jednostka Certyfikująca Usługi WŁAŚCICIELE OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

NAGRODA E. Najwyższa europejska nagroda dla miast i gmin

NAGRODA E. Najwyższa europejska nagroda dla miast i gmin NAGRODA E ROPY Najwyższa europejska nagroda dla miast i gmin O NAGRODZIE EUROPY POWSTANIE Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku.

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku. Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku. Gdynia, Forum Przedsiębiorstw, 11 maja 2016 Artur Głembocki Dyrektor Zarządzający Ryzykiem Portfela Korporacyjnego Bank Zachodni WBK 1 Co dalej z warunkami

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw w świetle zasady rozliczalności

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw w świetle zasady rozliczalności Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw w świetle zasady rozliczalności Dr Dominika Dörre- Kolasa- Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ radca prawny, partner 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów oraz innych stanów związanych ze zdrowiem, w populacjach ludzkich),

rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów oraz innych stanów związanych ze zdrowiem, w populacjach ludzkich), EPIDEMIOLOGIA Określenie Epidemiologia pochodzi z języka greckiego: epi na demos lud logos słowo, nauka czyli, nauka badająca: rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie. Turek 28 października2014 r. Horacy Dębowski

ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie. Turek 28 października2014 r. Horacy Dębowski ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie Turek 28 października2014 r. Horacy Dębowski Dlaczego pracujemy nad ECVET? Perspektywa uczenia się przez całe życie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 5. Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy

Zajęcia 5. Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy Zajęcia 5 Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy 1 Kolejne zajęcia: Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy (c.d.) 1) W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty FOR (+słowniczek); (profil)

Bardziej szczegółowo

MŚP w 7. Programie Ramowym UE. Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP

MŚP w 7. Programie Ramowym UE. Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP MŚP w 7. Programie Ramowym UE Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP Capacities Możliwości Działania podejmowane w programie Capacities mają na celu pomoc w

Bardziej szczegółowo

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014 Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów czerwiec 2014 Catalyst platforma obrotu obligacjami Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce uruchomiony we wrześniu 2009

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych wyzwania compliance dla przedsiębiorstw Ewelina Rutkowska prawnik, Raczkowski Paruch

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych wyzwania compliance dla przedsiębiorstw Ewelina Rutkowska prawnik, Raczkowski Paruch Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych wyzwania compliance dla przedsiębiorstw Ewelina Rutkowska prawnik, Raczkowski Paruch Warszawa, 25 czerwca 2019 r. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych ustawa

Bardziej szczegółowo

Urodzenia i zgony Reprodukcja ludności. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Urodzenia i zgony Reprodukcja ludności. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Urodzenia i zgony Reprodukcja ludności Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Urodzenia podstawowe pojęcia Urodzenie żywe (wg GUS wydobycie z ustroju matki noworodka, który

Bardziej szczegółowo

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Międzynarodowa konferencja ekspertów w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Warszawa dn. 1. 09. 2015 r. Alkohol i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Wykład: BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Budżet państwa Budżet - jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, r.

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, r. Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz, 29.08.2016 r. 1 EKONOMICZNE GRUPY WIEKU Wiek przedprodukcyjny: Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy,

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI A MIGRACJE. DEBATA Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami 19 marca 2012

PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI A MIGRACJE. DEBATA Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami 19 marca 2012 PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI A MIGRACJE DEBATA Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami 19 marca 2012 Przyszłość demograficzna Polski a migracje GŁÓWNE TEZY W świetle prognoz ONZ i Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Cztery sektory energetyki gazowej - cele, zadania, funkcje. Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.

Cztery sektory energetyki gazowej - cele, zadania, funkcje. Warszawa, 27 kwietnia 2012 r. Cztery sektory energetyki gazowej - cele, zadania, funkcje Warszawa, 27 kwietnia 2012 r. Liberalizacja rynku gazu ziemnego - prace legislacyjne projekt ustawy prawo gazowe Główne przyczyny opracowania

Bardziej szczegółowo