ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH"

Transkrypt

1 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

2 Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Nadzór autorski Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Mariola Rejdak Tablice statystyczne i wykresy przygotowali Pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej: Redakcja Piotr Gniełka Adam Mędrecki Przy publikacji danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

3 SPIS TREŚCI DANE DEMOGRAFICZNE... 1 LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STAN W DNIU 31 XII... 3 LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STAN W DNIU 30 VI... 3 LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH STAN NA 31 XII... 4 STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG PŁCI I WIEKU W ODSETKACH STAN NA 31 XII... 5 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU, CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI ORAZ PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU STAN NA 30 VI... 6 LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU, CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI ORAZ PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU STAN NA 31 XII... 7 LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU ORAZ PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2014 ROKU STAN W DNIU 31 XII... 8 LUDNOŚĆ WG. GMIN I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM STAN NA 31 XII 2014 ROKU LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WOJ. W 2014 ROKU STAN W DNIU 31 XII RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIK NA 1000 LUDNOŚCI RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2014 ROKU - GMINY RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 1000 LUDNOŚCI PŁODNOŚĆ KOBIET I WSPÓŁCZYNNIKI REPRODUKCJI LUDNOŚCI W POLSCE PŁODNOŚĆ KOBIET I WSPÓŁCZYNNIKI REPRODUKCJI LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PŁODNOŚĆ KOBIET I WSPÓŁCZYNNIKI REPRODUKCJI LUDNOŚCI W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU W NIEKTÓRYCH KRAJACH RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W NIEKTÓRYCH KRAJACH PROGNOZA - RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH POLSKA PROGNOZA - RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH WOJ. ŚLĄSKIE PROGNOZA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I FUNKCJONALNYCH GRUP WIEKU W POLSCE W LATACH STAN W DNIU 31 XII PROGNOZA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I FUNKCJONALNYCH GRUP WIEKU W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH STAN W DNIU 31 XII WYKRESY DANE DEMOGRAFICZNE LUDNOŚĆ WG WIEKU ORAZ PŁCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU. STAN NA 31 XII LUDNOŚĆ WG WIEKU ORAZ PŁCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU. STAN NA 31 XII STRUKTURA LUDNOŚCI WOJ. ŚLĄSKIEGO WG PŁCI I WIEKU W ODSETKACH STAN NA 31.XII R STRUKTURA LUDNOŚCI WOJ. ŚLĄSKIEGO WG PŁCI I WIEKU W ODSETKACH STAN NA 31.XII R LUDNOŚĆ WG GRUP EKONOMICZNYCH W POLSCE URODZENIA ŻYWE, ZGONY, PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI - POLSKA URODZENIA ŻYWE, ZGONY, PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI - ŚLĄSKIE PRZYROST NATURALNY W WOJ. ŚLĄSKIM I POLSCE W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIK NA 1000 LUDNOŚCI ZGONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM UWAGI WSTĘPNE ZGONY W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZGONY WEDŁUG PŁCI I WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG PŁCI I WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG PŁCI I WIEKU W POLSCE ZGONY WEDŁUG PŁCI I WIEKU W POLSCE WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM WSPÓŁCZYNNIK UMIERALNOŚCI KOBIET = ZGONY WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG GRUP WIEKU I PRZYCZYN W WOJEDÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013 LICZBY BEZWZGLĘDNE... 56

4 ZGONY WEDŁUG GRUP WIEKU I PRZYCZYN W WOJEDÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013 WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN OGÓŁEM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN KOBIETY WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM STRUKTURA WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU LICZBY BEZWGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN POWIATY LICZBY BEZWGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN POWIATY WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN MIASTA NA PRAWACH POWIATU MĘŻCZYŹNI LICZBY BEZWGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN MIASTA NA PRAWACH POWIATU MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN POWIATY MĘŻCZYŹNI LICZBY BEZWGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN POWIATY MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYNMIASTA NA PRAWACH POWIATU KOBIETY LICZBY BEZWGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN MIASTA NA PRAWACH POWIATU KOBIETY WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN POWIATY KOBIETY LICZBY BEZWGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN POWIATY KOBIETY WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PŁCI I WYBRANYCH PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN Z PODZIAŁEM NA WIEK W POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN Z PODZIAŁEM NA WIEK W POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN Z PODZIAŁEM NA WIEK W POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WIEKU W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG WIEKU W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG WIEKU MĘŻCZYŹNI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG WIEKU MĘŻCZYŹNI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG WIEKU KOBIETY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG WIEKU KOBIETY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN I WOJEWÓDZTW LICZBY BEZWZGLĘDNE ROK ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN I WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ROK ZGONY WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN ZGONÓW DANE MIĘDZYNARODOWE DEATHS BY SEX AND CAUSES WYKRESY - ZGONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W NOWOTWORY (C00- D48) NA LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA (I00-I99) NA LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO (J00-J98) NA LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO (K00-K92) NA LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU (V01-Y89) NA LUDNOŚCI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI OGÓŁEM ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI MĘŻCZYŹNI ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI KOBIETY...116

5 UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM ORAZ ŚLĄSKIM WEDŁUG CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT WSPÓŁCZYNNIK ZGONÓW ENDOGENICZNYCH I EGZOGENICZNYCH W POLSCE OBLICZONY METODĄ J. BOURGEOIS-PITCHAT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT. WSPÓŁCZYNNIK ZGONÓW ENDOGENICZNYCH I EGZOGENICZNYCH W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM OBLICZONY METODĄ J. BOURGEOIS-PICHAT ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKU W POLSCE NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKU W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NA URODZEŃ ŻYWYCH STRUKTURA ZGONÓW NIEMOWLĄT WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKU W POLSCE NA URODZEŃ ŻYWYCH STRUKTURA ZGONÓW NIEMOWLĄT WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKU W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYNY W POLSCE NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG OKRESU TRWANIA CIĄŻY MATKI, PŁCI I PRZYCZYNY ZGONÓW ZMARŁYCH NIEMOWLĄT W POLSCE W 2013 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG OKRESU TRWANIA CIĄŻY MATKI, PŁCI I PRZYCZYNY ZGONÓW ZMARŁYCH NIEMOWLĄT W WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NIEMOWLĄT WG PRZYCZYNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIK NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM STRUKTURA ZGONÓW NIEMOWLĄT KOLEJNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 ROKU KOLEJNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W WOJ. ŚLĄSKIM W 2014 ROKU ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WOJEWÓDZTW NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WOJEWÓDZTWA W 2013 ROKU NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WOJEWÓDZTWA W 2014 ROKU NA URODZEŃ ŻYWYCH RANKING WSPÓŁCZYNNIKA UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 ROKU OGÓŁEM NA URODZEŃ ŻYWYCH RANKING WSPÓŁCZYNNIKA UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU OGÓŁEM NA URODZEŃ ŻYWYCH RANKING WSPÓŁCZYNNIKA UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU W MIEŚCIE NA URODZEŃ ŻYWYCH RANKING WSPÓŁCZYNNIKA UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU NA WSI NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN I WOJEWÓDZTW W 2013 ROKU OGÓŁEM LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN I WOJEWÓDZTW W 2013 ROKU OGÓŁEM NA URODZEŃ ŻYWYCH UMIERALNOŚĆ OKOŁOPORODOWA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 ROKU UMIERALNOŚĆ OKOŁOPORODOWA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) WEDŁUG WOJ. W 2013 ROKU...164

6 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) WEDŁUG WOJ. W 2014 ROKU PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) W NIEKTÓRYCH KRAJACH WYKRESY - UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM STRUKTURA ZGONÓW NIEMOWLĄT WEDŁUG WIEKU ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 ROKU NA URODZEŃ ŻYWYCH ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU NA URODZEŃ ŻYWYCH PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG PŁCI PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) W POLSCE, WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM OGÓŁEM PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) W POLSCE, WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM MIASTO PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e 0) W POLSCE, WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM WIEŚ ZGONY NIEMOWLĄT W NIEKTÓRYCH KRAJACH NA URODZEŃ ŻYWYCH WSPÓŁCZYNNIK UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW NA URODZEŃ ŻYWYCH OGÓŁEM ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA URODZEŃ ŻYWYCH OCHRONA ZDROWIA KOBIET, DZIECI I MŁODZIEŻY WYBRANE DANE SZPITALE OGÓLNE DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZYCH NOWORODKI URODZONE ORAZ ZMARŁE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM PORODY ORAZ ZGONY KOBIET W SZPITALACH W OKRESIE CIĄŻY, PORODU I POŁOGU PRZERWANIA CIĄŻY I INNE PORONIENIA W SZPITALACH SZPITALE. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZYCH NOWORODKI WEDŁUG MASY URODZENIOWEJ BADANIA CYTODIAGNOSTYCZNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DZIAŁALNOŚĆ PORADNI DLA KOBIET W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW W 2014 ROKU AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJ. ŚLĄSKIM- DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PEDIATRYCZNYCH I GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZYCH W 2013 i 2014 ROKU OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD DZIEĆMI W WOJ. ŚLĄSKIM W ROKU OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD DZIEĆMI DO 3 LAT W WOJ. ŚLĄSKIM W ROKU 2014 WIZYTY PROFILAKTYCZNE POŁOŻNYCH (PIELĘGNIAREK) U NIEMOWLĄT ŻŁOBKI W WOJ. ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH WEDŁUG RODZAJÓW SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (ŚWIADCZENIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH) PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH SPOSÓB ZAPEWNIANIA OPIEKI PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH SPOSÓB ZAPEWNIENIA OPIEKI PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH ZAKRES OPIEKI REALIZOWANEJ PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DANE O STANIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZE SCHORZENIAMI WYMAGAJĄCYMI OPIEKI CZYNNEJ UWAGI WSTĘPNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 (SCHORZENIA WYMAGAJĄCE OPIEKI CZYNNEJ OSOBY DOROSŁE) DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W POLSCE LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W POLSCE WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWGLĘDNE

7 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE - CHOROBOWOŚĆ DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI CHOROBOWOŚCI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE - ZACHOROWALNOŚĆ DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ (SCHORZENIA WYMAGAJĄCE OPIEKI CZYNNEJ OSOBY DOROSŁE) DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W POLSCE LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W POLSCE WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJ.ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJ.ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM- CHOROBOWOŚĆ LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM- CHOROBOWOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM- ZACHOROWALNOŚĆ LICZBY BEZWZGLĘDNE247 DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM- ZACHOROWALNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI WYKRESY DANE O STANIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZE SCHORZENIAMI WYMAGAJĄCYMI OPIEKI CZYNNEJ DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY UWAGI WSTĘPNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA Q20-Q28 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE LICZBY BEZWZGLĘDNE

8 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI a DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI a LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI a LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA Q20-Q28 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA Q20-Q28 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI a CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA - OSOBY DOROSŁE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM269 LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POLSCE LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POLSCE WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEWLEKŁĄ CHOROBĘ REUMATYCZNĄ I05 - I09 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEWLEKŁĄ CHOROBĘ REUMATYCZNĄ I05 - I09 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NACZYŃ MÓZGOWYCH I60 - I69 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NACZYŃ MÓZGOWYCH I60 - I69 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO NIEDOKRWIENNĄ CHOROBĘ SERCA I20-I25 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE

9 LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO NIEDOKRWIENNĄ CHOROBĘ SERCA I20-I25 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI WYKRESY - CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA WYKRESY - CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ WYBRANE SCHORZENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANEJ GRUPY WIEKU DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ, U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ, U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBĘ NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 PO RAZ PIERWSZY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI289 DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ, U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA Q20-Q28 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ, U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA Q20-Q28 PO RAZ PIERWSZY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI WYKRESY - CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA OSOBY DOROSŁE STRUKTURA (w %) SCHORZEŃ WYMAGAJĄCYCH OPIEKI CZYNNEJ STWIERDZONYCH PRZEZ LEKARZA POZ U OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99 PO RAZ PIERWSZY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI STRUKTURA ZGONÓW (W %) W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM STRUKTURA ZGONÓW (W %) Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19) W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM ZGONY NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19) W POLSCE ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI WEDŁUG GRUP WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHORZY NA GRUŹLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM CHORZY NA GRUŹLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIMI ŚLĄSKIM ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 A19). OGÓŁEM ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 A19) MIASTO ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 A19) WIEŚ ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 A19) MĘŻCZYŹNI ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 A19) KOBIETY ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ZGONY Z POWODU GRUŹLICY PŁUC* W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ( ) CHORZY NA GRUŹLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM POWIATY ZAPADALNOŚĆ MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19) W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW...323

10 ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE W ROKU 2014 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ PŁUC W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ PŁUC W POLSCE W ROKU 2014 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%) SZCZEPIENIA OCHRONNE ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES (RATES PER POPULATION)..329 ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU W KRAJACH EUROPY W 2013 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES WYKRESY GRUŹLICA ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNĄ) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM- WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19) OGÓŁEM, MIASTO, WIEŚ ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19) WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI MĘŻCZYŹNI, KOBIETY ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ( ) WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU POLSKA ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE LICZBY BEZWZGLĘDNE ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WSKAŹNIK STRUKTURY ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE LICZBY BEZWZGLĘDNE.360 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW LICZBY BEZWZGLĘDNE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 LUDNOŚCI ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 LUDNOŚCI...369

11 ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WSKAŹNIKI STRUKTURY ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN (C00-D09) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) U KOBIET WEDŁUG WOJEWÓDZTW ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) U MĘŻCZYZN WEDŁUG WOJEWÓDZTW WYKRESY NOWOTWORY ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - KOBIETY STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - MEŻCZYŹNI ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OGÓŁEM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI 2000 ROK ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OGÓŁEM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI 2011 ROK ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OGÓŁEM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI 2012 ROK ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97) WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE - KOBIETY ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE - MĘŻCZYŹNI ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI391 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI OGÓŁEM ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI MĘŻCZYŹNI ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI KOBIETY ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI OGÓŁEM ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI MĘŻCZYŹNI ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI KOBIETY CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 W POLSCE...406

12 DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 LECZONE INSULINĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 LECZONE INSULINĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI WYKRESY - CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA POZ, U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10- E14 WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE PORADY UDZIELANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHORZY (OSOBY) LECZENI WG WIEKU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI...438

13 CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW LICZBY BEZWZGLĘDNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE LICZBY BEZWZGLĘDNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP) LICZBA PRZYPADKÓW ZGŁOSZONYCH PO WSZYSTKICH SZCZEPIONKACH W 2014 ROKU WEDŁUG ZAKLASYFIKOWANIA I WOJEWÓDZTW SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW WYKRESY - CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI ZACHOROWANIA NA GRYPĘ: POTWIERDZONE LABORATORYJNIE WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA 1000 OSÓB W WIEKU 0-19 LAT SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 TYS. LUDNOŚCI..468 CHOROBY ZAWODOWE CHOROBY ZAWODOWE W POLSCE CHOROBY ZAWODOWE W POLSCE W 2014 R. WEDŁUG JEDNOSTEK CHOROBOWYCH CHOROBY ZAWODOWE W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH MĘŻCZYŹNI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH KOBIETY

14 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI W 2013 ROKU HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI W 2014 ROKU HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W LATACH ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH RANKING MALEJĄCY WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W STOSUNKU DO ROKU HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 a LAT W LATACH HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT WEDŁUG ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W ROKU 2013 RANKING MALEJĄCY WEDŁUG KLAS ICD 10 LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT WEDŁUG ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W ROKU 2014 RANKING MALEJĄCY WEDŁUG KLAS ICD 10 LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W LATACH HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT Z POWODU CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO (J00-J99) W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2014 LICZBY BEZWZGLĘDNE504 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2014 LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT Z POWODU NIEDOŻYWIENIA I OTYŁOŚCI W LATACH ZGONY DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 a LAT WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2014 LICZBY BEZWZGLĘDNE HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ (KLASY ICD-10) I PŁCI W 2013 ROKU HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ (KLASY ICD-10) I PŁCI W 2014 ROKU

15 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2013 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIKI NA LUDNOŚCI HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ W LATACH RANKING WEDŁUG 20-TU NAJCZĘSTSZYCH ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH LICZBY BEZWZGLĘDNE ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2014 LICZBY BEZWZGLĘDNE WYKRESY - CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG GŁÓWNYCH PRZYCZYN HOSPITALIZACJI (KLASY ICD-10) W 2012 ROKU HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG GŁÓWNYCH PRZYCZYN HOSPITALIZACJI (KLASY ICD-10) W 2013 ROKU HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU (KLASY ICD- 10) W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W LATACH STRUKTURA HOSPITALIZACJI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00-I99) WEDŁUG PŁCI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH W LATACH HOSPITALIZACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W LATACH HOSPITALIZACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG GŁÓWNYCH PRZYCZYN HOSPITALIZACJI Z PODZIAŁEM NA WIEK PACJENTÓW W 2014 ROKU HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH URAZÓW W LATACH STRUKTURA HOSPITALIZACJI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ (KLASY ICD-10) I PŁCI W 2014 ROKU

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2009 Kraków, 10.02.2011 r. Zatwierdzam: Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie Główny Urząd Statystyczny Ośrodek Statystyki Zdrowia Urzędu Statystycznego w Krakowie Stan zdrowia, warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce Warszawa, 02.06.2008 r. Populacja dzieci i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ZDROWOTNY na lata 2004-2013

NARODOWY PLAN ZDROWOTNY na lata 2004-2013 MINISTER ZDROWIA NARODOWY PLAN ZDROWOTNY na lata 2004-2013 WARSZAWA, 2003 ROK Spis treści Wprowadzenie 1 Przesłanki tworzenia Narodowego Planu Zdrowotnego 1 a Narodowy Program Zdrowia 2 Wpływ Narodowego

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych 1

Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych 1 Załącznik nr 1 Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych 1 W załączniku przedstawiono dla każdego województwa zestawienie parametrów reprezentujących analizowane

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Hematologia. Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r.

Hematologia. Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r. Hematologia Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/5/4 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 4 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 5. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r.

Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r. Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA Program pobrany ze strony internetowej GUS (www.stat.gov.pl) i zaktualizowany o zmiany wynikające z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego Spis treści Spis treści I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 3 1.1 Struktura ludności województwa................................

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2011 Rawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo